Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
SMIDA
Річна звітність:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Зовнішня інформація (3)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРСВІТЛОЛІЗИНГ"

#38519070

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРСВІТЛОЛІЗИНГ"
ЄДРПОУ 38519070
Адреса 01601, м. Київ, Бульв. Тараса Шевченка, 16
(КОАТУУ 8039100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію АБ № 070667
Дата державної реєстрації 14.12.2012
Середня кількість працівників 6
Орган управління Управлiння товариством здiйснюють: - вищий орган Товариства - загальнi збори акцiонерiв Товариства; - виконавчий орган Товариства - Правлiння; Контролюючий орган - Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ГУ ДКСУ у м.Києвi
МФО: 820019
Номер рахунку: 37122001005833
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті -
МФО: -
Номер рахунку: -
Контакти
+38 (044) 425-75-38
office@usl.kiev.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Гук Лідія Миколаївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2014 - до 29.03.2018 р.
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи Головний спецiалiст планово-фiнансового вiддiлу управлiння планово-фiнансової роботи, бухгалтерського облiку та звiтностi Державного агенства з питань науки, iнновацiй та iнформатизацiї України
Примітки Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Змiни у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувались. В Товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Кузнєц Яків Олександрович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1987 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.03.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи Заступник начальника управлiння податкового контролю державної податкової служби у Шевченкiвському районi м. Києва
Примітки Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Змiни у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувались. В Товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Прохорова Юлія Олександрівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1979 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.03.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу iнспектування у сферi науки Департаменту iнспектування у сферi освiти i науки Державного агенства з питань науки, iнновацiй та iнформатизацiї України
Примітки Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Змiни у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувались. В Товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Семчук Григорій Михайлович Член Наглядової ради
Рік народження 1948 р. н. (75 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.09.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Заступник Мiнiстра регiонального розвитку, будiвництва i житлово-комунального господарства
Примітки Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Змiни у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувались. В Товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Рибак Сергій Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.12.2011 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Заступник Мiнiстра фiнансiв
Примітки Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Змiни у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувались. В Товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Заглоцький Сергій Павлович Член правлiння
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.10.2012 - д/н
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ДП "Укрекоресурси", начальник планово-економiчного управлiння Фiнансово-економiчного департаменту
Примітки Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Звiльнений Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України № 23-р вiд 21.01.2015 р. "Про звiльнення Заглоцького С.П. з посади з посади члена правлiння публiчного акцiонерного товариства “Нацiональна акцiонерна компанiя “Укрсвiтлолiзинг. Iнформацiя про призначення на посаду замiсть звiльненої особи вiдсутня. В Товариствi вiдсутня iнформацiя про наявнiсть чи вiдсутнiсть в посадової особи непогашиних судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Наумовець Антон Григорович Член Наглядової ради
Рік народження 1936 р. н. (87 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.12.2011 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта вища
Стаж роботи 55 років
Попередне місце роботи Вiце-президент Нацiональної академiї наук
Примітки Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Змiни у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувались. В Товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Сорокін Віктор Михайлович Член Наглядової ради
Рік народження 1946 р. н. (77 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.12.2011 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта вища
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи Заступник директора з наукової роботи Iнституту фiзики напiвпроводникiв iменi В.С. Лашкарьова Нацiональної академiї наук
Примітки Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Змiни у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувались. В Товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Ногін Віктор Вячеславович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.03.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Завiдувач юридичного сектору Державного агенства з питань науки, iнновацiй та iнформатизацiї України
Примітки Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Змiни у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувались. В Товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Вітряний Ярослав Вікторович Голова правлiння
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.10.2013 - д/н
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу з питань надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту населення Вишгородської райдержадмiнiстрацiї
Примітки Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Звiльнений згiдно Розпорядження Кабiнету Мiнiнстрiв України № 22-р вiд 21.01.2015 р. "Про звiльнення Вiтряного Я.В. з посади голови правлiння публiчного акцiонерного товариства “Нацiональна акцiонерна компанiя “Укрсвiтлолiзинг”. Виконання функцiй голови правлiння покладено на першого заступника голови правлiння Угнiвенка О.Ю. вiдповiдно до Наказу Держенергоефективностi №40-к вiд 26.01.2015 р. та п. 2.6. розд. 2 Положення про правлiння ПАТ "НАК "Укрсвiтлолiзинг". В Товариствi вiдсутня iнформацiя про наявнiсть чи вiдсутнiсть в посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Максюта Анатолій Аркадійович Член Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.06.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi
Примітки Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Змiни у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувались. В Товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Пашкевич Микола Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1948 р. н. (75 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.12.2011 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта вища
Стаж роботи 49 років
Попередне місце роботи Голова Держенергоефективностi
Примітки Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Змiни у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувались. В Товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Угнівенко Олег Юрійович Перший заступник Голови правлiння
Рік народження 1981 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 17.10.2013 - д/н
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ПАТ "Укртранслiзинг", начальник економiчного департаменту
Примітки Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Звiльнений Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України № 570-р вiд 04.06.2015 р. "Про звiльнення Угнiвенка О.Ю. з посади першого заступника голови правлiння публiчного акцiонерного товариства “Нацiональна акцiонерна компанiя “Укрсвiтлолiзинг” за власним бажанням. В Товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Кононенко Ярослав Віталійович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1987 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2014 - до 29.03.2018 р.
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи Головний спецiалiст сектору внутрiшнього аудиту Державного агенства з питань науки, iнновацiй та iнформатизацiї України
Примітки Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Змiни у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувались. В Товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Семиноженко Володимир Петрович Член Наглядової ради
Рік народження 1950 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.12.2011 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта вища
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Голова Держiнформнауки
Примітки Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Змiни у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувались. В Товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВ "АФ "РАДА Лтд" #20071290
Адреса 01103, Україна, м. Київ, вул. Залiзничне Шосе, буд. 47
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 101
Аудиторська палата Украiни
з 18.05.2001
Контакти (044) 507-25-56, (044) 507-25-56
Примітки Товариство надає емiтенту послуги аудиторських перевiрок
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, 3
Діятельність професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 581322
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти (044) 279-13-38, (044) 279-13-38
Примітки Емiтент реєстр власникiв iменних цiнних паперiв самостiйно не веде

Власники акцій

Власник Частка
Кабiнет Мiнiстрiв України / #00019442 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2
Код 00019442
0 0.00%
Паспорт н/д, н/д, н/д

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України / #00019442 245 000 шт 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2