Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (15)
Перевірки (3)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕСТИЖ ГРУП"

#33103761

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕСТИЖ ГРУП"
ЄДРПОУ 33103761
Адреса Лєскова, Б. 9, м. Київ, Печерський, 01011, Україна, 044-569-64-21
(КОАТУУ 8038200000)
Номер свідоцтва про реєстрацію АВ 156264
Дата державної реєстрації 07.04.2011
Середня кількість працівників 53
Орган управління д/н
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26007425095
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26007382279
Контакти
+38 (044) 569-64-21
v.tkalya@prestigegroup.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Волощук Іван Петрович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1958 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - безстроково
Освіта Вища, Житомирський сiльськогосподарський iнститут
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи Головний бухгалтер АППБ "Аваль"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода передбачена статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж 42 р. Попереднi посади Головний бухгалтер АППБ , консультант, Голова Ревiзiйної комiсiї. Особа не працює за сумiсництвом. Особа була переобрана на посадi загальними зборами, якi вiдбулись 23.03.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Комолова Ольга Вікторівна Головний бухгалтер
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.03.2006 - безстроково
Освіта Вища, Київський економiчний унiверситет
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу адмiнiстрування та фiнансового монiторингу управлiння фiнансiв корпоративних компанiй департаменту корпоративних прав. АППБ "Аваль"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода передбачена статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж 41 р. Попереднi посади Завiдувач сектором, начальник сектору, начальник вiддiлу, головний бухгалтер. Особа не працює за сумiсництвом. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Горовенко Михайло Олексійович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1951 р. н. (71 рік)
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - безстроково
Освіта Вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi.
Стаж роботи 50 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння АППБ "Аваль"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода передбачена статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж 50 р. Попереднi посади Заступник Голови Правлiння АППБ , консультант. Особа була переобрана на посадi загальними зборами, якi вiдбулись 23.03.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Деркач Олександр Віталійович Голова Наглядової ради (обраний як акцiонер)
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - безстроково
Освіта Вища, Нацiональний транспортний унiверситет
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння АППБ "Аваль"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода передбачена статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж 37 р. Попереднi посади перший заступник Голови Правлiння АППБ , Голова Правлiння АППБ , Консультант. Особа не працює за сумiсництвом. Особа була переобрана на посадi загальними зборами, якi вiдбулись 23.03.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Пінчук Іван Григорович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1949 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - безстроково
Освіта Вища, Київський iнститут народного господарства
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння АППБ "Аваль"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.. Загальний стаж 44 р. Попереднi посади Заступник Голови Правлiння АППБ , консультант. Особа була переобрана на посадi загальними зборами, якi вiдбулись 23.03.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Волошко Іван Васильович Член Наглядової ради (обраний як акцiонер), Директор з фiнансових питань
Рік народження 1954 р. н. (68 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - безстроково
Освіта Вища, Одеський сiльськогосподарський iнститут
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння АППБ "Аваль"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода передбачена статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж 41 р. Попереднi посади Перший заступник Голови Правлiння АППБ , консультант з фiнансових питань, директор з фiнансових питань. Особа не працює за сумiсництвом. Особа була переобрана на посадi загальними зборами, якi вiдбулись 23.03.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Слободський Ігор Станіславович Член Наглядової ради (обраний як акцiонер)
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - безстроково
Освіта Вища, Київський Полiтехнiчний Iнститут
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння АППБ "Аваль"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода передбачена статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж 36 р. Попереднi посади Заступник Голови Правлiння АППБ , консультант. Особа не працює за сумiсництвом. Особа була переобрана на посадi загальними зборами, якi вiдбулись 23.03.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Вовченко Сергій Миколайович Член Наглядової ради (обраний як акцiонер)
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - безстроково
Освіта Вища Запорiзський машинобудiвний iн-т
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння АППБ "Аваль"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода передбачена статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж 35 р. Попереднi посади Заступник Голови Правлiння АППБ , консультант. Особа не працює за сумiсництвом. Особа була переобрана на посадi загальними зборами, якi вiдбулись 23.03.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Андріяка Олександр Олександрович Виконавчий директор
Рік народження 1952 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - безстроково
Освіта Вища, Київський нацiональний унiверситет будiвництва i архiтектури
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння ЗАТ "СК "Еталон"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода передбачена статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж 45 р. Попереднi посади Голова Правлiння ЗАТ , Голова Правлiння ЗАТ , консультант, Виконавчий директор. Особа не працює за сумiсництвом. Особа була переобрана на посадi загальними зборами, якi вiдбулись 23.03.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Шелудько Григорій Павлович Член Наглядової ради (обраний як акцiонер), Директор з питань безпеки та правового захисту
Рік народження 1941 р. н. (81 рік)
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - безстроково
Освіта Вища
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння АППБ "Аваль"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода передбачена статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Особа не працює за сумiсництвом. Особа не надала iнформацiї щодо загального стажу роботи, попереднiх посад. Особа була переобрана на посадi загальними зборами, якi вiдбулись 23.03.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ШПИГ ФЕДІР ІВАНОВИЧ 527 500 шт 25.00%
ДЕРКАЧ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 317 344 шт 15.04%