Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему

Очікувана вартість:

9 366 582.00 UAH
з ПДВ.

Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ №33 по вул. Ніжинська, 40 м.Запоріжжя

Відкриті торги Торги не відбулися
UA-2017-03-15-001746-b 875006a35bb242e68ceb643e0e01d8a1
Зміни: Створено: Майданчик: prom.ua

Замовник:

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради / #37573094

Адреса:

69037, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 39-Б

Контакт:

Олена Іванишина
tender_uon@ukr.net
+380617086970
Період уточнень:
з по
Подача пропозицій:
з по
Аукціон:
з по
Визначення переможця:
з по
Мінімальний крок аукціону:
46 832.91 UAH. (0.50%)
1 скарга/вимога
Вимога
Дана відповідь
UA-2017-03-15-001746-b.b1
Не відповідність умовам тендерної документації
Згідно "Протоколу розгляду тендерних пропозицій №258 від 21.04.2017" в одному з пунктів Ви зазначаєте: "- всупереч вимогам пункту 3 таблиці 1 додатку 2 до тендерної документації учасником до складу тендерної пропозиції для підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів, зазначених у довідці, не в повному обсязі надані перелічені документи." На наш погляд всі необхідні документи надані. Вкажіть яких саме докумнтів не вистачає або внесіть зміни в Протокол розгляду № 258 від 21.04.2017 року про помилковість вашого рішення, що до цього пункту.
Згідно з протоколом розгляду № 258 від 21.04.2017 однією з причин відхилення Замовником було зазначено: всупереч вимогам п. 3 таблиці 1 додатку 2 до тендерної документації учасником до складу тендерної пропозиції для підтвердження наявності досвіду виконання аналогічних договорів, зазначених у довідці, не в повному обсязі надані перелічені документи. Зокрема, учаснику необхідно було надати наступні документи: довідку про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (их)* договору (ів); договір(и) відповідно до довідки (не менше одного – на вибір) з усіма додатковими угодами, що є його невід’ємними частинами; «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в); «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) відповідно до наданого (их) договору (ів); акт звірки взаємних розрахунків підрядника та замовника, підписаний сторонами та завірений печатками (у разі наявності); податкову накладну (для платників ПДВ), що підтверджує податкові зобов’язання підрядника за договором підряду, зазначеного у довідці; відгук(и) від замовника (ів) про належне виконання учасником договору(ів), зазначених у довідці. Проте, надані у складі тендерної пропозиції ТОВ «БК «ОЛТАК» документи стосовно підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів, не відповідають один одному в частині вартості виконаних робіт – по кожному із наданих договорів, що унеможливлює встановлення факту строків, якості, обсягу виконаних робіт та оплату податкових зобов’язань підрядника згідно з договором. Таким чином, тендерна пропозиція учасника ТОВ «БК «ОЛТАК» була відхилена, як така, що не відповідає умовам тендерної документації, у тому числі з причини надання не в повному обсязі документів для підтвердження наявності досвіду виконання аналогічних договорів, зазначених у довідці.
4 питання
Питання:
Відповідь:
Застосування норм ЕН11-23-5-СОУ та ЕН11-23-6-СОУ
У додатку № 1 до тендерної документації "Відомість обсягів робіт" у пунктах 112 та 113 застосованні норми СОУ, що відсутні у ліцензійних програмних комлексах (АВК5, ІВК). Чи обов'язкове їх застосування? Якщо так, то як дізнатися, хто розробив ці норми, щоб зв'язатися з розробником для узгодження їх застосування? Чи можливо врахувати витрати на виконання цих видів робіт (без урахування вартості матеріалів) як текстову позіцію?
Згідно з пунктом 4.3. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» до стандартів організацій України (в тому числі до галузевих кошторисних норм) належать кошторисні норми, які розробляються на спеціальні види робіт за відсутності відповідних норм у чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм. Норми застосовуються в тій організації або галузі, для якої вони розроблені. Ці норми можуть застосовуватися іншими організаціями за умови, що технологія та організація робіт згідно з проектними рішеннями, витрати трудових та матеріально-технічних ресурсів не відрізняються від прийнятих у відповідних нормах, передбачених стандартами організації України. При цьому, стандарти організації України (в тому числі галузеві кошторисні норми) не повинні суперечити державним стандартам або дублювати їх. Таким чином, застосування стандартів організацій України не обов’язкове, але – за відсутності ресурсних елементних кошторисних норм – можливе, за згодою власника даної норми. Для погодження застосування СОУ Д.2.2-37095763-001:2016 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування поліуретанового покриття спортивного майданчику, нанесення розмітки» надаємо необхідну інформацію щодо розробника та власника норми: розробник – ТОВ «НВФ «Інпроект», м. Київ, тел.: (044) 219-01-00, власник норми – ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики».
Питання:
Відповідь:
Забеспечення тендерної пропозиції
Про які дні календарні або робочі йдеться у забеспеченні?
Департамент освіти і науки Запорізької міської ради зазначає, що якщо мова ведеться про "дні", то це календарні дні. В іншому випадку, при зазначенні в тендерній документації "робочих днів" – робочі. Таким чином, строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен складати 90 календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій
Питання:
Відповідь:
Працівники
Просимо скасувати дискримінаційні та такі, що обмежують конкуренцію вимоги щодо підтвердження наявності працівників, а саме звіт за попередній звітній місяць про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України», Таблиця 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» з відміткою територіального органу доходів і зборів, або наданням квитанції про прийняття електронної звітності. Дискримінація складається в підтверджені наявності працівників у попередньому періоду, а не на момент подання пропозиції. А за умови, що ці зміни були внесені в останні дні місяця, коли вже неможливо прийняти на роботу достатню кількість працівників (кількість власного персоналу для робочих професій не повинна бути менше ніж 40% від загальної чисельності необхідної кількості працівників) у зв'язку з відсутністю об'єктів будівництва, фінансування з боку замовників, все це обмежує конкуренцію. Ми маємо можливість прийняти на роботу необхідну кількість кваліфікованих працівників та підтвердити їх працевлаштування іншим способом згідно законодавства, який не обмежує конкуренцію. Тому просимо скасувати ці вимоги щодо підтвердження наявності працівників.
Замовник відповідно до вимог ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII встановлює один або кілька кваліфікаційних критеріїв. При цьому, вид документа (документів) та перелік інформації, яка має в них міститися, визначається Замовником самостійно з урахуванням специфіки предмета закупівлі. Так, для підтвердження наявності в учасника торгів працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, під час закупівлі робіт з реконструкції елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків навчальних закладів м.Запоріжжя, Замовником вимагаються інформаційні довідки про інженерно-технічних працівників та працівників робочих професій з наданням підтверджуючих документів щодо наявності власних працівників робочих професій. Вимога щодо наявності власних працівників робітничих професій встановлена Замовником для підтвердження наявності в учасника торгів працівників в достатній кількості, наявності трудових відносин між працівниками та учасником торгів, що регулюються нормами Кодексу законів про працю. Відповідно до трудових взаємовідносин, оформлених згідно з трудовим законодавством, роботодавці – які у даному випадку виступають учасниками торгів – зобов’язані створювати безпечні умови праці на робочому місці, слідкувати за охороною праці, нести відповідальність у разі настання нещасних випадків, нести відповідальність за якість виконуваних робіт, зокрема за збереженням цілісності майна, що належить замовнику, виконання робіт у визначені Замовником строки. Строки виконання робіт для Замовника особливо важливі, оскільки виконання робіт передбачено на об’єктах, що безпосередньо пов’язані з навчальним процесом, і завершення яких необхідно здійснити до початку нового навчального року. Крім того, поняття «працівник» чітко визначено пп. 14.1.195 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України, а саме: працівник – це фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) відповідно до закону. У свою чергу, звітність за попередній звітній місяць про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України», Таблиця 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» наочно підтверджує факт укладання трудового договору між учасником та відповідним працівником.
У той же час, відповідно до укладених цивільно-правових договорів (договір підряду, договір про надання послуг тощо), роботодавець не є роботодавцем з юридичної точки зору, а лише замовником, а працівник є лише виконавцем, який надає послугу (виконує роботи) на свій ризик.
Отже, договори цивільно-правового характеру, не можуть бути підтвердженням наявності трудових взаємовідносин між учасником процедури закупівлі та його працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, як того вимагають положення статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII.
Таким чином, вимога Замовника, зазначена у тендерній документації, щодо наявності в учасника процедури закупівлі власного персоналу (або власного персоналу субпідрядної організації), зважаючи на специфіку предмета закупівлі, є цілком виправданою, не являється дискримінаційною, антиконкурентною вимогою та не суперечить нормам чинного законодавства України.
Питання:
Відповідь:
Об'єми робіт
В Додатку №1 до тендерної документації "Відомість обсягів робіт" у пункті 12(шифр РН20-41-1) вказано об'єми робіт по навантаженню сміття у розмірі - 3322,604 т. При цьому у розрахунку сміття вказан об'єм - 322,604 т. Який з данних об'ємів вважати вірним?
Правильний розрахунок – 322,604 т. Інше – помилково.

Предмети закупівлі:

Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ №33 по вул. Ніжинська, 40 м.Запоріжжя
1 раб.
9 366 582.00 UAH
9 366 582.00 UAH
9 366 582.00 UAH / раб.
45200000-9 — Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва
Строк поставки:
31.08.2017
Адреса поставки:
69067, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Ніжинська, 40

Учасники:

Назва   Дата Початкова пропозиція Кінцева пропозиція
ТОВ "ДУВК"
#23033723
Активна 9 356 908.89 UAH 9 356 908.89 UAH
- 0.00 UAH (0.0%)
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОЛТАК"
#34910086
Активна 9 104 234.04 UAH 9 104 234.04 UAH
- 0.00 UAH (0.0%)
ТОВ"Стройлидер"
#36604854
Активна 9 365 094.01 UAH 9 318 000.00 UAH
- 47 094.01 UAH (0.5%)

Протокол розкриття:

Назва   Дата Пропозиція
ТОВ "ДУВК"
#23033723
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД 9 356 908.89 UAH
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОЛТАК"
#34910086
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД 9 104 234.04 UAH
ТОВ"Стройлидер"
#36604854
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД 9 318 000.00 UAH