Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (6) Пов'язані особи Перевірки (12) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД"

#00388932

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
12.04.2021 2336757 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Заплановано
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
сільгосппідприємство
Сумська обл., Глухівський р-н, С. Первомайське, вул. Привокзальна, 1
Елеватор ПрАТ "ЛНЗ"
Сумська обл., Білопільський р-н, м. Білопілля, вул. Ворожбянський Шлях, 58
Офісні приміщення
18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Хрещатик, 251
Лебединський насіннєвий завод
20634, Черкаська обл., Шполянський р-н, С. Лебедин, вул. Заводська, 17
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
12.04.2021 2311692 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Заплановано
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
12.04.2021 2515073 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, що підлягає ліцензуванню Державна служба України з безпеки на транспорті Заплановано
Предмет перевірки: Контроль за додерженням ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезень пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
12.04.2021 2218238 Державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Заплановано
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
12.04.2021 2210607 Державний нагляд (контроль) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованого організму у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Заплановано
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
12.04.2021 2218725 Державний нагляд (контроль) у сфері охорони прав на сорти рослин Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Заплановано
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
06.07.2020 1870441 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Не проведено
На підставі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
06.07.2020 1711875 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Не проведено
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 17 березня 2020р. №230-ІХ та Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 17 березня 2020р. №533-ІХ»
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
Офісні приміщення
18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Хрещатик, 251
Лебединський насіннєвий завод
20634, Черкаська обл., Шполянський р-н, С. Лебедин, вул. Заводська, 17
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
18.02.2019 1425612 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
71 порушення
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Учасники:
Васенін Микола Валерійович — головний державний інспектор сектору нагляду в машинобудуванні та енергетиці
Базильський Василь Анатолійович — головний державний інспектор відділу нагляду нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку
Протасов Олексій Леонідович — Головний державний інспектор відділу нагляду нагляду на виробництві і на об҆єктах підвищеної небезпеки
Щербата Ірина Миколаївна — головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС
Зубрицька Руслана Миколаївна — головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці
Лазарєва Олена Миколаївна — начальник Управління Держпраці у Черкаській області
Дердуга Іван Васильович — начальник відділу охорони праці
Алдошина Інна Вячеславівна — інженер з охорони праці
Нікітенко Олена Павлівна — завідувач сектору з питань експертизи умов праці
Варламов Іван Олегович — Головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС
Порушення:
Не заведено пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою журнал обліку газонебезпечних робіт, що проводяться без оформлення наряду-допуску.
Не забезпечено проведення періодичних обстежень посудин що працюють під тиском у встановлені терміни.
Відсутній план робіт щодо профілактики електротравматизму
Розділ «Загальні положення» Інструкції з охорони праці № 67 для сортувальника у виробництві харчової продукції, затверджена директором А.М. Ткаченком 01.09.2014 року, не містить:
відомості про сферу застосування інструкції;
загальні відомості про об’єкт розробки (визначення робочого місця працівника конкретної професії (конкретного виду робіт) залежно від тривалості його перебування на цьому місці протягом робочої зміни (постійне чи непостійне));
стислу характеристику технологічного процесу та обладнання, що застосовується на цьому робочому місці, цій виробничій дільниці, в цьому цеху;
умови та порядок допуску працівників до самостійної роботи за професією або до виконання певного виду робіт (вимоги щодо віку, стажу роботи, статі, стану здоров’я, проходження медоглядів, професійної освіти та спеціального навчання з питань охорони праці, інструктажів, перевірки знань з питань охорони праці тощо);
правила внутрішнього трудового розпорядку, що стосуються питань охорони праці для конкретного виду робіт або конкретної професії, а також відомості про специфічні особливості організації праці та технологічних процесів і трудові обов’язки працівників цієї професії (виконавців цього виду робіт);
перелік і характеристику основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів для цієї професії (цього виду робіт), особливості їх впливу на працівника;
перелік видів спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, які мають видаватися працівникам конкретної професії (виконавцям конкретного виду робіт) згідно з чинними нормами, із зазначенням вимог до їх використання згідно із законодавством;
санітарні норми і правила особистої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник при виконанні роботи;
Розділ «Вимоги безпеки перед початком роботи» не містить:
порядок приймання зміни у разі безперервної роботи, в тому числі при порушенні режиму роботи виробничого устаткування або технологічного процесу.
Не організовано адміністрацією перевірку наявності та стану знаків безпеки праці, сигналів, сигнальних покажчиків і знаків, шляхових знаків
та вживає заходи щодо усунення виявлених недоліків не рідше одного разу за півроку.
Не призначено наказом відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфта, відповідальних осіб за справний стан ліфта.
У встановлений термін до Управління Держпраці у Черкаській області не надіслано повідомлення про результати ідентифікації за формою ОПН-1.
Не визначено організаційні заходи, які забезпечують безпеку
робіт в порядку поточної експлуатації, а саме:
- призначення виконавців (виконавця) робіт з групою з
електробезпеки відповідно до характеру робіт, що виконуються.
Керівник підприємства не вивів з експлатації автомобілерозвантажувача (приймальної ями сушарки) який не пройшов частковий і повний технічних оглядів
Водій навантажувача, виконуючи роботи в складському приміщенні, не подає звуковий сигнал при здійсненні руху заднім ходом.
Не розроблено загальну інструкцію, що уточнює порядок підготовки та безпечного проведення газонебезпечних робіт відповідно до конкретних виробничих умов.
Керівництвом підприємства не визначено мінімальні та обов´язкові норми комплектування засобами захисту
Інструкції з охорони праці не узгоджуються з іншими заінтересованими службами, підрозділами і посадовими особами підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.
Не призначено наказом на час відсутності працівника відповідального за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання під тиском, іншого відповідального працівника.
Не надана інформація про проведені ремонти на ліфті, та інформація про усунення несправностей, журнал технічного огляду у машинному відділенні відсутній.
До паспортів на заземляючі пристрої не заносяться дані про результати перевірки стану заземляючих пристроїв, результати оглядів та ремонтів.
Здійснюється експлуатація обладнання та захисних систем, призначених для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечному середовищі (паливороздавальні колонки – 2 од.) без одержання дозволу.
Не проведено 1 раз на 6 міс. випробування дерев’яної драбини, що експлуатується в механічній майстерні.
Начальниками змін цеху переробки кукурудзи Закревським Р.А., Мригою В.В., в журналах реєстрації інструктажів на робочому місці в графі 5 не зазначаються назва та номера інструкцій за якими проводився інструктаж, в графі 12 відсутня відмітка про перевірку знань та допуск до роботи.
В лабораторії та ваговій не проводиться випробування кабелів-подовжувачів періодично, не рідше 1 разу на 6 місяців
Начальником зміни цеху переробки насіння кукурудзи Мригою В.В. після проведення 01.02.2019 року первинного інструктажу на робочому місці відповідно до Переліку професій і посад для проведення стажування, затвердженого наказом по ПрАТ від 12.09.2017 № 268, не проведено стажування протягом 4 змін Баланович К.В, друкарю флексографічного друкування. Запис про проведення стажування в журналі реєстрації інструктажів на робочому місці відсутній.
Відсутні технічні документи щодо експлуатації виробничого обладнання складу ПММ (формуляри, технічні описи на паливороздавальні колонки, паспорти на резервуари складу ПММ, журнал обліку ремонту обладнання), які роботодавець зобов’язаний надати працівникові разом з виробничим обладнанням.
Не проведено позаплановий інструктаж при перерві в роботі більш ніж на 30 календарних днів - для робіт підвищеної небезпеки, а для решти робіт - понад 60 днів для працівників Кугот О.О., водію, Зозулі В.М., водію, Геращенко В.С., оператору лінії харчової продукції, Рябой В.О., оператору лінії у виробництві харчової продукції, вантажникам Блищик С.П., Сапронов М.О., Темненко В.В.
Здійснюється виконання газонебезпечних робіт та робіт в вибухопожежонебезпечних зонах без одержання дозволу.
Не розроблено виробничі інструкції та інструкції з охорони праці для електромеханіків з обслуговування ліфтів та ліфтерів.
Не розроблений план локалізації і ліквідації можливих аварій в системі газопостачання.
Титульні, перші та останні сторінки інструкцій з охорони праці № 67 для сортувальника у виробництві харчової продукції, № 73 під час виконання робіт із пестицидами та агрохімікатами, затверджені директором А.М. Ткаченком 01.09.2014 року не відповідають вимогам додатків 1,2,3 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
Не отримано дозвіл Держпраці на виконання робіт з підвищеною небезпекою: посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, ліфт пасажирський.
Не забезпечено паспортами безпечності протруйники Maxim XL 035 FS, Cruiser 350 FS, Poncho FS 600 в зв’язку з чим не визначено наявність або можливість утворення чи появи шкідливих хімічних речовин на робочих місцях, не проведено оцінку небезпеки.
Не розроблено схему розташування сигналів, сигнальних покажчиків і знаків на залізничних коліях, не затверджено її у встановленому порядку, не ознайомлено і з нею працівники підприємства.
Не створено комісію підприємства по проведенню опосвідчення стану безпеки електроустановок.
Не оформлене двосторонніми актами з додаванням схеми граничних ділянок із зазначенням меж балансової належності розмежування ділянок обслуговування (відповідальності) зовнішніх і внутрішніх газопроводів, а також газопроводів і установок всередині підприємства.
Не споряджено роботодавцем обладнання під тиском обліковим номером, не заведено журнал обліку суб’єкта господарювання.
В ШГРП відсутні режимні карти.
Спосіб укладання піддонів з готовою продукцією в складському приміщенні не забезпечує їх стійкість при складуванні і розбиранні штабелів.
Не проведено навчання посадових осіб, відповідальних за технічний стан і безпечну експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, службові обов’язки яких пов’язані з керівництвом та контролем за виконанням робіт підвищеної небезпеки (газонебезпечних) в обсязі виконуваної ними роботи (НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»): головного енергетика, начальника газової служби, головного механіка, інженера з охорони праці.
Не пред’явлено журнал технічного огляду ліфта проведеного ліфтером відповідно до вимог виробничої інструкції.
Відсутні креслення електромереж, установок і споруд; кабельні журнали, виконавчі креслення кабельних трас.
Не розроблена програма стажування для працівників елеватора
Не надано відомості про проведені технічні огляди, та технічне діагностування ліфта, на підприємстві відсутній паспорт на ліфт.
Працівникам (елеватора) не проведено інструктаж на І групу з електробезпеки
Згідно договору №6 на електропостачання з ПАТ «Черкасиобленерго» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБИДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
експлуатує електроустаткування вище 1000 В трансформаторні підстанції 10/0,4 кВ №188, 434,435,621, які розміщені в Черкаська обл., Шполянський район, село Лебедин, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 17 на період перевірки без наявності Дозволу від органів Держпраці на експлуатацію устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання) та на виконання робіт підвищеної небезпеки на ремонт і технічне обслуговування устатковання напругою понад 1000 В.
Не визначено відповідальну особу із забезпечення безпечного проведення газонебезпечних робіт в цілому по підприємству.
Не проведено черговий технічний огляд балонів ЗВГ (12 одиниць).
Відсутня інформація про забезпечення роботодавцем необхідних заходів щодо утримання виробничого обладнання складу ПММ протягом строку його експлуатації шляхом його належного технічного обслуговування відповідно до вимог технічних документів щодо його експлуатації.
В бункерах по прийому зерна біля сушарки та силосного преміщення, лазові люки не закриті на замки
У протоколі №19 перевірки знань з питань охорони праці відсутні підписи членів комісії
В пункті 2.8 Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці, затверджене наказом по ПрАТ «Лебединський насінневий завод» від 11.09.2017 № 263, міститься вимога про участь в роботі комісії по переврці знань з питань охорони праці товаритсва представника Держгірпромнагляду, що свідчить про формальний підхід до перегляду нормативно-правових актів з охорони праці та невідповідність їх чинному законодавству.
Здійснюється експлуатація посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, а саме: балони для стисненого газу (кисень) зав. № 86898, № 90140, № 75265, № 8878, № 195936, № 145790, № 107964, № 60173, № 8246 без отримання дозволу відповідно до пункту 10 Додатку 3 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
Не розроблено на підставі інструкції з монтажу та експлуатації, виробничу інструкцію для персоналу який обслуговує обладнання під тиском
Не заведено паспорти індивідуальної експлуатації на вибухозахищене електрообладнання (склад ПММ).
Не призначено наказом на час відсутності працівника відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, іншого відповідального працівника.
В цех переробки насіння не надіслано перелік інструкцій, за якими потрібно проводити інструктажі з охорони праці.
Не проведено позачергове навчання і перевірка знань з метою ознайомлення з новими нормативно-правовими актами з охорони праці НПАОП0.00-1.18-18 « Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів.
Директором ПрАТ «Лебединський насінневий завод» не встановлено систематичний контроль за відповідністю нормативних актів з охорони праці вимогам чинного законодавства та не забезпечено їх періодичний перегляд і своєчасне внесення змін, а саме: в зв’язку із новою редакцією Типового Положення про службу охорони праці 31.01.2017 не переглянуто Положення про службу охорони праці, затверджене 16.03.2016.
Не організовано проведення ідентифікації у зв'язку з будівництвом нових та наявності в користуванні об'єктів, де можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини (система газопостачання підприємства, АЗС (ПММ), склад балонів (ЗВГ, кисень); використанням протруйників.
Працівники, які обслуговують електроустановки, не забезпечені усіма необхідними засобами захисту для створення безпечних умов праці
Не розроблено технологічні процеси навантаження та розвантаження на залізничному транспорті з урахуванням вимог навантаження (розміщення) та закріплення вантажів на рухомому складі для забезпечення можливості їх подальшого безпечного розвантаження.
Не розроблений перелік газонебезпечних робіт.
Здійснюється експлуатація технологічного устатковання та елементів системи газопостачання природним газом, що знаходиться в зоні експлуатаційної відповідальності підприємства (система газопостачання сушарок МКТ-20 – 2 од., сушарок LAW-19 - 2 од., сушарки Petkus DW 25-18 – 1 од.; система газопостачання їдальні (харчоблок)), газовикористовуючого обладнання потужністю понад 0,1 МВт (сушарки МКТ-20 – 2 од., сушарки LAW-19 - 2 од., сушарка Petkus DW 25-18 – 1 од.) без одержання дозволу.
Члени комісії по перевірці знань з питань охорони праці, утвореної наказом по ПрАТ «Лебединський насінневий завод» від 26.03.2018 № 81-а не пройшли навчання та перевірку знань по нормативно-правовим актам з охорони праці, що враховують специфіку виробництва, а саме: НПАОП 01.0-1.02-18 «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві», НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».
Механік елеватора Бакуменком Василем Івановичем в журналі реєстрації інструктажу з питань охорони праці на робочому місці
не вказуються номера інструкцій по яким проводитья інструктаж
Не пред’явлено акти проведення монтажних робіт та налагоджування компресорних установок , та посудин, що працюють під тиском.
Паспорта навантажувачів TOYOTA модель 62-8FD25 зав. № 71955, № 71934, № 71935 не містять наступних даних: реєстраційний номер; відомості про місцезнаходження навантажувача із зазначенням найменування суб’єкта господарювання, який експлуатує навантажувач; відомості про призначення працівників, відповідальних за технічний стан навантажувача, із зазначенням номера і дати наказу про призначення, посади та підпису призначеного працівника, номера посвідчення та терміну його дії; відомості про результати обов’язкового технічного контролю (технічного огляду), експертного обстеження із зазначенням дати, результатів і терміну проведення наступного обов’язкового технічного контролю (технічного огляду), експертного обстеження.
Механік елеватора Бакуменком Василем не здійснює перевірку знань та допуск до роботи після проведення інструктажів графа 12 не заповнюється
Керівник підприємства не затвердив технологічні процеси, схеми переробки та обробки зерна
Навантажувач TOYOTA (модель 62-8FD25) в складі №1 був залишений без нагляду із працюючим двигуном
Начальником ІІ-ї зміни цеху переробки насіння кукурудзи Закревським Р.А. після проведення 01.12.2018 року первинного інструктажу на робочому місці відповідно до Переліку професій і посад для проведення стажування, затвердженого наказом по ПрАТ від 12.09.2017 № 268, не проведено стажування протягом 10 змін Шпотю В.В., електромонтеру з ремонту та обслуговування електроустаткування. Запис про проведення стажування в журналі реєстрації інструктажів на робочому місці відсутній.
Не прикріплено на обладнанні під тиском ( посудини під тиском) табличка із зазначеними відомостями про дозволений тиск та дати наступного внутрішнього огляду та гідростатичного випробування.
Цихоцький Р.М., начльник ремонтно-механічної майстерні не зазначає в графі 5 журналу реєстрації інструктажів на робочому місці вид інструктажу (первинний, повторний, позаплановий).
Відсутня інформація про проведення контрольного огляду газового господарства.
Покарання: відсутні
22.10.2018 506825 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Не проведено
Предмет перевірки: додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
20.10.2018 1078412 Державний нагляд (контроль) у сфері карантину рослин Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Проведено
Предмет перевірки: додержання законодавства у сфері карантину рослин
Учасники:
Плосконос Анатолій Костянтинович — провідний спеціаліст відділу карантину рослин
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
15.08.2018 1354702 Управління Держпраці у Черкаській області Проведено
Предмет перевірки: охорона праці та промислова безпека
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Протасов Олексій Леонідович — Головний державний інспектор відділу нагляду нагляду на виробництві і на об҆єктах підвищеної небезпеки
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні