Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (41)
Перевірки (4)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ"

#24745673

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ"
ЄДРПОУ 24745673
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 № 624215
Дата державної реєстрації 02.04.1997
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 300335
Номер рахунку: 26503441
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 300335
Номер рахунку: 26503441
Контакти
+38 (044) 206-28-85
office@pro100.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Безсмертна Алла Миколаївна Голова ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1959 р. н. (64 роки)
Паспортні дані СК, 304078, 08.08.1996, Iрпiнським МВ ГУ МВД України в Київськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Європейський страховий альянс", головний бухгалтер.
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має
Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом компанiї.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства.
Крашенінніков Ігор Володимирович Член Правлiння
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Паспортні дані СН, 973282, 03.12.1998, Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ЗАТ "СК ВЕСКО", начальник управлiння андеррайтинга i перестрахування Дирекцiї Головного офiсу
Примітки Посадова особа є членом колегiального виконавчого органу Товариства i приймає участь в управлiннi поточною дiяльнiстю Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має
Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом компанiї. Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства.
Саркісов Сергій Едуардович Голова Наглядової ради
Рік народження 1959 р. н. (64 роки)
Паспортні дані № 45 06 723314, 11.11.2004, паспортно-вiзовим вiддiленням ВВС Пресненського району УВС ЦАО м. Москви
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Представництво компанiї <Ингосстрах> на Кубi, заступник начальника управлiння; генеральний директор ВСАТ <РЕСО-Гарантiя>; Голова Ради директорiв ВСАТ <РЕСО-Гарантiя>
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має
Гончаренко Валентина Йосипівна Головний бухгалтер
Рік народження 1954 р. н. (69 років)
Паспортні дані МЕ, 720733, 22.12.2005, Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києв
Освіта Вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи ВАТ "Нива", Головний бухгалтер
Примітки Головний бухгалтер забезпечує органiзацiю бухгалтерського облiку в Товариствi керуючись Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi"
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має
Винагорода в формi оплати працi посадовим особам виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв, затверджених штатним розписом компанiї. Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства.
Лаврусенко Віктор Анатолійович Член Наглядової ради
Рік народження 1957 р. н. (66 років)
Паспортні дані МР, 2449537, 15.07.2008, Кастричницьким районним управлiнням внутрiшнiх справ м. Мiнська
Освіта вища технiчна, вища економiчна
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: АТ "ПРОСТО - страхування, Голова Правлiння.
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має
Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом компанiї. Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства.
Кияниця Валентина Миколавївна Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Паспортні дані СО, 116345, 18.05.1999, Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи 2-а обласна лiкарня м.Київ, бухгалтер I категорiї з облiку господарських матерiалiв
Примітки Посадову особу призначено рiшенням рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 23.10.2012р.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом компанiї.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства.
Михайлова Анна Іллівна Член Правлiння
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Паспортні дані СН, 943740, 18.11.1998, Старокиївським РУ ГУ МВД в м.Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ТОВ Юридичне бюро <Бондар та Бондар>, директор Департаменту страхового права
Примітки Посадова особа є членом колегiального виконавчого органу Товариства i приймає участь в управлiннi поточною дiяльнiстю Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має
Винагорода в формi оплати працi посадовим особам виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв, затверджених штатним розписом компанiї. Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства.
Саркісов Микола Едуардович Член Наглядової ради
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Паспортні дані № 45 05 146976, 18.06.2003, вiддiлом мiлiцiї ВВС Пресненського району УВС ЦАО м. Москви
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Директор департаменту банкiвського страхування ВСАТ "РЕСО-Гарантiя", заступник генерального директора ВСАТ "РЕСО-Гарантiя", Член Ради директорiв ВСАТ "РЕСО-Гарантiя"
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має
Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом компанiї. Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства.
Кальян Костянтин Юрійович Голова Правлiння
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Паспортні дані 4505984379, 26.08.2003, Паспортним столом №2 ВВС Теплий Стан м. Москви
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи АТ "ПРОСТО - страхування", Президент
Примітки Посадова особа є головою колегiального виконавчого органу Товариства.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом компанiї. Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства.
Ляшенко Людмила Олександрівна Член Правлiння
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Паспортні дані СН, 47235, 04.03.1997, Ленiнградським РУ ГУ МВС в м.Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Акцiонерна страхова компанiя "IнтертрансПолiс", Заступник Голови Правлiння з розвитку.
Примітки Посадова особа є членом колегiального виконавчого органу Товариства i приймає участь в управлiннi поточною дiяльнiстю Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має
Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом компанiї. Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства.
Федорчук Едуард Якович Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Паспортні дані СН, 415814, 14.02.1997, Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ТОВ "Нафтова компанiя "Альянс-Україна"", головний спецiалiст вiддiлу фiнансового управлiння фiнансового департаменту
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має
Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом компанiї. Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства.
Савельєв Андрій Миколайович Член Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Паспортні дані № 45 06 410578, 04.09.2003, ВВС <Фили-Давидково> м. Москви
Освіта Вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи МДМ банк, керуючий директор - керiвник Департаменту Банкiвських продуктiв, член правлiння Банку; Голова Правлiння МДМ Банк, Президент ТОВ "Холдингова компанiя РЕСО".
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має
Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом компанiї. Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства.

Ліцензії

Дата  
№ 520638 04.03.2010 Обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 04.03.2010
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 521036 01.02.2010 Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 521037 01.02.2010 Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 521038 01.02.2010 Добровiльне страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 521039 01.02.2010 Добровiльне страхування здоров'я на випадок хвороби
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 521040 01.02.2010 Добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 521041 01.02.2010 Добровiльне страхування медичних витрат
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 521042 01.02.2010 Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 521043 01.02.2010 Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 521045 01.02.2010 Добровiльне страхування фiнансових ризикiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 521046 01.02.2010 Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 521047 01.02.2010 Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 521048 01.02.2010 Обов'язкове страхування спортсменiв вищих категорiй
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 521049 01.02.2010 Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть п
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 521050 01.02.2010 Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 521051 01.02.2010 Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 521052 01.02.2010 Обов'язкове медичне страхування
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 521053 01.02.2010 Добровiльне страхування майна крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 521055 01.02.2010 Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 521056 01.02.2010 Добровiльне страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 569234 14.01.2011 Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 14.01.2011
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
№ 594291 07.02.2012 Обов'язкове страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 07.02.2012
Опис Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут ризику" #35670491
Адреса 04070, м.Київ, вул. Андрiївська,13
Діятельність Послуги професiйних актуарiїв
Ліцензія
№ -
-
Контакти 044 494 00 76, 044 494 00 76
Примітки Послуги професiйних актуарiїв
Приватне акцiонерне товарисво Делойт енд Туш ЮСК" #25642478
Адреса 02660, м. Київ, вул.Жилянська, 48-50а
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ № 1973
Аудиторська палата України
з 22.06.2001
Контакти 044 - 490 - 90 - 00, 044 - 490 - 90 - 91
Примітки Аудитор, який надає консультацiйнi послуги по складанню корпоративної звiтностi
Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" #35917889
Адреса 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ 498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.11.2009
Контакти 044 5854240, 044 5854240
Примітки Депозитарiй, з яким Товариство уклало договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Київська аудиторська група" #20067093
Адреса 01013, м.Київ, вул.. Золотоустiвська, 2/4
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ № 001560
Аудиторська палата України
з 24.05.1996
Контакти 044-585-96-98, 044-585-96-98
Примітки Аудитор, який здiйснює перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Товариства за МСФЗ
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут ризику" #35670491
Адреса 04070, м.Київ, вул. Андрiївська,13
Діятельність Послуги професiйних актуарiїв
Ліцензія
№ -
-
Контакти 044 494 00 76, 044 494 00 76
Примітки Послуги професiйних актуарiїв
Приватне акцiонерне товарисво Делойт енд Туш ЮСК" #25642478
Адреса 02660, м. Київ, вул.Жилянська, 48-50а
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ № 1973
Аудиторська палата України
з 22.06.2001
Контакти 044 - 490 - 90 - 00, 044 - 490 - 90 - 91
Примітки Аудитор, який надає консультацiйнi послуги по складанню корпоративної звiтностi
Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" #35917889
Адреса 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ 498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.11.2009
Контакти 044 5854240, 044 5854240
Примітки Депозитарiй, з яким Товариство уклало договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Київська аудиторська група" #20067093
Адреса 01013, м.Київ, вул.. Золотоустiвська, 2/4
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ № 001560
Аудиторська палата України
з 24.05.1996
Контакти 044-585-96-98, 044-585-96-98
Примітки Аудитор, який здiйснює перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Товариства за МСФЗ
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут ризику" #35670491
Адреса 04070, м.Київ, вул. Андрiївська,13
Діятельність Послуги професiйних актуарiїв
Ліцензія
№ -
-
Контакти 044 494 00 76, 044 494 00 76
Примітки Послуги професiйних актуарiїв
Приватне акцiонерне товарисво Делойт енд Туш ЮСК" #25642478
Адреса 02660, м. Київ, вул.Жилянська, 48-50а
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ № 1973
Аудиторська палата України
з 22.06.2001
Контакти 044 - 490 - 90 - 00, 044 - 490 - 90 - 91
Примітки Аудитор, який надає консультацiйнi послуги по складанню корпоративної звiтностi
Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" #35917889
Адреса 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ 498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.11.2009
Контакти 044 5854240, 044 5854240
Примітки Депозитарiй, з яким Товариство уклало договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Київська аудиторська група" #20067093
Адреса 01013, м.Київ, вул.. Золотоустiвська, 2/4
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ № 001560
Аудиторська палата України
з 24.05.1996
Контакти 044-585-96-98, 044-585-96-98
Примітки Аудитор, який здiйснює перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Товариства за МСФЗ

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю АСТРОВЕЙ ЛIМIТЕД (ASTROWAY LIMITED) / - 427 253 шт 66.76%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, Темiстоклi Дервi, 3
Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю АСТРОВЕЙ ЛIМIТЕД (ASTROWAY LIMITED) / - 427 253 шт 66.76%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, Темiстоклi Дервi, 3
Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю АСТРОВЕЙ ЛIМIТЕД (ASTROWAY LIMITED) / - 427 253 шт 66.76%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, Темiстоклi Дервi, 3
Дочiрнє пiдприємство "РЕСО-Iнтер" / #32306213 155 146 шт 24.24%
Адреса м.Київ, вул. Герцена, буд. 10
Дочiрнє пiдприємство "РЕСО-Iнтер" / #32306213 155 146 шт 24.24%
Адреса м.Київ, вул. Герцена, буд. 10
Дочiрнє пiдприємство "РЕСО-Iнтер" / #32306213 155 146 шт 24.24%
Адреса м.Київ, вул. Герцена, буд. 10