Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) Перевірки (8)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСТА-ЦЕНТР"

#23073489

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСТА-ЦЕНТР"
ЄДРПОУ 23073489
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №059797
Дата державної реєстрації 29.06.2009
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
МФО: 300614
Номер рахунку: 26005000006148
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
МФО: 300614
Номер рахунку: 26005000006148
Контакти
+38 (056) 231-11-55
inna@nac-ista.dp.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Оберон-Центр' В Особі Котенко Таміли Миколаївни Голова Ревiзiйної комiсiї
Паспортні дані 20040378
Примітки Акцiонер Товариства - юридична особа ТОВ "Оберон-центр" уповноважив Котенко Т.М. представляти iнтереси у складi членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається Загальними Зборами акцiонерiв Товариства. Непогашеної судимости не має.
Пат 'Закритий Недиверсифікований Інвестиційний Фонд 'Сова' В Особі Свинарчука Олега Володимировича Член Наглядової ради
Паспортні дані 34294419
Примітки Акцiонер товариства - юридична особа ПАТ "Закритий недиверсифiкований iнвестицiйний фонд "Сова" . представляти iнтереси у складi членiв Наглядової Ради.
Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi
Фонд Державного Майна України В Особі Очаковського Олександра Юрійовича Член Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Паспортні дані 00032945
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи з 2007р. - головний спецiалiст управлiння мiжнародних майнових вiдносин та iнвестицiйної дiяльностi Фонду державного майна України.
Примітки Акцiонер Товариства - юридична особа ФДМУ, уповноважив Очаковського О.Ю. представляти iнтереси у складi членiв Наглядової Ради.
Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi.
Зазначена особа непогашеної судимостi не має.Дана особа винагород не отримувала.
Мєркова Марія Антонівна Член Наглядової ради
Рік народження 1953 р. н. (70 років)
Паспортні дані АЕ, 491626, 26.02.1997, Красногвардiйським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта вища економiчна
Примітки Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi
Пат 'Закритий Недиверсифікований Інвестиційний Фонд 'Сова' В Особі Свинарчука Олега Володимировича Член наглядової ради
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Паспортні дані 34294419
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи З 2007р. - президент корпорацiїї "Богдан"
Примітки Акцiонер товариства - юридична особа ПАТ "Закритий недиверсифiкований iнвестицiйний фонд "Сова" уповноважив Свинарчука О.В. представляти iнтереси у складi членiв Наглядової Ради.
Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi
Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Дана особа винагород не отримувала.
Тов 'Оберон-Центр' В Особі Зіміна Олега Петровича Голова наглядової ради
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Паспортні дані 20040378
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Зiмiн Олег Петрович, паспорт серiї СО 401841 вiд 06.04.2001 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi займала дана особа: з 2002р. – голова Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Iста-центр»; з 01.06. 2006р. – член виконавчої дирекцiї закритого акцiонерного товариства «Український промислово-iнвестицiйний концерн»; з 02.07.2012р. – голова товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Днiпропетровський дослiдний завод «Енергоавтоматика».
Зiмiн Олег Петрович не володiє часткою в статутному капiталi Приватного акцiонерного товариства "Iста-центр".
Примітки Акцiонер Товариства - юридична особа Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-центр" уповноважив Зiмiна О.П. як представника у складi Наглядової Ради Товариства i був обраний Головою Наглядової Ради у 2012 р.
Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi.
Дана особа винагород не отримувала.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Оберон-Центр' В Особі Зіміна Олега Петровича Голова Наглядової ради
Паспортні дані 20040378
Примітки Акцiонер Товариства - юридична особа Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-центр" уповноважив Зiмiна О.П. як представника у складi Наглядової Ради Товариства i був обраний Головою Наглядової Ради у 2012 р.
Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi
Рєзнік Галина Василівна Член правлiння
Паспортні дані ВА, 959136, 23.09.1997, Селидiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл
Освіта вища юридична
Примітки Члени Правлiння Товариства виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства та, цього Положення, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства i Наглядової Ради Товариства. Непогашеної судимостi не має.
Резнік Галина Василівна член првлiння
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Паспортні дані ВА , 959136 , 23.09.1997, Селидiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл
Освіта вища юридична
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи З 2009 р. - заступник голови правлiння по правовим питанням ПрАТ "Iста-центр".
Примітки Члени Правлiння Товариства виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства та цього Положення, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства i Наглядової Ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дана особа винагород не отримувала.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Укравтозапчастина' В Особі Амер Олени Миколаївни Член Ревiзiйної комiсiї
Паспортні дані 30722204
Примітки Акцiонер Товариства - юридична особа ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" уповноважив Амер О.М. представляти iнтереси у складi членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним Зборам акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства. Непогашеної судимости немає
Мєрков Андрій Миколайович Член правлiння
Паспортні дані АЕ , 491629 , 26.02.1997, Красногвардiйським РВ УМВД України в Днiпропетровський обл
Освіта вища економiчна
Примітки Члени Правлiння Товариства виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства та, цього Положення, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства i Наглядової Ради Товариства. Непогашеної судимостi не має.
Привалов Володимир Миколайович Член наглядової ради
Рік народження 1946 р. н. (77 років)
Паспортні дані АК , 333439 , 10.09.1998, 1998 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта вища технiчна
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи з 2002р по 2012р.- член Наглядової ради ПрАТ «Iста-центр».
Примітки Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Дана особа винагород не отримувала.
Фонд Державного Майна України В Особі Очаковького Олександра Юрійовича Член Наглядової ради
Паспортні дані 00032945
Примітки Акцiонер Товариства - юридична особа ФДМУ, уповноважив Очаковського О.Ю. представляти iнтереси у складi членiв Наглядової Ради.
Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi.
Бердник Олександра Василівна Головний бухгалтер
Рік народження 1953 р. н. (70 років)
Паспортні дані АН, 250449, 23.07.1998, Жовтневим РВДМУУМВС України у Днiпропетровськiй обл
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи З 01.10.2002р. по 29.06.12 - головний бухгалтер ТОВ "Оберон-центр";
З 02.07.2012р. - головний бухгалтер ПрАТ "Iста-центр"
Примітки Головний бухгалтер товариства забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзовувати контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, пов’язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Дана особа винагород не отримувала.
Привалов Володимир Миколайович Член Наглядової ради
Рік народження 1946 р. н. (77 років)
Паспортні дані АК , 333439, 10.09.1998, Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта вища технiчна
Примітки Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi
Копилов Михайло Віталійович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1958 р. н. (65 років)
Паспортні дані АН , 746946, Днiпропетровським ГВ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта вища економiчна
Примітки Акцiонер Товариства - фiзична особа Копилов Михайло Вiталiйович був обраний до складу членiв Ревiзiйної комiсiї.
Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним Зборам акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства. Непогашеної судимости немає.
Мєрков Андрій Миколайович Член правлiння
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Паспортні дані АЕ , 491629 , 26.02.1997, Красногвардiйським РВ УМВД України в Днiпропетровський обл
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи З 2007р. - начальник планово-економiчного вiддiлу ПрАТ "Iста-центр".
Примітки Члени Правлiння Товариства виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства та цього Положення, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства i Наглядової Ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Дана особа винагород не отримувала.
Ковальчук Володимир Петрович Голова правлiння
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Паспортні дані СН, 362105, 06.12.1996, Харкiвським РУ ГУ МВС України у м. Києвi
Освіта вища юридична
Примітки Голова Правлiння здiйснює оперативне керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв, всiх структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно до рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради та Правлiння Товариства. Непогашеної судимостi не має.

Ліцензії

Дата  
338 08.02.2011 Заготiвля, переробка металобрухту кольорових металiв
Орган ліцензування Мiнiстерство промисловостi України
Дата видачі 08.02.2011
Опис Буде продовжено строк дiїї цiєї Лiцензiї.
68 11.08.2011 Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), використання прекурсорiв (списку 2 таблиця IV) "перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"
Орган ліцензування Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками
Дата видачі 11.08.2011
Опис Буде продовжено строк дiїї цiєї Лiцензiї.
72 09.11.2010 Виробництво хiмiчних джерел струму
Орган ліцензування Мiнiстерство промисловостi України
Дата видачі 09.11.2010
Опис Буде продовжено строк дiїї цiєї Лiцензiї.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО" #20197074
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, Сєрова,4
Діятельність аудитоська фiрма
Ліцензія
№ 2868
АПУ
з 23.04.2002
Контакти 056-3703044, 056-3703044
Примітки Пiдприємство не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.
Публичне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй

України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, Б.Грiнченка, 3
Діятельність депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ№581322
НКЦПФРУ
з 19.09.2006
Контакти 044 2791213, 044 2791213
Примітки Пiдприємсто не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.
Акцiонерне товариство "ОТП Банк" #21685166
Адреса 01033, Україна, м. Київ, Жилянська, 43
Діятельність Зберiгач цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ№470725
НКЦПФРУ
з 07.09.2009
Контакти 044 4900564, 044 4900564
Примітки Пiдприємство не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.
Товариство з обмеженою выдповыдальныстю Рейтингове агентство "IBI-Рейтинг #33262696
Адреса 03680, Україна, м. Київ, Горького, 172
Діятельність рейтингове агенство
Ліцензія
№ № 3
НКЦПФРУ
з 12.04.2010
Контакти 044 3629084, 044 3629084
Примітки Пiдприємство не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО" #20197074
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, Сєрова,4
Діятельність аудитоська фiрма
Ліцензія
№ 2868
АПУ
з 23.04.2002
Контакти 056-3703044, 056-3703044
Примітки Пiдприємство не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.
Публичне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй

України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, Б.Грiнченка, 3
Діятельність депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ№581322
НКЦПФРУ
з 19.09.2006
Контакти 044 2791213, 044 2791213
Примітки Пiдприємсто не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.
Акцiонерне товариство "ОТП Банк" #21685166
Адреса 01033, Україна, м. Київ, Жилянська, 43
Діятельність Зберiгач цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ№470725
НКЦПФРУ
з 07.09.2009
Контакти 044 4900564, 044 4900564
Примітки Пiдприємство не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.
Товариство з обмеженою выдповыдальныстю Рейтингове агентство "IBI-Рейтинг #33262696
Адреса 03680, Україна, м. Київ, Горького, 172
Діятельність рейтингове агенство
Ліцензія
№ № 3
НКЦПФРУ
з 12.04.2010
Контакти 044 3629084, 044 3629084
Примітки Пiдприємство не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Власники акцій

Власник Частка
ТОВ "Оберон-центр" / #20040378 40.00%
Адреса Украiна , м. Днiпропетровськ, Курсантська,30
Код 20040378
ТОВ "Оберон-центр" / #20040378 40.00%
Адреса Украiна , м. Днiпропетровськ, Курсантська,30
Код 20040378
ТОВ "Оберон-центр" / #20040378 40.00%
Адреса Україна, м.Днiпропетровськ, Базова,2
Код 20040378
Укпромiнвест Холдiнг ЛТД / 332332 23.05%
Адреса Панама, Panama, Cuba Ave & 34th Str/
Код 332332
Укпромiнвест Холдiнг ЛТД / 332332 23.05%
Адреса Панама, Panama, Cuba Ave & 34th Str/
Код 332332
Укрпромiнвест Холдiнг ЛТД / 332332 23.05%
Адреса Панама, Panama Cuba, Ave & 34th Str/
Код 332332
Фонд державного майна України / #00032945 21.55%
Адреса Україна, м. Київ, Кутузова, 18/9
Код 00032945
Фонд державного майна України / #00032945 21.55%
Адреса Україна, м. Київ, Кутузова, 18/9
Код 00032945
Фонд державного майна України / #00032945 21.55%
Адреса Україна, м. Київ, Кутузова, 18/9
Код 00032945
Narail Limited (Компанiя) / 138452 6.23%
Адреса Кiпр, Limassol, Pikioni Street,6, буд.4, оф.
Код 138452
Narail Limited (Компанiя) / 138452 6.23%
Адреса Кiпр, Limassol, Pikioni Street,6, буд.4, оф.
Код 138452
Narail Limited (Компанiя) / 138452 6.23%
Адреса Кiпр, Limassol, Pikioni Street,6, буд.4, оф.
Код 138452
ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" / #30722204 2.18%
Адреса Україна, м. Київ , 1-го Травня, 1-А
Код 30722204
ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" / #30722204 2.18%
Адреса Україна, м. Київ, 1-го Травня, 1-А
Код 30722204
VB Autobatterie CmbH / 4364 1.40%
Адреса Нiмеччина, Hannover, Am Leineufer. буд.51, оф
Код 4364
VB Autobatterie CmbH / 4364 1.40%
Адреса Нiмеччина, Hannover, Am Leineufer. буд.51, оф.
Код 4364
VB Autobatterie CmbH / 4364 1.40%
Адреса Нiмеччина, Hannover, Am Leineufer. буд.51, оф.
Код 4364
ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" / #30722204 2.18%
Адреса Україна, м. Київ, 1-го Травня, 1-А
Код 30722204
ПАТ "Закритий недиверсифiкований iнвестицiйний фонд"СОВА" / #34294419 0.93%
Адреса Україна, м. Київ, Електрикiв, 29А
Код 34294419
ПАТ "Закритий недиверсифiкований iнвестицiйний фонд"СОВА" / #34294419 0.93%
Адреса Україна, м. Київ, Електрикiв, 29А
Код 34294419
ПАТ "Закритий недиверсифiкований iнвестицiйний фонд"СОВА" / #34294419 0.93%
Адреса Україна, м. Київ, Електрикiв, 29А
Код 34294419
ПРИВАЛОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 1.15%
Паспорт АК , 333439, 10.09.1998, Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл
ПРИВАЛОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 1.15%
Паспорт АК , 333439, 10.09.1998, Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
БУЛАТ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧА 1.15%
Паспорт АЕ , 581162 , 08.01.2000, Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
ПРИВАЛОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 1.15%
Паспорт АК , 333439, 10.09.1998, Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
МЄРКОВА МАРІЯ АНТОНІВНА 1.15%
Паспорт АЕ , 491626 , 26.02.1997, Красногвардiйським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
БУЛАТ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧА 1.15%
Паспорт АЕ, 581162, 08.01.2000, АЕ 581162 08.01.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
КОПИЛОВ МИХАЙЛО ВІТАЛІЙОВИЧ 1.15%
Паспорт АН, 746946 , 12.11.2008, Днiпропетровським РВ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл.
МЄРКОВА МАРІЯ АНТОНІВНА 1.15%
Паспорт АЕ, 491626, 26.02.1997, Красногвардiйським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
КОПИЛОВ МИХАЙЛО ВІТАЛІЙОВИЧ 1.15%
Паспорт АН, 746946, 12.11.2008, Днiпропетровським РВ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл.
БУЛАТ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧА 1.15%
Паспорт АЕ, 581162, 08.01.2000, АЕ 581162 08.01.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
МЄРКОВА МАРІЯ АНТОНІВНА 1.15%
Паспорт АЕ, 491626, 26.02.1997, Красногвардiйським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
КОПИЛОВ МИХАЙЛО ВІТАЛІЙОВИЧ 1.15%
Паспорт АН, 746946, 12.11.2008, Днiпропетровським РВ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Iнститут транспортних систем i технологiй НАН України / #20204271 0.02%
Адреса Україна, м.Днiпропетровськ, Пiсаржевського,5
Код 20204271
Iнститут транспортних систем i технологiй НАН України / #20204271 0.02%
Адреса Україна, м. Днiпропетровськ, Пiсаржевського,5
Код 20204271
Iнститут транспортних систем i технологiй НАН України / #20204271 0.02%
Адреса Україна, м. Днiпропетровськ, Пiсаржевського,5
Код 20204271
Iнститут геотехнiчної механiки НАН України / #05411357 0.02%
Адреса Україна, м. Днiпропетровськ, Сiмферопольська,2А
Код 05411357
Iнститут геотехнiчної механiки НАН України / #05411357 0.02%
Адреса Україна, м. Днiпропетровськ, Сiмферопольська,2А
Код 05411357
Iнститут геотехнiчної механiки НАН України / #05411357 0.02%
Адреса Україна, м. Днiпропетровськ, Сiмферопольська,2А
Код 05411357

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВ "Оберон-центр" / #20040378 1 025 368 шт 40.00%
Адреса Україна, м. Днiпропетровськ, Курсантська,30
ТОВ "Оберон-центр" / #20040378 1 025 368 шт 40.00%
Адреса Україна, м. Днiпропетровськ, Курсантська,30
ТОВ "Оберон-центр" / #20040378 1 025 368 шт 40.00%
Адреса Україна, м. Днiпропетровськ, Базова,2
Укрпромiнвест Холдiнг ЛТД / 332332 590 807 шт 23.05%
Адреса Панама, Panama, Cuba Ave & 34th Str.
Укрпромiнвест Холдiнг ЛТД / 332332 590 807 шт 23.05%
Адреса Панама, Panama, Cuba Ave & 34th Str.
Укрпромiнвест Холдiнг ЛТД / 332332 590 807 шт 23.05%
Адреса Панама, Panama Cuba , Ave & 34th Str.
Фонд державного майна України / #00032945 552 478 шт 21.55%
Адреса Україна, м. Київ, Кутузова,18/9
Фонд державного майна України / #00032945 552 478 шт 21.55%
Адреса Україна, м. Київ, Кутузова,18/9
Фонд державного майна України / #00032945 552 478 шт 21.55%
Адреса Україна, м. Київ, Кутузова,18/9