Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (6)
Дозвільні документи
Ліцензії (17)
ДАБІ (11)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ПОЛТАВАГАЗ"

#03351912

Основна інформація

Назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ПОЛТАВАГАЗ"
ЄДРПОУ 03351912
Адреса м. Полтава, 36000, вул. Володимира Козака, 2-А
Номер свідоцтва про реєстрацію 15881200000001408
Дата державної реєстрації 24.01.1992
Середня кількість працівників 1 902
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ФІЛІЯ - ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
МФО: 331467
Номер рахунку: UA543314670000002600530103545
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті не відкрито
МФО: н/д
Номер рахунку: н/д
Контакти
+38 (053) 250-24-50
corpupr@poltavagaz.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Чередник Ірина Анатоліївна Член Наглядової ради, представник акціонера-НАК "Нафтогаз України"
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи заступник начальника управління корпоративних прав-начальник відділу, Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", 20077720
Примітки Переобрано на посаду члена Наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів від 12.04.2019р. У зв"язку з закінченням попереднього терміну повноважень. Винагорода виплачується згідно цивільно-правової угоди. Повноваження та посадові обов"язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовою угодою. Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: 01.2014р.-08.2014р. - заступник начальника юридичного департаменту ТОВ "Фармастор", з 08.2014р. - заступник начальника управління корпоративних прав - начальник відділу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6).
Євсюков Володимир Ілліч Голова ревізійної комісії АТ "Полтавагаз"
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи фінансовий директор, ТОВ фірма "ТДК", 32796917
Примітки На підставі рішення річних Загальних зборів Товариства від 12.04.2019р. (протокол №22) Євсюкова В.І. переобрано на посаду члена Ревізійної комісії у зв"язку із зміною типу та найменування Товариства. Рішенням Ревізійної комісії №1 від 12.04.2019р. Члена Ревізійної комісії Євсюкова В.І. Обрано Головою ревізійної комісії АТ "Полтавагаз". Винагорода Голові ревізійної комісії виплачується згідно цивільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Ревізійну комісію та цивільно-правовою угодою. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: 01.01.2014 р.-07.2014р. - заступник директора з економічних питань, заступник генерального директора з маркетингу ДП "Новопокровський комбінат хлібопродуктів", з 08.2014р. - фінансовий директор ТОВ фірма "ТДК" (м. Харків, вул. Гуданова 16, оф.8).
Чухрай Олександр Анатолійович Перший заступник голови правління-головний інженер
Рік народження 1977 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.06.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Перший заступник голови правління - головний інженер, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Згідно рішення Наглядової ради №4 від 13.06.2019 члена Правління було переобрано на новий термін з 14.06.2019р. у зв"язку із закінченням попереднього терміну повноважень посадової особи. Винагорода члена Правління виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посади, які обіймала посадова особа останні 5 років: 01.2014р. - 10.2014р. - керуючий Карлівським управлінням з експлуатації газового господарства ПАТ "Полтавагаз", 10.2014р. - 11.2015р. - керуючий Карлівським районом газопостачання ПАТ "Полтавагаз", 11.2015р.- 04.2018р. - заступник голови правління - головний інженер ПАТ "Полтавагаз", з 17.04.2018р. - перший заступник голови правління АТ "Полтавагаз" . На інших підприємствах будь-якої посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Пустовойтова Кристина Миколаївна член Ревізійної комісії, представник акціонера - НАК "Нафтогаз України"
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи старший аналітик, АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", 34575675
Примітки Члена Ревізійної комісії Пустовойтову К.М. обрано на Загальних зборах акціонерів АТ "Полтавгаз" від 12.04.2019р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну комісію та Статутом товариства. Винагорода посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа обіймала наступні посади протягом останніх 5 років: 2010-2015рр. - заступник начальника управління ПАТ "Укргазбанк"; 2015-2016рр. - АТ "Апекс-банк", начальник управління, начальник відділу; 2016-2017рр. - АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", старший аналітик; з 2017р. -керівник групи Служби внутрішнього аудиту НАК «Нафтогаз України» (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6).
Сухиніна Леся Анатоліївна член Ревізійної комісії АТ "Полтавагаз", головний економіст
Рік народження 1962 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи головний економіст - начальник планово-економічного відділу, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки На підставі рішення річних Загальних зборів Товариства від 12.04.2019р. Сухиніну Л.А. переобрано на посаду члена Ревізійної комісії у зв"язку із зміною типу та найменування АТ "Полтавагаз". Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Ревізійну комісію . Винагорода посадовій особі не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. За останні 5 років займала наступні посади: 01.2014р. - 07.2016р. - начальник планово-економічного відділу ПАТ "Полтавагаз", 08.2016р. - 04.2018р. - головний економіст - начальник планово-економічного відділу ПАТ "Полтавагаз", з 17.04.2018р. - головний економіст АТ "Полтавагаз". Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Баранова Віталія Іванівна Член правління АТ "Полтавагаз", начальник управління з правових питань
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи заступник голови правління з правових питань, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Змін в персональному складі щодо Члена правління за звітний період не відбувалось. Винагорода члена Правління виплачувалась згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За останні 5 років обіймала наступні посади в АТ "Полтавагаз": з 01.01.2014р. - 16.04.2018р. - заступник голови правління з правових питань ПАТ "Полтавагаз", з 17.04.2018р. - начальник управління з правових питань АТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Четверікова Віра Антонівна Член Наглядової ради, акціонер
Рік народження 1944 р. н. (79 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи пенсіонер, пенсіонер, д/н
Примітки Переобрано на посаду члена Наглядової ради рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 12.04.2019 у зв"язку з закінченням попереднього терміну повноважень. Винагорода виплачується згідно цівільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно- правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером АТ "Полтавагаз" та володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,000724%. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: 01.01.2014р. - 02.12.2014р. - голова Наглядової ради АТ "Полтавагаз", з 12.04.2018 - член Наглядової ради АТ "Полтавагаз", пенсіонер.
Фірсова Аліна Миколаївна Член Наглядової ради АТ "Полтавагаз", акціонер
Рік народження 1969 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи інженер-технолог, ТОВ "СПТ-Цитрон", 32353510
Примітки Переобрано на посаду члена Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 12.04.2019р. у зв"язку з закінченням попереднього терміну повноважень. Винагорода виплачується згідно цівільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно- правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером АТ "Полтавагаз" та володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,000482%. Посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: з 2014р. - інженер - технолог ТОВ "СПТ-Цитрон" (м. Харків, вул. Клочківська, б.309).
Лелюк Олексій Володимирович Голова Наглядової ради АТ "Полтавагаз", акціонер
Рік народження 1969 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Народний депутат Верховної Ради України, Верховна рада України, д/н
Примітки Переобрано на посаду члена Наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів від 12.04.2019р. у зв"язку з закінченням попереднього терміну повноважень. Рішенням Наглядової ради від 12.04.2019р. (протокол №1) обрано головою Наглядової ради. Винагорода виплачується згідно цівільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно- правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером АТ "Полтавагаз" та володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 42,512302%. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: з 12.2014р. - голова Наглядової ради АТ "Полтавагаз".
Чамата Євген Олександрович член Ревізійної комісії, представник акціонера - НАК "Нафтогаз України"
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи старший експерт з операційних ризиків Департаменту внутрішнього аудиту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", НАК "Нафтогаз України", 20077720
Примітки Повноваження члена Ревізійної комісії Чамати Є.О. були припинені на підставі рішення Загальних зборів акціонерів АТ "Полтавагаз" від 12.04.2019р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну комісію та Статутом товариства. Винагорода посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа обіймала наступні посади протягом останніх 5 років: з 01.2014 р. - 04.2017р. - головний аудитор, начальник відділу аудиту, головний спеціаліст - відповідальний працівник Банку в процесі надання відповідей на запити від контролюючих та правоохоронних органів Департаменту комплаєнс ПАТ "Укрсоцбанк"; 03.04.2017-02.10.2017 - старший експерт з операційних ризиків Департаменту внутрішнього аудиту НАК "Нафтогаз України", 02.10.2017р. -начальник відділу аудиту зпитань шахрайства Служби внутрішнього аудиту НАК «Нафтогаз України» (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6).
Мокрий Сергій Іванович Заступник голови правління з обліку та економіки, член Правління
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.12.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи перший заступник голови правління, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Згідно рішення Наглядової ради №8 від 02.12.2019 члена Правління було переобрано на новий термін з 04.12.2019р. у зв"язку із закінченням попереднього терміну повноважень посадової особи. Винагорода члена Правління виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. На протязі останніх 5 років обіймав наступні посади: 01.01.2014р. - 16.04.2018р. - перший заступник голови правління ПАТ "Полтавагаз", з 17.04.2018р. - заступник голови правління з обліку та економіки АТ "Полтавагаз". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Косіченко Михайло Павлович Член Наглядової ради АТ "Полтавагаз", акціонер
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи помічник Народного депутата України, Верховна Рада України, д/н
Примітки Переобрано на посаду члена Наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів від 12.04.2019р. у зв"язку з закінченням попереднього терміну повноважень. Винагорода виплачується згідно цівільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно- правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером АТ "Полтавагаз" та володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,002413%. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: з 12.2014р. - член Наглядової ради АТ "Полтавагаз".
Курганський Сергій Іванович Член Правління, начальник управління з питань безпеки
Рік народження 1957 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи радник голови правління з питань безпеки, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Рішенням Наглядової ради від 31.01.2019р. №136 Курганський С.І. був звільнений з посади члена Правління 31.01.2019р. Винагорода члена Правління виплачувалась згідно контраку. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років посадова особа займала наступні посади: в 2014р. Звільнений в запас СБУ, з 30.03.2016р. - 16.04.2018р. - радник голови правління з питань безпеки ПАТ "Полтавагаз", з 17.04.2018р. - 31.01.2019р. - начальник управління з питань безпеки ПАТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймав. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Хоменко Микола Олексійович Член правління АТ "Полтавагаз", начальник автотранспортного управління та загальних питань
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.12.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи Заступник голови правління- начальник АТС, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Згідно рішення Наглядової ради №8 від 02.12.2019 члена Правління було переобрано на новий термін з 31.12.2019р. у зв"язку із закінченням попереднього терміну повноважень посадової особи. Винагорода члена Правління виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які особа займала протягом 5 років: з 01.01.2014р. - 16.04.2018р.- заступник голови правління-начальник АТС ПАТ "Полтавагаз", з 17.04.2018р. - начальник автотранспортного управління та загальних питань АТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Волошина Тетяна Іванівна Член правлiння, головний бухгалтер АТ "Полтавагаз"
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.12.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи головний бухгалтер, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Згідно рішення Наглядової ради №8 від 02.12.2019 члена Правління було переобрано на новий термін з 31.12.2019р. у зв"язку із закінченням попереднього терміну повноважень посадової особи. Винагорода члена Правління виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За останні 5 років обіймала посаду головного бухгалтера АТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Ткаченко Наталя Набіївна Член правління АТ "Полтавагаз", начальник фінансово-економічного управління
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 08.02.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи заступник голови правління з фінансово-економічних питань, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Змін в персональному складі щодоЧлена правління за звітний період не відбувалось. Винагорода члена Правління виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років посадова особа займала наступні посади: з 01.01.2014р. - 16.04.2018р. - заступник голови правління з фінансово-економічних питань ПАТ "Полтавагаз", з 17.04.2018р. - начальник фінансово-економічного управління АТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Гринчак Ростислав Іванович Голова правлiння АТ "Полтавагаз"
Рік народження 1958 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.05.2011 - 10 років
Освіта вища
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи перший заступник голови правління - головний інженер, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Змін в персональному складі щодо Голови правління за звітний період не відбувалось. Винагорода виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом Товариства, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: з 10.05.2011р. - голова правління АТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Власники акцій

Власник Частка
Державний комітет України нафтової, газової та нафтопереробної промисловості / 00013505 0.00%
Адреса Україна, м.Київ, Артема ,6З
Код 00013505