Закупівлі Увійти Про систему
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНЖИНІРІНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО"ЕНЕРГІЯ"
#14308345
ПАТ ІВП"ЕНЕРГІЯ"
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-Міський р-н, вул. Окружна, буд. 127
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНЖИНІРІНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО"ЕНЕРГІЯ"
ЄДРПОУ 14308345
Адреса Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-Міський р-н, вул. Окружна, буд. 127
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №563097
Дата державної реєстрації 18.12.1996
Середня кількість працівників 106
Орган управління
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Кривому Розі
МФО: 305589
Номер рахунку: 26002000112427
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Кривому Ро
МФО: 305589
Номер рахунку: 26002000112427

Посадові особи

ПІБ ЖЕЛЕЗКО ІГОР ПЛАТОНОВИЧ
Посада Голова наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2016 - до наступних загальних зборів
Паспортні дані
Рік народження 1959 (61 рік)
Освіта Вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Днiпрокомунпроект", 1-й заступник голови правлiння
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змін за звітний період не було. Загальний стаж роботи посадової особи -37 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа - перший заступник голови ЗАТ "Днiпрокомунпроект", протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Посадова особа є акціонером Товариства.
ПІБ КУЛІЧОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
Посада Головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 30.06.2015 - безстроково
Паспортні дані
Рік народження 1972 (48 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи ТОВ "ТЕХНОТРЕЙД", головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi посадовою iнструкцiєю. Розмiр винагороди посадової особи встановлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом на надавалася. Протягом звiтного перiоду iншої посади на будь - яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 32 роки, попередня посада, яку займала посадова особа - головний бухгалтер ТОВ "ТЕХНОТРЕЙД". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала.
ПІБ МАЦЬКО СЕРГІЙ СЕМЕНОВИЧ
Посада Генеральний конструктор-генеральний директор
Дата вступу на посаду і термін 16.04.2018 - безстроково
Паспортні дані
Рік народження 1972 (48 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Головний конструктор ПАТ «ІВП «Енергія»
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган. Розмiр винагороди посадової особи встановлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю,винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. епогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про призначення на посаду Генерального конструктора – генерального директора прийнято Наглядовою радою ПАТ «ІВП «Енергія» від 16.04.2018 р., Протокол №3. Загальний стаж роботи посадової особи - 29 рокiв, протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала.
ПІБ САМОШОСТ ІГОР ІВАНОВИЧ
Посада Голова ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2016 - безтерміново
Паспортні дані
Рік народження 1970 (50 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 47 років
Попередне місце роботи ТОВ "Славутiч -Капiтал ", заступник генерального директора
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змін за звітний період не було. Загальний стаж роботи посадової особи - 47 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа - заступник генерального директора ТОВ "Славутiч -Капiтал ", протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала.
ПІБ ПАВЛЕНКО ПАВЛО СЕМЕНОВИЧ
Посада Секретар наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2016 - до наступних загальних зборів
Паспортні дані
Рік народження 1950 (70 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 50 років
Попередне місце роботи ВАТ "IВП "Енергiя" Генеральний конструктор - генеральний директор
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змін за звітний перід не було. Загальний стаж роботи посадової особи - 50 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа - Генеральний конструктор - генеральний директор ВАТ"IВП "Енергiя", протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Посадова особа є акціонером Товариства.
ПІБ ЛИСЕНКО ВІКТОР ПАВЛОВИЧ
Посада Генеральний конструктор-генеральний директор
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2013 - до закiнчення строку Контракту
Паспортні дані
Рік народження 1961 (59 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Комерцiйний директор ПАТ "IВП "Енергiя"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган. Розмiр винагороди посадової особи встановлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю,винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 38 рокiв, протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Посадова особа звільнена з займаної посади згідно Наказу №3-К від 16.04.2018 р. у звязку зі смертю.
ПІБ БІЛЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Посада Технiчний директор
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2016 - безстроково
Паспортні дані
Рік народження 1952 (68 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи ПАТ "IВП "Енергiя", Генеральний конструктор - генеральний директор
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган. Розмiр винагороди посадової особи встановлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiальною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін за звітний період не було. Загальний стаж роботи посадової особи - 42 роки, попередня посада, яку займала посадова особа - Генеральний конструктор - генеральний директор ПАТ "IВП"Енергiя", протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Загальний стаж роботи (років) - Попередні посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Ліцензии

Вид діяльності Виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Серія і номер №238.13.15
Видана Держ.служба гiрничого нагляду та промисл.безпеки України Криворiзьке гiрничопромислове терит.управл.
Дата видачі 25.04.2013
Дата закінчення 25.04.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує продовжити термiн дiї дiючого дозволу на цей вид дiяльностi.
Вид діяльності Експлуатацiя машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки
Серія і номер №239.13.15
Видана Держ.служба гiрничого нагляду та промисл.безпеки України Криворiзьке гiрничопромислове терит.управл.
Дата видачі 25.04.2013
Дата закінчення 25.04.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує продовжити термiн дiї дiючого дозволу на цей вид дiяльностi.

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Iнтелект-Капiтал"
ЄДРПОУ 36391522
Адреса 03062, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Чистякiвська, 2, оф.307
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
Свiдоцтво№ 4255
12.02.2009
Аудиторська палата України
Контакти (044)516-44-80, (044)516-87-69
Примітки Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги емiтенту.
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Депозитарно - фондова компанiя "Славутич-Капiтал"
ЄДРПОУ 32614167
Адреса 49027, УКРАЇНА, м.Дніпро, вул.Сiчеславська Набережна , 53
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
Серiя АЕ №286586
08.10.2013
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (056)375-49-64, (056)375-49-64
Примітки Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсдепозитарної установи.
Назва Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Нижній Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
д/н
д/н
Контакти (044)591-04-04, (044)591-04-19
Примітки Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть Центрального депозитарію.

Власники акцій

Назва Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi
ЄДРПОУ 13467337
Адреас УКРАЇНА, м.Днiпропетровськ, вул. Комсомольська, 58
Частка акцій 0%

Власники великих пакетів акцій

ПІБ ФІЗИЧНА ОСОБА
Частка акцій 27.88%
Назва Компанiя"ГРIФ КОРПОРЕЙШН ЛЛП"/GRIF CORPORATION LLP.
ЄДРПОУ д/н
Адреса ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, 31415 Великобританiя, Ноттiнг Хiл Гейт
Кількість акцій 5 796 477 шт.
Частка акцій 25.914%
ПІБ ФІЗИЧНА ОСОБА
Частка акцій 24.5%