Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (5) ДАБІ (140)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

#03361075

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
ЄДРПОУ 03361075
Адреса 84313, Краматорськ, Пiвденна, 1
Дата державної реєстрації 22.05.2002
Середня кількість працівників 2 036
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" у м.Краматорськ
МФО: 335106
Номер рахунку: UA393351060000026000306041495
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
МФО: 300346
Номер рахунку: UA273003460000026006013104801
Контакти
3800626423306
office@oblgaz.donetsk.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

У складi ПАТ "Донецькоблгаз дiють 15 фiлiй без статусу юридичної особи: 1. Амвросiївське УГГ, 87302 м.Авросiївка, вул. Артема ,7 2. Артемiвське УГГ, 84500, м.Бахмут, вул. Носакова ,3 3. Горлiвське УГГ, 84617, м.Горлiвка, вул. Горького,58-а 4. Докучаєвське УГГ, 85700, м. Волноваха, вул. Дзержинського, буд. 5 5. Єнакiєвське УГГ, 86400, м.Єнакiєве, пр.Металургiв, 56 6. Костянтинiвське УГГ, 85114, м.Костянтинiвка, вул.Ємельянова,76 7. Краматорське УГГ, 84313, м.Краматорськ, вул.Південна, 1 8. Красноармiйське УГГ, 85300, м.Покровськ, вул.Шосейна,154 9. Слов'янське УГГ, 84112, м.Слов'янськ, вул. СВІТЛОДАРСЬКА 28-Б 10. Старобешiвське УГГ, 87200, смт.Старобешеве, пр. Чкалова 21/1 11. Харцизьке УГГ, 86700, м.Харцизьк, вул.Бiрюзова,2 12. Шахтарське УГГ, 86200, м.Шахтарськ, вул.Комунаров, 26 13. Ясинуватське УГГ 86000, м.Ясинувата, вул.Макєєвська,1 14. Донецька ГНС 86115, м.Макіївка, Червоногвардійський р-н, Донецька ГНС 15. РБУ "Газ-Сервiс", 84112, м. Слов'янськ, вул. СВІТЛОДАРСЬКА, буд. 28 Б. УГГ - управлiння по газопостачанню та газифікації, відокремлені структурні підрозділи, мають повний виробничий цикл для надання послуг в сферi транспортування природного газу розподільчими трубопроводами та реалiзацiї зрiдженого газу. Донецька ГНС (Донецька газонаповнювальна станцiя зрідженого газу) є базовим пiдприємством для обслуговування управлiнь ПАТ та реалiзацiї населенню зрідженого газу. РБУ (ремонтно-будiвельне управлiння) "Газ-Сервiс", виконує будiвельні роботи для управлiнь пiд час виконання газифiкацiї об'єктiв. У 2015 році з метою збереження майна відбулась зміна місцезнаходження РБУ "Газ-Сервiс" на 84112, м. Слов'янськ, вул. СВІТЛОДАРСЬКА, буд. 28 Б. Дочiрнiх пiдприємств ПАТ "Донецькоблгаз" не має. Протягом 2015 року Товариство проведело реорганізацію підприємства шляхом приєднання одних структурних підрозділів до інших. Причини прийняття такого рішення: виробнича необхідність, яка обумовлена суттєвими змінами в господарській діяльності Товариства, пов'язаними з проведенням антитерористичної операції на Сході України, та з метою виконання Товариством основних функцій та завдань. Припинено діяльність ДЗЕРЖИНСЬКОГО УГГ та ЯСИНУВАТСЬКОГО УГГ (в частині функціонування на території підконтрольній українській владі) шляхом реорганізації - приєднання до КОСТЯНТИНІВСЬКОГО УГГ Припинено діяльність ДРУЖКІВСЬКОГО УГГ шляхом реорганізації - приєднання до КРАМАТОРСЬКОГО УГГ Припинено діяльність МАР'ЇНСЬКОГО УГГ та ДОКУЧАЄВСЬКОГО УГГ (в частині функціонування на території підконтрольній українській владі) шляхом реорганізації - приєднання до КРАСНОАРМІЙСЬКОГО УГГ Припинено діяльність ДЕБАЛЬЦІВСЬКОГО УГГ шляхом реорганізації - приєднання до АРТЕМІВСЬКОГО УГГ. У 2015 році, у зв'язку із проведенням АТО на території Донецької області, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про тимчасове призупинення діяльності деяких структурних підрозділів, що знаходяться на території непідконтрольній Україні, а саме: Амвросіївське УГГ Горлівське УГГ Єнакієвське УГГ Старобешівське УГГ Харцизьке УГГ Шахтарське УГГ Донецька ГНС Докучаївське УГГ в частині функціонування на території непідконтрольній українській владі Ясинуватське УГГ в частині функціонування на території непідконтрольній українській владі У 2015 році визначено перелік відокремлених структурних підрозділів Товариства (філій-управлінь по газопостачанню та газифікації ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"), які не мають статусу юридичної особи, в результаті Реорганізації та знаходяться на підконтрольній українській владі території, а саме: 1. АРТЕМІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20317035, місцезнаходження ВП: 84500, Донецька обл., місто Бахмут, Носакова, будинок 3); 2. КОСТЯНТИНІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20316946, місцезнаходження ВП: 85114, Донецька обл., місто Костянтинівка, Ємельянова, будинок 76); 3. КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 24805642, місцезнаходження ВП: 84313, Донецька обл., місто Краматорськ, Південна, будинок 1); 4. КРАСНОАРМІЙСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20316981, місцезнаходження ВП: 85300, Донецька обл., місто Покровськ, Шосейна, будинок 154); 5. СЛОВ`ЯНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20316969, місцезнаходження ВП: 84112, Донецька обл., місто Слов'янськ, вулиця СВІТЛОДАРСЬКА, будинок 28 Б); 6. РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "ГАЗ-СЕРВІС" (Код ЄДРПОУ ВП: 24800589, місцезнаходження ВП: 84112, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. СВІТЛОДАРСЬКА, буд. 28 Б). Протягом звітного 2019 року зміни в організаційній структурі емітента не відбувались.

Працівники

За 2019 рiк середньооблiкова чисельность працiвникiв становить 2067 особи , з них чисельнiсть осiб облiкового складу складає 2032 осiб ( в 2018 році - 2123 осіб). Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 35 осiб ( в 2018 році - 39 осіб). Фонд оплати працi штатним працiвникам становить - 138 509.1тис.грн. (в 2018 році - 115 379.4 тис.грн.). Позаштатним працiвникам та особам, якi працюють за сумiсництвом нарахована оплата працi в сумi 1 779.5 тис.грн (в 2018 році - 1 545.0 тис.грн.). Средньомiсячна зарабiтна платня 1-го працюючого за 12 мiсяцiв 2019 року склала 5 656.7грн., у порiвняннi з аналогiчним перiодом 2018 року фактично збільшилась на 1,26% (за 12 мiсяцiв 2018 року склала 4 506,8грн.). З 01.10.2018р. було встановлено у зв'язку з виробничою необхідністю задля підготовки до опалювального періоду режим повного робочого часу при п'ятиденному робочому тижні з нормальною тривалістю робочого часу 40 годин на тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю для робітників, керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців (за винятком працівників з підсумованим обліком робочого часу) служб, дільниць, секторів УГГ , а саме: служби режимів газопостачання, обліку та розрахунків за газ, служби експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП, служби експлуатації внутрішньобудинкового обладнання, служби ЕХЗ, аварійно-диспетчерської служби , служби по комплексному приладовому обстеженню газопроводів, автотранспортної служби. Загальна чисельнiсть працiвникiв станом на 31.12.2019р. становить 2 094 осiб. З метою досягнення встановлених нормативів безпеки, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на підприємстві розроблені комплексні заходи. Виконання Комплексних заходів, спрямованих на доведення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій за 2019 рік становить: - кількість запланованих заходів - 399, план - 2292 тис. грн., - фактично виконано 544 заходів, на які направлено 7496 тис. грн. У тому числі: - на виконання заходів щодо приведення основних фондів у відповідність до вимог нормативно-правових актів з охорони праці - 700 тис. грн.; - усунення або зменшення впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничий факторів - 27 тис. грн.; - організаційно-методичні заходи - 5075 тис. грн.; - придбання спецодягу та засобів індивідуального захисту - 870 тис. грн.; - спецхарчування - 268 тис. грн.; - попередження ДТП - 184 тис. грн.; - оплата медпослуг, медоглядів - 348 тис. грн.; - придбання медикаментів - 24 тис. грн. В результаті виконання комплексних заходів в ПАТ "Донецькоблгаз" за 2019 рік поліпшені умови експлуатації технологічного обладнання, виробничого середовища, гігієни праці. Кабінети з охорони праці та безпеки дорожнього руху поповнюються новими засобами наочної агітації. Працюючі ПАТ "Донецькоблгаз" забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту відповідно до чинних нормативів. За роботу у шкідливих умовах праці і за особливий характер праці робітники ПАТ "Донецькоблгаз" отримували додаткові відпустки, нейтралізуючи продукти (молоко) відповідно до чинного законодавства. Відповідно до затвердженого графіка комісією ПАТ "Донецькоблгаз проводилися планові перевірки стану охорони праці та виробничої діяльності, матеріали яких заслуховувалися на нарадах з охорони праці. У Навчальному центрі ПАТ "Донецькоблгаз" проводилося навчання з питань охорони праці, професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації за робітничими професіями. На виконання Плану заходів Держпраці з проведення в 2019 р. Дня охорони праці та з метою виховання високої культури безпеки праці на виробництві у молоді, як майбутніх роботодавців та працівників, в ПАТ "Донецькоблгаз" проводився конкурс дитячого малюнка "Охорона праці очима дітей". За 2019 рік на підприємствах ПАТ " ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ ": - постійно-діючими комісіями підприємств проведено - 222 перевірки; - службами охорони праці - 419 перевірок. На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України та Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2013р. № 444, у жовтні 2019 р. апаратом управління ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" організовано проведення спеціальної підготовки у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Донецької області посадових осіб структурних підрозділів ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" за обов'язками проведення на підприємстві інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. З метою підвищення кваліфікації посадових осіб підприємства, на яких покладені обов'язки у сфері поводження з відходами, 20 листопаду 2019 р. апаратом управління ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" організовано проведення навчання за курсом: "Управління відходами на підприємстві". Навчання проводилось фахівцями ДЗ "ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ". За програмою навчального курсу були розглянуті наступні питання у сфері поводження з відходами: 1. Імплементація директив ЄС у сфері поводження з відходами. 2. Планування роботи у сфері поводження з відходами на підприємстві, бюджетування витрат на екологічні послуги з утилізації /видалення відходів. 3. Життєвий цикл товарно-матеріальних цінностей, утворення відходів і вторсировини при списанні товарно-матеріальних цінностей, набуття юридичного статусу відходів. 4. Бухгалтерський облік відходів у автоматизованих системах бухгалтерського обліку. 5. Класифікація і паспортизація відходів, реєстрові картки ОУВ. Звітність у сфері поводження з відходами. Декларування відходів. 6. Екологізація землекористування з метою забезпечення управління відходами на підприємстві. 7. Здійснення внутрішнього нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері поводження з відходами структурними підрозділами підприємства. Враховуючи важливість створення безпечних умов праці, попередження виробничого травматизму і професійних захворювань, в рамках проведення "Тижня охорони праці" в ПАТ "Донецькоблгаз" розроблено та затверджено План заходів з підготовки та проведення заходів з нагоди Дня охорони праці під девізом: "Удосконалення збору і використання даних про безпеку та гігієну праці".

Участь у об'єднаннях

Асоцiацiя дiлового спiвробiтництва пiдприємств газового ринку код ЄДРПОУ 30779549 адреса : 03035 м. Київ, вул. Урицького, 45, оф. 410 Асоцiацiя дiлового спiвробiтництва пiдприємств газового ринку сприяє створенню умов для пошуку та широкого обговорення напрямків реформування системи газозабезпечення в Україні; забезпечує громадську підтримку реформуванню системи газозабезпечення в Україні; сприяє налагодженню взаємовигідних зв'язків між регіонами, окремими підприємствами всіх форм власності та організаційно-правових форм діяльності; сприяє державним органам в питаннях розробки та впровадження сучасних стандартів у галузі газопостачання і гармонізація та доведення стандартів України до рівня міжнародних стандартів, пропаганді та впровадженню міжнародних стандартів; організує співробітництво з законодавчими та виконавчими органами держави в питаннях розробки та прийняття законодавчої та нормативної бази, регулюючої ринок та прискорюючої стабілізацію галузі; організує проведення громадської оцінки науково-технічного рівня досліджень, розробок, нових технологій і засобів за профілем Асоціації та визначення можливостей використання досягнень світової науки в розвитку системи газопостачання України, участь в розробці та реалізації міжнародних програм і проектів. Строк діяльності Асоціації - безстроковий ПАТ "Донецькоблгаз" прийнято до членів Асоціацій в 2001 році. До вкладу асоціації також входять інші ПАТ по газопостачанню та газифікації України.Термін участі ПАТ "Донецькоблгаз"- безстроковий. Публічне акціонерне товариство Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", код ЄДРПОУ 20077720, адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6. Компанія НАК "Нафтогаз України" утворена з метою сприяння структурній перебудові нафтової, газової та нафтопереробної галузі економіки України, підвищення рівня енергетичної безпеки держави, забезпечення ефективного функціонування та розвитку нафтогазового комплексу, більш повного задоволення потреб промислових та побутових споживачів у сировині та паливно-енергетичних ресурсах. Строк діяльності НАК "Нафтогаз України" - безстроковий. 38,28% статутного капіталу ПАТ "Донецькоблгаз" передано до статутного капіталу ПАТ НАК "Нафтогаз України" з моменту утворення НАКу - 25.05.1998р. НАК "Нафтогаз України" має представників в Наглядовій Раді АТ та в Ревізійній комісії АТ. Строк діяльності НАК "Нафтогаз України" - безстроковий. Термін участі ПАТ "Донецькоблгаз" - до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України щодо приватизації пакету акцій, який передано до статутного фонду НАК "Нафтогаз України".

Спільна діяльність

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицій щодо реорганізації підприємства з боку третіх сторін не надходило.

Облікова політика

ПАТ "Донецькоблгаз" складає зведений баланс, стоїть на облiку в Донецькiй спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків. Відповідно до норм частини 5 статті 8 та частини 2 статті 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та з метою забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності від 31.12.2014р. №399, зі змінами від 31.08.2015р. №81. Вважати нижче зазначені норми ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності обов'язковими для бухгалтерії Підприємства та відповідальних осіб структурних підрозділів, на яких покладені обов'язки складання та підпису первинних документів, і ведення окремих регістрів бухгалтерського обліку. Загальні відомості Підприємство засновано відповідно до рішення Державного комітету України по нафті і газу від 11 березня 1994 р. № 80 шляхом перетворення Донецького обласного Підприємства по газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Наказу Президента України "Про корпоратизацію підприємств " від 15 червня 1993 року № 210/93. Засновником Підприємства є Державний комітет України по нафті і газу, який ліквідовано Наказом Президента №1499/99 від 25.11.99р. Метою діяльності Підприємства є: виконання комплексу робіт по експлуатації систем газопостачання, проектування, будівництва та ремонту газових мереж, у т.ч. на замовлення населення, а також одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та іншої діяльності, яка дозволена законодавчими актами України, з метою розвитку підприємства, в інтересах акціонерів Підприємства, в соціальних та економічних інтересах трудового колективу. 1. Організаційні основи ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування всіх господарських (фінансових) операцій у первинних документах і зберігання оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансових звітів протягом установленого законодавством строку (але не менше 3 років) покласти на вповноважену посадову особу, яка здійснює керівництво підприємством, структурним підрозділом відповідно до чинного законодавства й установчих документів. 1.1. Структура й принципи впровадження діяльності бухгалтерії підприємства. 1.1.1. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку зведеної фінансової звітності Підприємства й апарату управління силами бухгалтерії апарату управління під керівництвом головного бухгалтера, який безпосередньо підпорядкований Голові правління. 1.1.2. Бухгалтерський облік у структурних підрозділах ПАТ "По газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз" (далі - Підприємство) здійснювати силами бухгалтерії підрозділів, очолюваних головними бухгалтерами. 1.1.3. Розпорядження головного бухгалтера підприємства, що стосуються здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов'язковими для виконання всіма працівниками підприємства згідно з організаційно-управлінською структурою підприємства. 1.1.4. Головний бухгалтер несе особисту відповідальність за організацію й ведення обліку перед керівником підприємства. 1.1.5. Права й обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою інструкцією. 1.1.6. Склад бухгалтерії апарату й бухгалтерій структурних підрозділів встановити штатним розкладом. Обов'язки й відповідальність працівників бухгалтерії регламентувати посадовими інструкціями, які затверджуються керівником підприємства. 1.1.7. Головному бухгалтеру підприємства та головним бухгалтерам структурних підрозділів: - керуватись у своїй роботі затвердженою обліковою політикою; - забезпечити дотримання на підприємстві установлених єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку, складання й надання у встановлений термін фінансової й податкової звітності; - організувати контроль за достовірним і своєчасним відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; - забезпечити оформлення матеріалів, пов'язаних з нестачею й відшкодуванням втрат від неї, втрат і псування цінностей підприємства. 1.2. Основні принципи організації й ведення бухгалтерського обліку й складання фінансових звітів. 1.2.1. Бухгалтерський облік і фінансова звітність повинні відображати достовірну, неупереджену й повну інформацію про фінансовий стан підприємства. Впровадження бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснювати на таких основних принципах: - обачність; - повне висвітлення; - автономність; - послідовність; - безперервність; - нарахування й відповідність доходів і витрат; - превалювання змісту над формою; - історичної (фактичної) собівартості; - єдиного грошового вимірника; - періодичності. 1.2.2. Головному бухгалтеру підприємства та головним бухгалтерам структурних підрозділів здійснити: 1.2.2.1. постійний бухгалтерський облік та складання фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (П(С)БО). 1.2.2.2. складання фінансових звітів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Під терміном "Міжнародні стандарти фінансової звітності" надалі в широкому сенсі розуміти стандарти й тлумачення, які прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО/IASB): Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ/IFRS); Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО/IAS); Тлумачення, які розроблені Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності (ТКМСФЗ/ IFRIC) або Постійним комітетом з тлумачень (ПКТ/SIC). 1.2.3. Фінансові звіти Підприємства повинні містити дані бухгалтерського обліку відповідно до П(С)БО з внесенням поправок та проведенням перекласифікацій з метою надання інформації відповідно до МСФЗ. 1.2.4. Для складання фінансової звітності відповідно до IAS 1 "Подання фінансових звітів" здійснювати обачну оцінку вартості активів, зобов'язань, доходів та витрат, які відображаються у фінансовій звітності, а також тих активів та зобов'язань, вартість яких на дату складання звітності залежить від можливості відбуття або здійснення подій у майбутньому. 1.2.5. Для визначення балансової вартості активів використовувати принцип історичної собівартості. Доходи та витрати Підприємства визнавати на основі принципу нарахування та відповідності. 1.2.6. Попередні оцінки керівництва Підприємства. Під час підготовки фінансових звітів у відповідності до МСФЗ забезпечити здійснення попередніх оцінок й припущень, які мають вплив на суми, що представлені у фінансовій звітності та врахувати властиву цим оцінкам неточність та їх вплив на фактичні результати, які відображаються в наступних періодах з врахуванням можливих відмінностей від цих оцінок. 1.2.7. Валюта оцінки та подання. 1.2.7.1. Основним економічним середовищем Підприємства, в якому здійснюються генерація та витрати більшої частини грошових коштів, є Україна. Валюта, яка має вплив на ціни продажу послуг Підприємства, на трудові, матеріальні та інші витрати Підприємства, що пов'язані з наданням послуг, є українська гривня. 1.2.7.2. Курсові різниці визнавати у прибутку або збитку в тому періоді, в якому вони виникають, за винятком угод хеджування, чистих інвестицій у закордонну господарську одиницю та інших випадків, передбачених МСФЗ. 1.2.8. Затвердити для застосування план рахунків, який використовується підприємством згідно облікової політики у відповідності до П(С)БО, з використанням субрахунків другого та третього порядків. У разі потреби Підприємство може застосовувати додаткові субрахунки. 1.2.9. Для складання звітності за сегментами визнавати пріоритетним звітним сегментом "господарський сегмент" з розподіленням по наступним основним сегментам (видам товарів, робіт, послуг): - продаж природного газу; - послуги з постачання природного газу; - надання послуг з транспортування природного газу; - реалізація скрапленого газу; - газифікація; - будівельно-монтажні роботи; - інші нерозподілені види господарської діяльності. Інформацію за географічними сегментами та сегментами діяльності відображати згідно вимог IFRS 8 "Операційні сегменти". Сегмент діяльності відображати у звітності, якщо його частка становить більше 10% від загального об'єму показників діяльності Підприємства. 1.2.10 Консолідація. 1.2.10.1.У складі підприємства діють 15 структурних підрозділів без статусу юридичної особи: - Амвросiївське УГГ, - Артемiвське УГГ, - Горлiвське УГГ, - Докучаєвське УГГ, - Єнакiєвське УГГ, - Костянтинiвське УГГ, - Краматорське УГГ, - Красноармійське УГГ, - Слов'янське УГГ, - Старобешiвське УГГ, - Харцизьке УГГ, - Шахтарське УГГ, - Ясинуватське УГГ, - Донецька ГНС, - РБУ "Газ-Сервiс". УГГ - управління газового господарства, які мають повний виробничий цикл для надання послуг в сфері: транспортування природного газу розподільчими трубопроводами, постачання природного газу за регульованим і нерегульованим тарифом, продаж зрідженого газу та інше. Донецька газонаповнювальна станція зрідженого газу є базовим підприємством для обслуговування фiлiй та продаж зрідженого газу об'єктам промислового, комунального і побутового призначення та населенню. Ремонтно-будівельне управління "Газ-Сервiс" здійснює капітальне будівництво об'єктів газопостачання, у тому числі на правах замовника і власними силами, виконання поточних та капітальних ремонтів, та інше. Дочiрнiх підприємств ПАТ "По газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз" не має. Головному бухгалтеру Підприємства складати зведений баланс та здійснювати податкові взаємовідносини з Донецькою спецiалiзованою державною податковою iнспекцiєю по роботі з великими платниками податків як одноособовому платнику податку на прибуток та податку на додану вартість. Структурні підрозділи ПАТ "Донецькоблгаз" є самостійними платниками наступних податків та зборів: - єдиний внесок на соціальне страхування; - податок з доходів фізичних осіб; - збір за спеціальне використання води; - транспортний податок; - земельний податок; - державне мито; - акцизний податок; - збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (крім збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для населення, розрахунок якого здійснює Апарат ПАТ "Донецькоблгаз"); - місцеві податки і збори. Звітність з податку на нерухомість і екологічного податку формують структурні підрозділи на підставі первинних даних бухгалтерського обліку з подальшою передачею в електронному вигляді в апарат управління для передачі в податкові інспекції за місцем перебування платника на податковому обліку . 1.2.10.2 Для обліку операцій за розрахунками між головним підприємством і структурними підрозділами за взаємним відвантаженням матеріальних цінностей, наданням послуг, виконанням робіт і проведенням інших розрахунків застосовувати субрахунок 6830 "Внутрішньогосподарські розрахунки з апаратом управління", 6831 "Внутрішньогосподарські розрахунки між структурними підрозділами". 1.2.10.3 Структурним підрозділам підприємства вести бухгалтерський і податковий облік самостійно, складати фінансову звітність, окремі елементи статистичної звітності й надавати відомості у встановленому порядку Головному підприємству й іншим адміністративним (контролюючим) органам. 1.2.10.4. За внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами враховувати формування вартості робіт (послуг), яка підлягає відшкодуванню, з врахуванням прямих, загальновиробничих витрат і амортизаційних відрахувань. 2. Методи бухгалтерського обліку й принципи оцінки доходів і витрат. 2.1. Доходи. 2.1.1. Визнання доходів. Доходи визнавати як валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків власників капіталу. 2.1.1.2. Доходи визнавати за справедливою вартістю, тобто сумою, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. 2.1.2. Виручку від реалізації товарів визнавати за фактом надходження та переходу права власності, при цьому на момент визнання доходов виконувати такі умови: - Підприємство передало покупцеві суттєві ризики та вигоди, пов'язані з володінням товаром; - Підприємство не зберегло за собою ані управлінських функцій у тому розумінні, що звичайно асоціюється з володінням товарами, ані фактичного контролю над проданими товарами; - сума виручки може бути достовірно визначена; - існує висока імовірність отримання економічних вигод, пов'язаних з угодою; - понесені або очікувані витрати, пов'язані з угодою, можуть бути достовірно визначені. 2.1.3. Виручку за угодами з надання послуг визначати виходячи із ступеня завершеності. Ступінь завершеності надання послуг визначати за методом вивчення виконання робіт. 2.1.4. Прибутки та збитки, які виникають від групи однорідних операцій, визнавати згідно МСБО 1 "Подання фінансових звітів" на нетто-основі (продаж валюти, курсові різниці, продаж основних засобів та інвестицій, тощо). 2.1.5. Доходи у вигляді штрафів, пені і неустойки визнавати згідно МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" іншими операційними доходами в момент їх фактичної сплати. 2.2. Договори на будівництво. 2.2.1. У випадку, якщо фінансовий результат договору на будівництво може бути надійно розраховано, виручку та витрати визнавати пропорційно ступеню завершеності робіт за договором на звітну дату. 2.2.2. Ступінь завершеності визначати як частку витрат на виконання робіт до звітної дати в загальній розрахунковій сумі витрат за договором, за винятком випадків, коли ця частка не відображає ступінь завершеності робіт. Відхилення за обсягами виконаних робіт, претензій і заохочувальних виплат враховувати в тій мірі, в якій вони можуть бути надійно оцінені, та їх отримання вважається високоймовірним. 2.2.3. У випадку, якщо фінансовий результат за договором на будівництво не може бути надійно розраховано, виручку відображати тільки в тій сумі, в якій очікується відшкодування понесених витрат за договором. Витрати за договором списувати на витрати в тому періоді, коли вони були понесені. 2.3. Витрати. 2.3.1. Визнання витрат. Витрати визнавати виходячи з принципу відповідності доходів та витрат, зазначеного в Концептуальній основі МСБО 1 "Подання фінансових звітів", якщо при цьому: - існує ймовірність вибуття активів, що містять у собі економічні вигоди; - сума витрат може бути достовірно визначена. 2.3.1.2. Витрати обліковувати окремо за видами діяльності (об'єктами бухгалтерського обліку). Об'єктами бухгалтерського обліку Підприємства вважати: - транспортування природного газу розподільчими мережами; - постачання природного газу; - реалізація зрідженого палива; - інші види діяльності. 2.3.1.3. До суми виробничої собівартості послуг та виконаних робіт включати: - прямі матеріальні витрати; - прямі виплати на оплату праці; - інші прямі витрати; - загальновиробничі витрати. 2.3.1.4. Загальновиробничі витрати не розподіляти на змінні і постійні, розподілені і нерозподілені загальновиробничі витрати. 2.3.1.5. Базою розподілення загальновиробничих витрат визнавати пряму заробітну платню виробничого персоналу. 2.3.1.6. Витрати, які пов'язані з операційною діяльністю, але не є складовою частиною собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), розподіляти на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. 2.3.1.7. Витрати, які пов'язані з визнанням сум штрафів, пені та неустойки, визнавати іншими операційними витратами в момент визнання боргу, одержання рішення суду про їх стягнення, а також про суми відшкодування зазнаних збитків. 2.3.2. Витрати за позиками. 2.3.2.1. Витратами на позики визнавати: відсотки за банківським овердрафтом, короткостроковими і довгостроковими позиками; амортизацію знижок чи премій, пов'язаних з позиками; амортизацію другорядних витрат, пов'язаних з отриманням позик; фінансові витрати, пов'язані з фінансовою орендою; курсові різниці, які виникають унаслідок отримання позик в іноземній валюті, якщо вони розглядаються, як коригування витрат на відсотки. 2.3.2.2. Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з будівництвом або створенням активів, для підготовки яких до запланованого використання або продажу потрібен певний час, включати до вартості таких активів до того часу, доки вони не будуть придатні до запланованого використання або продажу. 2.3.2.3. Всі інші витрати на позики визнавати як витрати в тому періоді, в якому вони були понесені, незалежно від використання позики. 2.3.3. Податок на прибуток. 2.3.3.1. Витрати з податку на прибуток мають враховувати загальну суму, яка включається для визначення прибутку або збитку за період, відповідно до поточних та відстрочених податків. Витрати з податку на прибуток визнавати в консолідованому Звіті про сукупний дохід, крім випадків, коли вони відносяться до операцій, визнаних безпосередньо у складі власного капіталу. 2.3.3.2. Інші податки, окрім податку на прибуток, податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки, акцизного податку та податку на майно, відображати у складі операційних витрат. 2.3.3.3. Поточний податок на прибуток в фінансових звітах розраховувати відповідно до українського законодавства, чинного на звітну дату. Поточний податок на прибуток визнавати зобов'язанням у сумі, що підлягає сплаті. Перевищення сплаченої суми податку на прибуток над сумою, яка підлягає сплаті, визнавати дебіторською заборгованістю. 3. Методи бухгалтерського обліку й принципи оцінки активів, зобов'язань і капіталу. 3.1. Основні засоби 3.1.1. Основні засоби згідно вимогам МСБО 16 "Основні засоби" приймати до обліку за первісною фактичною вартістю. У фінансовій звітності основні засоби відображати за переоціненою вартістю, що дорівнює їх справедливій вартості на дату переоцінки, за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення їхньої корисності. 3.1.2. До складу основних засобів Підприємством включати матеріальні активи з терміном експлуатації більше 1 року та первісною вартістю 2 500 грн. та більше. Вартість придбаних матеріальних активів з терміном експлуатації до 1 року або первісною вартістю до 2 500 грн. відображати у складі витрат в періоді придбання. 3.1.3. При припиненні визнання активу, приріст від його переоцінки, що віднесений до капіталу стосовно об'єкту основних засобів, відносити безпосередньо до нерозподіленого прибутку. 3.1.4. Об'єкти незавершеного будівництва включати до складу основних засобів, але не амортизувати до моменту вводу їх в експлуатацію. 3.1.5. Амортизацію нараховувати прямолінійним методом рівними частинами протягом всього терміну корисного використання основних засобів. Ліквідаційну вартість основних засобів визнавати рівною нулю. 3.1.6. Вартість землі, що належить Підприємству на правах власності, не амортизувати. 3.1.7. Терміни корисного використання встановити для кожного об'єкту основних засобів окремо та приблизно визнати для груп: Групи основних засобів Терміни корисного використання Будівлі від 20 років Споруди від 15 років Газопроводи від 30 до 40 років Машини й обладнання від 2 до 5 років Транспортні засоби 5 років Офісне обладнання та інвентар від 4 до 12 років 3.1.1.8. Облік основних засобів, які використовуються для транспортування, зберігання і розподілу газу, і не підлягають приватизації, здійснювати відокремлено від основних засобів, право власності на які належить Підприємству. 3.1.1.9. Щомісячно, в сумі нарахованої амортизації по безоплатно одержаним основним засобам зменшувати доходи майбутніх періодів та відображати доходи від безоплатно одержаних активів. 3.1.10. Витрати на реконструкцію і модернізацію об'єктів основних засобів капіталізувати та за рахунок капіталізації збільшувати первісну вартість таких об'єктів. Витрати з обслуговування, поточного і капітального ремонту визнавати поточними витратами в Звіті про сукупний дохід в тому періоді, в якому вони здійснені. 3.1.11. Об'єкти основних засобів списувати в разі продажу або у випадку, коли від подальшого використання активу не очікується отримання майбутніх економічних вигід. Прибуток або збиток від продажу або іншого вибуття об'єктів основних засобів визначати, як різницю між ціною продажу та балансовою вартістю цих об'єктів, і відображати в прибутках та збитках. 3.1.12. Форми аналітичного обліку основних засобів та форми документів застосовувати згідно з обліковою політикою для звітів за стандартами П(С)БО. 3.2. Інвестиційна нерухомість. 3.2.1. До інвестиційної нерухомості відносити власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовані на землі, утримуються з метою одержання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності. 3.2.2. Інвестиційну нерухомість у відповідності до вимог МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" визнавати активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому від її використання економічні вигоди у вигляді орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, та її первісна вартість може бути достовірно визначена. 3.2.3. Придбану (створену) інвестиційну нерухомість зараховувати на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку інвестиційної нерухомості вважати земельну ділянку, будівлю (частину будівлі) або їх поєднання, а також активи, які утворюють з інвестиційною нерухомістю цілісний комплекс і в сукупності генерують грошові потоки. 3.2.4. У фінансовій звітності інвестиційну нерухомість відображати за переоціненою вартістю, що дорівнює її справедливій вартості на дату переоцінки за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення її корисності. 3.2.5. Об'єкт інвестиційної нерухомості списувати з балансу при вибутті або остаточному виведенні з експлуатації, коли більше не передбачається отримання пов'язаних з ним економічних вигід. Будь-який дохід або витрати від списання об'єкта (різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу) включати до прибутку та збитків за період, в якому майно списується. 3.3. Нематеріальні активи. 3.3.1. У нематеріальні активи Підприємства включати немонетарні активи, що не мають фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані. 3.3.2. Придбані нематеріальні активи Підприємство враховувати за собівартістю. Подальшу оцінку нематеріальних активів здійснювати відповідно до МСБО 38 "Нематеріальні активи" і відображати собівартість нематеріального активу за вирахуванням зносу або збитків від зменшення корисності нематеріального активу. 3.3.3. Амортизацію нематеріальних активів здійснювати на прямолінійній основі, виходячи з термінів корисної дії нематеріального активу. Термін корисної дії нематеріального активу визначати індивідуально для кожного нематеріального активу. Встановити такі орієнтовні терміни корисної дії нематеріального активу: Перелік нематеріальних активів Терміни корисного використання Програмне забезпечення 3-5 років Авторські та суміжні з ними права 3-5 років Права на користування землею 3-5 років Ліцензії 3-5 років 3.3.4. Нематеріальні активи що придбані окремо. Нематеріальні активи, що були придбані окремо, оцінювати за собівартістю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизацію визнавати згідно методу прямолінійного списання. Визначений термін експлуатації та метод амортизації переглядати в кінці кожного звітного періоду з метою врахування значних змін в очікуваній формі споживання майбутніх економічних вигід, втілених в активі. 3.3.5. Внутрішньо-генеровані нематеріальні активи. 3.3.5.1. Для визнання внутрішньо-генерованих нематеріальних активів класифікувати генерування активу на етапі дослідження та етапі розробок. 3.3.5.2. Первісне визнання внутрішньо-генерованих нематеріальних активів здійснювати за собівартістю, що являє собою суму видатків, понесених з дати, коли нематеріальний актив уперше почав відповідати критеріям визнання, зазначеним вище. Після первісного визнання внутрішньо-генерований нематеріальний актив відображати за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. 3.3.6. Нематеріальний актив списувати при продажу або у випадку, коли від його використання чи вибуття не очікується надходження майбутніх економічних вигід. Прибуток або збиток від списання нематеріального активу, який представляє собою різницю між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу, включати до прибутку та збитку в момент списання. 3.3.7. Форми аналітичного обліку нематеріальних активів та форми документів застосовувати згідно з обліковою політикою для звітів за національними стандартами П(С)БО. 3.4. Зменшення корисності матеріальних та нематеріальних активів (окрім гудвілу) 3.4.1. На кожну звітну дату переглядати облікову вартість матеріальних та нематеріальних активів, щоб визначити, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Якщо така ознака є, виконати оцінювання суми очікуваного відшкодування такого активу. 3.4.2. Сумою очікуваного відшкодування вважати більшу з двох оцінок: балансова вартість активу (чи одиниці, що генерує грошові кошти) за вирахуванням витрат на продаж або його вартість при використанні. 3.4.3. Якщо сума очікуваного відшкодування активу менша за його балансову вартість, балансову вартість активу зменшувати до суми його очікуваного відшкодування. Збиток від зменшення корисності негайно визнавати в прибутках чи збитках, окрім випадків, коли актив не обліковують за переоціненою вартістю; в такому випадку збиток від зменшення корисності визнавати як уцінка. 3.5. Непоточні активи, утримувані для продажу. 3.5.1. Непоточний актив (або ліквідаційну групу) класифікувати як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде, в основному, відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Таку умову вважати виконаною, якщо актив (або ліквідаційна група) придатний для негайного продажу в тому стані, в якому він знаходиться на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажі таких активів (або ліквідаційних груп). 3.5.2. Непоточний актив (або ліквідаційну групу) оцінювати як утримуваний для продажу за нижчою з оцінок: балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. 3.6. Відстрочений податок на прибуток. 3.6.1. Відстрочений податок на прибуток визнавати відповідно до вимог МСБО 12 "Податок на прибуток". 3.6.2. Відстрочений податок на прибуток розраховувати за методом балансових зобов'язань відносно перенесених з минулих періодів податкових збитків і тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. 3.6.3. Відстрочені податки не визнавати відносно тимчасових різниць при первісному визнанні активу або зобов'язання в разі операції, яка не є об'єднанням компаній, коли така операція не впливає ні на бухгалтерський, ні на податковий прибуток. 3.6.4. Відстрочений податок оцінювати за податковими ставками, які будуть діяти або плануються до введення в дію на звітну дату і які, як очікувалось, будуть застосовуватися в періодах, коли буде сторновано тимчасову різницю або використаний перенесений податковий збиток . 3.6.5. Відстрочені податкові активи по сторнованих тимчасових різницях і перенесених податкових збитках визнавати лише в тій мірі, в якій існує упевненість в тому, що в наявності буде оподатковуваний прибуток, відносно якого можна буде реалізувати суми вирахувань. 3.7. Запаси. 3.7.1. Запасами визнавати активи, які відповідають одному з критеріїв: утримуються для продажу в звичайному ході діяльності; перебувають у процесі виробництва для такого продажу; існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг. 3.7.2. Запаси оцінювати за найменшим з двох показників: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Для визначення собівартості запасів використовувати метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. 3.7.3. Чистою вартістю реалізації вважати попередньо визначену ціну продажу в звичайному ході бізнесу за вирахуванням попередньо оцінених витрат на завершення та попередньо оцінених витрат, необхідних для здійснення продажу. 3.7.4. Балансову вартість реалізованих запасів визнавати як витрати періоду, в якому визнається відповідний дохід. 3.7.5. Транспортно-заготівельні витрати (витрати на придбання запасів, оплату тарифів (фрахту), вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання), які можуть бути ідентифіковані (безпосередньо пов'язані з придбанням певних одиниць запасів) включати до складу первісної вартості таких запасів. 3.7.6. Для запасів, що знаходяться без руху більше ніж 2 роки створювати резерв під знецінення у розмірі 50% від балансової вартості запасів на звітну дату. 3.7.7. Форми аналітичного обліку запасів та форми первинних документів застосовувати згідно з обліковою політикою для звітів за національними стандартами П(С)БО. 3.8. Грошові кошти та їх еквіваленти. 3.8.1. Грошовими коштами та їх еквівалентами вважати гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках та інші короткострокові високоліквідні інвестиції з початковим терміном розміщення до трьох місяців. Суми, використання яких обмежене, виключати зі складу грошових коштів та їх еквівалентів. Суми, обмеження відносно яких не дозволяють обміняти їх або використати для розрахунку за зобов'язаннями протягом, щонайменше, дванадцяти місяців після звітної дати, включати до складу інших необоротних активів. 3.9. Дебіторська заборгованість. 3.9.1. Дебіторську заборгованість відображати за чистою вартістю реалізації. Дебіторську заборгованість, яка виражена в іноземній валюті, переводити у валюту звітності відповідно до МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів". Прибутки та збитки, що виникли в результаті перерахування, відображати у Звіті про фінансові результати. 3.9.2. Дебіторську заборгованість відображати за первісною вартістю з урахуванням ПДВ та за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Величину резерву сумнівних боргів визначати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів, станом на дату балансу. 3.10. Кредиторська заборгованість. 3.10.1. Кредиторську заборгованість відображати за первісною історичною вартістю з урахуванням ПДВ. Припиняти відображення фінансових зобов'язань у фінансових звітах тільки у випадку, якщо зобов'язання, визначені у відповідному договорі, було виконано, відмінено, або термін їх дії закінчився. 3.11. Оренда. 3.11.1. Договір оренди класифікувати як фінансова оренда, якщо згідно умовам такого договору усі ризики та винагороди, пов'язані з володінням, переходять до орендаря. Усі інші договори оренди класифікувати як операційна оренда. 3.11.1.1. Підприємство - орендодавець. 3.11.1.1.1. Активи, що утримуються за угодами про фінансову оренду, визнавати як дебіторська заборгованість за сумою, що дорівнює чистим інвестиціям в оренду. Орендні платежі, що підлягають отриманню, визнавати погашенням основної суми боргу та фінансовим доходом від надання Підприємством інвестицій та послуг. Дохід від фінансової оренди відносити на облікові періоди для відображення сталої періодичної прибутковості чистих інвестицій Підприємства в фінансову оренду. 3.11.1.1.2. Дохід від операційної оренди визнавати в складі доходу на прямолінійній основі протягом строку оренди. 3.11.1.2.Підприємство - орендар. 3.11.1.2.1. Первісне визнання активів, що утримуються Підприємством згідно договорам фінансової оренди, здійснювати за справедливою вартістю орендованого майна на початку оренди, або за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів, яка визначати на початку оренди, якщо вона нижча за справедливу вартість. Відповідне зобов'язання перед орендодавцем включати до Звіту про фінансовий стан, як зобов'язання з фінансової оренди. 3.11.1.2.2. Орендні платежі розподіляти між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань для того, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Витрати на фінансову оренду визнавати витратами в тому періоді, в якому вони були понесені. Непередбачені орендні платежі відображати як витрати в тих періодах, в яких вони понесені. 3.11.1.2.3. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнавати витратами на прямолінійній основі протягом строку оренди окрім випадків, коли інша систематична основа краще відображає часову схему вигід від використання орендованого активу. Непередбачені платежі за операційною орендою відображати як витрати в тих періодах, в яких вони понесені. 3.12. Державна допомога. 3.12.1. Державна допомога - це захід уряду, розроблений для надання економічних пільг, визначених конкретно для Підприємства, які відповідають певним якісним критеріям. 3.12.2. Державну допомогу визнавати лише за наявності обґрунтованої впевненості в тому, що Підприємство виконає умови їх надання та гранти будуть одержані. Державну допомогу визнавати доходом тих періодів, до яких віднесено й відповідні витрати, які вони мають компенсувати, і не відносити безпосередньо до складу капіталу. 3.12.3.Облік пільг та субсидій. 3.12.3.1. Нараховані пільги та субсидії пільговим категоріям населення за спожитий природний газ відображати в обліку у періоді їх виникнення. 3.12.3.2. Погашення нарахованих пільг та субсидій Державним казначейством України відображати у бухгалтерському обліку у періоді виникнення розрахунків. 3.12.3.3. Державні субсидії, що є активами, згідно п. 24 IAS 20 "Облік державних субсидій та розкриття інформації про державну допомогу" відображати як доходи майбутніх періодів, які визнаються систематично протягом строку корисного використання активу. 3.13. Виплати працівникам та програми пенсійного забезпечення. 3.13.1. Підприємству здійснювати виплати працівникам у вигляді поточних виплат: заробітної плати, компенсації невикористаної відпустки та інших виплат і нарахувань, що здійснюються відповідно до законодавства України, а також єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування. 3.13.2. Нараховану суму виплати працівникам за роботу, яку вони виконали протягом звітного періоду, визнавати поточним зобов'язанням. 3.13.3. Підприємству здійснювати платежі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за ставками та в розмірах, визначених законодавством України. Ніяких інших програм пенсійного забезпечення не використовувати. Будь-які одноразові виплати працівникам, що виходять на пенсію, визнавати витратами періоду, в якому вони були здійснені. 3.14. Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи. 3.14.1. Забезпечення визнавати тоді, коли Підприємство має теперішню заборгованість (юридичну чи конструктивну) внаслідок минулої події та існує імовірність, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення заборгованості та можна достовірно оцінити її суму. 3.14.2. Суму, що визнається як забезпечення, визнавати оцінкою видатків, необхідних для погашення теперішньої заборгованості на звітну дату Звіту про фінансовий стан, що враховує ризики та невизначеності, які пов'язані з сумою зобов'язання. У випадках, коли вплив вартості грошей у часі суттєвий, суму забезпечення визнавати у сумі теперішньої вартості видатків, які будуть потрібні для погашення зобов'язання. 3.14.3. Якщо деякі або всі видатки, потрібні для погашення забезпечення, будуть компенсовані іншою стороною, компенсацію визнавати лише тоді, коли фактично визначено, що компенсація буде отримана, якщо Підприємство погасить заборгованість. Компенсацію розглядати як окремий актив із сумою, яка не перевищує суму забезпечення. 3.14.4. Збиткові договори. 3.14.4.1. Зобов'язання за збитковими договорами враховувати в складі резерву майбутніх витрат і оцінювати за тими ж принципами. Договір вважати збитковим, якщо Підприємство прийняло на себе договірні зобов'язання, виконання яких пов'язане з неминучими збитками, тобто сума витрат по виконанню зобов'язань перевищує економічні вигоди, які будуть отримані за договором. 3.14.5. Резерв на гарантійне обслуговування. 3.14.5.1. Резерв на гарантійне обслуговування, що проводиться згідно з законодавством про захист прав споживачів, формувати на дату реалізації товарів у сумі, яку визначати базуючись на найкращі оцінки керівництвом витрат, що необхідні для погашення зобов'язань Підприємства. 3.14.6. Резерви на виплату відпусток. 3.14.6.1. Забезпечення на оплату відпусток працівників визнавати згідно вимог чинного законодавства України. Для оцінки суми забезпечення використовувати фактичні дані за нарахованою заробітною платою та відпускними за попередній звітний період. 3.15. Фінансові активи. 3.15.1. Фінансові активи визнавати в обліку і виключати з обліку в момент укладання угоди, якщо її умови вимагають поставки активу протягом терміну, прийнятого на відповідному ринку. Фінансові активи первісно оцінювати за справедливою вартістю з урахуванням витрат на оформлення угоди. Винятком вважати фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки, або збитки, які первісно оцінювати за справедливою вартістю. 3.15.2. Фінансові активи класифікувати за такими категоріями: - такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки; - такі, що утримуються до погашення; - наявні для продажу; - позики і дебіторська заборгованість. 3.15.3. Віднесення фінансових активів до тієї чи іншої категорії здійснювати в залежності від їх особливостей і цілей придбання, і виконувати у момент їх взяття до обліку. 3.15.4. Метод ефективної ставки відсотка. 3.15.4.1.Метод ефективної ставки відсотка використовувати для розрахунку амортизованої вартості боргового зобов'язання і розподілу процентних доходів на відповідний період. Ефективною ставкою відсотка вважати ставку дисконтування очікуваних майбутніх грошових надходжень (включаючи всі отримані або перераховані платежі за борговим інструментом, що є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка, витрати з оформлення угоди та інші премії або дисконти) на очікуваний строк до погашення боргового інструменту або (якщо прийнятно) на більш короткий термін до балансової вартості на момент прийняття боргового інструменту до обліку. 3.15.4.2. Доходи за борговими інструментами відображати за методом ефективної ставки відсотка, за винятком фінансових активів, які оцінювати за справедливою вартістю через прибутки або збитки. 3.15.5. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки. 3.15.5.1. Фінансовий актив класифікувати як такий, що оцінюється за справедливою вартістю через прибутки або збитки або, якщо він призначений для торгівлі, або, якщо він віднесений до даної категорії при первісному відображенні в обліку. 3.15.6. Фінансовий актив класифікувати як "призначений для торгівлі", якщо він: - придбаний з основною метою перепродажу в найближчому майбутньому; - при первісному взятті на облік є частиною портфеля фінансових інструментів, який управляється Підприємством як єдиний портфель, за яким є поточна історія короткострокових придбань та перепродажів; - є деривативом, не позначеним як інструмент хеджування в угоді ефективного хеджування. 3.15.7. Фінансовий актив, який не є "призначеним для торгівлі", визначати таким, якщо він оцінений за справедливою вартістю, через прибутки або збитки в момент взяття на облік у наступних випадках: - застосування такої класифікації усуває або значно скорочує дисбаланс в оцінці або обліку активів і зобов'язань, які, в іншому випадку, могли би виникнути; - фінансовий актив є частиною групи фінансових активів або фінансових зобов'язань, управління й оцінка якої здійснюється на основі справедливої вартості, відповідно до документально оформленої стратегії управління ризиками або інвестиційної стратегії Підприємства, а інформація про таку групу подається всередині організації на цій основі; - фінансовий актив є частиною інструменту, що містить один або кілька вбудованих деривативів, і МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" дозволяє класифікувати інструмент в цілому (актив або зобов'язання) як такий, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки. 3.15.8. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, відображати за справедливою вартістю з урахуванням переоцінки у складі прибутків і збитків. У чисті прибутки або збитки включати дивіденди і відсотки, отримані від фінансового активу, і відображати у складі інших прибутків і збитків Звіту про сукупні доходи. 3.15.9. Фінансові активи, що утримуються до погашення. 3.15.9.1. Непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами та фіксованим терміном погашення, які Підприємство має намір і можливість утримувати до погашення, визнавати фінансовими активами, що утримуються до погашення. Такі активи обліковувати за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка за вирахуванням резерву знецінення. Дохід по них визначати за методом ефективної ставки відсотка. 3.15.10. Фінансові активи, наявні для продажу. 3.15.10.1.Акції та облігації, що погашаються та обертаються на організованих ринках, класифікувати як "наявні для продажу" та відображати за справедливою вартістю. Вкладення в акції, що не обертаються на організованому ринку, також класифікувати як фінансові активи, наявні для продажу, і обліковувати за справедливою вартістю, якщо справедливу вартість можливо достовірно оцінити. 3.15.11. Доходи і витрати, що виникають внаслідок зміни справедливої вартості, визнавати в іншому сукупному доході і накопичувати в резерві переоцінки фінансових вкладень, за винятком: - випадків знецінення; - процентного доходу, розрахованого за методом ефективної ставки відсотка; - курсових різниць, які визнаються у прибутках і збитках. 3.15.12. При вибутті або знеціненні фінансового активу накопичені доходи або витрати, раніше визнані в резерві переоцінки фінансових вкладень, відносити на фінансові результати у періоді вибуття або зменшення корисності. 3.15.13. Дивіденди, які нараховуються за наявними для продажу цінними паперами, що є інструментами власного капіталу, відносити на фінансові результати при виникненні у Підприємства права на їх отримання. 3.15.14. Справедливу вартість наявних для продажу грошових активів в іноземній валюті визначати в тій же валюті і перераховувати за обмінним курсом на звітну дату. Курсові різниці, що відносяться на прибутки або збитки, визначати, виходячи з амортизованої вартості грошового активу. Інші курсові різниці визнавати в іншому сукупному доході. 3.16. Позики та дебіторська заборгованість. 3.16.1. Торгівельну дебіторську заборгованість, видані позики та іншу дебіторську заборгованість з фіксованими або обумовленими платежами, що не обертаються на організованому ринку, класифікувати як "позики та дебіторська заборгованість". Позики та дебіторську заборгованість обліковувати за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка за вирахуванням знецінення. Процентний дохід визнавати шляхом застосування ефективної ставки відсотка, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, процентний дохід за якою буде незначним. 3.16.1.1. Короткострокову дебіторську заборгованість відображати за первісною договірною вартістю з урахуванням ПДВ та за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Величину сумнівних боргів визначати виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Сума списаної дебіторської заборгованості обліковується на позабалансовому субрахунку 071 "Списана дебіторська заборгованість" протягом трьох років з дати списання для спостереження за можливістю її стягнення у випадках зміни майнового становища боржника. 3.16.2. Знецінення фінансових активів. 3.16.2.1. Фінансові активи, за винятком активів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, оцінювати на предмет знецінення станом на кінець кожного звітного періоду. Фінансові активи вважати знеціненими при наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення прогнозованих майбутніх грошових потоків за даним активом в результаті подій, що відбулися після взяття фінансового активу до обліку. 3.16.2.2. За наявними для продажу або вкладеними в акції фінансовими активами значне або тривале зниження справедливої вартості нижче вартості їх придбання вважати об'єктивним свідченням знецінення. Для всіх інших фінансових активів, включаючи наявні для продажу векселі до погашення і дебіторську заборгованість за фінансовою орендою, об'єктивні ознаки знецінення можуть включати: - значні фінансові труднощі емітента або контрагента; - невиплату або прострочення виплати відсотків і основної суми боргу; - високу ймовірність банкрутства чи фінансової реорганізації позичальника. 3.16.2.3. Для окремих категорій фінансових активів (таких як торгівельна дебіторська заборгованість), які окремо не визнані знеціненими, проводити оцінку на предмет знецінення в цілому по портфелю. Об'єктивною ознакою зниження вартості портфеля дебіторської заборгованості вважати історичні дані про її погашення, збільшення числа прострочень погашення заборгованості протягом середнього терміну, встановленого договорами Підприємства, а також суттєві зміни в економіці, які можуть впливати на рівень погашення дебіторської заборгованості. 3.16.2.4. Для фінансових активів, які обліковуються за амортизованою вартістю, величину збитку від знецінення розраховувати, як різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю прогнозованих майбутніх грошових потоків, дисконтованих з використанням ефективної ставки відсотка, первісно використаної відносно фінансового активу. 3.16.2.5. За рахунок збитків від знецінення зменшувати балансову вартість всіх фінансових активів, за винятком торгівельної дебіторської заборгованості, зниження вартості якої здійснювати за рахунок резерву. У разі визнання безнадійною торгівельну дебіторську заборгованість списувати також за рахунок резерву. Зміни резерву відображати у прибутках і збитках. 3.16.2.6. Якщо наявний для продажу фінансовий актив буде визнано знеціненим, доходи або витрати, накопичені в іншому сукупному доході, перекласифіковувати у фінансові результати поточного періоду. 3.16.2.7. Якщо в наступному періоді розмір збитку від знецінення фінансового активу (за винятком наявних для продажу інструментів власного капіталу) зменшується і таке зменшення об'єктивно прив'язане до події, яка мала місце після визнання знецінення, то раніше відображений збиток від знецінення відновлювати через рахунок прибутків або збитків. При цьому балансова вартість фінансових активів на дату відновлення збитку від знецінення не може перевищувати балансову вартість, яка була б відображена у разі, якщо б знецінення не визнавалося. 3.16.2.8. Збитки від знецінення наявних для продажу інструментів власного капіталу, раніше відображені в прибутках і збитках, не відновлювати. Будь-яке збільшення справедливої вартості таких активів, після визнання збитку від знецінення, відображати безпосередньо в іншому сукупному доході. 3.16.3. Списання фінансових активів. 3.16.3.1. Списувати фінансові активи тільки в разі припинення договірних прав на грошові потоки за ними, або у випадку передачі фінансового активу з відповідними ризиками та вигодами іншій організації. Якщо Підприємство зберігає всі основні ризики і вигоди від володіння активом і продовжує контролювати переданий актив, продовжувати відображати свою частку в цьому активі, і пов'язані з ним можливі зобов'язання. Якщо Підприємство зберігає всі основні ризики і вигоди від володіння переданим фінансовим активом, продовжувати обліковувати даний фінансовий актив, а отримані при передачі засоби відображати у вигляді забезпеченої позики. 3.17. Фінансові зобов'язання та інструменти власного капіталу, випущені Підприємством. 3.17.1. Класифікація як зобов'язання або капіталу. 3.17.1.1. Боргові інструменти та інструменти власного капіталу класифікувати як фінансові зобов'язання або капітал виходячи із суті відповідного договору. 3.17.2. Інструмент власного капіталу. 3.17.2.1. Інструмент власного капіталу - це будь-який договір, що підтверджує право на частку активів організації після вирахування всіх її зобов'язань. Інструменти власного капіталу, випущені Підприємством, відображати у розмірі надходжень по ним за вирахуванням прямих витрат на їх випуск. 3.17.3. Комбіновані інструменти. 3.17.3.1. Компоненти комбінованих інструментів (конвертованих облігацій), випущених Підприємством, класифікувати окремо, як фінансові зобов'язання або інструменти власного капіталу, виходячи із суті договору. На дату випуску справедливу вартість боргового компонента визначати з використанням ринкової ставки відсотка за аналогічними неконвертованими інструментами. Дану суму відображати як зобов'язання за амортизованою вартістю до моменту конвертації або настання терміну погашення інструменту. Компонент капіталу оцінювати шляхом вирахування вартості боргового компонента із загальної вартості комбінованого фінансового інструменту. Отриману величину відносити на рахунок капіталу за вирахуванням податку на прибуток і в подальшому не переоцінювати. 3.17.4. Зобов'язання за договорами фінансової гарантії. 3.17.4.1. Зобов'язання за договорами фінансової гарантії первісно оцінювати за справедливою вартістю, якщо їх не кваліфікують як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, і в подальшому відображати за найбільшою з таких величин: - вартістю зобов'язань, що визначається відповідно до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи"; - первісною вартістю за вирахуванням (у відповідних випадках) накопиченої амортизації, розрахованої відповідно до принципів визнання виручки, викладеними у відповідному параграфі даних приміток. 3.17.5. Фінансові зобов'язання. 3.17.5.1. Фінансові зобов'язання класифікувати або, як фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки, або як інші фінансові зобов'язання. 3.17.5.2. Фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки. 3.17.5.3.До складу фінансових зобов'язань, що оцінювати за справедливою вартістю через прибутки та збитки, включати фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, а також зобов'язання, кваліфіковані при первісному відображенні в обліку як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки. 3.17.5.4. Фінансове зобов'язання класифікувати як "призначене для торгівлі", якщо воно: - придбане з основною метою зворотного викупу в найближчому майбутньому; - при первісному прийнятті до обліку є частиною портфеля фінансових інструментів, які управляються Підприємством як єдиний портфель, за яким є поточна історія короткострокових покупок і перепродажів; - є деривативом, не позначеним, як інструмент хеджування в угоді ефективного хеджування. 3.17.5.5. Фінансове зобов'язання, що не є фінансовим зобов'язанням, призначеним для торгівлі, кваліфікувати як фінансове зобов'язання, що оцінюється за справедливою вартістю через прибутки та збитки, в момент прийняття до обліку, якщо: - застосування такої класифікації усуває або значно скорочує дисбаланс в оцінці або обліку активів і зобов'язань, який, в іншому випадку, міг би виникнути; - фінансове зобов'язання є частиною групи фінансових активів або фінансових зобов'язань, управління й оцінка якої здійснюється на основі справедливої вартості відповідно до документально оформленої стратегії управління ризиками або інвестиційної стратегії Підприємства, а інформація про таку групу подається всередині організації на цій основі; - фінансове зобов'язання є частиною інструменту, що містить один або більше вбудованих деривативів, і МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" дозволяє класифікувати інструмент в цілому (актив або зобов'язання) як такий, що оцінюється за справедливою вартістю через прибутки або збитки. 3.17.5.6. Фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, відображати за справедливою вартістю, з віднесенням переоцінки на рахунок прибутків і збитків. У чисті прибутки або збитки, визнані як прибутки та збитки, включати відсотки, сплачені за фінансовим зобов'язанням, і відображати у складі інших прибутків та збитків Звіту про сукупні доходи. 3.17.6. Інші фінансові зобов'язання. 3.17.6.1. Інші фінансові зобов'язання, включаючи позикові кошти, брати до обліку за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на оформлення угоди. 3.17.6.2. Інші фінансові зобов'язання оцінювати за амортизованою вартістю. Процентні витрати розраховувати з використанням методу ефективної ставки відсотка. 3.17.6.3. Метод ефективної ставки відсотка використовувати для розрахунку амортизованої вартості фінансового зобов'язання та розподілу процентних витрат на відповідний період. Ефективна ставка відсотка - це ставка дисконтування очікуваних майбутніх грошових виплат на очікуваний термін до погашення фінансового зобов'язання або (за наявності) на коротший термін до балансової вартості на момент взяття боргового інструменту до обліку. У випадку, якщо різниця між відсотковою ставкою за фінансовим зобов'язанням відрізняється від середньої ринкової процентної ставки за аналогічними зобов'язаннями, що є доступними на ринку менше ніж на 1%, фінансові зобов'язання відображати у балансі за історичною вартістю згідно з угодою. 3.17.7. Списання фінансових зобов'язань. 3.17.7.1. Списувати фінансові зобов'язання тільки у разі їх погашення, анулювання або закінчення строку вимоги по них. 4. Податковий облік. 4.1. Відповідно до Податкового Ккодексу України (надалі ПКУ) ПАТ "Донецькоблгаз" сплачує податок на прибуток консолідовано. Визначення доходів і витрат здійснювати на підставі вимог Розділу III "Податок на прибуток підприємств". 4.2. Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку, фінансової звітності щодо доходів та витрат, та фінансового результату до оподаткування згідно ст. 44.1, 44.2 ПКУ. 4.3. Відповідно п. 134 разд. III ПКУ об'єкт оподаткування з податку на прибуток із джерел походження в Україні та за її межами визначає шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, на податкові різниці, передбачені ст.138-141ПКУ. 4.4. Податковим періодом для податку на прибуток є календарний рік, з урахуванням положень п. 57.1 ст. 57 гол. 4 розд. II ПКУ, яким визначено порядок обліку авансових внесків з податку на прибуток. 4.5. Податок, що підлягає сплаті до бюджету зменшується на суму нарахованого та сплаченого податку на майно відповідно до розд. XII ПКУ щодо об'єктів нежитлової нерухомості (п. 137.5 ст. 137 розд. III ПКУ). 4.6. З метою дотримання єдиного методу формування доходів і витрат в податковому обліку необхідно: 4.6.1 Доходи від постачання та транспортування природного газу для споживачів усіх форм власності (крім природного газу для населення) відображають структурні підрозділи ПАТ "Донецькоблгаз". Доход від постачання та транспортування природного газу для населення відображає апарат ПАТ "Донецькоблгаз". 4.6.2 Вартість природного газу та вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг відображають апарат управління та структурні підрозділи, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, зроблених послуг. 4.6.3 При виконанні робіт (наданні послуг) структурними підрозділами в межах юридичної особи ПАТ "Донецькоблгаз" для цілей оподаткування витрати відображає структурний підрозділ, який виконав такі роботи (надав послуги). 4.6.4 Згідно з п.138.1 і п.138.2 ст.138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до бухгалтерського обліку, а натомість зменшується на суму розрахованої амортизації відповідно до норм ПКУ. 4.6.5. Амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати за правилами бухгалтерського обліку впродовж терміну корисного використання (експлуатації) об'єкту, який встановлений платником податку, але не менш мінімально допустимого терміну, щомісячно, починаючи з місяця, що слідує за місяцем введення об'єкту основних засобів в експлуатацію і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації і інших видів поліпшення і консервації. Метод нарахування амортизації основних засобів в податковому обліку - прямолінійний. Відповідно до п.11 Перехідних положень ПКУ, при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п.138.3 ст.138 цього Кодексу, їх балансова вартість станом на 01.01.2015 має дорівнювати балансовій вартості таких активів за даними податкового обліку, що визначена станом на 31 грудня 2014 року. Облік поточних витрат на утримання, поліпшення та ремонт основних засобів враховуються у складі витрат за правилами бухгалтерського обліку. В разі продажу або ліквідації основних засобів фінансовий результат до оподаткування збільшується на залишкову вартість такого об'єкта, визначену відповідно до П(С)БО, та зменшується на залишкову вартість такого об'єкта, визначену відповідно до правил податкового обліку. 4.6.6 Згідно с п.139.1.1 ст.139 ПКУ фінансовий результат до оподаткування (виключення з витрат) збільшується на всі суми витрат на формування резервів (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, а також резервів банківських і фінансових установ) та п.139.1.2 ст.139 ПКУ дозволяє зменшити фінансовий результат до оподаткування (включити до складу витрат) суму всіх витрат, які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень сформованих відповідно до правил бухгалтерського обліку (крім резерву на відпустки працівникам та резерву сумнівних боргів). 4.6.7 Заборгованість осіб, визнаних банкрутами або ліквідованих з інших причин, з 01.01.2015 р. не є безнадійною заборгованістю і не може зменшувати об'єкт оподаткування з податку на прибуток. Якщо така заборгованість вже була віднесена на зменшення доходу згідно з пп.159.1.1 п.159.1 ст.159 розділу ІІІ ПКУ в редакції, яка діяла до 01.01.2015, то подальше списання такої заборгованості внаслідок банкрутства або мирової угоди, не впливає на об'єкт оподаткування продавця та покупця (підпункт 1.3 п.17 Перехідних положень ПКУ). Згідно з п.17 Перехідних положень ПКУ для операцій, по яким до 01.01.2015 було розпочато процедуру врегулювання безнадійної заборгованості: - якщо суд відмовив у визнанні позову - продавець має збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму, на яку такий об'єкт оподаткування був зменшений до 01.01.2015, з нарахуванням відповідної пені; - якщо позов визнаний - покупець має збільшити фінансовий результат до оподаткування на відповідну суму боргу. 4.6.8 З урахуванням п.24 підрозділу 4 розділу ХХ Перехідних положень ПКУ фінансовий результат зменшується на суму відшкодування витрат на оплату праці (відпустки та ін.) за рахунок "перехідних" резервів (сформованих до 01.01.2015) у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 1 січня 1015 р. 4.6.9 Зменшувати об'єкт оподаткування на суму списання як за рахунок резерву сумнівних боргів, так і понад цей резерв, сум заборгованості, яка не відповідає ознакам безнадійної заборгованості, визначеної у пп.14.1.11 ст.14 ПКУ забороняється. 4.7 Податок на додану вартість ПАТ "Донецькоблгаз" сплачує централізовано. Відповідно до вимог п.1 Порядку заповнення податкової накладної Наказ МФУ від 22.09.2014 № 957 ( у редакції наказу МФУ від 14.11.2014 № 1129 ), Порядку ведення реєстру виданих і отриманих податкових накладних КМУ Постанова від 29.12.2010 № 1246 ( із змінами та доповненнями, постановою КМУ від 30.01.2015 року № 20), Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість КМУ Постанова від 16.10.2014 № 569 та Закон України"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" від 16.07.2015 року № 643-VIII, делегувати право виписки податкових накладних і право ведення частини реєстру виданих і отриманих податкових накладних структурним підрозділам, які входять до складу платника ПДВ. Податковий облік податку на додану вартість здійснювати на підставі вимог Розділу V "Податок на додану вартість" Податкового Кодексу України і інших законодавчих актів по оподаткуванню. 4.7.1. Датою виникнення податкових зобов'язань згідно п.187.7 ст.187 при постачанні товарів (послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів являється дата зарахування таких грошових коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку по його зобов'язаннях перед бюджетом. 4.7.2. Датою виникнення податкових зобов'язань згідно п.187.10 ст.187 по постачанню газу природного населенню являється дата зарахування грошових коштів на банківський рахунок платника податку, датою виникнення права на податковий кредит є дата списання грошових коштів з банківського рахунку в оплату придбаних товарів(послуг). 4.7.3. До інших господарських операцій застосовувати дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ згідно статті 187 Податкового Кодексу України. 4.7.4. Бухгалтерський облік ПДВ здійснювати згідно "Інструкції по бухгалтерському обліку податку на додану вартість", затвердженою Наказом МФУ від 01.07.1997г. №141. На виконання вимог Податкового Кодексу України від 02.12.2010г. №2755-VI (із змінами та доповненнями), норм частини 5 статті 8 та частини 2 статті 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та з метою забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності 1. Вважати нижче зазначені норми ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності обов'язковими для бухгалтерії Підприємства та відповідальних осіб структурних підрозділів, на яких покладені обов'язки складання та підпису первинних документів, і ведення окремих регістрів бухгалтерського обліку з 01 вересня 2015 року. 2. Підпункт 3.1.2. пункту 3 викласти в новій редакції: 3.1.2. До складу основних засобів Підприємством включати матеріальні активи з терміном експлуатації більше 1 року та первісною вартістю 6 000 грн. та більше. Вартість придбаних матеріальних активів з терміном експлуатації до 1 року або первісною вартістю до 6 000 грн. відображати у складі витрат в періоді придбання.

Продукція

До основних напрямків виробничо-господарської і фінансової діяльності ПАТ "Донецькоблгаз" відносяться: здійснення газопостачання та розподілу природного газу до об'єктів промислового, комунального і побутового призначення та населення; виконання планових та позапланових робіт, пов'язаних з безперервним та безаварійним газопостачанням споживачів; закупівля і реалізація скрапленого газу; здійснення капітального будівництва об'єктів газопостачання, у тому числі на правах замовника і власними силами; виконання поточних і капітальних ремонтів об'єктів газопостачання, газових приладів, засобів автотранспорту; установка, сервісне обслуговування, та ремонт газової апаратури; розробка проектів на виконання робіт по розвитку систем газопостачання; електрохімічний захист газових мереж від корозії; виготовлення запасних частин та деталей до газових приладів, обладнання та газової апаратури. Основні види послуг, які надає емітент, в натуральному та грошовому виразі. Реалізаційні ціни. Доходи від послуг з розподілу та постачанню природного газу отримуються за рахунок тарифу на послуги розподілу та торгівельної націнки постачальника природного газу. Тарифи які діяли в 2019 році: 1. Тариф на послуги розподілу природного газу - 522,60 грн. без ПДВ за 1000 куб.м. (Постанова НКРЕКП № 2284 від 15.12.2016р.). 2. Тариф згідно п. 14 Постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 22.03. 2017 р. "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" торговельна надбавка (націнка) постачальника не може перевищувати 2,5 відсотка ціни природного газу, за якою такі постачальники закупили ці обсяги природного газу у НАК "Нафтогаз України" відповідно до цього Положення (без урахування податку на додану вартість). Обсяги виробництва (послуг) 1. Послуги з розподілу природного газу. Послуги з розподілу природного газу становлять 16 % від загального об'єму робіт. В 2019 році розподілено 676,633 млн.куб.м . природного газу. Промислові підприємства, бюджетні організації та підприємства теплоенергетики самостійно укладають договори на постачання природного газу з обраними ними постачальниками. Дохід від послуг по розподілу природного газу становить 353 608 тис.грн. без ПДВ 2. Послуги з постачання природного газу. Послуги з постачання природного газу становлять 81% вiд загального об'єму робiт. В 2019 році поставлено 311,578 млн.куб.м. природного газу. При цьому договір на постачання природного газу населенню укладається один раз на рік з постачальником НАК "Нафтогаз України" (транзит газу). Дохід від послуг по постачанню природного газу становить 1 815 161 тис.грн. без ПДВ. 4. Інші види робіт (послуг) становлять 3% вiд загального об'єму робiт. Дохід від інших послуг становить 69 282 тис. грн. без ПДВ., а саме: 4.1. Торгова націнка. Згідно п. 14 Постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 22.03. 2017 р. "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" торговельна надбавка (націнка) постачальника не може перевищувати 2,5 відсотка ціни природного газу, за якою такі постачальники закупили ці обсяги природного газу у НАК "Нафтогаз України" відповідно до цього Положення (без урахування податку на додану вартість). 4.2. Газифікація житла та організацій. ПАТ "Донецкоблгаз" має у своєму штаті кваліфікованих фахівців, сучасну матеріально-технічну базу, всі необхідні дозвільні документи й може виконувати роботи з газифікації на договірній основі з підприємствами, організаціями, юридичними і фізичними особами. 4.3 Будівництво та реконструкція газопроводів, систем газопостачання, ремонт та заміна ділянок газопроводів, відключення, підключення, ізоляція ділянок газопроводів електрохімзахист, монтаж. АТ "Донецкоблгаз" має у своєму штаті кваліфікованих фахівців, сучасну матеріально-технічну базу, всі необхідні дозвільні документи й може виконувати на договірній основі з підприємствами, організаціями, юридичними і фізичними особами, наступні види робіт: - Гідравлічні розрахунки мереж газопостачання (як локальних, так і для населених пунктів у цілому); - Розробку проектно-кошторисної документації на об'єкти систем газопостачання ( як на нове будівництво, так і на реконструкцію); - Будівництво трубопроводів різного призначення (газопроводів, водопроводів, каналізації й т.д.) як зі сталевих, так і з поліетиленових труб; - Реконструкцію трубопроводів шляхом протягненння поліетиленових труб усередині відпрацювавших термін експлуатації трубопроводів різного призначення; - Монтаж газоредуцирующего встаткування; - Монтаж вузлів обліку газу; - Монтаж засобів електрохімічного захисту трубопроводів; - Газифікацію "під ключ" індивідуального й багатоквартирного житла; - Реконструкцію внутрібудинкових систем газопостачання (заміна, додаткова установка й переміщення газових приладів, установка лічильників газу й т.д.); - Повний комплекс робіт з технічного обслуговування газових мереж і споруджень на них, передбачений вимогами "Правил безпеки систем газопостачання України". 4.4. Інші послуги: 4.4.1. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення, а саме: планове технічне обслуговування, дрібний ремонт газової апаратури та приладів, усунення аварійних ситуацій. 4.4.2. Встановлення газових лічильників та приладів. В діяльності по встановленню нових газових лічильників підприємство має конкурентів. У ПАТ "Донецькоблгаз" функціонують та надають послуги спеціалізовані лабораторії, що виконують специфічні види робіт: 1. Хіміко-аналітична лабораторія - контроль якості, фізичних властивостей і ефективності спалювання природного газу; ідентифікація метану в пробах повітря. 2. Електровимірювальна лабораторія - вимір електричних параметрів у системах електропостачання, електрохімічного захисту й на газових мережах. 3. Лабораторія технічного огляду - частковий і повний огляд вантажопідйомних машин і механізмів. 4. Сервісні центри по перевірці й ремонту газових лічильників - вхідний контроль, ремонт і перевірка промислових і побутових газових лічильників, перевірка електронних коректорів і електронних обчислювачів обліку газу, перевірка датчиків тиску й температури У структурі ПАТ "Донецькоблгаз" працює цех з пошиття спецодягу, що повністю забезпечує, як літньої, так і зимовим спецодягом весь персонал управлінь по газопостачанню й газифікації. Цех може виконувати на домовній основі замовлення інших підприємств і організацій Методи надання послуг. Методами надання послуг з транспортування або постачання природного газу є укладання договорів із користувачами на поточний рік за цінами, встановленими Постановами НКРЕ. Методами надання послуг з стандартного приєднання до газотранспортної системи (будівництво) є укладання договорів із замовниками за цінами, встановленими Постановами НКРЕ. Залежність від сезонних змін. Надходження від основної діяльності підприємства мають сезонний характер. В осінньо-зимовий період збільшуються надходження коштів від транспортування та постачання природного газу, що пов'язано із зменшенням середньодобової температури та збільшенням використання природного газу. Влітку значно зменшуються об'єми протранспортованого та поставленого природного газу, в той же час влітку збільшується інтенсивність виконання робіт з іншої діяльності, а саме: газифікація житла, будівництво та реконструкція систем газопостачання, встановлення газових лічильників та надання інших послуг. Ринки збуту. ПАТ "Донецькоблгаз" обслуговує користувачiв виключно Донецької областi, що знаходяться на підконтрольній українській владі території, за виключенням мiста Марiуполь, в тому числі абонентам - фізичним особам та абонентам - юридичним особам, у т.ч. 113 - промисловість, 936 - комунально-побутовим підприємствам, 25 підприємств теплокомуненерго, 178 бюджетних організацій, 67 об'єктів релігії. Ринки збуту послуг з розподілу та постачанню природного газу строго зафіксовані зонами ліцензійної діяльності та не підлягають порушенню. Найбiльшi клiєнти Найбільші клієнти - підприємства металургійного комплексу: ПАТ "Енергомашспецсталь", ПАТ "Часов'ярський вогнетривкий комбінат", ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат", СКРЦ "Слов'янський курорт", ; підприємства енергетичного комплексу: Слов'янська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, підприємства теплокомуненергетики та інші підприємства, що знаходяться на підконтрольній українській владі території. Експорт. Експорту продукції та послуг немає. Основні конкуренти. 1. Розподіл природного газу. В дiяльностi з розподілу природного газу ПАТ "Донецькоблгаз" не має конкурентiв. Договір на експлуатацію газових мереж Донецької області за виключенням міста Маріуполь укладений між Міністерством енергетики та вугільної промисловості та ПАТ"Донецькоблгаз". 2. Постачання природного газу. В діяльності по постачанню природного газу в 2019 році підприємство мало найбільш впливового конкурента НАК "Нафтогаз України", та інших конкурентів із меншими обсягами постачання. 3. Газифікація, будвництво газопроводів - підприємство має багато конкурентів. Для здійснення цієї діяльності конкуренти повинні мати Ліцензію на будівельну діяльність та Дозвіл Державного комітету з нагляду за охороною праці на проведення робіт підвищеної небезпеки. Найбільші конкуренти: АОЗТ "Агроспецмонтаж", ТОВ ПМЦ "Енергомаш", ТОВ "Укртеплобуд", "Термоінженерінг" та інші. 4. Конкурентів по обслуговуванню внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення, а саме: планове технічне обслуговування, дрібний ремонт газової апаратури та приладів, усунення аварійних ситуацій немає. Впровадження нових технологій. ПАТ "Донецькоблгаз" є новатором багатьох починань в Україні, зокрема впровадженню газобалонних установок з зовнішньою установкою газових балонів. З 1962 року за розробкою тресту "Облпромпобутгаз" на підземних газопроводах почали встановлювати гумово-тканинні компенсатори, що виключило розриви газопроводів у районах гірських підробіток. За участю треста, а надалі і ВАТ "Донецькоблгаз" розроблено "Інструкцію з проектування захисту, будівництва і експлуатації газопроводів на території вугільних басейнів України" (РД 204 УРСР 025-91), розроблено стаціонарні прилади з визначенням загазованості приміщень типу ОПГ-1. Газові господарства активно включилися у впровадження поліетиленових труб під час будівництва газопроводів. Нині в експлуатації (знаходиться на підконтрольній Україні території) вже 823.6 км таких газопроводів, з них 569,097 км. обліковуються на балансі підприємства. З метою своєчасного усунення пошкоджень на поліетиленових газопроводах, уперше в світовій практиці, ПАТ "Донецькоблгаз" спільно з "УкрНДІпластмаш" вивчено і випробувано різні прийоми і основні стадії ремонту поліетиленових газопроводів. Розроблені технології захищені авторським свідоцтвом на винахід №1833780 від 27.07.1990р. В серпні 2010 р. підприємство приймало участь в розробці ДБН "Поліетилен" Газовими господарствами області здійснюється робота з впровадження передових технологій виробництва. В 2003 році розпочато масштабну діяльність за зниження понаднормативних втрат природного газу. Для виконання цієї програми встановлено вузли обліку природного газу на ГРС. Нині в Слов'янському, Артемівському, Дружківському, Єнакіївському УГГ служби обліку природного газу мають погодинну та щодобову інформацію про обсяги отриманого на регіон газу з ГРС на регіон. Обладнано сервісний центр, лабораторії з повіряння та ремонту побутових лічильників газу, придбано стенди для повіряння та забезпечено метрологічну атестацію стендів для повіряння побутових газових лічильників. Придбано комп'ютерні комплекси для модернізації, технічного оснащення служб обліку газу та аналізу режимів газопостачання підрозділів ПАТ "Донецькоблгаз". Модернізовано і розширено сферу діяльності хімічної лабораторії в якій виконується відбір і аналіз природного газу. ПАТ "Донецькоблгаз" велику увагу приділяє впровадженню нових прогресивних технологій при будівництві та експлуатації систем газопостачання. Підприємство має досвід співпраці з науково-дослідними інститутами, такими як УкрНДІпроект, УкрНІІпластмасс, Українським державним науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом гірничої геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України, провідними швейцарськими, німецькими фірмами в області технологій будівництва газопроводів з полімерних матеріалів (які мають ряд переваг в порівнянні зі сталевими, що скорочує терміни будівництва, виключає необхідність в нанесенні захисного покриття, а також проектуванні та будівництві засобів електрохімзахисту) і виробництва зварювального обладнання. Для здійснення безпечної експлуатації систем газопостачання в складних умовах гірничих підробок шахтарських міст, розроблений і виконується комплекс першочергових і довгострокових заходів. Спільно з Українським державним науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом гірничої геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України були розроблені "Інструкції з проектування заходів захисту будівництва і експлуатації газопроводів на вугільних родовищах України", виконувалися роботи по Аналізу напруженого стану трубопроводів системи газопостачання в складних умовах та розроблено рекомендації щодо їх подальшої безпечної експлуатації в умовах розвитку гірничих робіт і активізації процесу зрушення внаслідок закриття шахт. Спільно з підприємством АТВТ "Донтехгума" були розроблені та введені в дію технічні умови на виготовлення резино-тканинних компенсаторів, які сертифіковані Державним науково-дослідним інститутом "Сепроеласт". Відповідно до нових технічних умов випущена промислова партія гумовотканинних компенсаторів, які експлуатуються в системах газопостачання міст області в умовах гірничих підробок, що дозволяє уникати руйнування газопроводів при зрушеннях земляних пластів. ПАТ "Донецькоблгаз" розроблені та належним чином оформлені технічні умови та проекти на виготовлення ліній редукування, що включає як установки з надомними регуляторами продуктивністю 10 м3/год., так і ГРПБ, які щогодини пропускають до 20 тисяч кубічних метрів газу. ПАТ "Донецькоблгаз" була впроваджена Програма експериментального будівництва "Реконструкція внутрішньобудинкових систем газопостачання з виносом газових стояків на сходові клітини" та розроблені індивідуальні технічні вимоги до програми. Програма була узгоджена: Державною інспекцією техногенної безпеки України; Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України; Міністерством надзвичайних ситуацій та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Також ПАТ "Донецькоблгаз" була розроблена "Методика проведення досліджень та спостережень під час експлуатації газових стояків на сходових клітинах" і погоджена з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Основні ризики . Поряд із традиційними й повсюдними факторами аварійності при користуванні газом у промисловості й побуті в останні роки шахтарські міста й населені пункти Донецької області виявилися під погрозою ще більших ризиків у забезпеченні безпечного газопостачання підприємств. Ці ризики зв'язані, головним чином, з масовим закриттям шахт, що, у свою чергу, привело до появи ряду нових факторів, що негативно впливають на стан газових мереж і споруджень на них: 1. Просідання грунту над гірськими підробітками з утворенням уступів, які приведуть до деформацій і поривів газопроводів і споруджень на них, руйнуванням будинків різного призначення. 2. Підтоплення й заболочування значних територій міст, де пролягають підземні газопроводи, внаслідок припинення належної відкачки й водовідводу шахтних вод. У цих умовах стало неможливим виконання комплексу робіт зі штатного обслуговування й ремонту систем газопостачання й ліквідації аварійних і аварійно-небезпечних ситуацій. 3. Витиснення на поверхню шахтного метану, обумовлене підйомом рівня шахтних вод. Внаслідок цього на великих площах житлових масивів у підвалах і в колодязях підземних (у тому числі й газових) інженерних мереж утвориться вибухонебезпечна концентрація метану. Хоча це явище й не пов'язане з витоками газу з підземних газових мереж, останні виявляються в аварійно-небезпечному стані, що може призвести до катастроф з непередбаченими наслідками. Крім того, і традиційні руйнуючі фактори сталевих газопроводів у Донбасі мають підвищену, у порівнянні з іншими регіонами, небезпека. До них ставляться: 4. Підвищена електрохімічна корозія, пов'язана з перенасиченістю регіону рейковим електротранспортом, і відповідно, значною щільністю блукаючих струмів у місцях розташування підземних сталевих газопроводів. 5. Агресивні викиди підприємств хімічної, металургійної й вугільної промисловості приводять до інтенсивної хімічної корозії надземних сталевих газопроводів, які вимагають капітального ремонту, не відробивши встановлений строк експлуатації. 6. З 06.07.2018 р. згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (від 10 травня 2018 року №250) втратив чинність наказ № 35 від 30 липня 1997 року "Про затвердження Положення про порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення" Державної акціонерної холдингової компанії "УКРГАЗ". Даним Положенням регламентувалися роботи з проведення планового технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (далі - ВБСГ), які ПАТ "Донецькоблгаз" виконувало за рахунок тарифу на розподіл природного газу. На сьогоднішній день відсутній нормативний документ, який регламентує роботи з проведення планового технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. 7. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017р. за № 166-р була скасована дія "Правил обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них" (далі - Правила) затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 09.06.1998р. за № 124, які розповсюджувалась на підприємства і організації, незалежно від їх відомчої належності і форми власності, на балансі яких знаходяться газопроводи і споруди на них і які здійснюють їх експлуатацію. Ці Правила були невід'ємною частиною "Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання", затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2011р. за № 640 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2011р. за № 1326/20064, визначали порядок і обсяг оцінки та паспортизації технічного стану, на підставі яких формувались висновки щодо подальшої експлуатації газопроводів і споруд на них. Основні економічні та політичні фактори ризиків. 1. У загальному об'ємі робіт та послуг що виконуються, доходи по розподілу та постачанню природного газу займають 94%. 2. Маркетинговим ризиком роботи підприємства є низька платомпроможність населення, особливо в умовах зростання вартості газу. Формування доходів по розподілу природного газу на 11% залежить від цього показника, а по поставці природного газу на 83%. 3. Майновий ризик - підприємство експлуатує газові мережі та обладнання на них на протязі довгого часу - понад 60 років. Це призводить до щорічно зростаючей можливості аварійних ситуацій та необхідності додаткових незапланованих вкладень. 4. Природні ризики- вплив низьких температур, внаслідок чого значно збільшується об'єм понаднормативних втрат природного газу. 5. Політичним фактором ризику є постійне законодавче намагання реструктуризації та реформування галузі, відокремлення функцій транспортування та постачання природного газу, що має призвести до розподілу підприємства, 6. Політичним фактором ризику є формування ціни на природний газ у постачальників, яке стисло пов'язане з загальнополітичним станом у країні. 7. Політичним фактором ризику є проведення на території ліцензійної діяльності АТО згідно Указу Президента України від 14 квітня 2014 року N 405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" Заходи щодо зменшення ризиків та розширення ринків збуту. 1. Планування своєчасного обстеження газових мереж з метою недопущення виникнення аварійних ситуацій. 2. Досягнення 100% захисту від електрохімічної корозій внаслідок блукаючих струмів у місцях розташування підземних сталевих газопроводів. 3. Наявність сучасного високотехнологічного обладнання для обстеження газопроводів. 4. Виявлення небезпечних ділянок газопроводів з подальшою реконструкцією цих ділянок та перенесенням на небезпечну територію. 5. Розширення переліку послуг, які надаються підприємством, покращання якості та зростання конкурентоспроможності послуг. 6. З метою дистанційного моніторингу за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання, та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП Товариством передбачаються заходи з встановлення системи диспетчеризації на ГРП. 7. З метою поліпшення умов обслуговування споживачів в Товаристві здійснюється розширення колл-центрів, виконується реконструкція абонентських відділів. 8. На виконання Кодексу газорозподільних створено групу балансів та режимів газопостачання з метою виконання вимог Кодексу щодо добового балансування природного газу. 9. З метою забезпечення періодичної повірки побутових лічильників газу на виробничій базі Краматорського УГГ проводиться періодична повірка, експертиза та ремонту побутових лічильників газу.

Активи

Враховуючи те, що запаси використовувалися на поточну дiяльнiсть пiдприємства, iстотного списання дебiторської заборгованостi немає, вважаємо, що найбiльш iстотними активами пiдприємства є необоротнi активи, а саме основнi засоби (серед який будiвлi та споруди, машини та обладнання), тому за доцiльне вказати основнi придбання та вiдчуження по первiснiй вартостi саме цих основних засобiв за останнi 5 рокiв: 2015 рiк: - об'єкти незавершеного будівництва - з початку року введено в дію об'єкти на суму 10 966 тис.грн. Будівництво нових об'ктів не відбувалось. - будiвлi та споруди, передавальні пристрої - надiйшло в звітному році на суму 24 946 тис.грн., вибуло на суму 0 тис.грн. - машини та обладнання - вибуло за рік 4 607 тис.грн. (зношене обладнання), вибуло за рік на суму 1 067 тис.грн., вибуття державного майна не було. - транспортнi засоби - надiйшло у звiтному роцi 5 404 тис.грн.; вибуло за рік 2 836 тис.грн. - офісний iнвентар - надiйшло у звiтному роцi 2 088 тис.грн., вибуло за рiк 821 тис.грн.; - інші основні засоби (у тому числі газові лічильники) - 24 392 тис. грн. надійшло в звітному році, вибуло за рік 8 369 тис.грн. 2016 рiк: - об'єкти незавершеного будівництва - 16 627 тис.грн., з початку року введено в дію об'єкти на суму 20 187 тис.грн. - будiвлi та споруди, передавальні пристрої - надiйшло в звітному році на суму 15 160 тис.грн., вибуло на суму 29 тис.грн. - машини та обладнання - надiйшло в звітному році на суму 822 тис.грн., вибуло за рік 525 тис.грн. (зношене обладнання), вибуття державного майна не було. - транспортнi засоби - надiйшло у звiтному роцi 1 402 тис.грн.; вибуло за рік 0 тис.грн. - офісний iнвентар - надiйшло у звiтному роцi 2 088 тис.грн., вибуло за рiк 821 тис.грн.; - інші основні засоби (у тому числі газові лічильники) - 4 516 тис. грн. надійшло в звітному році, вибуло за рік 1 527 тис.грн. 2017 рiк: - будiвлi та споруди, передавальні пристрої - надiйшло в звітному році на суму 8 083, 958 тис.грн., вибуло на суму 305, 061тис.грн. - машини та обладнання - надiйшло в звітному році на суму 1 157, 024 тис.грн., вибуло за рік 1 185, 363 тис.грн. (зношене обладнання), вибуття державного майна не було. - транспортнi засоби - надiйшло у звiтному роцi 121, 517 тис.грн.; вибуло за рік 137, 223 тис.грн. - офісний iнвентар - надiйшло у звiтному роцi 306, 605 тис.грн., вибуло за рiк 207, 547 тис.грн.; - інші основні засоби (у тому числі газові лічильники) - 4 820, 986тис. грн. надійшло в звітному році, вибуло за рік 409, 558тис.грн. 2018 рiк: - будiвлi та споруди, передавальні пристрої - надiйшло в звітному році на суму 1064тис.грн., вибуло на суму 0 тис.грн. - машини та обладнання - надiйшло в звітному році на суму 1124 тис.грн., вибуло за рік 618тис.грн. (зношене обладнання), вибуття державного майна не було. - транспортнi засоби - надiйшло у звiтному роцi 33 тис.грн.; вибуло за рік 0 тис.грн. - офісний iнвентар - надiйшло у звiтному роцi 437 тис.грн., вибуло за рiк 3 тис.грн.; - інші основні засоби (у тому числі газові лічильники) - 8947тис. грн. надійшло в звітному році, вибуло за рік 329 тис.грн. 2019 рiк: - будiвлi та споруди, передавальні пристрої - надiйшло в звітному році на суму 2220 тис.грн., вибуло на суму 91 тис.грн. - машини та обладнання - надiйшло в звітному році на суму 707 тис.грн., вибуло за рік 935тис.грн. (зношене обладнання), вибуття державного майна не було. - транспортнi засоби - надiйшло у звiтному роцi 135 тис.грн.; вибуло за рік 446 тис.грн. - офісний iнвентар - надiйшло у звiтному роцi 674 тис.грн., вибуло за рiк 54 тис.грн.; - інші основні засоби (у тому числі газові лічильники) - 331 тис. грн. надійшло в звітному році, вибуло за рік 0 тис.грн. Згідно Статуту ПАТ "Донецькоблгаз" в компетенції Правління приймати рішення стосовно відчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачі, пожертви)або придбання прямо або побічно майна, вартість якого не перевищує 10% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. Протягом останніх п'яти років суттєвого відчуження активів не відбувалося. Державне майно не відчужувалося. Але в результаті проведення АТО на території Донецької області 8 відокремлених структурних підрозділів Товариства залишилося не території, непідконтрольній Українській владі. Відповідно частина державних газопроводів, майна підприємства, неоплаченій заборгованості споживачів за природний газ і транспортування опинилися поза зоною впливу компанії. Станом на 31.12.2019р. на території проведення антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил перебуває державне майно залишковою вартістю 0,00 тис. грн. Залишкова вартість об'єктів державного майна, які знаходяться на непідконтрольній Україні території (в зоні проведення антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил) у 2017 році була знецінена до нульової вартості. Товариство на виконання рішення Наглядової Ради ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" (Протокол засідання № 159 від 13.09.2017р.), згідно норм пункту 2 параграфу 12 МСБУ 36 "Зменшення корисної вартості активів" та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також з урахуванням роз'яснень наданих Міністерством фінансів України в листі від 18.09.2017 р. № 35230-07-16/25008 здійснило зменшення корисної вартості активів державного майна, що знаходиться на тимчасово окупованій території станом на 01.04.2017 року. Станом на 31.12.2019р. на балансі підприємства обліковується та знаходяться на підконтрольній Україні території державне майно, залишковою вартістю 180 468 тис. грн. Основними придбаннями активів з якими пов'язано значне збільшення вартості активів на балансі підприємства можна вважати прийняття на баланс в державну частку вартості газопроводів та споруд на них. За 4 роки отримано на баланс державного майна, у тому числі відбулося поліпшення державного майна за рахунок реконструкцій, вартістю 24 113 тис.грн., в тому числі 21,07 км газопроводів. Відчуження державного майна не відбувалося. Запаси підприємства використовуються для операційної діяльності емітента. План розвитку газорозподільної системи 2018-2027рр. газорозподільного підприємства ПАТ"Донецькоблгаз" У відповідності до вимог Договору №31/26 від 21.12.2011 р. з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України "Про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва" та доповненнями до нього Договору експлуатації газорозподільних систем або їх складових № 240517/34-Днц-ГРМ від 24.05.2017р. (приведення до вимог примірного договору експлуатації газорозподільних систем та їх складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 95 (з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 188)) та відповідно до Законів України "Про основи функціонування ринку природного газу", "Про природні монополії", Указу Президента України від 23.11.2011 №1059 "Про Національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики" і постанови НКРЕ України від 23.11.2018р. №1455 "Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи 2018-2027рр. газорозподільного підприємства ПАТ"Донецькоблгаз", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.11.2015р. за №1379/27824, кожний рік Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ухвалює: 1. План розвитку газорозподільної системи 2018-2027рр. газорозподільного підприємства ПАТ"Донецькоблгаз" на наступний (2019) рік. - реконструкція та капітальний ремонт систем газопостачання; - реконструкція та капітальний ремонт споруд на розподільчих газопроводах; - заходи, спрямовані на зниження виробничо-технічних втрат; - придбання сучасних приладів діагностування та обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопогстачання; - облік природного газу (придбання дублюючих пристроїв, систем дистанційного зняття показників, облаштування сервісного центру з повіряння газових лічильників); - інше. До плану відновлення та реконструкції об'єкти газопостачання включаються за результатами технічного обстеження при наявності дефектних актів у відповідності до вимог "Правил обстежень, оцінки технічного стану паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів", затверджених Наказом Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 9.06.1998 р. №124 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.11.1998 р. за №723/3163, ДБН В. 2.5-20-2001 "Газопостачання"). Сума витрат визначається згідно кошторису. Критерієм проведення капітального ремонту є утримання системи газопостачання в технічно-справному стані. З метою виконання заходів спрямованих на зниження виробничо-технологічних витрат понад нормованих втрат природного газу та згідно вимог "Правил безпеки систем газопостачання України" газопроводи підлягають технічному обстеженню 1 раз в п'ять років, а газопроводи з терміном експлуатації більше 25 років (а їх у ПАТ "Донецькоблгаз" вже близько 48% від загальної кількості розподільчих газопроводів, що знаходяться на підконтрольній українській владі території), підлягають обстеженню 1 раз на 3 роки. У зв'язку з цим у ПАТ "Донецькоблгаз" щорічно зростають обсяги витрат на технічне обстеження газопроводів. Для своєчасного і якісного обстеження і діагностики газових мереж, необхідне придбання додаткової кількості сучасних приладів.

Основні засоби

На балансі ПАТ "Донецькоблгаз обліковуються власне та державне майно. До складу власного майна віднесені адмінбудинки та допоміжні приміщення, транспортні засоби, обладнання, оргтехніка. До складу державного майна віднесене майно , яке не увійшло до статутного фонду ПАТ "Донецькоблгаз", на яке укладена угода з Міністерство палива та енергетики України щодо використання цього майна. Це майно використовується для розподілу та постачання природного газу. Основні засоби ПАТ "Донецькоблгаз" розташовані на території Донецької області, підконтрольній українській владі. Місцезнаходження адміністративних будівль та споруд перелічено в "Інформації про організаційну структуру емітента". На власне нерухоме майно це понад 200 об'єктів розташованих в Донецькій області, підконтрольній українській владі, оформлені Свідоцтва про власність та інші необхідні документи. Земельні ділянки під власним майном знаходяться в постійному користуванні чи в оренді. Основні засоби 31.12.2019 31.12.2018 Первісна вартість 796 690 792 862 Накопичена амортизація 582 351 569 175 Чиста балансова вартість 214 339 223 685 Об'єкти незавершеного будівництва 7 325 6 994 Будинки та споруди 199 038 207 915 Машини та обладнання 5 584 5 987 Транспортні засоби 670 987 Офісне обладнання та інвентар 1 722 1 804 Інші - - Чиста балансова вартість 214 339 223 687 Вартість основних засобів складається з вартості основних засобів які належать товариству і вартості державних основних засобів які не увійшли до статутного капіталу товариства та використовуються для транспортування, збереження та розподілу природного газу. Державне майно - це майно, яке не підлягає приватизації, 99,06% цього майна становлять газопроводи та споруди на газопроводах, 0,29% - машини та обладнання, 0,65% - спеціальний автотранспорт. Усього в тому числі державне майно Майно на балансі (чиста балансова вартiсть) станом на 31.12.2019р. 214 339 тис.грн. 180 468 тис.грн. Основні засоби ПАТ "Донецькоблгаз" знаходяться в податковій заставі. На державні основні засоби існують передбачені законодавством обмеження прав власності. Підприємство не має права продавати ці засоби без дозволу Фонду державного майна, списувати не повністю зношені основні фонди без дозволу Міненерговугілля. Основний обов'язок товариства - це безперебійне транспортування газу користувачам. У зв'язку з цим підприємство приділяє особливу увагу утриманню основних засобів у задовільному робочому стані. На балансі підприємства обліковується 25204 інвентарних одиниць газопроводів довжиною 10162,732 км., з них 466 газопроводи високого тиску довжиною 1124,154 км, 4494 газопроводів середнього тиску довжиною 2449,406 км та 20244 газопроводи низького тиску довжиною 6589,172км. На території проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил перебуває 8358 інвентарних одиниць газопроводів довжиною 3 604,041 км. На балансі підприємства обліковується та знаходяться на підконтрольній Україні території 16846 інвентарних одиниць газопроводів довжиною 6 558,691 км., з них 197 газопроводи високого тиску довжиною 672,712 км, 3348 газопроводів середнього тиску довжиною 1693,727 км, та 13 301 газопроводів низького тиску довжиною 4192,523 км. Експлуатація систем газопостачання ПАТ "Донецькоблгаз" здійснюється в складних горно-геологічних умовах. В районах гірничих підробіток знаходяться 1 617,81 км газопроводів, у тому числі: Красноармійське УГГ - 66 км, Артемівське УГГ - 9,94 км. Газопроводи та споруди на них постійно зазнають шкідливого впливу гірничих підробіток і потребують додаткового оснащення численними компенсуючими пристроями. На цей час на підземних газових мережах встановлено 1453 гумовотканинних компенсатори. В зонах блукаючих струмів розташовано 1 628,098 км. газопроводів. Рівень захисту газових мереж від електрохімічної корозії становить 99,79%. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів. Згідно п.п. 3.4.5, 3.4.6. Договору №31/26 від 21.12.2012р. з Міністерством енергетики та вугільної промисловості "Про надання на праві господарського відання державного майно, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його виробництва" укладеному між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та ПАТ "Донецькоблгаз" підприємство виконує роботи, пов'язані з поліпшенням, відновленням, ремонтом, реконструкцією та технічним обслуговуванням державного майна. Причина наявності інвестиційної програми - забезпечення умов безпечної та безаварійної експлуатації державного майна - газопроводів та споруд на них. Перелік та напрямки зазначених робіт визначаються Планом розвитку газорозподільної системи на 2018-2027рр. газорозподільчого підприємства ПАТ "Донецькоблгаз", затвердженими НКРЕ. За 2019 рік фактично підприємством виконано робіт на суму 12 501 тис.грн., у тому числі 11 795 тис. грн. на поліпшення систем газопостачання Донецької області. Прогнозні дати початку та закінчення діяльності щодо удосконалення основних засобів. Інвестиційна програма газорозподільчого підприємства затверджується НКРЕ на наступний рік. Метод фінансування. Виконання інвестиційних планiв потребує значних коштiв, якi пiдприємство отримує за рахунок прибутку, амортизаційних відрахувань та статей в структурі тарифу. Ступінь використання Власні основні засоби Будівлі та споруди 41 % Машини та обладнання 75 % Транспортні засоби 82 % Інше 76 % Державні основні засоби Будівлі та споруди 40% Машини та обладнання 70 % Транспортні засоби 60 % Екологічні питання ПАТ "Донецькоблгаз" здійснює свою виробничу діяльність у відповідності до діючих законодавчих актів України у сфері екології і охорони навколишнього природного середовища. ПАТ "Донецькоблгаз" має відповідні дозвіли на викиди у атмосферне повітря забруднюючих речовин від стаціонерних джерел. Пiдприємство щоквартально сплачує збори за забруднення навколишнього середовища. На підприємстві діє план природоохоронних заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища. ПАТ "Донецькоблгаз" укладено Договори на утилізацію чи видалення відходів, при цьому, на небезпечні відходи укладені договори з компаніями, які мають ліцензію Мінприроди на провадження діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами.

Проблеми

Основним завданням ПАТ "Донецькоблгаз" є безперебійне і стабільне забезпечення споживачів Донецької області природним газом. В процесі здійснення фінансово-господарської діяльності виникає низка суттєвих проблем, які є характерними для публічних акціонерних товариств з газопостачання та газифікації в цілому по Україні. Більшість цих проблем пов`язана з недосконалістю існуючої нормативно-правової бази. Про проведення відновлювальних робіт на системах газопостачання області в 2019році. У період з 1.01.2019р. по 31.12.2019р. в зоні обслуговування ПАТ "Донецькоблгаз" в результаті бойових дій, протиправних дій третіх осіб, погодних умов (падіння дерев) і т.д. було зафіксовано 213 пошкоджень газопроводів, з них 26 пошкоджень пов'язаних з проведенням ООС. В результаті чого в 2019році залишалися без газопостачання: - 2435 квартир - 3034 приватних будинки - 1 КБО, 4 котелень, БАС, ПП "Паніна", кафе "Мажор". (З них в результаті проведення АТО: 1 приватний будинок, БАС). Відновлення газопостачання проводилося в максимально стислі терміни, які в основному не перевищували добу. З початку проведення бойових дій фахівці ПАТ "Донецькоблгаз" докладають неймовірні зусилля і виконують заходи, спрямовані на забезпечення надійної роботи системи газопостачання, оперативних відключень і локалізації аварійних ситуацій 1. "Правила безпеки систем газопостачання України", ДБН В 2.5-20-2001 "Газопостачання", "Положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення" потребують значних доповнень і змін згідно з вимогами нових нормативних документів по газопостачанню, що диктує науково-технічний прогрес. А саме: вимоги до технічного обслуговування імпортного газового устаткування, форми для укладання договорів на технічне обслуговування, виключення зварювальних робіт з переліку робіт на газопроводах ВБГО, які виконуються за рахунок експлуатаційних витрат СПГГ тощо. 2. Необхідна розробка "Правил технічної експлуатації систем газопостачання", діючи "Правила технічної експлуатації систем газопостачання Української РСР" видані у 1980 році та не відповідають вимогам нових нормативних документів по газопостачанню, та сучасним вимогам до газових мереж і спорудам на них та газового устаткування. 3. Первинна газифікація Донецької області здійснювалася з 1953 року супутним коксовим газом, що виділяється при технології здобуття коксу, по правилах існуючих на той час (з прокладкою газопроводів по сходових клітинах стояків з встановленням індивідуальних відключаючих пристроїв на квартири). З початком масштабної газифікації Донецької області природним газом, газопроводи, що експлуатуються на коксовому газі, були переведенні на транспортування природного газу без реконструкцій внутрішніх газопроводів. Більш ніж 60-ти літня практика експлуатації таких газопроводів з відключаючими пристроями на них не мають жодного випадку створення аварійної ситуації. За період з 1953 по 1970 роки у місті Авдіївка було побудовано і введено в експлуатацію газопроводи середнього та низького тиску, що забезпечували коксовим газом котельні та населення. Ці газові мережі експлуатуються до теперішнього часу. Відповідно до вимог глави 2 "Правил технічної експлуатації систем газопостачання" граничний термін експлуатації сталевих газопроводів становить 30 років. Це означає, що термін експлуатації вищевказаних газопроводів перевищує нормативний в 1,3-1,8 рази. У цих умовах підприємства газового господарства змушені здійснювати комплекс додаткових робіт (обхід, комплексне приладове обстеження, ремонт, тощо) для підтримки морально і фізично застарілих газових мереж у технічно справному стані, несучи при цьому значні додаткові витрати. Для попередження та можливості усунення аварійних ситуацій на цих газопроводах та в цілях відключення від газопостачання найменшої кількості споживачів, доцільно розроблення Державної цільової програми та здійснити реконструкцію розподільчих підземних газопроводів з використанням інноваційних технологій. 4. Статтею 1 закону України "Про нафту і газ" газ визнано товарною продукцією, а статтею 51 закону визначено, що особи, винні у порушенні законодавства, що регулює діяльність у нафтогазовій галузі, несуть адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність. Статтею 103-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення №8073-X від 07.12.1984 за самовільне використання з корисливою метою електричної та теплової енергії без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, а так само інші порушення правил користування електричною або тепловою енергією, а також самовільне використання з корисливою метою газу, порушення правил користування газом у побуті, що не завдало значної шкоди передбачена відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Оскільки існуюча відповідальність (від 17 до 85 грн.) не має суттєвого впливу на порушників, ПАТ "Донецькоблгаз" пропонує внести зміни до зазначеної статті в частині збільшення суми штрафів. Також вирішити питання про кримінальну відповідальність за крадіжку природного газу шляхом внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України. 5. Експлуатація систем газопостачання ПАТ "Донецькоблгаз" здійснюється в складних гірничо-геологічних умовах, близько 300 км газових мереж знаходяться над гірничими підробками вугільних шахт, що значно ускладнює їх експлуатацію, ремонт і обслуговування. Вкрай небезпечними факторами, які негативно впливають на стан газових мереж та споруд на них у шахтарських містах, є наступні: 1. Просідання ґрунту над гірничими підробками з утворенням уступів, що призводять до деформації та руйнування газопроводів та споруд на них, а також будинків та будівель різного призначення. 2. Підтоплення та заболочування значних територій міст внаслідок припинення водовідведення після закриття шахт. За цих умов неможливо виконання комплексу робіт з обслуговування і ремонту систем газопостачання та ліквідація аварійних ситуацій на підтоплених газових мережах. 3. Виходи шахтного метану на поверхню в результаті затоплення ґрунтовими водами горизонтів закритих шахт. Внаслідок цього на великих площах житлових масивів у підвалах та колодязях підземних інженерних мереж створюється вибухонебезпечна концентрація метану. Це явище не має нічого спільного з витоками газу з підземних газових мереж, але створює вкрай небезпечні аварійні ситуації і може привести до катастрофи з непередбачуваними наслідками. 4. Вплив агресивних викидів підприємств вугільної та хімічної промисловості на надземні газові мережі. Внаслідок інтенсивної корозії металу газопроводи потребують капітального ремонту, не відпрацювавши встановлених термінів експлуатації. В цих умовах ПАТ "Донецькоблгаз" вимушене додатково впроваджувати оснащення газопроводів численними компенсуючими пристроями. На цей час на підземних газових мережах ПАТ "Донецькоблгаз" встановлено 81 гумово-тканинних компенсаторів. Для вирішення питання експлуатації системи газопостачання шахтарських міст необхідно визначення додаткового джерела фінансування або вирішення НКРЕ питання підвищення тарифу на транспортування природного газу для м. Торецька, м.Покровська та інших міст з особливо складними гірничогеологічними умовами, або розроблення Державної цільової програми з ліквідації негативних наслідків діяльності вугледобувних шахт. 6. Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 визначений Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, згідно якого прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до I - III категорії складності, та об'єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, проводиться шляхом реєстрації Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації. Прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до IV і V категорії складності, здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі Інспекцією сертифіката. Вимоги даної постанови суперечать діючим нормативним актам з газопостачання (3 розділ Правил безпеки систем газопостачання України), тобто замовником можливо розпочати будівництво без реєстрації в органах Держгірпромнагляду. 7. Заборгованість за спожитий природний газ. Загальний обсяг постачання природного газу промисловим споживачам за 2019 р. склав 6 894,94483 тис. куб. м. на загальну суму 71 270,60 тис. грн. Грошових коштів за поставлений природний газ в цьому періоді від даної категорії отримано 66 621,04 тис. грн. Рівень розрахунків склав 93,5%. Цей показник на 7,2% вище цього ж показника за підсумками 2018 року (рис. 1.1). Рис. 1.1. Рівень розрахунків промислових споживачів за поставлений природний газ, тис. грн. Заборгованість за спожитий природний газ промисловими споживачами пов'язана, в першу чергу, з низьким рівнем оплати таких юридичних осіб, як ТОВ "Дружківський фарфоровий завод" (заборгованість станом на 01.01.2020 р. - 650,84 тис. грн.), ТОВ "НВП Краматорський завод енергетичного машинобудування" (заборгованість станом на 01.01.2020р. - 276,08 тис. грн.). Споживачі знаходяться в зоні обслуговування Краматорського УГГ. ДП "Санаторно-курортний реабілітаційний центр "Слов'янський курорт" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" (заборгованість станом на 01.01.2020 р. - 10 313,11 тис. грн.). Споживач знаходиться в зоні обслуговування Слов'янського УГГ. А також ТОВ "Волноваський кукурудзяний завод" (заборгованість станом на 01.01.2020 р. - 190,62 тис. грн.). Споживач знаходяться в зоні обслуговування Красноармійського УГГ. Підприємствам комунальної теплоенергетики у 2019 році здійснено постачання 1 842,79787 тис. куб. м. природного газу на загальну суму 21 076,38 тис. грн. Дебіторська заборгованість підприємств ТКЕ за постачання за 2019р. відсутня. Рівень розрахунків становить 100,0%. (рис. 1.2). Рис. 1.2. Рівень розрахунків підприємств комунальної теплоенергетики за поставлений природний газ, тис. грн. Підприємствам теплокомуненергетики за підсумками 2019 року направлені вимоги по компенсації вартості небалансу природного газу на загальну суму 1 881 056,99 тис. грн. та з урахуванням вимог минулих періодів сума заборгованості по компенсації вартості небалансу станом на 01.01.2020р. складає 7 000 020,62 тис. грн. Споживання природного газу бюджетними організаціями і установами склало 1 669,85095 тис. куб. м. на загальну суму 18 089,81 тис. грн. Обсяг платежів за постачання природного газу у даному періоді склав 18 346,19 тис. грн. Рис. 1.3. Рівень розрахунків бюджетних організацій за поставлений природний газ, тис. грн. При цьому, рівень розрахунків становить 101,4% від нарахувань. Це на 3,5% вище, в порівнянні з даними за 2018 рік (рівень розрахунків за 2018 рік становив 97,9%). (рис. 1.3). Однак наявність дебіторської заборгованості за спожитий природний газ бюджетними організаціями та установами пов'язано з щомісячними змінами вартості природного газу, що тягне за собою затримку в оплаті Казначейством України в Донецькій області через необхідність перегляду обсягів фінансування. Також з деякими бюджетними установами була проведена претензійно-позовна робота, та за результатами судових рішень заборгованість підлягає примусовому стягненню. За 2019 р. ПАТ "Донецькоблгаз" поставило природний газ споживачам категорії "Населення" в обсязі 300 811,17842 тис. куб. м. на загальну суму 2 291 393,45 тис. грн. Оплачено за спожитий природний газ у 2019 році по даній категорії споживачів 1 459 457,53 тис. грн., в тому числі грошовими коштами 1 289 963,40 тис. грн. і профінансовано з Державного бюджету за оформленими з фінансовими управліннями реєстрам обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг за 2019р. 169 494,13 тис. грн. Таким чином, рівень розрахунків населення з урахуванням бюджетних субвенцій за звітний період становить 63,7%, що вище на 7,2% в порівнянні з 2018 роком (рівень оплати за 2018 рік склав 56,5%). (рис. 1.4). Рис. 1.4. Рівень розрахунків категорії "населення" за поставлений природний газ, тис. грн. Загальна заборгованість за природний газ по категорії "Населення" за звітний період склала 644 720,80 тис. грн., в тому числі безпосередньо населення 651 160,14 тис. грн. та по пільгам і субсидіям з від'ємним значенням - 6 439,34 тис. грн., у зв'язку з перерахунком невикористаних сум субсидії. Загальна заборгованість за природний газ по категорії "Населення" за звітний період склала 831 935,92 тис. грн., в тому числі безпосередньо населення 837 243,35тис. грн. та по пільгам і субсидіям з від'ємним значенням -5 307,43 тис. грн., у зв'язку з перерахунком невикористаних сум субсидії та зняття відповідних сум з особових рахунків отримувачів пільги та субсидії. Збільшення заборгованості по категорії споживача "Населення" відбувається здебільшого за рахунок: " неплатоспроможності побутових споживачів; " недофінансуванням субвенцій з Державного бюджету України, в тому числі у зв'язку з переглядом порядку їх надання через втрату чинності Постанови КМУ від 11.01.2005 № 20 та у зв'язку із змінами до Постанови КМУ від 04.03.2002 № 256; " переходом на отримання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій готівковій та безготівковій формі згідно Постанови КМУ від 21 жовтня 1995 р. № 848, Постанови від 17 квітня 2019 р. № 373 Релігійним підприємствам і установам за 2019 рік поставлено 359,22171 тис. м. куб., що відповідає нарахуванням в сумі 2 801,66 тис. грн. Оплачено даними установами за постачання природного газу у зазначеному періоді 2 629,25 тис. грн. Відповідно рівень розрахунків за 2019 рік становить 93,9% що нижче на 13,4% в порівнянні з даними за 2018 рік (рівень розрахунків за 2018 рік становив 107,3%). Однак з урахуванням попередньої оплати на початок 2019 року по даної категорії споживача рівень розрахунків складає 100,9%. В цілому, в звітному періоді обсяг поставки природного газ по непобутовим споживачам знизився на 58,8% в порівнянням з 2018 роком і склав 10 766,81536 тис. куб. м. Дебіторська заборгованість за послуги розподілу по всім категоріям споживачів, крім населення та релігійних організацій, за підсумками 2019 року склала 15 055,95 тис. грн. Основними боржниками за послуги розподілу природного газу станом на 01.01.2020р. є: - підприємства теплокомуненергетики із заборгованістю у сумі 10 415,39 тис. грн., в тому числі такі великі, як: 1. ОКП "Донецькотеплокомуненерго" - 5 207,49 тис. грн.; 2. ТОВ "Бахмут - енергія" - 1 595,51 тис. грн.; 3. КП "Покровськтепломережа" - 3 118,51 тис. грн.; - промислові підприємства із заборгованістю у сумі 4 561,28 тис. грн. в тому числі такі великі, як: 1. ПАТ "Енергомашспецьсталь" - 2 415,55 тис. грн.; 2. ТОВ "Краматорський феросплавний завод" - 250,90 тис. грн.; - ДП "Санаторно-курортний реабілітаційний центр "Слов'янський курорт" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" - 635,30 тис. грн. Об'ємні показники роботи Природний газ транспортується 1 094 споживачам, зокрема - промисловим підприємствам 112 - комунально-побутовим 943 - підприємствам теплокомуненерго 25 - опалювальним котельням пром. підприємств 13 - опалювально-виробничим котельним 12 Розподілено природного газу за 2019 р. 703 523,974 тис. куб. м., в тому числі: - промисловим споживачам - 180 118,963 - на власні потреби - 990,523 - підприємствам теплоенергетики - 189 462,973 - бюджетним організаціям - 5 880,585 - населенню - 300 811,178 - релігійним організаціям - 359,222 - виробничо-технологічні потреби - 357,458 - нормовані втрати при транспотір. - 20 604,864 - нормов.втрати при вимір. побут.лічильн. - 4 938,208 - комерційні втрати - 0 Враховуючи вищенаведене, ПАТ "Донецькоблгаз" постійно надсилає до НКРЄКП України у м. Київ необхідні матеріали щодо перегляду тарифів.

Фінансова політика

Газопроводи, які обліковуються на балансі підприємства є частиною системи газопостачання, яка належить до об'єкту загальнодержавної власності та забезпечує одну з найважливіших функцій - безаварійне та безперебійне газопостачання. Опис політики щодо фінансування діяльності підприємства. Єдиним джерелом фінансування витрат, пов'язаних з експлуатацією системи газопостачання є економічно обгрунтовані тарифи на послуги з транспортування та постачання природного газу, які встановлюються та затверджуються НКРЕ України. Тарифи які діяли в 2019 році: 1. Тариф на послуги розподілу природного газу - 522,60 грн. без ПДВ за 1000 куб.м. (Постанова НКРЕКП № 2284 від 15.12.2016р.). 2. Тариф згідно п. 14 Постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 22.03. 2017 р. "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" торговельна надбавка (націнка) постачальника не може перевищувати 2,5 відсотка ціни природного газу, за якою такі постачальники закупили ці обсяги природного газу у НАК "Нафтогаз України" відповідно до цього Положення (без урахування податку на додану вартість). За основними видами господарської діяльності підприємства отримано загальний збиток у сумі 58 803,4 тис. грн., в т. ч .: з розподілу природного газу отримано збиток у сумі 89 292,4 тис.грн.; з постачання природного газу прибуток склав 25 078,2 тис. грн.; від іншої діяльності отримано прибутку 5 410,9 тис. грн. Розподіл природного газу. Підприємство від діяльності отримало збиток у сумі 89 292,4 тис.грн. Суттєвим фактором необхідності збільшення тарифу є значне зростання експлуатаційних витрат, які пов'язані з виконанням правил безпеки забезпечення споживачів природним газом в умовах фізичного та морального зносу газових мереж та обладнання, що експлуатується. Якщо проаналізувати обсяги газопостачання ПАТ "Донецькоблгаз" за кілька останніх років, то вони відображають наступне: 2014 рік - 1,69 млрд. м3 2015 рік - 0,92 млрд. м3 2016 рік - 0,82 млрд. м3 2017 рік - 0,79 млрд. м3 2018 рік - 0,779 млрд. м3 Як можна спостерігати з наведених даних, обсяг розподіленого природного газу у 2018 році порівняно з 2014р. зменшився на 0,911 млрд. м3 газу, відповідно до чого зменшилося фінансування на утримання у технічно справному стані газопроводів та споруд на них у містах та інших населених пунктах Донецької області, території підконтрольній українській владі. При цьому довжина газових мереж за цей же період збільшилася на 83,36 км. Крім того зростання витрат підприємства відбувається з таких причин: - зростання вартості природного газу на виробничо-технологічні потреби; - збільшення витрат на паливно-мастильні матеріали, електроенергію та інші матеріали у зв'язку із зростанням цін виробників цих ресурсів; - відсутність джерел для покриття збитків від перерахунку вартості природного газу, спожитого населенням та інші. - виконання ремонтних робіт по відновлення ділянок газопроводів, пошкоджених внаслідок проведення активної фази антитерористичної операції на сході України. Постачання природного газу. Від діяльності з постачання природного газу підприємство отримало прибуток 25 078,2 тис. грн. Надходження коштів, за рахунок яких фінансуються газопостачальні підприємства, пов'язане з окремими факторами, які не завжди залежать від ПАТ "Донецькоблгаз", а саме: - рівня проплат за спожитий газ; - своєчасного покриття витрат на пільги та субсидії та зміни їх механізму; - встановлення єдиного економічно обґрунтованого тарифу, що не залежить від обсягів постачання та устаткування споживачів. Iнша дiяльнiсть прибуткова. Від іншої діяльності отримано прибуток 5 410,9 тис. грн. Найбільш прибутковими у 2018 році були наступні види іншої діяльності: проектні роботи - 1460,7 тис. грн. (27 % від загального прибутку); технічне обслуговування - 1103 тис. грн. (21 % від загального прибутку);стандартне приєднання та не стандартне приєднання - 1007,1 тис. грн. (19 % від загального прибутку); видача технічних умов - 709,7 тис. грн. (14 % від загального прибутку); Роботи з ВДГО(відключення, підключення, ремонт та ін.) - 500,4 тис. грн. (10 % від загального прибутку); Перевірка ДВК - 439,3 тис. грн. (8 % від загального прибутку); реконструкція систем газопостачання - 436 тис. грн. (8 % від загального прибутку) та інше. Iнших суттєвих джерел для фiнансування діяльності пiдприємство не має. Робочий капітал Фiнансування дiяльностi емiтента за рахунок позикових коштів банків не проводилося. Залучення додаткових інвестицій шляхом здійснення емісії акцій чи облігацій підприємством не передбачається. Отримання значних кредитів на суму що перебільщує 25% активів підприємства не передбачається. Аналіз ліквідності підприємства Показники ліквідності 31.12.2018 31.12.2017 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,003 0,004 >0 зменшення Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,139 0,769 >0 збільшення Коефіцієнт поточної ліквідності 1,478 0,783 >0 збільшення Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину кредиторської заборгованості Товариство може погасити негайно. Значення даного показника не повинне опускатися нижче 0,2. Станом на 31.12.2018 Товариство може негайно погасити 0,3% кредиторської заборгованості (на 31.12.2017 - 0,4%). Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, наскільки ліквідні кошти Товариства покривають його короткострокову заборгованість. У ліквідні активи підприємства включаються всі оборотні активи Товариства, за винятком товарно-матеріальних запасів. Рекомендоване значення даного показника від 0,7-0,8 до 1,5. Станом на 31.12.2018 ліквідні кошти Товариства повністю покривають його короткострокову заборгованість, станом та 31.12.2017 - майже повністю. Коефіцієнт поточної ліквідності показує, чи достатньо у Товариства коштів, які можуть бути використані ним для погашення своїх короткострокових зобов'язань протягом року. Рекомендоване значення даного показника від 1 до 2. Станом на 31.12.2018 у Товариства достатньо коштів для погашення своїх короткострокових зобов'язань, станом на 31.12.2017 р. - майже достатньо. Основними шляхами покрашення ліквідності Товариства є встановлення НКРЕКП для підприємства економічно обґрунтованого тарифу на послуги розподілу природного газу, а також підвіщення об'ємів розподілу природного газ.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

ПАТ "Донецькоблгаз" заключає договори на розподіл та поставку природнього газу на поточний рiк (значні правочини за рішенням Загальних Зборів - попереднє схвалення) або короткострокові договори згідно Правил постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 №2496. Фактiв невиконання договорiв з вини пiдприємства немає.

Стратегія подальшої діяльності

Основним виробничим продуктом ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" є послуга по розподіленню природного газу від постачальника до споживачів. Тому, як і будь-яка транспортуюча організація, вона не виробляє власного товару у фізичному розумінні, а лише створює йому додану вартість в процесі переміщення. Саме додана вартість відображає ціну за надану послугу по постачанню газу і є головним джерелом прибутку ПАТ "Донецькоблгаз". Це, в свою чергу, означає, що прибуток компанії безпосередньо залежить від тарифів на її послуги. Однак для фінансово-економічної стабільності та сталого розвитку підприємства адекватний рівень тарифів є умовою лише необхідною, але далеко недостатньою. З практики діяльності ПАТ "Донецькоблгаз" відомо, що в сучасних умовах навіть при високих тарифах, рівень прибутків великою мірою залежить від багатьох соціально-економічних чинників (наприклад, рівня платежів за поставлений та спожитий природний газ), належного рівня технології постачання газу, стабільності та кваліфікації працівників, умов праці тощо. Основними виробничими фондами ПАТ "Донецькоблгаз" є мережа розподільчих газопроводів, від належного утримання та ефективного використання яких теж залежить прибуток компанії. А це, в свою чергу, потребує високого рівня науковотехнічного забезпечення на всіх етапах виробничої діяльності - від стадії проектування газотранспортних мереж до їх будівництва та експлуатації. Безальтернативним напрямком досягнення такої мети є впровадження сучасних матеріалів та технологій - як при утриманні діючих сталевих газових мереж, так і при будівництві нових та реновації застарілих. Зважаючи на те, що ціна на газ має стійку тенденцію до зростання, що обсяги імпорту газу за останні роки знизились при одночасному зростанні попиту на газ на внутрішньому регіональному ринку (за рахунок підвищення загального рівня газифікації населених пунктів Донецької області), що до традиційних функціональних обов'язків компанії додаються все нові, стала діяльність компанії - з належним рівнем рентабельності при одночасному забезпеченні безперебійного та безаварійного газопостачання - потребує негайного перегляду тарифів в бік їх збільшення. Слід особливий акцент зробити саме на забезпеченні безаварійного постачання газу, зважаючи на можливість катастрофічних наслідків неконтрольованого витікання газу при поривах газових трубопроводів. Ці наслідки не можуть йти ні в яке порівняння з випадками пориву водоводів і навіть нафтопроводів. Виток газу високого тиску та його загорання може призвести до техногенної катастрофи на значній площі, що особливо небезпечно в такому густонаселеному регіоні, як Донецька область. А між тим сучасний стан газотранспортної мережі, яка підпорядкована ПАТ "Донецькоблгаз", та інфраструктури по її обслуговуванню викликає велику і небезпідставну стурбованість. Проблема загострюється тим, що значна частина газопроводів пролягає над шахтними виробками. Це призводить до чутливих деформацій грунту та відповідного механічного навантаження на труби. Як мережа сталевих трубопроводів, так і відповідна інфраструктура їх обслуговування потребують невідкладної модернізації. Але зараз вже абсолютно ясно, що екстенсивний шлях вирішення цієї проблеми є безперспективним з огляду на його непомірну фінансову та матеріальну затратність. З другого боку, проблема подальшого безаварійного та безперебійного постачання газу може бути вирішена за рахунок впровадження нових технологій, матеріалів та техніки, доцільність використання яких доведена сучасною світовою практикою газопостачання. Найбільш примітним феноменом цього досвіду є відмова від сталевих газопроводів на корись поліетиленових, а також реновація застарілих сталевих труб шляхом протягання в них поліетиленових труб. Стратегія подальшої діяльності підприємства на поточний 2019 рік зазначається в Плані розвитку газорозподільної системи 2019-2028рр. газорозподільного підприємства ПАТ"Донецькоблгаз" на наступний рік. Інформація щодо Плану розвитку розкрита в розділі "Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років". Заручниками ситуації, що склалася, з відсутністю належного фінансування державою розвитку системи газопостачання регіону стало населення Донецької області, вклад яких в стабільну фінансову обстановку і процвітанні держави незаперечний, а якість життя їх залишає бажати кращого. Природний газ постачається в населені пункти Донецької області, розташовані на підконтрольній території України. Одним з варіантів рішення несприятливої ситуації, що склалася, в розвитку мереж газопостачання Донецької області і поліпшення умов життя населення бачимо у збільшенні об'ємів субвенцій з Державного бюджету, спрямованих на будівництво газопроводів до населених пунктів, що підводять, і подальшого розвитку мереж розподільних газопроводів. Інформація щодо проблем та істотних факторів, які впливають та можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому розкрита в розділі "Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробліє чи надає емітент" (ризики) та "Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента".

R&D

З метою виконання першочергового завдання - забезпечення безпечного, безперервного і безаварійного постачання природного газу споживачам, утримання систем газопостачання в технічно справному стані, підвищення рівня захисту газових мереж від електрохімічної корозії, попередження нещасних випадків при використовуванні газу у побуті, ПАТ "Донецькоблгаз" постійно впроваджуються заходи щодо інтенсифікації виробництва. З цією метою виконується комплекс робіт по своєчасній заміні морально застарілої техніки, приладів, обладнання, комплектуються нові лабораторії по обстеженню газових мереж. ПАТ "Донецькоблгаз" ведеться постійна співпраця з науково-дослідними інститутами, такими як - Укрндіінжпроект - в області проектування й будівництва газопроводів з поліетиленових труб з підвищеним у порівнянні з нормативним тиском ( Рр= 1,0 Мпа); - Укрндіпластмасс - у сфері контролю застосовуваних при будівництві поліетиленових труб і зварених сполук на них; - Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірської геології, геомеханикии аркшейдерского справи НАН України (Укрними) - в області експлуатації газових мереж в умовах гірських підробітків, розробки нових нормативних документів по застосуванню в цих умовах труб з полімерних матеріалів; Основою технічної політики під час будівництва й експлуатації систем газопостачання є впровадження прогресивних технологій, сучасного устаткування й матеріалів. У цій сфері ПАТ "Донецькоблгаз" співробітничає: - холдинг "Евротрубпласт" (поставка труб і фасонних виробів з полімерних матеріалів); - Швейцарська фірма "Георг Фішер" (поставка встаткування для стикового зварювання газопроводів з поліетиленових труб); - Німецька фірма "Фріатек" (поставка встаткування для термоорезисторной зварювання газопроводів з поліетиленових труб); - Італійська фірма "Мадас" (поставка сучасного встаткування, що редукує, різної продуктивності, використовуваного як при новій газифікації, так і при модернізації об'єктів, що перебувають в експлуатації, систем газопостачання). Варто сказати ще про одну регіональну проблему. Найстаріші в Донбасі газопроводи побудовані в середині п'ятдесятих років минулого століття - для подання населенню коксового газу. А останній, як відомо, є особливо агресивним чинником хімічної корозії сталевих труб. Тому не випадково , що саме ці газопроводи раніше інших почали виходити з ладу. ПАТ "Донецькоблгаз" в 2019 році була виконана велика робота по відновленню, реконструкції і модернізації існуючої системи газопостачання Донецької області з використанням нової техніки і передових технологій. А також була виконана робота по відновленню системи газопостачання Донецької області, пошкодженної у результаті проведення операції обєднаних сил в Донецькій області. 1. Для досягнення цих цілей робилася: - заміна підземних сталевих газопроводів на поліетиленові; - реновація сталевих газопроводів методом протягання поліетиленового трубопроводу в сталевому існуючому газопроводі; - заміна металевих засувок на поліетиленові крани з виведенням їх під килим і демонтажем колодязів. - при прокладенні поліетиленових газопроводів застосовується технологія прокладення методом горизонтально-спрямованого буріння. 2. Силами ПАТ "Донецькоблгаз" були розроблені технічні умови "Пункти газорегуляторні типу ШРП і ГРПБ", освоєно і запущено виробництво ШРП і ліній редукування для ГРП. 3. У кожному газовому господарстві функціонують сервісні центри по обслуговуванню імпортного газового устаткування, укомплектовані усіма необхідними інструментами і навченим кваліфікованим персоналом. Навчання проводилося в учбових центрах світових лідерів у виробництві газової апаратури, таких як VIESSMANN, VAILLANT, BAXI, FERROLI і інших. ПАТ "Донецькоблгаз" велику увагу приділяє впровадженню нових прогресивних технологій при будівництві та експлуатації систем газопостачання. Для здійснення безпечної експлуатації систем газопостачання в складних умовах гірничих підробок шахтарських міст, розроблений і виконується комплекс першочергових і довгострокових заходів. Спільно з Українським державним науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом гірничої геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України були розроблені "Інструкції з проектування заходів захисту будівництва і експлуатації газопроводів на вугільних родовищах України", виконувалися роботи по Аналізу напруженого стану трубопроводів системи газопостачання в складних умовах та розроблено рекомендації щодо їх подальшої безпечної експлуатації в умовах розвитку гірничих робіт і активізації процесу зрушення внаслідок закриття шахт. Спільно з підприємством АТВТ "Донтехгума" були розроблені та введені в дію технічні умови на виготовлення резино-тканинних компенсаторів, які сертифіковані Державним науково-дослідним інститутом "Сепроеласт". Відповідно до нових технічних умов випущена промислова партія гумовотканинних компенсаторів, які експлуатуються в системах газопостачання міст області в умовах гірничих підробок, що дозволяє уникати руйнування газопроводів при зрушеннях земляних пластів. ПАТ "Донецькоблгаз" розроблені та належним чином оформлені технічні умови та проекти на виготовлення ліній редукування, що включає як установки з надомними регуляторами продуктивністю 10 м3/год., так і ГРПБ, які щогодини пропускають до 20 тисяч кубічних метрів газу. ПАТ "Донецькоблгаз" була впроваджена Програма експериментального будівництва "Реконструкція внутрішньобудинкових систем газопостачання з виносом газових стояків на сходові клітини" та розроблені індивідуальні технічні вимоги до програми. Програма була узгоджена: Державною інспекцією техногенної безпеки України; Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України; Міністерством надзвичайних ситуацій та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Також ПАТ "Донецькоблгаз" була розроблена "Методика проведення досліджень та спостережень під час експлуатації газових стояків на сходових клітинах" і погоджена з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Впроваджуються засоби дистанційного зняття показів лічильників газу та дистанційного контролю за роботою ГРП

Інше

Подій після дати балансу, які можуть вплинути на фінансово-господарську діяльність товариства немає. Ми звертаємо увагу на невизначеність, що обумовлена територіальним розподілом Компанії у зв'язку з проведенням воєнних дій у ході антитерористичної операції на сході Україні. Територіальний характер діяльності Компанії не дає змоги мобільно перерозташувати основні активи, тому існує ризик втрати контролю над деякими підрозділами Компанії. У серпні 2015 року Наглядова Рада Компанії прийняла рішення тимчасово призупинити діяльність підрозділів, які розташовані на непідконтрольній території. Ми не можемо спрогнозувати результати дій щодо збереження контролю над даними активами, а отже, існує вірогідність, що Компанія не зможе реалізувати дані активи і виконати зобов'язання у процесі звичайної операційної діяльності. Ця фінансова звітність не містить жодних коригувань стосовно вказаної невизначеності, але ми не можемо проігнорувати ії наявність. Аналiз господарювання за останні три роки. Основними доходами діяльності ПАТ "Донецькоблгаз" є постачання та розподіл природного газу, ремонт вимірювальних приладів, конструкторсько-проектні та будівельні роботи. За останні п'ять років спостерігається стійке зниження обсягів послуг з розподілу природного газу. Так в 2015р. -923,190 млн.м3, що на 45,22% нижче ніж у 2014р. і на 49,71% нижче 2013р, в 2016р. -817,632 млн.м3, що на 11,43% нижче ніж у 2015р. і на 51,4% нижче 2014р. в 2017р. -790,206 млн.м3, що на 3,35% нижче ніж у 2016р. і на 14,4% нижче 2015р. в 2018р. -779,845 млн.м3, що на 1,3% нижче ніж у 2017р. і на 4,6% нижче 2016р. в 2019р. - 676,632 млн.м3, що на 13,2% нижче ніж у 2018р. і на 14,4% нижче 2017р. Аналогічна ситуація склалася і з постачанням природного газу , Так в 2015р.- 475,472 млн.м3, менш ніж в 2014р. на 39,3%, і на 40,3% ніж у 2013р. в 2016р.- 396,639 млн.м3, менш ніж в 2015р. на 39,3%, і на 49,36% ніж у 2014р. в 2017р.- 382,912 млн.м3, менш ніж в 2016р. на 3,46%, і на 19,47% ніж у 2015р. в 2018р.- 367,631 млн.м3, менш ніж в 2017р. на 4%, і на 7,3% ніж у 2016р. в 2019р.- 311,578 млн.м3, менш ніж в 2018р. на 15,3%, і на 18,6% ніж у 2017р. Враховуючи зниження обсягів основних видів діяльності і з метою недопущення збиткової господарської діяльності, Товариство ініціювало в НКРЄ підвищення рівня тарифів на послуги з транспортування і постачання природного газу. Так середній рівень тарифу розподілу природного газу в 2014 році - 236,38 грн. (+20,6% до рівня 2012р., +13,6 % до рівня 2013 року)., в 2015році - 254,70 грн. (+22,4% до рівня 2013р., +7,8 % до рівня 2014 року), в 2016році - 395,8 грн. (+55% до рівня 2015р., +67 % до рівня 2014 року., в 2017році -522,6 грн. (+32% до рівня 2016р., +105 % до рівня 2015 року , в 2018році - 522,6 грн. (не змінився у порівнянні з 2017р., +32% до рівня 2016р.), в 2019році - 522,6 грн. (не змінився у порівнянні з 2017р.) Тарифи які діяли в 2019 році: 1. Тариф на послуги розподілу природного газу - 522,60 грн. без ПДВ за 1000 куб.м. (Постанова НКРЕКП № 2284 від 15.12.2016р.). 2. Тариф згідно п. 14 Постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 22.03. 2017 р. "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" торговельна надбавка (націнка) постачальника не може перевищувати 2,5 відсотка ціни природного газу, за якою такі постачальники закупили ці обсяги природного газу у НАК "Нафтогаз України" відповідно до цього Положення (без урахування податку на додану вартість). Але встановлений НКРЄ рівень тарифів не дозволив компенсувати понесені Товариством витрати протягом звітного року та втрачені Товариством доходи від зменшення обсягів розподілу та постачання природного газу. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік складає 2238050,8 тис. грн., в тому числі доходи від реалізації природного газу склали 1 815 161,2тис. грн., доходи від розподілу газу склали 353 608,1тис. грн. В той час, як чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік складає 2 604 295тис. грн., в тому числі доходи від реалізації природного газу склали 2 130 934тис. грн., доходи від розподілу газу склали 407 542тис. грн. Товариством впроваджуються заходи щодо поліпшення фінансового стану та забезпечення прибуткової діяльності підприємства, а саме передбачені заходи по скороченню непродуктивних витрат та збільшенню прибутковості інших, крім ліцензованих видів діяльності.

Посадові особи

Ім'я Посада
Ніколаєв Дмитро Віталійович Перший заступник Голови Правління
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.07.2017 - 3 роки
Освіта Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, спеціальність "Теплогазопостачання і вентиляція", кваліфікація інженер-будівельник
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи начальник цеху, ПАТ "Коннектор", д/в
Примітки Перший Заступник Голови Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту АТ. Повноваження заступників Голови Правління, визначені статутом товариства: Перший заступник Голови Правління обирається Наглядовою радою зі складу заступників Голови Правління більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком на 3 роки, виконує функції згідно до свого контракту, допомагає Голові Правління у виконанні його повноважень та виконує обов'язки Голови Правління у разі його тимчасової відсутності (на період відпустки, відрядження, хвороби). Під час виконання функцій Голови Правління Перший заступник Голови Правління має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством та Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені АТ та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів в межах, передбачених Статутом. Заступники Голови Правління мають право від імені Товариства, в межах повноважень, здійснювати листування по справах Товариства з питань, що віднесені до їх компетенції. Крім особо визначених повноважень Першого Заступника Голови Правління особа має повноваження члена Правління, які особисто не визначені, рішення приймаються колегіально а саме: 1. Виконання рішень Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ. 2. Визначення основних напрямків діяльності та розвитку АТ, підготовка та надання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегічного розвитку АТ, в тому числі і в розвитку газифікації регіону. 3. Розробка оперативних планів роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектів річних бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності. 4. Організація поточної фінансово-господарської діяльності АТ. Забезпечення реалізації оперативних завдань АТ, зниження витрат, стійкого та ефективного економічного та соціального розвитку. 5. Визначення річного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження Наглядовою Радою. 6. Забезпечення безперебійного газопостачання користувачів природним газом на підставі договорів та оперативне управління режимами газопостачання. 7. Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 8. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; 9. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом; 10 Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; 11 Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; 12 Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; 13 Визначення основних напрямків діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів; 14 Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства; 15 У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) та приймати рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. 16. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. 17. Застосування заходів з метою ліквідації заборгованості товариства до бюджетів, своєчасної виплаті заробітної плати працівникам АТ та погашенню простроченої дебіторської заборгованості товариству, в тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій 18. Створення безпечних умов праці, додержання в господарській діяльності норм, правил та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки. 19. Організація широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побиту серед населення. 20. Контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни робітників АТ. 21. Організація соціально-побутового обслуговування працівників АТ. 22. Укладання та виконання колективного договору. 23. Здійснення контролю за станом приміщень, будівель, обладнання. 24. Здійснення контролю за рухом матеріальних та грошових цінностей. 25. Забезпечення роботу канцелярії, ведення архів АТ. 26. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів чи Наглядової Ради. Перший Заступник Голови Правлiння представляє інтереси Товаритсва у відносинах із органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями України, а також за її межами. Відповідає у межах компетенції за питання: здійснення робіт по організації раціональної господарської діяльності, щодо виявлення та використання резервів виробництва,з метою досягнення найбільшої економічної ефективності. Здійснює оперативне керування і координує діяльність відділів, служб апарату ПАТ. Сприяє зниженню матеріальних, фінансових видатків за всіма напрямками діяльності і розвитку структури ПАТ. Приймає участь в координації робіт щодо вдосконалення економічного прогнозування, соціального розвитку підприємства, детального аналізу фінансової діяльності і цільового використання отриманого прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства. Забезпечує ведення оперативного обліку заборгованості і оплати за спожитий природний газ населенням, комунально-побутовими, бюджетними, промисловими споживачами у розрізі структурних підрозділів Товаритсва. Перший заступник голови правління ПАТ у разі відсутності Голови правління Товаритсва координує діяльність всіх структурних підрозділів Товаритсва. Перший Заступник Голови Правлiння Товаритсва у разі відсутності Голови Правління Товаритсва вирішує питання про відкриття та закриття в банківських та кредитних установах розрахункових валютних та інших рахунків Товариства; користування правом підпису касових та банківських документів, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством такою відповідно до законодавства України. За виконання службових обов'язкiв отримує посадовий оклад згідно з контрактом та штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа Член Правління, Перший заступник Голови Правлiння Ніколаєв Д. В. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Ніколаєв Д.В. На посаду Першого заступника Голови Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз" переобраний 12 липня 2017 року (Протокол Наглядової Ради вiд 12.07.2017р).Термін обрання - 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 2005-2014рр. - ПАТ "Коннектор" начальник цеху, 2014-2017рр. - не обiймав посад, 13.01.2017 - 12.07.2017рр. - Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Наглядової Ради вiд 12.01.2017р). Зміни протягом 2019 року не відбувались.
Стеценко Станіслав Олександрович Член Ревізійної комісії
Рік народження 1984 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.06.2017 - 3 роки
Освіта Сумський Державний Університет, 2006 рік, спеціальність "Інформатика", математик- програміст
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Департамент внутрішнього аудиту, Старший експерт з аудиту інформаційних технологій, НАК "Нафтогаз України", 20077720
Примітки Повноваження членів Ревізійної комісії, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 2. Здійснення планових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ за рік з метою надання висновків по річних звітах та балансу Загальним Зборам. 3. Винесення на розгляд Загальних Зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, повноту та достовірність фінансової звітності АТ за підсумками попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновків Ревізійної комісії Загальні Збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і баланс. 4. Здійснення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, в тому числі філій та представництв: 5. Письмова вимога щодо здійснення позапланової перевірки повинна містити: 6. Розгляд щорічних та квартальних фінансово-господарських звітів, звітів зовнішніх аудиторів та подання відповідні пропозиції Загальним Зборам. 7. Здійснення перевірок фінансової документації АТ. 8. Аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів з метою виявлення резервів поліпшення економічного стану АТ. 9. Винесення на Загальні Збори або на засідання Наглядової Ради пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності АТ. 10. Інформування Загальних Зборів а в період між ними - Наглядову Раду АТ, про всі виявлені в ході перевірок або розслідувань недоліки, порушення або зловживання, про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення. 11. Здійснення контролю за станом розрахунків і дотриманням строків перерахування в бюджет податків, а також правильність розрахунків. 12. Здійснення контролю за використанням прибутку. 13. Аналіз ефективність використання кредитних ресурсів, які залучаються АТ. 14. Здійснення контролю за станом каси й майна АТ. 15. Оперативне інформування Наглядової Ради та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок. 16. Здійснення контролю за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. 17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 18. Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням встановлених Загальними зборами акціонерів планів і основних напрямків діяльності АТ. 19. Здійснення контролю за виконанням рішень Правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності та відповідність цих рішень чинному законодавству та Статуту АТ. 20. Аналіз угоди, укладених від імені АТ. 21. Здійснення контролю за станом розрахунків по акціях з акціонерами. 22. Здійснення контролю за дотриманням прав акціонерів щодо розподілу прибутку (правильність нарахування дивідендів). За виконання службових обов'язкiв члена Ревізійної комісії Стеценко С.О. отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Стеценко С.О. обрано на посаду Члена Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз" Загальними Зборами акціонерів 08.06.2017р. (Протокол від 08.06.2017р.). Термін обрання - 3 роки. Стаж роботи протягом останніх 5 років: 2011-2017рр. - ПрАТ "Київстар", Департамент внутрiшнього аудиту, менеджер з аудиту IТ. 2017р. - по теперiшнiй час - НАК "Нафтогаз України", Департамент внутрiшнього аудиту, Старший експерт з аудиту iнформаційних технологій. Особисто акціями ПАТ "Донецькоблгаз" не володіє. Представляє iнтереси акцiонера НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720), який володiє 38,28% статутного капiталу ПАТ "Донецькоблгаз". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 2019 року зміни не відбувались.
Федорченко Віталій Михайлович Голова Правління
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.07.2017 - 3 роки
Освіта Вища. Київський політехнічний інститут, 1992, спеціальність "Устаткування і технологія зварювального виробництва", кваліфікація "Інженер-механік". Академія підвищення кадрів Міністерства промислової політики, спеціалізація " Менеджент та маркетинг" Київ
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правління з капітального будівництва, ПАТ "Донецькоблгаз", 03361075
Примітки Голова Правління виконує рішення Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ, керує роботою Правління і здійснює оперативне керівництво діяльністю АТ, визначає, формулює, планує, здiйснює i координує всi види дiяльностi пiдприємства у формуваннi фiнансової, цiнової, кредитної - банкiвської податкової та страхової полiтики, соцiальної та зовнiшньо - економiчної дiяльностi. Органiзовує роботу i ефективну взаємодiю виробничих одиниць. Правами підписів від імені АТ володіє Голова Правління і уповноважені ним особи. Голова Правління має право без довіренності здійснювати дії від імені АТ,представляти інтереси АТ в його відносинах з державними органами, юридичними особами та громадянами на території України та за її межами, розпоряджатися коштами та майном АТ в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних Зборів, Наглядової Ради та Правління, укладати трудові договори з керівниками філій, представництв, дочірніх підприємств. Голова Правління підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій Раді акціонерів. Повноваження Голови Правління, визначені статутом товариства: 1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами. 2. Вчиняти без довіреності від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) та інші правочини з урахуванням обмежень щодо суми (предмету) правочинів (у т.ч. контрактів, договорів, угод, попередніх договорів та інших правочинів), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, за наявності відповідного рішення по кожному правочину компетентного органу Товариства (Правління, Наглядової ради, Загальних зборів) в залежності від повноважень наданих кожному органу Товариства цим Статутом. 3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном, активами Товариства. 4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства. 5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство за наявності відповідного рішення Наглядової ради про обрання (призначення, прийом на роботу) такого керівника; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв. 6. Видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв накази, розпорядження, вказівки в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві. 7. Виключно за наявності відповідного рішення Наглядової ради та відповідно до нього, у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства: приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) та приймає рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статути таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. Якщо статутом дочірнього підприємства встановлено, що уповноваженим органом з розгляду відповідного питання дочірнього підприємства є Правління Товариства вимоги цього пункту не застосовуються при умові, що питання, які розглядаються щодо дочірнього підприємства не відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства згідно цього Статуту. 8. Голова Правління має право приймати рішення про розподіл (перерозподіл) обов'язків між членами Правління. 9. Підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, відкривати або закривати будь-які рахунки в установах банку, без довіреності подавати та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи. 10. Затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання. 11. Створювати структурні підрозділи (відділи, управління, служби, сектори та інші) в межах затвердженої Наглядовою Радою організаційної структури Товариства, затверджувати відповідні положення про них. 12. Готувати, підписувати та подавати річні звіти, річну фінансову звітність, пропозиції щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року, розміри, терміни і порядок виплати дивідендів по акціям. 13. Надавати організаційну структуру Товариства на затвердження Наглядовій Раді. 14. Затверджувати штатний розпис Товариства. 15. Звертатись до Наглядової ради для прийняття нею рішень з питань, що віднесені до її компетенції та надавати пропозиції, проекти рішень, документи, що стосуються таких питань. 16. Вчиняти інші дії, не віднесені до компетенції Загальних зборів, Наглядової Ради, Правління Товариства. Крім того, питання повноважень Голови Правління, відповідальність та зобов'язання перед акціонерами і трудовим колективом, умови діяльності, матеріального забезпечення та звільнення з посади з умовами гарантій визначаються в контракті, що укладається з ним Головою Наглядової Ради АТ. За виконання службових обов'язків отримує посадовий оклад згідно з контрактом та штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Федорчекно В.М. На посаду Голови Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз" переобраний 12 липня 2017 року (Протокол Наглядової Ради вiд 12.07.2017р).Термін обрання - 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 2015 - 2017рр. ПАТ "Донецькоблгаз", Заступник Голови Правління з капітального будівництва, 13.01.2017 - 12.07.2017рр. - Голова Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Наглядової Ради вiд 12.01.2017р). Зміни протягом 2019 року не відбувались.
Воловик Владислав Валерійович Член Наглядової Ради - представник акціонера - НАК "Нафтогаз України"
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2019 - 3 роки
Освіта Київський університет права, 2001 рік, Правознавство, Магістр
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи заступник директора із і загальних питань, за сумісництвом - директор Філія "ЦМГС" НАК "Нафтогаз України" (з 05.12.2017 по теперішній час)., ДК "Газ України "НАК "Нафтогаз України", 20077720
Примітки Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ "Донецькоблгаз", який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Як член Наглядової Ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ та отриманої Довіреності. Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. Посадова особа Член Наглядової Ради Воловик В. В. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Воловик В. В. особисто акціями ПАТ "Донецькоблгаз" не володіє. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Воловик В. В. обрано на посаду Член Наглядової Ради - представник акцiонера "НАК "Нафтогаз України" Воловик Владислав Валерiйович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 22.04.2019 р. (дата вчинення дiї 22.04.2019). Акцiями Товариства не володiє. Представляє iнтереси акцiонера НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720), який володiє часткою 38,28% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Доцент кафедри цивiльного права та правового забезпечення туризму Київського унiверситету туризму, економiки i права. Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Донецькоблгаз" 22.04.2019р. Посадова особа є представником акцiонера НАК "Нафтогаз України".
Ніколаєв Владислав Віталійович Член Наглядової Ради, Секретар Наглядової Ради, представник акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiм
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2019 - 3 роки
Освіта Харківська національна академія міського господарства, 2008рік, Економіка підприємства, Спеціаліст з економіки підприємства
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи член Наглядової Ради, ПАТ "Донецькоблгаз", 03361075
Примітки Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов"язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ . Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) Члена Наглядової Ради Ніколаєв В.В. отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа Член Наглядової Ради Ніколаєв В.В. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Нiколаєв Владислав Вiталiйович обрано на посаду Член Наглядової Ради - представник акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field Limited") 22.04.2019 р. (дата вчинення дiї 22.04.2019р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 2017-2019 ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", член Наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Донецькоблгаз" 22.04.2019р. Посадова особа є представником акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field Limited"). Секретар Наглядової Ради Ніколаєв В.В. (не надавав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 23.08.2019 р. з числа членiв Наглядової Ради, обраних Загальними Зборами акцiонерiв 22.04.2019р.
Покосенко Юрій Юрійович Член Наглядової Ради - представник акціонера -АТ "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед"
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2019 - 3 роки
Освіта Харківське професійно-технічне училище №9, автомеханік
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи Член Наглядової Ради, ПАТ "Донецькоблгаз", 03361075
Примітки Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ . Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа Член Наглядової Ради - представник акціонера - АТ "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" Покосенко Ю.Ю. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Покосенко Юрій Юрійович обрано на посаду Член Наглядової Ради - представник акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field Limited") 22.04.2019р. (дата вчинення дiї 22.04.2019р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 2011-2014рр, ТОВ "Центр передових технологiй будiвництва та ремонту автомобiльних дорiг", керiвник вiддiлу виробництва готових для використання бетонних сумiшей, 2015-2019рр.- ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", член Наглядовой Ради. Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Донецькоблгаз" 22.04.2019р. Посадова особа є представником акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field Limited").
Чубарова Оксана Вікторівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 08.06.2017 - 3 роки
Освіта Харківський інститут інженерів залізничного транспорту, 1993р. бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності, економіст
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи фінансовий директор, ПАТ "Донецькоблгаз", 03361075
Примітки Повноваження членів Ревізійної комісії, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 2. Здійснення планових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ за рік з метою надання висновків по річних звітах та балансу Загальним Зборам. 3. Винесення на розгляд Загальних Зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, повноту та достовірність фінансової звітності АТ за підсумками попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновків Ревізійної комісії Загальні Збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і баланс. 4. Здійснення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, в тому числі філій та представництв: 5. Письмова вимога щодо здійснення позапланової перевірки повинна містити: 6. Розгляд щорічних та квартальних фінансово-господарських звітів, звітів зовнішніх аудиторів та подання відповідні пропозиції Загальним Зборам. 7. Здійснення перевірок фінансової документації АТ. 8. Аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів з метою виявлення резервів поліпшення економічного стану АТ. 9. Винесення на Загальні Збори або на засідання Наглядової Ради пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності АТ. 10. Інформування Загальних Зборів а в період між ними - Наглядову Раду АТ, про всі виявлені в ході перевірок або розслідувань недоліки, порушення або зловживання, про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення. 11. Здійснення контролю за станом розрахунків і дотриманням строків перерахування в бюджет податків, а також правильність розрахунків. 12. Здійснення контролю за використанням прибутку. 13. Аналіз ефективність використання кредитних ресурсів, які залучаються АТ. 14. Здійснення контролю за станом каси й майна АТ. 15. Оперативне інформування Наглядової Ради та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок. 16. Здійснення контролю за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. 17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 18. Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням встановлених Загальними зборами акціонерів планів і основних напрямків діяльності АТ. 19. Здійснення контролю за виконанням рішень Правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності та відповідність цих рішень чинному законодавству та Статуту АТ. 20. Аналіз угоди, укладених від імені АТ. 21. Здійснення контролю за станом розрахунків по акціях з акціонерами. 22. Здійснення контролю за дотриманням прав акціонерів щодо розподілу прибутку (правильність нарахування дивідендів). За виконання службових обов'язкiв Члена Ревізійної комісії Чубарова О. В. отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Чубарова О. В. призначена на посаду Члена Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз" Загальними Зборів акціонерів 08.06.2017р. (Протокол від 08.06.2017р.) Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Стаж роботи протягом останніх 5 років: 2012-2014рр. ТОВ "СонікоТі-М-Сі", головний бухгалтер; 2014р. - Макіївський міський центр фізичного здоров'я "Спорт для всіх", головний бухгалтер; 2014- по теперішній час - ПАТ "Донецькоблгаз", фінансовий директор.Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 2019 року зміни не відбувались.
Скляренко Олександр Сергійович Член Наглядової Ради - представник акціонера - НАК "Нафтогаз України"
Рік народження 1989 р. н. (34 роки)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2019 - 3 роки
Освіта Національна академія внутрішніх справ України, 2011; спеціальність - правознавство; кваліфікація - юрист; спеціаліст. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, 2014. Екологія та охорона навколишнього середовища, Еколог.
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи головний фахівець Управління корпоративних прав, НАК "Нафтогаз України", 20077720
Примітки Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ . Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. Посадова особа Член Наглядової Ради - представник акцiонера НАК "Нафтогаз України", Скляренко О.С. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Скляренко О.С. особисто акціями ПАТ "Донецькоблгаз" не володіє. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Скляренко О.С. обрано на посаду Члена Наглядової Ради - представника акцiонера НАК "Нафтогаз України" Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Донецькоблгаз" 22.04.2019р. Термін обрання - 3 роки. Посадова особа є представником акцiонера "НАК "Нафтогаз України". Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 10.2015 - 12.2016, TOB "Беніш Джі Пі еС Україна", менеджер проектів; 12.2016 - 08.2017, TOB "МЕБІУС ГРУП", юрисконсульт; 10.2017 - по теперішній час, HAK "Нафтогаз України", головний фахівець Управління корпоративних прав.
Жуков Дмитро Сергійович Заступник Голови Правління
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.07.2017 - на 3 роки
Освіта Український державний університет залізничного транспорту спеціальність "транспортні технології", магістр, 2018
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи менеджер, ТОВ "Компанія Укрпромхім", д/в
Примітки Повноваження заступників Голови Правління, визначені статутом товариства: Заступники Голови Правління Товариства обираються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні, строком на 3 (три) роки, виконують свої функції згідно контрактів, допомагають Голові Правління у виконанні його функцій, в межах повноважень керують напрямками діяльності, закріпленими за ними. Заступники Голови Правління мають право від імені Товариства, в межах повноважень, здійснювати листування по справах Товариства з питань, що віднесені до їх компетенції. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів в межах, передбачених цим Статутом. Крім особо визначених повноважень Заступника Голови Правління особа має повноваження члена Правління, які особисто не визначені, рішення приймаються колегіально а саме: 1. Виконання рішень Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ. 2. Визначення основних напрямків діяльності та розвитку АТ, підготовка та надання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегічного розвитку АТ, в тому числі і в розвитку газифікації регіону. 3. Розробка оперативних планів роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектів річних бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності. 4. Організація поточної фінансово-господарської діяльності АТ. Забезпечення реалізації оперативних завдань АТ, зниження витрат, стійкого та ефективного економічного та соціального розвитку. 5. Визначення річного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження Наглядовою Радою. 6. Забезпечення безперебійного газопостачання користувачів природним газом на підставі договорів та оперативне управління режимами газопостачання. 7. Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 8. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; 9. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом; 10 Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; 11 Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; 12 Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; 13 Визначення основних напрямків діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів; 14 Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства; 15 У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) та приймати рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. 16. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. 17. Застосування заходів з метою ліквідації заборгованості товариства до бюджетів, своєчасної виплаті заробітної плати працівникам АТ та погашенню простроченої дебіторської заборгованості товариству, в тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій 18. Створення безпечних умов праці, додержання в господарській діяльності норм, правил та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки. 19. Організація широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побиту серед населення. 20. Контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни робітників АТ. 21. Організація соціально-побутового обслуговування працівників АТ. 22. Укладання та виконання колективного договору. 23. Здійснення контролю за станом приміщень, будівель, обладнання. 24. Здійснення контролю за рухом матеріальних та грошових цінностей. 25. Забезпечення роботу канцелярії, ведення архів АТ. 26. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів чи Наглядової Ради. Посадова особа Член Правління Жуков Д.С. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Жуков Д.С. Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння обрано наглядовою радою 12.07.2017р. (Протокол Наглядової Ради вiд 12.07.2017р.) Термін обрання - на 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 2014-2015рр. - ТОВ "Альянс", дистриб"ютор ТМ Оболонь, торговый агент; 2016-2017 рр. - ТОВ "Компанія Укрпромхім", менеджер. з 12.07.2017р. - Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз". Зміни протягом 2019р. не відбувались.
Лесконог Олена Василівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.06.2017 - 3 роки
Освіта Маріупольський Державний металургійний університет, 1987р, Промислова теплоенергетика, інженер теплотехнік
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи заступник голови правління по капітальному будівництву, ПАТ "Донецькоблгаз", 03361075
Примітки Повноваження членів Ревізійної комісії, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 2. Здійснення планових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ за рік з метою надання висновків по річних звітах та балансу Загальним Зборам. 3. Винесення на розгляд Загальних Зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, повноту та достовірність фінансової звітності АТ за підсумками попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновків Ревізійної комісії Загальні Збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і баланс. 4. Здійснення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, в тому числі філій та представництв: 5. Письмова вимога щодо здійснення позапланової перевірки повинна містити: 6. Розгляд щорічних та квартальних фінансово-господарських звітів, звітів зовнішніх аудиторів та подання відповідні пропозиції Загальним Зборам. 7. Здійснення перевірок фінансової документації АТ. 8. Аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів з метою виявлення резервів поліпшення економічного стану АТ. 9. Винесення на Загальні Збори або на засідання Наглядової Ради пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності АТ. 10. Інформування Загальних Зборів а в період між ними - Наглядову Раду АТ, про всі виявлені в ході перевірок або розслідувань недоліки, порушення або зловживання, про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення. 11. Здійснення контролю за станом розрахунків і дотриманням строків перерахування в бюджет податків, а також правильність розрахунків. 12. Здійснення контролю за використанням прибутку. 13. Аналіз ефективність використання кредитних ресурсів, які залучаються АТ. 14. Здійснення контролю за станом каси й майна АТ. 15. Оперативне інформування Наглядової Ради та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок. 16. Здійснення контролю за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. 17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 18. Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням встановлених Загальними зборами акціонерів планів і основних напрямків діяльності АТ. 19. Здійснення контролю за виконанням рішень Правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності та відповідність цих рішень чинному законодавству та Статуту АТ. 20. Аналіз угоди, укладених від імені АТ. 21. Здійснення контролю за станом розрахунків по акціях з акціонерами. 22. Здійснення контролю за дотриманням прав акціонерів щодо розподілу прибутку (правильність нарахування дивідендів). За виконання службових обов'язкiв Члена Ревізійної комісії Лесконог О. В. отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Лесконог О. В. призначена на посаду Члена Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз" Загальними Зборів акціонерів 08.06.2017р. (Протокол від 08.06.2017р.) Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Стаж роботи протягом останніх 5 років: 2012-2016рр. - ПАТ "Донецькоблгаз", начальник відділу капітального будівництва; з 2017р.- ПАТ "Донецькоблгаз", заступник голови правління по капітальному будівництву. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 2019 року зміни не відбувались.
Латиш Раїса Олексіївна Член Наглядової Ради, Голова Наглядової Ради - представник акціонера - АТ "Ендлес Мунлайт Лімітед"
Рік народження 1955 р. н. (68 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2019 - 3 роки
Освіта Харківський інженерно-будівельний інститут, інженер-будівельник
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Член Наглядової Ради, Голова Наглядової Ради, ПАТ "Донецькоблгаз", 03361075
Примітки Голова Наглядової Ради здiйснює керiвництво дiяльнiстю контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ. Повноваження Голови Наглядової Ради, визначені статутом товариства: Голова Наглядової Ради АТ обирається членами Наглядової Ради на першому засіданні Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на термін повноважень Наглядової Ради. Обов'язки Голови Наглядової Ради: 1.Організація контролю за виконанням рішень Загальних зборів. 2.Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 3.Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради; 4. Організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства; 5. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства; 6. Надає рекомендації Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членів Наглядової ради; 7.Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) Голова Наглядової Ради Латиш Р. О. отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа Член Наглядової Ради - представник акціонера - АТ "Ендлес Мунлайт Лімітед" - Латиш Р. О. не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Латиш Р. О. Член Наглядової Ради - представник акцiонера АТ компанiї "Ендлес Мунлайт Лiмiтед" ("Endless Moonlight Limited") обрано на посаду 22.04.2019 р. (дата вчинення дiї 22.04.2019р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: 2015-2019рр. ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", член Наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Донецькоблгаз" 22.04.2019р. Посадова особа є представником акцiонера АТ компанiї "Ендлес Мунлайт Лiмiтед" ("Endless Moonlight Limited"). Латиш Раїсу Олексiївну обрано на посаду Голови Наглядової Ради 23.08.2019 р. з числа членiв Наглядової Ради, обраних Загальними Зборами акцiонерiв 22.04.2019 р. (протокол Наглядової Ради від 23.08.2019р.)

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
Послуги з розподілу природного газу 0 0 грн 676,633 млн.куб.м. 353.61 млн грн
Вартість природного газу (транзит) 0 0 грн 311,578 млн.куб.м. 1.82 млрд грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Вартість природного газу (транзит) 87.94%
Послуги з розподілу природного газу 10.55%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВІНТУМ" #38511128
Адреса 01133, УКРАЇНА, м. Київ, вулиця Кутузова, 18/7 літера "Б" каб.79
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №286840
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 08.04.2014
Контакти 38(044) 332 3034, (094) 832 3034
Примітки Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол №151 від 05.10.2015р.) було прийнято рішення щодо припинення дії Договору № ЕО-16-1-5-403/15 від 22.04.2015 року про обслуговування рахунків у цінних паперах власників та дію Договору № Д-16-1-5-7/14 від 22.01.2014 року про надання реєстру власників цінних паперах, укладених Товариством з ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"(ідентифікаційний код юридичної особи 00039002), у зв'язку з припиненням депозитарної діяльності депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 00039002) на підставі Рішення НКЦПФР від 24.07.2015р. №1090, що набрало чинності 18.09.2015р. та обрання нової депозитарної установи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВІНТУМ" (01133, м. Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/7 Б, кабінет №79; ідентифікаційний код юридичної особи 38511128, ліцензія АЕ №286840 від 08.04.2014р.). З ТОВ "ІНВІНТУМ" укладено Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників №Е-1 від 21.10.2015р. Датою обліку встановлено 17.09.2015р.
"Крестон Джі Сі Джі Аудит" #31586485
Адреса 03150, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Антоновича, 172
Діятельність 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту, консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ 2846
Аудиторська палата України
з 28.02.2002
Контакти (044)351-11-78, (044)351-11-79
Примітки Місцезнаходження : 03150 м. Київ вул. Антоновича, 172 Свідоцтво про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності від 28.02.2002 р. за №2846, виданого Аудиторською палатою України. Надає послуги Товариству із складання річного аудиторського висновку. Сертифікат А №004891 від 30.11.2001.р. з продовженням до 30.11.2020р.
"ІнтерГарант" #23703520
Адреса 04053, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Кудрявська 13-19, офіс 3
Діятельність 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
Ліцензія
№ АГ №569877
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
з 11.04.2011
Контакти 044 238-64-04, 044 238-64-09
Примітки Надає послуги Товариству із страхування 1. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників об'єктів підвищеної небезпеки. 2. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. 3. Обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті (страхування водіїв). 4. Обов'язкове особисте страхування членів ДПД.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04107, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
Діятельність Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Ліцензія
№ Рішення № 2092
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-00, (044) 591-04-00
Примітки З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.
ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" #21676262
Адреса 03150, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Діятельність Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Ліцензія
№ DR/00001/APA
НКЦПФР
з 18.02.2019
Контакти (044) 287-56-70, (044) 287-56-73
Примітки Оприлюднення регульованої інформації

Власники акцій

Власник Частка
Державний комiтет України по нафтi i газу (засновник) - лiквiдовано / #00000000 0.00%
Адреса м. Київ, вул. Артема, 6З
Код 00000000

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз" України" / #20077720 266 425 967 шт 38.28%
Адреса УКРАЇНА, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6, вул. Б.Хмельницького, 6
ENDLESS MOONLIGHT LIMITED (ЕНДЛЕС МУНЛАЙТ ЛIМIТЕД) (Гонконг) / 2409607 173 651 998 шт 24.95%
Адреса ГОНКОНГ, д/в, д/в
TRADING FIELD LIMITED (ТРЕЙДIНГ ФIЛД ЛIМIТЕД) (Гонконг) / 2409410 173 651 998 шт 24.95%
Адреса ГОНКОНГ, д/в, д/в