Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) ДАБІ (5) Перевірки (5)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРРИБА"

#33863182

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
07.02.2106 1489894 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
31 порушення
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Об'єкти:
Адміністративно - складські будівлі
79040, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, 355Г
Учасники:
Порушення:
Не проведено об’єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту працівників підприємства;
Не проведено Ідентифікацію об’єкта, щодо визначення потенційної небезпеки.
Двері сходових кліток, коридорів, холів, тамбурів не обладнано пристроями для само зачинення.
Керівником суб’єкта господарювання не призначено посадову особу для організації заходів цивільного захисту об’єкта.
Електрощити, групові електрощитки не оснащуються схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
Не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.
Відгалужувальні та з’єднувальні коробки в пожежонебезпечних зонах не закриті кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів
Не забезпечено відповідно до законодавства працівників засобами колективного та індивідуального захисту;
Допускається сумісне зберігання в одній секції побутового приміщення автомобільної гуми з іншими матеріалами.
Допущено зменшення нормованих протипожежних відстаней між суміжними будинками, спорудами та АЗС.
Наказом по підприємству не встановлено протипожежний режим. Не визначено та не обладнано місце для куріння тютюнових виробів.
З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів
Адміністративна будівля (нового офісу) виробничі та складські приміщення не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. (системою пожежної сигналізації, системою передавання тривожних сповіщень, системою оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей).
Не розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії
Діяльність підприємства проходить за відсутності декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Дерев’яні елементи дахових покриттів не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують 1 групу вогнезахисної ефективності
Для розміщення первинних засобів пожежогасіння на території підприємства наявний пожежний щит не укомплектовано засобами пожежогасіння, а саме: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 x 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт.
Допущено куріння під час заправки транспортного засобу.
В складських та виробничих приміщеннях електромережу не виконано згідно вимог ПУЕ
Допущено використання приміщень електрощитових не за призначенням, розміщення в них складських дільниці та захаращення їх сторонніми предметами.
Будівля підприємства не забезпечена адресним вказівником з освітлюванням у темний час доби.
Не виконано захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
Нове будівництво, реконструкція, реставрація, технічне переоснащення та капітальний ремонт приміщень, будинків і споруд здійснено за відсутності проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку. (новий офіс, магазин)
Для приміщень виробничого, складського призначення, не визначена категорія відповідно до «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони за «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» та не позначено на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні
Не забезпечено фінансування витрат у порядку та обсягах, необхідних для повного і якісного забезпечення вимог техногенної безпеки.
Евакуаційні виходи не позначені світловими покажчиками «Вихід» згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»
В окремих приміщеннях місця розміщення первинних засобів пожежогасіння не обладнуються вказівними знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». Знаки повинні бути розміщені на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщеннями (за потреби).
Не обладнано, не вивішено на видимих місцях плакати, які містять обов’язки водія під час заправляння автотранспорту, а також інструкції про заходи пожежної безпеки.
Особами керівного складу не пройдено функціональне навчання з цивільного захисту.
До роботи на автозаправній станції допущено особу, яка не пройшла навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і не має про це відповідного посвідчення.
Не надано підтверджуючі документи щодо законності розміщення на території підприємства автозаправної станції відповідно до вимог ДБН В. 1.1-7-2002
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
07.02.2106 1398134 Зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю Державна служба України з питань праці Проведено
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю
Учасники:
Панчак Лілія Євгенівна — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у м. Львові
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
07.02.2106 1412599 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
17 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Учасники:
Бринь Лариса Володимирівна — заступник начальника відділу нагляду в АПК та СКС
Дацій Ігор Ярославович — головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці
Струтинська Галина Євгенівна — головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС
Порушення:
Під Підприємством не отримано Дозвіл від територіального органу Держпраці на експлуатацію устатковання підвищеної небезпеки: харчової та переробної промисловості
Відсутній журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків на підприємстві
Директор не організував навчання і перевірку знань з питань охорони праці для працівників підприємства
Наказом по підприємству не призначено відповідальну особу з питань охорони праці та відповідальних по структурних підрозділах
Не перевіряється періодичним оглядом наявність і стан усіх засобів захисту, із записом результатів огляду в «Журнал обліку і зберігання засобів захисту»
До роботи допускаються працівники без проходження повторного інструктажу з охорони праці 7.12.2018р. (Литвин В.І., Качмар Т.Я., Геровська Е.В., Москвитин Н.Р.)
Не ведеться Журнал обліку електроінструмента
На робочих місцях працівників не проведено лабораторний контроль шкідливих факторів: згідно п.3.2 ДСН 3.3. 6.042-99 «Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»
На електрощитах відсутні однолінійні схеми електричних з’єднань
Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці з питань охорони праці ведеться з порушенням вимог: не вказуються номера інструкцій згідно яких проводиться інструктаж, відсутні записи гр.12 знання перевірив, дата про допуск до роботи працівників після проведення інструктажу
З працівниками не проведено інструктаж на І групу допуску з електробезпеки
Не проведене опосвідчення стану безпеки електроустановок підприємства
Не нанесено оперативних написів на силових та розподільчих щитах в цехах підприємства
Не закрито на замок двері розподільчого щита
Підприємством не надіслано у ГУ Держпраці у Львівській області декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:
- виконання ремонтних та інших робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 м.
Не проведено експертне обстеження та технічний огляд після закінчення граничного строку експлуатації трьох електричних таль ( без інв..№)
На дні оглядової канави відсутні дерев’яні решітки (трапи)
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 1084330 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Відомості не про перевірку не вносяться у Пілотний модуль ІАС у зв'язку з набуттям чинності змін до ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діляьності"
Предмет перевірки: додержання законодавства у сфері ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 3102979 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Не проведено
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
Адміністративно - складські будівлі
79040, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, 355Г
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні