Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
SMIDA
Річна звітність:
2017 2018 2019 2020
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ"

#35625014

Основна інформація

Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦIЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГIВ"
ЄДРПОУ 35625014
Адреса 01032, Симона Петлюри, буд. 30
Дата державної реєстрації 05.12.2007
Середня кількість працівників 171
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "ТАСКОМБАНК"
МФО: 339500
Номер рахунку: UA303395000000026500000127001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АТ "ТАСКОМБАНК"
МФО: 339500
Номер рахунку: UA223395000000026507000127004
Контакти
+38 (044) 499-85-90
O.Kondratieva@eadr.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Топіха Марія Сергіївна Головний бухгалтер
Рік народження 1991 р. н. (32 роки)
Дата вступу на посаду і термін 14.06.2017 - Безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи ТОВ "ЄАПБ", 35465907
Примітки Топiха М.С. працює на посадi Головного бухгалтера з 14.06.2017 року. Головний бухгалтер займається органiзацiєю та веденням бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обiймає посаду Головного бухгалтера на ТОВ "ЄАПБ" за основним мiсцем роботи. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
Ревунов Роман Олегович Генеральний директор
Рік народження 1979 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2014 - Безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ТОВ "ЄАПБ", 35465907
Примітки Ревунов Р.О. займає посаду Генерального директора з 01.07.2014 року та здiйснює керiвництво поточною фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Займає посаду Директора в ТОВ "ЄАПБ" за сумiсництвом. Судимостей немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано

Ліцензії

Дата  
- 23.03.2017 Надання послуг з факторингу
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 23.03.2017

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТСЕРВIС" #21323931
Адреса 29000, Україна, Гагарiна,26
Діятельність аудиторськi послуги
Ліцензія
№ П 000410
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.07.2017
Контакти (0382)658-167, (0382)658-167
Примітки Послуги, якi надає ПАФ "Аудитсервiс" - аудиторськi послуги по пiдтвердженню фiнансової та податкової звiтностi.