Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему

Очікувана вартість:

4 810 000.00 UAH
без ПДВ.

Добровільне медичне страхування працівників

Відкриті торги (EU) Торги відмінено
UA-2019-11-29-001991-b ffb408d9a26f458fadc21003a5eba752
Зміни: Створено: Майданчик: prom.ua

Замовник:

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" / #16286441

Адреса:

04119, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44

Контакт:

Олександр Михайловський
o.mykhailovskyi@pk-ukraina.gov.ua
+380444810262
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: добровільне медичне страхування працівників – не більше 500 осіб. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна (за виключенням тимчасово окупованих територій та території Автономної Республіки Крим). Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 12 місяців з 00:00 год. першого числа місяця, який слідує за місяцем здійснення першої частини платежу згідно з умовами договору.
Період уточнень:
з по
Подача пропозицій:
з по
Аукціон:
з
Мінімальний крок аукціону:
48 100.00 UAH. (1.00%)
Ризики: 0%
Clarity
active

Причина відміни:

Відповідно до Постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 07.07.21 року у справі № 640/3574/20, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 32 Закону України «Про публічні закупівлі» відмінено тендер у зв’язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі послуг

Фінансування

Джерело Сума %
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 4 810 000.00 грн 100.00
2 скарги/вимоги
Скарга
Розглянута
UA-2019-11-29-001991-b.c2
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРОНА" #30726778
СКАРГА в порядку Закону України «Про публічні закупівлі» відносно дискримінаційних умов в тендерній документації.
Замовник у тендерній документації щодо предмета закупівлі «Добровільне медичне страхування працівників»код ДК 021:2015 – 66510000-8 – «Страхові послуги», затвердженій рішенням тендерного комітету Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" - протокол № 509 від 29 листопада 2019 року, з наступними змінами, затвердженими рішенням тендерного комітету Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" - протокол № 543 від 21 грудня 2019 року, встановив такі вимоги, які порушують принципи здійснення закупівель, визначені статтею 3 Закону України "Про публічні закупівлі", а також права та законні інтереси суб'єкта оскарження, що призвело до порушення норм законодавства, у зв'язку з чим, користуючись своїми законними правами, ПрАТ «СК «КРОНА» подає цю скаргу на наступні дії, бездіяльність, рішення Замовника. Вважаємо, що незаконними та такими, що порушують права та законні інтереси суб'єкта оскарження, є дії Замовника стосовно встановлення у Тендерній документації дискримінаційних (по відношенню до ПрАТ «СК «КРОНА») вимог, а також вимог, які обмежують конкуренцію, порушують законодавство та перешкоджають суб'єкту оскарження взяти участь у Процедурі закупівлі на рівні з іншими учасниками.
Вимога
Дана відповідь
UA-2019-11-29-001991-b.c1
Фінансові показники – дискримінаційні умови.
У пункту 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» Інструкції з підготовки тендерної пропозиції Тендерної документації (нова редакція) щодо предмета закупівлі «Добровільне медичне страхування працівників» Код ДК 021:2015 – 66510000-8 – «Страхові послуги» (далі – Тендерна документація) замовник встановив наступні вимоги щодо фінансових показників учасника: - скан-копія балансу (звіту про фінансовий стан) за останній звітний період на 30 червня 2019 року (Форма №1), завірена підписом уповноваженої особи та відбитком печатки учасника (у разі її використання), який повинен містити такі показники: Рядок під кодом 1300: більше 500 000 тис. грн. Сума показників рядків під кодом 1415 та 1420: більше 100 000 тис. грн. Рядок під кодом 1530: більше 400 000 тис. грн. - скан-копія звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за перше півріччя 2019 року (Форма №2), завірена підписом уповноваженої особи та відбитком печатки учасника (у разі її використання), який повинен містити такий показник: Рядок під кодом 2011: більше 300 000 тис. грн. - скан-копія витягу зі щорічної звітності страхової компанії на 30 червня 2019 року, а саме Розділу 3 Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя, який повинен містити такі показники: Різниця показників рядка під кодом 010 під стовпчиком 5 (медичне страхування) та рядка під кодом 020 під стовпчиком 5 (медичне страхування): більше 18 000 тис. грн. Показник рядка під кодом 100 під стовпчиком 5 (медичне страхування) поділений на різницю показників рядка під кодом 010 під стовпчиком 5 (медичне страхування) та рядка під кодом 020 під стовпчиком 5 (медичне страхування), та помножений на 100, повинен становити більше 40. Зауважимо, що Законом України «Про страхування» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність страховиків, не встановлено мінімальних чи максимальних значень фінансових показників (в тому числі, рівня страхових премій, страхових виплат, інше), що мають бути дотримані страховиками для провадження страхової діяльності, в тому числі й для можливості укладення із страхувальниками договорів добровільного медичного страхування. Умови забезпечення та показники фінансової платоспроможності страховиків встановлені Законом України «Про страхування» і серед них відсутні законодавчі вимоги про розміри страхових резервів, зароблених премій та інших показників, що їх вимагає замовник для участі в даній закупівлі. Вважаємо вищевказану вимогу замовника дискримінаційною та просимо внести зміни до Тендерної документації шляхом видалення зазначених вимог. В іншому випадку учасник змушений буде оскаржити цю вимогу Замовника до АМКУ (приклади оскаржень подібних вимог: Рішення Постійно діючої адміністративної колегії АМКУ від 26.04.2016 р. № 827-р/пк-ск (посилання: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=124329&schema=main ), Рішення Постійно діючої адміністративної колегії АМКУ від 20.08.2019 р. № 11543-р/пк-пз, (посилання: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-26-002050-a ).
Зазначені в тендерній документації на закупівлю «Добровільне медичне страхування працівників» показники фінансової звітності, які вимагаються від учасників, дають можливість вийти на закупівлю найбільшим та найпотужнішим гравцям страхового ринку, та, в подальшому, підприємству отримати якісні послуги з добровільного медичного страхування працівників підприємства. Таким вимогам відповідає багато страхових компаній, тобто конкуренція присутня і, відповідно, дотримано принципи здійснення закупівель. Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» має на меті придбати якісні послуги медичного страхування працівників підприємства з найнижчою ймовірністю недобросовісного виконання договору про страхування. Зокрема, підприємство намагається обрати страхову компанію, яка є фінансово стабільною, діяльність якої є прибутковою, яка справно сплачує кошти по страховим випадкам. Також вимоги до показника валюти балансу демонструють орієнтовну суму активів, якими володіє організація, наявність нерозподіленого прибутку свідчить про прибутковість діяльності компанії.
3 питання
Питання:
Відповідь:
Кількість застрахованих осіб за аналогічним договором
У Підпункті 3 пункту 5 «Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону» Інструкції з підготовки тендерної пропозиції Тендерної документації (нова редакція) щодо предмета закупівлі «Добровільне медичне страхування працівників» Код ДК 021:2015 – 66510000-8 – «Страхові послуги» Замовник встановив наступну вимогу щодо наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору: скан-копія/-ї (з оригінала/-ів та/або копії/-ій) аналогічного/-их договору/-ів* (генеральної/-их угоди/угод*), що був/-ли укладений/-ні учасником (як Страховиком) щодо добровільного медичного страхування з підприємством/-ами в минулих періодах (наприклад за період з 2016 по 2019 роки), за яким/-ми кількість застрахованих осіб – працівників підприємства (контрагента) складає не менше 500 осіб. Просимо уточнити: кількість застрахованих осіб не менше 500 має бути за одним аналогічним договором, чи не менше 500 осіб в сумі за всіма аналогічними договорами, що їх надає учасник торгів?
Кількість застрахованих повинна бути не менше 500 осіб за одним аналогічним договором.
Питання:
Відповідь:
Оплата послуг замовником
Пунктом 4.1. розділу IV «Порядок здійснення оплати» Основних умов договору Про закупівлю послуг (нова редакція) Добровільного медичного страхування працівників (Додаток 5 до Тендерної документації (нова редакція) щодо предмета закупівлі «Добровільне медичне страхування працівників» Код ДК 021:2015 – 66510000-8 – «Страхові послуги») передбачається наступне: «4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Страхувальником страхових платежів згідно із наданими Страховиками рахунками та за умови оприлюднення у встановленому законодавством порядку розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження фінансового плану Страхувальника на відповідний рік.». Питання 1: коли зазвичай оприлюднюється розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження фінансового плану Страхувальника на відповідний рік, чи вже оприлюднено / коли очікується оприлюднення вказаного розпорядження? Питання 2: у разі, якщо після укладення договору страхування за даною закупівлею розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження фінансового плану Страхувальника на відповідний рік не буде ОПРИЛЮДНЕНО, то Страхувальник не здійснюватиме розрахунки за договором страхування?
ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» здійснює свої витрати на підставі затвердженого фінансового плану. Фінансовий план затверджується в установленому порядку згідно Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 205 від 02.03.2015р. «Порядок
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки». Чіткій термін затвердження фінансового плану визначити не можливо. Наразі він знаходиться на затверджені. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 899 від 03.10.2012р. «Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки», у разі не затвердження (непогодження) річного фінансового плану, Поліграфкомбінат Україна сплатити страховий платіж не зможе.
Питання:
Відповідь:
Аналогічний договір
Відповідно до п.5 Розділу "Інструкція з підготовки тендерної пропозиції", Учасник повинен надати документи, що підтверджують досвід виконання аналогічних договорів в минулих періодах. Чи може надаватись інформація про аналогічний договір, який виконується?
Відповідно до тендерної документації у складі тендерної пропозиції учасник має надати (завантажити) наступний документ: скан-копія/-ї (з оригінала/-ів та/або копії/-ій) аналогічного/-их договору/-ів* (генеральної/-их угоди/угод*), що був/-ли укладений/-ні учасником (як Страховиком) щодо добровільного медичного страхування з підприємством/-ами в минулих періодах (наприклад за період з 2016 по 2019 роки), за яким/-ми кількість застрахованих осіб – працівників підприємства (контрагента) складає не менше 500 осіб.

Предмети закупівлі:

Добровільне медичне страхування працівників
1 посл.
4 810 000.00 UAH
4 810 000.00 UAH
4 810 000.00 UAH / посл.
66510000-8 — Страхові послуги
Строк поставки:
31.03.2021
Адреса поставки:
04119, Україна, Київська область, місто Київ, вул. Дегтярівська, 38-44

Умови оплати

Оплата після Тип оплати Розмір Період Опис
Iншої події Попередня оплата 100.00% 10 робочих днів Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): розрахунки проводяться шляхом оплати страхувальником страхових платежів згідно із наданими страховиками рахунками. - страхові платежі сплачуються страхувальником частинами, за кожних три місяці надання послуг (страховий період); - перша частина платежу сплачується впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати підписання сторонами договору; - кожна наступна частина платежу сплачується до першого дня початку перебігу наступного страхового періоду з урахуванням переліку (кількості) застрахованих осіб на дату перерахування платежу.