Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (4)
Будівництво (29) Перевірки (13)

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І.ПИРОГОВА

#02010669

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
01.02.2022 3024879 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
7 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Учасники:
Ковальов К.М. — головний державний інспектор
Мороз В М — Ректор
Цимбалюк А.Ю. — Головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС
Ковальов К М — головний державний інспектор
Мороз В.М. — Ректор
Цимбалюк А Ю — Головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС
Порушення:
Не затверджено посадовою особою підприємства графіки технічного огляду, технічного обслуговування і ремонту систем газопостачання гуртожитків №1 та №3.
Контрольні огляди газового господарства проведені з порушенням вимог ПБСГ, а саме: менше 2х разів на рік.
На в’їздах до території закладу не вивішені дорожні знаки: «Проїзд без зупинки заборонено», «Обмеження максимальної швидкості — 10 км/год»
Не проведено випробовування контурів заземлення електрообладнання
В зв’язку 3 облаштуванням козирків на будівлі гуртожитку №3, унеможливлений доступ до ділянок зовнішнього газопроводу
На підприємстві за відсутності чинних дозвільних документів експлуатуються машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77: - лікарняні ліфти: обл. № 1551. 1463.1552.1553; обл. № 924 (п.7).
Не в повному обсязі забезпечено збереження виконавчо - технічної документації на систему газопостачання гуртожитків (відсутні затверджені представниками АТ «Вінницягаз» ескізи на встановлення побутових лічильників газу в гуртожитках №1 та№3)
Покарання:
Штраф, який встановлено законом у фіксованому розмірі
01.02.2022 3074089 Сфера теплопостачання Державна інспекція енергетичного нагляду України Не проведено
Порушення відсутні
Предмет перевірки: господарська діяльність, пов’язана з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії в частині технічної експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів споживання теплової енергії, а також виконання робіт з проектування теплових, тепловикористальних установок і мереж
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
12.01.2022 3211914 Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог санітарного законодавства Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Проведено
4 порушення
Предмет перевірки: дотримання вимог санітарного законодавства
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Михальчук Наталія Анатоліївна — головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Вінницького міського управління ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області
Кульбака Лариса Дмитрівна — заступник начальника відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Вінницького міського управління ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області
Стопінчук О В — медичний директор
Стопінчук О.В. — медичний директор
Порушення:
Не продовжено угоди на вивезення побутових відходів та утилізацію небезпечних відходів.
Кабінет прийому лікарем-дерматовенерологом потребує проведення ремонтних робіт: на стінах та стелі місцями відпало фарбопокриття. В загальному коридорі першого поверху завершуються оздоблювальні роботи поверхонь стін та підлоги.
Не оформлено Санітарний паспорт на флюорографічний кабінет.
Не забезпечений гарячою проточною водою кабінет лікарського прийому №5 амбулаторно-діагностичного відділення.
Покарання: відсутні
01.11.2021 2932266 Надання освітніх послуг у системі вищої освіти Державна служба якості освіти України Проведено
24 порушення
Предмет перевірки: дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти з питань підготовки іноземних громадян (за дорученням Прем’єр-міністра України від 05.08.2021 № 1975/28/1-21)
Підстави:
Доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави
Учасники:
Соколкова Олеся Володимирівна — головний спеціаліст відділу контролю за наданням фахової передвищої освіти департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих
Вітранюк Наталія Олександрівна — заступник директора департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України
Давиденко Ганна Віталіївна — директор інституту
Євтухова Оксана Володимирівна — завідувач навчального відділу
Порушення:
В Університеті у разі нескладання Крок 1 здійснюється переведення здобувачів вищої освіти на повторне навчання, проте такого переведення не передбачено Статутом Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, затвердженого наказом МОЗ України 25.05.20202 № 1242, та іншими локальними актами. Заклад освіти, у разі прийняття рішення про надання студенту-іноземцю права на повторне навчання, здійснює його переведення на попередній рік навчання (без укладанням додаткової угоди щодо збереження умов оплати, зазначених у попередньому договорі про отримання освітньої послуги).
Студенти поновлені на перший курс для повторного навчання на І курсі медичного факультету у 2 семестрі 2018-2019 н. р., що суперечить у тому числі пункту 5.12 власного Положення про переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (затверджено вченою радою протокол №11 від 26.06.2019).
За спеціальністю 221 Стоматологія наявний стандарт вищої освіти (затверджено МОН України 24.06.2019 року, наказ № 879). Освітню програму було розроблено у 30.12.2015 року з подальшим переглядом 29.12.2017 р., 20.02.2018 р., 31.12.2019 р., 03.11.2020 р. Відповідно до Стандарту вищої освіти зі спеціальності 221 Стоматологія «загальний обсяг професійно-орієнтованої практичної підготовки має становити не менше 42 кредитів». Відповідно до Освітньої програми – практична підготовка складає 18 кредитів, що є невиконанням Стандарту. Освітньою програмою підготовки здобувачів передбачено «Сестринську практику» на 2 курсі навчання з формою контролю «диф.залік». Зазначена практика відсутня в графіку навчального процесу та у розділі «ІІІ. Практики» навчального плану.
За неакредитованою, станом на січень 2021 року, освітньою програмою зі спеціальності 222 Медицина на 1 курс медичного факультету (222 «Медицина») зараховані студенти з англомовною формою навчання (1-й семестр 2021-2022 н. р. (зимовий набір). Студенти зараховані на 1 курс медичного факультету без вступних іспитів. Студенти внесені у ЄДЕБО не були. 13 квітня 2021 року наказом ВНМУ № 140 «Про переведення іноземних громадян на підготовче відділення» зазначені студенти були переведені для продовження навчання на підготовче відділення (на період ІІ семестру 2020-2021 року). Наказом від 30.08.2021 № 363 «Про зарахування на навчання іноземних громадян» студенти зараховані на 1 курс медичного факультету (222 «Медицина») з англомовною формою навчання (1-й семестр 2021-2022 н. р.).
Встановлено порушення процедури переведення (з іншого навчального закладу). Студентка Аасіма зарахована у березні 2018 р. на ІІ курс медичного факультету (3 семестр 2018/2019 н.р. зимовий набір) у зв’язку з переведенням з Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини» (наказ від 02.03.2018 №184). Підставою для переведення (серед іншого) є академічна довідка. Проте зазначена академічна довідка була видана студентці Приватним вищим навчальним закладом «Міжнародна академія екології та медицини» 04.05.2018 за №18/218 і відповідно не могла бути підставою для зарахування до Університету шляхом переведення у березні. Також, всупереч п.3.1. Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці (затверджено вченою радою протокол №11 від 26.06.2019) студентці не було визначено академічну різницю з дисциплін, які передбачені навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю Медицина (в т. ч. іноземні студенти) (затверджений 29.08.2016) на І курсі, а саме «Біологічна та біоорганічна хімія» (вивчалась у ІІ семестрі (залік)), у академічній довідці ця дисципліна відсутня. Аналогічна ситуація має місце при зарахуванні шляхом переведення з того ж закладу вищої освіти студентки Лепча Грасіла.
Мають місце поодинокі випадки переведення з першого курсу до інших ЗВО, що суперечить власному Положенню про переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти, затвердженому вченою радою Університету від 26.06.2019 № 11 (наказом від 13.09.2021 №409 (пункт 2) Акбаров Акбар, громадянин Азербайджану, студент 48 групи 1 курсу стоматологічного факультету відрахований у зв’язку з переведенням до ОНМУ (лист-згода про зарахування до ОНМУ від 10.09.2021 № 06.08/300-ис).
Індивідуальні навчальні планів здобувачів вищої освіти з числа іноземних громадян відсутні.
Підставою для відрахування здобувача освіти за невиконання індивідуального навчального плану є неліквідована в установлений термін академічна заборгованість (пункт 4.4. Положення про переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, затвердженого вченою радою протокол №11 від 26.06.2019). Здобувач Мохіт Сінгх за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії має академічну заборгованість з більше десяти дисциплін (не виконав навчальний план за 8 семестр), проте термін ліквідації академічної заборгованості йому встановлено не було, із Університету він не відрахований, а переведений на наступний курс, як такий, що виконав навчальний план.
Відповідно до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 334, здобувач освіти, який не склав будь-який компонент ЄДКІ, має право скласти його повторно один раз, у разі нескладання здобувач має бути відрахований з числа здобувачів освіти. В Університеті мають місце випадки невідрахування студентів, як таких, що не склали складову ЄДКІ, а переведені з ІУ курсу в інші заклади освіти (Луганський державній медичний університет та Дніпровський медичний інститут традиційної та нетрадиційної медицини): студенти Фарах Фаїза Олед Ібрагім, Маалім Халуі Юссуф (Кенія), Рахман Саєста Султана (Індія), Робле Ахмед Нур Моалім Хасан.
Розмір плати за навчання та розмір плати за надання додаткових платних освітніх послуг оприлюднено на офіційному вебсайті (https://foreign.vnmu.edu.ua/en/admission-conditions-5/) в іноземній валюті (доларах США), без зазначення перерахунку в національну валюту.
В порушення критеріїв оцінювання, зазначених у Положенні про організацію освітнього процесу у Вінницькому національному університеті ім. М. І. Пирогова, затвердженого Вченою радою (протокол № 2 від 17.09.2020), та сілабусі навчальної дисципліни не прийнято залік з дисципліни «Логіка. Формальна логіка» (літня заліково-екзаменаційна сесія 2020/2021 н.р.) у низки допущених до заліку здобувачів освіти при тому, що кількість отриманих балів відповідає оцінці «задовільно» за національною шкалою.
На підставі аналізу наказів про рух контингенту іноземних здобувачів вищої освіти встановлено, що для декількох осіб спеціальності 221 Стоматологія, мовою освітнього процесу була російська мова.
Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому національному університеті ім. М. І. Пирогова, оприлюднене за посиланням: https://www.vnmu.edu.ua/downloads/pdf/polog_organiz_ocv_proc(1).pdf, затверджене Вченою радою (протокол № 2 від 17.09.2020) при тому, що попередньо затверджене ректором (31.08.2020), Згаданий документ потребує оновлення відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема, пунктом 3.3.1 Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому національному університеті ім. М. І. Пирогова, прийнятого Вченою радою (протокол № 2 від 17.09.2020), затвердженого ректором 31.08.2020, передбачено, що для здобувачів освіти, які отримали на Крок-1 оцінку не склав допускається двічі його перескладання до наступної сесії у терміни, визначені МОЗ України. Вказана норма суперечить вимогам Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 334, який регулює питання здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів, які вступили до закладів вищої освіти у 2016 році та пізніше і пунктом 13 якого передбачено, що у разі нескладання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту здобувач має право повторно скласти іспит не більше одного разу.
На офіційному сайті ВНМУ (https://foreign.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/EXAMPLE-CONTRACT.pdf) як зразок розміщено шаблон Контракту 2016 року, який застосовується і у 2021 році. У зазначеному шаблоні не враховані окремі вимоги Типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти, затвердженої постановою КМУ від 19.08.2020 № 735, зокрема в частині строків навчання. Аналіз контрактів, що містяться в особових справах здобувачів вищої освіти з числа іноземних громадян свідчать, що вони не враховують особливості термінів навчання при поновленні або зарахуванні на старші курси, що фактично обумовлює невідповідність контракту реальному стану справ.
Порушено процедура обрання здобувачами дисциплін за вибором: відповідно до п. 2.5 Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова: «декани факультетів організовують процедуру вибору студентами дисциплін до 1 лютого». В той же час, робочі навчальні плани містять дисципліни за вибором у І семестрі, тобто студенти вибору не робили, або вибір носив формальний характер. Крім того, при тому, що в Освітній програмі (спеціальність 222 Медицина) є перелік дисциплін, що пропонуються здобувачеві для вибору на 1-5 курсах, але до жодної дисципліни не вказано кількість кредитів/годин/форм контролю, тобто не зрозуміло яким чином здобувач може набрати 29,5 кредитів, скільки дисциплін і в які періоди він має обрати. У відповідному навчальному плані кредити зазначено для 21 дисципліни з 92 наявних, при цьому кількість кредитів для дисциплін різна, є навіть дисципліни, що мають 0 кредитів. Аналогічна ситуація зі спеціальності Фармація.
Встановлено невідповідність інформації, внесеної до окремих академічних довідок, та навчального плану спеціальності у частині результатів навчання.
Вибіркова перевірка копій додатків до дипломів випускників 2021 року освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста спеціальності Лікувальна справа (зараховані у 2015/2016 н.р.) та ступеня магістра спеціальності Стоматологія (зараховані у 2016/2017 н.р.) показала невідповідність інформації, наведеної у додатку до диплома навчальному плану підготовки спеціалістів (6 років термін навчання) напряму підготовки Медицина спеціальності Лікувальна справа (затверджений ректором 28.08.2015) та освітньо-професійній програмі підготовки магістрів спеціальності «Стоматологія» (затвердженої вченою радою університету протокол № 1 від 29.08.2016) у частині загального обсягу кредитів.
Обсяг та порядок оприлюднення інформації про перебіг і результати прийому іноземних громадян до закладу не дотримано. Всупереч вимогам абзацу четвертого розділу І та пункту5 розділу ХІV Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом МОН від 15.10.2020 №1274, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, відповідно до якого усі питання, пов'язані з прийомом до закладу вищої освіти, вирішує приймальна комісія на своїх засіданнях; рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення, а також вимоги закладу вищої освіти щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування на офіційному веб-сайті ВНМУ (https://foreign.vnmu.edu.ua/en/admission-conditions-5/) не оприлюднені рішення приймальної комісії щодо зарахування осіб з числа іноземних громадян (рекомендації, накази про зарахування).
Всі робочі навчальні плани містять системну помилку щодо кількості годин в одному кредиті ЄКТС. Так, на різних курсах різних спеціальностей 60 кредитів складає 1647, 1807, 1960, 1620, 2175, 1875, 2445 годин. Крім того, різна кількість кредитів містить однакову кількість годин. Так, 1620 годин – це 65,5 та 63 кредити. При цьому у Положенні про організацію освітнього процесу у Вінницькому національному університеті ім. М. І. Пирогова, прийнятого Вченою радою (протокол № 2 від 17.09.2020) задекларовано, що один кредит ЄКТС складає 30 годин, що відповідає законодавству.
За спеціальністю 226 Фармація в освітній програмі зазначено, що термін навчання для денної форми навчання 5 років та 4,5/5,5 років для заочної форми навчання, умови для різного періоду навчання не вказано. Кваліфікація в освітній програмі та навчальному плані не корелюються: в Освітній програмі – «Магістр фармації, промислової фармації», в Навчальному плані – «Провізор».
В робочих навчальних планах спеціальності 222 Медицина відсутня практична підготовка на 2 та 3 курсах навчання (в навчальному плані наявна). Спеціальність 226 Фармація: не співпадають кількість і назви практик в Освітній програмі та розділі ІІІ Навчального плану (в Освітній програми 12 видів практик, а в НП – 5 видів практик). В робочому навчальному плані 5 курсу передбачено 5 видів практик по 5 кредитів. При цьому в графіку навчального процесу зазначено три тижні для проведення двох з вищезазначених практик, а три інші – заплановано як проведення аудиторних занять.
Положенням про організацію освітнього процесу у Вінницькому національному університеті ім. М. І. Пирогова, прийнятого Вченою радою (протокол № 2 від 17.09.2020) передбачено наявність навчальних та робочих навчальних планів. Аналіз освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів для здобувачів 2021 року набору засвідчив: відсутня кореляція між Освітньою програмою, навчальним та робочим навчальним планом (не співпадають кількість форм контролю, загальна кількість кредитів, для всіх освітніх компонентів в Освітніх програмах зазначається тільки одна (остання) форма контроля (у навчальних планах з відповідних освітніх компонентів може бути дві-три форми контролю) тощо. При розробці навчальних та робочих навчальних планів Університет керується затвердженими 26.07.2016 р. Міністерством охорони здоров’я України «Примірними навчальними планами підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 221 «Стоматологія»/ 222 «Медицина» /226 «Фармація». Не дотримано вимогу п. 3.1 «Примірного навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у ВНЗ МОЗ України за спеціальністю 222 «Медицина»: «Обсяг самостійної роботи – в межах 47,0-54,1% від загального»; за спеціальністю 226 «Фармація»: «Обсяг самостійної роботи (СРС) – в межах від ½ до 2/3 загального обсягу дисципліни». Крім того, відповідно до п.3.2 «Примірного навчального плану…»: «дванадцятий семестр на 6 курсі передбачає, крім навчання студента підготовку до атестації випускників та її проведення». В Освітній програмі та навчальному плані не передбачено годин/кредитів на державну атестацію.
Недостатній контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників в частині визначення академічної різниці при поновленні окремих здобувачів освіти з числа іноземних громадян. Відповідно до п. 3.4 Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, прийнятого в рамках реалізації права на автономію закладу вищої освіти, «Кількість підсумкових форм контролю, які складають академічну різницю, як правило, не повинна перевищувати 10 контрольних одиниць (заліків, диференційованих заліків, іспитів)». Під час роботи комісії, на підставі вибірково проаналізованих наказів щодо ліквідації академічних заборгованостей здобувачів освіти, що поновлюються на навчання, та протоколів засідань комісії з визнання здобутих досягнень громадянами у навчальних закладах інших держав щодо визначення академічної різниці, виявлено порушення норм вищезазначеного Положення (12-15 контрольних заходів).
Процедуру визнання документів про освіту окремих, зарахованих у 2018-2020 рр., здобувачів з числа іноземних громадян, що зберігаються в особових справах, не було здійснено до початку другого семестру першого року їхнього навчання, при тому, що переважна більшість їх була подана на визнання. В цілому по університету не забезпечено своєчасне визнання іноземних документів про освіту понад 40 здобувачів вищої освіти (1,5%): 2 курс -3 здобувача, 3- 10, 4-9, 5 – 10, 6-15.
Покарання: відсутні
31.08.2021 2915349 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Головне управління ДСНС у Вінницькій області Проведено
37 порушень
Предмет перевірки: виконання вимог припису
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Власов О І — Проректор з адміністративно-господарської роботи
Власов О.І. — Проректор з адміністративно-господарської роботи
Дейнега Євгеній Васильович — головний інспектор відділу пожежної безпеки Управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Вінницькій області підполковник служби цивільного захисту
Порушення:
не опломбовано ручні пожежні сповіщувачі
система пожежної сигналізації перебуває в несправному стані
шляхи евакуації не забезпечено евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та правил улаштування електроустановок.
Не проведено ревізію пристроїв захисту від блискавок будівель гуртожитків.
У вогнегасників відсутні облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об’єкті системою нумерації
система сигналізації в деяких кімнатах гуртожитку про пожежу перебуває в несправному стані
шляхи евакуації не забезпечено евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та правил улаштування електроустановок.
пожежні кран-комплекти розміщуються у вбудованих або навісних шафках, які не мають отворів для провітрювання, і не пристосовані для візуального огляду їх без розкривання
Управління системою оповіщення не здійснюється з окремого приміщення, диспетчерської з цілодобовим чергуванням персоналу
на шляхах евакуації на першому поверсі навчального корпусу (вестибюль) встановлено меблі та обладнання
в окремих житлових номерах, кiмнатах не вивiшено на видимих мiсцях: пам’ятка про дiї на випадок виникнення пожежi; стисла пам’ятка для мешканцiв про правила пожежної безпеки.
не обладнано приміщення корпусу автоматичною пожежною сигналізацією
допускається використання побутових нагрівальних приладів поза спеціально обладнаним та визначеним наказом місцем
Відсутні покажчики «Вихід», що мають бути увімкнені постійно під час перебування людей
не опломбовано ручні пожежні сповіщувачі
Не проведено технічне обслуговування вогнегасників в повній мірі
не опломбовано ручні пожежні сповіщувачі
в окремих житлових номерах, кiмнатах не вивiшено на видимих мiсцях: пам’ятка про дiї на випадок виникнення пожежi; стисла пам’ятка для мешканцiв про правила пожежної безпеки.
Приміщення гуртожитків № 4, 6, боксів не обладнано в повній мірі системою пожежної сигналізації.
не обладнано приміщення автоматичною пожежною сигналізацією.
Не виконано захист будівель морфологічного та нового навчальних корпусів від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів.
Не проведено технічне обслуговування вогнегасників в повній мірі
В електрощитовій не встановлено протипожежні двері
допускається використання побутових нагрівальних приладів поза спеціально обладнаним та визначеним наказом місцем
Не проведено технічне обслуговування і перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів
не передбачено евакуаційне освітлення на шляхах евакуації вiдповiдно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктiв будiвництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктiв цивiльного призначення» та Правил улаштування електроустановок
проходи, коридори на кафедрі біології заставлені меблями та обладнанням
допускається використання побутових нагрівальних приладів поза спеціально обладнаним та визначеним наказом місцем
шляхи евакуації не забезпечено евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та правил улаштування електроустановок.
не опломбовано ручні пожежні сповіщувачі
шляхи евакуації не забезпечено евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та правил улаштування електроустановок.
Не проведено перевірку стану вогнезахисного покриву (просочення), за результатами якої складається акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриву (просочення) (не менше одного разу на рік).
Сигнал від приймально-контрольного пристрою системи пожежної сигналізації вивести на пульт цілодобового спостереження пожежної охорони.
не опломбовано ручні пожежні сповіщувачі
не обладнано приміщення корпусу системою оповіщення про пожежу.
не обладнано приміщення корпусу системою оповіщення про пожежу.
на шляхах евакуації на першому поверсі (вестибюль) встановлено меблі
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
18.05.2021 2577539 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Головне управління ДСНС у Вінницькій області Проведено
7 порушень
Предмет перевірки: виконання вимог припису
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Колісницький Валентин Валерійович — Провідний фахівець відділу забезпечення заходів попередження надзвичайних ситуацій у Вінницькому районі центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС України у Вінницькій області
Порушення:
Не забезпечено працівників закладу засобами колективного та індивідуального захисту органів дихання.
Будівлю та приміщення закладу не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
Не визначені показники пожежної безпеки облицювання стін шляхів евакуації у коридорах та сходових клітинах щодо горючості, займистості, димоутворювальної здатності, токсичності продуктів горіння.
Не проведено вогнезахисну обробку дерев’яних елементів покрівлі (крокви, лати) будівлі засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.
Не заповнено проріз у протипожежних перешкодах (приміщення електрощитової) шляхом встановлення сертифікованих протипожежних дверей відповідного типу вогнестійкості.
Відповідальна особа не пройшла функціональне навчання у сфері цивільного захисту відповідно до встановлених вимог.
Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів не забезпечено автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів.
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.02.2021 2205991 Сфера теплопостачання Державна інспекція енергетичного нагляду України Не проведено
Порушення відсутні
Причина, по якій не проведено перевірку: Захід не проведено відповідно до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 р. № 533-ІХ (із змінами та доповненнями).
Предмет перевірки: господарська діяльність, пов’язана з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії в частині технічної експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів споживання теплової енергії, а також виконання робіт з проектування теплових, тепловикористальних установок і мереж
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.02.2021 2351138 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
88 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
Науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю
21000, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 104
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
21000, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Пирогова, 56
Університетська клініка Вінницького медичного університету
21000, Вінницька обл., м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 6
Учасники:
Марунич Ілля Русланович — Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій по Вінницькій міській територіальній громаді Головного управління ДСНС України у Вінницькій області капітан служби цивільного захисту
Власов О І — Проректор з адміністративно-господарської роботи
Колісницький Валентин Валерійович — Провідний фахівець відділу забезпечення заходів попередження надзвичайних ситуацій у Вінницькому районі центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС України у Вінницькій області
Бурячинська Марина Русланівна — Фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у м. Вінниці центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Вінницькій області старший лейтенант служби цивільного захисту
Власов О.І. — Проректор з адміністративно-господарської роботи
Притулюк Василь Іванович — інженер з охорони праці
Дейнега Євгеній Васильович — головний інспектор відділу пожежної безпеки Управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Вінницькій області підполковник служби цивільного захисту
Рубанов Олександр Борисович — Завідувач господарством університетської клініки Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Порушення:
шляхи евакуації не забезпечено евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та правил улаштування електроустановок.
Відсутній другий евакуаційний вихід з актової зали в якій перебуває більше ніж 50 осіб, що розташована у підвалі закладу.
Не проведено технічне обслуговування вогнегасників в повній мірі
Допускається використання електрощитка на горючій основі (конструкції) без пiдкладання пiд нього суцiльного негорючого матерiалу, що виступає за габарити апарата не менше нiж на 0,01 метра в приміщенні підвалу.
Не фіксується у спеціальному журналі результати перевірок вентиляційної системи.
шляхи евакуації не забезпечено евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та правил улаштування електроустановок.
Не розроблено та не надано до територіального органу ДСНС повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки об'єкта.
допускається використання побутових нагрівальних приладів поза спеціально обладнаним та визначеним наказом місцем
Відсутній наказ щодо встановлення протипожежного режиму який включає: порядок утримання шляхів евакуації; визначення спеціальних місць для куріння; порядок застосування відкритого вогню; порядок використання побутових нагрівальних приладів; порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; правила проїзду та стоянки транспортних засобів; порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення; порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту; порядок збирання членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони та посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні; працівники об’єкта мають бути ознайомлені з цими вимогами на інструктажах або під час проходження пожежно-технічного мінімуму.
На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку не вказано порядковий номер пожежного кран – комплекта.
проходи, коридори на кафедрі біології заставлені меблями та обладнанням
Не обладнано системами протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації, системою керування евакуюванням людей в частині оповіщення про пожежу та показчиків напрямку евакуювання, системою пожежного спостерігання) будівлі та приміщення лікарні.
Не здійснено з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів у коридорі першого поверху.
Не проведено ревізію пристроїв захисту від блискавок будівель гуртожитків.
не опломбовано ручні пожежні сповіщувачі
Не забезпечено, у повній мірі, відповідними знаками безпеки будівлі та приміщення лікарні. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки».
Не забезпечено вільного доступу до пожежних кранів на кафедрі біофізики, інформатики та медапаратури (підперто столом з вазонами)
Поверхові плани евакуації не відповідають дійсним кімнатам (в наявності копії планів з одного поверху)
Не розроблені та не вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.
не обладнано приміщення корпусу системою оповіщення про пожежу.
на шляхах евакуації на першому поверсі навчального корпусу (вестибюль) встановлено меблі та обладнання
Не пройшли технічне обслуговування і перевірку на працездатність пожежні кран-комплекти не рідше одного разу на рік шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
не опломбовано ручні пожежні сповіщувачі
Не вивішені у частині приміщень на видимих місцях інструкції про заходи пожежної безпеки.
Не визначено необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) окремо для кожного поверху та приміщень.
не опломбовано ручні пожежні сповіщувачі
Не проведено перевірку стану вогнезахисного покриву (просочення), за результатами якої складається акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриву (просочення) (не менше одного разу на рік).
допускається використання побутових нагрівальних приладів поза спеціально обладнаним та визначеним наказом місцем
Плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі наявні але розроблені без урахування відповідних вимог.
Допускається експлуатація світильника зі знятим ковпаком у кімнаті для медичного персоналу бак. лабораторії на першому поверсі.
шляхи евакуації не забезпечено евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та правил улаштування електроустановок.
Не застраховані члени добровільної пожежної дружини, які підлягають обов'язковому особистому страхуванню.
Не доукомплектовані первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками згідно норм належності приміщення лікарні.
не опломбовано ручні пожежні сповіщувачі
система сигналізації в деяких кімнатах гуртожитку про пожежу перебуває в несправному стані
Не позначені евакуаційні виходи світловими покажчиками «Вихід» білого кольору на зеленому фоні підключеними до джерела живлення евакуаційного освітлення.
Не позначені в повній мірі виходи з поверхів та евакуаційні виходи, світловими покажчиками з написом "Вихід" білого кольору на зеленому фоні підключеними до джерела живлення евакуаційного освітлення.
плани евакуації на поверхах не доповнені порядком дій у разі пожежі
Управління системою оповіщення не здійснюється з окремого приміщення, диспетчерської з цілодобовим чергуванням персоналу
Відсутні покажчики «Вихід», що мають бути увімкнені постійно під час перебування людей
не обладнано приміщення корпусу автоматичною пожежною сигналізацією
в окремих житлових номерах, кiмнатах не вивiшено на видимих мiсцях: пам’ятка про дiї на випадок виникнення пожежi; стисла пам’ятка для мешканцiв про правила пожежної безпеки.
Не доукомплектований спеціальний пожежний щит (стенд) на території лікарні, з розрахунку вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., протипожежне покривало - 1 шт., багор або лом та гак - 2 шт., лопати - 2 шт., сокири - 2 шт.
Не вивішені відповідні інструкції щодо порядку забезпечення техногенної безпеки у приміщеннях та на шляхах евакуації на видних місцях.
Не проведено вогнезахисну обробку дерев’яних елементів покрівлі (крокви, лати) будівлі засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.
Не заповнено проріз у протипожежних перешкодах (приміщення електрощитової) шляхом встановлення сертифікованих протипожежних дверей відповідного типу вогнестійкості.
Допускається захаращення меблями 2-го евакуаційного виходу з 1-го поверху приймального відділення.
Не укомплектовано пожежні кран – комплекти важелем для полегшення відкривання вентиля.
Не проведено технічне обслуговування вогнегасників в повній мірі
пожежні кран-комплекти розміщуються у вбудованих або навісних шафках, які не мають отворів для провітрювання, і не пристосовані для візуального огляду їх без розкривання
Сигнал від приймально-контрольного пристрою системи пожежної сигналізації вивести на пульт цілодобового спостереження пожежної охорони.
Не визначені показники пожежної безпеки облицювання стін шляхів евакуації у коридорах та сходових клітинах щодо горючості, займистості, димоутворювальної здатності, токсичності продуктів горіння.
Для працiвникiв охорони (сторожiв, вахтерiв, вартових) не розроблено iнструкцiю, в якiй визначено їхнi обов’язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду територiї i примiщень, порядок дiй в разi виявлення пожежi, спрацювання систем протипожежного захисту, а також указати, хто з посадових осiб об’єкта має бути викликаний у нiчний час у разi пожежi.
Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів не забезпечено автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів.
не передбачено евакуаційне освітлення на шляхах евакуації вiдповiдно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктiв будiвництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктiв цивiльного призначення» та Правил улаштування електроустановок
не обладнано приміщення корпусу системою оповіщення про пожежу.
на шляхах евакуації на першому поверсі (вестибюль) встановлено меблі
Відповідальна особа не пройшла функціональне навчання у сфері цивільного захисту відповідно до встановлених вимог.
шляхи евакуації не забезпечено евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та правил улаштування електроустановок.
Допускається використання горючого оздоблення стін на шляху евакуації у коридорі підвалу.
Не виконано захист будівель морфологічного та нового навчальних корпусів від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів.
плани евакуації не доповнено порядком дій у разі пожежі
Допускається захаращення шляху евакуації меблями та будівельними матеріалами у коридорі підвалу.
В приміщенні загального користування не встановлено інформаційно – довідковий куточок з питань цивільного захисту.
У будівлях та приміщеннях закладу не встановлені вказівні знаки для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння які повинні бути розміщені на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщеннями (за потреби) згідно з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки».
Приміщення гуртожитків № 4, 6, боксів не обладнано в повній мірі системою пожежної сигналізації.
Не проведено технічне обслуговування і перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів
В електрощитовій не встановлено протипожежні двері
Захисні грати на дверях другого евакуаційного виходу з підвального приміщення відкриваються не в напрямку виходу з підвального поверху.
Не пристосовані в повній мірі пожежні кран-комплекти в будівлі лікарні для візуального огляду без їх розкривання
Не забезпечено працівників закладу засобами колективного та індивідуального захисту органів дихання.
Не проведенно заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.
З працівниками не проведено інструктаж і перевірку знань з питань цивільного захисту, зокрема з техногенної безпеки про що не зроблено відповідний запис у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки.
Дозволяється використання двох не сертифікованих вогнегасників.
не обладнано приміщення автоматичною пожежною сигналізацією.
На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку повинні не вказані після літерного індексу «ПК» порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів
У вогнегасників відсутні облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об’єкті системою нумерації
система пожежної сигналізації перебуває в несправному стані
допускається використання побутових нагрівальних приладів поза спеціально обладнаним та визначеним наказом місцем
система пожежної сигналізації перебуває в несправному стані
Не вивішена на доповнення до схематичного плану евакуації інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників.
Будівлю та приміщення закладу не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
Не проведено технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників).
в окремих житлових номерах, кiмнатах не вивiшено на видимих мiсцях: пам’ятка про дiї на випадок виникнення пожежi; стисла пам’ятка для мешканцiв про правила пожежної безпеки.
Допускається робота технологічного обладнання у пожежонебезпечному приміщенні, а саме на кухні, при несправних пристроях системи вентиляції.
Не забезпечено персонал засобами радіаційного та хімічного захисту органів дихання.
допускається використання побутових нагрівальних приладів поза спеціально обладнаним та визначеним наказом місцем
Приміщення, у яких розміщено оргтехніку (комп’ютерні класи), не оснащено переносними газовими вогнегасниками з розрахунку один вогнегасник ВВК-1,4 чи ВВК-2, але не менше ніж один вогнегасник зазначених типів на приміщення (в наявності ВП-5)
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
11.12.2020 2439882 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція у Вінницькій області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: дотримання вимог природоохоронного законодавства
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Мазур Катерина Петрівна — державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Вінницької області
Дідур Сергій Миколайович — державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Вінницької області
Порушення:
Підприємством не виконано пункти № 1, 3 припису Державної екологічної інспекції у Вінницькій області від 18.12.2017р, а саме: не проведено інвентаризацію джерел утворення та видів відходів, визначити та погодити склад і властивості відходів, а також ступінь небезпечності відходів для навколишнього природного середовища та здоров’я людини відповідно до нормативно-правових актів, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також на основі інвентаризації провести розрахунок показника загального утворення відходів (Пзув); не подано декларації про відходи передбачити всі типи відходів, що утворюються
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
16.10.2020 2178289 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Головне управління ДСНС у Вінницькій області Проведено
7 порушень
Предмет перевірки: виконання вимог припису
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Бурячинська Марина Русланівна — Фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у м. Вінниці центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Вінницькій області старший лейтенант служби цивільного захисту
Рубанов Олександр Борисович — Завідувач господарством університетської клініки Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Порушення:
Не позначені в повній мірі виходи з поверхів та евакуаційні виходи, світловими покажчиками з написом "Вихід" білого кольору на зеленому фоні підключеними до джерела живлення евакуаційного освітлення.
Не забезпечено працюючий персонал засобами радіаційного та хімічного захисту органів дихання.
З метою забезпечення безпечного евакуювання та надання інформації щодо правил поведінки в умовах обмеженої видимості або повної темряви (аварійного відключення освітлення) при загрозі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі, аварії, стихійного лиха, катастрофи, загрози здійснення терористичного акту тощо) системи евакуаційні фотолюмінісцентні не розроблені відповідно до ДСТУ 7313:2013. Плани евакуації та позначення шляхів евакуації виконати на основі фотолюмінісцентних матеріалів.
Допускається використання горючого оздоблення стін дерев’яною вагонкою частково у коридорі підвалу.
Не оброблені засобами вогнезахисту, які повинні забезпечувати І-шу групу групу вогнезахисної ефективності дерев'яні конструкції горища будівлі закладу.
Не пройшла навчання з питань пожежної безпеки посадова особа відповідальна за пожежну безпеку.
Не обладнано системами протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації, системою керування евакуюванням людей в частині оповіщення про пожежу та показчиків напрямку евакуювання, системою пожежного спостерігання) будівлю та приміщення лікарні.
Покарання: відсутні
16.01.2020 2057271 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Головне управління ДСНС у Вінницькій області Проведено
7 порушень
Предмет перевірки: додержання законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки
Підстави:
Доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави
Учасники:
Рубанов Олександр Борисович — Завідувач господарством університетської клініки Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Бурячинська Марина Русланівна — Фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у м. Вінниці центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Вінницькій області старший лейтенант служби цивільного захисту
Порушення:
Не оброблені засобами вогнезахисту, які повинні забезпечувати І-шу групу групу вогнезахисної ефективності дерев'яні конструкції горища будівлі закладу.
Не пройшла навчання з питань пожежної безпеки посадова особа відповідальна за пожежну безпеку
Не позначені в повній мірі виходи з поверхів та евакуаційні виходи, світловими покажчиками з написом "Вихід" білого кольору на зеленому фоні підключеними до джерела живлення евакуаційного освітлення
Не обладнано системами протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації, системою керування евакуюванням людей в частині оповіщення про пожежу та показників напрямку евакуювання, системою пожежного спостерігання) будівлю лікарні
Допускається використання горючого оздоблення стін дерев’яною вагонкою частково у коридорі підвалу.Допускається використання горючого оздоблення стін дерев’яною вагонкою частково у коридорі підвалу.
3 метою забезпечення безпечного евакуювання та надання інформації щодо правил поведінки в умовах обмеженої видимості або повної темряви (аварійного відключення освітлення) при загрозі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі, аварії, стихійного лиха, катастрофи, загрози здійснення терористичного акту тощо) системи евакуаційні фотолюмінісцентні не розроблені відповідно до ДСТУ 7313:2013. Плани евакуації та позначення шляхів евакуації виконати на основі фотолюмінісцентних матеріалів.
Не забезпечено персонал засобами радіаційного та хімічного захисту органів дихання.
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
05.09.2019 1692188 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Головне управління ДСНС у Одеській області Не проведено
Порушення відсутні
Причина, по якій не проведено перевірку: об'єкт, на якому суб'єкт господарювання проваджує господарську діяльність, не експлуатується
Предмет перевірки: додержання вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту
Підстави:
Доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
21.01.2019 1648175 Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Проведено
3 порушення
Предмет перевірки: додержання вимог у сфері санітарного законондавства
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Семененко А І — директор
Семененко А.І. — директор
Порушення:
Зі слів директора закладу в даний час розробляється проект реконструкції операційного блоку та частини хірургічного відділення, а також розглядається питання виділення коштів для проведення ремонтних робіт на 1-му поверсі основного корпусу. Не забезпечені проточною холодною та гарячою водою мийно-стерилізаційна операційного блоку, палати №№ 5-8 хірургічного відділення, №№ 1-7 терапевтичного та №№ 4-8 неврологічного відділення. Гаряче централізоване водопостачання в закладі відсутнє і лише частково забезпечується за рахунок електроводонагрівачів. Не забезпечені гарячою проточною водою кабінети лікарського прийому, перев’язувальна та маніпуляційна АДВ; передопераційна оперблоку (обробка рук), паразитологічний та клінічний відділ КДЛ, автоклавна.________________________________________________________ 2з Не функціонує опалення в приміщеннях автоклавної та дистиляторної. Не функціонують 3 лампи штучного освітлення в гнійній перев’язувальній, одна з 2-х ламп в жіночому туалеті хірургічного відділення, одна з 2-х ламп в клінічному відділі КДЛ. Відсутні суцільні (закриті) розсіювачі на освітлювальних приладах в кабінетах отоларинголога та гастроентеролога, в перев’язувальній хірургічного кабінету, реєстратурі, пральному цеху, дистиляторній Відсутня припливно-витяжна вентиляція в приміщеннях операційного блоку, паразитологічного відділу КДЛ, автоклавній. Централізоване стерилізаційне відділення не відповідає санітарним нормам по набору приміщень: складається з тамбуру, автоклавної, де проводиться прийом, стерилізація і видача стерильного, та дистиляторної, де встановлена шафа для зберігання особистих речей та спецодягу.Через брак приміщень пральні та наявність лише одного входу технологічні потоки брудної та чистої білизни перехрещуються, в одній кімнаті проводиться розбір білизни по категоріям, приготування дезінфекційних робочих розчинів та дезінфекція брудної білизни. Не створені умови для сушки білизни: в теплу пору року проводиться та території лікарні, в зимовий період - у кімнаті чистої білизни та пральному відділенні. Не виділені окремі машини для прання білизни хірургічного відділення та спецодягу. Прання останнього здійснюється в домашніх умовах
частково пошкоджене асфальтоване покриття території закладу, пошкоджені, в тріщинах зовнішні сходи при вході бактеріологічний відділ клініко-ді агностичної лабораторії. Штукатурне покриття фасаду будівлі в тріщинах, частково відпало. Частина приміщень лікувально - профілактичного закладу знаходиться внезадовільному санітарно - технічному стані і потребує проведення ремонтних робіт: кабінети прийому гастроентеролога, уролога та хірурга та УЗД (стіни в тріщинах, місцями відпало фарбопокриття. Потребує заміни лінолеумне покриття підлоги в кабінеті гастроентеролога та УЗД); гнійна перев’язувальна (стіни та стеля в тріщинах, місцями осипається фарбопокриття стін), операційна (місцями відпадає облицювальна плитка стін) душова в оперблоці (підлога пошкоджена, у вибоїнах), маніпуляційна (плитка на підлозі місцями в тріщинах, дерев’яні конструкції дверей зношені, місцями зійшло фарбопокриття), лінолеумне покриття в коридорах та ординаторській хірургічного відділення (старе, зношене,місцями пошкоджене, потребує заміни); палати №5 та №6 терапевтичного, палата №6 неврологічного відділення (паркетна підлога стара, зношена, місцями відсутнє фарбопокриття) та коридор відділень (лінолеумне покриття підлоги зношене, місцями відсутнє фарбопокриття) кабінет цифрової флюорографії (паркет підлоги старий, зношений, місцями відсутнє фарбопокриття); приміщення пральні (плитка на підлозі та стінах стара, зношена,пошкоджена, місцями відсутня); біохімічний відділ КДЛ (на стінах місцями зійшло фарбопокриття, лінолеумне покриття підлоги старе, зношене, потребує заміни, дерев’яні конструкції дверей зношені, місцями зійшло фарбопокриття); клінічний відділ (лінолеум старий, зношений, потребує заміни); приміщення сечової (в кутку на стелі виявлено відшарування внутрішнього оздоблення); коридор (на стінах місцями зійшло фарбопокриття); - . приміщення баклабораторії (в коридорі на панелях внутрішнє оздоблення відшаровується, в тріщинах; в стерильному боксі на стелі біля каналізаційної труби виявлені темні плями; в кімнаті для середовищ підлога стара, зношена, пошкоджена, місцями відсутня плитка; в кімнаті для проведення діагностичних досліджень пошкоджене внутрішнє оздоблення вздовж стику стін та стелі); приміщення автоклавної (на стелі та стінах темні плями, тріщини; на стінах місцями відшароване внутрішнє оздоблення), дистиляторної (лінолеумне покриття підлоги старе, в плямах); виробничі приміщення харчоблоку (на стелі та стінах темні плями плісняви, підлога стара, зношена, пошкоджена); приміщення одноповерхової будівлі, де планується обладнання стоматологічного кабінету та зубопротезної лабораторії.
Відсутня припливно-витяжна вентиляція в приміщеннях операційного блоку, паразитологічного відділу КДЛ, автоклавній. Централізоване стерилізаційне відділення не відповідає санітарним нормам по набору приміщень: складається з тамбуру, автоклавної, де проводиться прийом, стерилізація і видача стерильного, та дистиляторної, де встановлена шафа для зберігання особистих речей та спецодягу. Стерилізація інструментарію багаторазового використання проводиться в приміщеннях, де надається медична допомога, або відсутні необхідні умови (в кабінеті прийому лікарем-отоларингологом, перев’язувальних, операційній та мийно-стерилізаційній оперблоку).
Покарання: відсутні