Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (36)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРОНА"

#30726778

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІЙОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРОНА"
ЄДРПОУ 30726778
Адреса 01133 м. Київ, вул. Щорса, 36-Б
(КОАТУУ 8038200000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 № 770067
Дата державної реєстрації 09.03.2000
Середня кількість працівників 72
Орган управління Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова Рада; Правлiння Компанiї.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "ЕНЕРГОБАНК"
МФО: 300272
Номер рахунку: 265083311401
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "ЕНЕРГОБАНК"
МФО: 300272
Номер рахунку: 26508331140978
Контакти
+38 (044) 220-09-00
gadomska@krona.net.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Тов 'Імпульс-Т' Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА"
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2011 - 2014
Паспортні дані 31868189 , Подiльська РДА м.Київ
Примітки Винагорода посадовiй особi - юридичнiй особi - Голова Наглядової ради Товраиства виплачувалась вiдповiдно до цивiльно правового договору про викоанння функцiй Голови Наглядової ради ПрАт "СК "КРОНА". Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПрАТ "СК "КРОНА" та договором.
Петренко Н.М. Головний бухгалтер ПрАТ "СК "КРОНА"
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.02.2008 - -
Паспортні дані -, -, -
Освіта вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер ЗАТ "Страхова компанiя "КРОНА" з 2008 року.
Примітки Згода на розкриття паспортних даних не надана.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом Компанiї. Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю та законодавством України.
Тов 'Селектив член Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА"
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2011 - 2014
Паспортні дані 34294305
Примітки Винагорода посадовiй особi - юридичнiй особi - член Наглядової ради Товраиства виплачувалась вiдповiдно до цивiльно правового договору про викоанння функцiй члена Наглядової ради ПрАт "СК "КРОНА". Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПрАТ "СК "КРОНА" та договором.
Тов 'Промгазінвест Ревiзор ПрАТ "СК "КРОНА"
Дата вступу на посаду і термін 08.11.2013 - 2016
Паспортні дані 34491983, Голосiївська РДА у м.Київ
Примітки Винагорода посадовiй особi - юридичнiй особi - РевзорТовариства виплачувалась вiдповiдно до цивiльно правового договору про викоанння функцiй Ревiзора ПрАТ "СК "КРОНА". Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, Положенням про Ревiзора ПрАТ "СК "КРОНА" та договором.
Тов 'Промгазінвест' Ревiзор ПрАТ "СК "КРОНА"
Дата вступу на посаду і термін 08.11.2013 - 2016
Паспортні дані 34491983, Голосiївська РДА у м.Київ
Примітки Винагорода посадовiй особi - юридичнiй особi - РевзорТовариства виплачувалась вiдповiдно до цивiльно правового договору про викоанння функцiй Ревiзора ПрАТ "СК "КРОНА". Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, Положенням про Ревiзора ПрАТ "СК "КРОНА" та договором.
Гадомська О.М. член Правлiння-заступник Голови Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА"
Рік народження 1981 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 11.05.2011 - 2014
Паспортні дані -, -, -
Освіта вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи займанi посади за останнi 5 рокiв: ТОВ "Юридична фiрма "АРКА", Провiдний юрисконсульт.
Примітки Згода на розкриття паспортних даних не надана.
Винагорода посадовiй особi - члену Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" - заступнику Голови Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" з правових та корпоративних питань виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правового договору про виконання функцiй члена Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" та штатного розпису Товариства.
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА", договором.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Тов 'Селектив' член Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА"
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2011 - 2014
Паспортні дані 34294305
Примітки Винагорода посадовiй особi - юридичнiй особi - член Наглядової ради Товраиства виплачувалась вiдповiдно до цивiльно правового договору про викоанння функцiй члена Наглядової ради ПрАт "СК "КРОНА". Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПрАТ "СК "КРОНА" та договором.
Тов 'Імпульс-Т Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА"
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2011 - 2014
Паспортні дані 31868189 , Подiльська РДА м.Київ
Примітки Винагорода посадовiй особi - юридичнiй особi - Голова Наглядової ради Товраиства виплачувалась вiдповiдно до цивiльно правового договору про викоанння функцiй Голови Наглядової ради ПрАт "СК "КРОНА". Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПрАТ "СК "КРОНА" та договором.
Добренкова Ю.В. Голова Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА"
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.09.2013 - 2014
Паспортні дані -, -, -
Освіта вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи Займанi посади за останнi 5 рокiв:
ЗАТ "Альфа-страхування" - провiдний фахiвець служби внутрiшнього аудиту
ПрАТ "СК "КРОНА" на посадi члена Правлiння - заступника Голови Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА"
Примітки
Згода на розкриття паспортних даних не надана.
Винагорода посадовiй особi - Головi Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правового договору про виконання функцiй Голови Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" та штатного розпису Товариства.
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА", договором.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Гербеніс В.Б. члкн Правлiння - заступник Голови Правлiння з особистого страхування ПрАТ "СК "КРОНА"
Рік народження 1967 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.05.2011 - 2014
Паспортні дані -, -, -
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи попереднi 5 рокiв займав i посаду Заступник Генерального директора ЗАТ "СК "Крона" з особистого страхування.
Примітки Згода на розкриття паспортних даних не надана.
Винагорода посадовiй особi - члену Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" - заступнику Голови Правлiння з особистого страхування виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правового договору про виконання функцiй члена Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" та штатного розпису Товариства.
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА", договором.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.

Ліцензії

Дата  
АВ 584902 27.01.2011 страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 27.01.2011
Опис безстрокова
АВ 594401 14.12.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова
АВ 594402 14.12.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова
АВ 594403 14.12.2011 страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного п
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова
АВ 594404 14.12.2011 авiацiйне страхування цивiльної авiацiї
Орган ліцензування АВ 594404
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова
АВ 594405 14.12.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести д
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова
АВ 594406 14.12.2011 особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова
АВ 594407 14.12.2011 особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова
АВ 594408 14.12.2011 страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезенi небезпечних вантажiв
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова
АВ 594409 14.12.2011 страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу))
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова
АВ 594410 14.12.2011 страхування вiд нещасних випадкiв
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова
АВ 594411 14.12.2011 страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова
АВ 594412 14.12.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова
АВ 594413 14.12.2011 страхування медичних витрат
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова
АВ 594414 14.12.2011 страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзни
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова
АВ 594415 14.12.2011 страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова
АВ 594416 14.12.2011 страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова
АВ 594417 14.12.2011 страхування фiнансових ризикiв
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова
АВ 594418 14.12.2011 страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова
АВ 594419 14.12.2011 страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова
АВ 594420 14.12.2011 медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова
АВ 594421 14.12.2011 страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис безстрокова

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство"Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м.Київ, Б.Грiнченка, буд.3
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти 044 3777265, 044 2791249
Примітки Депозитарiй, з яким Компанiя уклала договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Арка" #31520115
Адреса 01024, Україна, м.Київ, Промислова,4
Діятельність Аудитор, який здiйснює перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Товариства за МСФЗ
Ліцензія
№ 2698
Аудиторська палата України
з 28.09.2011
Контакти 044 5072554, 044 5072554
Примітки Аудиторська фiрма, з якою Компанiя уклала договiр на аудиторськi послуги.
Приватне акцiонерне товариство "Енергобанк" #19357762
Адреса 01025, Україна, м.Київ, Воздвиженська, 56
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ 581383
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 16.06.2011
Контакти 044 2016955, 044 2016955
Примітки Зберiгач з яким Компанiя уклала договiр на обслуговування.

Власники акцій

Власник Частка
ТОВ "Iмпульс-Т" / #31868189 40.81%
Адреса Україна, м. Київ, провулок Електрикiв,1540
Код 31868189
ТОВ "Летон" / #34429936 18.86%
Адреса Україна, м. Київ, вулиця Оранжерейна, буд.3
Код 34429936
ТОВ "Селектив" / #34294305 18.53%
Адреса Україна, м. Київ, провулок Електрикiв, 15
Код 34294305
ПАТ "Київенерго" / #00131305 11.94%
Адреса Україна, м. Київ, площа Iвана Франка, буд.5
Код 00131305
ЗАТ "СК "ЛАД" / #32920946 8.82%
Адреса Україна, м.Київ, Горького,29
Код 32920946
ТОВ "ПромГазIнвест" / #34491983 1.05%
Адреса Україна, м.Київ, Промислова,4
Код 34491983

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВ "Iмпульст-Т" / #31868189 120 439 шт 40.81%
Адреса Україна, м.Київ, пр.Електрикiв, 1
ТОВ "Летон" / #34429936 55 645 шт 18.86%
Адреса Україна, м.Київ, Оранжерейна, 3
ТОВ "Селектив" / #34294305 54 682 шт 18.53%
Адреса Україна, м.Київ, пр.Електрикiв, 15
ПАТ "Київенерго" / #00131305 35 235 шт 11.94%
Адреса Україна, м.Київ, площа Iвана Франка,5