Закупівлі Увійти Про систему
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ОКЕАН"
#14307653
ПАТ "МСЗ "ОКЕАН"
Миколаївська обл., м. Миколаїв, Корабельний р-н, Заводська пл., буд. 1
2012

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ОКЕАН"
ЄДРПОУ 14307653
Адреса Миколаївська обл., м. Миколаїв, Корабельний р-н, Заводська пл., буд. 1
Номер свідотства про реєстрацію ААВ №176259
Дата державної реєстрації 01.03.2001
Середня кількість працівників 0
Орган управління
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "Юнекс Банк"
МФО: 322539
Номер рахунку: 26005007066001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "Юнекс Банк"
МФО: 322539
Номер рахунку: 26005007066001

Посадові особи

ПІБ КОПИЛОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
Посада Голова Наглядової ради
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Рік народження 1978 (41 рік)
Освіта Академiчний правовий унiверситет при Iнститутi держави та права РАН – юрист, 2001 р.
МДУ iм. М.В. Ломоносова (Економiчний факультет) – економiка та управлiння, 2007 р.
МДIМВ МЗС РФ – Майстер дiлового адмiнiстрування (MBA), 2009 р.
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи с 09.2001 - ВАТ "АК "Транснефтепродукт" (с 2008 р. у складi групи компанiй ВАТ «АК «Транснефть») – Заступник начальника вiддiлу з 10.2010 – ЗАТ «Новая строительная компания «Новострой+» (Виконавчий директор)
Примітки Призначення вiдбулося згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 14 вiд 18.05.2012 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
ПІБ КОНСТАНТІНОВ ПАВЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ
Посада Секретар Наглядової ради
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Рік народження 1971 (48 років)
Освіта Вища, Закiнчив у 1993 роцi МДУ за спецiальнiстю «прикладна математика», квалiфiкацiя – iнженер-математик.
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи з 15.04.2011 р. по теперiшнiй часi – Голова Наглядової ради ПАТ «Херсонський суднобудiвний завод».
Примітки Призначення вiдбулося згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №14 вiд 18.05.2012 р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
ПІБ МУЗИКУС ЄВГЕН БОРИСОВИЧ
Посада Перший Вiце-президент
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Рік народження 1954 (65 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Начальник управлiнння проектiв та планування ПАТ "МСЗ "Океан"
Примітки Призначення вiдбулося згiдно з рiшенням Наглядової ради (протоколо №57 вiд20.10.2011 р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
ПІБ ХУДАШОВА ІРИНА ЛЕОНІДОВНА
Посада Головний бухгалтер
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Рік народження 1974 (45 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи Заступник Головного бухгалтера з податкового облiку ПАТ "Черноморський суднобудiвний завод"
Примітки Призначення вiдбулося згiдно наказу Президента ПАТ "МСЗ "Океан" № 988/к вiд 21.11.2011 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
ПІБ МИХАЙЛЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
Посада Президент
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Рік народження 1951 (68 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Генеральний директор ДП «Завод iм. 61 комунара», м. Миколаїв
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначення вiдбулося згiдно з рiшенням Наглядової ради (протокол 02/2013 вiд 04.02.2013 р). Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
На пiдставi протоколу засiдання Наглядової ради № 02/2013 вiд 04 лютого 2013 року Михайлюка В.I. звiльнено з посади Президента ПАТ «Миколаївський суднобудiвний завод «Океан» з 04 лютого 2013 року.
З 05 лютого 2013року обрано Президентом ПАТ «Миколаївський суднобудiвний завод «Океан» згiдно з рiшенням Наглядової ради (протокол № 02/2013 вiд 04 лютого 2013 року) Федiна Василя Вiкторовича
ПІБ ВИШНЕВСЬКИЙ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ
Посада Член Наглядової ради
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Рік народження 19 (2000 років)
Освіта д/в
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи д/в
Примітки Призначення вiдбулося згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №14 вiд 18.05.2012 р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
ПІБ ФАЙЗІЄВА ОЛЬГА ЕРКІНІВНА
Посада Член Наглядової ради
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Освіта Київський Нацiональний Унiверсiтет, юридичний факультет (2000 рiк)
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи Юридична фiрма "ЕнГарде", старший юрист.
Примітки Призначення вiдбулося згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №14 вiд 18.05.2012 р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
ПІБ ДОВГАЛЮК МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
Посада Член Наглядової ради
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Рік народження 1972 (47 років)
Освіта Московська Державна юридична академiя, 1998 р., спецiальнiсть – юриспруденцiя, квалiфiкацiя – юрист
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Iз 2002 р. по 2010 р. ВАТ «АК «Транснефтепродукт», начальник договiрно-правового вiддiлу Управлення правового забезпечення, iз 2010 р. по т/ч ЗАТ «Новая строительная компания «НовоСтрой+», Генеральний директор .
Примітки Призначення вiдбулося згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №14 вiд 18.05.2012 р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
ПІБ УЛЬЯНОВ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Посада Член Наглядової ради
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Рік народження 1967 (52 роки)
Освіта Вища, юридична. Московський вiдкритий соцiальний унiверситет, 1995 р.,
Московська Державна юридична академiя, 1997 р.
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Адвокат МКА «Закон и Человек»
Примітки Призначення вiдбулося згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №14 вiд 18.05.2012 р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Ліцензии

Вид діяльності Свидетельство о признании испытательной лаборатории
Серія і номер 11.00084.160
Видана Российский морской регистр судоходства
Дата видачі 10.08.2011
Опис д/в
Вид діяльності Дозвiл на будування та ремонт суден
Серія і номер 123.02.48.35.11.0
Видана Територiальне управлiння Держнаглядохоронпрацi по Миколаївський областi
Дата видачі 22.04.2002
Опис Дозвiл отримано у вiдповiдностi до чинного законодавства України для здiйснення поточної дiяльностi
Вид діяльності Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами
Серія і номер 4810136600-57/П
Видана Держуправлiння екологiї
Дата видачі 01.04.2011
Опис д/в
Вид діяльності Свiдоцтво про аттестацiю екологiчної лабораторiї
Серія і номер РН-0015/2013
Видана ДП "Миколiївський науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та стандартизацiї "
Дата видачі 31.01.2013
Опис д/в
Вид діяльності Свiдоцтво про аккредитацiю випробувальної лабораторiї
Серія і номер САВЛ 32-3-177-12
Видана Український регiстр судноплавства
Дата видачі 03.10.2012
Опис д/в

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва Товариство з обмежено. вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Профi-Аудит"
ЄДРПОУ 30768778
Адреса 73000, Україна, м. Херсон, вул. 9-го Сiчня, 4
Діятельність аудиторськи послуги
Ліцензія
2277
23.02.2001
АПУ
Контакти (0552)42-33-31, (0552)42-33-31
Примітки д/в
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Перше реєстрацiйне бюро"
ЄДРПОУ 33575999
Адреса 50027, Україна, м. Кривий Рiг , вул. Димитрова, 61/38
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
АВ 520429
09.03.2010
НКЦБФР
Контакти (056)401-15-59, (056)401-15-59
Примітки д/в
Назва Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
ЄДРПОУ 35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
АВ 498004
27.05.2009
НКЦБФР
Контакти (044)585-42-40, (044)585-42-40
Примітки д/в

Власники акцій

Назва Держава Україна в особi Мiнiстерства машинобудiвної промисловостi
ЄДРПОУ 0
Адреас Україна, д/в, д/в
Частка акцій 0%

Власники великих пакетів акцій

Назва «ДАРТВЕЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД»
ЄДРПОУ 1687292
Адреса Британськi Вiргiнськi о-ви, 2196 Брит. Вiрджiновi о-ви, Road Town , 263 Мейн Стрiт, Роуд Таун
Кількість акцій 137 102 938 шт.
Частка акцій 98.737%