Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (1)
Пов'язані особи Перевірки (1) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "БАРВІНОК"

#31438068

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "БАРВІНОК"
ЄДРПОУ 31438068
Номер свідоцтва про реєстрацію А01№423585
Дата державної реєстрації 04.02.2010
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "ОТП Банк"
МФО: 300528
Номер рахунку: 26001001304289
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
766-73-51

Посадові особи

Ім'я Посада
Кучер Станіслав Леонідович Генеральний директор
Рік народження 1970 р. н. (51 рік)
Паспортні дані МК, 360755, 24.12.1996, Київським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи АТ "Барвiнок", директор комерцiйного пiдроздiлу
Примітки Повноваження та обов''язки визначенi Статутом. Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Попереднi посади - Директор комерцiйного пiдроздiлу АТ "Барвiнок". Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди, та про наявнiсть iнших посад на будь яких iнших пiдприємствах.
Кучер Олена Олександрівна Член спостережної ради
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Повноваження та обов''язки визначенi Статутом. Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю щодо року народження, освiту, стаж керiвної роботи, найменування пiдприємства та попередню посаду, розмiру винагороди посадової особи.
Брюхович Сергій Володимирович Голова спостережної ради
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Паспортні дані МК, 435854, 11.02.1997, Московським МВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи ЗАТ "ТК "Барвiнок " комерцiйний директор
Примітки Повноваження та обов''язки визначенi Статутом. Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Попереднi посади - Комерцiйний директор ЗАТ "ТК "Барвiнок". Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю щодо розмiру винагороди посадової особи.
Оборіна Олена Валеріївна Ревiзор
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Повноваження та обов''язки визначенi Статутом. Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю щодо року народження, освiту, стаж керiвної роботи, найменування пiдприємства та попередню посаду, розмiру винагороди посадової особи.

Ліцензії

Дата  
АВ 617866 06.04.2012 Постачання ел/енергiї по нерегульованому тарифу
Орган ліцензування НКРЕ України
Дата видачі 06.04.2012
Опис Продовження термiну дiї

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
БРЮХОВИЧ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 2 075 000 шт 50.00%
Паспорт МК, 360755, 24.12.1996, Київським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.
КУЧЕР СТАНІСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ 2 075 000 шт 50.00%
Паспорт МК, 360755, 24.12.1996, Київським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.
БРЮХОВИЧ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 2 075 000 шт 50.00%
Паспорт МК, 360755, 24.12.1996, Київським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.
КУЧЕР СТАНІСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ 2 075 000 шт 50.00%
Паспорт МК, 360755, 24.12.1996, Київським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.