Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему

Очікувана вартість:

1 618 232.00 UAH
з ПДВ.

Сума договорів:

1 509 900.00 UAH

Економія:

6.69%

50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги(Ремонт та технiчне обслуговування світлофорних об’єктів)

Відкриті торги Завершена
UA-2021-01-27-006520-c b96c0ce413204248bb249e383c3171f6
Зміни: Створено: Майданчик: e-tender.biz

Замовник:

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області / #25843931

Адреса:

49600, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Воскресенська, 24

Контакт:

Клейман Ганна Анатоліївна
svyzynskaia@sad.gov.ua
380567445263
Усі документи тендерної пропозиції, що підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. Допускається наявність у складі тендерної пропозиції Учасника та не потребують перекладу українською мовою документи на російській мові, складені Учасником в минулих періодах, або надані сторонніми підприємствами, організаціями чи установами, зокрема, але не виключно: накази про призначення, протоколи зборів, договори, накладні, акти, виписки, листи, технічні специфікації, сертифікати, паспорти якості тощо. Також, виняток складають стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування; інформація коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). У разі неможливості подання учасниками документів до складу тендерної пропозиції українською мовою, вони можуть бути надані іноземною мовою. При цьому документи, які складені іноземною мовою беспосередньо учасником - довідкі, гарантійні листи, листи у довільній формі або інше, обовязково надаються з перекладом на українську мову з нотаріальним засвідченням підпису перекладача. Щодо подання учасниками до складу тендерної пропозиції офіційних документів, які складені іноземною мовою: Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів учасника, з метою використання їх на території України, документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), якщо країна, в якій цей учасник зареєстрований, підписала відповідну конвенцію, крім випадку, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують зазначену процедуру або звільняють сам документ від легалізації. Документи легалізуються учасниками торгів –іноземними суб’єктами господарювання наступним чином: а) за спрощеною процедурою проставлення Апостиля (Apostille) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької Конвенції від 05.10.1961 року або б) за процедурою консульської легалізації відповідно до Віденської Конвенції «Про консульські зносини» 1963 року або в) завірений(-і) нотаріально відповідно до глави 11 Закону України «Про нотаріат» (в разі, якщо документ не потребує легалізації згідно з міжнародною угодою (конвенцією тощо) між Україною та країною-учасника торгів ) та в такому випадку надається лист-роз‘яснення, складений в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (за наявності), з посиланням на відповідну міжнародну угоду (конвенцію тощо) між Україною та країною-учасника торгів, згідно з якою документ не потребує легалізації. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гаранті (далі - банківська гарантія) з накладеним електронно-цифровим підписом/кваліфікованого електронного підпису гаранту (далі-банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства. Електронна гарантія обов’язково повинна містити посилання на реквізити закупівлі, її назву та номер на веб-порталі Уповноваженого органу. Електронна гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження ЕЦП/КЕП банківської гарантії, подана учасником тендерна пропозиція відхиляється Замовником. Банківська гарантія надана банком-резидентом України має бути оформлена відповідно до вимог постанови правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах». Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням ЕЦП/КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 3,0 % очікуваної вартості закупівлі, а саме 48 546,00 грн. (сорок вісім тисяч п’ятсот сорок шість гривень 00 коп.) Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 120 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. У разі, якщо Учасник бере участь в одному тендері Замовника, проте за певними лотами, то на кожен лот він надає окрему гарантію. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: - Зобов’язання Банку-гаранта сплатити Замовнику гарантійну суму єдиним платежем протягом 5-ти банківських днів з дня отримання вимог Замовника без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов; - Умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена Банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою Учасника, без згоди та погодження з Замовником, після її передавання / надсилання Замовнику. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності грошового покриття, надається довідка з банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зачислення грошового покриття на рахунок покриття , видані Банком- гарантом, завірені печаткою Банка-гаранта та підписом уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття прередбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника (Принципала) на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Банківська гарантія з повним грошовим покриттям повинна бути надана одним із системно важливих банків, перелік яких затверджується НБУ. Перелік цих банків є загальнодоступним та публікується на сайті НБУ. Тендерна пропозиція, у складі якої буде банківська гарантія, що не відповідає умовам тендерної документації, буде відхилена Замовником. Реквізити Замовника для оформлення банківської гарантії: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області код ЄДРПОУ:25843931 ПАТ КБ «Приватбанк» р/р UA773052990000026009050020830 Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі: 1) закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; 2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; 3) відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; 4) закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі: 1) відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; 3) ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону; 4) ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав повернення забезпечення тендерної пропозиції.
Період уточнень:
з по
Подача пропозицій:
з по
Аукціон:
з по
Визначення переможця:
з по
Мінімальний крок аукціону:
8 091.16 UAH. (0.50%)

Фінансування

Джерело Сума %
Інше
(кошти з державного бюджету, кредитні кошти та інші джерела фінансування)
1 618 232.00 грн 100.00
2 скарги/вимоги
Вимога
Дана відповідь
UA-2021-01-27-006520-c.a1
ВИМОГА про скасування Протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою (Свізінська Г.А.) від 16.02.2021р №3 про визначення ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ" переможцем рішення про намір укласти договір
Даним Протоколом від 16.02.2021р №3, в межах закупівлі ідентифікатор UA-2021-01-27-006520-c, предмет код за ДК 021:2015:50230000-6: Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги, ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ" визначено переможцем та прийнято рішення про намір укласти договір, що опубліковано на сайті уповноваженого органу 16 лютого 2021р о 10:13. КП «Дніпродорсервіс» як Учасник закупівлі зазначає, що тендерна пропозиція ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ" повинна була бути відхилена, як така що не відповідає умовам тендерної документації, затвердженого рішення уповноваженої особи протоколом №2 від 27.01.2021р та опублікованого уповноваженою особою Замовника, що пояснюється наступним. Закон України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. За нормою ст. 29 Закону після оцінки тендерних пропозицій/пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі тендерну пропозицію/пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною. 1. Так, згідно із п. 1 Додатку №5 до тендерної документації від Учасників закупівлі вимагається: «Копія Статуту (положення, іншого установчого документу в залежності від організаційно-правової форми). Статут повинен містити відмітку державного реєстратора про проведення державної реєстрації (у разі реєстрації Статуту або внесення змін до Статуту (нова редакція) з 01.01.2016 відповідно ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та за відсутності відмітки державного реєстратора – учасник надає довідку в довільній формі із зазначенням коду адміністративних послуг, за яким можна отримати доступ до чинних установчих документів учасника на веб-порталі Міністерства юстиції https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) (у випадку наявності на веб-порталі Міністерства юстиції Статуту учасника, у складі його тендерної пропозиції може бути подана тільки довідка у довільній формі без надання копії Статуту). У випадку, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати такий статут та копію рішення засновників про створення такої юридичної особи та здійснення діяльності на підставі модельного статуту.» У складі пропозиції Учасника ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ" в наявності є сканований Статут на 17 (сімнадцяти) аркушах, в той час як Уповноваженою особою вимагається завантаження копії Статуту. До того ж Статут без відмітки державного реєстратора про проведення державної реєстрації. Також, відсутня довідка в довільній формі із зазначенням коду адміністративних послуг, за яким можна отримати доступ до чинних установчих документів учасника на веб-порталі Міністерства юстиції https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, що не відповідає вимогам Тендерної документації. Проте Уповноваженою особою Замовника в порушення не відхилена кандидатура Учасника ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ". 2. Відповідно з п. 2 Додатку №5 до тендерної документації від Учасників закупівлі вимагається: «Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та підписання договору за результатами закупівлі (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або ін. документ).» В складі пропозиції Учасника ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ" в наявності є копія рішення учасника №07/09/2018 від 07.09.2018р, в то час Уповноваженою особою Замовника вимагалось завантаження виписки з протоколу, а не її незасвідченої належним чином копії. Згідно із положень розділу 3 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції Усі документи тендерної пропозиції мають бути придатним до читання та подаються учасником у вигляді скан-копій (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо) в кольоровому або чорно-білому вигляді (завантажені файли (електронні форми/електронні документи), всім завантаженим файлам повинна бути присвоєна назва, яка відповідає змісту завантаженого документу, документ розміщений на декількох сторінках повинен бути завантажений одним файлом (недотримання учасниками вимоги цього абзацу щодо оформлення завантажених файлів пропозиції вважатиметься Замовником формальною (несуттєвою) помилкою). Так, копія рішення учасника №07/09/2018 від 07.09.2018р викладено Учасником на 2 (двох) окремих аркушах, проте в протоколі від 16.02.2021р №3 про визначення ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ" переможцем відсутні посилання Уповноваженої особи про віднесення до формальних (несуттєвих) помилок. До того ж потрібно зазначити, що аналогічний договір наданий у складі пропозиції Учасника викликає сумніву, через те, що Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради (26137720), який є балансоутримувачем світлофорного об'єкту на перехресті вул. Дніпровська та вул. Плеханова в м. Павлоград - у період 2019р не проводило закупівлі код за ДК 021:2015:50230000-6: Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги (посилання https://prozorro.gov.ua/search/tender?edrpou=26137720&cpv=50230000-6 ). Дана обставина є прямим підтвердження відсутності реальності операції із виконання аналогічного договору. А відтак, наявний у складі пропозиції Учасника договір з ФОП СОПІЛЬНЯК АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ (3269922297) №36П-19 від 01.06.2019р підпадає під ознаки завідомо фіктивного та є таким, що вводить в оману Уповноважену особу при розгляді пропозиції. В цілому за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ", Уповноважена особа у відповідності з вимогами тендерної документації зобов’язана була відхилити кандидатуру та пропозицію Учасника ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ", оскільки останній не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 цього Закону. На підставі вищевикладеного, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», недотримання Учасником-переможцем згідно із протоколу від 16.02.2021р №3 встановлених вимог Замовником в Тендерній документації вимагаємо: 1. Скасувати Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою (Свізінська Г.А.) від 16.02.2021р №3 про визначення ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ" переможцем. 2. Враховуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» щодо максимальної економії та ефективності, відкритості і прозорості на всіх стадіях закупівель, недискримінації учасників, об’єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій, запобігання корупційним діям і зловживанням, - відхилити тендерну пропозицію ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ", як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації. Звертаємо Вашу увагу, в разі не виконання даної вимоги, її буде надано до системи «dozorro» для детального моніторингу Замовника та, відповідно до Закону України «Про публiчнi закупiвлi», розширену скаргу буде скеровано до органу оскарження, Державній аудиторській службі «України Інформування про порушення».
Замовник здійснює розгляд пропозицій Учасників в межах ЗУ «Про публічні закупівлі» та тендерної документації. Учасник ТОВ НВП «СПЕКТР-ЮГ» став переможцем запропонувавши найменшу ціну під час аукціону та надав всі необхідні документи відповідно кваліфікаційним вимогам тендерної документації закупівлі. У Замовника відсутні підстави для відхилення ТОВ НВП «СПЕКТР-ЮГ».
Скарга
Відхилено
UA-2021-01-27-006520-c.b2
Комунальне підприємство "Дніпродорсервіс" Дніпровської міської ради #32835620
СКАРГА на дії 3амовника про скасування Протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою (Свізінська Г.А.) від 16.02.2021р №3 про визначення ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ" переможцем рішення про намір укласти договір
Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області (далі - Замовник) 27 січня 2021 на порталі Уповноваженого органу оприлюднено Оголошення про заплановану закупівлю з предметом коду за ДК 021:2015:50230000-6: Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги (Ремонт та технiчне обслуговування світлофорних об’єктів), якій присвоєно ідентифікатор UA-2021-01-27-006520-c. Ознайомившись з Тендерною документацією (Далi -ТД) Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпровської міської ради (32835620) виявило бажання взяти участь у даному тендері та згідно ТД надала свою тендерну пропозицію. У предкваліфікації взяли участь 4 (чотири) компанії: ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ" – остаточна пропозиція 1 509 900,00 грн., Комунальне підприємство "Дніпродорсервіс" Дніпровської міської ради – остаточна пропозиція 1 510 000,00 грн., ТОВ "СМАРТ ЄВРОЛАЙТ" – остаточна пропозиція 1 548 000,00 грн., ТОВ "БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТІЛОС" - остаточна пропозиція 1617900,00 грн. За результатами розгляду тендерної пропозиції Замовником, 16.02.2021р о 10:13 оприлюднено Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою (Свізінська Г.А.) від 16.02.2021р №3 про визначення ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ" переможцем та рішення про намір укласти договір. З даним рішенням Комунальне підприємство "Дніпродорсервіс" Дніпровської міської ради, як Учасник погодитись не може, оскільки після вивчення пропозиції переможця ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ" встановлено відсутність в складі пропозиції документів, що вимагались ТД Замовник та як наслідок пропозиція НВП "СПЕКТР-ЮГ" повинна була бути відхилена, як така що не відповідає умовам тендерної документації, затвердженого рішення уповноваженої особи протоколом №2 від 27.01.2021р та опублікованого уповноваженою особою Замовника, що пояснюється наступним . Закон України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. За нормою ст. 29 Закону після оцінки тендерних пропозицій/пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі тендерну пропозицію/пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною. 1. Так, згідно із п. 1 Додатку №5 до тендерної документації від Учасників закупівлі вимагається: «Копія Статуту (положення, іншого установчого документу в залежності від організаційно-правової форми). Статут повинен містити відмітку державного реєстратора про проведення державної реєстрації (у разі реєстрації Статуту або внесення змін до Статуту (нова редакція) з 01.01.2016 відповідно ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та за відсутності відмітки державного реєстратора – учасник надає довідку в довільній формі із зазначенням коду адміністративних послуг, за яким можна отримати доступ до чинних установчих документів учасника на веб-порталі Міністерства юстиції https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) (у випадку наявності на веб-порталі Міністерства юстиції Статуту учасника, у складі його тендерної пропозиції може бути подана тільки довідка у довільній формі без надання копії Статуту). У випадку, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати такий статут та копію рішення засновників про створення такої юридичної особи та здійснення діяльності на підставі модельного статуту.» У складі пропозиції Учасника ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ" в наявності є сканований Статут на 17 (сімнадцяти) аркушах, в той час як Уповноваженою особою вимагається завантаження копії Статуту. До того ж Статут без відмітки державного реєстратора про проведення державної реєстрації. Також, відсутня довідка в довільній формі із зазначенням коду адміністративних послуг, за яким можна отримати доступ до чинних установчих документів учасника на веб-порталі Міністерства юстиції https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, що не відповідає вимогам Тендерної документації. Проте Уповноваженою особою Замовника в порушення не відхилена кандидатура Учасника ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ". 2. Відповідно з п. 2 Додатку №5 до тендерної документації від Учасників закупівлі вимагається: «Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та підписання договору за результатами закупівлі (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або ін. документ).» В складі пропозиції Учасника ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ" в наявності є копія рішення учасника №07/09/2018 від 07.09.2018р, в то час Уповноваженою особою Замовника вимагалось завантаження виписки з протоколу, а не її незасвідченої належним чином копії. Згідно із положень розділу 3 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції Усі документи тендерної пропозиції мають бути придатним до читання та подаються учасником у вигляді скан-копій (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо) в кольоровому або чорно-білому вигляді (завантажені файли (електронні форми/електронні документи), всім завантаженим файлам повинна бути присвоєна назва, яка відповідає змісту завантаженого документу, документ розміщений на декількох сторінках повинен бути завантажений одним файлом (недотримання учасниками вимоги цього абзацу щодо оформлення завантажених файлів пропозиції вважатиметься Замовником формальною (несуттєвою) помилкою). Так, копія рішення учасника №07/09/2018 від 07.09.2018р викладено Учасником на 2 (двох) окремих аркушах, проте в протоколі від 16.02.2021р №3 про визначення ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ" переможцем відсутні посилання Уповноваженої особи про віднесення до формальних (несуттєвих) помилок. До того ж потрібно зазначити, що аналогічний договір наданий у складі пропозиції Учасника викликає сумніву, через те, що Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради (26137720), який є балансоутримувачем світлофорного об'єкту на перехресті вул. Дніпровська та вул. Плеханова в м. Павлоград - у період 2019р не проводило закупівлі код за ДК 021:2015:50230000-6: Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги (посилання https://prozorro.gov.ua/search/tender?edrpou=26137720&cpv=50230000-6 - скрін додається). Дана обставина є прямим підтвердження відсутності реальності операції із виконання аналогічного договору. А відтак, наявний у складі пропозиції Учасника договір з ФОП СОПІЛЬНЯК АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ (3269922297) №36П-19 від 01.06.2019р підпадає під ознаки завідомо фіктивного та є таким, що вводить в оману Уповноважену особу при розгляді пропозиції. В цілому за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ", Уповноважена особа у відповідності з вимогами тендерної документації зобов’язана була відхилити кандидатуру та пропозицію Учасника ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ", оскільки останній не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 цього Закону. На підставі вищевикладеного, з метою відновлення порушеного права Учасник- КП «Дніпродорсервіс» через електронну систему закупівель звернувся до Замовника із Вимогою UA-2021-01-27-006520-c.a1 про усунення порушень, шляхом скасування протоколу від 16.02.2021р №3 та винесення нового про відхилення тендерної пропозиції Учасника ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ", як таку, що не відповідає вимогам ТД. Проте, у відповідь на Вимогу від сторони Замовника вбачається формальний підхід у наданні відповіді, оскільки останнім взагалі не наводить обґрунтування свого прийнятого рішення. В той час як, відповідно до ст. 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Таким чином, 3амовиик порушив основні принципи здійснення публічних закупівель, які зазначені у ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: принцип відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, запобігання корупційним діям і зловживанням. Тому, вважаючи порушення суттєвим, вважаємо необхідним звернутись до органу оскарження із даною скаргою. Відповідно із абз. 2 ст. 12 Закону у разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Так, після відхилення пропозиції ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ", необхідним для Замовника стане розгляд наступної пропозиції. Виходячи з вищевикладеного та керуючись ст. 19 Конституції України, ст. 3, 18, 29 Закону України «Про публічні закупівлі», ст. 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», - ПРОСИМО: 1. Прийняти Скаргу до розгляду. 2. Прийняти рішення про встановлення порушень у закупівлі ідентифікатор UA-2021-01-27-006520-c (код ДК 021:2015:50230000-6: Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги (Ремонт та технiчне обслуговування світлофорних об’єктів)). 3. Зобов'язати Замовника скасувати своє рішення, оформлене Протоколом щодо прийняття рішення уповноваженою особою (Свізінська Г.А.) від 16.02.2021р №3 про визначення ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ" (код ЄДРПОУ 38936422) переможцем та рішення про намір укласти договір. 4. Зобов'язати Замовника відхилити тендерну пропозицію Учасника ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ" (код ЄДРПОУ 38936422), як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації. 5. Зобов'язати Замовника розпочати розгляд наступної пропозиції Учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Додатки: 1. Тендерна документація Замовника. 2. Скрін-роздруківка закупівель Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради за кодом ДК 50230000-6.

Предмети закупівлі:

Ремонт та технiчне обслуговування світлофорних об’єктів
1 посл.
1 618 232.00 UAH
1 618 232.00 UAH
1 618 232.00 UAH / посл.
50230000-6 — Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги
Строк поставки:
31.12.2021
Адреса поставки:
00000, Україна, Дніпропетровська область, автомобільні дороги загального користування державного значення Дніпропетровської області, -----

Умови оплати

Оплата після Тип оплати Розмір Період Опис
Надання послуг Пiсляплата 100.00% 30 календарних днів Оплата послуг проводиться в межах виділеного фінансування по фактично виконаних обсягах послуг згідно Ф № КБ-2в та ф № КБ-3 по мірі надходження коштів на рахунок Замовника.

Учасники:

Назва   Дата Початкова пропозиція Кінцева пропозиція
ТОВ "БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТІЛОС"
#14228451
Активна 1 617 900.00 UAH 1 617 900.00 UAH
- 0.00 UAH (0.0%)
ТОВ "СМАРТ ЄВРОЛАЙТ"
#41180807
Активна 1 618 230.00 UAH 1 548 000.00 UAH
- 70 230.00 UAH (4.3%)
Комунальне підприємство "Дніпродорсервіс" Дніпровської міської ради
#32835620
Активна 1 598 011.88 UAH 1 510 000.00 UAH
- 88 011.88 UAH (5.5%)
ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ"
#38936422
Активна 1 570 000.00 UAH 1 509 900.00 UAH
- 60 100.00 UAH (3.8%)

Протокол розкриття:

Назва   Дата Пропозиція
ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ"
#38936422
Переможець 1 509 900.00 UAH

Договори:

Назва   Дата Вартість
ТОВ НВП "СПЕКТР-ЮГ"
#38936422
Підписано 1 509 900.00 UAH

Оплати за договором:

Призначення платежу Дата проплати Сума
198963686 рем.та т/о свiтлоф.експл.утр.дорiг;Д№СВ-21 22.03.21р.ДУ1 25.03.21 КБ-3;КБ-2в 30.03.21 зв№UA-2021-01-27-006520-с 22.03.21;В т.ч.ПДВ5354;78грн 31.03.2021 32 128.68
201232536 рем.та т/о свiтлоф.експл.утр.дорiг;Д№СВ-21 22.03.21р.ДУ1 25.03.21 КБ-3;КБ-2в 28.04.21 зв№UA-2021-01-27-006520-с 22.03.21;В т.ч.ПДВ108601;14грн 29.04.2021 651 606.84
204324964 рем.та т/о свiтлоф.експл.утр.дорiг;Д№СВ-21 22.03.21р.ДУ1 25.03.21 КБ-3;КБ-2в 28.05.21 зв№UA-2021-01-27-006520-с 22.03.21;В т.ч.ПДВ7097;67грн 03.06.2021 42 586.03
206923132 рем.та т/о свiтлоф.експл.утр.дорiг;Д№СВ-21 22.03.21р.ДУ1 25.03.21 КБ-3;КБ-2в 30.06.21 зв№UA-2021-01-27-006520-с 22.03.21;В т.ч.ПДВ7097;67грн 02.07.2021 42 586.03
209575317 рем.та т/о свiтлоф.експл.утр.дорiг;Д№СВ-21 22.03.21р.ДУ1 25.03.21 КБ-3;КБ-2в 30.07.21 зв№UA-2021-01-27-006520-с 22.03.21;В т.ч.ПДВ7097;67грн 05.08.2021 42 586.03
211568290 рем.та т/о свiтлоф.експл.утр.дорiг;Д№СВ-21 22.03.21р.ДУ1 25.03.21 КБ-3;КБ-2в 26.08.21 зв№UA-2021-01-27-006520-с 22.03.21;В т.ч.ПДВ56375;81грн 28.08.2021 338 254.85
214557613 рем.та т/о свiтлоф.експл.утр.дорiг;Д№СВ-21 22.03.21р.ДУ1 25.03.21 КБ-3;КБ-2в 28.09.21 зв№UA-2021-01-27-006520-с 22.03.21;В т.ч.ПДВ7097;67грн 30.09.2021 42 586.03
223807274 рем.та т/о свiтлоф.експл.утр.дорiг;Д№СВ-21 22.03.21р.ДУ1 25.03.21 КБ-3;КБ-2в 20.12.21 зв№UA-2021-01-27-006520-с 22.03.21;В т.ч.ПДВ22921;63грн 23.12.2021 137 529.80