Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1) Перевірки (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАМАР РІСАЙКЛІНГ"

#32068819

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
20.01.2021 2316294 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Заплановано
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Об'єкти:
об'єкт
03134, м. Київ, вул. Миру, 21
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
20.01.2021 2275225 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Заплановано
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
16.04.2018 1152505 Державна служба України з питань праці Проведено
12 порушень
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки
Учасники:
Сергієнко Ю.М. — заступник начальника відділу нагляду на транспорті та зв'язку управління нагляду в промисловості та на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області
Білоус Ю.Г. — директор
Порушення:
Не проводиться 1 раз на місяць огляд та чищення зварювальної установки. розділ V п.2.19 НПАОП 0.00-1.71-13. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
Відсутній перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання), що визначаються керівником підприємства відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку знань по питанням ОП п.7.4.
При проведенні інструктажу на робочому місці вказуються не всі інструкції з охорони праці, за якими проводиться інструктаж. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку знань по питанням ОП п.6.10
Не розроблена програма проведення вступного інструктажу з ОП із зазначенням тривалості інструктажу. НПАОП 0.00-4.12-05, п. 6.3
Не проведено перегляд інструкцій з охорони праці (з 2016 року). НПАОП 0.00-4.15-98 п.6.1
Перелік інструкцій з охорони праці не відповідає затвердженому на підприємстві штатному розпису. НПАОП 0.00-4.15-98 п.4.3.2.
Відсутні акти опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, п 8.2
Відсутні плани-графіки проведення спеціального навчання та перевірки знань по питанням ОП. НПАОП 0.00-4.12-05 п. 4.1..
Не розроблені програмами для конкретної професії, які розробляються на підприємстві відповідно до функціональних обов'язків працівника і які повинні бути затверджені керівником підприємства (структурного підрозділу). НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку знань по питанням ОП п.7.6.
Під час укладання трудового договору роботодавець не інформує працівника під розпис про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих умов праці. Закон України „Про охорону праці” ст. 5.
Відсутній затверджений роботодавцем план роботи відповідального з охорони праці. НПАОП 00.1-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці п.5.1
На підприємстві розроблений перелік робіт з підвищеною небезпекою який не включає всі роботи, які виконуються на підприємстві. НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
Покарання: відсутні