Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (66)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ.Ю.С. ЗАВАДСЬКОГО "

#05423366

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ.Ю.ЗАВАДСЬКОГО"
ЄДРПОУ 05423366
Адреса вул. Берегова, 26, С. Вiстовичi, Самбiрський р-н., Львiвська обл.
(КОАТУУ 4624284902)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №561435
Дата державної реєстрації 08.06.2011
Середня кількість працівників 199
Орган управління Управлiння Товариством здiйснюють: 1) Загальнi збори акцiонерiв; 2) Наглядова рада; 3) Правлiння; 4) Ревiзiйна комiсiя.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ЦФ ПАТ”Кредобанк вiддiлення №3 в м.Рудки
МФО: 325365
Номер рахунку: 2600901349770
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/в
МФО: д/в
Номер рахунку: д/в
Контакти
+38 (032) 364-55-05
ttimrvist@ukr.net

Посадові особи

Ім'я Посада
Друль Анатолій Миронович Член правлiння-начальник цегельного виробництва
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані КА, 487266, Самбiрське РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
Освіта Львiвська полiтехнiка? в 1982р. по спецiальностi напiвпровiдникове вакуумне машинобудування
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Служив в армiї.
Примітки Виконує обов'язки начальника цегельного виробництва, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Обов'язки членiв правлiння вказанi в п. 9.4 Статуту. Як член правлiння працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Юрчишин Марія Григорівна Член правлiння - начальник цеху керамiки
Рік народження 1962 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані КВ, 242344, Самбiрське РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
Освіта Львiвська полiтехнiка? в 1985р. по спецiальностi хiмiчна технологiя керамiки та вогнетривiв
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи Навчання у вузi
Примітки Виконує обов'язки начальника цеху керамiки, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Обов'язки членiв правлiння вказанi в п. 9.4 Статуту. Як член правлiння працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Романяк Іван Михайлович Член Наглядової ради
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані КВ, 087067, Самбiрським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
Освіта середня
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи Служив в армiї
Примітки Працює водiєм, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Функцiї Голови i членiв Наглядової ради вказанi в п. 9.3 Статуту. Як член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Гірняк Мирон Васильович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані КВ, 459440, Самбiрським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
Освіта с/спец. Львiвський будiвельний технiкум в 1983р. по спецiальностi промислове i цивiльне будiвництво
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Д/в
Примітки Працює старшим майстром цегельного заводу, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Функцiї Голови i членiв Ревiзiйної комiсiї вказанi в п. 9.5 Статуту. Як Голова Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Антоняк Роман Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1954 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані КВ, 376288, Самбiрським РВ УМВС України у Львiвськiй обл,
Освіта С/спец.Вишнянський сiльгосптехнiкум в 1983р. по спецiальностi агроном.
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи м.Рудки, Сiльгосптехнiка.
Примітки Працює каповщиком цеху керамiки, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Функцiї Голови i членiв Наглядової ради вказанi в п. 9.3 Статуту. Як член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Тимкович Галина Миронівна Голова правлiння-директор
Рік народження 1957 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані КВ, 155250, Самбiрське РВ УМВС
Освіта Львiвська полiтехнiка? в 1980р.по спецiальностi хiмiчна технологiя шкла i ситалiв
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Навчання у вузi
Примітки Виконує обов'язки директора, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Функцiї Голови правлiння, вказанi в п. 9.4 Статуту. Як Голова правлiння працює на безоплатнiй основi. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Ільчинський Володимир Васильович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані КВ, 087057, Самбiрським РВ УМВС України у Львiвськiй обл
Освіта Д/в
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи Служив в армiї.
Примітки Працює електромонтером, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Функцiї Голови i членiв Ревiзiйної комiсiї вказанi в п. 9.5 Статуту. Як член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Сардига Любов Іванівна Головний бухгалтер
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 13.05.2011 - Безтермiновий
Паспортні дані КВ, 414118, Самбiрське РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
Освіта Львiвський державний сiльськогосподарський iнститут по спецiальностi економiст з бух. облiку i фiнансiв
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи Студентка Львiвського державного сiльськогосподарського iнституту
Примітки Головний бухгалтер вiдповiдає за керiвництво бухгалтерiєю, пiдготовкою податкової та бухгалтерської звiтностi, тримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було
Шимчак Ярослав Васильович Голова Наглядової ради
Рік народження 1949 р. н. (74 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані KС, 039280, Самбiрським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.,
Освіта Дрогобицький механiчний технiкум в 1976р.по спецiальностi обробка металiв рiзанням
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Львiвське БУ-539,слюсар
Примітки Працює головним механiком, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Функцiї Голови i членiв Наглядової ради вказанi в п. 9.3 Статуту. Як Голова Наглядової ради працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Романяк Богдан Петрович Член правлiння - головний iнженер
Рік народження 1955 р. н. (68 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані КС, 509022, Самбiрське РВ УМВС України у Львiвськiй обл
Освіта с/спец.Львiвський технiкум радiоелектронiки в 1982р.по спецiальностi обробка металiв рiзанням
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Львiвський автобусний завод-майстер.
Примітки Виконує обов'язки головного iнженера, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Обов'язки членiв правлiння вказанi в п. 9.4 Статуту. Як член правлiння працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Малін Катерина Василівна Член правлiння-iнспектор вiддiлу кадрiв
Рік народження 1958 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані КА, 362021, Самбiрське РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
Освіта Львiвський лiсотехнiчний iнститут в 1980р. по спецiальностi технологiя обробки i оздоблення меблiв
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Тересвянський ДОК-майстер.
Примітки Виконує обов'язки iнспектора вiдiлу кадрiв, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Обов'язки членiв правлiння вказанi в п. 9.4 Статуту. Як член правлiння працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Дерефінка Ігор Йосипович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1957 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані КВ, 961882, 24.06.2002, Самбiрським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
Освіта середня
Попередне місце роботи ВЧ 36843 , водiй автокрану
Примітки Повноваження визначенi Статутом Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї:
1)як водiй Товариства, отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом;
2)як член Ревiзiйної комiсiї, працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТзОВ АФ “Львiвський аудит” #23273456
Адреса 79058, Україна, м.Львiв, вул.Замарстинiвська,83-а
Діятельність Аудиторська
Ліцензія
№ 1287
Аудиторської палати України
з 30.03.2001
Контакти 0673102417, 0673102417
Примітки Договiр № 29/01 вiд 29 сiчня 2014 року
Публiчне акцiонерне товариство "ВIЕс Банк” #19358632
Адреса 79000, Україна, м.Львiв, вул.Грабовського,11
Діятельність Дiяльнiсть по випуску та обiгу цiнних паперiв, депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ №493380
ДКЦПФР
з 22.10.2009
Контакти 032 297 69 77, д/в
Примітки Договiр №12-Е вiд 15.07.2011р.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м.Київ, вул.Б.Грiнченка,3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ Серiя АВ №581322
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти 044 279 12 13, 044 279 62 97
Примітки Договiр № Е-4038 вiд 18.07.2011р.

Власники акцій

Власник Частка
ЧЛЕНИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ТА ПЕНСІОНЕРИ САМБІРСЬКОГО ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 49.00%
Паспорт д/в, д/в, д/в
Об'єднання "Львiвоблагропромбуд" / #03089153 36.00%
Адреса Україна, м.Львiв, пр.Чорновола д.67
Код 03089153
ТзОВ "Перше травня" (колгосп) / #03762331 6.50%
Адреса Україна, с.Волоща, д/в
Код 03762331
Iнститут "Львiвагропроект" / #05454384 3.60%
Адреса Україна, м.Львiв, пр. Чорновола д.67
Код 05454384
ТзОВ НВО "Облсiлькомунгосп" / #01337475 3.00%
Адреса Україна, м.Львiв, пр.Чорновола д.67
Код 01337475
ЧЛЕНИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ТА ПЕНСІОНЕРИ ОБ'ЄДНАННЯ 'ЛЬВІВОБЛАГРОПРОМБУД 1.90%
Паспорт д/в, д/в, д/в

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТзОВ "Галичбудмонтаж» / #31291285 21 066 шт 31.07%
Адреса Україна, м.Львiв, проф.Буйка,7
ТИМКОВИЧ ГАЛИНА МИРОНІВНА 18 701 шт 27.58%
Паспорт КВ, 155250, Самбiрське РВ УМВС України у Львiвськiй обл
ТзОВ НВО "Облсiлькомунгосп" / #01337475 8 034 шт 11.85%
Адреса Україна, м.Львiв, пр. В.Чорновола,буд.67,оф.705