Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
SMIDA
Річна звітність:
2017 2018 2019 2020
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ"

#35625014

Основна інформація

Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ"
ЄДРПОУ 35625014
Адреса 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30
(КОАТУУ 8039100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію Серiя А01 №624024
Дата державної реєстрації 05.12.2007
Середня кількість працівників 98
Орган управління Загальнi збори Учасникiв
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "ТАСКОМБАНК"
МФО: 339500
Номер рахунку: 26500000127001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "ТАСКОМБАНК"
МФО: 339500
Номер рахунку: 26507000127004
Контакти
+38 (044) 499-85-90
o.shcherbak@eadr.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Ревунов Роман Олегович Генеральний директор
Рік народження 1979 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2014 - безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ТОВ "ЄАПБ", Директор з операцiйних питань.
Примітки Ревунов Р.О. займає посаду Генерального директора з 01.07.2014 року та здiйснює керiвництво поточною фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Судимостей немає. Посадова особа отримала заробiтну плату у 2017 роцi у розмiрi 179 420,10 грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Займає посаду Директора в ТОВ «ЄАПБ» за сумiсництвом. Посади, якi обiймала особа за 5 останнiх рокiв: Директор з операцiйних питань, Перший заступник Генерального директора, Генеральний директор. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Топіха Марія Сергіївна Головний бухгалтер
Рік народження 1991 р. н. (32 роки)
Дата вступу на посаду і термін 14.06.2017 - Безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ТОВ "ЄАПБ", заступник головного бухгалтера
Примітки Топiха М.С. працює на посадi Головного бухгалтера з 14.06.2017 року. Головний бухгалтер займається органiзацiєю та веденням бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Судимостей не має. Посадова особа отримала заробiтну плату у 2017 роцi у розмiрi 70 111,80 грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Обiймає посаду Головного бухгалтера на ТОВ "ЄАПБ" за сумiсництвом. Посади, якi обiймала особа за останнi 5 рокiв: начальник служби внутрiшнього аудиту (контролю), заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Ліцензії

Дата  
- 23.03.2017 Надання послуг з факторингу
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 23.03.2017
Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково.