Закупівлі Увійти Про систему
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ - УКРАЇНА "
#22906155
ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА"
м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Велика Житомирська, буд. 20
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ - УКРАЇНА "
ЄДРПОУ 22906155
Адреса м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Велика Житомирська, буд. 20
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 306160
Дата державної реєстрації 26.09.1996
Середня кількість працівників 24
Орган управління
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Національний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: 32079112301026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: 000000
Номер рахунку: 0

Посадові особи

ПІБ ЧЕРЕДНІЧЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Посада Головний бухгалтер (за сумісництвом)
Дата вступу на посаду і термін 05.07.2016 - на період ліквідації.
Паспортні дані
Рік народження 1959 (61 рік)
Освіта вища, економічна
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи 02.12.2010р. – 30.11.2011р. начальник відділу внутрішньобанківських операцій та податкового обліку Управління бухгалтерського обліку ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СТАНДАРТ»; 01.12.2011р.-05.05.2015р. заступник головного бухгалтера-начальник Управління обліку внутрішньобанківських операцій та податкового обліку ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СТАНДАРТ»; 06.05.2015р.-18.06.2015р. заступник головного бухгалтера-начальник Управління бухгалтерського та податкового обліку Департаменту запровадження тимчасової адміністрації ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СТАНДАРТ»; 19.06.2015р.-30.06.2015р. начальник Управління бухгалтерського та податкового обліку Департаменту забезпечення ліквідаційної процедури ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СТАНДАРТ»; 01.07.2015р.-04.05.2016р. головний бухгалтер Департаменту забезпечення ліквідаційної процедури ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СТАНДАРТ»; 06.05.2016р.- по теперішній час Начальник Управління обліку та контролю Департаменту забезпечення ліквідаційної процедури АТ КБ «ТК КРЕДИТ».
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Чередніченко Наталія Миколаївна прийнята на посаду Головного бухгалтера (за сумісництвом) з посадовим окладом, згiдно зi штатним розписом на підставі рішення Уповноваженої особи ФГВФО на лiквiдацiю Банку (наказ «Про прийняття на роботу» від 05.07.2016р. №135-п). Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
ПІБ ГУЛЕЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Посада Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію Банку.
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2016 - по 21.04.2018р.
Паспортні дані
Рік народження 1968 (52 роки)
Освіта вища, економічна
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи провідний професіонал з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків, 18.03.2016р.-21.04.2016р. - уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».
Примітки Повноваження та обов'язки Уповноваженої особи ФГВФО на лiквiдацiю Банку визначенi Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб". Уповноважена особа ФГВФО не є штатним працiвником Банку - тому винагорода зазначенiй особi Банком не виплачувалась. Уповноважена особа ФГВФО на лiквiдацiю була призначена рiшенням Виконавчої дирекцiї ФГВФО вiд 22.04.2016 р. № 561 строком з 22.04.2016р. по 21.04.2018р. включно. Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
-
-
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40, (044) 482-52-14
Примітки Центральний депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового вiд 01.10.2013 №2092) На пiдставi договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв вiд 31.01.2014 № ОВ-3393 ПАТ «НДУ», як центральний депозитарiй, надає послуги щодо вiдкриття рахунку у цiнних паперах, депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента.Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції: -депозитарний облік цінних паперів –облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів; -обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів; -обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів; -зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами; - здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм; -ведення реєстру кодів цінних паперів Крім того, до виключної компетенції НДУ віднесено: •стандартизація депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами; •нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм; •встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших держав, укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами учасників Національної депозитарної системи.

Власники акцій

ПІБ СНІЖКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Паспорт СМ, 629487, 08.06.2004, Києво-Святошинський РВ ГУ МВС України Київській обл.
Частка акцій 8.77%
ПІБ БЕВЗА ІВАННА ВОЛОДИМИРІВНА
Паспорт АВ, 758017, 22.06.2007, Староміський РВ УМВС України у Вінницькій обл.
Частка акцій 8.77%
ПІБ ДЯКІВ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
Паспорт СО, 361992, 06.06.2000, Мінський РУ ГУ МВС України в м. Києві
Частка акцій 8.77%
ПІБ КИРИЧЕЙКО ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
Паспорт МЕ, 848613, 26.02.2008, Печерське РУ ГУ МВС України в місті Києві
Частка акцій 8.77%
ПІБ ЛІЗОГУБЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
Паспорт СМ, 993172, 14.11.2007, Києво-Святошинський РВ ГУ МВС України в Київській обл.
Частка акцій 8.77%
ПІБ МОЩЕНКО ОЛЬГА ПЕТРІВНА
Паспорт СМ, 603999, 03.02.2004, Макарівський РВ ГУ МВС України в Київській обл.
Частка акцій 8.77%
ПІБ ОЛЕШЕВЕЦЬ ЛІЛІЯ ІВАНІВНА
Паспорт СМ, 541592, 21.05.2003, Києво-Святошинський РВ ГУ МВС України в Київській обл.
Частка акцій 8.77%
ПІБ ВОЛЯНЮК СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ
Паспорт СН, 757179, 23.04.1998, Залізничний РУ ГУ МВС України в місті Києві
Частка акцій 8.77%
ПІБ ГАНЕВИЧ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
Паспорт СТ, 284466, 24.01.2012, Броварський МВ ГУ МВС України в Київській обл.
Частка акцій 8.77%
ПІБ ФАМ КУАН ЧІЄН
Паспорт N, 1407993, 14.02.2011, Kiev
Частка акцій 8.77%
ПІБ БОНДАРЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Паспорт ТТ, 206461, 24.12.2013, Дарницький РВ ГУДМС України в місті Києві
Частка акцій 8.77%
Назва Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіс"
ЄДРПОУ 30019267
Адреас м. Київ, вул. Володимирська, 94-Б
Частка акцій 1.461%
Назва Товариство з обмеженою відповідальністю "Акарі"
ЄДРПОУ 30019251
Адреас м. Київ, Пр-т. Комарова Космонавта, 42
Частка акцій 1.431%
Назва Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
ЄДРПОУ 20572069
Адреас м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
Частка акцій 0.624%

Власники великих пакетів акцій

ПІБ СНІЖКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Частка акцій 8.77%
ПІБ БЕВЗА ІВАННА ВОЛОДИМИРІВНА
Частка акцій 8.77%
ПІБ ДЯКІВ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
Частка акцій 8.77%
ПІБ КИРИЧЕЙКО ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
Частка акцій 8.77%
ПІБ ЛІЗОГУБЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
Частка акцій 8.77%
ПІБ МОЩЕНКО ОЛЬГА ПЕТРІВНА
Частка акцій 8.77%
ПІБ ОЛЕШЕВЕЦЬ ЛІЛІЯ ІВАНІВНА
Частка акцій 8.77%
ПІБ ВОЛЯНЮК СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ
Частка акцій 8.77%
ПІБ ГАНЕВИЧ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
Частка акцій 8.77%
ПІБ ФАМ КУАН ЧІЄН
Частка акцій 8.77%
ПІБ БОНДАРЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Частка акцій 8.77%