Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (34)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХІНВЕНТ"

#23793730

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХІНВЕНТ"
ЄДРПОУ 23793730
Адреса вул. Іванова, Б. 2А, м. Запоріжжя, Шевченківський р-н, Запорiзька область, 69068, (061)720-45-55
(КОАТУУ 2310137500)
Номер свідоцтва про реєстрацію Серія А01 №029723
Дата державної реєстрації 05.07.1996
Середня кількість працівників 5
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
МФО: 334851
Номер рахунку: 26003962508512
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публічне акціонерне товариство "МОТОР-БАНК"
МФО: 313009
Номер рахунку: 26002002006735
Контакти
+38 (061) 720-45-55
bellei@comint.net

Посадові особи

Ім'я Посада
Лунін Віктор Олексійович Ревізор акціонерного товариства
Рік народження 1952 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - на 5 років по 27.04.2022 р.
Освіта Вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи АТ "МОТОР СІЧ", фінансовий директор
Примітки Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснює ревізор, який обирається загальними зборами акціонерів строком на п’ять років. Ревізор має повноваження та виконує обов'язки вiдповiдно до дiючого законодавства України, Статуту ПрАТ "ТЕХІНВЕНТ" і положення про ревізора Товариства. Ревізор зобов’язаний: дотримуватись встановленого в товаристві режиму комерційної таємниці відносно документів, доступ до яких він має в силу своїх повноважень; не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської; негайно інформувати наглядову раду про наявність у ревізора заінтересованості у вчиненні товариством правочину або конфлікту інтересів. При здійсненні перевірок (ревізій) ревізор повинен належним чином вивчати всі документи, що мають відношення до предмету перевірки (ревізії). Ревізор для реалізації своїх функцій має право витребувати у органів товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності товариства. Ревізор має також інші права та обов'язки, викладені в положенні про ревізора товариства. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальними зборами від 27.04.2017 року (Протокол №1/17) були прийняти рішення про: припинення повноважень Ревізора Луніна Віктора Олексійовича у зв'язку із закінченням п'ятирічного строку, на який його було обрано зборами Товариства; обрання Ревізором Товариства строком на п'ять років, а саме з 27.04.2017 р. по 27.04.2022 р. Луніна Віктора Олексійовича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 35 років. Попередні посади: АТ "МОТОР СІЧ", фiнансовий директор. Посади на інших підприємствах: голова ревізійної комісії ТОВ "Туристична компанія "Тревел Січ" (місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, вул. Копьонкіна, буд. 54). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Гарант Інвест Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2015 - на 3 роки по 25.04.2018 р.
Паспортні дані 32013602
Примітки Повноваження голови наглядової ради дійсні з моменту його обрання на першому засіданні наглядової ради. Голова наглядової ради здійснює: організацію проведення засідань наглядової ради; підготовку протоколів засідань наглядової ради; представництво наглядової ради в процесі взаємодії з іншими органами товариства; функції голови зборів акціонерів; інші дії, необхідні для здійснення повноважень наглядовою радою товариства. Голова наглядової ради виконує обов'язки вiдповiдно до діючого законодавства, розділу 11 "Наглядова рада" Статуту ПрАТ "ТЕХІНВЕНТ" і положення про наглядову раду Товариства. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. ТОВ "ГАРАНТ ІНВЕСТ" є акціонером Ттовариства. Представником ТОВ "ГАРАНТ ІНВЕСТ" згідно довіреності виступає Фофанов Я.Л. (попередня посада - провідний юристконсульт АТ "МОТОР СІЧ", стаж роботи - 15 років, освіта - вища, рік народження - 1981 р., посади на будь-яких інших підприємтсвах не обіймає). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини представник ТОВ "ГАРАНТ ІНВЕСТ" не має. Представник ТОВ "ГАРАНТ ІНВЕСТ" не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Гарант Інвест' Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2015 - на 3 роки по 25.04.2018 р.
Паспортні дані 32013602
Примітки Повноваження голови наглядової ради дійсні з моменту його обрання на першому засіданні наглядової ради. Голова наглядової ради здійснює: організацію проведення засідань наглядової ради; підготовку протоколів засідань наглядової ради; представництво наглядової ради в процесі взаємодії з іншими органами товариства; функції голови зборів акціонерів; інші дії, необхідні для здійснення повноважень наглядовою радою товариства. Голова наглядової ради виконує обов'язки вiдповiдно до діючого законодавства, розділу 11 "Наглядова рада" Статуту ПрАТ "ТЕХІНВЕНТ" і положення про наглядову раду Товариства. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. ТОВ "ГАРАНТ ІНВЕСТ" є акціонером Ттовариства. Представником ТОВ "ГАРАНТ ІНВЕСТ" згідно довіреності виступає Фофанов Я.Л. (попередня посада - провідний юристконсульт АТ "МОТОР СІЧ", стаж роботи - 15 років, освіта - вища, рік народження - 1981 р., посади на будь-яких інших підприємтсвах не обіймає). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини представник ТОВ "ГАРАНТ ІНВЕСТ" не має. Представник ТОВ "ГАРАНТ ІНВЕСТ" не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Височін Дмитро Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1978 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2015 - на 3 роки по 25.04.2018 р.
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ТОВ "Гарант Інвест", директор
Примітки Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування строком на три роки. Члени Наглядової ради мають повноваження та виконують обов'язки вiдповiдно до дiючого законодавства України, розділу 11 "Наглядова рада" Статуту ПрАТ "ТЕХІНВЕНТ" і положення про наглядову раду Товариства. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є незалежним директором. Загальний стаж роботи – 17 років. Попередні посади: ТОВ "Гарант Інвест", директор. Посади на інших підприємствах: директор ТОВ "Гарант Інвест" (69068, м. Запорiжжя, вул. Вересаєва, 3), заступник директора ПАТ "Шліфверст" (69068, м.Запоріжжя, вул.Вересаєва, 3). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Ратко Сергій Георгійович Член Наглядової ради
Рік народження 1955 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2015 - на 3 роки по 25.04.2018 р.
Освіта Вища
Стаж роботи 46 років
Попередне місце роботи ТОВ "ВЕЛЕС ЗАПОРІЖЖЯ 2012", директор
Примітки Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування строком на три роки. Члени Наглядової ради мають повноваження та виконують обов'язки вiдповiдно до дiючого законодавства України, розділу 11 "Наглядова рада" Статуту ПрАТ "ТЕХІНВЕНТ" і положення про наглядову раду товариства. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Посадова особа є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 46 років. Попередні посади: начальник загального відділу ТДВ "СК "Мотор-Гарант", директор ТОВ "ВЕЛЕС ЗАПОРІЖЖЯ 2012". Посади на інших підприємствах: директор ТОВ "ВЕЛЕС ЗАПОРІЖЖЯ 2012" (69014, м.Зпоріжжя, вул.Волзька,27); директор ТОВ "Полігон-Елітсервіс"(69014, м. Запорiжжя, вул.Волзька, 27), директор ТОВ "Базис-Запоріжжя" (69014, м.Запоріжжя, вул.Волзька, 27), директор ТОВ "Стафф-Компані" (69002, м.Запоріжжя, пр.Леніна/вул. Леппіка, 68/24). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Геращенко Наталя Юріївна Головний бухгалтер
Рік народження 1983 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.11.2016 - на невизначений термін
Освіта Вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи ПП "Торговий дім "Чаплинські сири", головний бухгалтер
Примітки Головний бухгалтер відповідає за організацію та контроль ведення бухгалтерського, фінансового та податкового обліку згідно чинного законодавства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 14 років. Попередні посади: ТОВ "Південний електроремонтний завод", головний бухгалтер; ПП "Торговий дім "Чаплинські сири", головний бухгалтер. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Буренко Сергій Олександрович Директор
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 07.09.2017 - на 5 років з 07.09.2017 р. по 06.09.2022 р.
Освіта Вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи ПАТ "Запорізький рибокомбінат", член правління; ПрАТ "Техінвент", директор
Примітки Директор представляє інтереси Товариства у правовідносинах з третіми особами та має право вчиняти дії від імені товариства без довіреності, в тому числі підписувати договори. В межах своїх повноважень, передбачених Статутом, директор видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками товариства. Директор має право делегувати представлення інтересів товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності як в Україні, так і за кордоном та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, а також судових органах іншим особам на підставі довіреності. Директор виконує обов'язки вiдповiдно до діючого законодавства України, ст. 51 "Компетенція директора" Статуту ПрАТ "ТЕХІНВЕНТ", а також контракту, що укладається з директором. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. 07 вересня 2017 року Наглядовою радою (Протокол№5/17Н) були прийняті рішення про: припинення повноважень Директора Товариства Буренко Сергія Олександровича у зв'язку з тим, що передбачений Статутом Товариства п'ятирічний строк, на який його дуло обрано на посаду закінчився; обрання на посаду Директора Товариства Буренко Сергія Олександровича строком на п'ять років, а саме з 07.09.2017 р. по 06.09.2022 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 38 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Техінвент", директор. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
01053960017 АТ "Фіат Партечіпаціоні" (Італія) / #0000000000 570 шт 38.62%
Адреса ІТАЛІЯ, м. Турин, Ніцца, буд.250
ОС385154 Компанія "ДЖЕОФОРД ЕлЕлПі"(Великобританія) / #0000000000 360 шт 24.39%
Адреса ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, Лондон, 7/11, Парк Роял
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» / #31154435 253 шт 17.14%
Адреса м.Запоріжжя, вул.Вересаєва, буд.3
792582 Компанія "ТАБЕРНУС КОРП." (Панама) / #0000000000 227 шт 15.38%
Адреса ПАНАМА, м.Панама, вулиця 50, оф. офіс 1801