Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (8)
Пов'язані особи ДАБІ (8) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛАДА - ПОДІЛЛЯ"

#14147592

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛАДА-ПОДІЛЛЯ"
ЄДРПОУ 14147592
Адреса 29000, Хмельницький район, м. Хмельницький, Трудова, 6
(КОАТУУ 6810100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію АВ№198947
Дата державної реєстрації 25.07.1996
Середня кількість працівників 1
Орган управління Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ КБ "Приватбанк"
МФО: 315405
Номер рахунку: 26003052415081
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ КБ "Приватбанк"
МФО: 315405
Номер рахунку: 26003325303002
Контакти
+38 (038) 278-90-00

Посадові особи

Ім'я Посада
Максимова Вікторія Іванівна Ревiзор товариства
Рік народження 1966 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 18.06.2013 - 5 років
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ТОВ АК "Укравтоторг",ТОВ "ГРУПА КОМПАНIЙ "АИС", фнансовий директор
Примітки У звітному періоді Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Ревізора, органу який контролює фінансово- господарську діяльність Товариства та здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року (планові) та спеціальних перевірок фінансово- господарської діяльності Товариства. Компетенція Ревізора визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Згоди на оприлюднення винагороди не надано. Змiни у персональному складi за звітний період не було. Попереднi посади: ТОВ АК "Укравтоторг". ТОВ "ГРУПА КОМПАНIЙ "АИС", фнансовий директор. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Пугач Олександр Григорович Голова Наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.06.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Корпорацiя "Спiвдружнiсть комп.", генеральний директор
Примітки У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Попереднi посади: Корпорацiя "Спiвдружнiсть комп.", генеральний директор. ТОВ "ГРУПА КОМПАНIЙ "АИС, генеральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згiдно ст.23 З-ну України "Про iнформацiю" посадова особа згоду на розкриття персональних даних не надала.
Борзенко Марія Миколаївна Головний бухгалтер
Рік народження 1963 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.07.2006 - не обмежений
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ПП"Свiтлана-аудит", аудитор
Примітки У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Головного бухгалтера, забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Попереднi посади: ПП"Свiтлана-аудит", аудитор. ДПII "Автоiнвестстрой-Хмельницький, головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згiдно ст.23 З-ну України "Про iнформацiю" посадова особа згоду на розкриття персональних даних не надала.
Пуль Роман Іванович Член Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.06.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи IП "АIС-ХАРКIВ"
Примітки У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Попереднi посади:IП "АIС-ХАРКIВ". ТОВ "ГРУПА КОМПАНIЙ "АИС",директор торгово-сервiсної мережi. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згiдно ст.23 З-ну України "Про iнформацiю" посадова особа згоду на розкриття персональних даних не надала.
Ольховик Володимир Васильович Директор
Рік народження 1970 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.06.2013 - 5
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта середня
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи ДПII "Автоiнвестстрой-Житомир" ТОВ "Девелопмент Макс ЛЛС"
Примітки У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - директора, згiдно Статуту, які полягають у здійсненні керівництвом поточної діяльністі та вирішенні всіх питань діяльності Товариства. Директор є підзвітним загальним зборам акціонерів. та Наглядовій Раді Товариства. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Попередні посади: ДПII "Автоiнвестстрой-Житомир" ТОВ "Девелопмент Макс ЛЛС". IНОЗЕМНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АIС-ЗАПОРIЖЖЯ", директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згiдно ст.23 З-ну України "Про iнформацiю" посадова особа згоду на розкриття персональних даних не надала.
Дунаєвський Ігор Григорович Член Наглядової ради
Рік народження 1947 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 18.06.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи IП "ТД "АВТОЦЕНТР-ХАРКIВ"
Примітки У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Попереднi посади: IП "ТД "АВТОЦЕНТР-ХАРКIВ". ТОВ "ГРУПА КОМПАНIЙ "АИС", директор адмiнiстративний. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згiдно ст.23 З-ну України "Про iнформацiю" посадова особа згоду на розкриття персональних даних не надала.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВ"Автозапчастина-маркет" / #33092674 21 521 612 шт 74.32%
Адреса Україна, село.Липцi, вулиця Пушкiнська,буд.1-А
ФІЗИЧНА ОСОБА 6 950 304 шт 24.00%
Паспорт -, -, 01.01.1900, -