Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (36)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРОНА"

#30726778

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРОНА"
ЄДРПОУ 30726778
Адреса м. Київ, вул. Костянтинiвська, 19 Подiльський р-н, 04071
(КОАТУУ 8038500000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 № 770067
Дата державної реєстрації 09.03.2000
Середня кількість працівників 30
Орган управління Вiдповiдно до Статуту ПрАТ "СК "КРОНА" органами управлiння є: Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова Рада; Виконавчий орган Компанi (одноосiбний) ї в особi Генерального Директора; Ревiзор.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "УкрСибБанк" м. Київ
МФО: 351005
Номер рахунку: 26509159042903
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО: 380269
Номер рахунку: 26033056202123
Контакти
+38 (044) 220-09-00
sk@krona.net.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Промгазінвест Ревiзор ПрАТ "СК "КРОНА"
Дата вступу на посаду і термін 08.11.2013 - 3 роки
Паспортні дані н/д, 34491983, н/д
Освіта н/д
Попередне місце роботи н/д
Примітки Винагорода посадовiй особi - юридичнiй особi - Ревзору Товариства виплачувалась вiдповiдно до цивiльно правового договору про викоанння функцiй Ревiзора ПрАТ "СК "КРОНА". Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, Положенням про Ревiзора ПрАТ "СК "КРОНА" та договором.
Науменко Олена Вікторівна Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА"
Рік народження 1977 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.10.2016 - до 01.05.2019 р.
Паспортні дані АК, 857829, 19.05.2000, Тернiвський РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи ТОВ "Iмпульс-Т", Директор.
Примітки Винагорода посадовiй особi - юридичнiй особi - Головi Наглядової ради Товариства виплачувалась вiдповiдно до цивiльно- правового договору про виконання функцiй Голови Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА". Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПрАТ "СК "КРОНА" та договором.
Добренкова Юлія Володимирівна Генеральний Директор
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.09.2013 - 3 роки - до 13 травня 2018 року включно.
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Приватне акцiонерне товариство "КРОНА" - Голова Правлiння
Примітки Винагорода посадовiй особi - Генеральний Директор ПрАТ "СК "КРОНА" виплачувалась вiдповiдно до трудового договору про виконання функцiй Генерального Директора ПрАТ "СК "КРОНА" та штатного розпису Товариства.
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, договором.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Згода на розкриття паспортних даних не надана.
Займанi посади за останнi 5 рокiв: ЗАТ "Альфа-страхування" - провiдний фахiвець служби внутрiшнього аудиту; ПрАТ "СК "КРОНА" - на посадi члена Правлiння - заступника Голови Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА", Голова Правлiння та Генеральний Директор ПрАТ "СК"КРОНА"
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Промгазінвест' Ревiзор ПрАТ "СК "КРОНА"
Дата вступу на посаду і термін 08.11.2013 - 3 роки
Паспортні дані н/д, 34491983, н/д
Освіта н/д
Попередне місце роботи н/д
Примітки Винагорода посадовiй особi - юридичнiй особi - Ревзору Товариства виплачувалась вiдповiдно до цивiльно правового договору про викоанння функцiй Ревiзора ПрАТ "СК "КРОНА". Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, Положенням про Ревiзора ПрАТ "СК "КРОНА" та договором.
Брусов Олексій Ілліч Член Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА"
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - до 01.05.2019 р.
Паспортні дані СН, 663322, 09.12.1997, Мiнським РУ УМВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи ТОВ "Корпоративнi рiшення ЛТД", Директор. ТОВ "Селектив", Директор.
Примітки Винагорода посадовiй особi - юридичнiй особi - члену Наглядової ради Товариства виплачувалась вiдповiдно до цивiльно- правового договору про викоанння функцiй члена Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА". Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПрАТ "СК "КРОНА" та договором.
Петренко Наталія Миколаївна Головний бухгалтер ПрАТ "СК "КРОНА"
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.02.2008 - Необмежено
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Головний бухгалтер ЗАТ "Страхова компанiя "КРОНА" з 25.03.2008р.
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом Компанiї. Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю та законодавством України.
Згода на розкриття паспортних даних не надана.

Ліцензії

Дата  
АЕ 293761 01.08.2006 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 01.08.2006
Опис Безстрокова.
АЕ 293762 01.08.2006 Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 01.08.2006
Опис Безстрокова.
АЕ 293763 01.08.2006 Страхування медичних витрат
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 01.08.2006
Опис Безстрокова.
АЕ 293764 01.08.2006 Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 01.08.2006
Опис Безстрокова.
АЕ 293765 26.07.2005 Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 26.07.2005
Опис Безстрокова.
АЕ 293766 01.08.2006 Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 01.08.2006
Опис Безстрокова.
АЕ 293767 01.08.2006 Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 01.08.2006
Опис Безстрокова.
АЕ 293768 01.08.2006 Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу))
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 01.08.2006
Опис Безстрокова.
АЕ 293769 01.08.2006 Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 01.08.2006
Опис Безстрокова.
АЕ 293770 01.08.2006 Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 01.08.2006
Опис Безстрокова.
АЕ 293771 04.08.2005 Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 04.08.2005
Опис Безстрокова.
АЕ 293772 01.08.2006 Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 01.08.2006
Опис Безстрокова.
АЕ 293773 12.12.2006 Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 12.12.2006
Опис Безстрокова.
АЕ 293774 01.08.2006 Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 01.08.2006
Опис Безстрокова.
АЕ 293775 01.08.2006 Страхування вiд нещасних випадкiв
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 01.08.2006
Опис Безстрокова.
АЕ 293776 01.08.2006 Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 01.08.2006
Опис Безстрокова.
АЕ 293777 11.04.2006 Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести д
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 11.04.2006
Опис Безстрокова.
АЕ 293778 14.09.2006 Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 14.09.2006
Опис Безстрокова.
АЕ 293779 01.08.2006 Страхування фiнансових ризикiв
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 01.08.2006
Опис Безстрокова.
АЕ 293780 01.08.2006 Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 01.08.2006
Опис Безстрокова.
АЕ 293781 11.04.2006 Страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного п
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 11.04.2006
Опис Безстрокова.
б/н 12.04.2016 Добровiльне страхування сiльськогосподарської продукцiї
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 12.04.2016
Опис безстрокова

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Аудиторська фiрма " ПКФ " Аудит - Фiнанси" #34619277
Адреса 01054, Україна, м. Київ, О. Гончара,41А, 3 поверх
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ 3886
Аудиторська палата України
з 21.10.2006
Контакти 044-5012531, 044-5012531
Примітки н/н
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АРТ-КАПIТАЛ КАСТОДI" #30784585
Адреса 03151, Україна, Київ, Народного Ополчення, 1
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ 263455
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти +380444905183, +380444905183
Примітки З Депозитарною установою укладено Договiр про обслуговування рахунку ПрАТ "СК "КРОНА" в цiнних паперах.
Публiчне акцiонерне товариство"Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, Київ, Б.Грiнченка, буд.3
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти 044 3777265, 044 2791249
Примітки Депозитарiй, з яким Компанiя уклала договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
30726778
Адреса
Опис ПрАТ "СК "КРОНА" не приймає участi у створеннi юридичних осiб.

Власники акцій

Власник Частка
ТОВ "Iмпульс-Т" / #31868189 34.71%
Адреса Україна, Київ, провулок Електрикiв,15
Код 31868189
ПЛАЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 14.79%
Паспорт СН, 038986, 28.12.1995, Печерським РУ ГУ МВС в м. Києвi
ТОВ "Селектив" / #34294305 15.76%
Адреса Україна, Київ, провулок Електрикiв, 15
Код 34294305
ПАТ "Київенерго" / #00131305 11.94%
Адреса Україна, Київ, площа Iвана Франка, буд.5
Код 00131305
БРУСОВ ОЛЕКСІЙ ІЛЛІЧ 8.98%
Паспорт СН, 663322, 09.12.1997, Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
ТОВ "Компанiя з управлiння активами та адмiнiстратор пенсiйних фондiв "АЛЬТАНА IНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий недеверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд закритого типу "ФIНАНССIС ПРОМГРУПП" / #35093832 8.82%
Адреса Україна, Київ, пров. Киянiвський, б. 7А
Код 35093832
ТОВ "ПромГазIнвест" / #34491983 5.00%
Адреса Україна, Київ, Промислова,4
Код 34491983

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВ "Iмпульст-Т" / #31868189 102 429 шт 34.71%
Адреса Україна, Київ, пр.Електрикiв, 1
ПЛАЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 43 640 шт 14.79%
Паспорт СН, 038986, 28.12.1995, Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
ТОВ "Селектив" / #34294305 46 522 шт 15.76%
Адреса Україна, Київ, пр.Електрикiв, 15
ПАТ "Київенерго" / #00131305 35 235 шт 11.94%
Адреса Україна, Київ, площа Iвана Франка,5