Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
SMIDA
Річна звітність:
2016 2017
Зовнішня інформація (31) ДАБІ (76) Перевірки (299)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"

#40075815

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
ЄДРПОУ 40075815
Номер свідоцтва про реєстрацію -
Дата державної реєстрації 21.10.2015
Середня кількість працівників 279 659
Орган управління Кабiнет Мiнiстрiв України, Наглядова рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "Ощадбанк"
МФО: 300465
Номер рахунку: 260323011661
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АТ "Ощадбанк"
МФО: 300465
Номер рахунку: 260093011661
Контакти
465-00-30
uz@uz.gov.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Казначеєва Надія Олександрівна Член наглядової ради
Рік народження 1979 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.07.2016 - на невизначений строк, до дати прийняття вiдповiдного рiшення КМУ
Освіта повна вища, Iнститут мiжнародних вiдносин Київського нацiонального унiверситету iменi Т.Г. Шевченка, спецiалiст з мiжнародних економiчних вiдносин, 2001 рiк
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Провiдний спецiалiст Представництва "Проф Альтiус Менеджмент Iнк"
Примітки Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.07.2016 № 562-р членом наглядової ради призначено Казначеєву Н.О. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний спецiалiст Департаменту злиття та поглинання ПрАТ "Голден Гейт Бiзнес"; провiдний спецiалiст Представництва "Проф Альтiус Менеджмент Iнк"; помiчник Мiнiстра вiддiлу з питань взаємодiї iз засобами масової iнформацiї та громадськiстю Патронатної служби Мiнiстерства iнфраструктури України; начальник вiддiлу iнвестицiй Управлiння стратегiчного розвитку iнфраструктури та iнвестицiй Мiнiстерства iнфраструктури України; заступник Мiнiстра iнфраструктури України. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Звiльнена з посади.
Василевський Іренеуш Станіслав Член правлiння ПАТ "Укрзалiзниця"
Рік народження 1957 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 02.08.2016 - 3 роки згiдно Статуту товариства
Освіта Вища iнженерна школа iм. Казимира Пулавського у Радомi , Факультет транспорту.
Попередне місце роботи 2015-2016 рр. - Президент PKP Cargo Tabor Ustugi sp. z.o.o.
Примітки Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.07.2016 №494 до складу правлiння ПАТ "Укрзалiзниця" введено Василевського Iренеуша Станiслава. Приступив до виконання повноважень за посадою члена правлiння з 02.08.2016. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член правлiння, управляючий директор, уповноважений правлiння PKP Cargo S.A. Centrala (Варшава, Польща); Голова Наглядової ради компанiї Wagrem sp. z.o.o.; Вiце-президент Союзу працiвникiв залiзничного транспорту; Президент PKP Cargo Tabor Ustugi sp. z.o.o. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Залєсний Марек Роберт Член правлiння ПАТ "Укрзалiзниця"
Рік народження 1963 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.06.2016 - 3 роки згiдно Статуту товариства
Освіта Сiлезький полiтехнiчний унiверситет (Катовiце, Польща)
Попередне місце роботи Квiтень 2014 – липень 2015
АТ "Центральне управлiння забезпечення металургiї" (Польща).
Голова правлiння
Примітки Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2016 №349 до складу правлiння ПАТ "Укрзалiзниця" введено Залєсного Марека Роберта. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова пралiння АТ "Центральне управлiння забезпечення металургiї" (Польща); член правлiння PKP Cargo S. A. (Польща). Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Дьяченко Олена Юріївна Член наглядової ради
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.07.2016 - на невизначений строк, до дати прийняття вiдповiдного рiшення КМУ
Освіта повна вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки та управлiння, спецiалiст з облiку та аудиту, 1999 рiк
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи директор Департаменту управлiння державною власнiстю та розвитку промисловостi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
Примітки Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.07.2016 № 562-р членом наглядової ради призначено Дьяченко О.Ю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер вiддiлу нацiональних стандартiв Департаменту фiнансiв, директор Департаменту фiнансового контролю Дочiрнього пiдприємства з 100%-ою iноземною iнвестицiєю "Сiменс Україна"; начальник вiддiлу протокольного та органiзацiйно-технiчного забезпечення Управлiння забезпечення Мiнiстра енергетики та вугiльної промисловостi України (патронатна служба); начальник Фiнансово-економiчного управлiння, директор Департаменту економiки та фiнансiв Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України; директор Департаменту управлiння державною власнiстю та розвитку промисловостi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Звiльнена з посади.
Марчек Желько Член правлiння ПАТ "Укрзалiзниця"
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.06.2016 - 3 роки згiдно Статуту товариства
Освіта DOBA (Марiбор, Словенiя)
Попередне місце роботи Жовтень 2014 – червень 2016
ТОВ «Джi Пi Iнфо» Директор з кадрових питань та побуту
Примітки Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2016 №349 до складу правлiння ПАТ "Укрзалiзниця" введено Марчека Желько. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор з персоналу ПАТ "Днiпроспецсталь"; директор з персоналу StarLightMedia; незалежний член наглядової ради "Укрросметалл";директор з персоналу ТОВ "Нова Пошта". Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Федоренко Олександр Георгійович Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.07.2016 - 3 роки згiдно Статуту товариства
Освіта повна вища, Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту м.Харкiв, 1988, iнженер шляхiв сполучення
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту, Головний ревiзор з безпеки руху.
Примітки Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.11.2015 № 1239-р членом ревiзiйної комiсiї призначено Федоренка Олександра Григоровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор департаменту державної полiтики в галузi залiзничного транспорту Мiнiнфраструктури; заступник директора департаменту державної полiтики в галузi залiзничного транспорту Мiнiнфраструктури. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Бужор Олександр Якович Член провлiння ПАТ "Укрзалiзниця"
Рік народження 1963 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.06.2016 - 3 роки згiдно Статуту товариства
Освіта Харкiвський державний унiверситет iм.Горького
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи директор з економiки i фiнансiв ПАТ "Укрзалiзниця"
Примітки Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2016 №349 до складу правлiння ПАТ "Укрзалiзниця" введено Бужора Олесандра Яковича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член наглядової ради ПрАТ "Гнiванський завод спецзалiзобетону", ПрАТ "Коростенський завод залiзобетонних шпал", ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод", ПрАТ "Львiвський локомотиворемонтний завод", ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод", ПрАТ "Днiпропетровський тепловозоремонтний завод"; фiнансовий директор ПАТ "Укрзалiзниця"; начальник планово-економiчного вiддiлу, начальник управлiння економiки та фiнансiв, заступник директора з економiки i фiнансiв фiлiї «Управлiння магiстральних газопроводiв» публiчного акцiонерного товариства «Укртрансгаз» Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Рябчун Тамара Станіславівна Головний бухгалтер - нач. Департаменту бухг., податкового облiку, звiтностi та методологiї
Рік народження 1962 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.02.2017 - -
Освіта повна вища, Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту, 1987, економiка та органiзацiя залiзничного транспорту; кандидат економiчних наук, 2013
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер - начальник Департаменту бухгалтерського, податкового облiку, звiтностi та методологiї ПАТ "Укрзалiзниця"
Примітки Наказом ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 06.02.2017 Рябчун Тамару Станiславiвну було призначено на посаду головного бухгалтера ПАТ «Укрзалiзниця». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник фiнансово-економiчного департаменту ПАТ «Укрзалiзниця»; начальник Головного фiнансово-економiчного управлiння Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України, головний бухгалтер - начальник Департаменту бухгалтерського, податкового облiку, звiтностi та методологiї ПАТ "Укрзалiзниця". Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Михальчук Сергій Дмитрович Член правлiння ПАТ "Укрзалiзниця"
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.10.2015 - 3 роки згiдно Статуту товариства
Освіта повна вища, Днiпропетровський нацiональний унiверситет залiзничного транспорту iм. акад. В.Лазаряна, 1997, залiзничнi споруди та колiйне господарство
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Директор (з iнфраструктури) Укрзалiзниця
Примітки Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.10.2015 № 815 Михальчука Сергiя Дмитровича введено до складу правлiння ПАТ "Укрзалiзниця". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: радник начальника ДП "Приднiпровська залiзниця"; заступник генерального директора КП "Київпастранс"; директор мiських залiзничних перевезень КП "Київпастранс"; директор з iнфраструктури Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України, член правлiння ПАТ "Укрзалiзниця". Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Матюшенко Юрій Валерійович Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1979 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.07.2016 - 3 роки згiдно Статуту товариства
Освіта повна вища, Iнститут Мiжнародних вiдносин Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, 2000, Магiстр мiжнародних економiчних вiдносин, перекладач з турецької мови
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Завiдуючий вiддiлом Департаменту монiторингу ефективностi державного сектору економiки Секретарiату КМУ.
Примітки Матюшенко Юрiй Валерiйович у зв’язку зi звiльненням з посади завiдуючого вiддiлом фiнансового планування дiяльностi об’єктiв державного сектору економiки Департаменту з питань ефективного управлiння об’єктами державної власностi Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України не виконує функцiї члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укрзалiзниця». Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Білоус Ігор Іванович Член наглядової ради
Рік народження 1978 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.07.2016 - на невизначений строк, до дати прийняття вiдповiдного рiшення КМУ
Освіта повна вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, магiстр з управлiння мiжнародним бiзнесом, 2000 рiк.
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Голова державної фiскальної служби України
Примітки Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.07.2016 № 562-р членом наглядової ради призначено Бiлоуса I.О. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: керiвник департаменту розвитку проектiв ТОВ "Ренесанс Капiтал", м. Київ; керiвник проектiв Групи керуючих проектами консорцiуму "Iндустрiальна група" м. Київ; заступник Голови Представництва "Проф Альтiус Менеджмент Iнк", м. Київ; перший заступник Мiнiстра доходiв i зборiв України; Голова Державної фiскальної служби України; Голова Фонду державного майна України. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Звiльнений з посади.
Пашкевич Ремігіуш Ян Член правлiння ПАТ "Укрзалiзниця"
Рік народження 1970 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 05.07.2016 - 3 роки згiдно Статуту товариства
Освіта Варшавський технологiчний унiверситет (Польща)
Попередне місце роботи Квiтень 2012 – квiтень 2015
АТ «Польська державна залiзниця» у Варшавi.
В.о. голови правлiння, голова правлiння
Примітки Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2016 №349 до складу правлiння ПАТ "Укрзалiзниця" введено Ремiгiуша Пашкевича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: радник генерального директора банку Ochrony Srodowiska s.a. (Польща); генеральний директор Polish Railway Lines (Польща); член правлiння, генеральний директор ANWIL S.A. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Саналатій Віктор Іванович Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.07.2016 - 3 роки згiдно Статуту товариства
Освіта повна вища, Київський державний унiверситет iм.. Т.Г. Шевченка факультет Кiбернетики спецiалiзацiя – економiчна кiбернетика
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Начальник Управлiння –головний бухгалтер бухгалтерського облiку та дiловодства - Державна виконавча служба України.
Примітки Саналатiй Вiктор Iванович у зв’язку зi звiльненням з посади заступника начальника Управлiння контролю та внутрiшнього аудиту - начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту регiональних вiддiлень Фонду державного майна не виконує функцiї члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укрзалiзниця». Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Кравцов Євген Павлович В.о. голови правлiння ПАТ «Укрзалiзниця»
Рік народження 1986 р. н. (35 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.08.2017 - до призначення в установленому порядку голови правлiння
Освіта повна вища, Приватний вищий навчальний заклад "Європейський унiверситет", магiстр менеджменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi, 2008 рiк; Київський нацiональний унiверситет iменi Т.Г. Шевченка, магiстр з права, 2011 рiк
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи перший заступник Мiнiстра iнфраструктури України, голова Наглядової ради ПАТ «Укрзалiзниця»
Примітки Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.08.2017 № 512-р в.о. голови правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» призначено Кравцова Є.П. Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.08.2017 №551 до складу правлiння ПАТ "Укрзалiзниця" введено Кравцова Є.П. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрист, головний юрист ТОВ "Юридична фiрма "Астерс"; радник генерального директора консультативно-координацiйної групи Департаменту органiзацiйно-аналiтичної дiяльностi апарату та Ради Укрзалiзницi, начальник Департаменту реформування та корпоративного розвитку, директор з реформування, корпоративного розвитку, майнової та соцiальної полiтики, директор з реформування майнової та правової полiтики Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України; член правлiння ПАТ "Укрзалiзниця"; член наглядової ради ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод"; перший заступник Мiнiстра iнфраструктури України. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Дорош Руслан Андрійович Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1982 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.07.2016 - 3 роки згiдно Статуту товариства
Освіта повна вища, Приватний вищий навчальний заклад "Європейський унiверситет", 2006, менеджмент зовнiшньо-економiчної дiяльностi
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу контролю транспортно-промислового комплексу Департаменту контролю у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг Держфiнiнспекцiї.
Примітки Дорош Руслан Андрiйович у зв’язку зi звiльненням з посади начальника вiддiлу контролю транспортно-промислового комплексу департаменту контролю у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг Держфiнiнспекцiї не виконує функцiї члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укрзалiзниця». Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Хміль Роман Володимирович Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.07.2016 - 3 роки згiдно Статуту товариства
Освіта повна вища, Київський унiверситет iм. Т.Шевченка
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Директор Департаменту стратегiчного розвитку дорожнього ринку та автомобiльних перевезень в Мiнiстерствi Iнфраструктури
Примітки Хмiль Роман Володимирович у зв’язку зi звiльненням з посади директора департаменту стратегiчного розвитку дорожнього ринку та автомобiльних перевезень Мiнiнфраструктури не виконує функцiї члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укрзалiзниця». Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Марченко Сергій Михайлович Член наглядової ради
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.07.2016 - на невизначений строк, до дати прийняття вiдповiдного рiшення КМУ
Освіта повна вища, Академiя державної податкової служби України, магiстр управлiння державними фiнансами, 2002 рiк
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Координатор Координацiйного центру забезпечення взаємодiї з Кабiнетом Мiнiстрiв України (поза штатом)
Примітки Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.07.2016 № 562-р членом наглядової ради призначено Марченка С.М. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: помiчник – консультант народного депутата України Гуреєва В.М.; Помiчник Прем'єр-мiнiстра України; Координатор упровадження реформ Координацiйного центру з упровадження економiчних реформ при Президентовi України (поза штатом); Координатор Координацiйного центру забезпечення взаємодiї з Кабiнетом Мiнiстрiв України (поза штатом); Заступник Мiнiстра фiнансiв України. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Карплюк Микола Іванович Член наглядової ради
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.07.2016 - на невизначений строк, до дати прийняття вiдповiдного рiшення КМУ
Освіта повна вища, Нацiональний транспортний унiверситет України, спецiалiст з економiки пiдприємств, 2006 рiк
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Керiвник адмiнiстративного департаменту секретарiату Ради адвокатiв України
Примітки Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.07.2016 № 562-р членом наглядової ради призначено Карплюка М.I. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник органiзацiйного вiддiлу Школи вищого корпусу державної служби; начальник вiддiлу економiчного аналiзу та договiрної роботи Департаменту нерухомого майна та загальних послуг Головного управлiння загальних послуг та забезпечення ПАТ КБ "Правекс-Банк"; начальник вiддiлу тренiнгових заходiв та мiжнародного спiвробiтництва Школи вищого корпусу державної служби; головний спецiалiст вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної дiяльностi, заступник начальника вiддiлу фiнансового та органiзацiйного забезпечення Центру правової реформи i законопроектних робiт при Мiнiстерствi юстицiї України; начальник вiддiлу логiстики та матерiально-технiчної iнфраструктури та дiловодства Координацiйного центру з надання правової допомоги Мiнiстерства юстицiї України; заступник директора Громадської органiзацiї "Центр розвитку лiдерства"; керiвник Департаменту iнформацiї, навчально-методичного забезпечення та зовнiшнiх зв'язкiв, начальник вiддiлу логiстики та матерiальної iнфраструктури адмiнiстративного департаменту, керiвник адмiнiстративного департаменту секретарiату Ради адвокатiв України (секретарiату Недержавної некомерцiйної професiйної органiзацiї "Нацiональна асоцiацiя адвокатiв України"); заступник директора Господарсько-фiнансового департаменту Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Ліцензії

Дата  
000871 14.10.2017 Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 14.10.2017
Дата закінчення 04.10.2022
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
000872 04.10.2017 Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 04.10.2017
Дата закінчення 04.10.2022
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
12 18.02.2016 Придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя (вiдпуск), знищення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV)"Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"
Орган ліцензування Державна служба України з контролю за наркотиками
Дата видачі 18.02.2016
Дата закінчення 18.02.2021
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
134 25.02.2016 Медична практика
Орган ліцензування Мiнiстерство охорони здоров’я України
Дата видачі 25.02.2016
Опис Лiцензiя безстрокова.
147 02.03.2016 Охоронна дiяльнiсть
Орган ліцензування Мiнiстерство внутрiшнiх справ
Дата видачі 02.03.2016
Опис Лiцензiя безстрокова.
213 19.02.2016 Розподiл електричної енергiї (передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами) та постачання електричної енергiї за регульованим тарифом
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Дата видачі 19.02.2016
Опис Лiцензiя безстрокова.
252 25.02.2016 Виробництво теплової енергiї, транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами та постачання теплової енергiї
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Дата видачі 25.02.2016
Опис Лiцензiя безстрокова.
3217 29.12.2015 Центральне водопостачання та водовiдведення
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Дата видачі 29.12.2015
Опис Лiцензiя безстрокова.
49-Л 26.12.2016 Будiвництво об’єктiв IV i V категорiї складностi – з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про архiтектурну дiяльнiсть»
Орган ліцензування Держархбудiнспекцiя
Дата видачі 26.12.2016
Дата закінчення 26.12.2021
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено
77 01.03.2016 Перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв та небезпечних вiдходiв залiзничним транспортом
Орган ліцензування Державна служба України з безпеки на транспортi Укртрансбезпека
Дата видачі 01.03.2016
Опис Лiцензiя безстрокова.
ДЛ № 000132 30.12.2015 Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 30.12.2015
Дата закінчення 17.07.2018
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
ДЛ № 000134 30.12.2015 Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 30.12.2015
Дата закінчення 16.09.2019
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
ДЛ № 000135 30.12.2015 Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 30.12.2015
Дата закінчення 30.11.2020
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
ДЛ № 000136 30.12.2015 Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 30.12.2015
Дата закінчення 16.09.2019
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
ДЛ № 000138 30.12.2015 Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 30.12.2015
Дата закінчення 09.01.2019
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
ДЛ № 000139 30.12.2015 Надання послуг фiксованого мiжмiського телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 30.12.2015
Дата закінчення 24.09.2018
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
ДЛ № 000140 30.12.2015 Надання послуг фiксованого мiжмiського телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 30.12.2015
Дата закінчення 05.08.2018
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
ДЛ № 000141 30.12.2015 Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 30.12.2015
Дата закінчення 17.07.2018
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
ДЛ № 000142 30.12.2015 Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 30.12.2015
Дата закінчення 20.01.2019
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
ДЛ № 000143 30.12.2015 Надання послуг фiксованого мiжмiського телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 30.12.2015
Дата закінчення 24.07.2018
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
ДЛ № 000145 30.12.2015 Надання послуг фiксованого мiжмiського телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 30.12.2015
Дата закінчення 17.07.2018
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
ДЛ № 000146 30.12.2015 Надання послуг фiксованого мiжмiського телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 30.12.2015
Дата закінчення 05.09.2018
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
ДЛ № 000147 30.12.2015 Надання послуг фiксованого мiжмiського телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 30.12.2015
Дата закінчення 13.08.2018
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
ДЛ № 000148 30.12.2015 Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 30.12.2015
Дата закінчення 07.02.2019
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
ДЛ № 000149 30.12.2015 Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 30.12.2015
Дата закінчення 07.02.2019
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
ДЛ № 000150 30.12.2015 Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 30.12.2015
Дата закінчення 20.01.2019
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
ДЛ № 000289 26.01.2016 Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 26.01.2016
Дата закінчення 15.05.2021
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
ДЛ № 000480 28.04.2016 Надання послуг фiксованого мiжмiського телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 28.04.2016
Дата закінчення 21.08.2021
Опис За необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде подовжено.
ЛП 000570 21.07.2016 Освiтня дiяльнiсть закладiв освiти
Орган ліцензування Мiнiстерство освiти i науки
Дата видачі 21.07.2016
Опис Лiцензiя безстрокова
Наказ №568 25.10.2017 Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення за перелiком, що визначається КМУ
Орган ліцензування Державна служба з надзвичайних ситуацiй
Дата видачі 25.10.2017
Опис Лiцензiя безстрокова.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПрАТ «СК «Український страховий капiтал» #23707357
Адреса -, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 371 17 17; , (044) 371 17 16
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АЕ № 293862 вiд 19.08.2007
ТДВ "МIЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ" #31236795
Адреса 61023, м. Харкiв , вул.Мироносицька, будинок 99 А-3
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (057) 7156100, (057) 758 58 40
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї: АБ № 100419 вiд 05.10.2005; АВ №398166 вiд 23.05.2008
ПрАТ «СК «АХА страхування» #20474912
Адреса 04070, м. Київ, вул.Iллiнська, будинок 8
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 391 11 22;, (044) 391 11 21
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АГ № 569137 вiд 24.12.2010;
ПрАТ «СК «Здорово»
Адреса -, м. Київ, вул. К. Малевича, будинок 86Н
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 200 87 82; , (044) 200 87 83
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
№ 2905 вiд 26.11.2015
ПрАТ «СК «Гарант -Система» #31725819
Адреса 04070, м. Київ, вул.Сагайдачного/Iгорiвська, будинок 10/5 А
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 482 33 33, -
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АВ № 521011 вiд 26.01.2010;
ПрАТ «СК «Каштан» #32071894
Адреса 01021, м. Київ, Кловський спуск, будинок 12, офiс 37
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 249 01 11; 249 98 43, (044) 249 98 44
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АВ № 546942 вiд 02.09.2005;
ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанiя» #22800936
Адреса 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, будинок 38/44, офiс 105
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 585 94 02, -
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АВ № 584795 вiд 04.08.2011;
ПрАТ «СК «УНIКА» #20033533
Адреса 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 70
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 225 60 00, -
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АЕ № 293760 вiд 21.05.2014
ПрАТ «СК « ВУСО» #31650052
Адреса 03680, м. Київ, вул. К.Малевича, будинок 31
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 500 37 37, -
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АЕ № 293895 вiд 17.07.20142.
ПрАТ «СК «Еталон» #20080515
Адреса 03049, м. Київ, Повiтрянофлотський проспект, будинок 25
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти 0800 305 800, -
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АВ №469 8671 вiд 28.07.2009
ПрАТ «СК «Провiдна» #23510137
Адреса 03049, м. Київ, Повiтрянофлотський проспект, будинок 25
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти 0800 301 030, -
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АБ № 594446 вiд 20.01.2012; АВ №520921 вiд 16.02.2010
ПАТ НАСК "ОРАНТА" #00034186
Адреса 02081, м. Київ, вул. Здолбунiвська, будинок 7-д
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 537 58 00, (044) 537 58 83
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АЕ № 641983 вiд 23.06.2015; АЕ №199999 вiд 23.06.2015; АЕ 287646 вiд 23062015
ПАТ "Глобус" #20448234
Адреса 03038, м. Київ, вуд. Федорова, будинок 32 В
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 254 53 78, -
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АВ №429 714 вiд 05.09.2007;
ПАТ "Українська страхова група" #30859524
Адреса 03038, м. Київ, вул. Федорова, будинок 32 А
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044)206 65 45; 0800 500 349, -
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АВ № 500329 вiд 13.01.2010;
ТДВ «СК «Альфа Гарант» #32382598
Адреса 01133, м. Київ, вул. Леси Українки, будинок 26
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 591 62 23, (044) 591 63 22
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АВ № 594280 вiд 26.01.2012; АВ №299017 вiд 07.11.2006
ПРАТ "ПЗУ Україна" #32456224
Адреса 01023, м. Київ, вул. Дегтярiвська, будинок 62
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти 0800 50 31 15, -
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АГ №569236 вiд 14.01.2011
ПрАТ «СК «ТАСТ «Гарантiя» #13915014
Адреса 65039, м. Одеса , вул. Транспортна, будинок 3
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (0482) 64 55 77; (0482) 54 54 56 , -
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї: №1896 вiд 11.08.2016
ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" #24175269
Адреса 04050, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 44
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 207 72 72 , (044) 207 72 76
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АВ № 483134 вiд 01.10.2009; АГ №569230 вiд 14.01.2011, АВ №483148 вiд 01.10.2009
ПАТ «Страхова група «Ю.БI. АЙ – КООП» #31113488
Адреса 04112, мiсто Київ, вул. Дегтярiвська, будинок 48, офiс 708
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 237 03 08, -
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї: АВ № 469767 вiд 26.06.2009
ПрАТ "СК "Мега-Полiс" #30860173
Адреса 01033, м. Київ, вул. Iвана Клименка, будинок 23
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 249 20 20; (044) 249 20 21, (044) 498 58 78
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї: АГ № 569168 вiд 20.12.2010
ПАТ "СК "КРАЇНА" #20842474
Адреса 04176, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКIВ, будинок 29А
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 590 48 00, (044) 590 48 01 (044) 590 48 00, (044) 590 48 01
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АГ № 569471 вiд 18.02.2011;
ПАТ СК "УНIВЕРСАЛЬНА" #20113829
Адреса 01133, м. Київ, БУЛЬВАР ЛЕСI УКРАЇНКИ, буд. 9
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 281 61 50; (044) 281 61 55 (044) 281 61 50, (044) 281 61 55
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АГ № 569713 вiд 23.03.2011; АГ № 569716 вiд 23.03.2011
ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" ( ПРАТ "УПСК" _ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" ( ПРАТ "УПСК" ) #20602681
Адреса 04080, м. Київ, вул. Кирилiвська, буд. 40
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 463 64 21 , (044) 463 74 40
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АЕ 641976 вiд 25.06.2015; АЕ №641975 вiд 25.06.2015; АЕ №641967 вiд 25.06.2015; АЕ №641949 вiд 25.06.2015
ПАТ «ПРОСТО-страхування» #24745673
Адреса -, Україна, м.Київ , вул. Герцена, 10
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 206 28 85 , (044) 206 28 84
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї: AГ № 569234 вiд 14.01.2011
ПрАТ СК "Днiпроiнмед" #21870998
Адреса 49101, м. Днiпропетровськ, вул. Сiмферопольська, б. 21
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти 0 800 500 310 , 0 800 500 310
Примітки Страхування
Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АГ № 569208 вiд 28.12.2010
ПрАТ СК "Iнтер Експрес" #33097568
Адреса 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 228 16 54; (044) 465 30 42 (044) 287 47 16, (044) 228 16 53
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АВ № 500276 вiд 13.01.2010; АВ № 528852 вiд 20.04.2010; АВ №500278 вiд 13.01.2010
ПрАТ СК "Раритет" #30407332
Адреса 01011, Україна, м. Київ, вул. П.Мирного, 28-А, 2-й поверх
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 280 08 04 , (044) 280 05 70
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АВ № 500221 вiд 04.01.2010; АВ № 500226 вiд 04.01.2010; АВ №500222 вiд 04.01.2010
ТДВ СК "Нафтогазстрах" #21004953
Адреса -, м. Київ, вул. Ю.Шумського, 1-А, 4-й поверх
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 220 13 78 , (044) 220 14 36
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АВ № 330818 вiд 18.06.2007; АВ № 396186 вiд 11.03.2008; АВ № 396278 вiд 11.03.2008; АВ № 330821 вiд 18.06.2007; АВ №377695 вiд 31.01.2008
ПрАТ СК «IНТЕР-ПОЛIС» #19350062
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 69
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ АВ № 483249
-
з 28.09.2009
Контакти (044) 287-43-05 , (044) 287-43-05
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги.
Лiцензiї:
АВ № 483041 вiд 05.10.2009; АВ № 483249 вiд 08.09.2009; АВ № 483039 вiд 08.10.2009
ПрАТ СК "Брокбiзнесс" #20344871
Адреса 01032, м. Київ, вул.Саксаганського, 115-А
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 207 72 72, (044) 207 72 72
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуг.
Лiцензiї:
АВ № 547201 вiд 24.11.2010; АВ № 547207 вiд 24.11.2010; АВ № 547183 вiд 24.11.2010; АВ № 547203 вiд 24.11.2010; АВ № 547209 вiд 24.11.2010; АВ № 547213 вiд 24.11.2010; АВ 547192 вiд 24.11.2010
ПАТ "СК "Арсенал страхування" #33908322
Адреса 03056, м. Київ, вул. Борщагiвська, буд. 154
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ 198589
-
з 21.02.2013
Контакти (044) 5026737; (044) 5026730, (044) 2200755
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги:
Страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
ТОВ "Рейтингове агентство "IBI - Рейтинг" #33262696
Адреса 03164, м.Київ, вул. Обухiвська, будинок 135, офiс 11
Діятельність Здiйснення рейтингової оцiнки
Ліцензія
№ 3
-
з 12.04.2010
Контакти (044) 362 90 84 , (044) 521 20 15
Примітки Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв.
Standard & Poor's LLC
Адреса -, США, New York, 55 Water Street, NY 10041
Діятельність Здiйснення рейтингової оцiнки
Ліцензія
№ -
-
Контакти +44 20 7176 7176 , -
Примітки Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв
Fitch Ratings Ltd.
Адреса -, Великобританiя, Лондон, E14 5GN, 30 North Colonnade
Діятельність Здiйснення рейтингової оцiнки
Ліцензія
№ -
-
Контакти +44 20 35 30 1000 , +44 20 35 30 1500
Примітки Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНIЙ ВАЛ, будинок 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 591 04 00 , (044) 482 52 01
Примітки Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв.
White & Case LLP
Адреса -, Великобританiя, London, EC2N IDW, 5 Old Broad Street
Діятельність Юридичнi (правовi) послуги
Ліцензія
№ -
-
Контакти +44 20 7532 1000 +44 20 7532 1001, -
Примітки Юридичнi послуги
ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi Послуги" #33306921
Адреса 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 19-А
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ АПУ №3516
-
з 29.09.2014
Контакти (044) 490 30 00 , (044) 490 30 00
Примітки Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв вiд 27.01.2005 реєстрацiйний номер 241, серiя ПООО241

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНССИГНАЛ" #00260652
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 97
Опис Частка у статутному капiталi 100%. Акцiї простi iменнi загальною номiнальною вартiстю 19 853 569,00 грн.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" #00282406
Адреса ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, БУД. 78
Опис Частка у статутному капiталi 100%. Акцiї простi iменнi загальною номiнальною вартiстю 29266000,00 грн.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ" #00282435
Адреса ВІННИЦЬКА ОБЛ., ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, М. ГНІВАНЬ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, БУД. 15
Опис Частка у статутному капiталi 100%. Акцiї простi iменнi загальною номiнальною вартiстю 92883000,00 грн.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" #00480247
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЗУНОВА, БУД. 2
Опис Частка у статутному капiталi 100 %. Акцiї простi iменнi загальною номiнальною 48737200,00 грн.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" #00659101
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. АКАДЕМІКА БЕЛЕЛЮБСЬКОГО, БУД. 7
Опис Частка у статутному капiталi 100%. Акцiї, простi iменнi загальною номiнальною вартiстю 71425900,00 грн.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" #00740599
Адреса ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, БУД. 1А
Опис Частка у статутному капiталi 100%. Акцiї простi iменнi загальною номiнальною вартiстю 72635300,00 грн.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" #01056273
Адреса ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, БУД. 2
Опис Частка у статутному капiталi 100%. Акцiї простi iменнi загальною номiнальною вартiстю 73703767,00 грн.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАСТ-ГАРАНТІЯ" #13915014
Адреса ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ОДЕСА, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, БУД. 3
Опис Частка у статутному капiталi 65,62 %. Акцiї простi iменнi загальною номiнальною вартiстю 5297500,00 грн.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС" #19350062
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, БУД. 69
Опис Частка у статутному капiталi 30,97%. Акцiї простi iменнi загальною номiнальною вартiстю 5001600,00 грн.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ" #30674235
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, БУД. 32-Г, ОФІС 8
Опис Частка у статутному капiталi 47,67%. Акцiї простi iменнi загальною номiнальною вартiстю 629995600,00 грн.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "УКРЗОВНІШТРАНС" #32000106
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, БУД. 18/24
Опис Частка у статутному капiталi 25,1%. Акцiї простi iменнi загальною номiнальною вартiстю 125500,00 грн.

Власники акцій

Власник Частка
Кабiнет Мiнiстрiв України / - 100.00%
Адреса Україна, -, вул. Грушевського, 12/2
Код -