Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
SMIDA
Річна звітність:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Зовнішня інформація (3)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРСВІТЛОЛІЗИНГ"

#38519070

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРСВІТЛОЛІЗИНГ"
ЄДРПОУ 38519070
Адреса 01601, м. Київ, Бул. Т. Шевченка, 16
(КОАТУУ 8039100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію АБ № 070667
Дата державної реєстрації 14.12.2012
Орган управління Управлiння товариством здiйснюють: - вищий орган Товариства - загальнi збори акцiонерiв Товариства; - виконавчий орган Товариства - Правлiння; Контролюючий орган - Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ГУ ДКСУ у м.Києвi
МФО: 820019
Номер рахунку: 37122001005833
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті -
МФО: -
Номер рахунку: -
Контакти
+38 (044) 425-75-38
office@usl.kiev.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Сербіна Тетяна Володимирівна в.о. голови правлiння
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.12.2016 - до призначення в установленому порядку голови правлiння товариства
Паспортні дані н/д, н\д, н/д
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Генеральний ди ректор Державного пiдприємства "Держекоiнвест"
Примітки Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта\. Посадова особа призначена Розпорядженням КМУ № 1042-р вiд 28.12.2016 р. "Про призначення Сербiної Т.В. виконуючою обовязки голови правлiння публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Укрсвiтлолiзинг" Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВ "АФ "РАДА Лтд" #20071290
Адреса 01103, Україна, м. Київ, Залiзничне Шосе, буд. 47
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 101
-
з 18.05.2001
Контакти (044) 507-25-56, (044) 507-25-56
Примітки Товариство надає емiтенту послуги аудиторських перевiрок
ТОВ "АФ "РАДА Лтд" #20071290
Адреса 01103, Україна, м. Київ, Залiзничне Шосе, буд. 47
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 101
-
з 18.05.2001
Контакти (044) 507-25-56, (044) 507-25-56
Примітки Товариство надає емiтенту послуги аудиторських перевiрок
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, Б.Грiнченка, 3
Діятельність професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ -
-
з 10.10.2013
Контакти (044) 279-13-38, (044) 279-13-38
Примітки Емiтент реєстр власникiв iменних цiнних паперiв самостiйно не веде

Власники акцій

Власник Частка
Кабiнет Мiнiстрiв України / #00019442 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2
Код 00019442
0 0.00%
Паспорт н/д, н/д, н/д

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України / #00019442 245 000 шт 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2
0 шт 0.00%
Паспорт -, -, -