Закупівлі Увійти Про систему
Приватне акціонерне товариство "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"
#00191282
ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК"
Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 16
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва Приватне акціонерне товариство "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"
ЄДРПОУ 00191282
Адреса Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 16
Номер свідоцтва про реєстрацію 15841200000000014
Дата державної реєстрації 05.01.1995
Середня кількість працівників 7 785
Орган управління
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
МФО: 351005
Номер рахунку: 26009620714000
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
МФО: 351005
Номер рахунку: 26009620714000

Посадові особи

ПІБ БАДАГОВ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
Посада Перший заступник Голови Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1945 (75 років)
Освіта Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю збагачення корисних копалин
Стаж роботи 49 років
Попередне місце роботи заступник міністра транспорту України
Примітки Повноваження та обов"язки члена Наглядової Ради Товариства визначені Положенням про Наглядову Раду, Статутом ПрАТ "Полтавський ГЗК" та контрактом. Розмір винагороди посадовій особі визначений контрактом. Змін у персональному складі посадових осіб щодо цієї посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 49 років. Попередні посади: заступник міністра транспорту України, Голова Наглядової Ради ВАТ "Полтавський ГЗК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером ПрАТ "Полтавський ГЗК".
ПІБ ЛЕОНОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
Посада Член Ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 15.04.2016 - 5 років
Паспортні дані
Рік народження 1979 (41 рік)
Освіта Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю економіка підприємства
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Директор фінансовий, заступник директора фінансового ТОВ "Єристівський ГЗК".
Примітки Повноваження та обов'язки члена Ревізійної комісії Товариства визначені Положенням про Ревізійну комісію та Статутом ПрАТ "Полтавський ГЗК".Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі щодо цієї посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 17. Попередні посади: заступник директора фінансового ТОВ "Єристівський ГЗК". Посадова особа займає посаду директора фінансового ТОВ "Єристівський ГЗК", яке знаходиться за адресою; 39802, м.Комсомольськ Полтавської обл., вул. Будівельників, 15.
ПІБ КІЯШКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ
Посада Член Правління
Дата вступу на посаду і термін 20.06.2017 - 5 років
Паспортні дані
Рік народження 1961 (59 років)
Освіта Харківський політехнічний інститут за спеціальністю "Автомобілі та трактори". Придніпровська державна академія будівництва та архітектури за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво"
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Начальник ЛМЦ ВАТ "Полтавський ГЗК", заступник директора технічного з капітального будівництва ВАТ "Полтавський ГЗК", директор з капітального будівництва ПрАТ "Полтавський ГЗК"
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Правління Товариства визначені в умовах укладеного з ним контракту, Положенням про Правління та Статутом ПрАТ"Полтавський ГЗК". Розмір винагороди посадовій особі визначений контрактом. 20.06.2017 р. Наглядовою радою товариства посадову особу було обрано членом Правління товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 40 років. Попередні посади: Начальник ЛМЦ ВАТ "Полтавський ГЗК", заступник директора технічного з капітального будівництва ВАТ "Полтавський ГЗК", директор з капітального будівництва ПрАТ "Полтавський ГЗК".
ПІБ БІЛОУС ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - 3
Паспортні дані
Рік народження 1954 (66 років)
Освіта Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю "Металургія чорних металів"
Стаж роботи 47 років
Попередне місце роботи генеральний директор ТОВ "Ворскла сталь", м. Горішні Плавні
Примітки Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради Товариства визначені Положенням про Наглядову Раду та Статутом ПрАТ "Полтавський ГЗК" та умовами контракту. 20.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів посадова особа була обрана до складу Наглядової ради. Розмір винагороди посадовій особі визначений контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 47. Посадова особа працює та займає посаду генерального директора ТОВ "Ворскла сталь", м. Горішні Плавні. Посадова особа є акціонером ПрАТ "Полтавський ГЗК".
ПІБ КРАСУЛЯ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - 5 років
Паспортні дані
Рік народження 1952 (68 років)
Освіта Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю збагачення корисних копалин
Стаж роботи 48 років
Попередне місце роботи головний збагачувач ВАТ "Полтавський ГЗК"; Заступник Голови Правління з технічних питань
Примітки Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначені Положенням про Наглядову раду, Статутом ПрАТ "Полтавський ГЗК" та контрактом. Розмір винагороди посадовій особі визначений контрактом. Посадова особа 20.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів товариства обрана членом Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 48 років. Попередні посади: заступник Голови Правління з технічних питань ПрАТ "Полтавський ГЗК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером ПрАТ "Полтавський ГЗК".
ПІБ ЧОРНИЙ АНТОН ВІКТОРОВИЧ
Посада Голова Ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 15.04.2016 - 5 років
Паспортні дані
Рік народження 1984 (36 років)
Освіта Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету за спеціальністю "Облік і аудит", кваліфікація "магістр з обліку і аудиту"
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи аудитор ПрАТ «Полтавський ГЗК», старший аудитор відділу внутрішнього аудиту ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг».
Примітки Повноваження та обов'язки члена Ревізійної комісії Товариства визначені Положенням про Ревізійну комісію та Статутом ПрАТ "Полтавський ГЗК". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі щодо цієї посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 14. Попередні посади: старший аудитор відділу внутрішнього аудиту ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг». Посадова особа займає посаду аудитора ПрАТ «Полтавський ГЗК», яке знаходиться за адресою: м. Горішні Плавні, Полтавська обл., вул.Будівельників, 16.
ПІБ СПАТАР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
Посада Заступник Голови Правління з комерційних питань
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2016 - 5 років
Паспортні дані
Рік народження 1974 (46 років)
Освіта Українська академія зовнішньої торгівлі за спеціальністю магістр міжнародного менеджменту
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи спеціаліст з комерційних питань ЗАТ "Енерготрансінвест"
Примітки Повноваження та обов'язки Заступника Голови Правління з комерційних питань визначені в умовах укладеного з ним контракту, Положенням про Правління та Статутом ПрАТ "Полтавський ГЗК". Розмір винагороди посадовій особі визначений контрактом. Змін у персональному складі Правління відносно цієї посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 26. Попередні посади: спеціаліст з комерційних питань ЗАТ "Енерготрансінвест". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
ПІБ МАРКЕЛОВ АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ
Посада Член Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1949 (71 рік)
Освіта Київський політехнічний інститут за спеціальністю радіоінженер
Стаж роботи 46 років
Попередне місце роботи заступник начальника управління Мінекономіки
Примітки Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради Товариства визначені Положенням про Наглядову Раду, Статутом ПрАТ "Полтавський ГЗК" та контрактом. Розмір винагороди посадовій особі визначений контрактом. Змін у персональному складі посадових осіб щодо цієї посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 46. Попередні посади: заступник начальника управління Мінекономіки. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером ПрАТ "Полтавський ГЗК".
ПІБ ЛОТОУС ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ
Посада Голова Правління
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2016 - 5 років
Паспортні дані
Рік народження 1964 (56 років)
Освіта Криворізький гірничо-рудний інститут за спеціальністю технічна і комплексна механізація відкритих рудних родовищ
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Перший заступник Голови Правління ВАТ "Полтавський ГЗК"
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Правління Товариства визначені в умовах укладеного з ним контракту, Положенням про Правління та Статутом ПрАТ "Полтавський ГЗК". Змін у персональному складі Правління відносно цієї посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 36. Попередні посади: Перший заступник Голови Правління ВАТ "Полтавський ГЗК". Посадова особа обіймає посаду члена виконавчого комітету компанії Ferrexpo plc, яка знаходиться за адресою: CH-6340 Baar, Bahnhofstrasse, 13, Switzerland.
ПІБ КЛАДІЄВ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ
Посада Заступник Голови Правління з фінансових питань
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2016 - 5 років
Паспортні дані
Рік народження 1972 (48 років)
Освіта Київський національний економічний університет за спеціальністю міжнародні економічні відносини
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Голова Ревізійної комісії ВАТ "Полтавський ГЗК"
Примітки Повноваження та обов'язки Заступника Голови Правління з фінансових питань Товариства визначені в умовах укладеного з ним контракту, Положенням про Правління та Статутом ПрАТ"Полтавський ГЗК". Розмір винагороди посадовій особі визначений контрактом. Змін у персональному складі Правління відносно цієї посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 28 років. Попередні посади: Голова Ревізійної комісії ВАТ "Полтавський ГЗК". Посадова особа обіймає посаду члена виконавчого комітету компанії Ferrexpo plc, яка знаходиться за адресою: CH-6340 Baar, Bahnhofstrasse, 13, Switzerland.
ПІБ ПАЛИВОДА РОМАН МИРОСЛАВОВИЧ
Посада Член Ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 15.04.2016 - 5 років
Паспортні дані
Рік народження 1979 (41 рік)
Освіта Львівський національний університет ім.Івана Франка за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини", кваліфікація "Спеціаліст з міжнародних економічних відносин.Перекладач"
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи спеціаліст з управлінського обліку групи Ferrexpo AG (Швейцарія)
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про ревізійну комісію, Статутом ПрАТ "Полтавський ГЗК". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі щодо цієї посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 15. Попередні посади: спеціаліст з управлінського обліку групи Ferrexpo AG. Посадова особа займає посаду спеціаліста з управлінського обліку групи Ferrexpo AG (Швейцарія), яка знаходиться за адресою: CH-6340 Baar, Bahnhofstrasse, 13, Switzerland.
ПІБ КРІСТОФЕР МО
Посада Член Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1962 (58 років)
Освіта Университет Лидс Метрополитен за спеціальністю інженерія виробничих систем, бакалавр з конструювання, член Ради Інституту приcяжних бухгалтерів Англії та Уельсу
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Фінансовий директор Групи Феррекспо.
Примітки Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради Товариства визначені Положенням про Наглядову Раду, Статутом ПрАТ "Полтавський ГЗК" та контрактом. Розмір винагороди посадовій особі визначений контрактом. Змін у персональному складі посадових осіб щодо цієї посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 36. Попередні посади: Фінансовий директор Групи Феррекспо. Посадова особа обіймає посаду фінансового директора групи компанії Ferrexpo plc, яка знаходиться за адресою: SW1A 1LA, London, 55 St James’s Street, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Посадова особа є акціонером ПрАТ "Полтавський ГЗК".
ПІБ ВАВАКА КАТЕРИНА ІВАНІВНА
Посада Член Правління, головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2016 - 5 років
Паспортні дані
Рік народження 1954 (66 років)
Освіта Київський інститут народного господарства за спеціальністю бухгалтерський облік у промисловості
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи заступник головного бухгалтера ВАТ"Полтавський ГЗК"
Примітки Повноваження та обов'язки члена Правління, головного бухгалтера Товариства визначені в умовах укладеного з нею контракту, Положенням про Правління та Статутом ПрАТ "Полтавський ГЗК". Розмір винагороди посадовій особі визначений контрактом. Змін у персональному складі Правління відносно цієї посадової особи за звiтний перiод не було.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 44 років. Попередні посади: заступник головного бухгалтера ВАТ"Полтавський ГЗК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
ПІБ ІВАНОВ ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ
Посада Перший заступник Голови Правління
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2016 - 5 років
Паспортні дані
Рік народження 1959 (61 рік)
Освіта Харківський політехнічний інститут за спеціальністю інженер механік колісних і гусеничних машин
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи заступник генерального директора з організації виробництва та впровадження нових технологій ВАТ «Полтавський ГЗК»
Примітки Повноваження та обов'язки Першого Заступника Голови Правління Товариства визначені в умовах укладеного з ним контракту, Положенням про Правління та Статутом ПрАТ "Полтавський ГЗК". Розмір винагороди посадовій особі визначений контрактом. Змін у персональному складі Правління відносно цієї посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 41 років. Попередні посади: заступник генерального директора з організації виробництва та впровадження нових технологій ВАТ «Полтавський ГЗК». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
ПІБ ГОРОШКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
Посада Голова Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1959 (61 рік)
Освіта Київський інститут народного господарства за спеціальністю планування промисловості
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Генеральний директор, фінансовий директор ТОВ «Єристівський ГЗК», фінансовий директор ВАТ "Полтавський ГЗК"
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Наглядової Ради Товариства визначені Положенням про Наглядову Раду, Статутом ПрАТ "Полтавський ГЗК" та контрактом. Розмір винагороди посадовій особі визначений контрактом. Змін у персональному складі посадових осіб щодо цієї посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 38 років. Попередні посади: фінансовий директор ТОВ «Єристівський ГЗК», фінансовий директор ВАТ"Полтавський ГЗК". Посадова особа обіймає посаду генерального директора ТОВ«Єристівський ГЗК», яке знаходиться за адресою; 39802, м.Горішні Плавні, Полтавської обл., вул. Будівельників, 15. Посадова особа обіймає посаду члена виконавчого комітету компанії Ferrexpo plc, яка знаходиться за адресою: CH-6340 Baar, Bahnhofstrasse, 13, Switzerland. Посадова особа є акціонером ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Власники великих пакетів акцій

Назва Ferrexpo AG
ЄДРПОУ 000000000
Адреса ШВЕЙЦАРІЯ, Baar, Bahnhofstrasse, 13
Кількість акцій 189 297 689 шт.
Частка акцій 99.11%