Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Prozorro
Замовник
SMIDA
Річна звітність:
2013 2014 2015
Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (181)
Пов'язані особи ДАБІ (102) Перевірки (5) Зв'язки

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"

#01072609

Основна інформація

Назва ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
ЄДРПОУ 01072609
Адреса вул. Червоноармійська, 7, м. Харків, Харкiвська область, 61052, Україна, 057-724-14-51
(КОАТУУ 6310137200)
Номер свідоцтва про реєстрацію відсутнє
Дата державної реєстрації 04.03.1992
Середня кількість працівників 44 939
Орган управління Державне підприємство “Південна залізниця” (надалі – Залізниця) засноване на державній власності, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України. Керівництво Залізницею здійснює її начальник, який призначається на посаду Кабінетом Міністрів України згідно з чиним законодавством за поданням Уповноваженого органу управління (Міністерство інфраструктури України). Уповноважений орган управління з начальником Залізниці укладає контракт. Керівництво Залізницею забезпечується начальником Залізниці через Управління Залізниці – відокремлений апарат, організаційна структура якого затверджується начальником Залізниці. Начальник Залізниці самостійно вирішує питання діяльності Залізниці за винятком тих, що віднесені Статутом або чинним законодавством до компетенції інших органів управління.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Харківська філія Публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк "Експрес-Банк"
МФО: 350716
Номер рахунку: 26007000002
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Харківська філія Публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк "Експрес-Банк"
МФО: 350716
Номер рахунку: 26007000002
Контакти
+38 (057) 724-14-51

Посадові особи

Ім'я Посада
Козир Ольга Михайлівна Заступник начальника Південної залізниці з економічних питань
Рік народження 1967 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 11.01.2006 - необмежений
Паспортні дані --, --, --
Освіта вища, Харківський інститут інженерів транспорту, 1988 рік, кандидат економічних наук
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Державне підприємство "Південна залізниця", начальник фінансово - економічної служби Південної залізниці
Примітки Заступник начальника залізниці з економічних питань Козир О.М. призначена наказом генерального директора Укрзалізниці від 10.01.2006 проку №19/ос, наказом начальника Південної залізниці від 11.01.2006 року №125-ос. Повноваження та обов'язки заступника начальника залізниці з економічних питань, як посадової особи, визначені Наказом про розподіл обов"язків між начальником залізниці, його заступниками, головним інженером залізниці та головними спеціалістами залізниці.; діє на підставі довіреності начальника Південної залізниці. Заступник начальника залізниці з економічних питань організовує, удосконалює та контролює: -фінансово-економічну роботу на залізниці, у тому числі поточне і перспективне прогнозування основних економічних та фінансових показників експлуатаційної і господарської діяльності; -контрольно-ревізійну роботу, бухгалтерський облік і звітність та їх правове забезпечення; -розробку і виконання заходів із: стабілізації фінансового стану, удосконалення системи і методів господарського розрахунку стосовно до умов ринкових відносин; стимулювання праці, удосконалення її нормування і умов оплати, визначання робочого часу і часу відпочинку працівників залізниці; -діяльність щодо ефективного використання та розпорядження державним майном та земельними ресурсами залізниці. Має право першого підпису на всіх банківських та інших фінансових документах. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Козир О.М. не має. Стаж керівної роботи (років) - 15 років, з них на посаді заступника начальника Південної залізниці з економічних питань - 8 років Попередні посади: Начальник фінансово - економічної служби Південної залізниці Козир О.М. не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Козир О.М. не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, паспортних даних.
Філатов Олександр Валентинович Начальник залізниці
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.11.2012 - необмежений
Паспортні дані --, --, --
Освіта Вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Державне підприємство "Донецька залізниця", головний інженер - перший заступник начальника ДП "Донецька залізниця"
Примітки Начальник залізниці О.В.Філатов діє на підставі розпорядження КМУ від 28.11.2012 року №945-р, наказу Укрзалізниці від 28.11.2012 № 846/ос, контракту з Міністерством інфраструктури України від 28.05.2013 №4-IV (термін дії до 27.05.2018 року): - самостійно вирішує питання діяльності Залізниці за винятком тих, що віднесені Статутом або чинним законодавством до компетенції інших органів управління; - діє без довіреності від імені Залізниці, представляє її в усіх установах та організаціях; - розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства; - укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків поточний, валютний та інші рахунки; - несе повну відповідальність за стан та діяльність Залізниці; - несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів; - за погодженням з Уповноваженим органом управління затверджує штатний розпис в частині керівного складу та організаційну структуру Залізниці; - заверджує положення про відокремлені структурні підрозділи Залізниці та структурні підрозділи апарату управління Залізниці; - призначає на посаду і звільняє з посади начальників відокремлених структурних підрозділів Залізниці керівників та спеціалістів структурних підрозділів аппарату управління Залізниці. Призначення на посаду керівних працівників Управління Залізниці здійснюється згідно зі штатним розписом та чинною номенклатурою посад; - несе персональну відповідальність за організацію додерження законодавства з охорони праці та пожежної безпеки; - визначає та забезпечує реалізацію політики безпеки у сфері охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, безпеки руху. Повноваження та обов'язки начальника залізниці визначені Статутом залізниці та контрактом. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини начальник залізниці не має. Стаж керівної роботи (років) - 15 років, з них на посаді начальника Південної залізниці - 1 рік і 5 місяців Попередні посади: головний інженер - перший заступник начальника ДП "Донецька залізниця" Начальник залізниці не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Начальник залізниці на надав згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, паспортних даних.
Журавель Валентина Кирилівна Начальник фінансово - економічної служби Південної залізниці
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.01.2006 - необмежений
Паспортні дані --, --, --
Освіта Вища, Харківський інститут інженерів транспорту 1993 рік
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Державне підприємство "Південна залізниця", перший заступник начальника фінансово - економічної служби Південної залізниці
Примітки Начальник фінансово - економічної служби залізниці Журавель В.К. призначена наказом генерального директора Укрзалізниці від 10.01.2006 проку №18/ос, наказом начальника Південної залізниці від 11.01.2006 року №126-ос. Повноваження та обов'язки начальника фінансово - економічної служби залізниці Журавель В.К., посадової особи, визначені Положенням про фінансово - економічну службу залізниці . Начальник фінансово – економічної служби виконує функції головного бухгалтера залізниці, має право другого підпису на всіх банківських та інших фінансових документах залізниці. Користується правами та несе відповідальність у відповідності із нормативними актами з питань організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Спрямовує і координує діяльність інших служб і структурних підрозділів залізниці з фінансово-економічних питань, несе відповідальність за реалізацію покладених на фінансово – економічну службу завдань і виконання нею своїх функцій. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Журавель В.К. не має. Стаж керівної роботи (років) - 13 років, з них на посаді начальника фінансово - економічної служби Південної залізниці - 8 років Попередні посади: Перший заступник начальника фінансово - економічної служби Південної залізниці Журавель В.К. не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Журавель В.К. не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, паспортних даних.

Ліцензії

Дата  
АД №037606 01.06.2012 Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів (вогнезахисне просочування, технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння)
Орган ліцензування Державна інспекція техногенної безпеки України
Дата видачі 01.06.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 08.07.2010 - необмежений
АА №000447 19.09.2012 Використання джерел іонізуючого випромінювання
Орган ліцензування Східна держінспекція з ядерної та радіаційної безпеки держінспекції ядерного регулювання України
Дата видачі 19.09.2012
Дата закінчення 19.09.2015
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде подовжено по закінчінні дії
АВ № 390899 04.12.2009 Видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин
Орган ліцензування Державна геологічна служба України
Дата видачі 04.12.2009
Дата закінчення 01.12.2014
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде подовжено по закінчінні дії
АВ №262535 25.04.2013 Надання послуг з охорони власності та громадян
Орган ліцензування Міністерство внутрішніх справ України
Дата видачі 25.04.2013
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 18.03.2013 - необмежений
АВ №548960 21.05.2012 Надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом
Орган ліцензування Міністерство інфраструктури України
Дата видачі 21.05.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 01.02.2010 - необмежений
АВ №586284 05.08.2011 Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації (з додатками)
Орган ліцензування Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Дата видачі 05.08.2011
Дата закінчення 30.06.2014
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії з 30.06.2011; буде подовжено по закінчінні дії
АВ №613937 11.05.2012 Впровадження голографічних захисних елементів
Орган ліцензування Служба безпеки України
Дата видачі 11.05.2012
Дата закінчення 28.06.2015
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде подовжено по закінчінні дії
АВ №617997 05.07.2012 Надання послуг у галузі технічного захисту інформації
Орган ліцензування Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
Дата видачі 05.07.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії:з 15.12.2011 - необмежений
АГ №500063 27.04.2012 Централізоване водопостачання та водовідведення, 27.04.2012, серія АГ №500063,
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
Дата видачі 27.04.2012
Дата закінчення 12.07.2017
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії з 13.01.2012; буде подовжено по закінчінні дії
АГ №582807 06.01.2012 Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки,підвищення кваліфікації (з додатками)
Орган ліцензування Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Дата видачі 06.01.2012
Дата закінчення 06.01.2020
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде подовжено по закінчінні дії
АГ №598823 03.05.2012 Здійснення медичної практики
Орган ліцензування Міністерство охорони здоров'я України
Дата видачі 03.05.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строком дії: з 03.05.2012 - необмежений
АД № 035916 14.05.2012 Здійснення господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (за переліком робіт згідно з додатком)
Орган ліцензування Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м.Києві
Дата видачі 14.05.2012
Дата закінчення 19.10.2015
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде подовжено по закінчінні дії
АД №036317 07.05.2012 Постачання електричної енергії за регульованим тарифом
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ)
Дата видачі 07.05.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 03.09.1997 - необмежений
АД №036318 07.05.2012 Передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами
Орган ліцензування Національна комісія , що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ)
Дата видачі 07.05.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 04.06.1997 - необмежений
АД №037126 28.04.2012 Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів,психотропних речовин і прекурсорів"
Орган ліцензування Державна служба України з контролю за наркотиками
Дата видачі 28.04.2012
Дата закінчення 10.03.2016
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде подовжено по закінчінні дії
АД №039519 02.07.2012 Митна брокерська діяльність
Орган ліцензування Державна митна служба України
Дата видачі 02.07.2012
Дата закінчення 08.09.2014
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії з 27.06.2012, буде подовжено по закінчінні дії
АД №065262 23.08.2012 Надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом
Орган ліцензування Державна інспекція на автомобільному транспорті Міністерство інфраструктури України
Дата видачі 23.08.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії з 08.08.2012 – необмежений
АЕ №199589 06.09.2013 Господарська діяльність з виробництва теплової енергії
Орган ліцензування Полтавська обласна державна адміністрація
Дата видачі 06.09.2013
Дата закінчення 05.09.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде подовжено по закінчінні дії
АЕ №199590 06.09.2013 Господарська діяльність з постачання теплової енергії
Орган ліцензування Полтавська обласна державна адміністрація
Дата видачі 06.09.2013
Дата закінчення 05.09.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде подовжено по закінчінні дії
АЕ №199591 06.09.2013 Господарська діяльність з транспортування теплової енергії
Орган ліцензування Полтавська обласна державна адміністрація
Дата видачі 06.09.2013
Дата закінчення 05.09.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде подовжено по закінчінні дії
АЕ №199592 06.09.2013 Господарська діяльність з транспортування теплової енергії
Орган ліцензування Полтавська обласна державна адміністрація
Дата видачі 06.09.2013
Дата закінчення 05.09.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде подовжено по закінчінні дії
АЕ №199593 06.09.2013 Господарська діяльність з постачання теплової енергії
Орган ліцензування Полтавська обласна державна адміністрація
Дата видачі 06.09.2013
Дата закінчення 05.09.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде подовжено по закінчінні дії
АЕ №269193 03.07.2013 Надання послуг фіксов. міжміського телефон. зв'язку з правом техніч. обслуговув. та експлуатації телекомунікац. мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території м.Харків , Харків. обл., м.Полтава та Полтав. обл., м.Суми та Сум.. обл.
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
Дата видачі 03.07.2013
Дата закінчення 04.09.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 05.09.2013, буде подовжено по закінчінні дії
АЕ №269484 15.10.2013 Надання послуг фіксован. місцевого телефон. зв'язку з ємністю мережі понад 10000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікац. мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території Сумськ. та Полтавськ. обл.
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
Дата видачі 15.10.2013
Дата закінчення 17.09.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії з 17.09.2013, буде подовжено по закінчінні дії
АЕ №269485 15.10.2013 Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі понад 10000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікац. мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території м.Харків та Харків. обл.
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
Дата видачі 15.10.2013
Дата закінчення 17.09.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: 17.09.2013, буде подовжено по закінчінні дії
АЕ №269486 15.10.2013 Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі до 1000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території Чернігівської обл.
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
Дата видачі 15.10.2013
Дата закінчення 17.09.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 17.09.2013, буде подовжено по закінчінні дії -
№2774 27.08.2002 Ліцензія (спеціальний дозвіл) на користування надрами
Орган ліцензування Міністерство екології та природних ресурсів України
Дата видачі 27.08.2002
Дата закінчення 27.08.2017
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде подовжено по закінчінні дії
№2775 27.08.2002 Ліцензія (спеціальний дозвіл) на користування надрами
Орган ліцензування Міністерство екології та природних ресурсів України
Дата видачі 27.08.2002
Дата закінчення 27.08.2017
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): по закінченні буде подовжено
№2776 27.08.2012 Ліцензія (спеціальний дозвіл) на користування надрами
Орган ліцензування Міністерство екології та природних ресурсів України
Дата видачі 27.08.2012
Дата закінчення 28.08.2017
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде подовжено по закінчінні дії

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа Перспектива" #33718227
Адреса 49000, м.Дніпропетровськ, Леніна, 30
Діятельність Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Ліцензія
№ ліцензія АВ №483591
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 14.03.2008
Контакти 056-373-95-94, 056-373-97-84
Примітки строк дії ліцензії з 24.03.2008 по 24.03.2018
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Харків"
Адреса 61001, місто Харків, Чигирина, буд.5
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ Свідоцтво №0186
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти 057-714-09-17, 057-728-57-27
Примітки Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 №0186, строк дії подовжено до 04.11.2015. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане НЦКПФР від 10.10.2013 №П000172, строк дії до 04.11.2015.
Приватне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 01001, м.Київ, вул. Б.Грінченка, 3
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ АВ №581322
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти 044-279-60-51, 044-279-60-51
Примітки н/д
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аваль-Брок" #19497799
Адреса 03150, м.Київ, вул. Предславинська, 28
Діятельність Юридична особа, уповноважена емiтентом продавати (купувати) його цiннi папери
Ліцензія
№ АВ № 493497
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 17.11.2009
Контакти 044-594-10-90, 044-594-10-94
Примітки Діяльність з торгівлі цінними паперами, андеррайтинг
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Експрес-Банк" #20053145
Адреса 03049, мКиїв, пр-т Повітрофлотський, 25
Діятельність Юридична особа, уповноважена емiтентом виплачувати дохiд за його цiнними паперами
Ліцензія
№ АЕ №185136
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 17.10.2012
Контакти 044-309-68-67, 044-309-68-67
Примітки Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - брокерська діяльність - термін дії ліцензії АЕ №185136 необмежений Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - андеррайтинг - термін дії ліцензії АЕ №185156 з 17.10.2012 - необмежений Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - дилерська діяльність термін дії ліцензії АЕ №185137 з 17.10.2012 - необмежений
Публічне акціонерне товариство "УКРСИББАНК" #09807750
Адреса 61001, м.Харків, пр. Московський, 60
Діятельність Юридична особа, уповноважена емiтентом виплачувати дохiд за його цiнними паперами
Ліцензія
№ АВ №507197
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 12.01.2010
Контакти 044-230-48-54, 044-230-48-54
Примітки Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - брокерська діяльність - термін дії ліцензії АВ №507197 з 23.10.2009 по 23.10.2014 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - андеррайтинг - термін дії ліцензії АВ №507199 з 23.10.2009 по 23.10.2014 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - дилерська діяльність термін дії ліцензії АВ №507198 з 23.10.2009 по 23.10.2014 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - депозитарна діяльність депозитарної установи, термін дії ліцензії АЕ №286556 з 12.10.2013 необмежений
Товариство з обмеженою відповідальністю"Аудиторська фірма "Транс-Аудит" #31895956
Адреса 79007, м.Львів, вул. Джерельна, 38
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ Свідоцтво №2866
Аудиторська палата України
з 23.04.2002
Контакти 032-295-76-09, 032-295-76-09
Примітки термін дії свідоцтва про внесення до Реестру суб’єктів аудиторської діяльності № 2866 продовжене за рішенням Аудиторської палати України № 246/4 від 23.02.2012
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "ПФТС" #21672206
Адреса 01004, м.Київ, вул. Шовковична, 42-44
Діятельність Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Ліцензія
№ АД № 034421
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 11.06.2012
Контакти 044-277-50-00, 044-277-50-01
Примітки строк дії ліцензії з 05.03.2009 по 05.03.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агенство "ІВІ-РЕЙТИНГ" #33262696
Адреса 03680, м.Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014
Діятельність Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів
Ліцензія
№ №3
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 12.04.2010
Контакти 044-362-90-84, 044-521-20-15
Примітки Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агенств №3 від 12.04.2010