Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (3)
Перевірки (1)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"

#30370711

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071 м. Київ, вулиця Нижнiй Вал, будинок № 17/8
(КОАТУУ 8039100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 № 795373
Дата державної реєстрації 22.05.1999
Середня кількість працівників 148
Орган управління Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "Укрексiмбанк"
МФО: 322313
Номер рахунку: 2650301002704
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "Розрахунковий центр"
МФО: 344443
Номер рахунку: 26506000010922
Контакти
+38 (044) 591-04-34
info@csd.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Корпоративний Недержавний Пенсійний Фонд Національного Банку України Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2014 - вiдповiдно до Статуту
Паспортні дані 34880663
Примітки Рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НДУ" не мiстить строку, на який обрано членiв Наглядової ради ПАТ "НДУ". Термiн повноважень посадових осiб та органiв управлiння визначено Статутом ПАТ "НДУ" та чинним законодавством.
Публічне Акціонерне Товариство 'Державний Ощадний Банк України Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2014 - вiдповiдно до Статуту
Паспортні дані 00032129
Примітки Рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НДУ" не мiстить строку, на який обрано членiв Наглядової ради ПАТ "НДУ". Термiн повноважень посадових осiб та органiв управлiння визначено Статутом ПАТ "НДУ" та чинним законодавством.
Публічне Акціонерне Товариство 'Державний Ощадний Банк України' Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2014 - вiдповiдно до Статуту
Паспортні дані 00032129
Примітки Рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НДУ" не мiстить строку, на який обрано членiв Наглядової ради ПАТ "НДУ". Термiн повноважень посадових осiб та органiв управлiння визначено Статутом ПАТ "НДУ" та чинним законодавством.
Дубова Олена Анатоліївна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2014 - вiдповiдно до Статуту
Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних не надано
Освіта вища
Попередне місце роботи Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи вiдсутнi. З 2008 по вересень 2012 року Дубова О.А. займала посаду Головного спецiалiста вiддiлу контролю за дiяльнiстю професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв та СРО Департаменту контрольно-правової роботи Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. З вересня 2012 по жовтень 2013 року займала посаду головного спецiалiста сектору аналiзу проблем корупцiї та протиправного поглинання (захоплення) пiдприємств Департаменту юридичного забезпечення Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України. З жовтня 2013 року обiймає посаду заступника начальника управлiння - начальника вiддiлу фiнансового аудиту управлiння внутрiшнього аудиту Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Примітки Дубова О.А. акцiями та часткою у статутному капiталi ПАТ "НДУ" не володiє. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкриття паспортних даних не надала. Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НДУ" не мiстить строку, на який обрано членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НДУ".
Звольська Олена Валеріївна Головний бухгалтер
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.11.2006 - безстроково
Паспортні дані СН, 943962, 26.11.1998, Старокиївський РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи директор Департаменту аудиту в Нацiональному депозитарiї
Примітки Вiдповiдно до посадової iнструкцiї та чинного законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Отримує винагороду у виглядi заробiтної плати вiдповiдно до штатного розпису.
Амелін Анатолій Ігорович Заступник Голови Наглядової ради
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.05.2014 - вiдповiдно до Статуту
Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних не надано
Освіта вища
Попередне місце роботи Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи вiдсутнi. Амелiн А.I. по 2010 р. займав посаду генерального директора компанiї "Альтана-Капiтал", з травня 2010 року по грудень 2011 року займав посаду Директора Департаменту корпоративних вiдносин ДКЦПФР, з грудня 2011 року - посаду члена НКЦПФР. Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями та часткою у статутному капiталi ПАТ "НДУ" не володiє.
Примітки Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Рiшення Наглядової ради ПАТ "НДУ" не мiстять строку, на який призначено Заступника Голови Наглядової ради ПАТ "НДУ". Термiн повноважень посадових осiб та органiв управлiння визначено Статутом ПАТ "НДУ" та чинним законодавством.
Румпа Сергій Юрійович Член Правлiння
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2014 - вiдповiдно до Статуту
Паспортні дані ВВ, 673932, 17.12.1998, Ворошиловський РВ УМВС України в м. Донецьк
Освіта вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ПАТ "НДУ", Голова Правлiння
Примітки Акцiями та часткою у статутному капiталi ПАТ "НДУ" не володiє. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Національний Банк України Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2014 - вiдповiдно до Статуту
Паспортні дані 00032106
Примітки Рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НДУ" не мiстить строку, на який обрано членiв Наглядової ради ПАТ "НДУ". Термiн повноважень посадових осiб та органiв управлiння визначено Статутом ПАТ "НДУ" та чинним законодавством.
Національна Комісія З Цінних Паперів Та Фондового Ринку Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2014 - вiдповiдно до Статуту
Паспортні дані 37956207
Примітки Рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НДУ" не мiстить строку, на який обрано членiв Наглядової ради ПАТ "НДУ". Термiн повноважень посадових осiб та органiв управлiння визначено Статутом ПАТ "НДУ" та чинним законодавством.
Івченко Ігор Вікторович Член Правлiння
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2014 - вiдповiдно до Статуту
Паспортні дані КЕ, 287833, 05.12.1996, Жовтневий РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи ПАТ "НДУ", заступник Голови Правлiння
Примітки Акцiями та часткою у статутному капiталi ПАТ "НДУ" не володiє. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Степаненко Андрій Васильович Член Правлiння
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2014 - вiдповiдно до Статуту
Паспортні дані СО, 121010, 01.06.1999, Подiльське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ТОВ "СiЕфДжi", директор
Примітки Акцiями та часткою у статутному капiталi ПАТ "НДУ" не володiє. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Журов Геннадій Миколайович Голова Правлiння
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2014 - вiдповiдно до Статуту
Паспортні дані НС, 483913, 25.06.1998, Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи ПАТ "IНГ Банк України", начальник вiддiлу обслуговування операцiй з цiнними паперами.
Примітки Акцiями та часткою у статутному капiталi ПАТ "НДУ" не володiє. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Іванов Максим Юрійович Член Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2014 - вiдповiдно до Статуту
Паспортні дані СН, 953471, 12.11.1998, Шевченкiвське РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", головний економiст вiддiлу депозитарної дiяльностi управлiння депозитарної дiяльностi
Примітки Акцiями та часткою у статутному капiталi ПАТ "НДУ" не володiє. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Хрустальова Наталя Олексіївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2014 - вiдповiдно до Статуту
Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних не надано
Освіта вища
Попередне місце роботи iдомостi щодо стажу керiвної роботи вiдсутнi. Хрустальова Н.О. з липня 2008 року по вересень 2009 року працювала в ЗАТ "ТЕРРА Банк", Заступником Голови Правлiння-начальником управлiння внутрiшнього аудиту; з вересня 2009р. по серпень 2011 в ПАТ "ТЕРРА Банк", Заступником Голови Правлiння-начальником управлiння внутрiшнього аудиту. З серпня 2011 року по сiчень 2012 року - в.о. директора Департаменту аудиту, а з сiчня 2012 р. - дотепер - директором Департаменту аудиту в Нацiональному банку України.
Примітки Хрустальова Н.О. акцiями та часткою у статутному капiталi ПАТ "НДУ" не володiє. Не має непогашеної судимостi за корисливi злочини. Хрустальова згоду на розкриття паспортних даних не надала. Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НДУ" не мiстить строку, на який обрано членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НДУ".
Арсенюк Олександр Вадимович Голова Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.05.2014 - вiдповiдно до Статуту
Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних не надано
Освіта вища
Попередне місце роботи Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи вiдсутнi. Арсенюк О.В. протягом 2005-2011 р.р. обiймав посаду заступника директора департаменту монетарної полiтики - начальника управлiння аналiзу та прогнозування грошово-кредитного ринку Нацiонального банку України; з 2011 р. - дотепер обiймає посаду заступника директора генерального департаменту грошово-кредитної полiтики Нацiонального банку України. Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями та часткою у статутному капiталi ПАТ "НДУ" не володiє.
Примітки Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Рiшення Наглядової ради ПАТ "НДУ" не мiстять строку, на який обрано Голову Наглядової ради ПАТ "НДУ". Термiн повноважень посадових осiб та органiв управлiння визначено Статутом ПАТ "НДУ" та чинним законодавством.
Панасюк Олег Броніславович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2014 - вiдповiдно до Статуту
Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних не надано
Освіта вища
Попередне місце роботи Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи вiдсутнi. Панасюк О.Б. - з 2007 р. - дотепер - заступник начальника Управлiння внутрiшнього аудиту АТ "Укрексiмбанк".
Примітки Панасюк О.Б. акцiями та часткою у статутному капiталi ПАТ "НДУ" не володiє. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НДУ" не мiстить строку, на який обрано членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НДУ". В звiтному перiодi змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
Прасолова Крістіна Ігорівна Член Правлiння
Рік народження 1989 р. н. (33 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2014 - вiдповiдно до Статуту
Паспортні дані ВВ, 188029, 21.10.2005, Ворошиловський РВ УМВС України в м. Донецьк
Освіта вища
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи ПАТ "НДУ", Перший заступник Голови Правлiння
Примітки Акцiями та часткою у статутному капiталi ПАТ "НДУ" не володiє. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Ліцензії

Дата  
№ 113 (iднивiдуальна 14.02.2014 Розмiщення валютних цiнностей на рахунках за межами України
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 14.02.2014
Дата закінчення 31.07.2015
Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" планує на наступний термiн продовжити дiю лiцензiї
№ 167 (iднивiдуальна 19.11.2014 Розмiщення валютних цiнностей на рахунках за межами України
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 19.11.2014
Дата закінчення 30.11.2015
Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" планує на наступний термiн продовжити дiю лiцензiї
№ 208 (iндивiдуальна 25.12.2014 Розмiщення валютних цiнностей на рахунках за межами України
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 25.12.2014
Дата закінчення 31.12.2015
Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" планує на наступний термiн продовжити дiю лiцензiї

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВ "Аудиторська фiрма "УТЛ-Аудит" #35222833
Адреса 03148, м. Київ, вул. Г.Юри, 14-В, кв.39
Діятельність (044) 228 99 97
Ліцензія
№ 4019
Аудиторська палата України
з 21.06.2007
Контакти (044) 228 99 97, (044) 228 99 97
Примітки Послуги з аудиту фiнансової звiтностi
ПАТ "Розрахунковий центр" #35917889
Адреса 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Діятельність Проведення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею
Ліцензія
№ АЕ 263463
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.10.2013
Контакти (044) 585-42-42, (044) 481-00-99
Примітки Проведення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею
ПрАТ СК "ГРАВЕ Україна" #19243047
Адреса 79044, м. Львiв, вул.Метрологiчна, 2
Діятельність Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту
Ліцензія
№ АВ 584051
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 12.05.2011
Контакти (032) 293-55-88, (032) 293-55-88
Примітки Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту
АТ "Укрексiмбанк" #00032112
Адреса 03150, м. Київ, вул.Горького, буд.127
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ 286514
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 08.10.2013
Контакти (044) 247-80-70, (044) 247-80-82
Примітки Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" #21672206
Адреса 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АД 034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 05.03.2009
Контакти (044) 277-50-00, (044) 277-50-01
Примітки Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
ПрАТ "АСК "Iнго Україна" #16285602
Адреса 01054, м. Київ, вул. Воровського, 33
Діятельність Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних засобiв та добровiльне страхування
Ліцензія
№ АВ 546570 АГ 569235
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 16.06.2010
Контакти (044) 490-27-77, (044) 490-27-48
Примітки Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних засобiв та добровiльне страхування
ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "Добрий капiтал" #33948171
Адреса 01001, м. Київ, Б.Хмельницького, 32, оф. 49
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ 263169
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 12.10.2013
Контакти (044) 284-04-20, (044) 284-04-20
Примітки Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Власники акцій

Власник Частка
Нацiональний банк України / #00032106 25.00%
Адреса м. Київ, вул. Iнститутська, буд.9
Код 00032106
Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" / #00032129 24.99%
Адреса м. Київ, вул. Госпiтальна, буд.12-Г
Код 00032129
Держава Україна / #00000000 25.00%
Адреса м. Київ, д/в
Код 00000000
Корпоративний недержавний пенсiйний фонд Нацiонального банку України / #34880663 10.94%
Адреса м. Київ, вул. Iнститутська, буд.9
Код 34880663
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" / #00032112 9.99%
Адреса м. Київ, вул. Горького, буд. 127
Код 00032112
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Одеський приватизацiйний центр" / #22469341 1.72%
Адреса м.Одеса, п-т Шевченка, буд.2
Код 22469341
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНТЕХНОЛОГIЇ" (Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд "ФЕНIКС" недиверсифiкованого виду закритого типу) / #33874456 1.70%
Адреса м. Кривий Рiг, вул. Кобилянського, буд.219
Код 33874456
САПУНОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0.01%
Паспорт МЕ, 218913, 29.07.2003, Печерська РДА у м.Києвi
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОЛДЕН ГЕЙТ БIЗНЕС" / #21568727 0.01%
Адреса м. Київ, вул. Кудрявська, буд. б. 19-А
Код 21568727
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТЕХНОКОММ IНВЕСТ" / #37026820 0.01%
Адреса м. Київ, вул. 'КУДРЯВСЬКА, буд.23-Ф
Код 37026820
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОРД-СЕРВIС-ШИПIНГ" / #32219318 0.01%
Адреса м. Сiмферополь, вул.Севастопольська буд.59
Код 32219318
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ренессанс Капiтал Україна" / #25643294 0.01%
Адреса м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд.77 А
Код 25643294
Чорноморська товарна бiржа агропромислового комплексу / #24056962 0.01%
Адреса м.Миколаїв, вул.Московська, буд.54-а
Код 24056962
Кримська мiжбанкiвська валютна бiржа / #20727632 0.01%
Адреса м.Сiмферополь, вул. Київська, буд.55/2
Код 20727632
Вiдкрите акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут спецiальних видiв друку" / #02426463 0.01%
Адреса м. Київ, вул. Кiото, буд.25
Код 02426463
АСОЦIАЦIЯ "ФОНДОВЕ ПАРТНЕРСТВО" / #24258921 0.01%
Адреса м. Київ, вул.Щорса, буд.31
Код 24258921
Приватне акцiонерне товариство "Приднiпровська фондова бiржа" / #25535920 0.01%
Адреса м. Днiпропетровськ, вул. Набережна iм.В.I.Ленi, буд.17
Код 25535920
Публiчне акцiонерне товариство "Альфа-Банк" / #23494714 0.01%
Адреса м. Київ, вул. Десятинна, буд.4/6
Код 23494714
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АТН-Iнвест" / #24269014 0.01%
Адреса м. Харкiв, вул. Червоножовтнева, буд.6
Код 24269014
Приватне акцiонерне товариство "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" / #22877057 0.01%
Адреса м. Київ, вул. Межигiрська, буд.1
Код 22877057
Публiчне акцiонерне товариство "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" / #14361575 0.01%
Адреса м. Київ, вул. Пушкiнська, буд.42/4
Код 14361575
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ" / #24747790 0.01%
Адреса м. Київ, вул. Iгорiвська, буд.5/10
Код 24747790
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ТК КРЕДИТ" / #20050951 0.01%
Адреса м. Київ, вул. Дмитрiвська, буд.18/24
Код 20050951
Пiдприємство "Росан - Цiннi папери"-товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю / #22335534 0.01%
Адреса м. Львiв, вул. Пасiчна, буд.135
Код 22335534
Приватне акцiонерне товариство "КIНТО" / #16461855 0.01%
Адреса м. Київ, Львiвська площа, буд.8-Б
Код 16461855
Приватне акцiонерне товариство Iнвестицiйна компанiя "IТТ-iнвест" / #23517763 0.01%
Адреса м. Київ, Фiзкультури, буд.30
Код 23517763
Приватне акцiонерне товариство "Сучасне будiвництво" / #32448920 0.01%
Адреса м. Київ, вул.Червоноармiйська, буд.64
Код 32448920
Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський крейдо-вапняний завод" / #00290587 0.02%
Адреса с. Черкаське, д/в
Код 00290587
Закрите акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа" / #14281095 0.02%
Адреса м. Київ, пров. Рильський, буд.10
Код 14281095
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС" / #36980202 0.02%
Адреса м. Київ, вул. Кавказька, буд.11
Код 36980202
Мiжнародний фонд сприяння iнвестицiям / #14300912 0.03%
Адреса м. Київ, вул.Чапаєва, буд.4-Б
Код 14300912
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" / #35649564 0.05%
Адреса м. Київ, вул.Богдана Хмельницького, буд.19-21
Код 35649564
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" / #24101605 0.06%
Адреса м. Київ, вулиця Кракiвська, буд.15/17, лiтера А
Код 24101605
Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" / #14305909 0.10%
Адреса м. Київ, вул. Лєскова , буд. 9
Код 14305909
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Мiжнародний центр iнституцiонального розвитку" / #20015469 0.17%
Адреса м. Київ, вул. Чапаєва, буд.4-Б, оф.21
Код 20015469
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ФОНДОВИЙ СОЮЗ" / #24917996 0.01%
Адреса м. Київ, вул. Вєтрова, буд.7-Б
Код 24917996

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Держава України в особi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку / #37956207 2 580 шт 25.00%
Адреса м. Київ, Московська, 8, корпус 30
Нацiональний банк України / #00032106 2 580 шт 25.00%
Адреса м. Київ, Iнститутська, 9
ПАТ "Державний ощадний банк України" / #00032129 2 579 шт 24.99%
Адреса м. Київ, Госпiтальна, 12-Г
Корпоративний недержавний пенсiйний фонд Нацiонального банку України / #34880663 1 129 шт 10.93%
Адреса м. Київ, Iнститутська, 9