Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) Перевірки (8)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ КРАНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

#37837224

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
07.02.2106 1362234 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області Проведено
10 порушень
Предмет перевірки: дотримання вимог природоохоронного законодавства
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Кравченко Владислав Вадимович — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області
Байлюк Юлія Василівна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області
Карпенко Ігор Анатолійович — керівник ТОВ "Нікопольський кранобудівний завод"
Трушева Катерина Олександрівна — громадський інспектор з охорони довкілля
Якименко Ганна Олегівна — державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області
Порушення:
Порушується порядок здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, без дозволу
Інформацію щодо руху матеріалі, сировини та випуску продукції не надано
Статистична звітність за формою 2-ТП (повітря) , первинна облікова документація кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на розгляд не надано.
заходи із запобігання забруднення водних об’єктів стічними (зливовими, сніговими) водами, що відводяться з території запроваджені не запроваджені.
Матеріали інвентаризації промислових і побутових відходів не відповідають фактичному стану підприємства.
Документи щодо права користування обладнання під час перевірки на розгляд не надані
Інформація щодо ведення обліку відходів за формою 1-ВТ відсутня, моніторинг місць утворення, зберігання відходів не здійснюється, статистична звітність за формою 1 відходи (річна)на розгляд не надана, технічні паспорти відходів на розгляд не надано. Договори на видалення відходів, документи щодо вчасної передачі відходів на видалення та утилізацію, на розгляд не надано, інформація щодо остаточних місць видалення (утилізації) відходів відсутня.
Договір на водопостачання і водовідведення на розгляд не надано. Інформація щодо ведення первинного обліку та складання статистичної звітності відсутня.
Норми утворення відходів, їх якісний склад і властивості не облікованих в матеріалах інвентаризації відходів не визначено.
Проектна документація щодо оцінки впливу на довкілля від провадження планової діяльності, не розроблено
Покарання: відсутні
07.02.2106 534412 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
6 порушень
Предмет перевірки: додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Учасники:
Захаров Євген Юрійович — заступник директора по себ тов «нкз»
Карпенко Ігор Анатолійович — Директор ТОВ «НКЗ»
Рагулін Євген Михайлович — Головний інспектор Нікопольського МРВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області майор служби цивільного захисту
Порушення:
Не здійснено технічне обслуговування і перевірку на працездатність шляхом пуску води пожежних кран-комплектів в чавуноливарному цеху, з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування
Не проведено ідентифікацію об’єктів суб’єкта господарювання щодо визначення потенційної небезпеки.
Відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, що дає право на початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості, разом з позитивним висновком протипожежного стану.
Керівник не пройшов навчання з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 ро-ку № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаці-ях».
Приміщення заводоуправління, адміністративно-побутові приміщення чавуноливарного цеху, інженерного корпусу, сталеливарного цеху не обладнані системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
Відсутні паспорти блискавкозахисних пристроїв і паспорти заземлюючих пристроїв блискавкозахис-ту будівель та споруд.
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 1817124 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
8 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Учасники:
Сердюк Олександр Олександрович — головний державний інспектор відділу нагляду у металургії та машинобудуванні, котлонагляду, за підйомними спорудами та енергетиці у м. Кривий Ріг управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об`єктах підвищеної небезпеки Головного управлін
Кісліцин Юрій Іванович — Головний енергетик
Погорілко Дмитро Євгенович — Головний державний інспектор відділу нагляду у металургії та машинобудуванні, котлонагляду, за підйомними спорудами та енергетиці у м. Кривий Ріг управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об`єктах підвищеної небезпеки Головного управлінн
Кудін Максим Валерійович — начальник відділу нагляду у металургії та машинобудуванні, котлонагляду за підйомними спорудами та енергетиці у м. Кривий Ріг управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпро
Дударь Денис Олександрович — лікар з гігієни праці відділу з питань гігієни праці Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
Порушення:
Не переглянуте в зв’язку зі змінами в організації виробництва «Положение о системе управления охраной труда»
На підприємстві з метою перевірки відповідності фактичного стану безпеки електроустановок вимогам нормативних документів, відповідності експлуатації вимогам безпеки, наявності та стану документації і визначення електроустановок, що вичерпали свій ресурс, не проведено опосвідчення стану безпеки електроустановок один раз на три роки (відсутні акти опосвідчення стану безпеки електроустановок)
Відсутній список працівників, які мають право проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією, який повинен бути визначений особою відповідальною за електрогосподарство та затверджений керівником з погодженням Держнаглядохоронпраці
Під час перевірки не надано перелік приміщень і комірок електроустановок понад 1000 В (затверджується особою відповідальною за електрогосподарство) де відстань між дверима і струмовідними частинами менша за зазначену в таблиці 2.3 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
З метою офіційного визначення стану безпеки і умов подальшої безпечної експлуатації електроустановок на підприємстві не створена комісія для оформлення актів опосвідчення стану безпеки електроустановок у складі:
- керівника (головного інженера) – голова комісії;
- начальника енергетичної служби (особи, відповідальної за електрогосподарство);
- начальника відділу охорони праці
Не переглянуто наказ про призначення особи на яку покладено виконання функцій служби охорони праці
Відсутній список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноосібний огляд (встановлюється особою, відповідальною за електрогосподарство і затверджується керівником підприємства
Відсутній перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 2156256 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області Проведено
Предмет перевірки: перевірка раніше виданого припису від 10.07.2020 №12/6.5
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Погорілко Дмитро Євгенович — Головний державний інспектор відділу нагляду у металургії та машинобудуванні, котлонагляду, за підйомними спорудами та енергетиці у м. Кривий Ріг управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об`єктах підвищеної небезпеки Головного управлінн
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2123754 Додержання законодавства про працю Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки:
Підстави:
За повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів про виявлені в ході виконання ними повноважень ознак порушення законодавства про працю щодо неоформлення та/або порушення порядку оформлення трудових відносин
Порушення:
Покарання: відсутні
01.01.1970 1717432 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Не проведено
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)"
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
Будівлі НКБЗ, м. Нікополь, вул. Патріотів України, 169
53207, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Патріотів України, 169
база відпочинку, м. Нікополь, вул. Курортна, 6
53207, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Курортна, 6
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1656246 Державна фіскальна служба України Заплановано
Предмет перевірки: Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2446988 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
Зміна суб'єктом господарювання місця провадження господарської діяльності / суб'єкт господарювання не здійснює діяльність, що підлягає державному нагляду (контролю), за визначеною у плані адресою
5 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
Будівлі НКБЗ, м. Нікополь, вул. Патріотів України, 169
53207, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Патріотів України, 169
база відпочинку, м. Нікополь, вул. Курортна, 6
53207, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Курортна, 6
Учасники:
Приладишева Наталя Вікторівна. — Провідний інженер з охорони праці ТОВ "НКЗ"
Барсуков Євген Олегович — Начальник відділу забезпечення заходів з попередження НС Нікопольського району центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Ткач Ігор Віталійович — Заступник начальника Нікопольського міськрайонного відділу Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області підполковник служби цивільного захисту
Порушення:
Не здійснено оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підпорядкованих об'єктах.
Будівля заводоуправління, адміністративно-побутові приміщення будівлі сталеливарного цеху не обладнені системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
Зберігання балонів з горючими газами та окислювачами в приміщенні будівлі сталеливарного цеху, яке не є спеціальним складом балонів.
Знижено клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежній перешкоді будівлі сталеливарного цеху, а саме: адміністративно-побутові приміщення не відділено від сталеливарного цеху протипожежними дверима з нормованою межею вогнестійкості.
Керівник не пройшов навчання з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки.
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом