Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (6)
Дозвільні документи
Ліцензії (17)
ДАБІ (11)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ПОЛТАВАГАЗ"

#03351912

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ПОЛТАВАГАЗ"
ЄДРПОУ 03351912
Адреса вул. Володимира Козака, 2-А, м. Полтава, Октябрський, Полтавська область, 36020, Україна, (0532) 502450
(КОАТУУ 5310137000)
Номер свідоцтва про реєстрацію 15881200000001408
Дата державної реєстрації 24.01.1992
Середня кількість працівників 2 265
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Фiлiя - Полтавське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України"
МФО: 331467
Номер рахунку: 2600530103545
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ"
МФО: 339555
Номер рахунку: 26008001006424
Контакти
+38 (053) 250-24-50
latenko@poltavagaz.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Ткаченко Наталя Набіївна Член правління, заступник голови правління з фінансово-економічних питань
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.02.2015 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Компанія "Юнітекс", заступник директора з фінансово-економічних питань
Примітки Отримує винагороду члена правління згідно цивільно-правової угоди. Обов'язки виконує згідно Статуту, положення про Правління та цивільно-правової угоди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень члена правління, посадову особу переобрано членом правління на підставі рішення Наглядової ради ПАТ "Полтавагаз" від 06.02.2015р. протокол №87, терміном на 3 роки. За останні 5 років працювала і займала наступні посади: з 06.2003р.- 12.2010р. Директор ПП "Фоліо", з 12.2010р. - 11.2011р.заступник директора з фінансово-економічних питань компанії "Юнітекс", з 04.11.2011р. По т.ч. - заступник голови правління з фінансово-економічних питань ПАТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Баранова Віталія Іванівна Член правління, заступник голови правління з правових питань
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.04.2015 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи начальник юридичного відділу ПАТ "Полтавагаз"
Примітки Винагороду члена правління отримує згідно цивільно-правової угоди. Обов'язки виконує згідно Статуту, положення про Правління та цивільно-правової угоди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень члена правління, посадову особу переобрано членом правління на підставі рішення Наглядової ради ПАТ "Полтавагаз" від 16.04.2015р. протокол № 90, терміном на 3 роки. За останні 5 років обіймала наступні посади в ПАТ "Полтавагаз": з 01.06.2005 - начальник юридичного відділу, з 01.04.2010р. - заступник голови правління з правових питань.На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Четверіков Антон Олексійович Член Наглядової ради
Рік народження 1986 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.12.2014 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи фінансовий директор ТОВ "Завод сучасних харчових технологій"
Примітки Акціонер ПАТ "Полтавагаз", володіє пакетом акцій емітетнта в розмірі 0,0007%, отримує винагороду члена Наглядової ради згідно цивільно-правової угоди. Зміни в складі посадових осіб Наглядової ради за звітний період не відбувалися. Повноваження визначені Статутом товариства, положенням про Наглядову раду та цивільно-правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років:09.2009р.-08.2010р. менеджер з зовнішньо-економічної діяльності ТОВ "ТДК", 09.2010р.-01.2011р. заступник директора з економіки ТОВ"ТДК", 02.2011р.-08.2014р. фінансовий директор ТОВ "Завод сучасних харчових технологій", 08.2014р. по т.ч. Генеральний директор ТОВ "Завод сучасних харчових технологій", м. Харків. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Волошина Тетяна Іванівна Член правлiння-головний бухгалтер
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.12.2013 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Полтавська мiжрайонна податкова iнспекцiя, заступник начальника
Примітки Повноваження посадової особи визначені Статутом, Положенням про правління та цивільно-правовою угодою. Винагороду члена правління отримує згідно цивільно-правової угоди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Зміни за звітний період в складі посадових осіб Правління не відбувалися.За останні 5 років обіймала посаду головного бухгалтера ПАТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Хоменко Микола Олексійович Член правління, заступник голови правління - начальник АТС
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.12.2013 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи помічник голови правління ПАТ "Полтавагаз"
Примітки Винагороду члена правління отримує згідно цивільно-правової угоди. Обовязки виконує згідно Статуту, положення про Правління та цивільно-правової угоди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни за звітний період в складі посадових осіб Правління не відбувалися. За останні 5 років займав посади в ПАТ "Полтавагаз": з 01.04.2008р. - начальник АТС-головний механік, з 04.01.2011р. - помічник голови правління, з 23.04.2013р. - заступник голови правління-начальник АТС. На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Мокрий Сергій Іванович Член правління, перший заступник голови правління
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.12.2013 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи комерційний директор, ПАТ "Куряжський домобудівельний комплекс"
Примітки На протязі останніх 5 років обіймав наступні посади: 09.2008 р. - 09.2010р. заступник генерального директора , директор з інвестиційної діяльності ВАТ "Харківгаз", з 10.2010р. - 11.2010р. директор ТОВ "Харківрегіонгаз" , з 05.2011р.06.2012р. головний інженер ТОВ "Балаклійський шиферний комбінат", з 10.08.2012р. -04.2013р. комерційний директор ПАТ "Куряжський домобудівельний комплекс", 04.2013р. по т.ч. перший заступник голови правління ПАТ "Полтавагаз". Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та цивільно-правовою угодою. Винагороду члена правління отримує згідно цивільно-правової угоди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Сухиніна Леся Анатоліївна член Ревізійної комісії
Рік народження 1962 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 19.03.2015 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи начальник планово-економічного відділу ВАТ "Полтавхіммаш"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про Ревізійну комісію та Статутом товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі не виплачувалась. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавагаз» (протокол № 18 вiд 19.03.2015р.) обрано членом ревiзiйної комiсiї ПАТ «Полтавагаз». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. За останні 5 років займала посаду начальника планово-економічного відділу ПАТ "Полтавагаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Косіченко Михайло Павлович Член Наглядової ради
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 02.12.2014 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи помічник Народного депутата України
Примітки Винагороду отримує згідно цивільно-правової угоди. Повноваження визначені Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовою угодою.Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Зміни в складі посадових осіб Наглядової ради за звітний період не відбувалися. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0024%. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: 11.2009р.-09.2010р. Директор Полтавської філії ДП "НАФТОГАЗМЕРЕЖІ", 10.2010р.-04.2011р. Голова правління ВАТ "Полтавагаз", 04.2011р.-12.2013р. Перший заступник Голови Державного агентства резерву України, 12.2013р.-11.2014р. Помічник Народного депутата України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Богословський Сергій Борисович - Уповноважений Представник Нак 'Нафтогаз України' член Ревізійної комісії
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.03.2015 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи начальник відділу фінансового контролю за підприємствами з видобування, транспортування газу та нафти НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про Ревізійну комісію та Статутом товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавагаз» (протокол № 18 вiд 19.03.2015р.) обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа обіймала наступні посади протягом останніх 5 років: 12.2006 р.- 04.2010 р. начальник відділу фінансового контролю за підприємствами з видобування, транспортування газу та нафти, 04.2010 р. - по т.ч. начальник управлiння координації внутрішнього фінансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».
Євсюков Володимир Ілліч Голова ревізійної комісії
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.03.2015 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи заступник генерального директора з маркетингу ДП "Новопокровський комбінат хлібопродуктів"
Примітки Винагороду Голови ревізійної комісії отримує згідно цивільно-правової угоди. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, положенням про Ревізійну комісію та цивільно-правовою угодою. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавагаз» (протокол № 18 вiд 19.03.2015р.) обрано на посаду Голови ревiзiйної комiсiї ПАТ «Полтавагаз». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа за останні 5 років: 05.2006 р.-01.2011р. Фінансовий директор, директор ТОВ фірми "ТДК", з 02.2011 р.-07.2014р.заступник директора з економічних питань, заступник генерального директора з маркетингу ДП "Новопокровський комбінат хлібопродуктів", 08.2014р. - по т.ч. директор ТОВ фірми "ТДК".
Фірсова Аліна Миколаївна Член Наглядової ради
Рік народження 1967 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.12.2014 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи інженер-технолог ТОВ "СПТ-Цитрон"
Примітки Акціонер ПАТ "Полтавагаз", володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0005% пакету акцій, отримує винагороду згідно цивільно-правової угоди. Повноваження визначені Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовою угодою. Зміни в складі посадових осіб Наглядової ради за звітний період не відбувалися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.Посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: 2007р.-2014р. Інженер - технолог ТОВ "СПТ-Цитрон", м. Харків.
Чередник Ірина Анатоліївна- Уповноважений Представник Нак 'Нафтогаз України' Член Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.12.2014 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи ПАТ Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", заступник директора департаменту майнових та корпоративних відносин-начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів.
Примітки Отримує винагороду згідно цивільно-правової угоди. Повноваження визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в складі посадових осіб Наглядової ради за звітний період не відбувалися. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посади, які обіймала посадова особа останніх 5 років:08.2008р.-12.2008р.провідний юрисконсульт ТОВ "МД Рітейл", 09.2012р.-12.2013р.провідний юрисконсульт ПрАТ "Індар", 01.2014р.-08.2014р. заступник начальника юридичного департаменту ТОВ "Фармастор", 08.2014-по т.ч.заступник директора департаменту майнових та корпоративних відносин-начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів НАК "Нафтогаз України", м. Київ
Богословський Сергій Борисович - Уповноважений Представник Нак 'Нафтогаз України член Ревізійної комісії
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.03.2015 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи начальник відділу фінансового контролю за підприємствами з видобування, транспортування газу та нафти НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про Ревізійну комісію та Статутом товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавагаз» (протокол № 18 вiд 19.03.2015р.) обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа обіймала наступні посади протягом останніх 5 років: 12.2006 р.- 04.2010 р. начальник відділу фінансового контролю за підприємствами з видобування, транспортування газу та нафти, 04.2010 р. - по т.ч. начальник управлiння координації внутрішнього фінансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».
Гринчак Ростислав Іванович Голова правлiння ПАТ "Полтавагаз"
Рік народження 1958 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.05.2011 - 5 років
Освіта вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи ПАТ "Полтавагаз", перший заступник голови правління - головний інженер
Примітки Винагороду отримує згідно Контракту. Повноваження визначені Статутом товариства, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.За звітний період в складі посадових осіб Правління зміни не відбувалися. Займав посади в ПАТ "Полтавагаз" за останні 5 років: з 25.05.2006р. - заступник голови правління-головний інженер, з 01.04.2010р. - перший заступник голови правліня-головний інженер, з 12.04.2011р. в.о.голови правління, з 10.05.2011р. по т.ч. - голова правління.На інших підприємствах посади не обіймає.Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Книш Ігор Володимирович Член Правління
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.02.2015 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи заступник голови правління з комерційних питань ПАТ "Полтавагаз"
Примітки Повноваження посадової особи припинені 09.11.2015р. на підставі поданої заяви про звільнення та рішення Наглядової ради ( пртокол № 94 від 09.11.2015р) про припинення повноважень.Замість вибувшої посадової особи - Члена правління, нікого не обрано.Повноваження та обов'язки посадової особи були визначені Статутом товариства, Положенням про Правління та цивільно-правової угодою. Винагорода посадовій особі емітента виплачувалась згідно цивільно-правової угоди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не мала. Попередні посади: з 11.2009 р. - начальник служби, 09.2011р. - заступник голови правління з комерційних питань, з 08.2012р. - заступник голови правління - головний інженер ПАТ "Полтавагаз" Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володіла часткою в статутному капіталі емітента.
Чередник Ірина Анатоліївна- Уповноважений Представник Нак 'Нафтогаз України Член Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.12.2014 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи ПАТ Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", заступник директора департаменту майнових та корпоративних відносин-начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів.
Примітки Отримує винагороду згідно цивільно-правової угоди. Повноваження визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в складі посадових осіб Наглядової ради за звітний період не відбувалися. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посади, які обіймала посадова особа останніх 5 років:08.2008р.-12.2008р.провідний юрисконсульт ТОВ "МД Рітейл", 09.2012р.-12.2013р.провідний юрисконсульт ПрАТ "Індар", 01.2014р.-08.2014р. заступник начальника юридичного департаменту ТОВ "Фармастор", 08.2014-по т.ч.заступник директора департаменту майнових та корпоративних відносин-начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів НАК "Нафтогаз України", м. Київ
Лелюк Олексій Володимирович Голова Наглядової ради
Рік народження 1969 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 02.12.2014 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Народний депутат Верховної Ради України
Примітки Отримує винагороду згідно цівільно-правової угоди. Повноваження визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно- правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 22,3773%. Зміни в складі посадових осіб Наглядової ради за звітний період не відбувалися. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: 07.2004 р.-02.2012 р. Народний депутат Верховної Ради України, 02.2012р.-11.2012р. Голова Державного агентства резерву України, 11.2012р.-11.2014р.Народний депутат Верховної Ради України.

Ліцензії

Дата  
146.15.53 23.04.2015 виконання робіт підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Теруправління Державної служби гірничого нагляду та промбезпеки України у Полтавській області
Дата видачі 23.04.2015
Дата закінчення 22.04.2020
Опис Товариство має намір продовжити дію ліцензії.
318.15.53 27.07.2015 експлуатація устаткування підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Теруправління Державної служби гірничого нагляду та пром.безпеки у Полтавській області
Дата видачі 27.07.2015
Дата закінчення 26.07.2020
Опис Товариство планує продовжити дію ліцензії
ОВ 000601 10.10.2007 діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання
Орган ліцензування Східна держінспекція з ядерної та радіаційної безпеки Держінспекції ядерного регулювання України
Дата видачі 10.10.2007
Дата закінчення 10.10.2017
Опис Товариство має намір продовжити дію ліцензії
серія АГ № 507489 09.08.2011 розподіл природного, нафтового газу і газу ( метану) вугільних родовищ
Орган ліцензування НКРЕ
Дата видачі 09.08.2011
Дата закінчення 06.04.2015
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): товариство має намір продовжити дію ліцензії.
серія АГ № 507490 09.08.2011 постачання природного газу, газу ( метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом
Орган ліцензування НКРЕ
Дата видачі 09.08.2011
Дата закінчення 06.04.2015
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):
серія АЕ № 299052 19.06.2015 постачання природного газу, газу ( метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом
Орган ліцензування НКРЕКП
Дата видачі 19.06.2015
Дата закінчення 30.06.2020
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ" має намір продовжити дію ліцензії.
серія АЕ № 642456 15.04.2015 постачання природного газу, газу ( метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом
Орган ліцензування НКРЕКП
Дата видачі 15.04.2015
Дата закінчення 06.04.2020
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Постановою НКРЕКП від 11.06.2015р. № 1732 ліцензія анульована з 01.07.2015р.в зв'язку з передачею функцій постачання природного газу юридичній особі з окремою ліцензійною діяльністю по постачанню природного газу, газу ( метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ".
серія АЕ №194543 30.05.2013 постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ)
Дата видачі 30.05.2013
Дата закінчення 29.05.2018
Опис Дію ліцензії було анульовано з 01.07.2015р., згідно Постанови НКРЕКП від 11.06.2015р. " 1732, повязану з передачею функцій постачання природного газу, газу ( метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ" ( ліцензія НКРЕКП від 11.06.2015р. № 1734. Ліцензія видана на термін з 01.07.2015р. по 30.06.2020р.)
серія АЕ №640486 03.06.2015 господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури
Орган ліцензування Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Дата видачі 03.06.2015
Дата закінчення 26.05.2020
Опис Товариство має намір продовжити дію ліценізї
серія АЕ №642455 26.03.2015 розподіл природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ
Орган ліцензування Інаціональна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП)
Дата видачі 26.03.2015
Дата закінчення 06.04.2020
Опис Товариство має намір продовжити дію ліцензії.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне акціонерне товариство "Страхова група "Ю.БІ.АЙ" #31113488
Адреса 04112, Україна, м.Київ, Дегтярівська, 48, оф.708
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АЕ № 198651
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
з 12.04.2013
Контакти 044-583-13-24, 044-583-13-24
Примітки страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
ТОВ Аудиторська фірма "Інсайт" #21340266
Адреса 04071, Україна, м.Київ, вул.Оболонська,12
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 0757
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти 044-425-97-13, 044-353-56-57
Примітки Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм видане Аудиторською палатою України чинне до 2015 року.
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПІРС" #31341482
Адреса 61072, Україна, м.Харків, проспект Леніна, 56
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ № 286654
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (057)759-12-68, (057)759-12-69
Примітки Послугами ТОВ "ПІРС", як зберігача ЦП емітента, Товариство користується з 29 вересня 2010 р.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, Нижний Вал, буд. 17/8
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
№ н/д
На підставі Закону України "Про депозитарну систему України"
з 12.10.2013
Контакти (044) 591-04-19 (багатоканальний), (044)591-04-20, (044)482-52-02
Примітки ПАТ "Національний депозитарій України" діє на підставі закону України "Про депозитарну систему України" та Закону України "Про акціонерні товариства". Послугами ПАТ "Національний депозитарій України" товариство користується з 1 вересня 2010 р.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕЛЕРАДІООБ'ЄДНАННЯ "КОНТАКТ" #22517421
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., КАРЛІВСЬКИЙ Р-Н, М. КАРЛІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, БУД. 58
Опис частка, яка належить ПАТ "Полтавагаз" у статутному капіталі ТОВ ТРО "Контакт" складає 67,6 % (107380,00 грн.) від загального статутного капіталу 158780,00 грн., довготрокові інвестиції.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ" #31310365
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЧУТІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ЧУТОВЕ, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, БУД. 4
Опис 100% акцій юридичної особи належить Товариству, загальною номінальною вартістю 8300000 грн., довгострокові інвестиції
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ" #39813404
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА КОЗАКА, БУД. 2А
Опис ПАТ "Полтавагаз" є єдиним учасником ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ", 100% частка в статутному капіталі ТОВ, внесено до уставного фонду станом за звітний період- 50 тис. грн., довгострокові інвестиції.

Власники акцій

Власник Частка
ЗАСНОВНИКІВ - ФІЗИЧНИХ ОСІБ НЕ МАЄ 0.00%
Державний комітет України нафтової, газової та нафтопереробної промисловості / 00013505 0.00%
Адреса Україна, м.Київ, Артема ,60
Код 00013505

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ФІЗИЧНА ОСОБА 1 107 757 шт 26.01%
Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 103 590 шт 25.00%
Адреса Україна, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 6
ФІЗИЧНА ОСОБА 2 92 721 шт 22.38%
Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛВЕР-ВСТ" / #33288064 83 440 шт 20.14%
Адреса Україна, м. Харків, Гуданова, буд. 16