Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Prozorro
Замовник
SMIDA
Річна звітність:
2013 2014 2015
Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (181)
Пов'язані особи ДАБІ (102) Перевірки (5) Зв'язки

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"

#01072609

Основна інформація

Назва ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
ЄДРПОУ 01072609
Адреса вул. Червоноармійська, 7, м. Харків, Харкiвська область, 61052, Україна, 057-724-47-08, 057-724-47-09
(КОАТУУ 6310137200)
Номер свідоцтва про реєстрацію відсутнє
Дата державної реєстрації 04.03.1992
Середня кількість працівників 42 298
Орган управління Державне підприємство “Південна залізниця” (надалі – Залізниця) засноване на державній власності, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України. Керівництво Залізницею здійснює її начальник, який призначається на посаду Кабінетом Міністрів України згідно з чиним законодавством за поданням Уповноваженого органу управління (Міністерство інфраструктури України). Уповноважений орган управління з начальником Залізниці укладає контракт. З липня 2014 року на державному підприємстві «Південна залізниця» працює комісія з реорганізації, створена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.14 №200, наказу Укрзалізниці від 14.07.14 №389-Ц/од «Про заходи щодо реорганізації Укрзалізниці, підприємств та установ залізничного транспорту загального користування», під головуванням начальника залізниці – голови комісії з реогрганізації. Вiдповiдно до постанови КМУ вiд 25.06.2014 № 200 «Про утворення публiчного акцiонерного товариства «Українська залiзниця» на базi Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (Укрзалізниці), пiдприємств та установ залiзничного транспорту, якi реорганiзуються шляхом злиття, 21.10.2015 проведено державну реєстрацiю Публічного акціонерного товариства «Українська залiзниця» (код згiдно з ЄДРПОУ 40075815). ПАТ «Укрзалізниця» розпочало свою фiнансово-господарську дiяльнiсть з 01.12.2015. Згiдно зi ст. 2 Закону України «Про особливостi утворення публiчного акцiонерного товариства залiзничного транспорту загального користування» та ч. 2 загальних положень Статуту ПАТ «Укрзалізниця» усi права та обов’язки державного підприємства «Південна залізниця» з 01.12.2015 перейшли до правонаступника ПАТ «Укрзалізниця».
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України"
МФО: 351823
Номер рахунку: 26007300003451
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння АТ "Ощадбанк"
МФО: 351823
Номер рахунку: 26007300003451
Контакти
+38 (057) 724-47-09

Посадові особи

Ім'я Посада
Козир Ольга Михайлівна Директор (з фінансових та економічних питань), заступник голови комісії з реорганізації
Рік народження 1967 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.09.2014 - необмежений
Паспортні дані --, --, --
Освіта вища, Харківський інститут інженерів транспорту, 1988 рік, кандидат економічних наук
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Державне підприємство "Південна залізниця", заступник начальника Південної залізниці з економічних питань
Примітки Козир О.М. призначена на посаду директора (з фінансових та економічних питань) Південної залізниці з 01.09.2014 року наказом генерального директора Укрзалізниці від 26.08.2014 року №1973/ос, наказом начальника Південної залізниці від 26.08.2014 року №307-ос. Повноваження та обов'язки директора (з фінансових та економічних питань), як посадової особи, визначені Наказом про розподіл обов"язків між начальником залізниці, його заступниками, головним інженером залізниці та головними спеціалістами залізниці; діє на підставі довіреності начальника Південної залізниці. Відповідно до наказу залізниці від 14.07.2014 №277/Н «Про організацію виконання постанови КМУ від 25.06.2014 №200 та утворення комісії з реорганізації державного підприємства «Південна залізниця» є заступником голови комісії з реорганізації державного підприємства "Південна залізниця". Директор (з фінансових та економічних питань) організовує, удосконалює та контролює: - фінансово-економічну роботу на залізниці, у тому числі поточне і перспективне прогнозування основних економічних та фінансових показників експлуатаційної і господарської діяльності; - контрольно-ревізійну роботу, бухгалтерський облік і звітність та їх правове забезпечення; - розробку і виконання заходів зі стабілізації фінансового стану, удосконалення системи і методів господарського розрахунку стосовно до умов ринкових відносин; стимулювання праці, удосконалення її нормування і умов оплати, визначання робочого часу і часу відпочинку працівників залізниці. У взаємодії з профспілками забезпечує виконання зобов"язань Галузевої угоди та колективного договору залізниці; - додержання на залізниці планової та фінансової дисціплини, організацію статистичного обліку та звітності, контроль за грошовими надходженнями від вантажних, пасажирських перевезень, підсобно-допоміжної діялбності та інших форм господарської діяльності, а також за цільовим використанням видатків у відповідності до встановлених завдань структурних підрозділів залізниці. Координує роботу з банками. Має право першого підпису на всіх банківських та інших фінансових документах. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Козир О.М. не має. Стаж керівної роботи (років) - 16 років, з них на посаді заступника начальника Південної залізниці з економічних питань - 9 років, директора (з фінансових та економічних питань) - з 01.09.2014 року. Попередні посади: начальник фінансово - економічної служби Південної залізниці, заступник начальника Південної залізниці з економічних питань Козир О.М. не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Козир О.М. не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, паспортних даних.
Журавель Валентина Кирилівна Начальник фінансово - економічної служби Південної залізниці
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.01.2006 - необмежений
Паспортні дані --, --, --
Освіта Вища, Харківський інститут інженерів транспорту 1993 рік
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Державне підприємство "Південна залізниця", перший заступник начальника фінансово - економічної служби Південної залізниці
Примітки Начальник фінансово - економічної служби залізниці Журавель В.К. призначена наказом генерального директора Укрзалізниці від 10.01.2006 року №18/ос, наказом начальника Південної залізниці від 11.01.2006 року №126-ос. Повноваження та обов'язки начальника фінансово - економічної служби залізниці Журавель В.К., як посадової особи, визначені Положенням про фінансово - економічну службу залізниці . Начальник фінансово – економічної служби виконує функції головного бухгалтера залізниці, має право другого підпису на всіх банківських та інших фінансових документах залізниці. Користується правами та несе відповідальність у відповідності із нормативними актами з питань організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Спрямовує і координує діяльність інших служб і структурних підрозділів залізниці з фінансово-економічних питань, несе відповідальність за реалізацію покладених на фінансово – економічну службу завдань і виконання нею своїх функцій. Під час відсутності директора (з фінансових та економічних питань) виконує його обов"язки. Відповідно до наказу залізниці від 14.07.2014 №277/Н «Про організацію виконання постанови КМУ від 25.06.2014 №200 та утворення комісії з реорганізації державного підприємства «Південна залізниця» є членом комісії з реорганізації державного підприємства "Південна залізниця" Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Журавель В.К. не має. Стаж керівної роботи (років) - 13 років, з них на посаді начальника фінансово - економічної служби Південної залізниці - 9 років Попередні посади: Перший заступник начальника фінансово - економічної служби Південної залізниці Журавель В.К. не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Журавель В.К. не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, паспортних даних.
Уманець Микола Григорович Начальник залізниці - голова комісії з реорганізації
Рік народження 1964 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.06.2014 - необмежений
Паспортні дані --, --, --
Освіта Вища, Харківський інститут інженерів залізничного транспорту 1991 рік, кандидат технічних наук
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Державне підприємство "Південна залізниця", головний інженер - перший заступник начальника державного підприємства "Південна залізниця"
Примітки Начальник залізниці - голова комісії з реорганізації Уманець М.Г. призначений на посаду розпорядженням КМУ від 11.06.2014 року №549-р, наказом Укрзалізниці від 17.06.2014 №791/ос, діє на підставі Статуту державного підприємства "Південна залізниця", контракту, укладеному з Міністерством інфраструктури України від 21.08.2014 №4-IV (термін дії до 20.08.2017 року), наказу залізниці від 14.07.2014 №277/Н «Про організацію виконання постанови КМУ від 25.06.2014 №200 та утворення комісії з реорганізації державного підприємства «Південна залізниця»: - самостійно вирішує питання діяльності Залізниці за винятком тих, що віднесені Статутом або чинним законодавством до компетенції інших органів управління; - діє без довіреності від імені Залізниці, представляє її в усіх установах та організаціях; - розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства; - укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків поточний, валютний та інші рахунки; - несе повну відповідальність за стан та діяльність Залізниці; - несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів; - за погодженням з Уповноваженим органом управління затверджує штатний розпис в частині керівного складу та організаційну структуру Залізниці; - заверджує положення про відокремлені структурні підрозділи Залізниці та структурні підрозділи апарату управління Залізниці; - призначає на посаду і звільняє з посади начальників відокремлених структурних підрозділів Залізниці керівників та спеціалістів структурних підрозділів аппарату управління Залізниці. Призначення на посаду керівних працівників Управління Залізниці здійснюється згідно зі штатним розписом та чинною номенклатурою посад; - несе персональну відповідальність за організацію додерження законодавства з охорони праці та пожежної безпеки; - визначає та забезпечує реалізацію політики безпеки у сфері охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, безпеки руху. Повноваження та обов'язки начальника залізниці визначені Статутом залізниці та контрактом. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини начальник залізниці не має. Стаж керівної роботи (років) - 17 років, з них на посаді: заступника начальника Південної залізниці по рухомому складу і матеріально-технічному постачанню - 8 років, головного інженера - першого заступника начальника державного підприємства "Південна залізниця" - 3 роки, начальника Південної залізниці – з 17.06.2014. Попередні посади: заступник начальника Південної залізниці по рухомому складу і матеріально- технічному постачанню, головний інженер - перший заступник начальника державного підприємства "Південна залізниця". Начальник залізниці не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Начальник залізниці на надав згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, паспортних даних. Пiсля звiтного перiоду на пiдставi розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 №31-р Уманець Микола Григорович звільнений з посади начальника державного підприємства "Південна залізниця" у зв'язку з переходом на іншу роботу до ПАТ «Укрзалізниця». На державному підприємстві «Південна залізниця» працює комісія з реорганізації, створена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.14 №200, наказу Укрзалізниці від 14.07.14 №389-Ц/од «Про заходи щодо реорганізації Укрзалізниці, підприємств та установ залізничного транспорту загального користування», під головуванням Уманця Миколи Григоровича. Триває робота щодо припинення юридичної особи - державного підприємства "Південна залізниця" згідно чинного законодавства.

Ліцензії

Дата  
АД №037606 01.06.2012 Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів (вогнезахисне просочування, технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння)
Орган ліцензування Державна інспекція техногенної безпеки України
Дата видачі 01.06.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 08.07.2010 - необмежений; буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
№ 39-Л 19.10.2015 Здійснення господарської діяльності з будівництва об'єктів ІV і V категорії складності (за переліком видів робіт згідно з додатком)
Орган ліцензування Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Дата видачі 19.10.2015
Дата закінчення 19.10.2020
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АА №000447 19.09.2012 Використання джерел іонізуючого випромінювання
Орган ліцензування Східна держінспекція з ядерної та радіаційної безпеки держінспекції ядерного регулювання України
Дата видачі 19.09.2012
Дата закінчення 19.09.2015
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): знаходиться на подовженні дії та переоформленні на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АВ №548960 21.05.2012 Надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом
Орган ліцензування Міністерство інфраструктури України
Дата видачі 21.05.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 01.02.2010 - необмежений; буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АВ №617997 05.07.2012 Надання послуг у галузі технічного захисту інформації
Орган ліцензування Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
Дата видачі 05.07.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії:з 15.12.2011 - необмежений; буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АГ №500063 27.04.2012 Централізоване водопостачання та водовідведення
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
Дата видачі 27.04.2012
Дата закінчення 12.01.2017
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії з 13.01.2012; буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АГ №598823 14.06.2012 Здійснення медичної практики
Орган ліцензування Міністерство охорони здоров'я України
Дата видачі 14.06.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строком дії: з 03.05.2012 - необмежений; буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АД №036317 07.05.2012 Постачання електричної енергії за регульованим тарифом
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ)
Дата видачі 07.05.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 03.09.1997 - необмежений; буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АД №036318 07.05.2012 Передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами
Орган ліцензування Національна комісія , що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ)
Дата видачі 07.05.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 04.06.1997 - необмежений; буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АД №037126 17.05.2012 Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів,психотропних речовин і прекурсорів"
Орган ліцензування Державна служба України з контролю за наркотиками
Дата видачі 17.05.2012
Дата закінчення 10.03.2016
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строком дії з 28.04.2012, знаходиться на подовженні дії та переоформленні на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АД №065262 23.08.2012 Надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом
Орган ліцензування Державна інспекція на автомобільному транспорті Міністерство інфраструктури України
Дата видачі 23.08.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії з 08.08.2012 – необмежений; буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АЕ 291728 27.03.2014 Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів: а саме вогнзахисне просочування, монтаж систем пожеж. сигналіз., оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей
Орган ліцензування Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Дата видачі 27.03.2014
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії з 08.07.2010 року - необмежений; буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АЕ №199589 06.09.2013 Господарська діяльність з виробництва теплової енергії
Орган ліцензування Полтавська обласна державна адміністрація
Дата видачі 06.09.2013
Дата закінчення 05.09.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АЕ №199590 06.09.2013 Господарська діяльність з постачання теплової енергії
Орган ліцензування Полтавська обласна державна адміністрація
Дата видачі 06.09.2013
Дата закінчення 05.09.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АЕ №199591 06.09.2013 Господарська діяльність з транспортування теплової енергії
Орган ліцензування Полтавська обласна державна адміністрація
Дата видачі 06.09.2013
Дата закінчення 05.09.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АЕ №199592 06.09.2013 Господарська діяльність з транспортування теплової енергії
Орган ліцензування Полтавська обласна державна адміністрація
Дата видачі 06.09.2013
Дата закінчення 05.09.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АЕ №199593 06.09.2013 Господарська діяльність з постачання теплової енергії
Орган ліцензування Полтавська обласна державна адміністрація
Дата видачі 06.09.2013
Дата закінчення 05.09.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АЕ №262535 25.04.2013 Надання послуг з охорони власності та громадян
Орган ліцензування Міністерство внутрішніх справ України
Дата видачі 25.04.2013
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 18.03.2013 - необмежений; буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АЕ №269193 03.07.2013 Надання послуг фіксов. міжміського телефон. зв'язку з правом техніч. обслуговув. та експлуатації телекомунікац. мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території м.Харків , Харків. обл., м.Полтава та Полтав. обл., м.Суми та Сум.. обл.
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
Дата видачі 03.07.2013
Дата закінчення 04.09.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 05.09.2013, буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АЕ №269484 15.10.2013 Надання послуг фіксован. місцевого телефон. зв'язку з ємністю мережі понад 10000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікац. мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території Сумськ. та Полтавськ. обл.
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
Дата видачі 15.10.2013
Дата закінчення 17.09.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії з 17.09.2013, буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АЕ №269485 15.10.2013 Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі понад 10000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікац. мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території м.Харків та Харків. обл.
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
Дата видачі 15.10.2013
Дата закінчення 17.09.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: 17.09.2013, буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АЕ №269486 15.10.2013 Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі до 1000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території Чернігівської обл.
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
Дата видачі 15.10.2013
Дата закінчення 17.09.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 17.09.2013, буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АЕ №523213 11.09.2014 Митна брокерська діяльність
Орган ліцензування Державна фіскальна служба України
Дата видачі 11.09.2014
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії з 11.09.2014 - необмежений; буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
АЕ №636340 05.05.2015 Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки,підвищення кваліфікації (з додатками)
Орган ліцензування Міністерство освіти і науки України
Дата видачі 05.05.2015
Дата закінчення 24.06.2020
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії лізензії вказаний у додатку; буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
№2774 27.08.2002 Ліцензія (спеціальний дозвіл) на користування надрами
Орган ліцензування Міністерство екології та природних ресурсів України
Дата видачі 27.08.2002
Дата закінчення 27.08.2017
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
№2775 27.08.2002 Ліцензія (спеціальний дозвіл) на користування надрами
Орган ліцензування Міністерство екології та природних ресурсів України
Дата видачі 27.08.2002
Дата закінчення 27.08.2017
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
№2776 27.08.2002 Ліцензія (спеціальний дозвіл) на користування надрами
Орган ліцензування Міністерство екології та природних ресурсів України
Дата видачі 27.08.2002
Дата закінчення 28.08.2017
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
№4112 27.11.2006 Ліцензія (спеціальний дозвіл) на користування надрами
Орган ліцензування Державна служба геології та надр України
Дата видачі 27.11.2006
Дата закінчення 27.11.2026
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»
№5908 19.02.2014 Ліцензія (спеціальний дозвіл) на користування надрами
Орган ліцензування Державна служба геології та надр України
Дата видачі 19.02.2014
Дата закінчення 19.02.2034
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде переоформлено на правонаступника – ПАТ «Укрзалізниця»

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Харків"
Адреса 61001, місто Харків, Чигирина, буд.5
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ Свідоцтво №0186
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти 057-714-09-17, 057-728-57-27
Примітки Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 №0186, строк дії подовжено до 29.10.2020. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане НЦКПФР 26.11.2015 №П000311, строк дії до 29.10.2020. Попереднє свідоцтво НЦКПФР від 10.10.2013 №П000172 строк дії до 04.11.2015. Надає послуги щодо здiйснення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Підприємства
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04071, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
№ -
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти 044-279-60-51, 044-279-60-51
Примітки Має статус Центрального депозитарію відповідно до Рішення НКЦПФР №2092 від 01.10.2013р. та здійснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарну дiяльнiсть центрального депозитарiю. Для емiтента надає послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв згiдно з договором про обслуговування випускiв цiнних паперiв. Центральний депозитарій здiйснює дiяльнiсть без вiдповiдної лiцензiї на пiдставi Закону України "Про депозитарну систему України" та Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв.
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Експрес-Банк" #20053145
Адреса 03049, мКиїв, пр-т Повітрофлотський, 25
Діятельність Юридична особа, уповноважена емiтентом виплачувати дохiд за його цiнними паперами
Ліцензія
№ АЕ №185136
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 17.10.2012
Контакти 044-309-68-67, 044-309-68-67
Примітки Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - брокерська діяльність - термін дії ліцензії АЕ №185136 необмежений Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - андеррайтинг - термін дії ліцензії АЕ №185156 з 17.10.2012 - необмежений Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - дилерська діяльність термін дії ліцензії АЕ №185137 з 17.10.2012 - необмежений
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "ПФТС" #21672206
Адреса 01004, м.Київ, вул. Шовковична, 42-44
Діятельність Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Ліцензія
№ АД № 034421
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 11.06.2012
Контакти 044-277-50-00, 044-277-50-01
Примітки строк дії ліцензії з 05.03.2009 по 05.03.2019. Послуги з організації та проведення торгів цінними паперами Підприємства в процесі розміщення.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агенство "ІВІ-РЕЙТИНГ" #33262696
Адреса 03164, м.Київ, вул. Обухівська, 135, оф. 11
Діятельність Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів
Ліцензія
№ №3
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 12.04.2010
Контакти 044-362-90-84, 044-521-20-15
Примітки Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агенств №3 від 12.04.2010. Для емiтента надає послуги визначення, поновлення кредитного рейтингу емітента та боргових зобов'язань.