Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (15)
Дозвільні документи
Ліцензії (9)
Перевірки (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"

#20337279

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"
ЄДРПОУ 20337279
Номер свідоцтва про реєстрацію серія А01 № 434077
Дата державної реєстрації 10.12.1997
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
МФО: 334851
Номер рахунку: 2650894
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
МФО: 334851
Номер рахунку: 2650751
Контакти
+38 (062) 343-45-71
altana@altana-capital.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Ульшина Наталія Василівна Головний бухгалтер
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Паспортні дані ВА, 184663, 26.05.1997, Новогродівським МВ УМВС України в Донецькій області
Освіта вища економічна
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера ПрАТ "Альтана Капітал"
Примітки Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента встановленi Статутом Товариства, розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Зміни у персональному складі відбулися у зв'язку з приняттям рішення розірвати трудові правовідносини з головним бухгалтером Шелудченковою Людмилою Кузьмівною (наказ про призначення №23-К від 30.04.2009 р.) та призначити замість неї на посаду головного бухгалтера ПрАТ "Альтана Капітал" Ульшину Наталію Василівну (наказ про призначення №34-К від 12.05.2010 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 3. Попередні посади: Заступник головного бухгалтера ПрАТ "Альтана Капітал". Посадова особа за сумісництвом займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Фріленд Україна", м.Донецьк, вул.Постишева, 117, літ. А-3 та посаду головного бухгалтера ТОВ "ФК "АЛЬЯНС", м.Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102 (призначена наказом № 7-К від 05.09.2012р.)
Сичік Вікторія Євгенівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Паспортні дані ВВ, 069913, 14.10.1997, Київським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій обл.
Освіта вища економічна
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи АТ "СКМ", старший фахівець відділу корпоративних прав
Примітки Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента встановленi Статутом Товариства, розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 3 роки. Посадова особа займає посаду старшого фахівця відділу корпоративних прав АТ "СКМ".
Кокоша Світлана Станіславівна Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Паспортні дані ВА, 366931, 28.08.1996, Калінінским РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області
Освіта вища економічна
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи АТ "СКМ", заступник головного бухгалтера
Примітки Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента встановленi Статутом Товариства, розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 7 Посадова особа займає посаду заступника головного бухгалтера АТ "СКМ".
Амітан Олена Анатоліївна Генеральний директор
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Паспортні дані ВК, 051267, 28.08.2004, Гірницьким РВ Макіївського МУ УМВСУ в Донецькій обл.
Освіта вища економічна
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Директор з фінансів ЗАТ "Юпрас Капітал"
Примітки Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента встановленi Статутом Товариства, розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Зміни у персональному складі відбулися у зв'язку з приняттям Рішення акціонера ПрАТ "Альтана Капітал" про відкликання з посади Генерального директора Товариства Амеліна Анатолія Ігоровича (ІПН 2835400097) з останнім робочим днем 27.04.2010 року та розірвання трудових правовідносин з Амеліним Анатолієм Ігоровичем за угодою сторін та обрання з 28.04.2010 року Амітан Олени Анатоліївни (ІПН 2930606906) Генеральним директором Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) -10 років. Попередні посади: Директор з фінансів ЗАТ "Юпрас Капітал", начальник бек-офісу, економіст бек-офісу. Посадова особа за сумісництвом займає посаду Генерального директора ТОВ "Альтана Асістанс", м.Донецьк, вул.Постишева, 117.

Ліцензії

Дата  
серії АВ № 507041 03.12.2009 Андеррайтинг
Орган ліцензування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі 03.12.2009
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): так
серія АВ № 507042 03.12.2009 Діяльність з управління цінними паперами
Орган ліцензування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі 03.12.2009
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): так
серія АВ № 507043 03.12.2009 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Орган ліцензування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі 03.12.2009
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): так
серія АВ №507039 03.12.2009 Брокерська діяльність
Орган ліцензування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі 03.12.2009
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): так
серія АВ №507040 03.12.2009 Дилерська діяльність
Орган ліцензування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі 03.12.2009
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): так
№26 19.12.2007 Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій
Орган ліцензування Національний Банк України
Дата видачі 19.12.2007
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): так

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Компанія AЛТАНА ЛІМІТЕД / д/н 3 270 000 шт 100.00%
Адреса Віргінські о-ви, Крегмур Чемберз, а/с 71, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови, д/н