Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (30)
Пов'язані особи Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛОДООВОЧ."

#05528409

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛОДООВОЧ"
ЄДРПОУ 05528409
Адреса 04073, Оболонський р-н., м. Київ, Пров. Балтiйський, 20
(КОАТУУ 8038000000)
Номер свідоцтва про реєстрацію ААВ №715052
Дата державної реєстрації 16.01.1995
Середня кількість працівників 1
Орган управління Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ КБ "Хрещаик", Оболонське відділення
МФО: 300670
Номер рахунку: 26007001029708
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: немає
Номер рахунку: немає
Контакти
+38 (044) 430-17-66

Посадові особи

Ім'я Посада
Ішханян Ірина Володимирівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 5
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи Корпорацiя АIС нач. юридичного вiддiлу
Примітки Загальними зборами акціонерів ПАТ "Плодоовоч" від 18 квітня 2013 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Призначено на термін 5 років на посаду Члена Ревізійної комісії. У звітному періоді Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена ревізіної комісії, органу який контролює фінансово- господарську діяльність Товариства та здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року Товариства. Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались.Попередня посада - корпорацiя АIС нач. юридичного вiддiлу. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Коваленко Віктор Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.03.2013 - 3
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи комерційний директор ТОВ "Технотранс-2006", комерційний директор ІП "Торговий дім "Автоцентр Харків", комерційний директор ТОВ "Група компаній "АИС"
Примітки Загальними зборами акціонерів ПАТ "Плодоовоч" від 18 квітня 2013 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента.
Призначено на посаду Члена Наглядової ради. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Попередні посади: комерційний директор ТОВ "Технотранс-2006", комерційний директор ІП "Торговий дім "Автоцентр Харків", комерційний директор ТОВ "Група компаній "АИС". Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Ємельянова Валерія Яківна Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 5
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи економіст ПП "Імпульс-В"
Примітки Загальними зборами акціонерів ПАТ "Плодоовоч" від 18 квітня 2013 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Призначено на термін 5 років на посаду Голови Ревізійної комісії. У звітному періоді Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови ревізіної комісії, орган який контролює фінансово- господарську діяльність Товариства та здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року Товариства. Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались. Попередні посади: економіст ПП "Імпульс-В", Голова Ревізійної комісії ВАТ "Плодоовоч". Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Пугач Олександр Григорович Голова Наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 3
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища, Харкiвський державний унiверситет, економiст
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ВАТ "Плодоовоч" Член Наглядової ради, 1-й заступник Голови Правління
Примітки Загальними зборами акціонерів ПАТ "Плодоовоч" від 18 квітня 2013 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента.
Призначено на посаду Голови Наглядової ради. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Стаж керiвної роботи 19 років. Попередні посади: Член Наглядової ради, 1-й заступник Голови Правління, Голова Наглядової ради. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Самохвалов Михайло Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 3
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ВАТ "Плодоовоч", фахівець з адміністративних питань
Примітки Загальними зборами акціонерів ПАТ "Плодоовоч" від 18 квітня 2013 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Призначено на посаду Члена Наглядової ради. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Попередні посади: Член Наглядової ради ВАТ "Плодоовоч", фахівець з адміністративних питань. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Радченко Сергій Леонідович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 3
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи директор з персоналу ТОВ "Група компаній "АИС".
Примітки Загальними зборами акціонерів ПАТ "Плодоовоч" від 18 квітня 2013 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Заступника Голови Правління, які полягають у здійсненні керівництвом поточної діяльністі та вирішенні всіх питань діяльності Товариства. Правління є підзвітним загальним зборам та Наглядовій раді Товариства. Завдання правління полягає в організації виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради, реалізації покладених на нього повноважень та виконанні обов'язків, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правління. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Змін у звітному періоді не було, стаж керiвної роботи __ Загальними зборами акціонерів ПАТ "Плодоовоч" від 18 квітня 2013 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Абольников Валерій Миколайович Голова Ліквідаційної комісії
Рік народження 1946 р. н. (74 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2014 - на невизначений термін
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища, КIНГ, економiст
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Голова Правління ПАТ "Плодоовоч"
Примітки Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Плодоовоч" вiд 28.04.2014 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови ліквідаційної комісії. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Товариства. Голова ліквідаційної комісії оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, уживає заходів до сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та надає його вищому органу Товариства. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Стаж керiвної роботи 28 років. Попередні посади: ОРПК Мiнського району, директор, ПАТ "Плодоовоч" - Голова правління. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Красножон Юрій Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 3
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи директор по дилерським брендам ТОВ "Група компаній "АИС"
Примітки заступник директора ТОВ "Опус плюс", директор ІП "АІС АВТОДОМ СТОЛИЦЯ"
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Плодоовоч" від 18 квітня 2013 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента.
Призначено на посада посаду Члена Наглядової ради. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Попередня посада: директор по дилерським брендам ТОВ "Група компаній "АИС". Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Іванова Лариса Віталіївна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 5
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи відсутня
Примітки Загальними зборами акціонерів ПАТ "Плодоовоч" від 18 квітня 2013 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Призначено на термін 5 років на посаду Члена Ревізійної комісії. У звітному періоді Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена ревізіної комісії, орган який контролює фінансово- господарську діяльність Товариства та здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року Товариства. Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Товкун Ігор Миколайович Член наглядової ради
Рік народження 1962 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 3
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища, НЮА України iм.Я.Мудрого, юрист
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи доцент Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого, член Наглядової ради
Примітки Загальними зборами акціонерів ПАТ "Плодоовоч" від 18 квітня 2013 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента.
Призначено на посада посаду Члена Наглядової ради. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Стаж керiвної роботи 10 років. Попередня посада: доцент Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Дунаєвський Ігорь Григорович 1-й заступник Голови Правління
Рік народження 1947 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 3
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища, Донецький державний унiверситет, радiофiзика
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи директор, ПII АТ "Автоiнвестстрой-Донецьк" Автоцентр
Примітки Загальними зборами акціонерів ПАТ "Плодоовоч" від 18 квітня 2013 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента.. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - 1-й заступник Голови Правління, виконавчого органу Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам та наглядовій раді Товариства. Завдання правління полягає в організації виконання рішень загальних зборів та наглядової ради, реалізації покладених на нього повноважень та виконанні обов'язків, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правління. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Стаж керiвної роботи 28 років. Попередня посада: директор, ПII АТ "Автоiнвестстрой-Донецьк" Автоцентр. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 3
Діятельність Депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Ліцензія
№ АВ №581322
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти 044 279-10-78, 377-70-16
Примітки Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" на підставі договору про обслуговування емісії. Строк дії ліцензії з 19.09.2006р.- по 19.09.2016р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Регiстрсервiс" #25196955
Адреса 01601, Україна, м.Київ, вул. Воровського, 26
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ №5204
ДКЦПФР
з 17.10.2010
Контакти (044) 486-63-92, 486-63-92
Примітки Емітент користується послугами Зберігача на підставі - Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів. Строк дії ліцензії Зберігача до 17.03.2015р.
Аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮВМ - аудит" #20587317
Адреса 02140, Україна, м. Київ, вул. Бажана, 34/24,
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 2488
Аудиторська Палата України
з 26.01.2001
Контакти 044 574-50-28, 574-50-28
Примітки Директор Кузуб М.В, Сертифікат серії А № 004416 від 30.11.2000р. та продовжений до 30.11.2014р.- АПУ; Свідоцтво серії АБ №000626 від 11.12.2007р. та продовжене до 23.12.2015р. - ДКЦПФР; Свідоцтво серії А № 001225 від 30.05.2006р. та продовжене до 30.11.2014р. -Держфінпослуг.

Власники акцій

Власник Частка
Фонд комунального майна м.Києва (Мінського р-ну) / #22934921 0.00%
Адреса Україна, м.Київ, Тимошенка, 16
Код 22934921
організація орендарів "Плодоовоч" / #05528409 0.00%
Адреса Україна, м.Київ, пр.Балтійський, 20
Код 05528409

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВ "АВТОТРАНСІНВЕСТ" / #33368841 2 609 764 шт 95.07%
Адреса Україна, м.Харків, вул. Римарська, 22