Закупівлі Увійти Про систему
ПРАТ РОСАВА
#30253385
ПРАТ "РОСАВА"
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 91
2012 2013 2014 2016 2017

Основна інформація

Назва ПРАТ РОСАВА
ЄДРПОУ 30253385
Адреса Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 91
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №759325
Дата державної реєстрації 07.12.1998
Середня кількість працівників 3 627
Орган управління
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"
МФО: 300012
Номер рахунку: 26005601002817
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"
МФО: 300012
Номер рахунку: 26005601002817

Посадові особи

ПІБ КОВТУН ЮРІЙ ЯКОВИЧ
Посада Ревізор акціонерного товариства
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1959 (60 років)
Освіта вища
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи Начальник бюро внутрішнього аудиту ПРАТ "РОСАВА"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. ЗНепогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 10 років. Попередні посади: Начальник бюро внутрішнього аудиту ПРАТ "РОСАВА".
ПІБ БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Посада Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1965 (54 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Заступник директора ТОВ "ВАЛСА ГТВ"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Наглядову раду та контрактом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась згідно контракту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 6 років. Попередні посади: Заступник директора ТОВ "ВАЛСА ГТВ".
ПІБ ДЬОМІНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
Посада Член Правління
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1973 (46 років)
Освіта вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Директор з персоналу та адміністрування ПРАТ "РОСАВА"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 8 років. Попередні посади: Директор з персоналу та адміністрування ПРАТ "РОСАВА".
ПІБ ДЯДЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 3 рокм
Паспортні дані
Рік народження 1971 (48 років)
Освіта вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Директор з охорони праці та екології ПРАТ "РОСАВА"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Наглядову раду.. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 6 років. Попередні посади: Директор з охорони праці та екології ПРАТ "РОСАВА".
ПІБ КУПОВА ЛЮДМИЛА ЄГОРІВНА
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1951 (68 років)
Освіта вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Начальник ПЕВ ПРАТ "РОСАВА"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Наглядову раду . Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 6 років. Попередні посади: Начальник ПЕВ ПРАТ "РОСАВА".
ПІБ ДАЛІБА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Посада Голова правління - генеральний директор
Дата вступу на посаду і термін 20.08.2014 - не визначено
Паспортні дані
Рік народження 1969 (50 років)
Освіта вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Технічний директор ПРАТ "РОСАВА"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією, Статутом та контрактом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась згідно контракту. Призначено рішенням Наглядової ради (протокол №188) від 20.08.2014 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 8 років. Попередні посади: Технічний директор ПРАТ "РОСАВА".
ПІБ СЕРДЮКОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА.
Посада Член Правління
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1958 (61 рік)
Освіта вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер ПРАТ "РОСАВА".
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 8 років. Попередні посади: Головний бухгалтер ПРАТ "РОСАВА".
ПІБ МЕГЕДЬ ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА
Посада Член Правління
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1974 (45 років)
Освіта вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Заступник комерційного директора з маркетингу ПРАТ "РОСАВА"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 7 років. Попередні посади: Заступник комерційного директора з маркетингу ПРАТ "РОСАВА".
ПІБ БЕЖАНОВ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ
Посада Член Правління
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1965 (54 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Директор з постачання ПРАТ "РОСАВА".
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 8 років. Попередні посади: Директор з постачання ПРАТ "РОСАВА".
ПІБ БАЛАН ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1971 (48 років)
Освіта вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Заступник начальника ПЕВ ПРАТ "РОСАВА"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом тп положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 6 років. Попередні посади: Заступник начальника ПЕВ ПРАТ "РОСАВА".
ПІБ ЛОГВИНЕНКО ІГОР ГРИГОРОВИЧ
Посада Член Правління
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1966 (53 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Технічний директор ПРАТ "РОСАВА".
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 8 років. Попередні посади: Технічний директор ПРАТ "РОСАВА".

Ліцензии

Вид діяльності Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання
Серія і номер АВ №577921
Видана Державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки
Дата видачі 20.05.2011
Дата закінчення 09.08.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): д/н
Вид діяльності Розроблення. Виробництво. Виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
Серія і номер АВ №582767
Видана Державний комітет з питань контролю за наркотиками
Дата видачі 20.05.2011
Дата закінчення 04.02.2016
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): д/н
Вид діяльності Експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування матриць
Серія і номер АВ №613745
Видана Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Дата видачі 11.07.2013
Дата закінчення 10.07.2016
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): д/н
Вид діяльності Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єкта
Серія і номер АГ №595470
Видана Державна інспекція техногенної безпеки України
Дата видачі 11.08.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії ліцензії необмежений.
Вид діяльності Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі до 10000 номерів з правом технічного обслуговуваннята експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території м. Біла Церква
Серія і номер АЕ №299995
Видана Національна комісія, що здійснює державне ругулювання у сфері зв'язку та інформатизації
Дата видачі 02.09.2015
Дата закінчення 19.12.2020
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): д/н
Вид діяльності Митна брокерська діяльність
Серія і номер АЕ №523312
Видана Державна фіскальна служба України
Дата видачі 03.10.2014
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії ліцензії необмежений.

Участь у створенні юридичних осіб

ЄДРПОУ 05389959
Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ"
Примітки Пакет акцій.
ЄДРПОУ 05407737
Назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
Примітки Пакет акцій.
ЄДРПОУ 05593453
Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ"
Примітки Пакет акцій.
ЄДРПОУ 21626809
Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА"
Примітки Пакет акцій.
ЄДРПОУ 24734497
Примітки Пакет акцій.
ЄДРПОУ 30664834
Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
Примітки Пакет акцій.
ЄДРПОУ 32160895
Примітки Пакет акцій.
ЄДРПОУ 32688365
Назва ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦХІММАШ"
Примітки Пакет акцій.
ЄДРПОУ 33102525
Назва ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОЕНЕРГОСПЕЦСЕРВІС"
Примітки Пакет акцій.
ЄДРПОУ 36211094
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РОСАВА"
Примітки внесок у статутний (складений) капітал товариства.
ЄДРПОУ 36969807
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСАВА-БРОК"
Примітки Внесок у статутний (складений) капітал товариства.
ЄДРПОУ 37736449
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА КОГЕНЕРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
Примітки Внесок у статутний (складений) капітал товариства.

Власники великих пакетів акцій

Назва Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІС-РУДА"
ЄДРПОУ 34526544
Адреса Україна, с. Визирка, Чапаєва, 50
Кількість акцій 13 997 300 000 шт.
Частка акцій 13.402%
ПІБ ФІЗИЧНА ОСОБА
Частка акцій 0%