Закупівлі Увійти Практика АМКУ Про систему
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕСТИЖ ГРУП"
#33103761
ПРАТ "ПРЕСТИЖ ГРУП"
м. Київ, Печерський р-н, вул. Лєскова, буд. 9
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕСТИЖ ГРУП"
ЄДРПОУ 33103761
Адреса м. Київ, Печерський р-н, вул. Лєскова, буд. 9
Номер свідотства про реєстрацію АВ 156264
Дата державної реєстрації 07.04.2011
Середня кількість працівників 53
Орган управління д/н
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26007425095
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26007382279

Посадові особи

ПІБ ВОЛОЩУК ІВАН ПЕТРОВИЧ
Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - безстроково
Паспортні дані
Рік народження 1958 (61 рік)
Освіта Вища, Житомирський сiльськогосподарський iнститут
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи Головний бухгалтер АППБ "Аваль"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода передбачена статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж 42 р. Попереднi посади Головний бухгалтер АППБ , консультант, Голова Ревiзiйної комiсiї. Особа не працює за сумiсництвом. Особа була переобрана на посадi загальними зборами, якi вiдбулись 23.03.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
ПІБ КОМОЛОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА
Посада Головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 01.03.2006 - безстроково
Паспортні дані
Рік народження 1960 (59 років)
Освіта Вища, Київський економiчний унiверситет
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу адмiнiстрування та фiнансового монiторингу управлiння фiнансiв корпоративних компанiй департаменту корпоративних прав. АППБ "Аваль"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода передбачена статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж 41 р. Попереднi посади Завiдувач сектором, начальник сектору, начальник вiддiлу, головний бухгалтер. Особа не працює за сумiсництвом. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
ПІБ ГОРОВЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ
Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - безстроково
Паспортні дані
Рік народження 1951 (68 років)
Освіта Вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi.
Стаж роботи 50 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння АППБ "Аваль"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода передбачена статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж 50 р. Попереднi посади Заступник Голови Правлiння АППБ , консультант. Особа була переобрана на посадi загальними зборами, якi вiдбулись 23.03.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
ПІБ ДЕРКАЧ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
Посада Голова Наглядової ради (обраний як акцiонер)
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - безстроково
Паспортні дані
Рік народження 1960 (59 років)
Освіта Вища, Нацiональний транспортний унiверситет
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння АППБ "Аваль"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода передбачена статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж 37 р. Попереднi посади перший заступник Голови Правлiння АППБ , Голова Правлiння АППБ , Консультант. Особа не працює за сумiсництвом. Особа була переобрана на посадi загальними зборами, якi вiдбулись 23.03.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
ПІБ ПІНЧУК ІВАН ГРИГОРОВИЧ
Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - безстроково
Паспортні дані
Рік народження 1949 (70 років)
Освіта Вища, Київський iнститут народного господарства
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння АППБ "Аваль"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.. Загальний стаж 44 р. Попереднi посади Заступник Голови Правлiння АППБ , консультант. Особа була переобрана на посадi загальними зборами, якi вiдбулись 23.03.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
ПІБ ВОЛОШКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
Посада Член Наглядової ради (обраний як акцiонер), Директор з фiнансових питань
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - безстроково
Паспортні дані
Рік народження 1954 (65 років)
Освіта Вища, Одеський сiльськогосподарський iнститут
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння АППБ "Аваль"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода передбачена статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж 41 р. Попереднi посади Перший заступник Голови Правлiння АППБ , консультант з фiнансових питань, директор з фiнансових питань. Особа не працює за сумiсництвом. Особа була переобрана на посадi загальними зборами, якi вiдбулись 23.03.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
ПІБ СЛОБОДСЬКИЙ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ
Посада Член Наглядової ради (обраний як акцiонер)
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - безстроково
Паспортні дані
Рік народження 1960 (59 років)
Освіта Вища, Київський Полiтехнiчний Iнститут
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння АППБ "Аваль"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода передбачена статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж 36 р. Попереднi посади Заступник Голови Правлiння АППБ , консультант. Особа не працює за сумiсництвом. Особа була переобрана на посадi загальними зборами, якi вiдбулись 23.03.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
ПІБ ВОВЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Посада Член Наглядової ради (обраний як акцiонер)
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - безстроково
Паспортні дані
Рік народження 1959 (60 років)
Освіта Вища Запорiзський машинобудiвний iн-т
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння АППБ "Аваль"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода передбачена статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж 35 р. Попереднi посади Заступник Голови Правлiння АППБ , консультант. Особа не працює за сумiсництвом. Особа була переобрана на посадi загальними зборами, якi вiдбулись 23.03.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
ПІБ АНДРІЯКА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Посада Виконавчий директор
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - безстроково
Паспортні дані
Рік народження 1952 (67 років)
Освіта Вища, Київський нацiональний унiверситет будiвництва i архiтектури
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння ЗАТ "СК "Еталон"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода передбачена статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж 45 р. Попереднi посади Голова Правлiння ЗАТ , Голова Правлiння ЗАТ , консультант, Виконавчий директор. Особа не працює за сумiсництвом. Особа була переобрана на посадi загальними зборами, якi вiдбулись 23.03.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
ПІБ ШЕЛУДЬКО ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ
Посада Член Наглядової ради (обраний як акцiонер), Директор з питань безпеки та правового захисту
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - безстроково
Паспортні дані
Рік народження 1941 (78 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння АППБ "Аваль"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода передбачена статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Особа не працює за сумiсництвом. Особа не надала iнформацiї щодо загального стажу роботи, попереднiх посад. Особа була переобрана на посадi загальними зборами, якi вiдбулись 23.03.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Власники великих пакетів акцій

ПІБ ШПИГ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
Частка акцій 25%
ПІБ ДЕРКАЧ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
Частка акцій 15.04%