Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
SMIDA
Річна звітність:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Зовнішня інформація (10)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Перевірки (4)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

#13655435

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
ЄДРПОУ 13655435
Номер свідоцтва про реєстрацію АОО 362604
Дата державної реєстрації 27.04.2001
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Експрес Банк, м. Iвано-Франкiвськ
МФО: 325956
Номер рахунку: 268005910
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Промiнвестбанк, м. Iвано-Франкiвськ
МФО: 336354
Номер рахунку: 26004301710918
Контакти
+38 (034) 222-53-70
lawyer@briz.if.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Ленів Ярослав Григорович В.о.голови правлiння
Рік народження 1962 р. н. (61 рік)
Паспортні дані СС, 813643, 04.09.1999, Iвано-Франкiвський МУВС МВС
Освіта вища, у 1995 р. закiнчив Iвано-Франкiвський iнститут нафти i газу, в 2007 роцi закiнчив iнститут пiслядипломної освiти Днiпропетровського нацiонального унiверситету залiзничного транспорту iм. Лазаряна
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи головний iнженер ПрАТ "IФ ЛРЗ"
Примітки Повноваження та обов`язки посадової особи визначено статутом товариства. Винагорд посадовiй особi товариством не виплачувалось.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Гавриляк Михайло Васильович член Наглядової ради
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Освіта д/в
Попередне місце роботи фонд державного майна
Примітки Повноваження та обов`язки посадової особи визначено статутом товариства. Винагорд посадовiй особi товариством не виплачувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Тхір Богдан Андрійович член Наглядової ради
Рік народження 1955 р. н. (68 років)
Паспортні дані СС, 358395, 01.08.1997, Iвано-Франкiвським УМВС
Освіта вища, у 1977 р. закiнчив Iвано-Франкiвський iнститут нафти i газу
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи начальник вiддiлу машинобудiвної та металообробної промисловостi ОДА.
Примітки Повноваження та обов`язки посадової особи визначено статутом товариства. Винагорд посадовiй особi товариством не виплачувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Пузиренко Микола Васильович Голова наглядової ради
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Освіта д/в
Попередне місце роботи Мiнiнiстерство iнфраструктури України
Примітки Повноваження та обов`язки посадової особи визначено статутом товариства. Винагорд посадовiй особi товариством не виплачувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стефінін Богдан Васильович в.о.головного бухгалтера
Рік народження 1951 р. н. (72 роки)
Паспортні дані СС, 157010, 20.11.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС
Освіта вища, Iвано-Франкiвський iнститут нафти i газу
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи заступник головного бухгалтера ПрАТ "IФ ЛРЗ"
Примітки Повноваження та обов`язки посадової особи визначено статутом товариства. Винагорд посадовiй особi товариством не виплачувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Судак Іван Іванович член Наглядової ради
Рік народження 1957 р. н. (66 років)
Паспортні дані СС, 965226, 07.04.2001, Городенкiвським РВ УМВС
Освіта вища, у 1979 р. закiнчив Ужгородський державний унiверситет, в 1990 р. Камянець-Подiльський сiльськогосподарський iнститут
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи начальник управлiння активiв та пасивiв IФОД АБ "Аваль", керуючий IФ АБ "Експрес Банк"
Примітки Повноваження та обов`язки посадової особи визначено статутом товариства. Винагорд посадовiй особi товариством не виплачувалось.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Петріянчук Михайло Іванович член Наглядової ради
Рік народження 1958 р. н. (65 років)
Паспортні дані СС, 781627, 03.07.1999, Iвано-Франкiвським МВ УМВС
Освіта середньо-технiчна, Львiвський технiкум залiзничного транспорту
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи начальник цеху по ремонту рухомого складу ПрАТ "IФ ЛРЗ"
Примітки Повноваження та обов`язки посадової особи визначено статутом товариства. Винагорд посадовiй особi товариством не виплачувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Ліцензії

Дата  
548808 17.08.2010 Заготiвля, переробка металобрухту чорних металiв
Орган ліцензування Мiнiстерство промислової полiтики України
Дата видачі 17.08.2010
Опис д/в

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Державний ощадний банк України #30370711
Адреса 01001, Україна, м.Київ, Госпiтальна, 12г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АГ № 579803
ДКЦПФР
з 09.08.2011
Контакти (044) 363-01-33, (044) 247-85-68
Примітки д/в
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м.Київ, Грiнченка, 3
Діятельність Депозитарна дiяльность депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 581322
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти (044) 377-70-16, (044) 279-12-49
Примітки д/в
ТзОВ "IФ-аудит" #22196268
Адреса 76019, Україна, м. Iвано-Франкiвськ, Панаса Мирного, 8
Діятельність аудиторська
Ліцензія
№ 001060
аудиторська палата України
з 15.12.2005
Контакти (03422) 45032, (03422) 45032
Примітки д/в
ПрАТ "Страхова компанiя "Еталон" #20080515
Адреса 01032, Україна, м.Київ, Жилянська, 108
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ 377376
Держфiнпослуг
з 07.12.2007
Контакти (044)5902222, (044)5902222
Примітки д/в

Власники акцій

Власник Частка
Мiнiстерство iнфраструктури України / #37472062 100.00%
Адреса Україна , м.Київ, пр.Перемоги 14
Код 37472062

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Мiнiстерство iнфраструктури України / #37472062 78 251 200 шт 100.00%
Адреса Україна, м.Київ, проспект Перемоги, 14