Закупівлі Увійти Про систему
Приватне акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
#24745673
АТ "ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ"
м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Герцена, буд. 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва Приватне акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
ЄДРПОУ 24745673
Адреса м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Герцена, буд. 10
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 № 624215
Дата державної реєстрації 02.04.1997
Середня кількість працівників 252
Орган управління Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 265082212
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 265082209

Посадові особи

ПІБ САПАЦИНСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Посада Голова Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 15.11.2017 - безстроково
Паспортні дані
Рік народження 1977 (43 роки)
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи АТ "ПРОСТО - страхування", Перший Заступник Голови Правлiння АТ "ПРОСТО-страхування"
Примітки Наглядова Рада Товариства (Протокол вiд 15.11.2017р.) припинила повноваження Голови Правлiння Крашенiннiкова Iгоря Володимировича та обрала на посаду Голови Правлiння Сапацинського Олега Володимировича.
Посадова особа є членом колегiального виконавчого органу Товариства.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi Статутом Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
ПІБ КИЯНИЦЯ ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА
Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2016 - три роки
Паспортні дані
Рік народження 1970 (50 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи 2-а обласна лiкарня м.Київ, бухгалтер I категорiї з облiку господарських матерiалiв
Примітки Кияниця В.М. в 2015 роцi була членом Ревiзiйною комiсiї.
Винагорода членам ревiзiйної комiсiї не вплачується.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi Статутом Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
ПІБ ПОРОШКОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Посада Член Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1979 (41 рік)
Освіта вища
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи Провiдний технолог
Примітки Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017р. (Протокол №2 вiд 20.04.2017р.) обрано членом Наглядової ради Товариства.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi Статутом Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
ПІБ СТАТКЕВИЧ НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
Посада Член Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1954 (66 років)
Освіта вища
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи Завiдуюча художньо-постановочної частини ансамблю.
Примітки Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017р. (Протокол №2 вiд 20.04.2017р.) обрано членом Наглядової ради Товариства.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi Статутом Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
ПІБ ГУДЗІЙ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
Посада Член ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2016 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1975 (45 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи АТ "ПРОСТО-страхування", Начальник управлiння по роботi з банками
Примітки Гудзiй I.А. в 2015 роцi була членом Ревiзiйною комiсiї.
Винагорода членам Ревiзiйної комiсiї не виплачується.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi Статутом Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
ПІБ ГОНЧАРЕНКО ВАЛЕНТИНА ЙОСИПІВНА
Посада Член Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 12.03.1999 - безстроково
Паспортні дані
Рік народження 1954 (66 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи ВАТ "Нива", Головний бухгалтер
Примітки Посадова особа є Головним бухгалтером та членом колегiального виконавчого органу Товариства.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi Статутом Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
ПІБ ГОРЖІЙ АНТОНІНА ВІКТОРІВНА
Посада Член ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2016 - три роки
Паспортні дані
Рік народження 1984 (36 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи АТ "ПРОСТО-страхування" начальник вiддiлу бухгалтерського облiку
Примітки Винагорода членам Ревiзiйної комiсiї не виплачується.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi Статутом Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
ПІБ СТЕПАНЮК ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
Посада Член Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 15.11.2017 - безстроково
Паспортні дані
Рік народження 1985 (35 років)
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Начальник Юридичного управлiння Приватного акцiонерного товариства "ПРОСТО-страхування"
Примітки Наглядова Рада Товариства (Протокол вiд 15.11.2017р.) обрала Степанюк Олену Вiкторiвну на посаду Члена Правлiння.
Посадова особа є членом колегiального виконавчого органу Товариства.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi Статутом Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
ПІБ ТОРГАНОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
Посада Голова Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1984 (36 років)
Освіта вища
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи Юрист
Примітки Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017р. (Протокол №2 вiд 20.04.2017р.) обрано членом Наглядової ради Товариства.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi Статутом Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Ліцензии

Вид діяльності Добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Серія і номер 521040
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв
Серія і номер 521042
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Серія і номер 521043
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Добровiльне страхування фiнансових ризикiв
Серія і номер 521045
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту
Серія і номер 521046
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Обов'язкове страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
Серія і номер 594291
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 07.02.2012
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Обов’язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса
Серія і номер 3055
Видана Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 06.07.2017
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
Серія і номер 520638
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 04.03.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Серія і номер 521036
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Серія і номер 521037
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Добровiльне страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)
Серія і номер 521038
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Добровiльне страхування здоров'я на випадок хвороби
Серія і номер 521039
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Добровiльне страхування медичних витрат
Серія і номер 521041
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може
Серія і номер 521047
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Обов'язкове страхування спортсменiв вищих категорiй
Серія і номер 521048
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть п
Серія і номер 521049
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв
Серія і номер 521050
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Серія і номер 521051
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Обов'язкове медичне страхування
Серія і номер 521052
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Добровiльне страхування майна крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Серія і номер 521053
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Серія і номер 521055
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Добровiльне страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Серія і номер 521056
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 01.02.2010
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.
Вид діяльності Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
Серія і номер 569234
Видана Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 14.01.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є одним з приорiтетних для Товариства, i якщо виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то Товариство здiйснить заходи щодо продовження дiї вiдповiдної лiцензiї.

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва Приватне акцiонерне товариство "Iнститут ризику"
ЄДРПОУ 35670491
Адреса 04070, м.Київ, вул. Андрiївська,13
Діятельність Послуги професiйних актуарiїв
Ліцензія
-
-
Контакти 044 494 00 76, 044 494 00 76
Примітки Послуги професiйних актуарiїв, якi надаються Товаристу
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Київська аудиторська група"
ЄДРПОУ 20067093
Адреса 02660, м. Київ, Проспект Броварський, 15
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 1560
26.01.2001
Аудиторська палата України
Контакти 044 585 96 98, 044 585-96 98
Примітки Аудитор, який здiйснює перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Назва Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул.. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
А01 №795373
17.05.1999
Шевченковская районная в городе Киеве государственная администрация
Контакти (044) 591-04-00, (044) 482-52-14
Примітки Депозитарiй, послугами якого користується Товариство