Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему

Очікувана вартість:

2 950 000.00 UAH
з ПДВ.

Сума договорів:

2 664 900.00 UAH

Економія:

9.66%

Встановлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху

Відкриті торги Завершена
UA-2016-08-25-000890-c 59c43a6672cc46a58b5228048f4abf85
Зміни: Створено: Майданчик: e-tender.biz

Замовник:

Комунальне підприємство "Дніпродорсервіс" Дніпровської міської ради / #32835620

Адреса:

49006, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 20

Контакт:

Хачікян Маріам Петросівна
dneprodorzvit@ukr.net
3720274
Встановлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху
Період уточнень:
з по
Подача пропозицій:
з по
Визначення переможця:
з по
Мінімальний крок аукціону:
40 000.00 UAH. (1.36%)
1 скарга/вимога
Вимога
Вирішена
UA-2016-08-25-000890-c.b1
Вимога до замовника
У відповідності до ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі.
1. Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів встановлено, що забезпеченням тендерної пропозиції є «Електронна банківська гарантія».
Водночас в п. 2 Розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерній документації (далі – ТД) визначено, що забезпечення тендерної пропозиції вимагається у вигляді перерахування коштів на реєстраційний рахунок замовника ( не пізніше ніж за 1 день до дати розкриття тендерних пропозицій).
Таким чином, в оголошенні та тендерній документації встановлено взаємовиключні види забезпечення тендерної пропозиції.
У відповідності до п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону забезпечення тендерної пропозиції це - надання забезпечення виконання зобов’язань учасника перед замовником, що виникли у зв’язку з поданням тендерної пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія.
Таким чином Закон передбачає, що забезпечення тендерної пропозиції можливе виключно у вигляді гарантії.
Як наслідок, Замовник встановивши вимогу, що забезпечення пропозицій надається шляхом перерахування коштів на реєстраційний рахунок замовника, встановив вимоги, що суперечать Закону, а отже порушив норми Закону і має усунути допущенні порушення шляхом визначення в змісті тендерної пропозиції порядку та умов надання забезпечення пропозиції у вигляді гарантії.
2. В п. 4.3 Розділу «Загальні положення» ТД передбачено, що у тендерній пропозиції надається розрахунок вартості бажано у програмному комплексі АВК у версіях, що є чинними на момент підготовки пропозицій, або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) (ДСТУ) та калькуляції з урахування всіх витрат, а також розрахунки по кожній марки автотранспорту та механізмів, задіяних на наданні (виконанні) послуг( робіт).
Просимо роз’яснити який мінімально необхідний обсяг послуг( робіт) має бути відображений в калькуляції всіх витрат, а також в розрахунках по кожній марці автотранспорту та механізмів, задіяних на наданні (виконанні) послуг( робіт).
3. в п. 1 Розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» зазначено, що повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів _____________ (замовником зазначається відповідний документ).
Просимо роз’яснити, чи буде вважатись належним виконанням вищезазначеної вимоги, надання лише одного документу з перелічених вище.
4. Відповідно п. 5.1 Розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції», учасник повинен відповідати наступним кваліфікаційним критеріям:
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;
- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).
Водночас в ч. 2 ст. 16 Закону передбачено, що Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.
Таким чином Закон не передбачає можливості встановлення такого кваліфікаційного критерію як наявність фінансової спроможності.
Як наслідок, Замовник встановив вимогу, що суперечать Закону, а отже порушив норми Закону і має усунути допущенні порушення.
5. В п. 6.2.1. Розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» зазначено, що інформація щодо підтвердження відповідності товару вимогам документації конкурсних торгів повинна містити:
- детальний опис основних технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію товару з використанням чинних міжнародних або національних стандартів, норм та правил.
5.1. Просимо роз’яснити який обсяг інформації є мінімальним, щоб вважати опис детальним для технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.
5.2. Просимо роз’яснити який обсяг інформації є мінімальним при посиланні на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію товару з використанням чинних міжнародних або національних стандартів, норм та правил.
6. В п. 6.2.1. Розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» зазначено, що інформація щодо підтвердження відповідності товару вимогам документації конкурсних торгів повинна містити:
- сертифікат відповідності та паспорт якості заводу – виробника.
Прелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 28 від 01.02.2005. При цьому в змісті зазначеного Переліку не передбачено, що пристрої примусового зниження швидкості та дорожні знаки підлягають обов’язковій сертифікації.
Враховуючи зазначене, вимога про надання сертифікату відповідності обмежує коло потенційних учасників які не мають відповідного сертифікату в силу його необов’язковості.
Окрім зазначеного, вимога про надання паспорту якості заводу – виробника, обмежує можливість участі учасників які не мають товару, на момент подання пропозиції, що входить до предмету закупівлі і як наслідок не можуть надати паспорт якості заводу – виробника, так-як вказаний паспорт надається на готову продукцію.
Враховуючи вищезазначене, просимо виключити дискримінаційні вимоги про надання сертифікату відповідності та паспорту якості заводу – виробника, зі змісту ТД.
7. В п. 6.2.1. Розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» зазначено:
«Керуючись п. 7 ст. 28 Закону України «Про здійснення державних закупівель», Замовник вимагає підтвердження відповідності елементів примусового зниження швидкості, постачання яких планується, вимогам ДСТУ 4123:2006. Для такого підтвердження, учасники, не пізніше часу та дати встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів, повинні надати зразки двох елементів примусового зниження швидкості (кінцевий та основний з засобами кріплення), які плануються до постачання (далі - Зразок). До зворотньої сторони Зразка повинен бути приклеєний аркуш паперу формату А-4 з поясненням до Зразка (повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, найменування, марка, артикул Зразка тощо.). Засоби кріплення Зразка (один комплект) надаються окермо, поміщені в пакети з полімерного матеріалу разом з окермим поясненням до засобу кріплення (повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів).
Надані Зразки будуть вважатись частиною пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі. З метою підтвердження відповідністі Зразків вимогам ДСТУ 4123:2006 Замовник має право замовити відповідне дослідження. У разі не відповідності якісних та технічних характеристик Зразка тій інформаці (технічним та якісним характеристикам), яка надана учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів, або їх не надання, така пропозиція буде вважаться такою, що містить недостовірну інформацію, що є суттєво при визначенні результатів процедури закупівлі.»
Звертаємо Вашу увагу, що Закон України «Про здійснення державних закупівель», - ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ. У зв’язку з чим посилання на норми недіючого законодавства неправомірне.
При цьому ЗУ «Про публічні закупівлі» не передбачає можливості надання зразків в електронних торгах.
Як наслідок, Замовник встановив вимогу, що суперечать Закону, а отже порушив норми Закону і має усунути допущенні порушення.
8. В п. 6.2.1. Розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» зазначено:
«Фотометричні та кольорометричні характеристики світлоповертаючої плівки повинні відповідають вимогам п. 5.4.4 ДСТУ 4100-2014. Плівка повністю повинна прилягати до основи, щоб неможливо було її відірвати без пошкодження, а також відклеїти при згинанні на 90° основи шириною 10 мм. Плівки повинні мати підвищену стійкість до механічних пошкоджень та гарантійний термін не менше 10 років.»
Однак, на нормативному рівні не встановлено гарантійний термін, не менше 10 років, окремо для плівки. ЗгідноДСТУ 4100-2014, гарантійний термін встановлюється в цілому на знак.
Як наслідок, Замовник встановив вимогу, що суперечать нормативним документам, а отже порушив норми Закону і має усунути допущенні порушення.
9. Форма тендерної пропозиції, яка викладена в Додатку №1 до ТД, не відповідає вимогам закону «Про публічні закупівлі», зокрема в частині строків укладення договору.
Як наслідок, Замовник встановив вимогу, що суперечать Закону, а отже порушив норми Закону і має усунути допущенні порушення.
Згідно до ч.1 ст.23 ЗУ "Про публічні закупівлі", надаємо відповідь
1 питання
Питання:
Питання
У відповідності до ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі.

1.«ТЕХНІЧНІ УМОВИ. Встановлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху» тендерної документації (нова редакція тендерної документації) мають вимогу: «Дорожні знаки 1.11 , 3.29 та 5.35.1 виготовляються з світлоповертаючої плівки серії 3900 , тип 2 (високоінтенсивна) оптична система- мікропризма. Лицьова частина знаку має бути виготовлена методом аплікації в наступній комбінації плівок:

3930-біла

3932- червона
Фотометричні та кольорометричні характеристики світлоповертаючої плівки повинні відповідають вимогам п. 5.4.4 ДСТУ 4100-2014. Плівка повністю повинна прилягати до основи, щоб неможливо було її відірвати без пошкодження. Гарантія для знаків, виготовлених із застосуванням світлоповертальної плівки типу 2 – не менше ніж 10 років від дати введення в експлуатацію.».

Відповідно до аб.3.п.2 ст22. Закону Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим, а специфікація повинна містити вираз "або еквівалент".

На теперішній час при визначені класу світлоповертаючої плівки, серії 3900, 3930, 3932 використовує лише один вироник, а саме «ЗМ».

Просимо надати роз'ясненя чи буде відхілена пропозиція учасника, якщо при виготолені знаків використовується плівка іншого виробника (яка повністю відповідає вимогам ДСТУ 4100-2014), але не торгової марки «3М».
Пропозиція відхилена не буде, якщо плівка відповідатиме ДСТУ 4100 - 2014.
Встановлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху
Завершений / 2 950 000.00 UAH
1 / 5 / 1
Аукціон:
з по

Предмети закупівлі:

Встановлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху
1 раб.
2 950 000.00 UAH
2 950 000.00 UAH
2 950 000.00 UAH / раб.
45233150-5 — Встановлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху
Строк поставки:
26.09.2016 - 31.01.2017
Адреса поставки:
49006, Україна, Дніпропетровська область, Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, будинок 20.

Учасники:

Назва   Дата Початкова пропозиція Кінцева пропозиція
ТОВ "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ"
#35591478
Активна 2 949 680.00 UAH 2 690 000.00 UAH
- 259 680.00 UAH (8.8%)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЗИНОПЛАСТ"
#34611042
Активна 2 810 466.00 UAH 2 664 900.00 UAH
- 145 566.00 UAH (5.2%)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорекс-Безпека руху"
#34892518
Активна 2 949 996.00 UAH 2 949 996.00 UAH
- 0.00 UAH (0.0%)
ТОВ Євро Знак
#40080558
Активна 2 850 674.40 UAH 2 850 674.40 UAH
- 0.00 UAH (0.0%)
ТОВ "ЮСТ"
#30439872
Активна 2 876 894.74 UAH 2 665 000.00 UAH
- 211 894.74 UAH (7.4%)

Протокол розкриття:

Назва   Дата Пропозиція
ТОВ Резинопласт
#34611042
Переможець 2 664 900.00 UAH

Договори:

Назва   Дата Вартість
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЗИНОПЛАСТ"
#34611042
Завершено 2 664 900.00 UAH

Виконання договору:

Строк дії: 10.10.2016 - 31.12.2016
Оплачено: 2 664 900.00 UAH
Додаткові угоди
Номер угоди: 10
Дата підписання:
Дата публікації:
Причина: Зміна сторонніх показників
Опис: Внесення уточнень у зв'язку з допущеною технічною помилкою
Документи: