Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (1)
Пов'язані особи Перевірки (1) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "БАРВІНОК"

#31438068

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "БАРВІНОК"
ЄДРПОУ 31438068
Адреса 61058 Харкiвська область м. Харкiв вул. Р. Роллана, 12, Т. (057) 766-73-46, 766-73-51
(КОАТУУ 6310136300)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01№423585
Дата державної реєстрації 28.05.2003
Середня кількість працівників 187
Орган управління д/н
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "ОТП Банк"
МФО: 300528
Номер рахунку: 26001001304289
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "ОТП Банк"
МФО: 300528
Номер рахунку: 26001001304289
Контакти
766-73-51

Посадові особи

Ім'я Посада
Кучер Станіслав Леонідович Генеральний директор
Рік народження 1970 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 13.06.2014 - на 4 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи АТ "Барвінок", директор комерційного підрозділу
Примітки Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадових змін у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 22 роки. Попередні посади - Директор комерційного підрозділу АТ "Барвінок". Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.
Оборіна Олена Валеріївна Ревізор
Рік народження 1980 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - на 3 роки.
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ПАТ "ТК "Барвінок" ревізор.
Примітки Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Ревiзор Оборiна Олена Валерiївна обрано на ту саму посаду (переобрано) 28.04.2017. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол вiд 28.04.2017). Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 6 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ревізор. Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.
Брюхович Сергій Володимирович Голова спостережної ради
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - на 3 роки.
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ЗАТ "ТК "Барвінок " комерційний директор
Примітки Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Голова Наглядової ради Брюхович Сергiй Володимирович обрано на ту саму посаду (переобрано) 28.04.2017. Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято загальними зборами (протокол б/н вiд 28.04.2017), про обрання на посаду Голови Наглядової ради прийнято на засiданнi Наглядової ради (протокол б/н вiд 28.04.2017). Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 20 років. Попередні посади - Комерційний директор ЗАТ "ТК "Барвінок". Посадова особа є акцiонером. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.
Кучер Олена Олександрівна Член спостережної ради
Рік народження 1970 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - на 3 роки.
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ПАТ "ЕК "Барвінок" - член наглядової ради
Примітки Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Член Наглядової ради Кучер Олена Олександрiвна обрано на ту саму посаду (переобрано) 28.04.2017. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол вiд 28.04.2017). Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 20. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради. Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа є представником акцiонера Кучера С.Л. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
БРЮХОВИЧ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 2 075 000 шт 50.00%
КУЧЕР СТАНІСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ 2 075 000 шт 50.00%