Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (6)
Дозвільні документи
Ліцензії (17)
ДАБІ (11)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ПОЛТАВАГАЗ"

#03351912

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ПОЛТАВАГАЗ"
ЄДРПОУ 03351912
Адреса вул. Володимира Козака, 2-А, м. Полтава, Шевченківський, Полтавська область, 36000, Україна, (0532) 502450
(КОАТУУ 5310137000)
Номер свідоцтва про реєстрацію 15881200000001408
Дата державної реєстрації 24.01.1992
Середня кількість працівників 1 996
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Фiлiя - Полтавське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України"
МФО: 331467
Номер рахунку: 2600530103545
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті не відкрито
МФО: н/д
Номер рахунку: н/д
Контакти
+38 (053) 250-24-50
latenko@poltavagaz.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Ткаченко Наталя Набіївна Член правління, заступник голови правління з фінансово-економічних питань
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.02.2015 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Компанія "Юнітекс", заступник директора з фінансово-економічних питань
Примітки Зміни в персональному складі щодо члена правління за звітний період не відбувалось. Винагорода члена правління виплачується згідно цивільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та цивільно-правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років посадова особа займала наступні посади: з 04.11.2011р. - заступник голови правління з фінансово-економічних питань ПАТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Баранова Віталія Іванівна Член правління, заступник голови правління з правових питань
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.04.2015 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи начальник юридичного відділу ПАТ "Полтавагаз"
Примітки Зміни в персональному складі щодо члена правління за звітний період не відбувалось. Винагорода члена правління виплачується згідно цивільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та цивільно-правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За останні 5 років обіймала наступні посади в ПАТ "Полтавагаз": з 01.04.2010р. - заступник голови правління з правових питань. На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Четверіков Антон Олексійович Член Наглядової ради
Рік народження 1986 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2017 - до наступних річних загальних зборів акціонерів
Освіта вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи фінансовий директор ТОВ "Завод сучасних харчових технологій"
Примітки Переобрано на посаду члена Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 06.04.2017р. у зв"язку з закінченням попереднього терміну повноважень. Винагорода виплачується згідно цівільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно- правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером ПАТ "Полтавагаз" та володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0007%. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: з 02.2011р.-08.2014р. - фінансовий директор ТОВ "Завод сучасних харчових технологій", з 08.2014р. - генеральний директор ТОВ "Завод сучасних харчових технологій".
Богословський Сергій Борисович - Уповноважений Представник Акціонера Нак 'Нафтогаз України член Ревізійної комісії
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.03.2015 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи начальник відділу фінансового контролю за підприємствами з видобування, транспортування газу та нафти Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження члена ревізійної комісії припинені 26.05.2017р. за власним бажанням на підставі письмової заяви про складання з себе повноважень. Повноваження припинені без прийняття рішення органом управління емітентом, на посаду члена ревізійної комісії нікого не обрано (призначено). Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про Ревізійну комісію та Статутом товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа обіймала наступні посади протягом останніх 5 років: з 04.2010 р. - 05.2017р. -начальник управлiння координації внутрішнього фінансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».
Хоменко Микола Олексійович Член правління, заступник голови правління - начальник АТС
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.12.2016 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи помічник голови правління ПАТ "Полтавагаз"
Примітки Зміни в персональному складі щодо члена правління за звітний період не відбувалось. Винагорода члена правління виплачується згідно цивільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та цивільно-правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які особа займала протягом 5 років: 04.01.2011р. - 22.04.2013р.- головний механік - начальник АТС, помічник голови правління ПАТ "Полтавагаз", з 23.04.2013р. - заступник голови правління-начальник АТС ПАТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Мокрий Сергій Іванович Член правління, перший заступник голови правління
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.12.2016 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи комерційний директор, ПАТ "Куряжський домобудівельний комплекс"
Примітки Зміни в персональному складі щодо члена правління за звітний період не відбувалось. Винагорода члена правління виплачується згідно цивільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та цивільно-правовою угодою. На протязі останніх 5 років обіймав наступні посади: з 05.2011р.- 06.2012р. - головний інженер ТОВ "Балаклійський шиферний комбінат", з 10.08.2012р. - 04.2013р. - комерційний директор ПАТ "Куряжський домобудівельний комплекс", з 04.2013р. - перший заступник голови правління ПАТ "Полтавагаз". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Сухиніна Леся Анатоліївна член Ревізійної комісії
Рік народження 1962 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 19.03.2015 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи начальник планово-економічного відділу ПАТ "Полтавагаз"
Примітки Зміни в персональному складі щодо члена ревізійної комісії за звітний період не відбувалось. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Ревізійну комісію . Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. За останні 5 років займала наступні посади: 10.2006р. - 07.2016р. - начальник планово-економічного відділу ПАТ "Полтавагаз", з 08.2016р. -головний економіст - начальник планово-економічного відділу ПАТ "Полтавагаз". Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Косіченко Михайло Павлович Член Наглядової ради
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2017 - до наступних річних загальних зборів акціонерів
Освіта вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи помічник Народного депутата України
Примітки Переобрано на посаду члена Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 06.04.2017р. у зв"язку з закінченням попереднього терміну повноважень. Винагорода виплачується згідно цівільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно- правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером ПАТ "Полтавагаз" та володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0024%. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: з 04.2011р.-12.2013р. - перший заступник Голови Державного агентства резерву України, 12.2013р.-11.2014р. - помічник Народного депутата України, з.12.2014р. - член Наглядової ради ПАТ "Полтавагаз".
Гринчак Ростислав Іванович Голова правлiння ПАТ "Полтавагаз"
Рік народження 1958 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.05.2011 - 10 років
Освіта вища
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи ПАТ "Полтавагаз", перший заступник голови правління - головний інженер
Примітки Змін в персональному складі щодо голови правління за звітний період не відбувалось. Винагорода виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом товариства, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: з 10.05.2011р. - голова правління ПАТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Поліщук Петро Павлович Член Наглядової ради - представник Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
Рік народження 1948 р. н. (75 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2017 - до наступних річних загальних зборів акціонерів
Освіта вища
Стаж роботи 51 рік
Попередне місце роботи заступник голови правління ПАТ "Державна акціонерна компанія "Чорноморнафтогаз"
Примітки Був обраний на посаду члена Наглядової ради згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтавагаз" від 06.04.2017р. (протокол № 20). Повноваження та посадові обов"язки визначені Статутом, положенням про Наглядову раду та цивільно-правовою угодою. Винагорода члена Наглядової ради виплачувалась згідно цивільно-правової угоди. Повноваження посадової особи Поліщука Петра Павловича, який займав посаду Члена Наглядової ради - представника акціонера Публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" , припинені на підставі повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" від 18.09.2017р. №10-6755/1-17. Дата отримання ПАТ "Полтавагаз" повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера - 22.09.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не мала. Посадова особа володіла пакетом акцій Товариства у розмірі 0,001206 % статутного капіталу. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: 12.2006 – 02.2015 - директор департаменту по роботі з персоналом НАК "Нафтогаз України", 03.2015-09.2015 – заступник голови правління ПАТ «Державна акціонерна компанія «Чорноморнафтогаз», 09.2015 – 09.2017 – начальник оперативно-виробничого відділу департаменту організації виробничої діяльності, начальник сектору роботи з персоналом НАК «Нафтогаз України».
Чередник Ірина Анатоліївна- Уповноважений Представник Акціонера Нак 'Нафтогаз України' Член Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.09.2017 - до наступних річних загальних зборів акціонерів
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Публічне акціонерне товариство"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", заступник директора департаменту майнових та корпоративних відносин-начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів.
Примітки Попередні повноваження члена Наглядової ради були припинені згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтавагаз" від 06.04.2017р. (протокол №20). Винагорода у грошовій формі виплачувалась згідно цивільно-правової угоди. Повноваження та посадові обов"язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовою угодою. Чередник Ірина Анатоліївна набула повноважень Члена Наглядової ради - представника акціонера Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України". Набуття повноважень посадової особи відбулося на підставі повідомлення про заміну Члена Наглядової ради - представника акціонера Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" від 18.09.2017р. №10-6755/1-17. Дата отримання ПАТ "Полтавагаз" повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера - 22.09.2017р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: 09.2012р.-12.2013р. - провідний юрисконсульт ПрАТ "Індар", 01.2014р.-08.2014р. - заступник начальника юридичного департаменту ТОВ "Фармастор", з 08.2014р. - заступник начальника управління корпоративних прав - начальник відділу Національної акціоненої компанії "Нафтогаз України".
Фірсова Аліна Миколаївна Член Наглядової ради
Рік народження 1969 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2017 - до наступних річних загальних зборів акціонерів
Освіта вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи інженер-технолог ТОВ "СПТ-Цитрон"
Примітки Переобрано на посаду члена Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 06.04.2017р. у зв"язку з закінченням попереднього терміну повноважень. Винагорода виплачується згідно цівільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно- правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером ПАТ "Полтавагаз" та володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0005%. Посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: з 2007р. - інженер - технолог ТОВ "СПТ-Цитрон".
Чередник Ірина Анатоліївна- Уповноважений Представник Акціонера Нак 'Нафтогаз України Член Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.09.2017 - до наступних річних загальних зборів акціонерів
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Публічне акціонерне товариство"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", заступник директора департаменту майнових та корпоративних відносин-начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів.
Примітки Попередні повноваження члена Наглядової ради були припинені згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтавагаз" від 06.04.2017р. (протокол №20). Винагорода у грошовій формі виплачувалась згідно цивільно-правової угоди. Повноваження та посадові обов"язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовою угодою. Чередник Ірина Анатоліївна набула повноважень Члена Наглядової ради - представника акціонера Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України". Набуття повноважень посадової особи відбулося на підставі повідомлення про заміну Члена Наглядової ради - представника акціонера Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" від 18.09.2017р. №10-6755/1-17. Дата отримання ПАТ "Полтавагаз" повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера - 22.09.2017р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: 09.2012р.-12.2013р. - провідний юрисконсульт ПрАТ "Індар", 01.2014р.-08.2014р. - заступник начальника юридичного департаменту ТОВ "Фармастор", з 08.2014р. - заступник начальника управління корпоративних прав - начальник відділу Національної акціоненої компанії "Нафтогаз України".
Чухрай Олександр Анатолійович Член Правління, заступник голови правління - головний інженер
Рік народження 1977 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.06.2016 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи керуючий Карлівським районом газопостачання ПАТ "Полтавагаз"
Примітки Зміни в персональному складі щодо члена правління за звітний період не відбувалось. Винагорода члена правління виплачується згідно цивільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та цивільно-правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посади, які обіймала посадова особа останні 5 років: 03.2011р. - 10.2014р. - керуючий Карлівським управлінням з експлуатації газового господарства, 10.2014р. - 11.2015р. - керуючий Карлівським районом газопостачання, з 11.2015р. - заступник голови правління - головний інженер ПАТ "Полтавагаз". На інших підприємствах будь-якої посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Волошина Тетяна Іванівна Член правлiння, головний бухгалтер
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.12.2016 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Полтавська мiжрайонна податкова iнспекцiя, заступник начальника
Примітки Зміни в персональному складі щодо члена правління за звітний період не відбувалось. Винагорода члена правління виплачується згідно цивільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та цивільно-правовою угодою. Винагорода члена правління виплачується згідно цивільно-правової угоди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За останні 5 років обіймала посаду головного бухгалтера ПАТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Богословський Сергій Борисович - Уповноважений Представник Акціонера Нак 'Нафтогаз України' член Ревізійної комісії
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.03.2015 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи начальник відділу фінансового контролю за підприємствами з видобування, транспортування газу та нафти Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження члена ревізійної комісії припинені 26.05.2017р. за власним бажанням на підставі письмової заяви про складання з себе повноважень. Повноваження припинені без прийняття рішення органом управління емітентом, на посаду члена ревізійної комісії нікого не обрано (призначено). Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про Ревізійну комісію та Статутом товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа обіймала наступні посади протягом останніх 5 років: з 04.2010 р. - 05.2017р. -начальник управлiння координації внутрішнього фінансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».
Лелюк Олексій Володимирович Голова Наглядової ради
Рік народження 1969 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2017 - до наступних річних загальних зборів акціонерів
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Народний депутат Верховної Ради України
Примітки Переобрано на посаду члена Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 06.04.2017р. у зв"язку з закінченням попереднього терміну повноважень. Рішенням Наглядової ради від 06.04.2017р. (протокол №111) обрано головою Наглядової ради. Винагорода виплачується згідно цівільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно- правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером ПАТ "Полтавагаз" та володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 42,512302%. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: 02.2012р.-11.2012р. - голова Державного агентства резерву України, 11.2012р.-11.2014р. - народний депутат Верховної Ради України, з 12.2014р. - голова Наглядової ради товариства.
Качала Олександр Борисович Член Правління, заступник голови правління з інвестиційної діяльності - керівник виробничих служб
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.09.2016 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Керуючий Чутівським районом газопостачання ПАТ "Полтавагаз"
Примітки Зміни в персональному складі щодо члена правління за звітний період не відбувалось. Винагорода члена правління виплачується згідно цивільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та цивільно-правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади, які займала посадова особа протягом останніх 5 років: 03.2011р. - 10.2014р. - керуючий Чутівським управлінням по експлуатауції газового господарства, 10.2014р. - 09.2016р. - керуючий Чутівським районом газопостачання, з 09.2016р. - заступник голови правління з інвестиційної діяльності - керівник виробничих служб м. Полтави і Полтавського району. Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах.Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі Товариства.
Євсюков Володимир Ілліч Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.03.2015 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи заступник генерального директора з маркетингу ДП "Новопокровський комбінат хлібопродуктів"
Примітки Зміни в персональному складі щодо голови ревізійної комісії за звітний період не відбувалось. Винагорода голови ревізійної комісії виплачується згідно цивільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Ревізійну комісію та цивільно-правовою угодою. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: 02.2011 р.-07.2014р. - заступник директора з економічних питань, заступник генерального директора з маркетингу ДП "Новопокровський комбінат хлібопродуктів", з 08.2014р. - фінансовий директор ТОВ фірма "ТДК" (м. Харків).

Ліцензії

Дата  
146.15.53 23.04.2015 виконання робіт підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Теруправління Державної служби гірничого нагляду та промбезпеки України у Полтавській області
Дата видачі 23.04.2015
Дата закінчення 22.04.2020
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство має намір продовжити дію дозволу.
318.15.53 27.07.2015 експлуатація устаткування підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Теруправління Державної служби гірничого нагляду та пром.безпеки у Полтавській області
Дата видачі 27.07.2015
Дата закінчення 26.07.2020
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує продовжити дію дозволу
Постанова №549* 26.04.2017 право провадження господарської діяльності з постачання природного газу
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП)
Дата видачі 26.04.2017
Опис * - Постанова НКРЕКП №549 від 25.04.2017р., на підставі якої видана Ліцензія ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ" б/н. Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) не зазначена, тому що Ліцензія видана безстроково. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Ліцензія видана безстроково.
Постанова №778* 27.06.2017 право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу в межах території м.Полтава та Полтавської області
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП)
Дата видачі 27.06.2017
Опис Повна назва Ліцензії: право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу в межах території м.Полтава та Полтавської області (крім міст Кременчук, Лубни, Горішні Плавні, Лубенського, Пирятинського, Оржицького, Гребінківського, Гадяцького, Семенівського, Кременчуцького районів та села Радянське Кобеляцького району Полтавської області), де знаходиться газорозподільна система, що перебуває у власності, господарському віданні, користування чи експлуатації Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Полтавагаз". * - Постанова НКРЕКП №778 від 15.06.2017р., на підставі якої видана Ліцензія б/н. Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) не зазначена, тому що Ліцензія видана безстроково. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Ліцензія видана безстроково.
серія АА ОВ 000601 10.10.2007 діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання
Орган ліцензування Східна держінспекція з ядерної та радіаційної безпеки Держінспекції ядерного регулювання України
Дата видачі 10.10.2007
Дата закінчення 10.10.2024
Опис До Ліцензії оформлені зміни №1, видані Державною інспекцією ядерного регулювання України 13.10.2017р. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство має намір продовжити дію ліцензії
серія АЕ № 299052 19.06.2015 постачання природного газу, газу ( метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом
Орган ліцензування НКРЕКП
Дата видачі 19.06.2015
Дата закінчення 30.06.2020
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Ліцензія ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ" анульована на підставі Постанови НКРЕКП №548 від 25.04.2017р.
серія АЕ №640486 03.06.2015 господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури
Орган ліцензування Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Дата видачі 03.06.2015
Дата закінчення 26.05.2020
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство має намір продовжити дію ліценізї
серія АЕ №642455 15.04.2015 розподіл природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП)
Дата видачі 15.04.2015
Дата закінчення 06.04.2020
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):Ліцензія переоформлена на підставі Постанови НКРЕКП від 15.06.2017р. №778.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне акціонерне товариство "Страхова група "Ю.БІ.АЙ" #31113488
Адреса 04112, Україна, м.Київ, вул.Дегтярівська, 48, оф.708
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АЕ № 198651
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
з 12.04.2013
Контакти 044-583-13-24, 044-583-13-24
Примітки Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Інсайт" #33278507
Адреса 04071, Україна, м.Київ, вул.Оболонська,29
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 3609
Аудиторська палата України
з 30.06.2005
Контакти 044-353-56-57, 044-353-56-57
Примітки Свідоцтво про внесення в Реєстр су"єктів аудиторської діяльності України № 3609 видане Аудиторською палатою України 30.06.2005 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0662 видане Аудиторською палатою України 26.01.2017р. (рішення АПУ 338/3).
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПІРС" #31341482
Адреса 61072, Україна, м.Харків, проспект Леніна, 56
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ № 286654
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (057)759-12-68, (057)759-12-69
Примітки Послугами ТОВ "ПІРС" Товариство користується з 29 вересня 2010 р. Рішенням НКЦПФР № 314-УА-ЦП-ДУ від 11.07.2016р. Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності анульована.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, вул.Нижний Вал, буд. 17/8, бізнес-центр "Булгаков"
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
№ Правила
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-19 (багатоканальний), (044)591-04-20, (044)482-52-02
Примітки ПАТ "Національний депозитарій України" діє на підставі закону України "Про депозитарну систему України" та Закону України "Про акціонерні товариства". ПАТ "Національний депозитарiй України" надає депозитарнi послуги згiдно Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, якi зареєстрованi Рiшенням НКЦПФР № 2092 вiд 01.10.2013 р. "Щодо реєстрацiї Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв та надання статусу Центрального депозитарiя цiнних паперiв" (із зареєстрованими змінами). ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства. Послугами ПАТ "Національний депозитарій України" Товариство користується з 1 вересня 2010р.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕЛЕРАДІООБ'ЄДНАННЯ "КОНТАКТ" #22517421
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., КАРЛІВСЬКИЙ Р-Н, М. КАРЛІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, БУД. 58
Опис частка, яка належить ПАТ "Полтавагаз" у статутному капіталі ТОВ ТРО "Контакт" складає 67,6 % (107380,00 грн.) від загального статутного капіталу 158780,00 грн., довгострокові інвестиції.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ" #31310365
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЧУТІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ЧУТОВЕ, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, БУД. 4
Опис 100% акцій юридичної особи належить Товариству, загальною номінальною вартістю 8300000 грн., довгострокові інвестиції
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ" #39813404
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА КОЗАКА, БУД. 2А
Опис ПАТ "Полтавагаз" є єдиним учасником ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ", 100% частка в статутному капіталі ТОВ. В статуному капіталі ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ" довгострокові інвестиції внесені в повному обсязі - 500 тис.грн.

Власники акцій

Власник Частка
Державний комітет України нафтової, газової та нафтопереробної промисловості / 00013505 0.00%
Адреса Україна, м.Київ, Артема ,60
Код 00013505

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ЛЕЛЮК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 176 151 шт 42.51%
ЧЕТВЕРІКОВА ВІРА АНТОНІВНА 107 757 шт 26.01%
ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 103 590 шт 25.00%
Адреса Україна, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 6