Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК."

#31056116

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК."
ЄДРПОУ 31056116
Адреса вул. Кіквідзе, 26, Офіс 62, м. Київ, Печерський, 01103, Україна, (044) 396-51-09, 396-51-10
(КОАТУУ 8038200000)
Номер свідоцтва про реєстрацію ААБ №592197
Дата державної реєстрації 04.08.2000
Середня кількість працівників 1
Орган управління Голова правління Ревізійна комісія Загальні збори
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк"
МФО: 322001
Номер рахунку: 26000001159643
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
396-51-10

Посадові особи

Ім'я Посада
Баранов Владислав Валерійович Голова правлiння
Рік народження 1970 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 01.03.2010 - безстроково
Паспортні дані МЕ, 429743, 30.07.2004, Дарницьким РУГУМВС України в м. Києві
Освіта вища, Iнститут пiдприємництва Донецького Державного Унiверситету, факультет "Фiнансовий та банкiвський менеджмент"
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи ТОВ "Українська iнвестицiйна агенцiя", Генеральний директор
Примітки Повноваження посадової особи визначені Статутом Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочичини посадова особа емітента не має. Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі не виплачувалась. Змін в персональному складі службових осіб за звітний період не було. Посадова особа не обiймає посади в будь-яких iнших пiдприємствах.
Алексєєва Поліна Геннадіївна Голова Ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2011 - 5 років
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не надала згоду про розкриття паспортних даних. Інформація про стаж керівної роботи, про освіту, про рік народження, про попередні посади відсутня.
Сосюкіна Ірина Леонідівна Член Ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2011 - 5 років
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не надала згоду про розкриття паспортних даних. Інформація про стаж керівної роботи, про освіту, про рік народження, про попередні посади відсутня.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Iмона-аудит" #23500277
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 0791
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти (044) 565-77-22, (044) 565-99-99
Примітки Термiн дiї Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги продовжене рiшенням Аудиторської палати України № 222/3 вiд 30.11.2011 року до 30.11.2015року. Договiр № 139 вiд 28.03.2014р. Товариство не змiнювало аудитора.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул.Б.Грінченка,3
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти (044) 279-65-40, (044) 279-65-40
Примітки Здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю без ліцензії.

Власники акцій

Власник Частка
ПЕТРЕНКО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 34.00%
Паспорт ВА, 690507, 11.06.1997, Пролетарським РВУМВС України в Донецькiй областi
БАРАНОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ 33.00%
Паспорт МЕ, 429743, 30.07.2004, Дарницьким РУГУМВС України в м. Києві
БОГАТОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ 33.00%
Паспорт ВА, 250997, 12.06.1996, Ворошиловським РВ УМВСУ в м.Донецьк

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
КОЗИЦЬКІЙ ЗІНОВІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 88 039 шт 42.73%
Паспорт КА, 737784, 10.01.1998, Миколаївським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
ПЕТРЕНКО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 50 997 шт 24.75%
Паспорт ВА, 690507, 11.06.1997, Пролетарським РВУМВС України в Донецькiй областi
ПЕТРЕНКО ОЛЬГА СТАНІСЛАВІВНА 37 048 шт 17.98%
Паспорт ВА, 680048, 29.05.1997, Пролетарським РВУМВС України в Донецькiй областi