Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (6)
Зовнішня інформація (2) ДАБІ (2) Перевірки (17)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"

#14367980

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"
ЄДРПОУ 14367980
Адреса 49000 Днiпропетровська область м. Днiпро, вул. Любарського, буд. 181, Т. (056) 790-21-22
(КОАТУУ 1210136300)
Номер свідоцтва про реєстрацію вiдсутнє
Дата державної реєстрації 12.08.1994
Середня кількість працівників 757
Орган управління акцiонерними товариствами не заповнюється
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний Банк "ПриватБанк"
МФО: 305299
Номер рахунку: 26009502147001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний Банк "ПриватБанк"
МФО: 305299
Номер рахунку: 26008502147002
Контакти
+38 (056) 790-21-22
dsz2@dsz.dp.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Сидоренко Тамара Павлівна Член Правлiння
Рік народження 1948 р. н. (74 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - Обрано строком на три роки.
Освіта середня технiчна
Стаж роботи 50 років
Попередне місце роботи ПАТ "ДнСЗ", член Правлiння, комерцiйний директор.
Примітки Обов`язки - приймати участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ та в органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв Товариства. Повноваження - приймає участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ" та голосує при прийняттi рiшень Правлiння ПАТ "ДнСЗ". Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 50 років. Загальний стаж роботи на даній посаді 16 років. Попередні посади за останні 5 років: комерційний директор, член Правління (ВАТ "ДнСЗ"), комерційний директор, член Правління (ПАТ "ДнСЗ"). На інших підприємствах посад не обіймає. Змiни в персональному складi щодо цієї посадової особи протягом звiтного відбулися згідно з рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 21.04.2017 р.
Буханцов Олег Васильович Член Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - Обрано строком на один рік
Освіта вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Голова Правління ПрАТ "ЮГТРАНССТРОЙ", генеральний директор ТОВ "ЮГТРАНССТРОЙ-2", директор ТОВ "КАМАРА ДЕЛЬ РЕЙ"
Примітки Обов`язки - приймати участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ", захищати права акціонерів Товариства, і в межах компетенції Наглядової ради контролювати та регулювати діяльноістьПравління. Повноваження - приймати участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" та голосувати при прийняттi рiшень Наглядової ради. Частка у статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» 0,0004 %. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв та не є незалежним директором. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 25 років. Загальний стаж роботи на даній посаді 4 роки. Попередні посади за останні 5 років : директор ТОВ "КАМАРА ДЕЛЬ РЕЙ", Голова Правління ПрАТ "ЮГТРАНССТРОЙ", Генеральний директор ТОВ "ЮГТРАНССТРОЙ-2", голова Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ". Посади на інших підприємствах: Генеральний директор ТОВ "ЮГТРАНССТРОЙ-2", 49027, м.Дніпро, пр. Яворницького, 22, к.710, директор ТОВ "КАМАРА ДЕЛЬ РЕЙ", 49027, м. Дніпро, пр. Яворницького, 22, к. 712; голова Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ", 69600, Україна, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 10а. Змiни в персональному складi щодо цієї посадової особи протягом звiтного відбулися згідно з рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 21.04.2017 р.
Єлисеєва Світлана Павлівна Член Правлiння, головний бухгалтер
Рік народження 1952 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - Обрано строком на три роки.
Освіта вища
Стаж роботи 47 років
Попередне місце роботи ПАТ "ДнСЗ", член Правлiння, головний бухгалтер.
Примітки Обов`язки - приймати участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ та в органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Як головний бухгалтер виконує обов`язки згiдно Посадовій iнструкцiї та Стандартів бухгалтерського облiку. Повноваження - приймає участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ" та голосує при прийняттi рiшень Правлiння ПАТ "ДнСЗ". Має також повноваження головного бухгалтера товариства. Отримує заробітну плату на посаді головного бухгалтера згідно штатного розкладу. Іншої винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 47 років. Загальний стаж роботи на даній посаді 19 років. Попередні посади за останні 5 років: головний бухгалтер, член Правління ВАТ(ПАТ) "ДнСЗ", ревізор ПрАТ "ТАКО". На інших підприємствах посад не обіймає. Змiни в персональному складi щодо цієї посадової особи протягом звiтного відбулися згідно з рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 21.04.2017 р.
Литвин Григорій Федорович Заступник голови Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"
Рік народження 1946 р. н. (76 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - Обрано строком на один рік
Освіта вища
Стаж роботи 54 роки
Попередне місце роботи ПАТ "ДнСЗ", заступник голови Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ", директор з безпеки ПАТ "ДнСЗ".
Примітки Обов`язки - приймати участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ", захищати права акціонерів Товариства, і в межах компетенції Наглядової ради контролювати та регулювати діяльноість Правління, виконувати обов`язки голови Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" в разi його вiдсутностi. Повноваження - приймати участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" та голосувати при прийняттi рiшень Наглядової ради. Частка у статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» 0,0004%. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв та не є незалежним директором. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 54 роки. Загальний стаж роботи на даній посаді 14 років. Попередні посади за останні 5 років: заступник голови Наглядової ради ПАТ (ВАТ) “ДнСЗ”, директор з безпеки ПАТ «ДнСЗ». На інших підприємствах посад не обіймає. Змiни в персональному складi щодо цієї посадової особи протягом звiтного відбулися згідно з рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 21.04.2017 р.
Тлябічев Адам Магометович Член Правлiння
Рік народження 1950 р. н. (72 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - Обрано строком на три роки.
Освіта вища
Стаж роботи 48 років
Попередне місце роботи ПАТ "ДнСЗ", начальник механозаготiвельного цеху
Примітки Обов`язки - приймати участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ та в органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв Товариства. Повноваження - приймає участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ" та голосує при прийняттi рiшень Правлiння ПАТ "ДнСЗ". Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 48 років. Загальний стаж роботи на даній посаді 18 років. Попередні посади за останні 5 років: начальник механозаготівельного цеху стрілочного виробництва (ВАТ "ДнСЗ), начальник механозаготівельного цеху, член Правління (ВАТ "ДнСЗ"), начальник механозаготівельного цеху, член Правління (ПАТ "ДнСЗ"). На інших підприємствах посад не обіймає. Змiни в персональному складi щодо цієї посадової особи протягом звiтного відбулися згідно з рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 21.04.2017 р.
Шмельков Олег Вікторович Заступник голови Правлiння
Рік народження 1957 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - Обрано строком на один рік до наступних Загальних зборiв акцiонерiв
Освіта вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи ПАТ "ДнСЗ", директор з управління якістю
Примітки Обов'язки - надає допомогу головi Правлiння ПАТ "ДнСЗ" - генеральному директору заводу та його першому заступнику в органiзацiї роботи Правлiння, виконує функцiї голови Правлiння ПАТ "ДнСЗ"- генерального директора заводу пiд час вiдсутньостi його та його першого заступника, організує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Повноваження - приймає участь в роботі правління ПАТ "ДнСЗ" та голосує при прийнятті рішень Правління ПАТ "ДнСЗ"; виконує функції голови Правління - генерального директора заводу під час відсутності його та його першого заступника за наказом по Товариству. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 37 років. Загальний стаж роботи на даній посаді 2 роки. Попередні посади за останні 5 років: директор з управління якістю ПАТ "ДнСЗ", заступник голови Правління ПАТ "ДнСЗ". На інших підприємствах посад не обіймає. Змiни в персональному складi щодо цієї посадової особи протягом звiтного відбулися згідно з рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 21.04.2017 р.
Тараненко Сергій Дмитрович Голова Правлiння ПАТ "ДнСЗ" - генеральний директор заводу
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - Обрано строком на три роки.
Освіта вища
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи ПАТ "ДнСЗ", голова Правлiння ПАТ "ДнСЗ"- генеральний директор заводу.
Примітки Обов`язки - керує роботою Правління та організовує його роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколiв засiдань, органiзує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Повноваження - має право: - визначати порядок денний засіданнь Правління та голосувати на них; - розподіляти обов`язки між членами Правління; - без довіреності представляти інтереси Товариства, вести переговори, укладати правочини від імені Товариства та вчиняти від його імені всі інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим статутом; - розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених діючим законодавством і статутом Товариства; - відкривати та закривати рахунки у банківських установах; - підписувати та видавати довіреності від імені Товариства; - наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення танакладання дисциплінарного і матеріального стягнення; - затверджувати штатні розклади, оклади, тарифні ставки, систему оплати праці і положення про порядок оплати праці працівників Товариства; - затверджувати показники, розміри та строки преміювання працівників і затверджувати положення про преміювання; - затверджувати договірні ціни на продукцію і тарифи на послуги; - приймати рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підрозділів підприємства, необхідних для виконання статутної діяльності Товариства; - визначати структуру підприємства; - затверджувати внутрішні нормативні акти, що регулюють відношення між підрозділами Товариства; - приймати рішення про відрядження, включно зарубіжні ділові поїздки; - підписувати позовні заяви, відклики на них, скарги по справах, які знаходяться в провадженні судів; - підписувати від імені Правління Колективний договір, зміни та доповнення до нього; - видавати накази і розпорядження, давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; - керувати поточними справами Товариства, здійснювати інші функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу та контракту. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 41 рік. Загальний стаж роботи на даній посаді 18 років. Перелік попередніх посад за останні 5 років: Голова Правління ВАТ(ПАТ)"ДнСЗ"- генеральний директор заводу, член Наглядової ради ПрАТ "Запорізький завод залізобетонних шпал", член Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш", заступник голови Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш". Посади на інших підприємствах - заступник голови Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш", Україна, 49022, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, 17. Змiни в персональному складi щодо цієї посадової особи протягом звiтного відбулися згідно з рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 21.04.2017 р.
Корноухова Клара Володимирівна Член Правлiння
Рік народження 1954 р. н. (68 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - Обрано строком на три роки.
Освіта вища
Стаж роботи 46 років
Попередне місце роботи ПАТ "ДнСЗ", член Правлiння, головний конструктор проектно-конструкторського вiддiлу
Примітки Обов`язки - приймати участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ та в органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Повноваження - приймає участь в роботi Правлiння ПАТ "ДнСЗ" та голосує при прийняттi рiшень Правлiння ПАТ "ДнСЗ". Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 46 років. Загальний стаж роботи на даній посаді 8 років. Попередні посади за останні 5 років: головний конструктор ПКВ, член Правління (ВАТ "ДнСЗ"), головний конструктор ПКВ, член Правління (ПАТ "ДнСЗ"). На інших підприємствах посад не обіймає. Змiни в персональному складi щодо цієї посадової особи протягом звiтного відбулися згідно з рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 21.04.2017 р.
Тараненко Ірина Вікторівна Член Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - Обрано строком на один рік
Освіта вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи ПАТ "ДнСЗ", член Наглядової ради ПАТ " ДнСЗ", г олова Спостережної (Наглядової) ради ПрАТ "ТАКО"
Примітки Обов`язки - приймати участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ", захищати права акціонерів Товариства, і в межах компетенції Наглядової ради контролювати та регулювати діяльноість Правління. Повноваження - приймати участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" та голосувати при прийняттi рiшень Наглядової ради. Частка у статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» 8,6581%. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв та не є незалежним директором. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 39 років. Загальний стаж роботи на даній посаді 11 років. Попередні посади за останні 5 років: голова Наглядової ради ПрАТ( ЗАТ) "ТАКО", член Наглядової ради ПАТ ( ВАТ) "ДнСЗ". Посади на інших підприємствах: голова Наглядової ради Приватного Акціонерного товариства "ТАКО", Україна, 49000, м. Днiпро, вул. Любарського, 108а, член Наглядової ради Приватного Акціонерного Товариства "Запорізький завод залізобетонних шпал", 69600, Україна, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова,10а. Змiни в персональному складi щодо цієї посадової особи протягом звiтного відбулися згідно з рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 21.04.2017 р.
Крячко Валерій Олександрович Перший заступник голови Правлiння ПАТ "ДнСЗ", член Правлiння
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - Обрано строком на три роки.
Освіта вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи ПАТ "ДнСЗ", перший заступник голови Правлiння ПАТ "ДнСЗ", директор з економiки та фiнансiв.
Примітки Обов`язки - надає допомогу голові Правління в організації роботи Правління , виконує функції голови Правління Товариства - генерального директора заводу у разі його відсутності, організує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Повноваження - приймає участь в роботі правління ПАТ "ДнСЗ" та голосує при прийнятті рішень Правління ПАТ "ДнСЗ"; має право без довіреності підписувати: - фінансові і податкові документи; - документи обліку та звітності; - акти виконаних робіт; - довіреності на одержанняматеріальних цінностей; - правочини від імені Товариства; - накази про найм та звільнення працівників Товариства; - в разі відсутності голови Правління ПАТ "ДнСЗ"- генерального директора заводу за його наказом виконує його функції. - При виконанні функції голови Правління-генерального директора заводу перший заступник голови Правління має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції голови Правління-генерального директора заводу, визначеної Статутом Товариства. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 40 років. Загальний стаж роботи на даній посаді 18 років. Перелік попередніх посад за останні 5 років: перший заступник голови Правління, директор з економіки та фінансів ВАТ (ПАТ) "ДнСЗ", член Наглядової ради ПрАТ "ТРАНСМАШ", член Наглядової ради ПрАТ "ТАКО", заступник голови Наглядової ради ПрАТ "ТАКО". Посади на інших підприємствах - член Наглядової ради ПрАТ "ТРАНСМАШ",Україна,49022, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська,17; заступник голови Наглядової ради ПрАТ "ТАКО", Україна, 49000 м.Дніпро, вул. Любарського, 108-а. Змiни в персональному складi щодо цієї посадової особи протягом звiтного відбулися згідно з рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 21.04.2017 р.
Афанасьєв Олександр Анатолійович Голова Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - Обрано строком на один рік
Освіта вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи директор ТОВ «ОТЕГ», директор КП ДМЕТ.
Примітки Обов`язки - захищає права акціонерів Товариства, і в межах компетенції Наглядової ради контролює та регулює діяльноістьПравління, організує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, підписує контракт з головою та членами Правління. Повноваження - очолює роботу Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ", пiдписує контракт з головою та членами Правлiння ПАТ "ДнСЗ". Частка у статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» 3,2279%. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв та не є незалежним директором. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу та контракту. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 33 роки. Загальний стаж роботи на даній посаді 9 років. Попередні посади за останні 5 років: директор ТОВ "Отег", директор КП "ДМЕТ", голова Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ". На інших підприємствах посад не обіймає. Змiни в персональному складi щодо цієї посадової особи протягом звiтного відбулися згідно з рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 21.04.2017 р.
Левін Ігор Абрамович Член Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"
Рік народження 1946 р. н. (76 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - Обрано строком на один рік
Освіта вища
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи пенсіонер
Примітки Обов`язки - приймати участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ", захищати права акціонерів Товариства, і в межах компетенції Наглядової ради контролювати та регулювати діяльноість Правління. Повноваження - приймати участь в роботi Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" та голосувати при прийняттi рiшень Наглядової ради. Частка у статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» - 0%. Левiн I.А. є представником акцiонера ТОВ «ЮГТРАНССТРОЙ-2» (код ЄДРПОУ 21853652, частка у статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» складає 0,0432,%). Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ЮГТРАНССТРОЙ-2". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 42 роки. Загальний стаж роботи на даній посаді 1 рік. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв - пенсіонер. Змiни в персональному складi щодо цієї посадової особи протягом звiтного відбулися згідно з рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 21.04.2017 р.

Ліцензії

Дата  
АГ№578758 14.07.2011 Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту чорних металiв
Орган ліцензування Мiнiстерство промислової полiтики України
Дата видачі 14.07.2011
Опис Лiцензiя буде використатися з необмеженим строком дiї.
ДН №018304 08.08.2011 Дозвiл на початок роботи сталеливарних цехiв №1 та 2
Орган ліцензування Управлiння з питань наглядово-профiлактичної дiяльностi ГУ МНС України в Днiпропетровськiй областi
Дата видачі 08.08.2011
Опис Дiя дозволу постiйна з початку його отримання.
№ 375 06.10.2016 Придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IУ) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"
Орган ліцензування Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Дата видачі 06.10.2016
Дата закінчення 06.10.2021
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї виданної лiцензiї.
№12-0082572 25.12.2014 Дозвiл на експлуатацію РЕЗ
Орган ліцензування Центральна філія УДЦР
Дата видачі 25.12.2014
Дата закінчення 31.12.2019
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу.
№12-0082573 25.12.2014 Дозвiл на експлуатацію РЕЗ
Орган ліцензування Центральна філія УДЦР
Дата видачі 25.12.2014
Дата закінчення 31.12.2019
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу.
№12-0082574 25.12.2014 Дозвiл на експлуатацію РЕЗ
Орган ліцензування Центральна філія УДЦР
Дата видачі 25.12.2014
Дата закінчення 31.12.2019
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу.
№12-0082575 25.12.2014 Дозвiл на експлуатацію РЕЗ
Орган ліцензування Центральна філія УДЦР
Дата видачі 25.12.2014
Дата закінчення 31.12.2019
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу.
№12-0082576 25.12.2014 Дозвiл на експлуатацію РЕЗ
Орган ліцензування Центральна філія УДЦР
Дата видачі 25.12.2014
Дата закінчення 31.12.2019
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу.
№12-0082577 25.12.2014 Дозвiл на експлуатацію РЕЗ
Орган ліцензування Центральна філія УДЦР
Дата видачі 25.12.2014
Дата закінчення 31.12.2019
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу.
№12-0082578 25.12.2014 Дозвiл на експлуатацію РЕЗ
Орган ліцензування Центральна філія УДЦР
Дата видачі 25.12.2014
Дата закінчення 31.12.2019
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу.
№12-0082579 25.12.2014 Дозвiл на експлуатацію РЕЗ
Орган ліцензування Центральна філія УДЦР
Дата видачі 25.12.2014
Дата закінчення 31.12.2019
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу.
№12-0082580 25.12.2014 Дозвiл на експлуатацію РЕЗ
Орган ліцензування Центральна філія УДЦР
Дата видачі 25.12.2014
Дата закінчення 31.12.2019
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу.
№12-0082581 25.12.2014 Дозвiл на експлуатацію РЕЗ
Орган ліцензування Центральна філія УДЦР
Дата видачі 25.12.2014
Дата закінчення 31.12.2019
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу.
№12-0082582 25.12.2014 Дозвiл на експлуатацію РЕЗ
Орган ліцензування Центральна філія УДЦР
Дата видачі 25.12.2014
Дата закінчення 31.12.2019
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу.
№12-0082583 25.12.2014 Дозвiл на експлуатацію РЕЗ
Орган ліцензування Центральна філія УДЦР
Дата видачі 25.12.2014
Дата закінчення 31.12.2019
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу.
№12-0082584 25.12.2014 Дозвiл на експлуатацію РЕЗ
Орган ліцензування Центральна філія УДЦР
Дата видачі 25.12.2014
Дата закінчення 31.12.2019
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу.
№12-0082585 25.12.2014 Дозвiл на експлуатацію РЕЗ
Орган ліцензування Центральна філія УДЦР
Дата видачі 25.12.2014
Дата закінчення 31.12.2019
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу.
№12-0082586 25.12.2014 Дозвiл на експлуатацію РЕЗ
Орган ліцензування Центральна філія УДЦР
Дата видачі 25.12.2014
Дата закінчення 31.12.2019
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу.
№12-0082587 25.12.2014 Дозвiл на експлуатацію РЕЗ
Орган ліцензування Центральна філія УДЦР
Дата видачі 25.12.2014
Дата закінчення 31.12.2019
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу.
№12-0082588 25.12.2014 Дозвiл на експлуатацію РЕЗ
Орган ліцензування Центральна філія УДЦР
Дата видачі 25.12.2014
Дата закінчення 31.12.2019
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термін дії дозволу.
№1210136300-1259 14.11.2017 Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами
Орган ліцензування Мiнiстерство екології та природних ресурсів України
Дата видачі 14.11.2017
Дата закінчення 14.11.2024
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовження термiну його дiї.
№ОВ060073 01.09.2014 Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання
Орган ліцензування Центральна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки Державної інспекції ядерного регулюва
Дата видачі 01.09.2014
Дата закінчення 23.09.2021
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї виданної ліцензії.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
АФ "РЕСУРС-АУДИТ" ТОВ #23647230
Адреса 49010, м. Днiпро, вул. Сташкова, будинок 51/1
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту
Ліцензія
№ 3733
Аудиторська палата України
з 02.03.2006
Контакти 0567443052, 0567445476
Примітки Укладено договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi ПАТ "ДнСЗ" станом на 31.12.2017 року.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" #30968986
Адреса 02160, м. Київ, пр. Возз`єднання, 19
Діятельність Страхова дiяльнiсть, основна - iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
№ АВ №522520
Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 22.07.2014
Контакти (044) 499-77-61, (044) 499-77-61
Примітки Укладено: 1) договiр обов`язкового особистого страхування водiїв вiд нещасних випадкiв на транспортi ( лiцензiя АЕ №522520 вiд 22.07.2014р.видана Нацiональною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України); 2) договiр про обов`язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв ( лiцензiя АЕ№ 522508 вiд 24.07.2014р., видана Нацiональною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України); В м.Днiпро - Центр обслуговування клiєнтiв №3, 49000, м. Днiпро, вул. Володимира Мономаха, 10 .
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ "ФIНЕКС" #24449265
Адреса 49000, м. Днiпро, вул. Барикадна, буд. 11а, кв. 8
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права (основний)
Ліцензія
№ 6910
Мiнiстерство юстицiї України
з 28.03.2013
Контакти (056) 778-68-86, (056) 778-68-86
Примітки Дiяльнiсть не лiцензується. Укладено договiр про правове обслугову ання пiдприєм тва.
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ СТРАХОВА КОМПАНIЯ "НАФТА ГАЗСТРАХ" #21004953
Адреса 02098, м. Київ, вул. Юрiя Шумського, 1-а, офiс 12
Діятельність Страхова дiяльнiсть - iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
№ АВ №377695
Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 31.01.2008
Контакти (044) 220-13-78, (044) 220-13-79
Примітки Укладено договiр про доброввiльне медичне страхування. Фактична адреса Компанiї: 02098, м. Київ, вул. Юрiя Шумського, 1-а, офiс 121.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО - СТРАХОВА КОМПАНIЯ" #20602681
Адреса 04080, м. Київ, вул. Кирилiвська, буд. 40
Діятельність Страхова дiяльнiсть, основна- iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
№ АЕ 641963, АЕ 641975
Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 25.06.2015
Контакти 044 417-16-15, 044 417-16-15
Примітки Укладено договори: 1) Добровiльного страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв або користувачiв майна, лiцензiя АЕ 641963 вiд 25.06.2015р; 2) Обов`язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони та членiв добровiльних пожежних дружин(команд). Лiцензiя АЕ 641975 вiд 25.06.2015р. Фактична адреса (Днiпропетровська фiлiя): 49044, м. Днiпро, вул. Гоголя, буд.14-а. Код за ЄДРПОУ 24987175, тел./факс (0562)32-17-08.
Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" #14305909
Адреса 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть.
Ліцензія
№ АE №263201
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 13.08.2013
Контакти (044) 498-79-30, (044) 498-79-30
Примітки Укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується. Рахунки вiдкрито.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8.
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти (044) 591-04-00, (044) 482-52-14
Примітки Укладено договори на: 1.Обслуговування випускiв цiнних паперiв Товариства з Додатковою угодою; 2.Надання послуг з iнформацiйно - технiчної пiдтримки; 3.Надання послуг електронного цифрового пiдпису акредитованим центром сертифiкацiї ключiв ПАТ "НДУ".

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
14367980
Адреса
Опис Торговое унитарное предприятие "МАГИСТРАЛЬ ДнСЗ" - нерезидент. Код за ЄДРЮО Республiки Бiлорусь 490986353. Створено рiшенням Наглядової ради вiд 01.12.2014р. Вiдсоток часток 100%. Грошовi кошти для формування статутного капiталу перераховано. Статутний капiтал склав 1097255000 бiлоруських рублiв. ПАТ "ДнСЗ",як засновник та власник майна пiдприємства: - приймає рiшення про утворення Пiдприємства; - визначає предмет та мету дiяльностi Пiдприємства; - визначає основнi напрями дiяльностi Пiдприємства, затверджує звiти про їх виконання; - дає письмову згоду на участь Пiдприємства в комерцiйних та некомерцiйних органiзацiях, в т.ч. державних об`єднаннях, а також у фiнансово - промислових та iнших господарчих групах ; - затверджує Статут Пiдприємства; формує статутний капiтал Пiдприємства; призначає керiвника Пiдприємства, укладає, мiняє та припиняє з ним трудовий договiр або цивiльно - правовий договiр; - розпоряджується нерухомим майном Пiдприємства; - здiйснює контроль за дiяльнiстю Пiдприємства; - приймає рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю Пiдприємства; - визначає умови оплати працi, притягнення до матерiальної або дисциплiнарної вiдповiдальностi керiвника Пiдприємства; - приймає участь в роботi Пiдприємства через уповноваженi органи; - перевiряє звiтнiсть та iншу документацiю Пiдприємства; - має iншi права вiдповiдно до законодавства Республiки Бiлорусь.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ" #22523595
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. ПОЛТАВА, ВУЛ. СОБОРНОСТІ, БУД. 77А
Опис У складi iнших фiнансових iнвестицiй (ряд.1035 балансу) числиться вартiсть простих iменних акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЗАЛIЗНИЧНI ШЛЯХИ". Акцiї придбано пiд час утворення товариства та пiд час його дiяльностi. Установчу угоду пiдписано 17.09.1998 року. На кiнець звiтного перiоду частка в статутному капiталi складає 0,162%. Права щодо управлiння - вiдповiдно до прав акцiонерiв - володарiв простих iменних акцiй, визначених Законом України "Про акцiонернi товариства".

Власники акцій

Власник Частка
ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОРЕНДАРІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО СТРІЛОЧНОГО ЗАВОДУ В КІЛЬКОСТІ 1296ОСІБ НА 12.08.1994 84.00%
Паспорт д/н, д/н, д/н
Приватне акцiонерне товариство "ТАКО" / #13417240 13.15%
Адреса м.Днiпро, вул. Любарського, 108а
Код 13417240
УЧАСНИКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА - ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 1367 ОСІБ НА 12.08.1994 Р. 1.78%
Паспорт д/н, д/н, д/н
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДСЗ ЛТД" / 13451750 1.07%
Адреса м. Днiпро, вул. Iвана Сiрка, 12, кв. 13
Код 13451750

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
JONEN CAPITAL LIMITED (ДЖОНЕН КЕПIТАЛ ЛIМIТЕД), Кiпр / HE 324448 51 304 шт 20.15%
Адреса КIПР", Nicosia, Stasinou, MITSI BUILDING, 1st floor, буд. 1, оф. 4
ФІЗИЧНА ОСОБА 46 574 шт 18.30%
ТАРАНЕНКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ 25 454 шт 10.00%
ТАРАНЕНКО ІРИНА ВІКТОРІВНА 22 040 шт 8.66%
КРЯЧКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18 592 шт 7.30%
ЄЛИСЕЄВА СВІТЛАНА ПАВЛІВНА 17 891 шт 7.03%
ФІЗИЧНА ОСОБА 12 729 шт 5.00%
ФІЗИЧНА ОСОБА 12 728 шт 5.00%
ФІЗИЧНА ОСОБА 12 728 шт 5.00%
ФІЗИЧНА ОСОБА 12 728 шт 5.00%