Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (41)
Перевірки (4)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ"

#24745673

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ"
ЄДРПОУ 24745673
Адреса Київ, Герцена, 10
(КОАТУУ 8039100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 № 624215
Дата державної реєстрації 02.04.1997
Середня кількість працівників 303
Орган управління Iнформацiя не надається, оскiльки емiтент є акцiонерним Товариством.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 265082212
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 265082209
Контакти
+38 (044) 206-28-85
a.grebenchenko@pro100.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Безсмертна Алла Миколаївна Голова ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1959 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.10.2012 - 23.10.2015
Паспортні дані СК, 304078, 08.08.1996, Iрпiнським МВ ГУ МВД України в Київськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Європейський страховий альянс", головний бухгалтер
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має
Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом компанiї.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства.
Саркісов Сергій Едуардович Голова Наглядової ради
Рік народження 1959 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.11.2013 - 30.11.2016
Паспортні дані 45 06 723314 , 11.11.2004, паспортно-вiзовим вiддiленням ВВС Пресненського району УВС ЦАО м. Москви
Освіта Вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Представництво компанiї <Ингосстрах> на Кубi, заступник начальника управлiння; генеральний директор ВСАТ <РЕСО-Гарантiя>; Голова Ради директорiв ВСАТ <РЕСО-Гарантiя>
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має
Гончаренко Валентина Йосипівна Головний бухгалтер
Рік народження 1954 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.03.1999 - безстроково
Паспортні дані МЕ , 720733, 22.12.2005, Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи ВАТ "Нива", Головний бухгалтер
Примітки Головний бухгалтер забезпечує органiзацiю бухгалтерського облiку в Товариствi керуючись Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi"
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має
Винагорода в формi оплати працi посадовим особам виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв, затверджених штатним розписом компанiї. Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства.
Лаврусенко Віктор Анатолійович Член Наглядової ради
Рік народження 1957 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.11.2013 - 30.11.2016
Паспортні дані МР, 2449537, 15.07.2008, Кастричницьким районним управлiнням внутрiшнiх справ м. Мiнська
Освіта Вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи АТ "ПРОСТО - страхування, Голова Правлiння.
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має
Кияниця Валентина Миколавївна Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 31.10.2012 - 23.10.2015
Паспортні дані СО, 116345, 18.05.1999, Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи 2-а обласна лiкарня м.Київ, бухгалтер I категорiї з облiку господарських матерiалiв
Примітки Посадову особу призначено рiшенням рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 23.10.2012р.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом компанiї.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства.
Сапацинський Олег Володимирович Член Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.08.2014 - безстроково
Паспортні дані СН, 234083, 30.07.1996, Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи АТ "ПРОСТО - страхування", Начальник Юридичного управлiння
Примітки Посадова особа є членом колегiального виконавчого органу Товариства i приймає участь в управлiннi поточною дiяльнiстю Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має
Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом компанiї. Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства.
Саркісов Микола Едуардович Член Наглядової ради
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.11.2013 - 30.11.2016
Паспортні дані 45 05 146976, 18.06.2003, вiддiлом мiлiцiї ВВС Пресненського району УВС ЦАО м. Москви
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Директор департаменту банкiвського страхування ВСАТ "РЕСО-Гарантiя", заступник генерального директора ВСАТ "РЕСО-Гарантiя", Член Ради директорiв ВСАТ "РЕСО-Гарантiя"
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має
Крашенінніков Ігор Володимирович Голова Правлiння
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.10.2014 - безстроково
Паспортні дані СН, 973282, 03.12.1998, Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи АТ "ПРОСТО - страхування", Перший Заступник Голови Правлiння
Примітки Посадова особа є головою колегiального виконавчого органу Товариства.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом компанiї.
Федорчук Едуард Якович Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.10.2012 - 23.10.2015
Паспортні дані СН, 415814, 14.02.1997, Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи ТОВ "Нафтова компанiя "Альянс-Україна"", головний спецiалiст вiддiлу фiнансового управлiння фiнансового департаменту
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має
Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом компанiї. Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства.
Савельєв Андрій Миколайович Член Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.11.2013 - 30.11.2016
Паспортні дані 45 06 410578 , 04.09.2003, ВВС <Фили-Давидково> м. Москви
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи МДМ банк, керуючий директор - керiвник Департаменту Банкiвських продуктiв, член правлiння Банку; Голова Правлiння МДМ Банк, Президент ТОВ "Холдингова компанiя РЕСО".
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має

Ліцензії

Дата  
521040 01.02.2010 Добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
521042 01.02.2010 Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
521043 01.02.2010 Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
521045 01.02.2010 Добровiльне страхування фiнансових ризикiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
521046 01.02.2010 Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
594291 07.02.2012 Обов'язкове страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 07.02.2012
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
520638 04.03.2010 Обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 04.03.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
521036 01.02.2010 Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
521037 01.02.2010 Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
521038 01.02.2010 Добровiльне страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
521039 01.02.2010 Добровiльне страхування здоров'я на випадок хвороби
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
521041 01.02.2010 Добровiльне страхування медичних витрат
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
521047 01.02.2010 Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
521048 01.02.2010 Обов'язкове страхування спортсменiв вищих категорiй
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
521049 01.02.2010 Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть п
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
521050 01.02.2010 Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
521051 01.02.2010 Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
521052 01.02.2010 Обов'язкове медичне страхування
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
521053 01.02.2010 Добровiльне страхування майна крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
521055 01.02.2010 Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
521056 01.02.2010 Добровiльне страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
569234 14.01.2011 Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 14.01.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут ризику" #35670491
Адреса 04070, м.Київ, вул. Андрiївська,13
Діятельність Послуги професiйних актуарiїв
Ліцензія
№ -
-
Контакти 044 494 00 76, 044 494 00 76
Примітки Послуги проесiйних актуарiїв, якi надаються Товаристу
Приватне акцiонерне товарисво Делойт енд Туш ЮСК" #25642478
Адреса 02660, м. Київ, вул.Жилянська, 48-50а
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ № 1973
Аудиторська палата України
з 22.06.2001
Контакти 044 490 90 00, 044 490 90 91
Примітки Аудитор, який надає консультацiйнi послуги по складанню корпоративної звiтностi
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Київська аудиторська група" #20067093
Адреса 01135, м. Київ, вул.Золотоустiвська, 2/4
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ № 1560
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти 044 585 96 98, 044 585-96 98
Примітки Аудитор, який здiйснює перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Товариства за МСФЗ
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул.. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ А01 №795373
Шевченковская районная в городе Киеве государственная администрация
з 17.05.1999
Контакти (044) 591-04-00, (044) 482-52-14
Примітки Депозитарiй, послугами якого користується Товариство

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю АСТРОВЕЙ ЛIМIТЕД (ASTROWAY LIMITED) / - 627 253 шт 74.67%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, Агiас Еленi 2, Стасiонос Билдiнг, 5 поверх
Дочiрнє пiдприємство "РЕСО-Iнтер" / #32306213 212 746 шт 25.33%
Адреса Україна, Київ, вул. Герцена, 10