Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (3)
Зовнішня інформація (1) ДАБІ (176)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56"

#03448860

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56"
ЄДРПОУ 03448860
Адреса 29016, Хмельницька,. , м. Хмельницький, вул. Захiдна Окружна 1, (03822) 2-24-15
(КОАТУУ 6810100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію Виписка ААВ №036796
Дата державної реєстрації 29.06.1994
Середня кількість працівників 56
Орган управління Інформацію про органи управління підприємства не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Хмельницьке вiддiлення ПАТ "Банк Нацiональний кредит"
МФО: 320702
Номер рахунку: 26009084903001
Контакти
+38 (038) 222-24-15
shbu-56@emitent.km.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Зведенюк Олександр Павлович Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 08.08.2013 - До переобрання
Паспортні дані НА, 365296, 10.07.1997, Iзяславським МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
Освіта д/н
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи пенсiонер
Примітки Змін по даній посадовій особі в 2015 році не відбувалось.
В 2013 роцi особу було призначено на посаду згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 07-08 серпня 2013р.) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства. Посадова особа не дала згоди на розголошування персональних даних та вiдомостей про розмiр винагороди.
Заганяч Валерій Миколайович Голова Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 08.08.2013 - До переобрання
Паспортні дані НА, 420468, 20.01.1998, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй областi
Освіта д/н
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Союз промисловцiв i пiдприємцiв Хмельницької областi.
Примітки Змін по даній посадовій особі в 2015 році не відбувалось.
В 2013 роцi особу було призначено на посаду згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 07-08 серпня 2013р.) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства. Посадова особа не дала згоди на розголошування персональних даних та вiдомостей про розмiр винагороди.
Ставчанський Іван Васильович Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 08.08.2013 - До переобрання
Паспортні дані КР, 772514, 14.01.2009, 1-м вiддiлом ЧМВ УМВС України в Чернiвецькiй областi
Освіта д/н
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи Охоронець Обласної клiнiчної консультативної клiнiки.
Примітки Змін по даній посадовій особі в 2015 році не відбувалось.
В 2013 роцi особу було призначено на посаду згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 07-08 серпня 2013р.) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства. Посадова особа не дала згоди на розголошування персональних даних та вiдомостей про розмiр винагороди.
Кримський Святослав Степанович Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 08.08.2013 - до 31.12.2015
Паспортні дані НА, 183841, 12.11.2002, Нетiшинським МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
Освіта д/н
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи Пенсiонер
Примітки Змін по даній посадовій особі в 2015 році не відбувалось.
Посадову особу обрано в 2013 роцi на підставi рiшення ЗЗА вiд 08.08.2013р. Посадова особа не надала згоди на розголошування вiдомостей про розмiр винагороди. Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Раац Костянтин Валерійович Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 08.08.2013 - До переобрання
Паспортні дані НА, 896281, 11.11.2000, Волочиським РВ УМВС України в Хмельницькiй областi
Освіта д/н
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи директор Фiлiї Товарної бiржi "Електроннi торги України"
Примітки Змін по даній посадовій особі в 2015 році не відбувалось.
В 2013 роцi особу було призначено на посаду згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 07-08 серпня 2013р.) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства. Посадова особа не дала згоди на розголошування персональних даних та вiдомостей про розмiр винагороди.
Волосінчук Максим Михайлович Голова правлiння
Дата вступу на посаду і термін 08.08.2013 - Не визначено
Паспортні дані НВ, 033315, 15.01.2002, Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
Освіта д/н
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи Iнженер 1-ої категорiї вiддiлу якостi, технiчного контролю та нових технологiй
Примітки Змін по даній посадовій особі в 2015 році не відбувалось.
В 2013 роцi особу було призначено на посаду згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 07-08 серпня 2013р.) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства. Посадова особа не дала згоди на розголошування персональних даних та вiдомостей про розмiр винагороди.
Навроцька Леоніда Володимирівна Головний Бухгалтер
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.08.2013 - Не визначено
Паспортні дані НА, 651410, 07.12.1999, Хмельницьким РВ УМВС України в Хмельницькiй областi
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи МТС "Новатор", головний бухгалтер.
Примітки Змiн по данiй посадовiй особi в 2015 роцi не вiдбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошування вiдомостей про розмiр винагороди. Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ставчанський Ігор Іванович Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 08.08.2013 - До переобрання
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.2001, д/н
Освіта д/н
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи слюсар КВПiА контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики ПАТ "Чернiвецький олiйно-жировий комбiнат".
Примітки Змін по даній посадовій особі в 2015 році не відбувалось.
В 2013 роцi особу було призначено на посаду згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 07-08 серпня 2013р.) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства. Посадова особа не дала згоди на розголошування персональних даних та вiдомостей про розмiр винагороди.

Ліцензії

Дата  
АВ595837 23.11.2011 ЗДIЙСНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI У БУДIВНИЦТВI,
ПОВ’ЯЗАНОЇ IЗ СТВОРЕННЯМ ОБ’ЄКТIВ
АРХIТЕКТУРИ
Орган ліцензування ДЕРЖАВНА АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНА
IНСПЕКЦIЯ УКРАЇНИ
Дата видачі 23.11.2011
Дата закінчення 23.11.2016
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї емiтент планує отримати нову лiцензiю i продовжити дiяльнiсть у будiвництвi, пов’язану iз створенням об’єктiв архiтектури

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватна аудиторська фірма "Аудит - Поділля" #32179801
Адреса 29015, Україна, м. Хмельницький, пр. Миру, 101/А, кім.210
Діятельність Юридична особа, яка здійснює професійну аудиторську діяльність.
Ліцензія
№ № 3069
Аудиторська палата України
з 31.10.2002
Контакти 0382 71-50-07, 0382 71-50-07
Примітки Здійснює підтвердження достовірності фінансової звітності емітента за 2014 рік на підставі договору № 2-аудит від 15.01.2015 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ" #21653380
Адреса 29013, Україна, м. Хмельницький, вул. Володимирська 109
Діятельність Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ № 263483
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти 0382 70-21-64, 0382 70-21-64
Примітки В депозитарній установі ТОВ "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ" відкриті рахунки в цінних паперах акціонерам товариства в процесі дематеріалізації випуску цінних паперів товариства.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8
Діятельність Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію іменних цінних паперів.
Ліцензія
№ АВ № 581322
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти 044-377-70-16, 044-279-12-49
Примітки В депозитарії ПАТ "НДУ" депоновано глобальний сертифікат випуску цінних паперів емітента.

Власники акцій

Власник Частка
СТАВЧАНСЬКА ГАЛИНА ІВАНІВНА 99.95%
Паспорт д/в, д/в, 01.01.2001, д/в
157 АКЦІОНЕРИ - ФІЗИЧНИХ ОСІБ 0.05%
Паспорт д/в, д/в, 01.01.2001, д/в

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
СТАВЧАНСЬКА ГАЛИНА ІВАНІВНА 88 150 314 шт 99.95%
Паспорт д/в, 01.01.2001, д/в