Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (38)
Дозвільні документи
Ліцензії (5)
Перевірки (12)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ.Ю.С. ЗАВАДСЬКОГО "

#05423366

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
06.04.2022 3062160 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Заплановано
Порушення відсутні
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
11.10.2021 2258967 Використання та охорона земель усіх категорій і форм власності Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру Не проведено
Порушення відсутні
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах використання та охорони земель
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
11.10.2021 2352123 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
42 порушення
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
ПрАТ "Вістовицький завод будівельної та художньої кераміки»"
81440, Львівська обл., Самбірський р-н, С. Вістовичі
Учасники:
Мураль Михайло Мирославович — головний інспектор
Ковальчук Іван Григорович — Головний інспектор
Друль Анатолій Миронович — Виконавчий директор
Порушення:
Адміністративну будівлю, приміщення цеху кераміки, лабораторії, складу готової продукції, будівлі цегельного заводу (виробничої будівлі) пічного відділення, підсобних та побутових приміщень, їдальні, авто гаражів, механічної майстерні не обладнано установкою автоматичної пожежної сигналізації.
Адміністративна будівля, приміщення гаражів, виробничі приміщення не забезпечено відповідними знаками безпеки
Не проведено замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.
Не подано декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
Відсутні таблички позначення та покажчика маршруту руху до захисної споруди цивільного захисту у наявності
Не забезпечено ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів
Двері між садочним та пічним відділенням цегельного заводу (виробничої будівлі) та приміщення електричної печі керамічного цеху не виконано протипожежними.
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту не пофарбовані відповідно до їх призначення
У пічному відділенні (категорія А) у вибухонебезпечній зоні електрообладнання не виконано із засобами вибухозахисту.
Усі приміщення та територію не забезпечено первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності.
Для кожного приміщення об’єкта не розроблені та незатверджені керівником об’єкта інструкції про заходи пожежної безпеки.
Сходові клітки, коридори, проходи та інші шляхи евакуації в адміністративній будівлі не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення вмикаються з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей
Захисна споруда не забезпечена необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю
Дерев’яні конструкції адміністративної будівлі не піддано вогнезахисному оброблянню.
Захисна споруда цивільного захисту не забезпечена первинними засобами пожежогасіння
Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими, технологічними та стічними водами не захищена
Підприємство не забезпечено зовнішнім протипожежним водопостачанням для цілей пожежогасіння згідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.»
Шляхи евакуації з адміністративного приміщення оздоблені із горючих матеріалів.
В адміністративному приміщенні в коридорі влаштовано тимчасову електромережу.
Для працiвникiв охорони (сторожiв, вахтерiв,) не розроблено iнструкцiю, в якiй необхiдно визначити їхнi обов’язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду територiї i примiщень, порядок дiй в разi виявлення пожежi, спрацювання систем протипожежного захисту, а також указати, хто з посадових осiб об’єкта має бути викликаний у нiчний час у разi пожежi.
Наявні пожежні щити не укомплектовано згідно вимог.
Захисна споруда цивільного захисту не обладнана системами пожежної автоматики і сигналізацією
У приміщеннях на видимих місцях біля телефонів не вивішено таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
Захисна споруда цивільного захисту не забезпечена системою внутрішнього протипожежного водопостачання
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного законодавства у сфері улаштування електроустановок
Формування не забезпечені спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки, зв’язку
Посадовими особами не пройдено навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться експлуатуються у не справному стані та не захищені від корозії
Не визначено особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові обов’язки та підготовленість
Не забезпечено лікарськими засобами та медичними виробами
Не проведено технічного обслуговування наявних вогнегасників.
На підприємстві не розроблено порядок оповіщення людей про пожежу з ознайомленням з ним усіх працівників.
Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення не визначено категорію щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»
Не проведено ідентифікацію потенційно небезпечного об'єкта (процедура виявлення на об'єкті джерел та чинників небезпеки, на підставі яких об'єкт визнається потенційно небезпечним)
В виробничих приміщеннях допускається використання лампочок розжарювання без захисного суцільного скла.
Не визначено особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові обов’язки та підготовленість
Експлуатація споруд найпростіших укриттів здійснюється у невідповідності до загальних вимог утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо).
Не здійснено захист адміністративної будівлі заводу, будівлі цегельного заводу (виробничої будівлі), цеху кераміки, усіх складських будівель, будівля трансформаторної підстанції, авто гаражів від прямих попадань блискавки i вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ EN 62305-1:2012.
На пожежних щитах (стендах) не вказано їх порядкові номери та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
Вогнегасники не розміщено шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення або у шафах пожежних кран-комплектів, у спеціальні тумби, на підставки, що надійно закріплені, пожежні щити.
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
06.09.2021 2904631 Додержання законодавства про працю Головне управління Держпраці у Львівській області Проведено
6 порушень
Предмет перевірки: додержання вимог законодавства про працю в частині виконання припису
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Пасіічник Роман Юрійович — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у Львівській області
Дубас Назарій Васильович — Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у Львівській області
Тріль Ірина Богданівна — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у Львівській області
Кучма Марія Ігорівна — Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у Львівській області
Гумен Вікторія Ігорівна — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у Львівській області
Веліахмедов Борис Заїдович — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у Львівській області
Капець Олександр Олександрович — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у Львівській області
Маркович Оксана Миколаївна — Голова правління
Порушення:
У ПРАТ "ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ.Ю.С. ЗАВАДСЬКОГО" не виконано четвертий пункт припису № ЛВ8707/410/АВ/П від 25.05.2021, а саме, не забезпечено дотримання вимог частини п’ятої статті 97 КЗпП, частини третьої статті 15 ЗУ № 108, що полягає в наступному. Адміністрацією Товариства кошти на оплату праці і надалі спрямовуються не у першочерговому порядку. Так, згідно з наданою довідкою про використання коштів, за період з 27.05.2021 по 06.09.2021 року на рахунки та в касу Товариства надійшли кошти в загальній сумі 1939,6 тис. грн, з врахуванням залишкового сальдо станом на травень 2021 в розмірі – 5,7 тис. грн, тобто на розрахунковому рахунку Товариства були наявні кошти в сумі – 1945,3 тис. грн. Дані кошти частково спрямовані на виплату заробітної плати працівникам в сумі 689,1 тис. грн, що становить 35,4% загальної суми грошових надходжень. При цьому, кошти в сумі 1 252,2 тис. грн, скеровано на інші видатки, що становить 64,4% від загальної суми грошових надходжень, зокрема, вказані кошти скеровані на: • сплату податків та інших обов’язкових платежів – 431,5 тис. грн (22,2%); • використано на оплату енергоносіїв, газу – 820,7 тис. грн (42,2%);
У ПРАТ "ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ.Ю.С. ЗАВАДСЬКОГО" не виконано перший пункт припису № ЛВ8707/410/АВ/П від 25.05.2021, а саме, не забезпечено дотримання вимог частини першої статті 115 КЗпП, частини першої статті 24 ЗУ № 108, що полягає в наступному. Заробітна плата працівникам Товариства і надалі регулярно виплачується з порушенням строків виплати заробітної плати, а саме, пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, що періодично призводить до формування заборгованості з виплати заробітної плати. Зокрема: - остаточну виплату заробітної плати за квітень 2021 року проведено 17.06.2021 згідно платіжного доручення № 1811; - остаточну виплату заробітної плати за травень 2021 року проведено 11.08.2021 згідно зведеної відомості сум для зарахування на картрахунки № 165; - остаточну виплату заробітної плати за червень 2021 року проведено 20.08.2021 згідно зведеної відомості сум для зарахування на картрахунки № 170. Відтак, станом на 01.09.2021 у Товаристві мала місце заборгованість в сумі 162809,24 грн, що включала заробітну плату за липень, яка погашена 03.09.2021, згідно зведеної відомості сум для зарахування на картрахунки № 171. Разом з тим, станом на день завершення заходу державного контролю (07.09.2021) не виплачена заробітна плата за серпень 2021 року.
УДІВЕЛЬНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ.Ю.С. ЗАВАДСЬКОГО" не виконано п’ятий пункт припису № ЛВ8707/410/АВ/П від 25.05.2021, а саме, не забезпечено дотримання вимог частини першої статті 116 КЗпП, що полягає в наступному. Відповідно до наказу №22-0000000360 від 15.07.2021 працівника Грабовського І.Г. звільнено з роботи 15.07.2021. При огляді підтверджуючих документів, щодо нарахування та виплати розрахункових коштів звільненому працівнику Грабовському І.Г. встановлено, що виплату всіх належних при звільненні коштів проведено не в день звільнення, а 17.08.2021 – відповідно до зведеної відомості сум для зарахування на картрахунки № 167. Таким чином, при звільненні працівників виплата всіх сум, що належать їм від Товариства, провадиться не в день звільнення, а пізніше. Також, станом на 07.09.2021 ще не виплачено всіх належних при звільненні коштів наступним працівникам: - Семенюк М.П., яка звільнена з роботи 10.08.2021 згідно з наказом №26-0000000100 від 10.08.2021; - Халак Б.С., який звільнений 31.08.2021 згідно з наказом №27-0000000102 від 31.08.2021.
У ПРАТ "ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ.Ю.С. ЗАВАДСЬКОГО" не виконано шостий пункт припису № ЛВ8707/410/АВ/П від 25.05.2021, а саме, не забезпечено дотримання вимог частини першої статті 117 КЗпП, що полягає в наступному. При невиплаті звільненим працівникам всіх належних сум в день звільнення, таким працівникам Товариством не виплачується середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. Зокрема: не виплачено середнього заробітку Процишин І.М., якого звільнено 16.04.2021 (відповідно до наказу № 12а від 16.04.2021 року) та якому всі належні при звільненні кошти виплачені не в день звільнення, а 25.05.2021, та не виплачено середнього заробітку Грабовському І.Г., якого звільнено 15.07.2021 (відповідно до наказу №22-0000000360 від 15.07.2021) та якому всі належні при звільненні кошти виплачені не в день звільнення, а 17.08.2021.
У ПРАТ "ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ.Ю.С. ЗАВАДСЬКОГО" не виконано третій пункт припису № ЛВ8707/410/АВ/П від 25.05.2021, а саме, не забезпечено дотримання вимог статті 34 ЗУ № 108, що полягає в наступному. При виплаті заборгованої заробітної плати працівникам Товариства виплачено компенсацію втрати частини заробітної плати у зв'язку із порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством: 18.06.2021 за квітень 2021 року та 06.09.2021 за травень-липень 2021 року. Однак, компенсацію втрати частини заробітної плати у зв'язку із порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством, не нараховано та не виплачено працівникам Товариства за попередній період описаний в акті первинної перевірки за результатами якої внесено припис № ЛВ8707/410/АВ/П від 25.05.2021.
У ПРАТ "ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ.Ю.С. ЗАВАДСЬКОГО" не виконано другий пункт припису № ЛВ8707/410/АВ/П від 25.05.2021, а саме, не забезпечено дотримання вимог частини четвертої статті 115 КЗпП; статті 21 ЗУ № 504, що полягає в наступному. Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки і надалі виплачується пізніше ніж за три дні до початку відпустки. Відповідно до наказу №21 від 07.07.2021 працівниці Маркович О.М. надано щорічну відпустку з 12.07.2021, проте виплату заробітної плати за весь час зазначеної щорічної відпустки проведено до оплати 03.09.2021, згідно платіжного доручення №1962 та зведеної відомості сум для зарахування на картрахунки № 171 від 03.09.2021.
Покарання: відсутні
26.05.2021 2582120 Додержання законодавства про працю Головне управління Держпраці у Львівській області Проведено
6 порушень
Предмет перевірки: додержання вимог законодавства про працю в частині оплати праці
Підстави:
Звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави
Учасники:
Маркович Оксана Миколаївна — Голова правління
Гумен Вікторія Ігорівна — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у Львівській області
Порушення:
Адміністрацією Товариства кошти на оплату праці спрямовуються не у першочерговому порядку. Так, згідно з наданою довідкою про використання коштів, за період з січня по травень 2021 року на рахунки та в касу Товариства надійшли кошти в загальній сумі 9 287,6 тис. грн. Дані кошти частково спрямовані на виплату заробітної плати працівникам в сумі 736,4 грн, що становить 7,9% загальної суми грошових надходжень. При цьому, кошти в сумі 8 541,2 тис. грн, скеровано на інші видатки, що становить 92% від загальної суми грошових надходжень, зокрема, вказані кошти скеровані на: • сплату податків та інших обов’язкових платежів – 721 тис. грн (7,8%); • використано на оплату енергоносіїв, газу – 3 779,5 тис. грн (40,7%); • використано на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва (робіт, послуг) – 2 422,1 тис. грн (26,1%); • використано на придбання оргтехніки, легкового транспорту, канцтоварів, цінних паперів, тощо – 9,2 тис. грн (0,1%); • використано на оплату послуг банківським установам – 12,2 тис. грн (0,1%); • інші видатки – 1 597,2 тис. грн (17,2%);
Відповідно до наказу № 12а від 16.04.2021 року працівника Процишин І.М. звільнено з роботи 16.04.2021, на підставі заяви Процишин І.М. від 16.04.2021. Зазначений працівник у день звільнення перебував на роботі, про що свідчить дата написання вищезазначеної заяви, а також проставлений підпис Процишин І.М. про ознайомлення з наказом № 12а від 16.04.2021. При огляді підтверджуючих документів, щодо нарахування та виплати розрахункових коштів звільненому працівнику Процишин І.М. встановлено, що виплату всіх належних при звільненні коштів проведено не в день звільнення, а 25.05.2021 – відповідно до зведеної відомості сум для зарахування на картрахунки № 134. Станом на 27.05.2021, Товариством не надано підтверджуючих документів, щодо нарахування та проведення до оплати звільненому працівнику Процишин І.М. середнього заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку.
При виплаті заборгованої заробітної плати працівникам Товариства жодного разу не нараховано та не виплачено компенсацію втрати частини заробітної плати у зв'язку із порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством.
Заробітна плата працівникам Товариства регулярно виплачується з порушенням строків виплати заробітної плати, а саме, пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, що систематично призводило до формування заборгованості з виплати заробітної плати, яка на час проведення заходу державного контролю погашена. Зокрема, виплату заробітної плати за жовтень 2020 року проведено одним платежем, а саме 11.12.2020; остаточну виплату заробітної плати за листопад 2020 року проведено 13.01.2021; остаточну виплату за грудень 2020 року проведено 09.03.2021; виплату заробітної плати за січень 2021 року проведено одним платежем, а саме: 10.03.2021; заробітну плату за лютий 2021 року проведено одним платежем, а саме: 26.03.2021. Заробітну плату за березень 2021 року виплачено кількома платежами: 29.04.2021 згідно зведеної відомості сум для зарахування на картрахунки № 128; 14.05.2021 згідно зведеної відомості сум для зарахування на картрахунки № 130; 19.05.2021 згідно зведеної відомості сум для зарахування на картрахунки № 132 та 25.05.2021 згідно зведеної відомості сум для зарахування на картрахунки № 134. Разом з тим, станом на день завершення заходу державного контролю (27.05.2021) не виплачена заробітна плата за квітень 2021 року.
Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується пізніше ніж за три дні до початку відпустки. Відповідно до наказу № 3 від 01.02.2021 працівнику Пастернак О.Ф. надано щорічну відпустку з 01.02.2021, на підставі заяви про надання відпустки Пастернак О.Ф. від 29.01.2021. Проте виплату заробітної плати за весь час зазначеної щорічної відпустки проведено до оплати 26.03.2021, згідно зведеної відомості сум для зарахування на картрахунки № 122 від 26.03.2021.
Відповідно до наказу № 12а від 16.04.2021 року працівника Процишин І.М. звільнено з роботи 16.04.2021, на підставі заяви Процишин І.М. від 16.04.2021. Зазначений працівник у день звільнення перебував на роботі, про що свідчить дата написання вищезазначеної заяви, а також проставлений підпис Процишин І.М. про ознайомлення з наказом № 12а від 16.04.2021. При огляді підтверджуючих документів, щодо нарахування та виплати розрахункових коштів звільненому працівнику Процишин І.М. встановлено, що виплату всіх належних при звільненні коштів проведено не в день звільнення, а 25.05.2021 – відповідно до зведеної відомості сум для зарахування на картрахунки № 134. Таким чином, при звільненні працівників виплата всіх сум, що належать їм від Товариства, провадиться не в день звільнення, а пізніше.
Покарання: відсутні
21.08.2020 2150018 Додержання законодавства про працю Головне управління Держпраці у Львівській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: додержання вимог законодавства про працю з питань виявлення неоформлених трудових відносин
Підстави:
За зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин
Учасники:
Щерба Наталія Романівна — заступник начальника управління-начальник відділу
Маркович Оксана Миколаївна — Т.в.о. Голова правління
Гумен Вікторія Ігорівна — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у Львівській області
Шадзевич Ольга Ігорівна — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів у Львівській області
Блажевська Роксолана Богданівна — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у Львівській області
Климчук Наталія Анатоліївна — заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у Львівській області
Порушення:
У ході інспекційного відвідування у ПрАТ «Вістовицький Завод Будівельної і Художньої Кераміки ім.Ю.С.Завадського» (надалі – Підприємство) встановлено фактичний допуск чотирьох працівників (Романишин Роман Богданович, Каплан Віталій Габурович, Бонд Микола, Степаняк Марія Петрівна) до роботи без укладення трудових договорів, оформлених наказами чи розпорядженнями власника або уповноваженого ним органу та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 21.08.2020 посадовими особами ГУ Держпраці у Львівській області проводилось інспекційне відвідування о 09.30год. За складанням цегли зафіксовано особу, яка представилась Романишин Роман Богданович, який повідомив що працює неофіційно на посаді вигрущика цегли два тижні, заробітну плату обіцяли кожного дня 300 грн вдень, графік роботи: 08.30 до 15.00, субота та неділя – вихідні дні. Слід зазначати, Романишин Р.Б працевлаштований у ході проведення інпекційного відвідування, про що свідчать квитанція №2 ГУ ДПС у Львівській області (Самбірський р-н) 21.08.2020 о 13 год 57хв. У поясненнях Каплан Віталій Габурович , який зафіксований за виконанням трудової функції, а саме – складанням цегли, повідомив ,що працює неофіційно місяць часу, з графіком роботи 5днів робочих, 1день вихідний, далі - 2дні робочих і 1 день вихідний. Заробітну плату обіцяли 10тис.грн в місяць. Додатково Віталій Габурович повідомив, що працює неофіційно, оскільки не має 18-ти років. У поясненнях Бонд Микола , який зафіксований за виконанням трудової функції, а саме – складанням цегли, повідомив ,що працює офіційно три місяці часу на посаді вигрущика цегли, з графіком роботи 5днів робочих, 1день вихідний, далі - 2дні робочих і 2 дні вихідних. Однак, під час інспекційного відвідуванням Підприємством не надано жодних підтверджуючих документів щодо оформлення трудових відносин з вищевказаною особою. Степаняк Марія Петрівна, повідомила, що стажується 2-ий день на Підприємстві на посаді прибиральниці з графіком роботи з 09.00год по 14.00 год та обідньою перервою з 12.00год до 12.30год, заробітну плату обіцяли 200грн в день., що підтверджують матеріали фото та відео фіксації зробленої під час проведення контролюючого заходу та долучені до матеріалів здійсненого інспекційного відвідування. Під час здійснення заходу державного контролю, посадовими особами Підприємства не надано підтверджуючих документів щодо належного укладення трудового договору з Степаняк Марією Петрівною згідно вимог частини першої, третьої статті 24 КЗпП України, однак надано цивільно – правовий договір №1 від 20 серпня 2020.
Покарання: відсутні
14.01.2019 1398496 Зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю Державна служба України з питань праці Проведено
Порушення відсутні
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю
Учасники:
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
14.01.2019 1413388 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
67 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Учасники:
Халак Богдан Степанович — майстер кар’єру
Друль Анатолій Миронович — заступник голови правління по цегельному виробництву
Іванишин Орест Михайлович — головний енергетик
Неілик Роман Миколайович — інженер з охорони праці
Тимкович Галина Миронівна — Голова правління
Порушення:
Не розроблений графік обстежень структурних підрозділів службою охорони праці
На генераторі для зварювання відкриті струмоведучі частини
На електровізку № 1 відсутній захисний кожух на ремінній передачі
Майстер кар’єру Халак Б.С., в обов’язки якого покладено здійснення контролю за безпечним веденням робіт на кар’єрі Орховицького родовища глини, не пройшов періодичної перевірки знань Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом відповідно до вимог
Відповідальний за електрогосподарство не проводить інструктаж з електробезпеки відрядженим працівникам ЕТЛ ВНП «Струм»
Не забезпечено достатню кількість електротехнічних працівників(не призначено особу яка заміщає відпові-дального за електрогосподарство)
Не проведено перевірку герметичності приєднання гумотканних рукавів до штуцерів газових приладів за допомогою приладів або мильної емульсії (не рідше ніж один раз на тиждень)
Рукави для газового зварювання експлуатуються з тріщинами
У виробничих цехах на робочих місцях на видному місці не вивішені таблиці сигналів та інструкції про порядок пуску та зупинки обладнання
Не розроблений перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки
Відсутні графіки ремонту (технічного обстеження ) вантажопідіймальних кранів, затверджені суб’єктом господарювання, порядок виведення кранів в ремонт наказом чи розпорядженням суб’єктом господарювання не встановлено
Допускається застосовування драбин, що збиті цвяхами, без скріплювання тятив болтами та врізування щаблів у тятиви
Не проводяться лабораторні дослідження умов праці згідно п. 9.6. ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації», п.3.2. ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»
Не розроблена програма проведення вступного інструктажу з урахуванням особливостей підприємства
Електроустановки в цехах не всюди забезпечені ізолювальними площадками або діелектричними килимками, що є порушенням п.11.59. НПАОП 26.0-1.07-75 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли і вапна
Місця для підключення до електричної мережі переносних електроприймачів струму не мають написів, що вказують про напругу мережі та вид струму
Не утримуються в чистоті цехи
Газове господарство. Не проведено перевірку надійності ущільнень вводів і випусків підземних інженерних комунікацій будівель підприємства
Не допущено до виконання своїх обов’язків у встановленому порядку обслуговувальний і ремонтний персонал крана (машиністів, їх помічників; слюсарів; слюсарів-електриків; працівників, процедура допуску не визначена суб’єктом господарювання
Вантажопідіймальний кран мостовий реєстраційний № Л-3224. Вантажопідіймальний мостовий кран реєстр. № Л-3224 складу сировини, після напрацювання встановленого терміну, технічного обстеження та позачергових випробувань пущено в роботу без рішення про можливість експлуатації виданого відповідальною особою у встановленому порядку з записом в паспорті
Не в повному обсязі розроблений перелік необхідних інструкцій по професіях та видах робіт підприємства
Не випробувані засоби захисту (ізолювальні кліщі, інструмент з ізолювальними ручками)
Не заповнено паспорт газового господарства
Не проводиться періодичне випробування драбин статичним навантаженням 1 раз на 6 місяців
Не для всіх професій розроблені навчальні плани та програми спеціального навчання з питань охорони праці з урахуванням конкретних видів робіт, функціональних обов’язків працівників
В журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці неправильно ведуться записи, неправильно вказуються номери інструкцій, по яких проводиться інструктаж, після проведення інструктажів не вноситься запис про допуск до самостійної роботи
Не визначений особою, відповідальною за електро-господарство,список працівників, які мають право проведення оперативних переговорів з енерго-постачальною організацією та не погоджений з Держпраці,
На електровізку № 2 відсутній захисний кожух на зубчастій передачі
Не визначений перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування
І Служба охорони праці. На підприємстві недостатньо забезпечено функціонуван-ня системи управління охороною праці
Відсутній Графік технічного огляду, технічного обслуговування і ремонту об'єктів систем газопостачання підприємства
В гаражі на в’їзній частині оглядової канави відсутній розсікач
Не переглянуто аптечки медичної допомоги, що знахо-дяться на технологічних транспортних засобах (екскаваторрах, бульдозерах) з метою вилучення протермінованих та непридатних для вживання та поновлення медикаментами, придатними для вживання, чим порушено вимоги пункту 1.1. глави 1, Розділу VІІ НПАОП 0.00-1.24-00
ІІ Виробничі приміщення. Елементи будівельних конструкцій, які представляють небезпеку аварій і нещасних випадків, небезпечні елементи виробничого обладнання та інші небезпечні зони (негабаритні проходи) не зазначені сигнально- попереджуючим забарвленням та знаками безпеки згідно ГОСТ 12.4.026-7
Не розроблений перелік професій та посад працівників підприємства, які звільняються від повторного інструктажу
Не проводяться планові періодичні огляди кранових колій мостового крана під керівництвом працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів і машин, або працівника, відповідального за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів та машин,( якщо на нього покладені обов’язки з нагляду за крановими коліями), не рідше одного разу на місяць, відзначаючи результати перевірки в вахтовому журналі машиніста крана.
Обладнання ЗТП-10/0,4 кВ № 235 та ЗТП-10/0,4 кВ №236 не очищене від пилу та бруду згідно п.3.16 розділу VII Правил технічної експлуатації електро-установок споживачів
Не визначені особою, відповідальною за електро-господарство, списки працівників,які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керівників робіт, допускачів ; переліки робіт ,які виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації
Не розроблені комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці на 2019 р., що є порушенням ПКМУ № 994 Постанови КМУ від 27.06.03р. № 994
Електрообладнання ЗТП-10/ 0,4 кВ № 235, ЗТП-10/0,4 кВ № 236. Не отримано дозвіл ГУ Держпраці на експлуатацію електричного устаткування електричних станцій та мереж напругою понад 1000 В, а саме ЗТП-10/0,4 кВ №235 та ЗТП-10/0,4 кВ №236
Не проводиться контрольний огляд газового господарства підприємства з оформленням акту (2 рази на рік),
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці підприємства розроблено без врахування змін, затверджених наказом Міністерства соціальної політики № 140 від 30.01.2017р.
Не оформлений комісією підприємства акт опосвідчення стану безпеки електрообладнання 10/0,4 кВ
Не встановлений особою,відповідальною за електро-господарство,список адміністративно-технічних пра-цівників, яким дозволяється одноосібний огляд елек-троустановок
Роботодавцем не визначено наказом порядок введення устаткування (вантажопідіймального крана) в експлуатацію після напрацювання ним встановленого терміну, експертного обстеження, встановленого нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами, чим порушено п.п.38.39. «Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин..» затвердженого постановою КМУ від 26 травня 2004 р. N 687
Не заведені «Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями», «Оперативний журнал», «Журнал обліку електроінструменту» , «Журнал обліку захисних засобів», паспорти ЗТП-10/0.4 кВ
Відсутній журнал технічних оглядів і обходів зовнішніх газопроводів підприємства
Технологічні транспортні засоби (екскаватори, бульдозери), що експлуатуються на кар’єрі Орховицького родовища глини не пройшли технічний огляд згідно з Порядком проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 15.02.2010 № 9
Майстер кар’єру Халак Б.С.,у ІІІ кварталі 2018 року не у всіх випадках видавав письмові наряди на виконання робіт підвищеної небезпеки на кар’єрі Орховицького родовища глини
Орховицький кар’єр глини.Не представлено в Головне управління Держпраці у Львівській області план розвитку гірничих робіт на 2019 на Орховицькому родовищі глини
Підприємством не складено повідомлення про результати ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки за формою ОПН-1 і не надіслано його відповідним територіальним органам Держпраці, що є порушенням статті 18 Постанови КМУ від 11 липня 2002 р. N 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».
Не для всіх професій розроблені програми стажування відповідно до функціональних обов’язків працівників
Не всі інструкції з охорони праці розроблені згідно вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці
В цеху застосовується саморобний держак електродотримачів, який виготовлений не із негорючого діелектричного та теплоізоляційного матеріалу
Зварювальні установки приєднуються до електричної мережі без комутаційних пристроїв
У керівників структурних підрозділів відсутні у повному обсязі комплекти необхідних інструкцій та переліки інструкцій, необхідних для працівників усіх професій і для всіх видів робіт підрозділу, затверджених роботодавцем
Грейфер мостового крану реєстр. № Л-3224 не споряджений табличкою із зазначенням найменування або знака для товарів і послуг виробника, порядкового номера за системою нумерації виробника, власної маси грейфера, його умовного позначення
На час перевірки відсутні в складі, де працює кран реєстр. № Л-3224, розроблені типові технологічні карти ( проекти) ведення робіт вантажопідіймальними кранами для забезпечення безпечної експлуатації та виконання відповідних робіт
На кнопках пультів керування частково відсутні чіткі написи, що вказують операцію, для якої вони призначені, що є порушенням п.3.13. глави 3, розділу VІІ Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
В журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці не вказується вік особи, якій проводиться інструктаж
Після проведення часткового технічного огляду вантажопідіймального крана реєстр. № Л-3224 складу сировини не представлено (відсутній на час перевірки) протокол вимірювань розтікання струмів заземлення крана
Не зареєстровано в ГУ Держпраці декларацію відпо-відності матеріально-технічної бази вимогам законо-давства з питань охорони праці для виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В
Оглядова канава не забезпечена направляючими ребордами на всю її довжину для попередження падіння автомобіля з естакади під час його руху
Електротехнічні працівники не пройшли періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій
Допускається використовувати як зворотний провід мережу заземлення
Рукавам для газового зварювання не проводиться 1 раз на 3 місяці гідравлічне випробування на міцність тиском, що становить 1,25 робочого тиску протягом не менше 10 хв.
На екскаваторі ЕО-4111, що використовується на Орховицькому родовищі для проведення видобувних робіт з послідуючим навантаженням глини в транспортні засоби, таблиця сигналів містить нерозбірливі надписи
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
14.01.2019 1497883 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Не проведено
Порушення відсутні
Причина, по якій не проведено перевірку: суб'єкт господарської діяльності тимчасово не здійснює господарську діяльність з грудня 2018 року
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Об'єкти:
ПрАТ "Вістовицький завод будівельної та художньої кераміки»"
81440, Львівська обл., Самбірський р-н, С. Вістовичі
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
27.11.2018 1370052 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція у Львівській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: дотримання вимог природоохоронного законодавства
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Тимкович Галина Миронівна — голова правлвння
Друль Анатолій Миронович — заступник голови правління
Порушення:
Виявлено невиконання пункту № 4 припису від 07.02.2018р. № 30-02, що є порушенням виконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
23.04.2018 368252 Геологічне вивчення надр та раціональне і ефективне використання надр України Державна служба геології та надр України Проведено
5 порушень
Предмет перевірки: № 1937 від 26.07.1999, Видобування, Суглинок, Глина
Учасники:
Тимкович Г М — Голова правління
Тимкович Г.М. — Голова правління
Порушення:
Показники проекту розробки родовища не дотримуються в частині об’ємів видобутку
Не дотримано в частині об’ємів видобутку «План розвитку гірничих робіт по Орховицькому родовищу глинистої сировини в Самбірському районі Львівської області на 2017 рік»
Розробка Орховицького родовища проводиться згідно «Робочого проекту розробки і рекультивації Орховицького родовища глинистої сировини в Самбірському районі Львівської області» (ВАТ «Гірхімпром» ДП «Геотехбуд» м. Львів, 2001 р.) та «Коригування робочого проекту розробки і рекультивації Орховицького родовища глинистої сировини в Самбірському районі Львівсткої області в частині Календарного плану розробки на ділянці І черги 4 га» (ВАТ «Гірхімпром» ДП «Геотехбуд» м. Львів, 2006 р.), що не погоджений з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України
У зв’язку з допущенням надрокористувачем порушень, описаних в пунктах 1-4 не виконується Угода про умови користування надрами від 26.07.1999 №1937
Не дотримано в частині об’ємів видобутку «План розвитку гірничих робіт по Орховицькому родовищу глинистої сировини в Самбірському районі Львівської області на 2018 рік»
Покарання:
Інше
07.02.2018 1355620 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція у Львівській області Проведено
4 порушення
Предмет перевірки: дотримання вимог природоохоронного законодавства
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Тимкович Галина Миронівна — Голова правління
Порушення:
не налагоджено ведення журналу первинного обліку води по формі ПОД - 11, та журнал обліку якості стічних вод по формі ПОД- 13
не розраховано показник загального утворення відходів. не ведеться журнал первинного обліку поводження з відходами за встановленою формою №1 -ВТ
не розроблено паспорт ПГОУ та не проведені лабораторні замінри ефективності роботи ПГОУ з відповідним оформленням актів ефективності роботи ПГОУ
не проведений контроль ГДВ згідно плануц - графіку
Покарання:
Штраф, який встановлено законом у фіксованому розмірі