Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (10)
Дозвільні документи
Ліцензії (28)
Будівництво (5) Перевірки (99)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "РІВНЕГАЗ"

#03366701

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "РІВНЕГАЗ"
ЄДРПОУ 03366701
Адреса 33027, Рівне, вул. Білякова, 4
(КОАТУУ 5610100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №539469
Дата державної реєстрації 14.07.1994
Середня кількість працівників 1 598
Орган управління Акціонерні товариства не заповнюють
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АБ "Кліринговий дім"
МФО: 300647
Номер рахунку: 2600654192
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Поточний рахунок в iноземнiй валютi не вiдкривався
МФО: д/в
Номер рахунку: д/в
Контакти
+38 (036) 228-07-23
office@gas.rivne.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Зубейко Віталій Миколайович Член правління-заступник голови правління з фінансово-економічних питань
Рік народження 1982 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 17.11.2014 - До 31 липня 2016 року включно.
Паспортні дані СР, 537374, 14.02.1999, Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області
Освіта Вища, Український державний університет водного господарства та природокористування
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ВАТ "Рiвнегаз" в. о. заступника голови правління з фінансово-економічних питань.
Примітки Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалась.Члени Правлiння (виконуючий обов'язки члена Правлiння) мають право:1. Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй.2. В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства.3. Дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови Правлiння).4. Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння.5. Вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання.6. Надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння.7. Знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо.8. Очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Основне мiсце роботи ПАТ "Рiвнегаз".Товариство не володiє iнформацiєю щодо займання посад на iнших пiдприємствах. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: економіст, начальник фінансового відділу, в. о. заступника голови правління з фінансово-економічних питань. Акціями Товариства не володіє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Песнеро Інвестментс Лімітед ( Реsnеrо Іnvеsтмеnтs Lімітеd) Голова наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 11.06.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, НЕ 294764, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Представник юридичної особи-нерезидента, який дiє на пiдставi доручення, виконує обов'язки згiдно зi Статутом товариства.
Прачов Сергій Костянтинович Член правління-заступник голови правління з економічної безпеки
Рік народження 1970 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані СР, 424595, 08.06.1998, Рiвненським МУ УМВС України в Рiвнськiй областi
Освіта Вища, Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи До ПАТ «Рівнегаз» працював в органах внутрішніх справ
Примітки Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалась.Члени Правлiння (виконуючий обов'язки члена Правлiння) мають право:1. Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй.2. В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства.3. Дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови Правлiння).4. Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння.5. Вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання.6. Надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння.7. Знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо.8. Очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Основне мiсце роботи ПАТ "Рiвнегаз".Посади на iнших пiдприємствах не займає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акціями Товариства не володіє.
Сольвороте Ентерпрайзерс Лімітед (Sоlvоrоте Еnтеrрrіsеs Lімітеd) Член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, НЕ 290927, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Представник юридичної особи-нерезидента, який дiє на пiдставi доручення, виконує обов'язки згiдно зi Статутом товариства.
Оратра Інвестментс Лтд (Оrатrа Іnvеsтмеnтs Lтd) Голова ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 23.12.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, 1763693, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Представник юридичної особи-нерезидента, який дiє на пiдставi доручення, виконує обов'язки згiдно зi Статутом товариства.
Авеліо Холдінгс Лтд (Аvеlіо Ноldіngs Lтd) Член ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, 1763691, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Представник юридичної особи-нерезидента, який дiє на пiдставi доручення, виконує обов'язки згiдно зi Статутом товариства.
Стама Венчерс Лтд (Sтама Vеnтurеs Lтd) Секретар ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 23.12.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, 1762952, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Представник юридичної особи-нерезидента, який дiє на пiдставi доручення, виконує обов'язки згiдно зi Статутом товариства.
Олубера Венчерс Лімітед(Оluвеrа Vеnтurеs Lімітеd) Секретар наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 11.06.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, НЕ 291552, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Представник юридичної особи-нерезидента, який дiє на пiдставi доручення, виконує обов'язки згiдно зi Статутом товариства.
Осницький Віктор Богданович Член правління –перший заступник голови правління- заступник з постачання та обліку газу
Рік народження 1974 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані СР, 058408, Березнівським РВ УМВС України в Рівненській області
Освіта Вища, Українська державна академія водного господарства
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи ПАТ «Рівнегаз», заступник голови правління
Примітки Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалась. Члени Правлiння мають право: 1. Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. 2. В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства. 3. Дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння . 4. Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння. 5. Вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. 6. Надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння. 7. Знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо. 8. Очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Основне мiсце роботи ПАТ "Рiвнегаз". Посади на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акціями Товариства не володіє.
Іщук Валентина Сергіївна Головний бухгалтер
Рік народження 1963 р. н. (61 рік)
Паспортні дані СР, 020705, 25.01.1996, Млинiвським РВ УМВС України в Рiвненськiй областi
Освіта вища, Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер Млинiвського УГГ
Примітки Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалась.Акціями Товариства не володіє. Основне мiсце роботи ПАТ "Рiвнегаз".Посади на iнших пiдприємствах не займає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Iщук В.С. не має.
Дубас Петро Андрійович Голова правлiння
Рік народження 1958 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані СР, 371463, 13.03.1998, Рiвненський МУ УМВС України в Рiвненськiй областi
Освіта вища, Iвано-Франкiвський ДТУ "Нафти i газу"
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Заступник голови правлiння ВАТ "Рiвнегаз"
Примітки Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалась. До компетенцiї Голови Правлiння крiм повноважень, визначених Статутом, належить:1. Скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них.2. Пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй Голови (члена) Наглядової ради Товариства вiдповiдно до та на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв.3. Пiдписувати Колективний договiр.4. Подавати Наглядовiй радi кандидатури осiб для призначення їх до складу Правлiння.5. Вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.6. Приймати участь в Загальних зборах.7. Затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства.8. Вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги,пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi.9. Виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства.10. Виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. Основне мiсце роботи ПАТ "Рiвнегаз".Посади на iнших пiдприємствах не займає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Дубас П.А. не має.
Ганжа Олександр Васильович Член правлiння
Рік народження 1975 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані СР, 156554, 28.01.1997, Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй областi
Освіта Вища, Українська академiя водного господарства, Iнститут пiслядипломної освiти Iвано-Франкiвського нацiонального технiчного унiверситету нафти i газу
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи ВАТ "Рiвнегаз" начальник виробничо-технiчного вiддiлу
Примітки Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалась.Члени Правлiння (виконуючий обов'язки члена Правлiння) мають право:1. Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй.2. В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства.3. Дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови Правлiння).4. Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння.5. Вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання.6. Надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння.7. Знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо.8. Очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Основне мiсце роботи ПАТ "Рiвнегаз".Посади на iнших пiдприємствах не займає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Ганжа О.В. не має. Акціями Товариства не володіє.
Торгун Петро Миколайович Член правління- заступник голови правління з комерційної діяльності та обслуговування клієнтів
Рік народження 1955 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані СР, 167000, 04.04.1997, Березнівським РВ УМВС України в Рівненській області
Освіта вища, Одеський електро-технічний інститут зв’язку ім. Попова
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи ПАТ «Рівнегаз», заступник голови правління по капітальному будівництву та МТЗ
Примітки Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалась.Члени Правлiння мають право:1. Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй.2. В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства.3. Дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння .4. Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння.5. Вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання.6. Надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння.7. Знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо.8. Очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Основне мiсце роботи ПАТ "Рiвнегаз".Посади на iнших пiдприємствах не займає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Ліцензії

Дата  
113.13.56 29.05.2013 Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Територіальне управління Держгірпромнагляду у Рівненській області
Дата видачі 29.05.2013
Дата закінчення 29.05.2018
Опис Після закінчення терміну дії Товариство має намір продовжити даний дозвіл
125.12.56 29.05.2012 Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Територiальне управлiння Держгірпромнагляду України в Рiвненськiй областi
Дата видачі 29.05.2012
Дата закінчення 29.05.2017
Опис Після закінчення терміну дії Товариство має намір продовжити даний дозвіл
1363.12.30 18.09.2012 Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державний комiтет України з нагляду за охороною працi
Дата видачі 18.09.2012
Дата закінчення 18.09.2017
Опис Товариство має намiр продовжити даний дозвiл.
191.11.56-40.22.0 06.10.2011 Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Управлiння Держгiрпомнагляду по Рiвненськiй областi
Дата видачі 06.10.2011
Дата закінчення 05.10.2016
Опис Товариство має намiр продовжити даний дозвiл.
213.12.56 18.09.2012 Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Територiальне управлiння Держгірпромнагляду України в Рiвненськiй областi
Дата видачі 18.09.2012
Дата закінчення 18.09.2017
Опис Після закінчення терміну дії Товариство має намір продовжити даний дозвіл
АА № 527277 07.09.2010 Лiцензiя на розподiл природного нафтового газу та газу(метану) вугiльних родовищ
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України
Дата видачі 07.09.2010
Дата закінчення 28.03.2015
Опис Дану лiцензiю товариство має намір продовжити
АА № 527278 07.09.2010 Лiцензiя на постачання природного газу(метану) вугiльних родовищ за регульованим тарифом
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України
Дата видачі 07.09.2010
Дата закінчення 28.03.2015
Опис Дану лiцензiю товариство має намір продовжити.
АА001696 19.06.2013 Лiцензiя на використання джерел iонiзуючого випромiнювання
Орган ліцензування Державний комiтет ядерного регулювання України
Дата видачі 19.06.2013
Дата закінчення 19.06.2018
Опис Після закінчення терміну дії Товариство має намір продовжити дану ліцензію
АВ 552504 18.08.2010 Лiцензiя на надання освiтнiх послуг загальноосвітними, професійно-технічними та вищими навчальними закладами
Орган ліцензування Мiнiстерство освiти і науки України
Дата видачі 18.08.2010
Дата закінчення 08.07.2025
Опис Термін дії ліцензії необмежений
АВ №516914 18.08.2010 Лiцензiя на здійснення діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури
Орган ліцензування Міністерство архітектури і комунального господарства
Дата видачі 18.08.2010
Дата закінчення 21.05.2015
Опис Дану лiцензiю товариство має намір продовжити
АГ 589361 28.04.2011 Лiцензiя на внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення
Орган ліцензування Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi Мiнiстерства транспорту та зв'язку України
Дата видачі 28.04.2011
Дата закінчення 28.04.2025
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.
АЕ 527056 08.07.2014 Лiцензiя на надання освiтнiх послуг загальноосвітними, професійно-технічними та вищими навчальними закладами
Орган ліцензування Мiнiстерство освiти i науки України
Дата видачі 08.07.2014
Дата закінчення 08.07.2017
Опис Після закінчення терміну дії Товариство має намір продовжити дану ліцензію

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Скiфiя" #20945990
Адреса 04116, Україна, м.Київ, вул.Шолуденка, 3, оф.308
Діятельність Страховi послуги
Ліцензія
№ ААВ №547126
Державна комiсiя з регулювання ринку фiнансових послуг України
з 23.11.2010
Контакти (044) 230-47-26, (044) 230-47-27
Примітки Данi вiдсутнi
Публiчне акцiонерне товариство <Банк <Клiринговий дiм>; #21665382
Адреса 04070, Україна, м. Київ, вул. Борисоглiбська, 5 А
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна діяльності депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ№263457
НК ЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 593-10-36, Д/в
Примітки д/в
Публiчне акцiонерне товариство <Нацiональний депозитарiй України> #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижній Вал 17/8
Діятельність Професiйна дiяльность на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi , а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 581322
ДК ЦПФР
з 25.05.2011
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40, (044) 482-52-14
Примітки Строк дiї лiцензiї - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» #34764976
Адреса 01004, Україна, м.Київ, вул.Терещенківська, 11А
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 3915
Аудиторська Палата України
з 21.12.2006
Контакти (044) 461-97-21, (44) 461-97-20
Примітки д/н

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Приватне акціонерне тоапристо "Газтек" / #31815603 545 049 шт 47.75%
Адреса Україна, м. Київ, вул.Маршала Рибалка, 11
Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 285 351 шт 25.00%
Адреса д/н, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6
Матерон Лімітед (MATHERON LIMITED) / 193881 283 078 шт 24.80%
Адреса Кіпр, Аргірокастру, Строволос б.16