Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (5) ДАБІ (140)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

#03361075

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
ЄДРПОУ 03361075
Адреса 84313, Краматорськ, Пiвденна, 1
Номер свідоцтва про реєстрацію 12661200000003365
Дата державної реєстрації 22.05.2002
Середня кількість працівників 2 123
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
МФО: 300346
Номер рахунку: 26006013104801
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
МФО: 300346
Номер рахунку: 26006013104801
Контакти
+38 (062) 642-33-06
office@oblgaz.donetsk.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

У складi ПАТ "Донецькоблгаз дiють 15 фiлiй без статусу юридичної особи: 1. Амвросiївське УГГ, 87302 м.Авросiївка, вул. Артема ,7 2. Артемiвське УГГ, 84500, м.Бахмут, вул. Носакова ,3 3. Горлiвське УГГ, 84617, м.Горлiвка, вул. Горького,58-а 4. Докучаєвське УГГ, 85700, м. Волноваха, вул. Дзержинського, буд. 5 5. Єнакiєвське УГГ, 86400, м.Єнакiєве, пр.Металургiв, 56 6. Костянтинiвське УГГ, 85114, м.Костянтинiвка, вул.Ємельянова,76 7. Краматорське УГГ, 84313, м.Краматорськ, вул.Південна, 1 8. Красноармiйське УГГ, 85300, м.Покровськ, вул.Шосейна,154 9. Слов'янське УГГ, 84112, м.Слов'янськ, вул. СВІТЛОДАРСЬКА 28-Б 10. Старобешiвське УГГ, 87200, смт.Старобешеве, пр. Чкалова 21/1 11. Харцизьке УГГ, 86700, м.Харцизьк, вул.Бiрюзова,2 12. Шахтарське УГГ, 86200, м.Шахтарськ, вул.Комунаров, 26 13. Ясинуватське УГГ 86000, м.Ясинувата, вул.Макєєвська,1 14. Донецька ГНС 86115, м.Макіївка, Червоногвардійський р-н, Донецька ГНС 15. РБУ "Газ-Сервiс", 84112, м. Слов'янськ, вул. СВІТЛОДАРСЬКА, буд. 28 Б. УГГ - управлiння по газопостачанню та газифікації, відокремлені структурні підрозділи, мають повний виробничий цикл для надання послуг в сферi транспортування природного газу розподільчими трубопроводами та реалiзацiї зрiдженого газу. Донецька ГНС (Донецька газонаповнювальна станцiя зрідженого газу) є базовим пiдприємством для обслуговування управлiнь ПАТ та реалiзацiї населенню зрідженого газу. РБУ (ремонтно-будiвельне управлiння) "Газ-Сервiс", виконує будiвельні роботи для управлiнь пiд час виконання газифiкацiї об'єктiв. У 2015 році з метою збереження майна відбулась зміна місцезнаходження РБУ "Газ-Сервiс" на 84112, м. Слов'янськ, вул. СВІТЛОДАРСЬКА, буд. 28 Б. Дочiрнiх пiдприємств ПАТ "Донецькоблгаз" не має. Протягом 2015 року Товариство проведело реорганізацію підприємства шляхом приєднання одних структурних підрозділів до інших. Причини прийняття такого рішення: виробнича необхідність, яка обумовлена суттєвими змінами в господарській діяльності Товариства, пов'язаними з проведенням антитерористичної операції на Сході України, та з метою виконання Товариством основних функцій та завдань. Припинено діяльність ДЗЕРЖИНСЬКОГО УГГ та ЯСИНУВАТСЬКОГО УГГ (в частині функціонування на території підконтрольній українській владі) шляхом реорганізації - приєднання до КОСТЯНТИНІВСЬКОГО УГГ Припинено діяльність ДРУЖКІВСЬКОГО УГГ шляхом реорганізації - приєднання до КРАМАТОРСЬКОГО УГГ Припинено діяльність МАР'ЇНСЬКОГО УГГ та ДОКУЧАЄВСЬКОГО УГГ (в частині функціонування на території підконтрольній українській владі) шляхом реорганізації - приєднання до КРАСНОАРМІЙСЬКОГО УГГ Припинено діяльність ДЕБАЛЬЦІВСЬКОГО УГГ шляхом реорганізації - приєднання до АРТЕМІВСЬКОГО УГГ. У 2015 році, у зв'язку із проведенням АТО на території Донецької області, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про тимчасове призупинення діяльності деяких структурних підрозділів, що знаходяться на території непідконтрольній Україні, а саме: Амвросіївське УГГ Горлівське УГГ Єнакієвське УГГ Старобешівське УГГ Харцизьке УГГ Шахтарське УГГ Донецька ГНС Докучаївське УГГ в частині функціонування на території непідконтрольній українській владі Ясинуватське УГГ в частині функціонування на території непідконтрольній українській владі У 2015 році визначено перелік відокремлених структурних підрозділів Товариства (філій-управлінь по газопостачанню та газифікації ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"), які не мають статусу юридичної особи, в результаті Реорганізації та знаходяться на підконтрольній українській владі території, а саме: 1. АРТЕМІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20317035, місцезнаходження ВП: 84500, Донецька обл., місто Бахмут, Носакова, будинок 3); 2. КОСТЯНТИНІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20316946, місцезнаходження ВП: 85114, Донецька обл., місто Костянтинівка, Ємельянова, будинок 76); 3. КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 24805642, місцезнаходження ВП: 84313, Донецька обл., місто Краматорськ, Південна, будинок 1); 4. КРАСНОАРМІЙСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20316981, місцезнаходження ВП: 85300, Донецька обл., місто Покровськ, Шосейна, будинок 154); 5. СЛОВ`ЯНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20316969, місцезнаходження ВП: 84112, Донецька обл., місто Слов'янськ, вулиця СВІТЛОДАРСЬКА, будинок 28 Б); 6. РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "ГАЗ-СЕРВІС" (Код ЄДРПОУ ВП: 24800589, місцезнаходження ВП: 84112, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. СВІТЛОДАРСЬКА, буд. 28 Б). Протягом звітного 2018 року зміни в організаційній структурі емітента не відбувались.

Працівники

За 2018 рiк середньооблiкова чисельность працiвникiв становить 2162 особи , з них чисельнiсть осiб облiкового складу складає 2123 осiб ( в 2017 році - 2194 осіб). Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 39 осiб ( в 2016 році - 31 осіб). Фонд оплати працi штатним працiвникам становить - 115379.4тис.грн. (в 2017 році - 104 056.7 тис.грн.). Позаштатним працiвникам та особам, якi працюють за сумiсництвом нарахована оплата працi в сумi 1 545 тис.грн (в 2017 році - 1 364.5 тис.грн.). Средньомiсячна зарабiтна платня 1-го працюючого за 12 мiсяцiв 2018 року склала 4506.8грн., у порiвняннi з аналогiчним перiодом 2016 року фактично збільшилась на 1,14% (за 12 мiсяцiв 2017 року склала 3 948.4грн.). Протягом 2018 року працiвники пiдприємства працювали в режимі неповного робочого часу, а саме 4 робочих дні на тиждень. Але з 01.10.2018р. було встановлено у зв'язку з виробничою необхідністю задля підготовки до опалювального періоду режим повного робочого часу при п'ятиденному робочому тижні з нормальною тривалістю робочого часу 40 годин на тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю для робітників, керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців (за винятком працівників з підсумованим обліком робочого часу) служб, дільниць, секторів УГГ , а саме: служби режимів газопостачання, обліку та розрахунків за газ, служби експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП, служби експлуатації внутрішньобудинкового обладнання, служби ЕХЗ, аварійно-диспетчерської служби , служби по комплексному приладовому обстеженню газопроводів, автотранспортної служби. Загальна чисельнiсть працiвникiв станом на 31.12.2018р. становить 2 198 осiб. З метою досягнення встановлених нормативів безпеки, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на підприємстві розроблені комплексні заходи. Виконання Комплексних заходів, спрямованих на доведення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій за 2018 рік становить: кількість запланованих заходів - 369, план - 1 705,05 тис. грн., виконано 643 заходів, на які направлено 4 239,301 тис. грн., У тому числі: на виконання заходів щодо приведення основних фондів у відповідність до вимог нормативно-правових актів з охорони праці - 949,770 тис. грн.; усунення або зменшення впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничий факторів - 33,066 тис. грн.; організаційно-методичні заходи - 1 310,507 тис. грн.; придбання спецодягу та засобів індивідуального захисту - 1 036,05 тис. грн.; спецхарчування - 293,257 тис. грн.; попередження ДТП - 316,649 тис. грн.; оплата медпослуг, медоглядів - 283,76 тис. грн.; придбання медикаментів - 16,242 тис. грн. Витрати на заходи з пожежної безпеки склали 280,496 тис. грн. В результаті виконання комплексних заходів в ПАТ "Донецькоблгаз" за 2018 рік поліпшені умови експлуатації технологічного обладнання, виробничого середовища, гігієни праці. Кабінети з охорони праці та безпеки дорожнього руху поповнюються новими засобами наочної агітації. Постійне вдосконалення технологічних процесів і оновлення нормативно-правових актів з питань охорони праці вимагають від сучасних працівників безперервного поновлення своїх знань. Використання Інтернет технологій і дистанційного навчання відкриває нові можливості для безперервного навчання працівників. З цією метою ПАТ "Донецькоблгаз" забезпечено отримання ліцензійних прав і здійснено впровадження Web-версії Автоекзаменатора "Охорона праці" виробництва НВП "Протек", яка дозволяє підтримувати концепцію дистанційного навчання. З метою підвищення існуючого рівня організаційно-методичного забезпечення з урахуванням сучасних технологій, для забезпечення всіх структурних підрозділів законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони праці та пожежної безпеки використовується інформаційно-довідкова система "Бібліотека з охорони праці" виробництва НВП "ПРОТЕК" у всіх структурних підрозділах управлінь. Працівники ПАТ "Донецькоблгаз" забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту відповідно до чинних нормативів. За роботу у шкідливих умовах праці і за особливий характер праці робітники ПАТ "Донецькоблгаз" отримували додаткові відпустки, нейтралізуючи продукти (молоко) відповідно до чинного законодавства. Відповідно до затвердженого графіка комісією ПАТ "Донецькоблгаз проводилися планові перевірки стану охорони праці та виробничої діяльності, матеріали яких заслуховувалися на нарадах з охорони праці. У Навчальному центрі ПАТ "Донецькоблгаз" проводилося навчання з питань охорони праці, професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації за робітничими професіями. На виконання Плану заходів Держпраці з проведення в 2018 р. Дня охорони праці та з метою виховання високої культури безпеки праці на виробництві у молоді, як майбутніх роботодавців та працівників, в ПАТ "Донецькоблгаз" проводився конкурс дитячого малюнка "Охорона праці очима дітей". З метою привернення уваги громадськості до існуючих проблем у сфері охорони праці, виховання високої культури безпеки праці у дітей і молоді 07.06.2018 року напередодні Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею в актовому залі Дружківського відділення Краматорського УГГ проходила урочиста церемонія нагородження фіналістів конкурсу. З метою підвищення рівня підготовки фахівців бригад аварійно-диспетчерських служб газових господарств Донецької області з питань забезпечення безперебійної та безаварійної роботи систем газопостачання, оперативного проведення аварійних і відновлювальних робіт, а також перевірки їх готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, 14 червня 2018 року проведено огляд-конкурс аварійних бригад управлінь з газопостачання та газифікації ПАТ "Донецькоблгаз". Огляд-конкурс проводився за темою: "Дії бригади АДС при локалізації та ліквідації аварії на підземному газопроводі". Конкурсне завдання було максимально наближене до реальних умов проведення робіт на системах газопостачання. Команди продемонстрували своє вміння і професійні навички в питаннях: локалізації і ліквідації аварії на підземному газопроводі; експлуатації газорегуляторних пунктів; загальної підготовки і теоретичних знань персоналу. Під час проведення тренувальних занять учасники конкурсу показали високий рівень теоретичних знань, практичних навичок, а також професійну майстерність в питаннях локалізації та ліквідації аварійних ситуацій на газових мережах. На підставі поданих протоколів, за підсумками роботи комісії, визначені переможці огляду-конкурсу в цілому, а також аварійні бригади, які набрали максимальну кількість балів при виконанні конкурсних завдань в кожній номінації. Відповідно до Плану роботи Навчального центру ПАТ "Донецькоблгаз" на 2018 рік, на підставі "Положення про конкурс професійної майстерності слюсарів по обслуговуванню внутрішньобудинкового газового обладнання", з метою підвищення якості обслуговування внутрішньобудинкового газового обладнання, в тому числі і зарубіжного виробництва, підвищення рівня професійної підготовки фахівців служб ЕВБО, поглиблення знань та професійних навичок в роботі 27 вересня 2018 року в Слов'янському УГГ відбувся фінальний етап конкурсу професійної майстерності слюсарів по експлуатації і ремонту внутрішньобудинкового газового обладнання управлінь по газопостачанню та газифікації ПАТ "Донецькоблгаз". Під час проведення учасники конкурсу показали високий рівень теоретичних знань і практичних навичок, високу професійну майстерність в питаннях технічного обслуговування і ремонту внутрішньобудинкового газового обладнання. На підставі поданих протоколів, за підсумками роботи комісії, визначенні переможці конкурсу в цілому, а також фахівці, які набрали максимальну кількість балів при виконанні конкурсних завдань в кожній номінації. З метою привернення уваги громадськості до безаварійної експлуатації систем газопостачання та поліпшення форм і методів пропаганди серед населення правил безпечного і ощадливого використання газу в побуті на підставі наказу ПАТ "Донецькоблгаз" від 28 серпня 2018 р. № 180 управліннями по газопостачанню та газифікації ПАТ "Донецькоблгаз" перед початком опалювального сезону з 1 вересня по 1 жовтня 2018 р. проводився "Місячник з пропаганди безпечного і ощадливого використання газу в побуті", в ході якого виконані наступні заходи: поширене серед населення 35 987 листівок і пам'яток; опубліковано в пресі 11 статей, 64 оголошення; проведено інструктажів більше 12 000 абонентів; організована трансляція 5 роликів по телебаченню, 31 виступ по радіо та інше. За 2018 рік на підприємствах ПАТ "Донецькоблгаз": ПДК підприємств проведено - 227 перевірок; службами охорони праці - 413 перевірок; органами Держпраці перевірок не проводилось; ПТК підприємств проведено - 120 перевірок; фахівцями з пожежної безпеки - 196 перевірок; органами Держпожнагляду перевірок не проводилось; органами санепіднагляду перевірок не проводилось. Враховуючи важливість створення безпечних умов праці, попередження виробничого травматизму і професійних захворювань, в рамках проведення "Тижня охорони праці" в ПАТ "Донецькоблгаз" розроблено та затверджено План заходів з підготовки та проведення заходів з нагоди Дня охорони праці під девізом: "Удосконалення збору і використання даних про безпеку та гігієну праці ". На виконання заходів з підготовки та проведення ПАТ "Донецькоблгаз" в 2018 р. заходів з нагоди Дня охорони праці, кращі фахівці з охорони праці та голови ППО управлінь з газопостачання та газифікації нагороджені Почесними грамотами ПАТ "Донецькоблгаз" і премійовані всі фахівці з охорони праці. Законодавство України "Про охорону праці" передбачає комплекс правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності. З підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (ЄС) належна реалізація зазначеного комплексу заходів і засобів, набуває особливого характеру, оскільки рівень безпеки праці на виробництві безпосередньо впливає на імідж підприємства. Міненерговугілля України відзначило в листі від 19.12.14 №14.04-2386, що в Україні відбувається процес євроінтеграції, насамперед адаптації національного законодавства з охорони праці до законодавства ЄС, що позначається на змінах в підході до питань безпеки і гігієни праці, визначення їх пріоритетними в виробничих процесах. Рішенням правління НАК "Нафтогаз України" від 27.11.14р., Протокол №210, затверджений Кодекс корпоративної етики Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", яким передбачено впровадження на підприємствах НАК "Нафтогаз України" передового міжнародного досвіду з питань управління охороною праці - семи "Золотих правил", якими керується Європейський Союз: 1. Відповідальність і лідерство в забезпеченні охорони праці; 2. Виявлення небезпек і ризиків (систематична ідентифікація небезпек і ризиків: оцінка ризиків та аналіз нещасних випадків і професійних захворювань); 3. Визначення цілей з охорони праці (визначення пріоритетних ризиків і цілей профілактичних програм); 4. Створення безпечної системи (системна організація безпеки та гігієни праці); 5. Використання безпечної і справної техніки; 6. Підвищення кваліфікації (основні кваліфікаційні вимоги, навчання без відриву від виробництва і регулярний інструктаж керівників і працівників); 7. Інвестиції в персонал (мотивація працівників до формування і ефективного функціонування системи управління охороною праці, зміна ролі трудящих з пасивної на активну, закладення стимулюючої основи для безпечної поведінки). З метою недопущення нещасних випадків зі смертельними наслідками, відповідно до міжнародного принципу "Zero Accident" - нульовий травматизм на виробництві "в ПАТ "Донецькоблгаз" забезпечено впровадження передового міжнародного досвіду з питань управління охороною праці - семи" Золотих правил ", якими керується Європейський Союз . У зв'язку з численними змінами в чинному законодавстві і для забезпечення організаційно-методичного керівництва у питаннях охорони праці, пожежної безпеки, екологічної безпеки, цивільного захисту та техногенної безпеки забезпечено впровадження електронних систем виробництва ВД "Медіа-Про": "Охорона праці"; "Цивільний захист і техногенна безпека"; "Пожежна безпека"; "Екологічна безпека підприємства"; "600 инструкций по охране труда".

Участь у об'єднаннях

Асоцiацiя дiлового спiвробiтництва пiдприємств газового ринку код ЄДРПОУ 30779549 адреса : 03035 м. Київ, вул. Урицького, 45, оф. 410 Асоцiацiя дiлового спiвробiтництва пiдприємств газового ринку сприяє створенню умов для пошуку та широкого обговорення напрямків реформування системи газозабезпечення в Україні; забезпечує громадську підтримку реформуванню системи газозабезпечення в Україні; сприяє налагодженню взаємовигідних зв'язків між регіонами, окремими підприємствами всіх форм власності та організаційно-правових форм діяльності; сприяє державним органам в питаннях розробки та впровадження сучасних стандартів у галузі газопостачання і гармонізація та доведення стандартів України до рівня міжнародних стандартів, пропаганді та впровадженню міжнародних стандартів; організує співробітництво з законодавчими та виконавчими органами держави в питаннях розробки та прийняття законодавчої та нормативної бази, регулюючої ринок та прискорюючої стабілізацію галузі; організує проведення громадської оцінки науково-технічного рівня досліджень, розробок, нових технологій і засобів за профілем Асоціації та визначення можливостей використання досягнень світової науки в розвитку системи газопостачання України, участь в розробці та реалізації міжнародних програм і проектів. Строк діяльності Асоціації - безстроковий ПАТ "Донецькоблгаз" прийнято до членів Асоціацій в 2001 році. До вкладу асоціації також входять інші ПАТ по газопостачанню та газифікації України.Термін участі ПАТ "Донецькоблгаз"- безстроковий. Публічне акціонерне товариство Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", код ЄДРПОУ 20077720, адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6. Компанія НАК "Нафтогаз України" утворена з метою сприяння структурній перебудові нафтової, газової та нафтопереробної галузі економіки України, підвищення рівня енергетичної безпеки держави, забезпечення ефективного функціонування та розвитку нафтогазового комплексу, більш повного задоволення потреб промислових та побутових споживачів у сировині та паливно-енергетичних ресурсах. Строк діяльності НАК "Нафтогаз України" - безстроковий. 38,28% статутного капіталу ПАТ "Донецькоблгаз" передано до статутного капіталу ПАТ НАК "Нафтогаз України" з моменту утворення НАКу - 25.05.1998р. НАК "Нафтогаз України" має представників в Наглядовій Раді АТ та в Ревізійній комісії АТ. Строк діяльності НАК "Нафтогаз України" - безстроковий. Термін участі ПАТ "Донецькоблгаз" - до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України щодо приватизації пакету акцій, який передано до статутного фонду НАК "Нафтогаз України".

Спільна діяльність

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицій щодо реорганізації підприємства з боку третіх сторін не надходило.

Облікова політика

ПАТ "Донецькоблгаз" складає зведений баланс, стоїть на облiку в Донецькiй спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків. Відповідно до норм частини 5 статті 8 та частини 2 статті 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та з метою забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності від 31.12.2014р. №399, зі змінами від 31.08.2015р. №81. Вважати нижче зазначені норми ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності обов'язковими для бухгалтерії Підприємства та відповідальних осіб структурних підрозділів, на яких покладені обов'язки складання та підпису первинних документів, і ведення окремих регістрів бухгалтерського обліку. Загальні відомості Підприємство засновано відповідно до рішення Державного комітету України по нафті і газу від 11 березня 1994 р. № 80 шляхом перетворення Донецького обласного Підприємства по газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Наказу Президента України "Про корпоратизацію підприємств " від 15 червня 1993 року № 210/93. Засновником Підприємства є Державний комітет України по нафті і газу, який ліквідовано Наказом Президента №1499/99 від 25.11.99р. Метою діяльності Підприємства є: виконання комплексу робіт по експлуатації систем газопостачання, проектування, будівництва та ремонту газових мереж, у т.ч. на замовлення населення, а також одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та іншої діяльності, яка дозволена законодавчими актами України, з метою розвитку підприємства, в інтересах акціонерів Підприємства, в соціальних та економічних інтересах трудового колективу. 1. Організаційні основи ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування всіх господарських (фінансових) операцій у первинних документах і зберігання оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансових звітів протягом установленого законодавством строку (але не менше 3 років) покласти на вповноважену посадову особу, яка здійснює керівництво підприємством, структурним підрозділом відповідно до чинного законодавства й установчих документів. 1.1. Структура й принципи впровадження діяльності бухгалтерії підприємства. 1.1.1. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку зведеної фінансової звітності Підприємства й апарату управління силами бухгалтерії апарату управління під керівництвом головного бухгалтера, який безпосередньо підпорядкований Голові правління. 1.1.2. Бухгалтерський облік у структурних підрозділах ПАТ "По газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз" (далі - Підприємство) здійснювати силами бухгалтерії підрозділів, очолюваних головними бухгалтерами. 1.1.3. Розпорядження головного бухгалтера підприємства, що стосуються здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов'язковими для виконання всіма працівниками підприємства згідно з організаційно-управлінською структурою підприємства. 1.1.4. Головний бухгалтер несе особисту відповідальність за організацію й ведення обліку перед керівником підприємства. 1.1.5. Права й обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою інструкцією. 1.1.6. Склад бухгалтерії апарату й бухгалтерій структурних підрозділів встановити штатним розкладом. Обов'язки й відповідальність працівників бухгалтерії регламентувати посадовими інструкціями, які затверджуються керівником підприємства. 1.1.7. Головному бухгалтеру підприємства та головним бухгалтерам структурних підрозділів: - керуватись у своїй роботі затвердженою обліковою політикою; - забезпечити дотримання на підприємстві установлених єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку, складання й надання у встановлений термін фінансової й податкової звітності; - організувати контроль за достовірним і своєчасним відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; - забезпечити оформлення матеріалів, пов'язаних з нестачею й відшкодуванням втрат від неї, втрат і псування цінностей підприємства. 1.2. Основні принципи організації й ведення бухгалтерського обліку й складання фінансових звітів. 1.2.1. Бухгалтерський облік і фінансова звітність повинні відображати достовірну, неупереджену й повну інформацію про фінансовий стан підприємства. Впровадження бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснювати на таких основних принципах: - обачність; - повне висвітлення; - автономність; - послідовність; - безперервність; - нарахування й відповідність доходів і витрат; - превалювання змісту над формою; - історичної (фактичної) собівартості; - єдиного грошового вимірника; - періодичності. 1.2.2. Головному бухгалтеру підприємства та головним бухгалтерам структурних підрозділів здійснити: 1.2.2.1. постійний бухгалтерський облік та складання фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (П(С)БО). 1.2.2.2. складання фінансових звітів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Під терміном "Міжнародні стандарти фінансової звітності" надалі в широкому сенсі розуміти стандарти й тлумачення, які прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО/IASB): Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ/IFRS); Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО/IAS); Тлумачення, які розроблені Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності (ТКМСФЗ/ IFRIC) або Постійним комітетом з тлумачень (ПКТ/SIC). 1.2.3. Фінансові звіти Підприємства повинні містити дані бухгалтерського обліку відповідно до П(С)БО з внесенням поправок та проведенням перекласифікацій з метою надання інформації відповідно до МСФЗ. 1.2.4. Для складання фінансової звітності відповідно до IAS 1 "Подання фінансових звітів" здійснювати обачну оцінку вартості активів, зобов'язань, доходів та витрат, які відображаються у фінансовій звітності, а також тих активів та зобов'язань, вартість яких на дату складання звітності залежить від можливості відбуття або здійснення подій у майбутньому. 1.2.5. Для визначення балансової вартості активів використовувати принцип історичної собівартості. Доходи та витрати Підприємства визнавати на основі принципу нарахування та відповідності. 1.2.6. Попередні оцінки керівництва Підприємства. Під час підготовки фінансових звітів у відповідності до МСФЗ забезпечити здійснення попередніх оцінок й припущень, які мають вплив на суми, що представлені у фінансовій звітності та врахувати властиву цим оцінкам неточність та їх вплив на фактичні результати, які відображаються в наступних періодах з врахуванням можливих відмінностей від цих оцінок. 1.2.7. Валюта оцінки та подання. 1.2.7.1. Основним економічним середовищем Підприємства, в якому здійснюються генерація та витрати більшої частини грошових коштів, є Україна. Валюта, яка має вплив на ціни продажу послуг Підприємства, на трудові, матеріальні та інші витрати Підприємства, що пов'язані з наданням послуг, є українська гривня. 1.2.7.2. Курсові різниці визнавати у прибутку або збитку в тому періоді, в якому вони виникають, за винятком угод хеджування, чистих інвестицій у закордонну господарську одиницю та інших випадків, передбачених МСФЗ. 1.2.8. Затвердити для застосування план рахунків, який використовується підприємством згідно облікової політики у відповідності до П(С)БО, з використанням субрахунків другого та третього порядків. У разі потреби Підприємство може застосовувати додаткові субрахунки. 1.2.9. Для складання звітності за сегментами визнавати пріоритетним звітним сегментом "господарський сегмент" з розподіленням по наступним основним сегментам (видам товарів, робіт, послуг): - продаж природного газу; - послуги з постачання природного газу; - надання послуг з транспортування природного газу; - реалізація скрапленого газу; - газифікація; - будівельно-монтажні роботи; - інші нерозподілені види господарської діяльності. Інформацію за географічними сегментами та сегментами діяльності відображати згідно вимог IFRS 8 "Операційні сегменти". Сегмент діяльності відображати у звітності, якщо його частка становить більше 10% від загального об'єму показників діяльності Підприємства. 1.2.10 Консолідація. 1.2.10.1.У складі підприємства діють 15 структурних підрозділів без статусу юридичної особи: - Амвросiївське УГГ, - Артемiвське УГГ, - Горлiвське УГГ, - Докучаєвське УГГ, - Єнакiєвське УГГ, - Костянтинiвське УГГ, - Краматорське УГГ, - Красноармійське УГГ, - Слов'янське УГГ, - Старобешiвське УГГ, - Харцизьке УГГ, - Шахтарське УГГ, - Ясинуватське УГГ, - Донецька ГНС, - РБУ "Газ-Сервiс". УГГ - управління газового господарства, які мають повний виробничий цикл для надання послуг в сфері: транспортування природного газу розподільчими трубопроводами, постачання природного газу за регульованим і нерегульованим тарифом, продаж зрідженого газу та інше. Донецька газонаповнювальна станція зрідженого газу є базовим підприємством для обслуговування фiлiй та продаж зрідженого газу об'єктам промислового, комунального і побутового призначення та населенню. Ремонтно-будівельне управління "Газ-Сервiс" здійснює капітальне будівництво об'єктів газопостачання, у тому числі на правах замовника і власними силами, виконання поточних та капітальних ремонтів, та інше. Дочiрнiх підприємств ПАТ "По газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз" не має. Головному бухгалтеру Підприємства складати зведений баланс та здійснювати податкові взаємовідносини з Донецькою спецiалiзованою державною податковою iнспекцiєю по роботі з великими платниками податків як одноособовому платнику податку на прибуток та податку на додану вартість. Структурні підрозділи ПАТ "Донецькоблгаз" є самостійними платниками наступних податків та зборів: - єдиний внесок на соціальне страхування; - податок з доходів фізичних осіб; - збір за спеціальне використання води; - транспортний податок; - земельний податок; - державне мито; - акцизний податок; - збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (крім збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для населення, розрахунок якого здійснює Апарат ПАТ "Донецькоблгаз"); - місцеві податки і збори. Звітність з податку на нерухомість і екологічного податку формують структурні підрозділи на підставі первинних даних бухгалтерського обліку з подальшою передачею в електронному вигляді в апарат управління для передачі в податкові інспекції за місцем перебування платника на податковому обліку . 1.2.10.2 Для обліку операцій за розрахунками між головним підприємством і структурними підрозділами за взаємним відвантаженням матеріальних цінностей, наданням послуг, виконанням робіт і проведенням інших розрахунків застосовувати субрахунок 6830 "Внутрішньогосподарські розрахунки з апаратом управління", 6831 "Внутрішньогосподарські розрахунки між структурними підрозділами". 1.2.10.3 Структурним підрозділам підприємства вести бухгалтерський і податковий облік самостійно, складати фінансову звітність, окремі елементи статистичної звітності й надавати відомості у встановленому порядку Головному підприємству й іншим адміністративним (контролюючим) органам. 1.2.10.4. За внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами враховувати формування вартості робіт (послуг), яка підлягає відшкодуванню, з врахуванням прямих, загальновиробничих витрат і амортизаційних відрахувань. 2. Методи бухгалтерського обліку й принципи оцінки доходів і витрат. 2.1. Доходи. 2.1.1. Визнання доходів. Доходи визнавати як валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків власників капіталу. 2.1.1.2. Доходи визнавати за справедливою вартістю, тобто сумою, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. 2.1.2. Виручку від реалізації товарів визнавати за фактом надходження та переходу права власності, при цьому на момент визнання доходов виконувати такі умови: - Підприємство передало покупцеві суттєві ризики та вигоди, пов'язані з володінням товаром; - Підприємство не зберегло за собою ані управлінських функцій у тому розумінні, що звичайно асоціюється з володінням товарами, ані фактичного контролю над проданими товарами; - сума виручки може бути достовірно визначена; - існує висока імовірність отримання економічних вигод, пов'язаних з угодою; - понесені або очікувані витрати, пов'язані з угодою, можуть бути достовірно визначені. 2.1.3. Виручку за угодами з надання послуг визначати виходячи із ступеня завершеності. Ступінь завершеності надання послуг визначати за методом вивчення виконання робіт. 2.1.4. Прибутки та збитки, які виникають від групи однорідних операцій, визнавати згідно МСБО 1 "Подання фінансових звітів" на нетто-основі (продаж валюти, курсові різниці, продаж основних засобів та інвестицій, тощо). 2.1.5. Доходи у вигляді штрафів, пені і неустойки визнавати згідно МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" іншими операційними доходами в момент їх фактичної сплати. 2.2. Договори на будівництво. 2.2.1. У випадку, якщо фінансовий результат договору на будівництво може бути надійно розраховано, виручку та витрати визнавати пропорційно ступеню завершеності робіт за договором на звітну дату. 2.2.2. Ступінь завершеності визначати як частку витрат на виконання робіт до звітної дати в загальній розрахунковій сумі витрат за договором, за винятком випадків, коли ця частка не відображає ступінь завершеності робіт. Відхилення за обсягами виконаних робіт, претензій і заохочувальних виплат враховувати в тій мірі, в якій вони можуть бути надійно оцінені, та їх отримання вважається високоймовірним. 2.2.3. У випадку, якщо фінансовий результат за договором на будівництво не може бути надійно розраховано, виручку відображати тільки в тій сумі, в якій очікується відшкодування понесених витрат за договором. Витрати за договором списувати на витрати в тому періоді, коли вони були понесені. 2.3. Витрати. 2.3.1. Визнання витрат. Витрати визнавати виходячи з принципу відповідності доходів та витрат, зазначеного в Концептуальній основі МСБО 1 "Подання фінансових звітів", якщо при цьому: - існує ймовірність вибуття активів, що містять у собі економічні вигоди; - сума витрат може бути достовірно визначена. 2.3.1.2. Витрати обліковувати окремо за видами діяльності (об'єктами бухгалтерського обліку). Об'єктами бухгалтерського обліку Підприємства вважати: - транспортування природного газу розподільчими мережами; - постачання природного газу; - реалізація зрідженого палива; - інші види діяльності. 2.3.1.3. До суми виробничої собівартості послуг та виконаних робіт включати: - прямі матеріальні витрати; - прямі виплати на оплату праці; - інші прямі витрати; - загальновиробничі витрати. 2.3.1.4. Загальновиробничі витрати не розподіляти на змінні і постійні, розподілені і нерозподілені загальновиробничі витрати. 2.3.1.5. Базою розподілення загальновиробничих витрат визнавати пряму заробітну платню виробничого персоналу. 2.3.1.6. Витрати, які пов'язані з операційною діяльністю, але не є складовою частиною собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), розподіляти на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. 2.3.1.7. Витрати, які пов'язані з визнанням сум штрафів, пені та неустойки, визнавати іншими операційними витратами в момент визнання боргу, одержання рішення суду про їх стягнення, а також про суми відшкодування зазнаних збитків. 2.3.2. Витрати за позиками. 2.3.2.1. Витратами на позики визнавати: відсотки за банківським овердрафтом, короткостроковими і довгостроковими позиками; амортизацію знижок чи премій, пов'язаних з позиками; амортизацію другорядних витрат, пов'язаних з отриманням позик; фінансові витрати, пов'язані з фінансовою орендою; курсові різниці, які виникають унаслідок отримання позик в іноземній валюті, якщо вони розглядаються, як коригування витрат на відсотки. 2.3.2.2. Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з будівництвом або створенням активів, для підготовки яких до запланованого використання або продажу потрібен певний час, включати до вартості таких активів до того часу, доки вони не будуть придатні до запланованого використання або продажу. 2.3.2.3. Всі інші витрати на позики визнавати як витрати в тому періоді, в якому вони були понесені, незалежно від використання позики. 2.3.3. Податок на прибуток. 2.3.3.1. Витрати з податку на прибуток мають враховувати загальну суму, яка включається для визначення прибутку або збитку за період, відповідно до поточних та відстрочених податків. Витрати з податку на прибуток визнавати в консолідованому Звіті про сукупний дохід, крім випадків, коли вони відносяться до операцій, визнаних безпосередньо у складі власного капіталу. 2.3.3.2. Інші податки, окрім податку на прибуток, податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки, акцизного податку та податку на майно, відображати у складі операційних витрат. 2.3.3.3. Поточний податок на прибуток в фінансових звітах розраховувати відповідно до українського законодавства, чинного на звітну дату. Поточний податок на прибуток визнавати зобов'язанням у сумі, що підлягає сплаті. Перевищення сплаченої суми податку на прибуток над сумою, яка підлягає сплаті, визнавати дебіторською заборгованістю. 3. Методи бухгалтерського обліку й принципи оцінки активів, зобов'язань і капіталу. 3.1. Основні засоби 3.1.1. Основні засоби згідно вимогам МСБО 16 "Основні засоби" приймати до обліку за первісною фактичною вартістю. У фінансовій звітності основні засоби відображати за переоціненою вартістю, що дорівнює їх справедливій вартості на дату переоцінки, за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення їхньої корисності. 3.1.2. До складу основних засобів Підприємством включати матеріальні активи з терміном експлуатації більше 1 року та первісною вартістю 2 500 грн. та більше. Вартість придбаних матеріальних активів з терміном експлуатації до 1 року або первісною вартістю до 2 500 грн. відображати у складі витрат в періоді придбання. 3.1.3. При припиненні визнання активу, приріст від його переоцінки, що віднесений до капіталу стосовно об'єкту основних засобів, відносити безпосередньо до нерозподіленого прибутку. 3.1.4. Об'єкти незавершеного будівництва включати до складу основних засобів, але не амортизувати до моменту вводу їх в експлуатацію. 3.1.5. Амортизацію нараховувати прямолінійним методом рівними частинами протягом всього терміну корисного використання основних засобів. Ліквідаційну вартість основних засобів визнавати рівною нулю. 3.1.6. Вартість землі, що належить Підприємству на правах власності, не амортизувати. 3.1.7. Терміни корисного використання встановити для кожного об'єкту основних засобів окремо та приблизно визнати для груп: Групи основних засобів Терміни корисного використання Будівлі від 20 років Споруди від 15 років Газопроводи від 30 до 40 років Машини й обладнання від 2 до 5 років Транспортні засоби 5 років Офісне обладнання та інвентар від 4 до 12 років 3.1.1.8. Облік основних засобів, які використовуються для транспортування, зберігання і розподілу газу, і не підлягають приватизації, здійснювати відокремлено від основних засобів, право власності на які належить Підприємству. 3.1.1.9. Щомісячно, в сумі нарахованої амортизації по безоплатно одержаним основним засобам зменшувати доходи майбутніх періодів та відображати доходи від безоплатно одержаних активів. 3.1.10. Витрати на реконструкцію і модернізацію об'єктів основних засобів капіталізувати та за рахунок капіталізації збільшувати первісну вартість таких об'єктів. Витрати з обслуговування, поточного і капітального ремонту визнавати поточними витратами в Звіті про сукупний дохід в тому періоді, в якому вони здійснені. 3.1.11. Об'єкти основних засобів списувати в разі продажу або у випадку, коли від подальшого використання активу не очікується отримання майбутніх економічних вигід. Прибуток або збиток від продажу або іншого вибуття об'єктів основних засобів визначати, як різницю між ціною продажу та балансовою вартістю цих об'єктів, і відображати в прибутках та збитках. 3.1.12. Форми аналітичного обліку основних засобів та форми документів застосовувати згідно з обліковою політикою для звітів за стандартами П(С)БО. 3.2. Інвестиційна нерухомість. 3.2.1. До інвестиційної нерухомості відносити власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовані на землі, утримуються з метою одержання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності. 3.2.2. Інвестиційну нерухомість у відповідності до вимог МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" визнавати активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому від її використання економічні вигоди у вигляді орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, та її первісна вартість може бути достовірно визначена. 3.2.3. Придбану (створену) інвестиційну нерухомість зараховувати на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку інвестиційної нерухомості вважати земельну ділянку, будівлю (частину будівлі) або їх поєднання, а також активи, які утворюють з інвестиційною нерухомістю цілісний комплекс і в сукупності генерують грошові потоки. 3.2.4. У фінансовій звітності інвестиційну нерухомість відображати за переоціненою вартістю, що дорівнює її справедливій вартості на дату переоцінки за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення її корисності. 3.2.5. Об'єкт інвестиційної нерухомості списувати з балансу при вибутті або остаточному виведенні з експлуатації, коли більше не передбачається отримання пов'язаних з ним економічних вигід. Будь-який дохід або витрати від списання об'єкта (різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу) включати до прибутку та збитків за період, в якому майно списується. 3.3. Нематеріальні активи. 3.3.1. У нематеріальні активи Підприємства включати немонетарні активи, що не мають фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані. 3.3.2. Придбані нематеріальні активи Підприємство враховувати за собівартістю. Подальшу оцінку нематеріальних активів здійснювати відповідно до МСБО 38 "Нематеріальні активи" і відображати собівартість нематеріального активу за вирахуванням зносу або збитків від зменшення корисності нематеріального активу. 3.3.3. Амортизацію нематеріальних активів здійснювати на прямолінійній основі, виходячи з термінів корисної дії нематеріального активу. Термін корисної дії нематеріального активу визначати індивідуально для кожного нематеріального активу. Встановити такі орієнтовні терміни корисної дії нематеріального активу: Перелік нематеріальних активів Терміни корисного використання Програмне забезпечення 3-5 років Авторські та суміжні з ними права 3-5 років Права на користування землею 3-5 років Ліцензії 3-5 років 3.3.4. Нематеріальні активи що придбані окремо. Нематеріальні активи, що були придбані окремо, оцінювати за собівартістю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизацію визнавати згідно методу прямолінійного списання. Визначений термін експлуатації та метод амортизації переглядати в кінці кожного звітного періоду з метою врахування значних змін в очікуваній формі споживання майбутніх економічних вигід, втілених в активі. 3.3.5. Внутрішньо-генеровані нематеріальні активи. 3.3.5.1. Для визнання внутрішньо-генерованих нематеріальних активів класифікувати генерування активу на етапі дослідження та етапі розробок. 3.3.5.2. Первісне визнання внутрішньо-генерованих нематеріальних активів здійснювати за собівартістю, що являє собою суму видатків, понесених з дати, коли нематеріальний актив уперше почав відповідати критеріям визнання, зазначеним вище. Після первісного визнання внутрішньо-генерований нематеріальний актив відображати за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. 3.3.6. Нематеріальний актив списувати при продажу або у випадку, коли від його використання чи вибуття не очікується надходження майбутніх економічних вигід. Прибуток або збиток від списання нематеріального активу, який представляє собою різницю між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу, включати до прибутку та збитку в момент списання. 3.3.7. Форми аналітичного обліку нематеріальних активів та форми документів застосовувати згідно з обліковою політикою для звітів за національними стандартами П(С)БО. 3.4. Зменшення корисності матеріальних та нематеріальних активів (окрім гудвілу) 3.4.1. На кожну звітну дату переглядати облікову вартість матеріальних та нематеріальних активів, щоб визначити, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Якщо така ознака є, виконати оцінювання суми очікуваного відшкодування такого активу. 3.4.2. Сумою очікуваного відшкодування вважати більшу з двох оцінок: балансова вартість активу (чи одиниці, що генерує грошові кошти) за вирахуванням витрат на продаж або його вартість при використанні. 3.4.3. Якщо сума очікуваного відшкодування активу менша за його балансову вартість, балансову вартість активу зменшувати до суми його очікуваного відшкодування. Збиток від зменшення корисності негайно визнавати в прибутках чи збитках, окрім випадків, коли актив не обліковують за переоціненою вартістю; в такому випадку збиток від зменшення корисності визнавати як уцінка. 3.5. Непоточні активи, утримувані для продажу. 3.5.1. Непоточний актив (або ліквідаційну групу) класифікувати як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде, в основному, відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Таку умову вважати виконаною, якщо актив (або ліквідаційна група) придатний для негайного продажу в тому стані, в якому він знаходиться на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажі таких активів (або ліквідаційних груп). 3.5.2. Непоточний актив (або ліквідаційну групу) оцінювати як утримуваний для продажу за нижчою з оцінок: балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. 3.6. Відстрочений податок на прибуток. 3.6.1. Відстрочений податок на прибуток визнавати відповідно до вимог МСБО 12 "Податок на прибуток". 3.6.2. Відстрочений податок на прибуток розраховувати за методом балансових зобов'язань відносно перенесених з минулих періодів податкових збитків і тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. 3.6.3. Відстрочені податки не визнавати відносно тимчасових різниць при первісному визнанні активу або зобов'язання в разі операції, яка не є об'єднанням компаній, коли така операція не впливає ні на бухгалтерський, ні на податковий прибуток. 3.6.4. Відстрочений податок оцінювати за податковими ставками, які будуть діяти або плануються до введення в дію на звітну дату і які, як очікувалось, будуть застосовуватися в періодах, коли буде сторновано тимчасову різницю або використаний перенесений податковий збиток . 3.6.5. Відстрочені податкові активи по сторнованих тимчасових різницях і перенесених податкових збитках визнавати лише в тій мірі, в якій існує упевненість в тому, що в наявності буде оподатковуваний прибуток, відносно якого можна буде реалізувати суми вирахувань. 3.7. Запаси. 3.7.1. Запасами визнавати активи, які відповідають одному з критеріїв: утримуються для продажу в звичайному ході діяльності; перебувають у процесі виробництва для такого продажу; існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг. 3.7.2. Запаси оцінювати за найменшим з двох показників: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Для визначення собівартості запасів використовувати метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. 3.7.3. Чистою вартістю реалізації вважати попередньо визначену ціну продажу в звичайному ході бізнесу за вирахуванням попередньо оцінених витрат на завершення та попередньо оцінених витрат, необхідних для здійснення продажу. 3.7.4. Балансову вартість реалізованих запасів визнавати як витрати періоду, в якому визнається відповідний дохід. 3.7.5. Транспортно-заготівельні витрати (витрати на придбання запасів, оплату тарифів (фрахту), вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання), які можуть бути ідентифіковані (безпосередньо пов'язані з придбанням певних одиниць запасів) включати до складу первісної вартості таких запасів. 3.7.6. Для запасів, що знаходяться без руху більше ніж 2 роки створювати резерв під знецінення у розмірі 50% від балансової вартості запасів на звітну дату. 3.7.7. Форми аналітичного обліку запасів та форми первинних документів застосовувати згідно з обліковою політикою для звітів за національними стандартами П(С)БО. 3.8. Грошові кошти та їх еквіваленти. 3.8.1. Грошовими коштами та їх еквівалентами вважати гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках та інші короткострокові високоліквідні інвестиції з початковим терміном розміщення до трьох місяців. Суми, використання яких обмежене, виключати зі складу грошових коштів та їх еквівалентів. Суми, обмеження відносно яких не дозволяють обміняти їх або використати для розрахунку за зобов'язаннями протягом, щонайменше, дванадцяти місяців після звітної дати, включати до складу інших необоротних активів. 3.9. Дебіторська заборгованість. 3.9.1. Дебіторську заборгованість відображати за чистою вартістю реалізації. Дебіторську заборгованість, яка виражена в іноземній валюті, переводити у валюту звітності відповідно до МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів". Прибутки та збитки, що виникли в результаті перерахування, відображати у Звіті про фінансові результати. 3.9.2. Дебіторську заборгованість відображати за первісною вартістю з урахуванням ПДВ та за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Величину резерву сумнівних боргів визначати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів, станом на дату балансу. 3.10. Кредиторська заборгованість. 3.10.1. Кредиторську заборгованість відображати за первісною історичною вартістю з урахуванням ПДВ. Припиняти відображення фінансових зобов'язань у фінансових звітах тільки у випадку, якщо зобов'язання, визначені у відповідному договорі, було виконано, відмінено, або термін їх дії закінчився. 3.11. Оренда. 3.11.1. Договір оренди класифікувати як фінансова оренда, якщо згідно умовам такого договору усі ризики та винагороди, пов'язані з володінням, переходять до орендаря. Усі інші договори оренди класифікувати як операційна оренда. 3.11.1.1. Підприємство - орендодавець. 3.11.1.1.1. Активи, що утримуються за угодами про фінансову оренду, визнавати як дебіторська заборгованість за сумою, що дорівнює чистим інвестиціям в оренду. Орендні платежі, що підлягають отриманню, визнавати погашенням основної суми боргу та фінансовим доходом від надання Підприємством інвестицій та послуг. Дохід від фінансової оренди відносити на облікові періоди для відображення сталої періодичної прибутковості чистих інвестицій Підприємства в фінансову оренду. 3.11.1.1.2. Дохід від операційної оренди визнавати в складі доходу на прямолінійній основі протягом строку оренди. 3.11.1.2.Підприємство - орендар. 3.11.1.2.1. Первісне визнання активів, що утримуються Підприємством згідно договорам фінансової оренди, здійснювати за справедливою вартістю орендованого майна на початку оренди, або за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів, яка визначати на початку оренди, якщо вона нижча за справедливу вартість. Відповідне зобов'язання перед орендодавцем включати до Звіту про фінансовий стан, як зобов'язання з фінансової оренди. 3.11.1.2.2. Орендні платежі розподіляти між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань для того, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Витрати на фінансову оренду визнавати витратами в тому періоді, в якому вони були понесені. Непередбачені орендні платежі відображати як витрати в тих періодах, в яких вони понесені. 3.11.1.2.3. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнавати витратами на прямолінійній основі протягом строку оренди окрім випадків, коли інша систематична основа краще відображає часову схему вигід від використання орендованого активу. Непередбачені платежі за операційною орендою відображати як витрати в тих періодах, в яких вони понесені. 3.12. Державна допомога. 3.12.1. Державна допомога - це захід уряду, розроблений для надання економічних пільг, визначених конкретно для Підприємства, які відповідають певним якісним критеріям. 3.12.2. Державну допомогу визнавати лише за наявності обґрунтованої впевненості в тому, що Підприємство виконає умови їх надання та гранти будуть одержані. Державну допомогу визнавати доходом тих періодів, до яких віднесено й відповідні витрати, які вони мають компенсувати, і не відносити безпосередньо до складу капіталу. 3.12.3.Облік пільг та субсидій. 3.12.3.1. Нараховані пільги та субсидії пільговим категоріям населення за спожитий природний газ відображати в обліку у періоді їх виникнення. 3.12.3.2. Погашення нарахованих пільг та субсидій Державним казначейством України відображати у бухгалтерському обліку у періоді виникнення розрахунків. 3.12.3.3. Державні субсидії, що є активами, згідно п. 24 IAS 20 "Облік державних субсидій та розкриття інформації про державну допомогу" відображати як доходи майбутніх періодів, які визнаються систематично протягом строку корисного використання активу. 3.13. Виплати працівникам та програми пенсійного забезпечення. 3.13.1. Підприємству здійснювати виплати працівникам у вигляді поточних виплат: заробітної плати, компенсації невикористаної відпустки та інших виплат і нарахувань, що здійснюються відповідно до законодавства України, а також єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування. 3.13.2. Нараховану суму виплати працівникам за роботу, яку вони виконали протягом звітного періоду, визнавати поточним зобов'язанням. 3.13.3. Підприємству здійснювати платежі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за ставками та в розмірах, визначених законодавством України. Ніяких інших програм пенсійного забезпечення не використовувати. Будь-які одноразові виплати працівникам, що виходять на пенсію, визнавати витратами періоду, в якому вони були здійснені. 3.14. Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи. 3.14.1. Забезпечення визнавати тоді, коли Підприємство має теперішню заборгованість (юридичну чи конструктивну) внаслідок минулої події та існує імовірність, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення заборгованості та можна достовірно оцінити її суму. 3.14.2. Суму, що визнається як забезпечення, визнавати оцінкою видатків, необхідних для погашення теперішньої заборгованості на звітну дату Звіту про фінансовий стан, що враховує ризики та невизначеності, які пов'язані з сумою зобов'язання. У випадках, коли вплив вартості грошей у часі суттєвий, суму забезпечення визнавати у сумі теперішньої вартості видатків, які будуть потрібні для погашення зобов'язання. 3.14.3. Якщо деякі або всі видатки, потрібні для погашення забезпечення, будуть компенсовані іншою стороною, компенсацію визнавати лише тоді, коли фактично визначено, що компенсація буде отримана, якщо Підприємство погасить заборгованість. Компенсацію розглядати як окремий актив із сумою, яка не перевищує суму забезпечення. 3.14.4. Збиткові договори. 3.14.4.1. Зобов'язання за збитковими договорами враховувати в складі резерву майбутніх витрат і оцінювати за тими ж принципами. Договір вважати збитковим, якщо Підприємство прийняло на себе договірні зобов'язання, виконання яких пов'язане з неминучими збитками, тобто сума витрат по виконанню зобов'язань перевищує економічні вигоди, які будуть отримані за договором. 3.14.5. Резерв на гарантійне обслуговування. 3.14.5.1. Резерв на гарантійне обслуговування, що проводиться згідно з законодавством про захист прав споживачів, формувати на дату реалізації товарів у сумі, яку визначати базуючись на найкращі оцінки керівництвом витрат, що необхідні для погашення зобов'язань Підприємства. 3.14.6. Резерви на виплату відпусток. 3.14.6.1. Забезпечення на оплату відпусток працівників визнавати згідно вимог чинного законодавства України. Для оцінки суми забезпечення використовувати фактичні дані за нарахованою заробітною платою та відпускними за попередній звітний період. 3.15. Фінансові активи. 3.15.1. Фінансові активи визнавати в обліку і виключати з обліку в момент укладання угоди, якщо її умови вимагають поставки активу протягом терміну, прийнятого на відповідному ринку. Фінансові активи первісно оцінювати за справедливою вартістю з урахуванням витрат на оформлення угоди. Винятком вважати фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки, або збитки, які первісно оцінювати за справедливою вартістю. 3.15.2. Фінансові активи класифікувати за такими категоріями: - такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки; - такі, що утримуються до погашення; - наявні для продажу; - позики і дебіторська заборгованість. 3.15.3. Віднесення фінансових активів до тієї чи іншої категорії здійснювати в залежності від їх особливостей і цілей придбання, і виконувати у момент їх взяття до обліку. 3.15.4. Метод ефективної ставки відсотка. 3.15.4.1.Метод ефективної ставки відсотка використовувати для розрахунку амортизованої вартості боргового зобов'язання і розподілу процентних доходів на відповідний період. Ефективною ставкою відсотка вважати ставку дисконтування очікуваних майбутніх грошових надходжень (включаючи всі отримані або перераховані платежі за борговим інструментом, що є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка, витрати з оформлення угоди та інші премії або дисконти) на очікуваний строк до погашення боргового інструменту або (якщо прийнятно) на більш короткий термін до балансової вартості на момент прийняття боргового інструменту до обліку. 3.15.4.2. Доходи за борговими інструментами відображати за методом ефективної ставки відсотка, за винятком фінансових активів, які оцінювати за справедливою вартістю через прибутки або збитки. 3.15.5. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки. 3.15.5.1. Фінансовий актив класифікувати як такий, що оцінюється за справедливою вартістю через прибутки або збитки або, якщо він призначений для торгівлі, або, якщо він віднесений до даної категорії при первісному відображенні в обліку. 3.15.6. Фінансовий актив класифікувати як "призначений для торгівлі", якщо він: - придбаний з основною метою перепродажу в найближчому майбутньому; - при первісному взятті на облік є частиною портфеля фінансових інструментів, який управляється Підприємством як єдиний портфель, за яким є поточна історія короткострокових придбань та перепродажів; - є деривативом, не позначеним як інструмент хеджування в угоді ефективного хеджування. 3.15.7. Фінансовий актив, який не є "призначеним для торгівлі", визначати таким, якщо він оцінений за справедливою вартістю, через прибутки або збитки в момент взяття на облік у наступних випадках: - застосування такої класифікації усуває або значно скорочує дисбаланс в оцінці або обліку активів і зобов'язань, які, в іншому випадку, могли би виникнути; - фінансовий актив є частиною групи фінансових активів або фінансових зобов'язань, управління й оцінка якої здійснюється на основі справедливої вартості, відповідно до документально оформленої стратегії управління ризиками або інвестиційної стратегії Підприємства, а інформація про таку групу подається всередині організації на цій основі; - фінансовий актив є частиною інструменту, що містить один або кілька вбудованих деривативів, і МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" дозволяє класифікувати інструмент в цілому (актив або зобов'язання) як такий, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки. 3.15.8. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, відображати за справедливою вартістю з урахуванням переоцінки у складі прибутків і збитків. У чисті прибутки або збитки включати дивіденди і відсотки, отримані від фінансового активу, і відображати у складі інших прибутків і збитків Звіту про сукупні доходи. 3.15.9. Фінансові активи, що утримуються до погашення. 3.15.9.1. Непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами та фіксованим терміном погашення, які Підприємство має намір і можливість утримувати до погашення, визнавати фінансовими активами, що утримуються до погашення. Такі активи обліковувати за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка за вирахуванням резерву знецінення. Дохід по них визначати за методом ефективної ставки відсотка. 3.15.10. Фінансові активи, наявні для продажу. 3.15.10.1.Акції та облігації, що погашаються та обертаються на організованих ринках, класифікувати як "наявні для продажу" та відображати за справедливою вартістю. Вкладення в акції, що не обертаються на організованому ринку, також класифікувати як фінансові активи, наявні для продажу, і обліковувати за справедливою вартістю, якщо справедливу вартість можливо достовірно оцінити. 3.15.11. Доходи і витрати, що виникають внаслідок зміни справедливої вартості, визнавати в іншому сукупному доході і накопичувати в резерві переоцінки фінансових вкладень, за винятком: - випадків знецінення; - процентного доходу, розрахованого за методом ефективної ставки відсотка; - курсових різниць, які визнаються у прибутках і збитках. 3.15.12. При вибутті або знеціненні фінансового активу накопичені доходи або витрати, раніше визнані в резерві переоцінки фінансових вкладень, відносити на фінансові результати у періоді вибуття або зменшення корисності. 3.15.13. Дивіденди, які нараховуються за наявними для продажу цінними паперами, що є інструментами власного капіталу, відносити на фінансові результати при виникненні у Підприємства права на їх отримання. 3.15.14. Справедливу вартість наявних для продажу грошових активів в іноземній валюті визначати в тій же валюті і перераховувати за обмінним курсом на звітну дату. Курсові різниці, що відносяться на прибутки або збитки, визначати, виходячи з амортизованої вартості грошового активу. Інші курсові різниці визнавати в іншому сукупному доході. 3.16. Позики та дебіторська заборгованість. 3.16.1. Торгівельну дебіторську заборгованість, видані позики та іншу дебіторську заборгованість з фіксованими або обумовленими платежами, що не обертаються на організованому ринку, класифікувати як "позики та дебіторська заборгованість". Позики та дебіторську заборгованість обліковувати за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка за вирахуванням знецінення. Процентний дохід визнавати шляхом застосування ефективної ставки відсотка, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, процентний дохід за якою буде незначним. 3.16.1.1. Короткострокову дебіторську заборгованість відображати за первісною договірною вартістю з урахуванням ПДВ та за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Величину сумнівних боргів визначати виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Сума списаної дебіторської заборгованості обліковується на позабалансовому субрахунку 071 "Списана дебіторська заборгованість" протягом трьох років з дати списання для спостереження за можливістю її стягнення у випадках зміни майнового становища боржника. 3.16.2. Знецінення фінансових активів. 3.16.2.1. Фінансові активи, за винятком активів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, оцінювати на предмет знецінення станом на кінець кожного звітного періоду. Фінансові активи вважати знеціненими при наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення прогнозованих майбутніх грошових потоків за даним активом в результаті подій, що відбулися після взяття фінансового активу до обліку. 3.16.2.2. За наявними для продажу або вкладеними в акції фінансовими активами значне або тривале зниження справедливої вартості нижче вартості їх придбання вважати об'єктивним свідченням знецінення. Для всіх інших фінансових активів, включаючи наявні для продажу векселі до погашення і дебіторську заборгованість за фінансовою орендою, об'єктивні ознаки знецінення можуть включати: - значні фінансові труднощі емітента або контрагента; - невиплату або прострочення виплати відсотків і основної суми боргу; - високу ймовірність банкрутства чи фінансової реорганізації позичальника. 3.16.2.3. Для окремих категорій фінансових активів (таких як торгівельна дебіторська заборгованість), які окремо не визнані знеціненими, проводити оцінку на предмет знецінення в цілому по портфелю. Об'єктивною ознакою зниження вартості портфеля дебіторської заборгованості вважати історичні дані про її погашення, збільшення числа прострочень погашення заборгованості протягом середнього терміну, встановленого договорами Підприємства, а також суттєві зміни в економіці, які можуть впливати на рівень погашення дебіторської заборгованості. 3.16.2.4. Для фінансових активів, які обліковуються за амортизованою вартістю, величину збитку від знецінення розраховувати, як різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю прогнозованих майбутніх грошових потоків, дисконтованих з використанням ефективної ставки відсотка, первісно використаної відносно фінансового активу. 3.16.2.5. За рахунок збитків від знецінення зменшувати балансову вартість всіх фінансових активів, за винятком торгівельної дебіторської заборгованості, зниження вартості якої здійснювати за рахунок резерву. У разі визнання безнадійною торгівельну дебіторську заборгованість списувати також за рахунок резерву. Зміни резерву відображати у прибутках і збитках. 3.16.2.6. Якщо наявний для продажу фінансовий актив буде визнано знеціненим, доходи або витрати, накопичені в іншому сукупному доході, перекласифіковувати у фінансові результати поточного періоду. 3.16.2.7. Якщо в наступному періоді розмір збитку від знецінення фінансового активу (за винятком наявних для продажу інструментів власного капіталу) зменшується і таке зменшення об'єктивно прив'язане до події, яка мала місце після визнання знецінення, то раніше відображений збиток від знецінення відновлювати через рахунок прибутків або збитків. При цьому балансова вартість фінансових активів на дату відновлення збитку від знецінення не може перевищувати балансову вартість, яка була б відображена у разі, якщо б знецінення не визнавалося. 3.16.2.8. Збитки від знецінення наявних для продажу інструментів власного капіталу, раніше відображені в прибутках і збитках, не відновлювати. Будь-яке збільшення справедливої вартості таких активів, після визнання збитку від знецінення, відображати безпосередньо в іншому сукупному доході. 3.16.3. Списання фінансових активів. 3.16.3.1. Списувати фінансові активи тільки в разі припинення договірних прав на грошові потоки за ними, або у випадку передачі фінансового активу з відповідними ризиками та вигодами іншій організації. Якщо Підприємство зберігає всі основні ризики і вигоди від володіння активом і продовжує контролювати переданий актив, продовжувати відображати свою частку в цьому активі, і пов'язані з ним можливі зобов'язання. Якщо Підприємство зберігає всі основні ризики і вигоди від володіння переданим фінансовим активом, продовжувати обліковувати даний фінансовий актив, а отримані при передачі засоби відображати у вигляді забезпеченої позики. 3.17. Фінансові зобов'язання та інструменти власного капіталу, випущені Підприємством. 3.17.1. Класифікація як зобов'язання або капіталу. 3.17.1.1. Боргові інструменти та інструменти власного капіталу класифікувати як фінансові зобов'язання або капітал виходячи із суті відповідного договору. 3.17.2. Інструмент власного капіталу. 3.17.2.1. Інструмент власного капіталу - це будь-який договір, що підтверджує право на частку активів організації після вирахування всіх її зобов'язань. Інструменти власного капіталу, випущені Підприємством, відображати у розмірі надходжень по ним за вирахуванням прямих витрат на їх випуск. 3.17.3. Комбіновані інструменти. 3.17.3.1. Компоненти комбінованих інструментів (конвертованих облігацій), випущених Підприємством, класифікувати окремо, як фінансові зобов'язання або інструменти власного капіталу, виходячи із суті договору. На дату випуску справедливу вартість боргового компонента визначати з використанням ринкової ставки відсотка за аналогічними неконвертованими інструментами. Дану суму відображати як зобов'язання за амортизованою вартістю до моменту конвертації або настання терміну погашення інструменту. Компонент капіталу оцінювати шляхом вирахування вартості боргового компонента із загальної вартості комбінованого фінансового інструменту. Отриману величину відносити на рахунок капіталу за вирахуванням податку на прибуток і в подальшому не переоцінювати. 3.17.4. Зобов'язання за договорами фінансової гарантії. 3.17.4.1. Зобов'язання за договорами фінансової гарантії первісно оцінювати за справедливою вартістю, якщо їх не кваліфікують як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, і в подальшому відображати за найбільшою з таких величин: - вартістю зобов'язань, що визначається відповідно до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи"; - первісною вартістю за вирахуванням (у відповідних випадках) накопиченої амортизації, розрахованої відповідно до принципів визнання виручки, викладеними у відповідному параграфі даних приміток. 3.17.5. Фінансові зобов'язання. 3.17.5.1. Фінансові зобов'язання класифікувати або, як фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки, або як інші фінансові зобов'язання. 3.17.5.2. Фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки. 3.17.5.3.До складу фінансових зобов'язань, що оцінювати за справедливою вартістю через прибутки та збитки, включати фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, а також зобов'язання, кваліфіковані при первісному відображенні в обліку як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки. 3.17.5.4. Фінансове зобов'язання класифікувати як "призначене для торгівлі", якщо воно: - придбане з основною метою зворотного викупу в найближчому майбутньому; - при первісному прийнятті до обліку є частиною портфеля фінансових інструментів, які управляються Підприємством як єдиний портфель, за яким є поточна історія короткострокових покупок і перепродажів; - є деривативом, не позначеним, як інструмент хеджування в угоді ефективного хеджування. 3.17.5.5. Фінансове зобов'язання, що не є фінансовим зобов'язанням, призначеним для торгівлі, кваліфікувати як фінансове зобов'язання, що оцінюється за справедливою вартістю через прибутки та збитки, в момент прийняття до обліку, якщо: - застосування такої класифікації усуває або значно скорочує дисбаланс в оцінці або обліку активів і зобов'язань, який, в іншому випадку, міг би виникнути; - фінансове зобов'язання є частиною групи фінансових активів або фінансових зобов'язань, управління й оцінка якої здійснюється на основі справедливої вартості відповідно до документально оформленої стратегії управління ризиками або інвестиційної стратегії Підприємства, а інформація про таку групу подається всередині організації на цій основі; - фінансове зобов'язання є частиною інструменту, що містить один або більше вбудованих деривативів, і МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" дозволяє класифікувати інструмент в цілому (актив або зобов'язання) як такий, що оцінюється за справедливою вартістю через прибутки або збитки. 3.17.5.6. Фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, відображати за справедливою вартістю, з віднесенням переоцінки на рахунок прибутків і збитків. У чисті прибутки або збитки, визнані як прибутки та збитки, включати відсотки, сплачені за фінансовим зобов'язанням, і відображати у складі інших прибутків та збитків Звіту про сукупні доходи. 3.17.6. Інші фінансові зобов'язання. 3.17.6.1. Інші фінансові зобов'язання, включаючи позикові кошти, брати до обліку за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на оформлення угоди. 3.17.6.2. Інші фінансові зобов'язання оцінювати за амортизованою вартістю. Процентні витрати розраховувати з використанням методу ефективної ставки відсотка. 3.17.6.3. Метод ефективної ставки відсотка використовувати для розрахунку амортизованої вартості фінансового зобов'язання та розподілу процентних витрат на відповідний період. Ефективна ставка відсотка - це ставка дисконтування очікуваних майбутніх грошових виплат на очікуваний термін до погашення фінансового зобов'язання або (за наявності) на коротший термін до балансової вартості на момент взяття боргового інструменту до обліку. У випадку, якщо різниця між відсотковою ставкою за фінансовим зобов'язанням відрізняється від середньої ринкової процентної ставки за аналогічними зобов'язаннями, що є доступними на ринку менше ніж на 1%, фінансові зобов'язання відображати у балансі за історичною вартістю згідно з угодою. 3.17.7. Списання фінансових зобов'язань. 3.17.7.1. Списувати фінансові зобов'язання тільки у разі їх погашення, анулювання або закінчення строку вимоги по них. 4. Податковий облік. 4.1. Відповідно до Податкового Ккодексу України (надалі ПКУ) ПАТ "Донецькоблгаз" сплачує податок на прибуток консолідовано. Визначення доходів і витрат здійснювати на підставі вимог Розділу III "Податок на прибуток підприємств". 4.2. Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку, фінансової звітності щодо доходів та витрат, та фінансового результату до оподаткування згідно ст. 44.1, 44.2 ПКУ. 4.3. Відповідно п. 134 разд. III ПКУ об'єкт оподаткування з податку на прибуток із джерел походження в Україні та за її межами визначає шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, на податкові різниці, передбачені ст.138-141ПКУ. 4.4. Податковим періодом для податку на прибуток є календарний рік, з урахуванням положень п. 57.1 ст. 57 гол. 4 розд. II ПКУ, яким визначено порядок обліку авансових внесків з податку на прибуток. 4.5. Податок, що підлягає сплаті до бюджету зменшується на суму нарахованого та сплаченого податку на майно відповідно до розд. XII ПКУ щодо об'єктів нежитлової нерухомості (п. 137.5 ст. 137 розд. III ПКУ). 4.6. З метою дотримання єдиного методу формування доходів і витрат в податковому обліку необхідно: 4.6.1 Доходи від постачання та транспортування природного газу для споживачів усіх форм власності (крім природного газу для населення) відображають структурні підрозділи ПАТ "Донецькоблгаз". Доход від постачання та транспортування природного газу для населення відображає апарат ПАТ "Донецькоблгаз". 4.6.2 Вартість природного газу та вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг відображають апарат управління та структурні підрозділи, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, зроблених послуг. 4.6.3 При виконанні робіт (наданні послуг) структурними підрозділами в межах юридичної особи ПАТ "Донецькоблгаз" для цілей оподаткування витрати відображає структурний підрозділ, який виконав такі роботи (надав послуги). 4.6.4 Згідно з п.138.1 і п.138.2 ст.138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до бухгалтерського обліку, а натомість зменшується на суму розрахованої амортизації відповідно до норм ПКУ. 4.6.5. Амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати за правилами бухгалтерського обліку впродовж терміну корисного використання (експлуатації) об'єкту, який встановлений платником податку, але не менш мінімально допустимого терміну, щомісячно, починаючи з місяця, що слідує за місяцем введення об'єкту основних засобів в експлуатацію і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації і інших видів поліпшення і консервації. Метод нарахування амортизації основних засобів в податковому обліку - прямолінійний. Відповідно до п.11 Перехідних положень ПКУ, при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п.138.3 ст.138 цього Кодексу, їх балансова вартість станом на 01.01.2015 має дорівнювати балансовій вартості таких активів за даними податкового обліку, що визначена станом на 31 грудня 2014 року. Облік поточних витрат на утримання, поліпшення та ремонт основних засобів враховуються у складі витрат за правилами бухгалтерського обліку. В разі продажу або ліквідації основних засобів фінансовий результат до оподаткування збільшується на залишкову вартість такого об'єкта, визначену відповідно до П(С)БО, та зменшується на залишкову вартість такого об'єкта, визначену відповідно до правил податкового обліку. 4.6.6 Згідно с п.139.1.1 ст.139 ПКУ фінансовий результат до оподаткування (виключення з витрат) збільшується на всі суми витрат на формування резервів (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, а також резервів банківських і фінансових установ) та п.139.1.2 ст.139 ПКУ дозволяє зменшити фінансовий результат до оподаткування (включити до складу витрат) суму всіх витрат, які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень сформованих відповідно до правил бухгалтерського обліку (крім резерву на відпустки працівникам та резерву сумнівних боргів). 4.6.7 Заборгованість осіб, визнаних банкрутами або ліквідованих з інших причин, з 01.01.2015 р. не є безнадійною заборгованістю і не може зменшувати об'єкт оподаткування з податку на прибуток. Якщо така заборгованість вже була віднесена на зменшення доходу згідно з пп.159.1.1 п.159.1 ст.159 розділу ІІІ ПКУ в редакції, яка діяла до 01.01.2015, то подальше списання такої заборгованості внаслідок банкрутства або мирової угоди, не впливає на об'єкт оподаткування продавця та покупця (підпункт 1.3 п.17 Перехідних положень ПКУ). Згідно з п.17 Перехідних положень ПКУ для операцій, по яким до 01.01.2015 було розпочато процедуру врегулювання безнадійної заборгованості: - якщо суд відмовив у визнанні позову - продавець має збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму, на яку такий об'єкт оподаткування був зменшений до 01.01.2015, з нарахуванням відповідної пені; - якщо позов визнаний - покупець має збільшити фінансовий результат до оподаткування на відповідну суму боргу. 4.6.8 З урахуванням п.24 підрозділу 4 розділу ХХ Перехідних положень ПКУ фінансовий результат зменшується на суму відшкодування витрат на оплату праці (відпустки та ін.) за рахунок "перехідних" резервів (сформованих до 01.01.2015) у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 1 січня 1015 р. 4.6.9 Зменшувати об'єкт оподаткування на суму списання як за рахунок резерву сумнівних боргів, так і понад цей резерв, сум заборгованості, яка не відповідає ознакам безнадійної заборгованості, визначеної у пп.14.1.11 ст.14 ПКУ забороняється. 4.7 Податок на додану вартість ПАТ "Донецькоблгаз" сплачує централізовано. Відповідно до вимог п.1 Порядку заповнення податкової накладної Наказ МФУ від 22.09.2014 № 957 ( у редакції наказу МФУ від 14.11.2014 № 1129 ), Порядку ведення реєстру виданих і отриманих податкових накладних КМУ Постанова від 29.12.2010 № 1246 ( із змінами та доповненнями, постановою КМУ від 30.01.2015 року № 20), Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість КМУ Постанова від 16.10.2014 № 569 та Закон України"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" від 16.07.2015 року № 643-VIII, делегувати право виписки податкових накладних і право ведення частини реєстру виданих і отриманих податкових накладних структурним підрозділам, які входять до складу платника ПДВ. Податковий облік податку на додану вартість здійснювати на підставі вимог Розділу V "Податок на додану вартість" Податкового Кодексу України і інших законодавчих актів по оподаткуванню. 4.7.1. Датою виникнення податкових зобов'язань згідно п.187.7 ст.187 при постачанні товарів (послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів являється дата зарахування таких грошових коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку по його зобов'язаннях перед бюджетом. 4.7.2. Датою виникнення податкових зобов'язань згідно п.187.10 ст.187 по постачанню газу природного населенню являється дата зарахування грошових коштів на банківський рахунок платника податку, датою виникнення права на податковий кредит є дата списання грошових коштів з банківського рахунку в оплату придбаних товарів(послуг). 4.7.3. До інших господарських операцій застосовувати дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ згідно статті 187 Податкового Кодексу України. 4.7.4. Бухгалтерський облік ПДВ здійснювати згідно "Інструкції по бухгалтерському обліку податку на додану вартість", затвердженою Наказом МФУ від 01.07.1997г. №141. На виконання вимог Податкового Кодексу України від 02.12.2010г. №2755-VI (із змінами та доповненнями), норм частини 5 статті 8 та частини 2 статті 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та з метою забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності 1. Вважати нижче зазначені норми ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності обов'язковими для бухгалтерії Підприємства та відповідальних осіб структурних підрозділів, на яких покладені обов'язки складання та підпису первинних документів, і ведення окремих регістрів бухгалтерського обліку з 01 вересня 2015 року. 2. Підпункт 3.1.2. пункту 3 викласти в новій редакції: 3.1.2. До складу основних засобів Підприємством включати матеріальні активи з терміном експлуатації більше 1 року та первісною вартістю 6 000 грн. та більше. Вартість придбаних матеріальних активів з терміном експлуатації до 1 року або первісною вартістю до 6 000 грн. відображати у складі витрат в періоді придбання.

Продукція

До основних напрямків виробничо-господарської і фінансової діяльності ПАТ "Донецькоблгаз" відносяться: здійснення газопостачання та розподілу природного газу до об'єктів промислового, комунального і побутового призначення та населення; виконання планових та позапланових робіт, пов'язаних з безперервним та безаварійним газопостачанням споживачів; закупівля і реалізація скрапленого газу; здійснення капітального будівництва об'єктів газопостачання, у тому числі на правах замовника і власними силами; виконання поточних і капітальних ремонтів об'єктів газопостачання, газових приладів, засобів автотранспорту; установка, сервісне обслуговування, та ремонт газової апаратури; розробка проектів на виконання робіт по розвитку систем газопостачання; електрохімічний захист газових мереж від корозії; виготовлення запасних частин та деталей до газових приладів, обладнання та газової апаратури. Основні види послуг, які надає емітент, в натуральному та грошовому виразі. Реалізаційні ціни. Доходи від послуг по розподілу та постачанню природного газу отримуються за рахунок тарифу на послуги розподілу та торгівельної націнки постачальника природного газу. Тарифи які діяли в 2018 році: 1. Тариф на послуги розподілу природного газу - 522,60 грн. без ПДВ за 1000 куб.м. (Постанова НКРЕКП № 2284 від 15.12.2016р.). 2. Тариф згідно п. 14 Постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 22.03. 2017 р. "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" торговельна надбавка (націнка) постачальника не може перевищувати 2,5 відсотка ціни природного газу, за якою такі постачальники закупили ці обсяги природного газу у НАК "Нафтогаз України" відповідно до цього Положення (без урахування податку на додану вартість). Обсяги виробництва (послуг) 1. Послуги по розподілу природного газу. Послуги по розподілу природного газу становлять 15,65 % від загального об'єму робіт. В 2018 році розподілено 779,845 млн.куб.м . природного газу. Промислові підприємства, бюджетні організації та підприємства теплоенергетики самостійно укладають договори на постачання природного газу з обраними ними постачальниками. Доход від послуг по розподілу природного газу становить 407 542 тис.грн. без ПДВ 2. Послуги по постачанню природного газу. Послуги по постачанню природного газу становлять 81,82 % вiд загального об'єму робiт. В 2018 році поставлено 367,631 млн.куб.м. природного газу. При цьому договір про постачання природного газу населенню укладається один раз на рік з постачальником НАК "Нафтогаз України" (транзит газу). Доход від послуг по постачанню природного газу становить 2 130 934 тис.грн. без ПДВ. 4. Інші види робіт (послуг) становлять 2,5% вiд загального об'єму робiт. Доход від інших послуг становить 65 819 тис. грн. без ПДВ., а саме: 4.1. Газифікація житла та організацій. ПАТ "Донецкоблгаз" має у своєму штаті кваліфікованих фахівців, сучасну матеріально-технічну базу, всі необхідні дозвільні документи й може виконувати роботи з газифікації на договірній основі з підприємствами, організаціями, юридичними і фізичними особами. 4.2 Будівництво та реконструкція газопроводів, систем газопостачання, ремонт та заміна ділянок газопроводів, відключення, підключення, ізоляція ділянок газопроводів електрохімзахист, монтаж. АТ "Донецкоблгаз" має у своєму штаті кваліфікованих фахівців, сучасну матеріально-технічну базу, всі необхідні дозвільні документи й може виконувати на договірній основі з підприємствами, організаціями, юридичними і фізичними особами, наступні види робіт: - Гідравлічні розрахунки мереж газопостачання (як локальних, так і для населених пунктів у цілому); - Розробку проектно-кошторисної документації на об'єкти систем газопостачання ( як на нове будівництво, так і на реконструкцію); - Будівництво трубопроводів різного призначення (газопроводів, водопроводів, каналізації й т.д.) як зі сталевих, так і з поліетиленових труб; - Реконструкцію трубопроводів шляхом протягненння поліетиленових труб усередині відпрацювавших термін експлуатації трубопроводів різного призначення; - Монтаж газоредуцирующего встаткування; - Монтаж вузлів обліку газу; - Монтаж засобів електрохімічного захисту трубопроводів; - Газифікацію "під ключ" індивідуального й багатоквартирного житла; - Реконструкцію внутрібудинкових систем газопостачання (заміна, додаткова установка й переміщення газових приладів, установка лічильників газу й т.д.); - Повний комплекс робіт з технічного обслуговування газових мереж і споруджень на них, передбачений вимогами "Правил безпеки систем газопостачання України". 4.3. Інші послуги: 4.3.1. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення, а саме: планове технічне обслуговування, дрібний ремонт газової апаратури та приладів, усунення аварійних ситуацій. 4.3.2. Встановлення газових лічильників та приладів. В діяльності по встановленню нових газових лічильників підприємство має конкурентів. 4.3.3. Злив, зберігання й відпустка зрідженого газу сторонніх організацій . Відпуск зрідженого газу комерційним організаціям оптом - для наступної реалізації У ПАТ "Донецькоблгаз" функціонують та надають послуги спеціалізовані лабораторії, що виконують специфічні види робіт: 1. Хіміко-аналітична лабораторія - контроль якості, фізичних властивостей і ефективності спалювання природного газу; ідентифікація метану в пробах повітря. 2. Електровимірювальна лабораторія - вимір електричних параметрів у системах електропостачання, електрохімічного захисту й на газових мережах. 3. Лабораторія технічного огляду - частковий і повний огляд вантажопідйомних машин і механізмів. 4. Сервісні центри по перевірці й ремонту газових лічильників - вхідний контроль, ремонт і перевірка промислових і побутових газових лічильників, перевірка електронних коректорів і електронних обчислювачів обліку газу, перевірка датчиків тиску й температури У структурі ПАТ "Донецькоблгаз" працює цех з пошиття спецодягу, що повністю забезпечує, як літньої, так і зимовим спецодягом весь персонал управлінь по газопостачанню й газифікації. Цех може виконувати на домовній основі замовлення інших підприємств і організацій Методи надання послуг. Методами надання послуг з транспортування або постачання природного газу є укладання договорів із користувачами на поточний рік за цінами, встановленими Постановами НКРЕ. Методами надання послуг з стандартного приєднання до газотранспортної системи (будівництво) є укладання договорів із замовниками за цінами, встановленими Постановами НКРЕ. Залежність від сезонних змін. Надходження від основної діяльності підприємства мають сезонний характер. В осінньо-зимовий період збільшуються надходження коштів від транспортування та постачання природного газу, що пов'язано із зменшенням середньодобової температури та збільшенням використання природного газу. Влітку значно зменшуються об'єми протранспортованого та поставленого природного газу, в той же час влітку збільшується інтенсивність виконання робіт з іншої діяльності, а саме: газифікація житла, будівництво та реконструкція систем газопостачання, встановлення газових лічильників та надання інших послуг. Ринки збуту. ПАТ "Донецькоблгаз" обслуговує усiх користувачiв виключно Донецької областi, що знаходяться на підконтрольній українській владі території, за виключенням мiста Марiуполь, в тому числі абонентам - фізичним особам та 1 094 абонентам - юридичним особам, в тому числі: - промисловим підприємствам - 124 - комунально-побутовим - 945 - підприємствам теплокомуненерго - 25 опалювальним котельням пром.підприємств - 13 опалювально-виробничім котельням - 12 Ринки збуту послуг з розподілу та постачанню природного газу строго зафіксовані зонами ліцензійної діяльності та не підлягають порушенню. Найбiльшi клiєнти Найбільші клієнти - підприємства металургійного комплексу: ПАТ "Енергомашспецсталь", ПАТ "Часово-Ярський вогнетривкий комбінат", ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат", ПАТ "Красноармійський динасовий завод", ТОВ "Краматорський феросплавний завод", ТОВ НВО "Інкор і Ко"; підприємства енергетичного комплексу: Слов'янська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, підприємства теплокомуненергетики та інші підприємства, що знаходяться на підконтрольній українській владі території. Експорт. Експорту продукції та послуг немає. Основні конкуренти. 1. Розподіл природного газу. В дiяльностi з розподілу природного газу ПАТ "Донецькоблгаз" не має конкурентiв. Договір на користування газовими мережами Донецької області за виключенням міста Маріуполь укладений між Міністерством енергетики та вугільної промисловості та ПАТ "Донецькоблгаз". 2. Постачання природного газу. В діяльності по постачанню природного газу в 2018 році підприємство мало нійбільш впливового конкурента НАК "Нафтогаз України", та інших конкурентів з меншими обсягами постачання. 3. Постачання зрідженого газу. В постачанні зрiдженого газу в дiючий час є конкуренцiї. Стримуючим фактором розвитку конкуренцiї в постачаннi зрідженого газу є його висока закупiвельна цiна та неплатоспроможнiсть населення. 4. Газифікація, будвництво газопроводів - підприємство має багато конкурентів. Для здійснення цієї діяльності конкуренти повинні мати Ліцензію на будівельну діяльність та Дозвіл Державного комітету з нагляду за охороною праці на проведення робіт підвищеної небезпеки. Найбільші конкуренти: АОЗТ "Агроспецмонтаж", ТОВ ПМЦ "Енергомаш", ТОВ "Укртеплобуд", "Термоінженерінг" та інші. 5. Конкурентів по обслуговуванню внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення, а саме: планове технічне обслуговування, дрібний ремонт газової апаратури та приладів, усунення аварійних ситуацій немає. Впровадження нових технологій. ПАТ "Донецькоблгаз" є новатором багатьох починань в Україні, зокрема впровадженню газобалонних установок з зовнішньою установкою газових балонів. З 1962 року за розробкою тресту "Облпромпобутгаз" на підземних газопроводах почали встановлювати гумово-тканинні компенсатори, що виключило розриви газопроводів у районах гірських підробіток. За участю треста, а надалі і ВАТ "Донецькоблгаз" розроблено "Інструкцію з проектування захисту, будівництва і експлуатації газопроводів на території вугільних басейнів України" (РД 204 УРСР 025-91), розроблено стаціонарні прилади з визначенням загазованості приміщень типу ОПГ-1. Газові господарства активно включилися у впровадження поліетиленових труб під час будівництва газопроводів. Нині в експлуатації (знаходиться на підконтрольній Україні території) вже 823.031 км таких газопроводів, з них 586.086 км. обліковуються на балансі підприємства. З метою своєчасного усунення пошкоджень на поліетиленових газопроводах, уперше в світовій практиці, ПАТ "Донецькоблгаз" спільно з "УкрНДІпластмаш" вивчено і випробувано різні прийоми і основні стадії ремонту поліетиленових газопроводів. Розроблені технології захищені авторським свідоцтвом на винахід №1833780 від 27.07.1990р. В серпні 2010 р. підприємство приймало участь в розробці ДБН "Поліетилен" Газовими господарствами області здійснюється робота з впровадження передових технологій виробництва. В 2003 році розпочато масштабну діяльність за зниження понаднормативних втрат природного газу. Для виконання цієї програми встановлено вузли обліку природного газу на ГРС. Нині в Слов'янському, Артемівському, Дружківському, Єнакіївському УГГ служби обліку природного газу мають погодинну та щодобову інформацію про обсяги отриманого на регіон газу з ГРС на регіон. Обладнано сервісний центр, лабораторії з повіряння та ремонту побутових лічильників газу, придбано стенди для повіряння та забезпечено метрологічну атестацію стендів для повіряння побутових газових лічильників. Придбано комп'ютерні комплекси для модернізації, технічного оснащення служб обліку газу та аналізу режимів газопостачання підрозділів ПАТ "Донецькоблгаз". Модернізовано і розширено сферу діяльності хімічної лабораторії в якій виконується відбір і аналіз природного газу. ПАТ "Донецькоблгаз" велику увагу приділяє впровадженню нових прогресивних технологій при будівництві та експлуатації систем газопостачання. Підприємство має досвід співпраці з науково-дослідними інститутами, такими як УкрНДІпроект, УкрНІІпластмасс, Українським державним науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом гірничої геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України, провідними швейцарськими, німецькими фірмами в області технологій будівництва газопроводів з полімерних матеріалів (які мають ряд переваг в порівнянні зі сталевими, що скорочує терміни будівництва, виключає необхідність в нанесенні захисного покриття, а також проектуванні та будівництві засобів електрохімзахисту) і виробництва зварювального обладнання. Для здійснення безпечної експлуатації систем газопостачання в складних умовах гірничих підробок шахтарських міст, розроблений і виконується комплекс першочергових і довгострокових заходів. Спільно з Українським державним науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом гірничої геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України були розроблені "Інструкції з проектування заходів захисту будівництва і експлуатації газопроводів на вугільних родовищах України", виконувалися роботи по Аналізу напруженого стану трубопроводів системи газопостачання в складних умовах та розроблено рекомендації щодо їх подальшої безпечної експлуатації в умовах розвитку гірничих робіт і активізації процесу зрушення внаслідок закриття шахт. Спільно з підприємством АТВТ "Донтехгума" були розроблені та введені в дію технічні умови на виготовлення резино-тканинних компенсаторів, які сертифіковані Державним науково-дослідним інститутом "Сепроеласт". Відповідно до нових технічних умов випущена промислова партія гумовотканинних компенсаторів, які експлуатуються в системах газопостачання міст області в умовах гірничих підробок, що дозволяє уникати руйнування газопроводів при зрушеннях земляних пластів. ПАТ "Донецькоблгаз" розроблені та належним чином оформлені технічні умови та проекти на виготовлення ліній редукування, що включає як установки з надомними регуляторами продуктивністю 10 м3/год., так і ГРПБ, які щогодини пропускають до 20 тисяч кубічних метрів газу. ПАТ "Донецькоблгаз" була впроваджена Програма експериментального будівництва "Реконструкція внутрішньобудинкових систем газопостачання з виносом газових стояків на сходові клітини" та розроблені індивідуальні технічні вимоги до програми. Програма була узгоджена: Державною інспекцією техногенної безпеки України; Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України; Міністерством надзвичайних ситуацій та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Також ПАТ "Донецькоблгаз" була розроблена "Методика проведення досліджень та спостережень під час експлуатації газових стояків на сходових клітинах" і погоджена з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Впроваджуються засоби дистанційного зняття показів лічильників газу та дистанційного контролю за роботою ГРП… Основні ризики . Поряд із традиційними й повсюдними факторами аварійності при користуванні газом у промисловості й побуті в останні роки шахтарські міста й населені пункти Донецької області виявилися під погрозою ще більших ризиків у забезпеченні безпечного газопостачання підприємств. Ці ризики зв'язані, головним чином, з масовим закриттям шахт, що, у свою чергу, привело до появи ряду нових факторів, що негативно впливають на стан газових мереж і споруджень на них: 1. Просідання грунту над гірськими підробітками з утворенням уступів, які приведуть до деформацій і поривів газопроводів і споруджень на них, руйнуванням будинків різного призначення. 2. Підтоплення й заболочування значних територій міст, де пролягають підземні газопроводи, внаслідок припинення належної відкачки й водовідводу шахтних вод. У цих умовах стало неможливим виконання комплексу робіт зі штатного обслуговування й ремонту систем газопостачання й ліквідації аварійних і аварійно-небезпечних ситуацій. 3. Витиснення на поверхню шахтного метану, обумовлене підйомом рівня шахтних вод. Внаслідок цього на великих площах житлових масивів у підвалах і в колодязях підземних (у тому числі й газових) інженерних мереж утвориться вибухонебезпечна концентрація метану. Хоча це явище й не пов'язане з витоками газу з підземних газових мереж, останні виявляються в аварійно-небезпечному стані, що може призвести до катастроф з непередбаченими наслідками. Крім того, і традиційні руйнуючі фактори сталевих газопроводів у Донбасі мають підвищену, у порівнянні з іншими регіонами, небезпека. До них ставляться: 4. Підвищена електрохімічна корозія, пов'язана з перенасиченістю регіону рейковим електротранспортом, і відповідно, значною щільністю блукаючих струмів у місцях розташування підземних сталевих газопроводів. 5. Агресивні викиди підприємств хімічної, металургійної й вугільної промисловості приводять до інтенсивної хімічної корозії надземних сталевих газопроводів, які вимагають капітального ремонту, не відробивши встановлений строк експлуатації. 6. З 06.07.2018 р. згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (від 10 травня 2018 року №250) втратив чинність наказ № 35 від 30 липня 1997 року "Про затвердження Положення про порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення" Державної акціонерної холдингової компанії "УКРГАЗ". Даним Положенням регламентувалися роботи з проведення планового технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (далі - ВБСГ), які ПАТ "Донецькоблгаз" виконувало за рахунок тарифу на розподіл природного газу. На сьогоднішній день відсутній нормативний документ, який регламентує роботи з проведення планового технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. 7. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017р. за № 166-р була скасована дія "Правил обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них" (далі - Правила) затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 09.06.1998р. за № 124, які розповсюджувалась на підприємства і організації, незалежно від їх відомчої належності і форми власності, на балансі яких знаходяться газопроводи і споруди на них і які здійснюють їх експлуатацію. Ці Правила були невід'ємною частиною "Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання", затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2011р. за № 640 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2011р. за № 1326/20064, визначали порядок і обсяг оцінки та паспортизації технічного стану, на підставі яких формувались висновки щодо подальшої експлуатації газопроводів і споруд на них. Основні економічні та політичні фактори ризиків. 1. У загальному об'ємі робіт та послуг що виконуються, доходи по розподілу та постачанню природного газу займають 97,96%. 2. Маркетинговим ризиком роботи підприємства є низька платомпроможність населення, особливо в умовах зростання вартості газу. Формування доходів по розподілу природного газу на 16% залежить від цього показника, а по поставці природного газу на 81%. 3. Майновий ризик - підприємство експлуатує газові мережі та обладнання на них на протязі довгого часу - понад 60 років. Це призводить до щорічно зростаючей можливості аварійних ситуацій та необхідності додаткових незапланованих вкладень. 4. Природні ризики- вплив низьких температур, внаслідок чого значно збільшується об'єм понаднормативних втрат природного газу. 5. Політичним фактором ризику є постійне законодавче намагання реструктуризації та реформування галузі, відокремлення функцій транспортування та постачання природного газу, що має призвести до розподілу підприємства, 6. Політичним фактором ризику є формування ціни на природний газ у постачальників, яке стисло пов'язане з загальнополітичним станом у країні. 7. Політичним фактором ризику є проведення на території ліцензійної діяльності АТО згідно Указу Президента України від 14 квітня 2014 року N 405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" Заходи щодо зменшення ризиків та розширення ринків збуту. 1. Планування своєчасного обстеження газових мереж з метою недопущення виникнення аварійних ситуацій. 2. Досягнення 100% захисту від електрохімічної корозій внаслідок блукаючих струмів у місцях розташування підземних сталевих газопроводів. 3. Наявність сучасного високотехнологічного обладнання для обстеження газопроводів. 4. Виявлення небезпечних ділянок газопроводів з подальшою реконструкцією цих ділянок та перенесенням на небезпечну територію. 5. Розширення переліку послуг, які надаються підприємством, покращання якості та зростання конкурентоспроможності послуг. 6. З метою дистанційного моніторингу за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання, та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП Товариством передбачаються заходи з встановлення системи диспетчеризації на ГРП. 7. З метою поліпшення умов обслуговування споживачів в Товаристві здійснюється розширення колл-центрів, виконується реконструкція абонентських відділів. 8. На виконання Кодексу газорозподільних створено групу балансів та режимів газопостачання з метою виконання вимог Кодексу щодо добового балансування природного газу. 9. З метою забезпечення періодичної повірки побутових лічильників газу на виробничій базі Краматорського УГГ проводиться періодична повірка, експертиза та ремонту побутових лічильників газу.

Активи

Враховуючи те, що запаси використовувалися на поточну дiяльнiсть пiдприємства, iстотного списання дебiторської заборгованостi немає, вважаємо, що найбiльш iстотними активами пiдприємства є необоротнi активи, а саме основнi засоби (серед який будiвлi та споруди, машини та обладнання), тому за доцiльне вказати основнi придбання та вiдчуження по первiснiй вартостi саме цих основних засобiв за останнi 5 рокiв: 2014 рiк: - об'єкти незавершеного будівництва - з початку року введено в дію об'єкти на суму 8 483 тис.грн. Розпочато будівництво нових об'ктів - 17 282 тис.грн. - будiвлi та споруди, передавальні пристрої - надiйшло в звітному році на суму 25 805 тис.грн., вибуло на суму 0 тис.грн. - машини та обладнання - надiйшло у звiтному роцi 5 349 тис.грн. (технологічне обладнання), вибуло за рік 100 тис.грн. (зношене обладнання), вибуття державного майна не було. - транспортнi засоби - надiйшло у звiтному роцi 3371 тис.грн.; вибуло за рік 784 тис.грн. - офісний iнвентар - надiйшло у звiтному роцi 3699 тис.грн., вибуло за рiк 51 тис.грн.; - інші основні засоби (у тому числі газові лічильники) - 36 901 тис. грн. надійшло в звітному році, вибуло за рік 42 тис.грн. 2015 рiк: - об'єкти незавершеного будівництва - з початку року введено в дію об'єкти на суму 10 966 тис.грн. Будівництво нових об'ктів не відбувалось. - будiвлi та споруди, передавальні пристрої - надiйшло в звітному році на суму 24 946 тис.грн., вибуло на суму 0 тис.грн. - машини та обладнання - вибуло за рік 4 607 тис.грн. (зношене обладнання), вибуло за рік на суму 1 067 тис.грн., вибуття державного майна не було. - транспортнi засоби - надiйшло у звiтному роцi 5 404 тис.грн.; вибуло за рік 2 836 тис.грн. - офісний iнвентар - надiйшло у звiтному роцi 2 088 тис.грн., вибуло за рiк 821 тис.грн.; - інші основні засоби (у тому числі газові лічильники) - 24 392 тис. грн. надійшло в звітному році, вибуло за рік 8 369 тис.грн. 2016 рiк: - об'єкти незавершеного будівництва - 16 627 тис.грн., з початку року введено в дію об'єкти на суму 20 187 тис.грн. - будiвлi та споруди, передавальні пристрої - надiйшло в звітному році на суму 15 160 тис.грн., вибуло на суму 29 тис.грн. - машини та обладнання - надiйшло в звітному році на суму 822 тис.грн., вибуло за рік 525 тис.грн. (зношене обладнання), вибуття державного майна не було. - транспортнi засоби - надiйшло у звiтному роцi 1 402 тис.грн.; вибуло за рік 0 тис.грн. - офісний iнвентар - надiйшло у звiтному роцi 2 088 тис.грн., вибуло за рiк 821 тис.грн.; - інші основні засоби (у тому числі газові лічильники) - 4 516 тис. грн. надійшло в звітному році, вибуло за рік 1 527 тис.грн. 2017 рiк: - будiвлi та споруди, передавальні пристрої - надiйшло в звітному році на суму 8 083, 958 тис.грн., вибуло на суму 305, 061тис.грн. - машини та обладнання - надiйшло в звітному році на суму 1 157, 024 тис.грн., вибуло за рік 1 185, 363 тис.грн. (зношене обладнання), вибуття державного майна не було. - транспортнi засоби - надiйшло у звiтному роцi 121, 517 тис.грн.; вибуло за рік 137, 223 тис.грн. - офісний iнвентар - надiйшло у звiтному роцi 306, 605 тис.грн., вибуло за рiк 207, 547 тис.грн.; - інші основні засоби (у тому числі газові лічильники) - 4 820, 986тис. грн. надійшло в звітному році, вибуло за рік 409, 558тис.грн. 2018 рiк: - будiвлi та споруди, передавальні пристрої - надiйшло в звітному році на суму 1064тис.грн., вибуло на суму 0 тис.грн. - машини та обладнання - надiйшло в звітному році на суму 1124 тис.грн., вибуло за рік 618тис.грн. (зношене обладнання), вибуття державного майна не було. - транспортнi засоби - надiйшло у звiтному роцi 33 тис.грн.; вибуло за рік 0 тис.грн. - офісний iнвентар - надiйшло у звiтному роцi 437 тис.грн., вибуло за рiк 3 тис.грн.; - інші основні засоби (у тому числі газові лічильники) - 8947тис. грн. надійшло в звітному році, вибуло за рік 329 тис.грн. Згідно Статуту ПАТ "Донецькоблгаз" в компетенції Правління приймати рішення стосовно відчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачі, пожертви)або придбання прямо або побічно майна, вартість якого не перевищує 10% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. Протягом останніх п'яти років суттєвого відчуження активів не відбувалося. Державне майно не відчужувалося. Але в результаті проведення АТО на території Донецької області 8 відокремлених структурних підрозділів Товариства залишилося не території, непідконтрольній Українській владі. Відповідно частина державних газопроводів, майна підприємства, неоплаченій заборгованості споживачів за природний газ і транспортування опинилися поза зоною впливу компанії. Станом на 31.12.2018р. на території проведення антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил перебуває державне майно залишковою вартістю 0,00 тис. грн. Залишкова вартість об'єктів державного майна, які знаходяться на непідконтрольній Україні території (в зоні проведення антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил) у 2017 році була знецінена до нульової вартості. Товариство на виконання рішення Наглядової Ради ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" (Протокол засідання № 159 від 13.09.2017р.), згідно норм пункту 2 параграфу 12 МСБУ 36 "Зменшення корисної вартості активів" та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також з урахуванням роз'яснень наданих Міністерством фінансів України в листі від 18.09.2017 р. № 35230-07-16/25008 здійснило зменшення корисної вартості активів державного майна, що знаходиться на тимчасово окупованій території станом на 01.04.2017 року. Станом на 31.12.2018р. на балансі підприємства обліковується та знаходяться на підконтрольній Україні території державне майно, залишковою вартістю 189 267,37594 тис. грн. Основними придбаннями активів з якими пов'язано значне збільшення вартості активів на балансі підприємства можна вважати прийняття на баланс в державну частку вартості газопроводів та споруд на них. За 4 роки отримано на баланс державного майна, у тому числі відбулося поліпшення державного майна за рахунок реконструкцій, вартістю 22 225 тис.грн., в тому числі 22,272 км газопроводів. Відчуження державного майна не відбувалося. Запаси підприємства використовуються для операційної діяльності емітента. План розвитку газорозподільної системи 2018-2027рр. газорозподільного підприємства ПАТ"Донецькоблгаз" У відповідності до вимог Договору №31/26 від 21.12.2011 р. з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України "Про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва" та доповненнями до нього Договору експлуатації газорозподільних систем або їх складових № 240517/34-Днц-ГРМ від 24.05.2017р. (приведення до вимог примірного договору експлуатації газорозподільних систем та їх складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 95 (з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 188)) та відповідно до Законів України "Про основи функціонування ринку природного газу", "Про природні монополії", Указу Президента України від 23.11.2011 №1059 "Про Національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики" і постанови НКРЕ України від 23.11.2018р. №1455 "Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи 2018-2027рр. газорозподільного підприємства ПАТ"Донецькоблгаз", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.11.2015р. за №1379/27824, кожний рік Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ухвалює: 1. План розвитку газорозподільної системи 2018-2027рр. газорозподільного підприємства ПАТ"Донецькоблгаз" на наступний (2018) рік. - реконструкція та капітальний ремонт систем газопостачання; - реконструкція та капітальний ремонт споруд на розподільчих газопроводах; - заходи, спрямовані на зниження виробничо-технічних втрат; - придбання сучасних приладів діагностування та обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопогстачання; - облік природного газу (придбання дублюючих пристроїв, систем дистанційного зняттяпоказників, облаштування сервісного центру з повіряння газових лічильників); - інше. Всього планом розвитку на 2018 рік заплановано понад 12 млн.грн. витратити на поліпшення системи газопостачання Донецької області. До плану відновлення та реконструкції об'єкти газопостачання включаються за результатами технічного обстеження при наявності дефектних актів у відповідності до вимог "Правил обстежень, оцінки технічного стану паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів", затверджених Наказом Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 9.06.1998 р. №124 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.11.1998 р. за №723/3163, ДБН В. 2.5-20-2001 "Газопостачання"). Сума витрат визначається згідно кошторису. Критерієм проведення капітального ремонту є утримання системи газопостачання в технічно-справному стані. З метою виконання заходів спрямованих на зниження виробничо-технологічних витрат понад нормованих втрат природного газу та згідно вимог "Правил безпеки систем газопостачання України" газопроводи підлягають технічному обстеженню 1 раз в п'ять років, а газопроводи з терміном експлуатації більше 25 років (а їх у ПАТ "Донецькоблгаз" вже близько 48% від загальної кількості розподільчих газопроводів, що знаходяться на підконтрольній українській владі території), підлягають обстеженню 1 раз на 3 роки. У зв'язку з цим у ПАТ "Донецькоблгаз" щорічно зростають обсяги витрат на технічне обстеження газопроводів. Для своєчасного і якісного обстеження і діагностики газових мереж, необхідне придбання додаткової кількості сучасних приладів.

Основні засоби

На балансі ПАТ "Донецькоблгаз обліковуються власне та державне майно. До складу власного майна віднесені адмінбудинки та допоміжні приміщення, транспортні засоби, обладнання, оргтехніка. До складу державного майна віднесене майно , яке не увійшло до статутного фонду ПАТ "Донецькоблгаз", на яке укладена угода з Міністерство палива та енергетики України щодо використання цього майна. Це майно використовується для розподілу та постачання природного газу. Основні засоби ПАТ "Донецькоблгаз" розташовані на території Донецької області, підконтрольній українській владі. Місцезнаходження адміністративних будівль та споруд перелічено в "Інформації про організаційну структуру емітента". На власне нерухоме майно це понад 200 об'єктів розташованих в Донецькій області, підконтрольній українській владі, оформлені Свідоцтва про власність та інші необхідні документи. Земельні ділянки під власним майном знаходяться в постійному користуванні чи в оренді. 9.1. Основні засоби 31.12.2018 31.12.2017 Первісна вартість 792 862 789 466 Накопичена амортизація 569 177 554 825 Чиста балансова вартість 223 685 234 641 Об'єкти незавершеного будівництва 6 994 6 082 Будинки та споруди 207 915 217 843 Машини та обладнання 5 987 6 294 Транспортні засоби 987 2 115 Офісне обладнання та інвентар 1 802 2 307 Інші - - Чиста балансова вартість 223 685 234 641 Вартість основних засобів складається з вартості основних засобів які належать товариству і вартості державних основних засобів які не увійшли до статутного капіталу товариства та використовуються для транспортування, збереження та розподілу природного газу. Державне майно - це майно, яке не підлягає приватизації, 99,06% цього майна становлять газопроводи та споруди на газопроводах, 0,29% - машини та обладнання, 0,65% - спеціальний автотранспорт. Усього в тому числі державне майно Майно на балансі (чиста балансова вартiсть) станом на 31.12.2018р. 223 685 тис.грн. 189 267 тис.грн. Основні засоби ПАТ "Донецькоблгаз" знаходяться в податковій заставі. На державні основні засоби існують передбачені законодавством обмеження прав власності. Підприємство не має права продавати ці засоби без дозволу Фонду державного майна, списувати не повністю зношені основні фонди без дозволу Міненерговугілля. Основний обов'язок товариства - це безперебійне транспортування газу користувачам. У зв'язку з цим підприємство приділяє особливу увагу утриманню основних засобів у задовільному робочому стані. На балансі підприємства обліковується 27 761 інвентарних одиниць газопроводів довжиною 10163,931 км., з них 464 газопроводи високого тиску довжиною 1123,851 км, 4491 газопроводів середнього тиску довжиною 2449,94 км та 20235 газопроводи низького тиску довжиною 6590,586км. На території проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил перебуває 8 358 інвентарних одиниць газопроводів довжиною 3 604,041 км., з них 269 газопроводи високого тиску довжиною 451,4427 км, 1146 газопроводів середнього тиску довжиною 755,679 км, та 6943 газопроводи низького тиску довжиною 2396,919км. На балансі підприємства обліковується та знаходяться на підконтрольній Україні території 16832 інвентарних одиниць газопроводів довжиною 6 559,890 км., з них 195 газопроводи високого тиску довжиною 672,409 км, 3356 газопроводів середнього тиску довжиною 1693,815 км, та 13 281 газопроводів низького тиску довжиною 4193,667 км. Експлуатація систем газопостачання ПАТ "Донецькоблгаз" здійснюється в складних горно-геологічних умовах. В районах гірничих підробіток знаходяться 1 617,81 км газопроводів, у тому числі: Красноармійське УГГ - 66 км, Артемівське УГГ - 9,94 км. Газопроводи та споруди на них постійно зазнають шкідливого впливу гірничих підробіток і потребують додаткового оснащення численними компенсуючими пристроями. На цей час на підземних газових мережах встановлено 1453 гумовотканинних компенсатори. В зонах блукаючих струмів розташовано 1 628,098 км. газопроводів. Рівень захисту газових мереж від електрохімічної корозії становить 99,79%. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів. Згідно п.п. 3.4.5, 3.4.6. Договору №31/26 від 21.12.2012р. з Міністерством енергетики та вугільної промисловості "Про надання на праві господарського відання державного майно, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його виробництва" укладеному між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та ПАТ "Донецькоблгаз" підприємство виконує роботи, пов'язані з поліпшенням, відновленням, ремонтом, реконструкцією та технічним обслуговуванням державного майна. Причина наявності інвестиційної програми - забезпечення умов безпечної та безаварійної експлуатації державного майна - газопроводів та споруд на них. Перелік та напрямки зазначених робіт визначаються Планом розвитку газорозподільної системи на 2018-2027рр. газорозподільчого підприємства ПАТ "Донецькоблгаз", затвердженими НКРЕ. За 2018 рік фактично підприємством виконано робіт на суму 13 314 тис.грн., у тому числі 12 242 тис. грн. на поліпшення систе м газопостачання Донецької області. Прогнозні дати початку та закінчення діяльності щодо удосконалення основних засобів. Інвестиційна програма газорозподільчого підприємства затверджується НКРЕ на наступний рік. Метод фінансування. Виконання інвестиційних планiв потребує значних коштiв, якi пiдприємство отримує за рахунок прибутку, амортизаційних відрахувань та статей в структурі тарифу. Ступінь використання Власні основні засоби Будівлі та споруди 41 % Машини та обладнання 75 % Транспортні засоби 82 % Інше 76 % Державні основні засоби Будівлі та споруди 40% Машини та обладнання 70 % Транспортні засоби 60 % Екологічні питання ПАТ "Донецькоблгаз" здійснює свою виробничу діяльність у відповідності до діючих законодавчих актів України у сфері екології і охорони навколишнього природного середовища. ПАТ "Донецькоблгаз" має відповідні дозвіли на викиди у атмосферне повітря забруднюючих речовин від стаціонерних джерел. Пiдприємство щоквартально сплачує збори за забруднення навколишнього середовища. На підприємстві діє план природоохоронних заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища. ПАТ "Донецькоблгаз" укладено Договори на утилізацію чи видалення відходів, при цьому, на небезпечні відходи укладені договори з компаніями, які мають ліцензію Мінприроди на провадження діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами.

Проблеми

Основним завданням ПАТ "Донецькоблгаз" є безперебійне і стабільне забезпечення споживачів Донецької області природним газом. В процесі здійснення фінансово-господарської діяльності виникає низка суттєвих проблем, які є характерними для публічних акціонерних товариств з газопостачання та газифікації в цілому по Україні. Більшість цих проблем пов`язана з недосконалістю існуючої нормативно-правової бази. Протягом звітного 2018 року у зоні обслуговування ПАТ "Донецькоблгаз" в результаті проведення операції об"єднаних сил ООС, противоправних дій третіх осіб, погодних умов(падіння дерев) тощо, було зафіксовано 156 ушкоджень газопроводів, з них 16 ушкоджень пов'язаних з проведенням ООС. Внаслідок чого в 2018 році тимчасово залишалися без газопостачання: 2204 квартири, 1936 приватних будинків, 2 котельних, 2 КБО, адмінбудівля, лікарня, мотель ЧП Дрізд, сільрада. В результаті проведення ООС тимчасово залишалися без газопостачання: 497 квартир, 1024 приватних удома, БАС. Відновлення газопостачання проводилося в максимально короткі строки, що не перевищують добу. У 2018р. зроблено відновлення газопостачання м.Авдіївка та 7 прилеглих сіл : 9399 квартир, 1599 приватних будинків. З початку проведення бойових дій фахівці ПАТ "Донецькоблгаз" докладають неймовірні зусилля і виконують заходи, спрямовані на забезпечення надійної роботи системи газопостачання, оперативних відключень і локалізації аварійних ситуацій 1. "Правила безпеки систем газопостачання України", ДБН В 2.5-20-2001 "Газопостачання", "Положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення" потребують значних доповнень і змін згідно з вимогами нових нормативних документів по газопостачанню, що диктує науково-технічний прогрес. А саме: вимоги до технічного обслуговування імпортного газового устаткування, форми для укладання договорів на технічне обслуговування, виключення зварювальних робіт з переліку робіт на газопроводах ВБГО, які виконуються за рахунок експлуатаційних витрат СПГГ тощо. 2. Необхідна розробка "Правил технічної експлуатації систем газопостачання", діючи "Правила технічної експлуатації систем газопостачання Української РСР" видані у 1980 році та не відповідають вимогам нових нормативних документів по газопостачанню, та сучасним вимогам до газових мереж і спорудам на них та газового устаткування. 3. Первинна газифікація Донецької області здійснювалася з 1953 року супутним коксовим газом, що виділяється при технології здобуття коксу, по правилах існуючих на той час (з прокладкою газопроводів по сходових клітинах стояків з встановленням індивідуальних відключаючих пристроїв на квартири). З початком масштабної газифікації Донецької області природним газом, газопроводи, що експлуатуються на коксовому газі, були переведенні на транспортування природного газу без реконструкцій внутрішніх газопроводів. Більш ніж 60-ти літня практика експлуатації таких газопроводів з відключаючими пристроями на них не мають жодного випадку створення аварійної ситуації. За період з 1953 по 1970 роки у місті Авдіївка було побудовано і введено в експлуатацію газопроводи середнього та низького тиску, що забезпечували коксовим газом котельні та населення. Ці газові мережі експлуатуються до теперішнього часу. Відповідно до вимог глави 2 "Правил технічної експлуатації систем газопостачання" граничний термін експлуатації сталевих газопроводів становить 30 років. Це означає, що термін експлуатації вищевказаних газопроводів перевищує нормативний в 1,3-1,8 рази. У цих умовах підприємства газового господарства змушені здійснювати комплекс додаткових робіт (обхід, комплексне приладове обстеження, ремонт, тощо) для підтримки морально і фізично застарілих газових мереж у технічно справному стані, несучи при цьому значні додаткові витрати. Для попередження та можливості усунення аварійних ситуацій на цих газопроводах та в цілях відключення від газопостачання найменшої кількості споживачів, доцільно розроблення Державної цільової програми та здійснити реконструкцію розподільчих підземних газопроводів з використанням інноваційних технологій. 4. Статтею 1 закону України "Про нафту і газ" газ визнано товарною продукцією, а статтею 51 закону визначено, що особи, винні у порушенні законодавства, що регулює діяльність у нафтогазовій галузі, несуть адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність. Статтею 103-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення №8073-X від 07.12.1984 за самовільне використання з корисливою метою електричної та теплової енергії без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, а так само інші порушення правил користування електричною або тепловою енергією, а також самовільне використання з корисливою метою газу, порушення правил користування газом у побуті, що не завдало значної шкоди передбачена відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Оскільки існуюча відповідальність (від 17 до 85 грн.) не має суттєвого впливу на порушників, ПАТ "Донецькоблгаз" пропонує внести зміни до зазначеної статті в частині збільшення суми штрафів. Також вирішити питання про кримінальну відповідальність за крадіжку природного газу шляхом внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України. 5. Експлуатація систем газопостачання ПАТ "Донецькоблгаз" здійснюється в складних гірничо-геологічних умовах, близько 300 км газових мереж знаходяться над гірничими підробками вугільних шахт, що значно ускладнює їх експлуатацію, ремонт і обслуговування. Вкрай небезпечними факторами, які негативно впливають на стан газових мереж та споруд на них у шахтарських містах, є наступні: 1. Просідання ґрунту над гірничими підробками з утворенням уступів, що призводять до деформації та руйнування газопроводів та споруд на них, а також будинків та будівель різного призначення. 2. Підтоплення та заболочування значних територій міст внаслідок припинення водовідведення після закриття шахт. За цих умов неможливо виконання комплексу робіт з обслуговування і ремонту систем газопостачання та ліквідація аварійних ситуацій на підтоплених газових мережах. 3. Виходи шахтного метану на поверхню в результаті затоплення ґрунтовими водами горизонтів закритих шахт. Внаслідок цього на великих площах житлових масивів у підвалах та колодязях підземних інженерних мереж створюється вибухонебезпечна концентрація метану. Це явище не має нічого спільного з витоками газу з підземних газових мереж, але створює вкрай небезпечні аварійні ситуації і може привести до катастрофи з непередбачуваними наслідками. 4. Вплив агресивних викидів підприємств вугільної та хімічної промисловості на надземні газові мережі. Внаслідок інтенсивної корозії металу газопроводи потребують капітального ремонту, не відпрацювавши встановлених термінів експлуатації. В цих умовах ПАТ "Донецькоблгаз" вимушене додатково впроваджувати оснащення газопроводів численними компенсуючими пристроями. На цей час на підземних газових мережах ПАТ "Донецькоблгаз" встановлено 81 гумово-тканинних компенсаторів. Для вирішення питання експлуатації системи газопостачання шахтарських міст необхідно визначення додаткового джерела фінансування або вирішення НКРЕ питання підвищення тарифу на транспортування природного газу для м. Торецька, м.Покровська та інших міст з особливо складними гірничогеологічними умовами, або розроблення Державної цільової програми з ліквідації негативних наслідків діяльності вугледобувних шахт. 6. Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 визначений Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, згідно якого прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до I - III категорії складності, та об'єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, проводиться шляхом реєстрації Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації. Прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до IV і V категорії складності, здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі Інспекцією сертифіката. Вимоги даної постанови суперечать діючим нормативним актам з газопостачання (3 розділ Правил безпеки систем газопостачання України), тобто замовником можливо розпочати будівництво без реєстрації в органах Держгірпромнагляду. 7. Загальний обсяг постачання природного газу промисловим споживачам за 2018 р. склав 17 068,455 тис. куб. м на загальну суму 192 441,52 тис. грн. Грошових коштів за поставлений природний газ в цьому періоді від даної категорії отримано 166 011,37 тис. грн. Рівень розрахунків склав 86,3%. Цей показник на 0,7% вище цього ж показника за підсумками 2017 року (85,6%). Заборгованість за спожитий природний газ промисловими споживачами пов'язана, в першу чергу, з низьким рівнем оплати таких юридичних осіб, як ДП "Санаторно-курортний реабілітаційний центр "Слов'янський курорт" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" (заборгованість станом на 01.01.2019 р. - 10 029,08 тис. грн.). Споживач знаходиться в зоні обслуговування Слов'янського УГГ. А також ПАТ "Енергомашспецсталь" (заборгованість станом на 01.01.2019 р. - 20 327,61 тис. грн.). Споживач знаходяться в зоні обслуговування Краматорського УГГ. Підприємствам комунальної теплоенергетики за 2018 рік здійснено постачання 4 657,890 тис. куб. м. природного газу на загальну суму 48 279,80 тис. грн. Загальна заборгованість підприємств ТКЕ за постачання у 2018 р. складає 10 216,29 тис. грн. Рівень розрахунків становить 78,8%, що на 1,7% вище в порівнянні з минулим періодом (77,1%). Основним і єдиним боржником в даній категорії є ОКП "Донецьктеплокомуненерго". Крім того, підприємствам теплокомуненергетики направлені вимоги щодо компенсації вартості небалансу природного газу на загальну суму 5 112 388,49 тис. грн., з яких станом на 01.01.2019 сплачено лише 1 955,50 тис. грн., що становить 0,0004 % від суми виставлених вимог. Споживання природного газу бюджетними організаціями і установами склало 3 942,479 тис. куб. м. на загальну суму 44 467,26 тис. грн. Обсяг платежів склав 43 517,15 тис. грн. (рівень розрахунків становить 97,9% від нарахувань). Це на 6,3% вище, в порівнянні з даними за 2017 рік (рівень розрахунків за 2017 рік становив 91,6%). Наявність заборгованості за спожитий природний газ бюджетними організаціями та установами пов'язано зі щомісячними змінами вартості природного газу, що тягне за собою затримку в оплаті Казначейством України в Донецькій області через необхідність перегляду обсягів фінансування. За 2018 р. ПАТ "Донецькоблгаз" поставило природний газ споживачам категорії "Населення" в обсязі 341 587,119 тис. куб. м. на загальну суму 2 535 930,74 тис. грн. Оплачено за спожитий природний газ у 2018 році по даній категорії споживачів 1 436 909,25 тис. грн., в тому числі грошовими коштами - 780 541,40 тис. грн. і профінансовано за оформленими з фінансовими управліннями реєстрами обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг - 656 367,85 тис. грн. Також з початку 2018 року нараховано, згідно з Постановою КМУ від 04.03.2002 № 256, але не профінансовано з Державного бюджету через відсутність коштів, субвенцій у вигляді пільг і субсидій в сумі 166 934,70 тис. грн. Таким чином, рівень розрахунків населення з урахуванням бюджетних субвенцій за звітний період становить 56,6%, що нижче на 2,3% в порівнянні з 2017 роком (рівень оплати за 2017 рік склав 58,9%). Загальна заборгованість за природний газ по категорії "Населення" за звітний період склала 1 099 021,49 тис. грн., в тому числі безпосередньо населення - 932 086,79 тис. грн. Збільшення заборгованості по категорії споживача "Населення" відбулося за рахунок: o збільшення торговельної націнки постачальника природного газу з 01.10.2017 р.; o збільшення ціни 1 тис. м. куб. природного газу з 01.11.2018 р., згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.18 № 867; o недофінансування субвенцій з Державного бюджету України, в тому числі у зв'язку з переглядом порядку їх надання через припинення дії Постанови КМУ від 11.01.2005 № 20. Релігійним підприємствам і установам за 2018 рік поставлено 456,126 тис. м. куб., що відповідає нарахуванням в сумі 2 343,62 тис. грн. Оплачено даними установами в зазначеному періоді 2 185,16 тис. грн. Відповідно рівень розрахунків за 2018 рік становить 93,2% що нижче на 0,2% в порівнянні з даними за 2017 рік (рівень розрахунків за 2017 рік становив 93,4%). Виникнення заборгованості по релігійним підприємствам і установам пов'язано, в першу чергу, зі збільшенням ціни 1 тис. м. куб. природного газу з 01.11.2018. В цілому, в звітному періоді обсяг поставки природного газ по непобутовим споживачам залишився практично на рівні 2017 року і склав 26 124,950 тис. куб. м. Дебіторська заборгованість за послуги розподілу по всім категоріям споживачів за підсумками 2018 року склала 15 112,10 тис. грн. Основними боржниками є підприємства комунальної теплоенергетики із заборгованістю станом на 01.01.2019г. у сумі 9 253,95 тис. грн., в тому числі такі великі, як: ТОВ "Бахмут-Енергія" - 2 826,02 тис. грн.; КВП "Краматорська тепломережа" - 2 151,53 тис. грн.; ТОВ "Краматорськтеплоенерго" - 2 273,63 тис. грн.; КП "Покровськтепломережа" - 1 908,20 тис. грн. а також деякі промислові споживачі природного газу, такі як: ПАТ "Енергомашспецсталь" - 3 334,95 тис. грн.; ДП "Санаторно-курортний реабілітаційний центр "Слов'янський курорт" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця"- 715,00 тис. грн.. Об'ємні показники роботи Природний газ транспортується 1 094 споживачам в т. ч.: - промисловим підприємствам 124 - комунально-побутовим 945 - підприємствам теплокомуненерго 25 опалювальним котельням пром.підприємств 13 опалювально-виробничім котельням 12 Розподілено природного газу за 2018 рік - 807 921,675 тис. куб. м. в тому числі: - промисловим споживачам - 206 428,067 в т.ч. на власні потреби - 1 047,550 - підприємствам комунтеплоенергетики - 225 398,677 - бюджетним организаціям - 5 974,75 - населенню - 341 587,119 - релігійним організаціям - 456,126 - виробничо-технологічні потреби - 435,337 - нормовані втрати при транспорт. - 20 414,780 - нормов. втрати при вимір побут. лічильн. - 6 179,266 - комерційні втрати - 0 Враховуючи вищенаведене, ПАТ "Донецькоблгаз" постійно надсилає до НКРЄКП України у м. Київ необхідні матеріали щодо перегляду тарифів.

Фінансова політика

Газопроводи, які обліковуються на балансі підприємства є частиною системи газопостачання, яка належить до об'єкту загальнодержавної власності та забезпечує одну з найважливіших функцій - безаварійне та безперебійне газопостачання. Опис політики щодо фінансування діяльності підприємства. Єдиним джерелом фінансування витрат, пов'язаних з експлуатацією системи газопостачання є економічно обгрунтовані тарифи на послуги з транспортування та постачання природного газу, які встановлюються та затверджуються НКРЕ України. Тарифи які діяли в 2018 році: 1. Тариф на послуги розподілу природного газу - 522,60 грн. без ПДВ за 1000 куб.м. (Постанова НКРЕКП № 2284 від 15.12.2016р.). 2. Тариф згідно п. 14 Постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 22.03. 2017 р. "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" торговельна надбавка (націнка) постачальника не може перевищувати 2,5 відсотка ціни природного газу, за якою такі постачальники закупили ці обсяги природного газу у НАК "Нафтогаз України" відповідно до цього Положення (без урахування податку на додану вартість). За основними видами господарської діяльності підприємства отримано загальний збиток у сумі 58 803,4 тис. грн., в т. ч .: з розподілу природного газу отримано збиток у сумі 89 292,4 тис.грн.; з постачання природного газу прибуток склав 25 078,2 тис. грн.; від іншої діяльності отримано прибутку 5 410,9 тис. грн. Розподіл природного газу. Підприємство від діяльності отримало збиток у сумі 89 292,4 тис.грн. Суттєвим фактором необхідності збільшення тарифу є значне зростання експлуатаційних витрат, які пов'язані з виконанням правил безпеки забезпечення споживачів природним газом в умовах фізичного та морального зносу газових мереж та обладнання, що експлуатується. Якщо проаналізувати обсяги газопостачання ПАТ "Донецькоблгаз" за кілька останніх років, то вони відображають наступне: 2014 рік - 1,69 млрд. м3 2015 рік - 0,92 млрд. м3 2016 рік - 0,82 млрд. м3 2017 рік - 0,79 млрд. м3 2018 рік - 0,779 млрд. м3 Як можна спостерігати з наведених даних, обсяг розподіленого природного газу у 2018 році порівняно з 2014р. зменшився на 0,911 млрд. м3 газу, відповідно до чого зменшилося фінансування на утримання у технічно справному стані газопроводів та споруд на них у містах та інших населених пунктах Донецької області, території підконтрольній українській владі. При цьому довжина газових мереж за цей же період збільшилася на 83,36 км. Крім того зростання витрат підприємства відбувається з таких причин: - зростання вартості природного газу на виробничо-технологічні потреби; - збільшення витрат на паливно-мастильні матеріали, електроенергію та інші матеріали у зв'язку із зростанням цін виробників цих ресурсів; - відсутність джерел для покриття збитків від перерахунку вартості природного газу, спожитого населенням та інші. - виконання ремонтних робіт по відновлення ділянок газопроводів, пошкоджених внаслідок проведення активної фази антитерористичної операції на сході України. Постачання природного газу. Від діяльності з постачання природного газу підприємство отримало прибуток 25 078,2 тис. грн. Надходження коштів, за рахунок яких фінансуються газопостачальні підприємства, пов'язане з окремими факторами, які не завжди залежать від ПАТ "Донецькоблгаз", а саме: - рівня проплат за спожитий газ; - своєчасного покриття витрат на пільги та субсидії та зміни їх механізму; - встановлення єдиного економічно обґрунтованого тарифу, що не залежить від обсягів постачання та устаткування споживачів. Iнша дiяльнiсть прибуткова. Від іншої діяльності отримано прибуток 5 410,9 тис. грн. Найбільш прибутковими у 2018 році були наступні види іншої діяльності: проектні роботи - 1460,7 тис. грн. (27 % від загального прибутку); технічне обслуговування - 1103 тис. грн. (21 % від загального прибутку);стандартне приєднання та не стандартне приєднання - 1007,1 тис. грн. (19 % від загального прибутку); видача технічних умов - 709,7 тис. грн. (14 % від загального прибутку); Роботи з ВДГО(відключення, підключення, ремонт та ін.) - 500,4 тис. грн. (10 % від загального прибутку); Перевірка ДВК - 439,3 тис. грн. (8 % від загального прибутку); реконструкція систем газопостачання - 436 тис. грн. (8 % від загального прибутку) та інше. Iнших суттєвих джерел для фiнансування діяльності пiдприємство не має. Робочий капітал Фiнансування дiяльностi емiтента за рахунок позикових коштів банків не проводилося. Залучення додаткових інвестицій шляхом здійснення емісії акцій чи облігацій підприємством не передбачається. Отримання значних кредитів на суму що перебільщує 25% активів підприємства не передбачається. Аналіз ліквідності підприємства Показники ліквідності 31.12.2018 31.12.2017 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,003 0,004 >0 зменшення Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,139 0,769 >0 збільшення Коефіцієнт поточної ліквідності 1,478 0,783 >0 збільшення Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину кредиторської заборгованості Товариство може погасити негайно. Значення даного показника не повинне опускатися нижче 0,2. Станом на 31.12.2018 Товариство може негайно погасити 0,3% кредиторської заборгованості (на 31.12.2017 - 0,4%). Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, наскільки ліквідні кошти Товариства покривають його короткострокову заборгованість. У ліквідні активи підприємства включаються всі оборотні активи Товариства, за винятком товарно-матеріальних запасів. Рекомендоване значення даного показника від 0,7-0,8 до 1,5. Станом на 31.12.2018 ліквідні кошти Товариства повністю покривають його короткострокову заборгованість, станом та 31.12.2017 - майже повністю. Коефіцієнт поточної ліквідності показує, чи достатньо у Товариства коштів, які можуть бути використані ним для погашення своїх короткострокових зобов'язань протягом року. Рекомендоване значення даного показника від 1 до 2. Станом на 31.12.2018 у Товариства достатньо коштів для погашення своїх короткострокових зобов'язань, станом на 31.12.2017 р. - майже достатньо. Основними шляхами покрашення ліквідності Товариства є встановлення НКРЕКП для підприємства економічно обґрунтованого тарифу на послуги розподілу природного газу, а також підвіщення об'ємів розподілу природного газ.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

ПАТ "Донецькоблгаз" заключає договори на розподіл та поставку природнього газу на поточний рiк (значні правочини за рішенням Загальних Зборів - попереднє схвалення) або короткострокові договори згідно Правил постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 №2496. Фактiв невиконання договорiв з вини пiдприємства немає.

Стратегія подальшої діяльності

Основним виробничим продуктом ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" є послуга по розподіленню природного газу від постачальника до споживачів. Тому, як і будь-яка транспортуюча організація, вона не виробляє власного товару у фізичному розумінні, а лише створює йому додану вартість в процесі переміщення. Саме додана вартість відображає ціну за надану послугу по постачанню газу і є головним джерелом прибутку ПАТ "Донецькоблгаз". Це, в свою чергу, означає, що прибуток компанії безпосередньо залежить від тарифів на її послуги. Однак для фінансово-економічної стабільності та сталого розвитку підприємства адекватний рівень тарифів є умовою лише необхідною, але далеко недостатньою. З практики діяльності ПАТ "Донецькоблгаз" відомо, що в сучасних умовах навіть при високих тарифах, рівень прибутків великою мірою залежить від багатьох соціально-економічних чинників (наприклад, рівня платежів за поставлений та спожитий природний газ), належного рівня технології постачання газу, стабільності та кваліфікації працівників, умов праці тощо. Основними виробничими фондами ПАТ "Донецькоблгаз" є мережа розподільчих газопроводів, від належного утримання та ефективного використання яких теж залежить прибуток компанії. А це, в свою чергу, потребує високого рівня науковотехнічного забезпечення на всіх етапах виробничої діяльності - від стадії проектування газотранспортних мереж до їх будівництва та експлуатації. Безальтернативним напрямком досягнення такої мети є впровадження сучасних матеріалів та технологій - як при утриманні діючих сталевих газових мереж, так і при будівництві нових та реновації застарілих. Зважаючи на те, що ціна на газ має стійку тенденцію до зростання, що обсяги імпорту газу за останні роки знизились при одночасному зростанні попиту на газ на внутрішньому регіональному ринку (за рахунок підвищення загального рівня газифікації населених пунктів Донецької області), що до традиційних функціональних обов'язків компанії додаються все нові, стала діяльність компанії - з належним рівнем рентабельності при одночасному забезпеченні безперебійного та безаварійного газопостачання - потребує негайного перегляду тарифів в бік їх збільшення. Слід особливий акцент зробити саме на забезпеченні безаварійного постачання газу, зважаючи на можливість катастрофічних наслідків неконтрольованого витікання газу при поривах газових трубопроводів. Ці наслідки не можуть йти ні в яке порівняння з випадками пориву водоводів і навіть нафтопроводів. Виток газу високого тиску та його загорання може призвести до техногенної катастрофи на значній площі, що особливо небезпечно в такому густонаселеному регіоні, як Донецька область. А між тим сучасний стан газотранспортної мережі, яка підпорядкована ПАТ "Донецькоблгаз", та інфраструктури по її обслуговуванню викликає велику і небезпідставну стурбованість. Проблема загострюється тим, що значна частина газопроводів пролягає над шахтними виробками. Це призводить до чутливих деформацій грунту та відповідного механічного навантаження на труби. Як мережа сталевих трубопроводів, так і відповідна інфраструктура їх обслуговування потребують невідкладної модернізації. Але зараз вже абсолютно ясно, що екстенсивний шлях вирішення цієї проблеми є безперспективним з огляду на його непомірну фінансову та матеріальну затратність. З другого боку, проблема подальшого безаварійного та безперебійного постачання газу може бути вирішена за рахунок впровадження нових технологій, матеріалів та техніки, доцільність використання яких доведена сучасною світовою практикою газопостачання. Найбільш примітним феноменом цього досвіду є відмова від сталевих газопроводів на корись поліетиленових, а також реновація застарілих сталевих труб шляхом протягання в них поліетиленових труб. Стратегія подальшої діяльності підприємства на поточний 2019 рік зазначається в Плані розвитку газорозподільної системи 2019-2028рр. газорозподільного підприємства ПАТ"Донецькоблгаз" на наступний (2018) рік. Інформація щодо Плану розвитку розкрита в розділі "Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років". Заручниками ситуації, що склалася, з відсутністю належного фінансування державою розвитку системи газопостачання регіону стало населення Донецької області, вклад яких в стабільну фінансову обстановку і процвітанні держави незаперечний, а якість життя їх залишає бажати кращого. Природний газ постачається в населені пункти Донецької області, розташовані на підконтрольній території України. Одним з варіантів рішення несприятливої ситуації, що склалася, в розвитку мереж газопостачання Донецької області і поліпшення умов життя населення бачимо у збільшенні об'ємів субвенцій з Державного бюджету, спрямованих на будівництво газопроводів до населених пунктів, що підводять, і подальшого розвитку мереж розподільних газопроводів. Інформація щодо проблем та істотних факторів, які впливають та можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому розкрита в розділі "Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробліє чи надає емітент" (ризики) та "Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента".

R&D

З метою виконання першочергового завдання - забезпечення безпечного, безперервного і безаварійного постачання природного газу споживачам, утримання систем газопостачання в технічно справному стані, підвищення рівня захисту газових мереж від електрохімічної корозії, попередження нещасних випадків при використовуванні газу у побуті, ПАТ "Донецькоблгаз" постійно впроваджуються заходи щодо інтенсифікації виробництва. З цією метою виконується комплекс робіт по своєчасній заміні морально застарілої техніки, приладів, обладнання, комплектуються нові лабораторії по обстеженню газових мереж. ПАТ "Донецькоблгаз" ведеться постійна співпраця з науково-дослідними інститутами, такими як - Укрндіінжпроект - в області проектування й будівництва газопроводів з поліетиленових труб з підвищеним у порівнянні з нормативним тиском ( Рр= 1,0 Мпа); - Укрндіпластмасс - у сфері контролю застосовуваних при будівництві поліетиленових труб і зварених сполук на них; - Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірської геології, геомеханикии аркшейдерского справи НАН України (Укрними) - в області експлуатації газових мереж в умовах гірських підробітків, розробки нових нормативних документів по застосуванню в цих умовах труб з полімерних матеріалів; Основою технічної політики під час будівництва й експлуатації систем газопостачання є впровадження прогресивних технологій, сучасного устаткування й матеріалів. У цій сфері ПАТ "Донецькоблгаз" співробітничає: - холдинг "Евротрубпласт" (поставка труб і фасонних виробів з полімерних матеріалів); - Швейцарська фірма "Георг Фішер" (поставка встаткування для стикового зварювання газопроводів з поліетиленових труб); - Німецька фірма "Фріатек" (поставка встаткування для термоорезисторной зварювання газопроводів з поліетиленових труб); - Італійська фірма "Мадас" (поставка сучасного встаткування, що редукує, різної продуктивності, використовуваного як при новій газифікації, так і при модернізації об'єктів, що перебувають в експлуатації, систем газопостачання). Варто сказати ще про одну регіональну проблему. Найстаріші в Донбасі газопроводи побудовані в середині п'ятдесятих років минулого століття - для подання населенню коксового газу. А останній, як відомо, є особливо агресивним чинником хімічної корозії сталевих труб. Тому не випадково , що саме ці газопроводи раніше інших почали виходити з ладу. ПАТ "Донецькоблгаз" в 2018 році була виконана велика робота по відновленню, реконструкції і модернізації існуючої системи газопостачання Донецької області з використанням нової техніки і передових технологій. А також була виконана робота по відновленню системи газопостачання Донецької області, пошкодженної у результаті проведення операції обєднаних сил в Донецькій області. 1. Для досягнення цих цілей робилася: - заміна підземних сталевих газопроводів на поліетиленові; - реновація сталевих газопроводів методом протягання поліетиленового трубопроводу в сталевому існуючому газопроводі; - заміна металевих засувок на поліетиленові крани з виведенням їх під килим і демонтажем колодязів. - при прокладенні поліетиленових газопроводів застосовується технологія прокладення методом горизонтально-спрямованого буріння. 2. Силами ПАТ "Донецькоблгаз" були розроблені технічні умови "Пункти газорегуляторні типу ШРП і ГРПБ", освоєно і запущено виробництво ШРП і ліній редукування для ГРП. Для їх виробництва на базі Горлівського УГГ була створена ділянка, яка була оснащена усім необхідним устаткуванням, матеріалами, укомплектований кваліфікованими працівниками. При складанні ліній редукування і ШРП застосовується сучасне редукуюче устаткування італійської компанії "MADAS", а також замочні приварні облаштування фірми "BROEN". 3. У кожному газовому господарстві функціонують сервісні центри по обслуговуванню імпортного газового устаткування, укомплектовані усіма необхідними інструментами і навченим кваліфікованим персоналом. Навчання проводилося в учбових центрах світових лідерів у виробництві газової апаратури, таких як VIESSMANN, VAILLANT, BAXI, FERROLI і інших. ПАТ "Донецькоблгаз" велику увагу приділяє впровадженню нових прогресивних технологій при будівництві та експлуатації систем газопостачання. Для здійснення безпечної експлуатації систем газопостачання в складних умовах гірничих підробок шахтарських міст, розроблений і виконується комплекс першочергових і довгострокових заходів. Спільно з Українським державним науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом гірничої геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України були розроблені "Інструкції з проектування заходів захисту будівництва і експлуатації газопроводів на вугільних родовищах України", виконувалися роботи по Аналізу напруженого стану трубопроводів системи газопостачання в складних умовах та розроблено рекомендації щодо їх подальшої безпечної експлуатації в умовах розвитку гірничих робіт і активізації процесу зрушення внаслідок закриття шахт. Спільно з підприємством АТВТ "Донтехгума" були розроблені та введені в дію технічні умови на виготовлення резино-тканинних компенсаторів, які сертифіковані Державним науково-дослідним інститутом "Сепроеласт". Відповідно до нових технічних умов випущена промислова партія гумовотканинних компенсаторів, які експлуатуються в системах газопостачання міст області в умовах гірничих підробок, що дозволяє уникати руйнування газопроводів при зрушеннях земляних пластів. ПАТ "Донецькоблгаз" розроблені та належним чином оформлені технічні умови та проекти на виготовлення ліній редукування, що включає як установки з надомними регуляторами продуктивністю 10 м3/год., так і ГРПБ, які щогодини пропускають до 20 тисяч кубічних метрів газу. ПАТ "Донецькоблгаз" була впроваджена Програма експериментального будівництва "Реконструкція внутрішньобудинкових систем газопостачання з виносом газових стояків на сходові клітини" та розроблені індивідуальні технічні вимоги до програми. Програма була узгоджена: Державною інспекцією техногенної безпеки України; Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України; Міністерством надзвичайних ситуацій та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Також ПАТ "Донецькоблгаз" була розроблена "Методика проведення досліджень та спостережень під час експлуатації газових стояків на сходових клітинах" і погоджена з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Впроваджуються засоби дистанційного зняття показів лічильників газу та дистанційного контролю за роботою ГРП

Інше

Подій після дати балансу, які можуть вплинути на фінансово-господарську діяльність товариства немає. Ми звертаємо увагу на невизначеність, що обумовлена територіальним розподілом Компанії у зв'язку з проведенням воєнних дій у ході антитерористичної операції на сході Україні. Територіальний характер діяльності Компанії не дає змоги мобільно перерозташувати основні активи, тому існує ризик втрати контролю над деякими підрозділами Компанії. У серпні 2015 року Наглядова Рада Компанії прийняла рішення тимчасово призупинити діяльність підрозділів, які розташовані на непідконтрольній території. Ми не можемо спрогнозувати результати дій щодо збереження контролю над даними активами, а отже, існує вірогідність, що Компанія не зможе реалізувати дані активи і виконати зобов'язання у процесі звичайної операційної діяльності. Ця фінансова звітність не містить жодних коригувань стосовно вказаної невизначеності, але ми не можемо проігнорувати ії наявність. Аналiз господарювання за останні три роки. Основними доходами діяльності ПАТ є постачання, транспортування та реалізація природного газу, реалізація зрідженого газу, ремонт вимірювальних приладів, конструкторсько-проектні та будівельні роботи. За останні три роки спостерігається стійке зниження обсягів послуг з розподілу та постачанню природного газу. Так в 2014р. -1685,289 млн.м3, що на 8,2% нижче ніж у 2013р. і на 17,1% нижче 2012р., в 2015р. -923,190 млн.м3, що на 45,22% нижче ніж у 2014р. і на 49,71% нижче 2013р, в 2016р. -817,632 млн.м3, що на 11,43% нижче ніж у 2015р. і на 51,4% нижче 2014р. в 2017р. -790,206 млн.м3, що на 3,35% нижче ніж у 2016р. і на 14,4% нижче 2015р. в 2018р. -779,845 млн.м3, що на 1,3% нижче ніж у 2017р. і на 4,6% нижче 2016р. Аналогічна ситуація склалася і з постачанням природного газу , так в 2014р.- 783,184 млн.м3, менш ніж в 2013р. на 1,6%, і на 8,1% ніж у 2012р, в 2015р.- 475,472 млн.м3, менш ніж в 2014р. на 39,3%, і на 40,3% ніж у 2013р., в 2016р.- 396,639 млн.м3, менш ніж в 2015р. на 39,3%, і на 49,36% ніж у 2014р. в 2017р.- 382,912 млн.м3, менш ніж в 2016р. на 3,46%, і на 19,47% ніж у 2015р. в 2018р.- 367,631 млн.м3, менш ніж в 2017р. на 4%, і на 7,3% ніж у 2016р. Враховуючи зниження обсягів основних видів діяльності і з метою недопущення збиткової господарської діяльності, Товариство ініціювало в НКРЄ підвищення рівня тарифів на послуги з транспортування і постачання природного газу. Так середній рівень тарифу розподілу природного газу в 2014 році - 236,38 грн. (+20,6% до рівня 2012р., +13,6 % до рівня 2013 року)., в 2015році - 254,70 грн. (+22,4% до рівня 2013р., +7,8 % до рівня 2014 року), в 2016році - 395,8 грн. (+55% до рівня 2015р., +67 % до рівня 2014 року., в 2017році -522,6 грн. (+32% до рівня 2016р., +105 % до рівня 2015 року , в 2018році - 522,6 грн. (не змінився у порівнянні з 2017р., +32% до рівня 2016р.). Тарифи які діяли в 2018 році: 1. Тариф на послуги розподілу природного газу - 522,60 грн. без ПДВ за 1000 куб.м. (Постанова НКРЕКП № 2284 від 15.12.2016р.). 2. Тариф згідно п. 14 Постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 22.03. 2017 р. "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" торговельна надбавка (націнка) постачальника не може перевищувати 2,5 відсотка ціни природного газу, за якою такі постачальники закупили ці обсяги природного газу у НАК "Нафтогаз України" відповідно до цього Положення (без урахування податку на додану вартість). Але встановлений НКРЄ рівень тарифів не дозволив компенсувати понесені Товариством витрати протягом звітного року та втрачені Товариством доходи від зменшення обсягів розподылу та постачання природного газу. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2017 рік складає 2 504 802,5 тис. грн., в тому числі доходи від реалізації природного газу склали 2 040 603,9 тис. грн., доходи від розподілу газу склали 412 961,8 тис. грн. В той час, як чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік складає 2 370 133,42 тис. грн., в тому числі доходи від реалізації природного газу склали 2 026 153,96 тис. грн., доходи від розподілу газу склали 306 738,6 тис. грн. Товариством впроваджуються заходи щодо поліпшення фінансового стану та забезпечення прибуткової діяльності підприємства, а саме передбачені заходи по скороченню непродуктивних витрат та збільшенню прибутковості інших, крім ліцензованих видів діяльності.

Посадові особи

Ім'я Посада
Ніколаєв Дмитро Віталійович Перший заступник Голови Правління
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Освіта Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, спеціальність "Теплогазопостачання і вентиляція", кваліфікація інженер-будівельник
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ПАТ Коннектор", начальник цеху
Примітки Перший Заступник Голови Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту АТ. Повноваження заступників Голови Правління, визначені статутом товариства: Перший заступник Голови Правління обирається Наглядовою радою зі складу заступників Голови Правління більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком на 3 роки, виконує функції згідно до свого контракту, допомагає Голові Правління у виконанні його повноважень та виконує обов'язки Голови Правління у разі його тимчасової відсутності (на період відпустки, відрядження, хвороби). Під час виконання функцій Голови Правління Перший заступник Голови Правління має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством та Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені АТ та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів в межах, передбачених Статутом. Заступники Голови Правління мають право від імені Товариства, в межах повноважень, здійснювати листування по справах Товариства з питань, що віднесені до їх компетенції. Крім особо визначених повноважень Першого Заступника Голови Правління особа має повноваження члена Правління, які особисто не визначені, рішення приймаються колегіально а саме: 1. Виконання рішень Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ. 2. Визначення основних напрямків діяльності та розвитку АТ, підготовка та надання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегічного розвитку АТ, в тому числі і в розвитку газифікації регіону. 3. Розробка оперативних планів роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектів річних бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності. 4. Організація поточної фінансово-господарської діяльності АТ. Забезпечення реалізації оперативних завдань АТ, зниження витрат, стійкого та ефективного економічного та соціального розвитку. 5. Визначення річного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження Наглядовою Радою. 6. Забезпечення безперебійного газопостачання користувачів природним газом на підставі договорів та оперативне управління режимами газопостачання. 7. Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 8. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; 9. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом; 10 Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; 11 Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; 12 Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; 13 Визначення основних напрямків діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів; 14 Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства; 15 У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) та приймати рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. 16. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. 17. Застосування заходів з метою ліквідації заборгованості товариства до бюджетів, своєчасної виплаті заробітної плати працівникам АТ та погашенню простроченої дебіторської заборгованості товариству, в тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій 18. Створення безпечних умов праці, додержання в господарській діяльності норм, правил та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки. 19. Організація широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побиту серед населення. 20. Контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни робітників АТ. 21. Організація соціально-побутового обслуговування працівників АТ. 22. Укладання та виконання колективного договору. 23. Здійснення контролю за станом приміщень, будівель, обладнання. 24. Здійснення контролю за рухом матеріальних та грошових цінностей. 25. Забезпечення роботу канцелярії, ведення архів АТ. 26. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів чи Наглядової Ради. Перший Заступник Голови Правлiння представляє інтереси Товаритсва у відносинах із органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями України, а також за її межами. Відповідає у межах компетенції за питання: здійснення робіт по організації раціональної господарської діяльності, щодо виявлення та використання резервів виробництва,з метою досягнення найбільшої економічної ефективності. Здійснює оперативне керування і координує діяльність відділів, служб апарату ПАТ. Сприяє зниженню матеріальних, фінансових видатків за всіма напрямками діяльності і розвитку структури ПАТ. Приймає участь в координації робіт щодо вдосконалення економічного прогнозування, соціального розвитку підприємства, детального аналізу фінансової діяльності і цільового використання отриманого прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства. Забезпечує ведення оперативного обліку заборгованості і оплати за спожитий природний газ населенням, комунально-побутовими, бюджетними, промисловими споживачами у розрізі структурних підрозділів Товаритсва. Перший заступник голови правління ПАТ у разі відсутності Голови правління Товаритсва координує діяльність всіх структурних підрозділів Товаритсва. Перший Заступник Голови Правлiння Товаритсва у разі відсутності Голови Правління Товаритсва вирішує питання про відкриття та закриття в банківських та кредитних установах розрахункових валютних та інших рахунків Товариства; користування правом підпису касових та банківських документів, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством такою відповідно до законодавства України. За виконання службових обов'язкiв отримує посадовий оклад згідно з контрактом та штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Федорчекно В.М. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 2015 - 2017рр. ПАТ "Донецькоблгаз", Заступник Голови Правління з капітального будівництва. З 13.01.2017 - 12.07.2017рр. був обраний на посаду Голови Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Наглядової Ради вiд 12.01.2017р). З 12 липня 2017 року переобраний на посаду Голови Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Наглядової Ради вiд 12.07.2017р).Термін обрання - 3 роки. Акцiями Товариства не володiє.
Стеценко Станіслав Олександрович Член Ревізійної комісії
Рік народження 1984 р. н. (39 років)
Освіта Сумський Державний Університет, 2006 рік, спеціальність "Інформатика", математик- програміст
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи НАК "Нафтогаз України", Департамент внутрішнього аудиту, Старший експерт з аудиту інформаційних технологій
Примітки Повноваження членів Ревізійної комісії, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 2. Здійснення планових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ за рік з метою надання висновків по річних звітах та балансу Загальним Зборам. 3. Винесення на розгляд Загальних Зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, повноту та достовірність фінансової звітності АТ за підсумками попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновків Ревізійної комісії Загальні Збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і баланс. 4. Здійснення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, в тому числі філій та представництв: 5. Письмова вимога щодо здійснення позапланової перевірки повинна містити: 6. Розгляд щорічних та квартальних фінансово-господарських звітів, звітів зовнішніх аудиторів та подання відповідні пропозиції Загальним Зборам. 7. Здійснення перевірок фінансової документації АТ. 8. Аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів з метою виявлення резервів поліпшення економічного стану АТ. 9. Винесення на Загальні Збори або на засідання Наглядової Ради пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності АТ. 10. Інформування Загальних Зборів а в період між ними - Наглядову Раду АТ, про всі виявлені в ході перевірок або розслідувань недоліки, порушення або зловживання, про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення. 11. Здійснення контролю за станом розрахунків і дотриманням строків перерахування в бюджет податків, а також правильність розрахунків. 12. Здійснення контролю за використанням прибутку. 13. Аналіз ефективність використання кредитних ресурсів, які залучаються АТ. 14. Здійснення контролю за станом каси й майна АТ. 15. Оперативне інформування Наглядової Ради та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок. 16. Здійснення контролю за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. 17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 18. Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням встановлених Загальними зборами акціонерів планів і основних напрямків діяльності АТ. 19. Здійснення контролю за виконанням рішень Правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності та відповідність цих рішень чинному законодавству та Статуту АТ. 20. Аналіз угоди, укладених від імені АТ. 21. Здійснення контролю за станом розрахунків по акціях з акціонерами. 22. Здійснення контролю за дотриманням прав акціонерів щодо розподілу прибутку (правильність нарахування дивідендів). За виконання службових обов'язкiв члена Ревізійної комісії Стеценко С.О. отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Особисто акціями ПАТ "Донецькоблгаз" не володіє. Представляє iнтереси акцiонера НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720), який володiє 38,28% статутного капiталу ПАТ "Донецькоблгаз". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стеценко С.О. обрано на посаду Члена Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз" Загальними Зборами акціонерів 08.06.2017р. (Протокол від 08.06.2017р.). Термін обрання - 3 роки. Стаж роботи протягом останніх 5 років: 2011-2017рр. - ПрАТ "Київстар", Департамент внутрiшнього аудиту, менеджер з аудиту IТ. 2017р. - по теперiшнiй час - НАК "Нафтогаз України", Департамент внутрiшнього аудиту, Старший експерт з аудиту iнформаційних технологій.
Федорченко Віталій Михайлович Голова Правління
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Освіта Київський політехнічний цнститут, 1992р., спеціальність "Устаткування і технологія зварювального виробництва", кваліфікація "Інженер-механік". Академія підвищення кадрів Міністерства промислової політики , Спеціалізація "Менеджмент та маркетинг"
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи 2015-2017рр. - ПАТ "Донецькоблгаз", Заступник Голови Правління з капітального будівництва
Примітки Голова Правління виконує рішення Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ, керує роботою Правління і здійснює оперативне керівництво діяльністю АТ, визначає, формулює, планує, здiйснює i координує всi види дiяльностi пiдприємства у формуваннi фiнансової, цiнової, кредитної - банкiвської податкової та страхової полiтики, соцiальної та зовнiшньо - економiчної дiяльностi. Органiзовує роботу i ефективну взаємодiю виробничих одиниць. Правами підписів від імені АТ володіє Голова Правління і уповноважені ним особи. Голова Правління має право без довіренності здійснювати дії від імені АТ,представляти інтереси АТ в його відносинах з державними органами, юридичними особами та громадянами на території України та за її межами, розпоряджатися коштами та майном АТ в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних Зборів, Наглядової Ради та Правління, укладати трудові договори з керівниками філій, представництв, дочірніх підприємств. Голова Правління підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій Раді акціонерів. Повноваження Голови Правління, визначені статутом товариства: 1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами. 2. Вчиняти без довіреності від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) та інші правочини з урахуванням обмежень щодо суми (предмету) правочинів до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності (у т.ч. контрактів, договорів, угод, попередніх договорів та інших правочинів), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Приймати рішення про укладення правочинів (договорів), в тому числі отримання кредитів, оформлення овердрафтів, придбання чи відчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачі, пожертви), або можливості відчуження/списання Товариством прямо або опосередковано майна (в т.ч. основних засобів), визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, надання позик, векселів, порук, майнових поручительств, сума яких в кожному випадку не перевищує 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном, активами Товариства. 4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства. 5. Прийняття рішення про вчинення правочину (укладання) договорів на транспортування, постачання, купівлю, продаж природного, нафтового газу, газу (метану) вугільних родовищ та скрапленого газу без будь-яких обмежень щодо суми такого правочину; 6. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства. 7. Видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства, відокремлених структурних підрозділів накази, розпорядження, вказівки в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві. 8. Голова Правління має право приймати рішення про розподіл (перерозподіл) обов'язків між Першим заступником Голови Правління та заступником Голови Правління. 9. Підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, відкривати будь-які рахунки в установах банку, без довіреності подавати та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи. Вживати заходів з досудового врегулювання спорів, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг. Представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повна або часткова відмова від позовних вимог, визнання позову, зміна предмету позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення суду, подавання виконавчого документу до стягнення або видавання довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі. 10. Затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання. 11. Створювати структурні підрозділи (відділи, управління, служби, сектори та інші) в межах затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства, затверджувати відповідні положення про них. 12. Готувати річні звіти, річну фінансову звітність, пропозиції щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року, розміри, терміни і порядок виплати дивідендів по акціям. 13. Надавати організаційну структуру Товариства на затвердження Наглядовій раді. 14. Затверджувати штатний розпис Товариства та його філій. 15. Здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи АТ згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами АТ. Крім того, питання повноважень виконуючого обов'язки Голови Правління, відповідальність та зобов'язання перед акціонерами і трудовим колективом, умови діяльності, матеріального забезпечення та звільнення з посади з умовами гарантій визначаються в контракті, що укладається з ним Головою Наглядової Ради АТ. За виконання службових обов'язків отримує посадовий оклад згідно з контрактом та штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Федорчекно В.М. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 2015 - 2017рр. ПАТ "Донецькоблгаз", Заступник Голови Правління з капітального будівництва. З 13.01.2017 - 12.07.2017рр. був обраний на посаду Голови Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Наглядової Ради вiд 12.01.2017р). З 12 липня 2017 року переобраний на посаду Голови Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Наглядової Ради вiд 12.07.2017р).Термін обрання - 3 роки. Акцiями Товариства не володiє.
Покосенко Юрій Юрійович Член Наглядової Ради - представник акціонера - АТ ГРАНДГАЗ С.А.Р.Л. (GRANDGAS S.A.R.L.)
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Освіта Харківське професійно-технічне училище №9, автомеханік
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи ТОВ "Центр передових технологій будівництва та ремонту автомобільних доріг", керівник відділу виробництва готових для використання бетонних сумішей
Примітки Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ . Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа Член Наглядової Ради - представник акціонера - АТ ГРАНДГАЗ С.А.Р.Л. (GRANDGAS S.A.R.L.) Покосенко Ю.Ю. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Покосенко Ю.Ю. обрано на посаду Член Наглядової Ради - представник акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field Limited") Покосенко Юрiй Юрiйович (не надавав згоди на розкриття паспортних даних) 20.04.2018 р. (дата вчинення дiї 20.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 2011-2014рр, ТОВ "Центр передових технологiй будiвництва та ремонту автомобiльних дорiг", керiвник вiддiлу виробництва готових для використання бетонних сумiшей, 2015-2018рр.- ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", член Наглядовой Ради. Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Донецькоблгаз" 20.04.2018р.. Посадова особа є представником акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field Limited").
Воловик Владислав Валерійович Член Наглядової Ради - представник акціонера - НАК "Нафтогаз України"
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Освіта Київський університет права, 2001 рік, Правознавство, Магістр
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ДК "Газ України "НАК "Нафтогаз України", заступник директора із і загальних питань
Примітки Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ "Донецькоблгаз", який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Як член Наглядової Ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ та отриманої Довіреності. Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. Посадова особа Член Наглядової Ради Воловик В. В. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Воловик В. В. особисто акціями ПАТ "Донецькоблгаз" не володіє. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Воловик В. В. обрано на посаду Член Наглядової Ради - представник акцiонера "НАК "Нафтогаз України" Воловик Владислав Валерiйович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 20.04.2018 р. (дата вчинення дiї 20.04.2018). Акцiями Товариства не володiє. Представляє iнтереси акцiонера НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720), який володiє часткою 38,28% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Доцент кафедри цивiльного права та правового забезпечення туризму Київського унiверситету туризму, економiки i права. Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Донецькоблгаз" 20.04.2018р. Посадова особа є представником акцiонера НАК "Нафтогаз України".
Ніколаєв Владислав Віталійович Член Наглядової Ради, Секретар Наглядової Ради - представник акцiонера АТ "Трейдiнг Фiлд Лiмітед"
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2018 - на 1 рік
Освіта Харківська національна академія міського господарства, 2008рік, Економіка підприємства, Спеціаліст з економіки підприємства
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи начальник цеху, ПАТ "Коннектор"
Примітки Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов"язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ . Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) Члена Наглядової Ради Ніколаєв В.В. отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа Член Наглядової Ради Ніколаєв В.В. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Ніколаєв В.В. обрано на посаду Член Наглядової Ради - представник акцiонера АТ "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" 20.04.2018 р. (дата вчинення дiї 20.04.2018р.) Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Донецькоблгаз" 20.04.2018р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Посадова особа є представником акцiонера АТ "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field Limited"). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: 2014-2017рр. - не обіймав посад, 2017-2018рр. - ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", член Наглядової ради. Секретарем Наглядової Ради, Ніколаєва В.В. обрано 11.06.2018 р. на засіданні Нагдядової Ради (Протокол Наглядової Ради вiд 11.06.2018р.) з числа членiв Наглядової Ради, обраних Загальними Зборами акцiонерiв 20.04.2018 р.
Латиш Раїса Олексіївна Член Наглядової Ради, Голова Наглядової Ради -представник акцiонера АТ "Ендлес Мунлайт Лімітед"
Рік народження 1955 р. н. (68 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2018 - на 1 рік
Освіта Харківський інженерно-будівельний інститут, інженер-будівельник
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи старший майстер, Центр професійно-технічної освіти № 2 м. Харкова
Примітки Голова Наглядової Ради здiйснює керiвництво дiяльнiстю контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ. Повноваження Голови Наглядової Ради, визначені статутом товариства: Голова Наглядової Ради АТ обирається членами Наглядової Ради на першому засіданні Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на термін повноважень Наглядової Ради. Обов'язки Голови Наглядової Ради: 1.Організація контролю за виконанням рішень Загальних зборів. 2.Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 3.Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради; 4. Організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства; 5. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства; 6. Надає рекомендації Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членів Наглядової ради; 7.Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) Голова Наглядової Ради Латиш Р. О. отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа Член Наглядової Ради Латиш Р. О. не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Латиш Р. О. Член Наглядової Ради - представник акцiонера АТ компанiї "Ендлес Мунлайт Лiмiтед" обрано на посаду 20.04.2018 р. (дата вчинення дiї 20.04.2018р.). Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Донецькоблгаз" 20.04.2018р. Посадова особа є представником акцiонера АТ "Ендлес Мунлайт Лiмiтед" ("Endless Moonlight Limited"). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 2008-по теперiшнiй час, Центр професiйно-технiчної освiти № 2 м. Харкова, старший майстер, 2015-2018рр. ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", член Наглядової ради. Головою Наглядової Ради, Латиш Раїса Олексiївну, обрано 11.06.2018 р. на засіданні Нагдядової Ради (Протокол вiд 11.06.2018р.) з числа членiв Наглядової Ради, обраних Загальними Зборами акцiонерiв 20.04.2018 р.
Чубарова Оксана Вікторівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Освіта Харківський інститут інженерів залізничного транспорту, 1993р. бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності, економіст
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи ПАТ "Донецькоблгаз", фінансовий директор
Примітки Повноваження членів Ревізійної комісії, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 2. Здійснення планових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ за рік з метою надання висновків по річних звітах та балансу Загальним Зборам. 3. Винесення на розгляд Загальних Зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, повноту та достовірність фінансової звітності АТ за підсумками попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновків Ревізійної комісії Загальні Збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і баланс. 4. Здійснення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, в тому числі філій та представництв: 5. Письмова вимога щодо здійснення позапланової перевірки повинна містити: 6. Розгляд щорічних та квартальних фінансово-господарських звітів, звітів зовнішніх аудиторів та подання відповідні пропозиції Загальним Зборам. 7. Здійснення перевірок фінансової документації АТ. 8. Аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів з метою виявлення резервів поліпшення економічного стану АТ. 9. Винесення на Загальні Збори або на засідання Наглядової Ради пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності АТ. 10. Інформування Загальних Зборів а в період між ними - Наглядову Раду АТ, про всі виявлені в ході перевірок або розслідувань недоліки, порушення або зловживання, про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення. 11. Здійснення контролю за станом розрахунків і дотриманням строків перерахування в бюджет податків, а також правильність розрахунків. 12. Здійснення контролю за використанням прибутку. 13. Аналіз ефективність використання кредитних ресурсів, які залучаються АТ. 14. Здійснення контролю за станом каси й майна АТ. 15. Оперативне інформування Наглядової Ради та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок. 16. Здійснення контролю за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. 17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 18. Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням встановлених Загальними зборами акціонерів планів і основних напрямків діяльності АТ. 19. Здійснення контролю за виконанням рішень Правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності та відповідність цих рішень чинному законодавству та Статуту АТ. 20. Аналіз угоди, укладених від імені АТ. 21. Здійснення контролю за станом розрахунків по акціях з акціонерами. 22. Здійснення контролю за дотриманням прав акціонерів щодо розподілу прибутку (правильність нарахування дивідендів). За виконання службових обов'язкiв Члена Ревізійної комісії Чубарова О. В. отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Чубарова О. В. призначена на посаду Члена Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз" Загальними Зборів акціонерів 08.06.2017р. (Протокол від 08.06.2017р.) Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Стаж роботи протягом останніх 5 років: 2012-2014рр. ТОВ "СонікоТі-М-Сі", головний бухгалтер; 2014р. - Макіївський міський центр фізичного здоров'я "Спорт для всіх", головний бухгалтер; 2014-2018рр. - ПАТ "Донецькоблгаз", фінансовий директор
Куниця Дарина Леонідівна Член Наглядової Ради - представник акціонера - НАК "Нафтогаз України"
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2018 - 1 рік
Освіта Повна вища, Київський національний університет імені Шевченка, спеціальність - соціологія17
Попередне місце роботи головний фахівець, ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", 20077720
Примітки Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ . Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. Посадова особа Член Наглядової Ради - представник акцiонера НАК "Нафтогаз України", Куниця Д.Л. не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Куниця Д.Л. особисто акціями ПАТ "Донецькоблгаз" не володіє. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Куниця Д.Л. обрано на посаду Члена Наглядової Ради - представника акцiонера НАК "Нафтогаз України" Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Донецькоблгаз" 20.04.2018р. Термін обрання - 1 рік. Посадова особа є представником акцiонера "НАК "Нафтогаз України". Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 5 років, НАК "Нафтогаз України", головний фахівець(м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6).
Ніколаєв Владислав Віталійович Член Наглядової Ради, акціонер - Секретар Наглядової Ради
Освіта Харківська національна академія міського господарства, 2008рік, Економіка підприємства, Спеціаліст з економіки підприємства
Попередне місце роботи Протягом останніх 5 років не обіймав посад
Примітки Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов"язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ . Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) Члена Наглядової Ради Ніколаєв В.В. отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа Член Наглядової Ради Ніколаєв В.В. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Ніколаєв В.В. обрано на посаду Член Наглядової Ради - представник акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field Limited") Нiколаєв Владислав Вiталiйович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) 20.04.2018 р. (дата вчинення дiї 20.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 2017-2018 ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", член Наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Донецькоблгаз" 20.04.2018р. Посадова особа є представником акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field Limited").
Латиш Раїса Олексіївна Голова Наглядової Ради - представник акціонера - АТ ГЕССІТІ С.А.Р.Л. (GASCITY S.A.R.L.)
Рік народження 1955 р. н. (68 років)
Освіта Харківський інженерно-будівельний інститут, інженер-будівельник
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Центр професійно-технічної освіти № 2 м. Харкова, старший майстер
Примітки Голова Наглядової Ради здiйснює керiвництво дiяльнiстю контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ. Повноваження Голови Наглядової Ради, визначені статутом товариства: Голова Наглядової Ради АТ обирається членами Наглядової Ради на першому засіданні Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на термін повноважень Наглядової Ради. Обов'язки Голови Наглядової Ради: 1.Організація контролю за виконанням рішень Загальних зборів. 2.Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 3.Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради; 4. Організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства; 5. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства; 6. Надає рекомендації Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членів Наглядової ради; 7.Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) Голова Наглядової Ради Латиш Р. О. отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа Член Наглядової Ради - представник акціонера - АТ ГЕССІТІ С.А.Р.Л. (GASCITY S.A.R.L.) - Латиш Р. О. не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Латиш Р. О. Член Наглядової Ради - представник акцiонера АТ компанiї "Ендлес Мунлайт Лiмiтед" ("Endless Moonlight Limited") Латиш Раїса Олексiївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 20.04.2018 р. (дата вчинення дiї 20.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 2008-по теперiшнiй час, Центр професiйно-технiчної освiти № 2 м. Харкова, старший майстер, 2015-2018рр. ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", член Наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Донецькоблгаз" 20.04.2018р. Посадова особа є представником акцiонера АТ компанiї "Ендлес Мунлайт Лiмiтед" ("Endless Moonlight Limited"). Голова Наглядової Ради Латиш Раїса Олексiївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 11.06.2018 р. з числа членiв Наглядової Ради, обраних Загальними Зборами акцiонерiв 20.04.2018 р. (дата вчинення дiї 11.06.2018р.).
Покосенко Юрій Юрійович Член Наглядової Ради - представник акцiонера АТ "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед"
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2018 - на 1 рік
Освіта Харківське професійно-технічне училище №9, автомеханік
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи керівник відділу виробництва готових для використання бетонних сумішей, ТОВ "Центр передових технологій будівництва та ремонту автомобільних доріг"
Примітки Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ . Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа Член Наглядової Ради Покосенко Ю.Ю. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Покосенко Ю.Ю. обрано на посаду Член Наглядової Ради - представник акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field Limited") 20.04.2018 р. (дата вчинення дiї 20.04.2018р.). Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Донецькоблгаз" 20.04.2018р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 2011-2014рр, ТОВ "Центр передових технологiй будiвництва та ремонту автомобiльних дорiг", керiвник вiддiлу виробництва готових для використання бетонних сумiшей, 2015-2018рр.- ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", член Наглядовой Ради. Посадова особа є представником акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field Limited").
Жуков Дмитро Сергійович Заступник Голови Правління
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Попередне місце роботи ТОВ "Восток-строй", слюсар металевих конструкцiй.
Примітки Повноваження заступників Голови Правління, визначені статутом товариства: Заступники Голови Правління Товариства обираються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні, строком на 3 (три) роки, виконують свої функції згідно контрактів, допомагають Голові Правління у виконанні його функцій, в межах повноважень керують напрямками діяльності, закріпленими за ними. Заступники Голови Правління мають право від імені Товариства, в межах повноважень, здійснювати листування по справах Товариства з питань, що віднесені до їх компетенції. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів в межах, передбачених цим Статутом. Крім особо визначених повноважень Заступника Голови Правління особа має повноваження члена Правління, які особисто не визначені, рішення приймаються колегіально а саме: 1. Виконання рішень Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ. 2. Визначення основних напрямків діяльності та розвитку АТ, підготовка та надання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегічного розвитку АТ, в тому числі і в розвитку газифікації регіону. 3. Розробка оперативних планів роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектів річних бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності. 4. Організація поточної фінансово-господарської діяльності АТ. Забезпечення реалізації оперативних завдань АТ, зниження витрат, стійкого та ефективного економічного та соціального розвитку. 5. Визначення річного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження Наглядовою Радою. 6. Забезпечення безперебійного газопостачання користувачів природним газом на підставі договорів та оперативне управління режимами газопостачання. 7. Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 8. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; 9. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом; 10 Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; 11 Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; 12 Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; 13 Визначення основних напрямків діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів; 14 Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства; 15 У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) та приймати рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. 16. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. 17. Застосування заходів з метою ліквідації заборгованості товариства до бюджетів, своєчасної виплаті заробітної плати працівникам АТ та погашенню простроченої дебіторської заборгованості товариству, в тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій 18. Створення безпечних умов праці, додержання в господарській діяльності норм, правил та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки. 19. Організація широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побиту серед населення. 20. Контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни робітників АТ. 21. Організація соціально-побутового обслуговування працівників АТ. 22. Укладання та виконання колективного договору. 23. Здійснення контролю за станом приміщень, будівель, обладнання. 24. Здійснення контролю за рухом матеріальних та грошових цінностей. 25. Забезпечення роботу канцелярії, ведення архів АТ. 26. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів чи Наглядової Ради. Посадова особа Член Правління Жуков Д.С. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Жуков Д.С. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: : 2014-2015рр. - Па Альянс дистриб"ютор ТМ Оболонь, торговый агент; 2016-2017 рр. -ТОВ "Восток-строй", слюсар металевих конструкцiй. з 12.07.2017р. - Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння (Протокол Наглядової Ради вiд 12.07.2017р.) Акцiями Товариства не володiє. Термін обрання - на 3 роки
Лесконог Олена Василівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Освіта Маріупольський Державний металургійний університет, 1987р, Промислова теплоенергетика, інженер теплотехнік
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи ПАТ "Донецькоблгаз", заступник голови правління по капітальному будівництву
Примітки Повноваження членів Ревізійної комісії, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 2. Здійснення планових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ за рік з метою надання висновків по річних звітах та балансу Загальним Зборам. 3. Винесення на розгляд Загальних Зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, повноту та достовірність фінансової звітності АТ за підсумками попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновків Ревізійної комісії Загальні Збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і баланс. 4. Здійснення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, в тому числі філій та представництв: 5. Письмова вимога щодо здійснення позапланової перевірки повинна містити: 6. Розгляд щорічних та квартальних фінансово-господарських звітів, звітів зовнішніх аудиторів та подання відповідні пропозиції Загальним Зборам. 7. Здійснення перевірок фінансової документації АТ. 8. Аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів з метою виявлення резервів поліпшення економічного стану АТ. 9. Винесення на Загальні Збори або на засідання Наглядової Ради пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності АТ. 10. Інформування Загальних Зборів а в період між ними - Наглядову Раду АТ, про всі виявлені в ході перевірок або розслідувань недоліки, порушення або зловживання, про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення. 11. Здійснення контролю за станом розрахунків і дотриманням строків перерахування в бюджет податків, а також правильність розрахунків. 12. Здійснення контролю за використанням прибутку. 13. Аналіз ефективність використання кредитних ресурсів, які залучаються АТ. 14. Здійснення контролю за станом каси й майна АТ. 15. Оперативне інформування Наглядової Ради та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок. 16. Здійснення контролю за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. 17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 18. Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням встановлених Загальними зборами акціонерів планів і основних напрямків діяльності АТ. 19. Здійснення контролю за виконанням рішень Правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності та відповідність цих рішень чинному законодавству та Статуту АТ. 20. Аналіз угоди, укладених від імені АТ. 21. Здійснення контролю за станом розрахунків по акціях з акціонерами. 22. Здійснення контролю за дотриманням прав акціонерів щодо розподілу прибутку (правильність нарахування дивідендів). За виконання службових обов'язкiв Члена Ревізійної комісії Лесконог О. В. отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Лесконог О. В. призначена на посаду Члена Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз" Загальними Зборів акціонерів 08.06.2017р. (Протокол від 08.06.2017р.) Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Стаж роботи протягом останніх 5 років: 2012-2016рр. - ПАТ "Донецькоблгаз", начальник відділу капітального будівництва; з 2017р.- ПАТ "Донецькоблгаз", заступник голови правління по капітальному будівництву.

Ліцензії

Дата  
0131.18.14 23.03.2018 Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державна служба України з питань праці,
Дата видачі 23.03.2018
Дата закінчення 23.03.2023
Опис Експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Отримано 9 дозволів номерами з 0131.18.14 по 0139.18.14. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення терміну його дії.
0231.18.14 15.05.2018 Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державна служба України з питань праці , Головне управління Держпраці у Донецькій області
Дата видачі 15.05.2018
Дата закінчення 15.05.2023
Опис Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення терміну його дії.
0335.18.14 18.07.2018 Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державна служба України з питань праці,
Дата видачі 18.07.2018
Дата закінчення 18.07.2023
Опис Експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Отримано 4 дозволи номерами з 0335.18.14 по 0338.18.14. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення терміну його дії.
0484.18.14 24.10.2018 Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державна служба України з питань праці,
Дата видачі 24.10.2018
Дата закінчення 24.10.2023
Опис Експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення терміну його дії
0800.17.14 22.11.2017 Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державна служба України з питань праці , Головне управління Держпраці у Донецькій області
Дата видачі 22.11.2017
Дата закінчення 22.11.2022
Опис Експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення терміну його дії
1059.16.14 02.06.2016 Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державна служба України з питань праці , Головне управління Держпраці у Донецькій області
Дата видачі 02.06.2016
Дата закінчення 26.07.2017
Опис Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, обслуговування, реконструкція машин, механізмів підвищеної небезпеки. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення терміну його дії.
1060.16.14 02.06.2016 Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державна служба України з питань праці , Головне управління Держпраці у Донецькій області
Дата видачі 02.06.2016
Дата закінчення 26.07.2017
Опис Експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Отримано 14 дозволів номерами з 1060.16.14 по 1073.16.14. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення терміну його дії.
1074.16.14 02.06.2016 Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державна служба України з питань праці , Головне управління Держпраці у Донецькій області
Дата видачі 02.06.2016
Дата закінчення 10.01.2018
Опис Експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Отримано 3 дозволи номерами з 1074.16.14 по 1076.16.14. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення терміну його дії.
1150.13.30 31.10.2013 Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки - техогляд кранів та вантажопідіймальних машин
Орган ліцензування Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
Дата видачі 31.10.2013
Дата закінчення 30.10.2018
Опис Техогляд кранів та вантажопідіймальних машин. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення терміну його дії.
2013029501 04.08.2016 Господарська діяльність з будівництва об'єктів IV і V категорії складності (за переліком видів робіт згідно з додатком))
Орган ліцензування Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Дата видачі 04.08.2016
Дата закінчення 25.07.2021
Опис Виконання робіт з будівництва об'єктів IV і V категорії складності (за переліком видів робіт згідно з додатком). Прогнозується подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення терміну її дії.
2758.11.30-74.30.0 19.10.2010 Дозвіл на початок виконання роботи підвищеної небезпеки технічний огляд та випробування газових балонів
Орган ліцензування Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Дата видачі 19.10.2010
Дата закінчення 19.10.2015
Опис Технічний огляд та випробування газових балонів для власних потреб та на замовлення. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення АТО.
АВ 586367 28.02.2010 Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог
Орган ліцензування Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Дата видачі 28.02.2010
Дата закінчення 25.02.2015
Опис Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації. Прогнозується подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення АТО.
АД 073817 06.08.2013 Виробництво теплової енергії(крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях ... ) транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії
Орган ліцензування Донецька обласна державна адміністрація
Дата видачі 06.08.2013
Дата закінчення 06.08.2018
Опис Виробництво теплової енергії(крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії. Прогнозується подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення терміну її дії.
АЕ 190083 06.12.2012 Лыцензія на придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск) знищення, використання прекурсорів
Орган ліцензування Державна служба України з контролем за наркотиками
Дата видачі 06.12.2012
Дата закінчення 06.12.2017
Опис Використання прекурсорів для аналізу газу . Прогнозується подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення терміну її дії.
АЕ 299064 26.06.2015 Розподіл природного, нафтового газу і газу ( метану) вугільних родовищ
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКР
Дата видачі 26.06.2015
Дата закінчення 20.04.2015
Опис Основний вид діяльності, розподіл природного газу усім користувачам Донецької області, документи на подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення терміну її дії буди подані до НКРЕКП. Рішенням НКРЕКП від 21.04.2015 відповідно до статті 5 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" та статті 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензія з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, видані ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції.
АЕ 299065 26.06.2015 Постачання природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКР
Дата видачі 26.06.2015
Дата закінчення 20.04.2015
Опис Основний вид діяльності, постачання природного газу населенню та іншим користувачам Донецької області, документи на подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення терміну її дії були подані до НКРЕКП. Рішенням НКРЕКП від 21.04.2015 відповідно до статті 5 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" та статті 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензія з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, видані ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції.
ВЛ-001/2018 01.02.2018 Свідоцтво про метрологічне підтвердження вимірювальних можливостей
Орган ліцензування Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Дата видачі 01.02.2018
Дата закінчення 01.02.2021
Опис Надання послуг з проведення вимірювань. Прогнозується подальше продовження терміну дії свідоцтва після його закінчення
ВЛ-004/2018 16.02.2018 Свідоцтво про метрологічне підтвердження вимірювальних можливостей
Орган ліцензування Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Дата видачі 16.02.2018
Дата закінчення 16.02.2021
Опис Надання послуг з проведення вимірювань. Прогнозується подальше продовження терміну дії свідоцтва після його закінчення
ВЛ-005/2017 27.02.2017 Свідоцтво про метрологічне підтвердження вимірювальних можливостей
Орган ліцензування Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Дата видачі 27.02.2017
Дата закінчення 27.02.2021
Опис Надання послуг з проведення вимірювань. Прогнозується подальше продовження терміну дії свідоцтва після його закінчення.
ВЛ-006/2018 27.02.2018 Свідоцтво про метрологічне підтвердження вимірювальних можливостей
Орган ліцензування Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Дата видачі 27.02.2018
Дата закінчення 27.02.2021
Опис Надання послуг з проведення вимірювань. Прогнозується подальше продовження терміну дії свідоцтва після його закінчення.
ВЛ-189/2015 30.12.2015 Свідоцтво про атестацію виробничої вимірювальної лабораторії
Орган ліцензування Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Дата видачі 30.12.2015
Дата закінчення 30.12.2020
Опис Надання послуг з проведення вимірювань у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагляду. Прогнозується подальше продовження терміну дії свідоцтва після його закінчення.
ВЛ-194/2015 30.12.2015 Свідоцтво про атестацію електровимірювальної лабораторії
Орган ліцензування Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Дата видачі 30.12.2015
Дата закінчення 30.12.2020
Опис Надання послуг з проведення вимірювань у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагліду. Прогнозується подальше продовження терміну дії свідоцтва після його закінчення.

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
Послуги з розподілу природного газу 0 0 грн 779,845 млн.куб.м. 407.54 млн грн
Вартість природного газу (транзит) 0 0 грн 367,631 млн.куб.м. 2.13 млрд грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Вартість природного газу (транзит) 90.31%
Послуги з розподілу природного газу 8.63%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВІНТУМ" #38511128
Адреса 01133, м. Київ, вулиця Кутузова, 18/7 літера "Б" каб.79
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №286840
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 08.04.2014
Контакти 38(044) 332 3034, (094) 832 3034
Примітки Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол №151 від 05.10.2015р.) було прийнято рішення щодо припинення дії Договору № ЕО-16-1-5-403/15 від 22.04.2015 року про обслуговування рахунків у цінних паперах власників та дію Договору № Д-16-1-5-7/14 від 22.01.2014 року про надання реєстру власників цінних паперах, укладених Товариством з ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"(ідентифікаційний код юридичної особи 00039002), у зв'язку з припиненням депозитарної діяльності депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 00039002) на підставі Рішення НКЦПФР від 24.07.2015р. №1090, що набрало чинності 18.09.2015р. та обрання нової депозитарної установи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВІНТУМ" (01133, м. Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/7 Б, кабінет №79; ідентифікаційний код юридичної особи 38511128, ліцензія АЕ №286840 від 08.04.2014р.). З ТОВ "ІНВІНТУМ" укладено Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників №Е-1 від 21.10.2015р. Датою обліку встановлено 17.09.2015р.
"Крестон Джі Сі Джі Аудит" #31586485
Адреса 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172
Діятельність 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту, консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ 2846
Аудиторська палата України
з 28.02.2002
Контакти (044)351-11-78, (044)351-11-79
Примітки Місцезнаходження : 03150 м. Київ вул. Антоновича, 172 Свідоцтво про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності від 28.02.2002 р. за №2846, виданого Аудиторською палатою України. Надає послуги Товариству із складання річного аудиторського висновку. Сертифікат А №004891 від 30.11.2001.р. з продовженням до 30.11.2020р.
"ІнтерГарант" #23703520
Адреса 04053, м. Київ, вул. Кудрявська 13-19, офіс 3
Діятельність 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
Ліцензія
№ АГ №569877
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
з 11.04.2011
Контакти 044 238-64-04, 044 238-64-09
Примітки Надає послуги Товариству із страхування 1. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників об'єктів підвищеної небезпеки. 2. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. 3. Обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті (страхування водіїв). 4. Обов'язкове особисте страхування членів ДПД.
"Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Діятельність Професійна діяльність на ринку цінних паперів - депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Ліцензія
№ немає
д/в
Контакти (044) 591-04-00, (044) 482-52-14
Примітки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги ПАТ "Донецькоблгаз" щодо обслуговування випуску цiнних паперiв на підставі договору №Е-1023 від 04.08.2010 року. про обслуговування емісії цінних паперів. Заява про приєднання №ОВ 770 від 24.10.2013р.
"Фондова біржа "ІННЕКС" #23425110
Адреса 03040, м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70, 11
Діятельність Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
Ліцензія
№ АГ 399006
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 28.07.2010
Контакти (044) 459-31-46, (044) 459 31-46
Примітки Послуги щодо внесення цінних паперів Товариства до Біржового списку у якості позалістингових цінних паперів.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04107, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
Діятельність Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Ліцензія
№ Рішення № 2092
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-00, (044) 591-04-00
Примітки З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.
ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" #21676262
Адреса 03150, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Діятельність Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Ліцензія
№ DR/00002/ARM
НКЦПФР
з 18.02.2019
Контакти (044) 287-56-70, (044) 287-56-73
Примітки Подання звітності до НКЦПФР
ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" #21676262
Адреса 03150, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Діятельність Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Ліцензія
№ DR/00001/APA
НКЦПФР
з 18.02.2019
Контакти (044) 287-56-70, (044) 287-56-73
Примітки Оприлюднення регульованої інформації

Власники акцій

Власник Частка
Державний комiтет України по нафтi i газу (засновник) - лiквiдовано / #00000000 0.00%
Адреса м. Київ, вул. Артема, 6З
Код 00000000

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз" України" / #20077720 266 425 967 шт 38.28%
Адреса м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6, вул. Б.Хмельницького, 6
ENDLESS MOONLIGHT LIMITED (ЕНДЛЕС МУНЛАЙТ ЛIМIТЕД) (Гонконг) / 2409607 173 651 998 шт 24.95%
Адреса ГОНКОНГ
TRADING FIELD LIMITED (ТРЕЙДIНГ ФIЛД ЛIМIТЕД) (Гонконг) / 2409410 173 651 998 шт 24.95%
Адреса ГОНКОНГ