Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (26)
Перевірки (2)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАСТ-ГАРАНТІЯ"

#13915014

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАСТ-ГАРАНТІЯ"
ЄДРПОУ 13915014
Адреса вул. Транспортна, 3, м. Одеса, Приморський р-н, Одеська область, 65039, Україна, 0482645577
(КОАТУУ 5110137500)
Номер свідоцтва про реєстрацію A01 № 319112
Дата державної реєстрації 05.11.1998
Середня кількість працівників 9
Орган управління Емітент - акціонерне товариство.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Одесі
МФО: 328618
Номер рахунку: 2650401634600
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Одесі
МФО: 328618
Номер рахунку: 2650401634600
Контакти
+38 (048) 264-55-77
taco@tm.odessa.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Волкова Валентина Миколаївна Ревізор акціонерного товариства
Рік народження 1948 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2012 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Провідний економіст фінансово-економічної служби (сектор податкової політики) Одеської залізниці
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про Ревізора. Розмір винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфіденційною інформацією, винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Посадова особа додатково обіймає посаду провідного економіста фінансово-економічної служби (відділ методології бух.обліку та супроводження автоматизованої системи з бухобліку) Одеської залізниці (Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19 ). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було. Стаж керівної роботи посадової особи - 29 років, попередня посада, яку займала посадова особа – провідний економіст фінансово-економічної служби (сектор податкової політики) Одеської залізниці. Протягом останніх 5 років посадова особа інших посад не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Арсонов Віталій Вікторович Генеральний директор
Рік народження 1978 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 14.01.2013 - 15 років
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Начальник Одеського регiонального управлiння Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "НАФТОГАЗСТРАХ"
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи встановлені Статутом Товариства та Положенням про Генерального директора. Розмір винагороди посадової особи встановлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією, винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Протягом звітного періоду іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про призначення на посаду генерального директора ПрАТ "СК ТАСТ -ГАРАНТІЯ" прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства від 14.01.2013 року. Стаж керівної роботи посадової особи – 11 років, попередня посада, яку займала посадова особа - Начальник Одеського регiонального управлiння Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "НАФТОГАЗСТРАХ", протягом останніх 5 років посадова особа інших посад не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Шпак Борис Степанович Член Наглядової ради
Рік народження 1943 р. н. (78 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.01.2013 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Служба праці і заробітної плати Одеської залізниці
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмір винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфіденційною інформацією, винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Посадова особа інших посад не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.01.2013 р., посадова особа переобрана на новий строк. Стаж керівної роботи посадової особи - 21 рік, попередня посада, яку займала посадова особа – служба праці і заробітної плати Одеської залізниці, протягом останніх 5 років посадова особа інших посад не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Пшеченко Наталія Петрівна Член Наглядової ради
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.01.2013 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Начальник фінансово-економічної служби Одеської залізниці
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмір винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфіденційною інформацією, винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Посадова особа додатково обіймає посаду заступника началька Одеської залізниці з економічних питань (Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19 ). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.01.2013 р., посадова особа переобрана на новий строк. Стаж керівної роботи посадової особи - 10 років, попередня посада, яку займала посадова особа – начальник фінансово-економічної служби Одеської залізниці, протягом останніх 5 років посадова особа інших посад не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Мандрик Надія Миколаївна Головний бухгалтер
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 09.12.2013 - безстроково
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Головний бухгалтер структурного підрозділу "Енергозбут" Одеської залізниці
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені посадовою інструкцією, розмір винагороди посадової особи встановлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Протягом звітного періоду іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було. Стаж керівної роботи посадової особи - 24 роки, попередня посада, яку займала посадова особа – головний бухгалтер структрного підрозділу "Енергозбут" Одеської залізниці. Протягом останніх 5 років посадова особа інших посад не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Разуменко Вячеслав Давидович Голова Наглядової ради
Рік народження 1959 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 14.01.2013 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Начальник інспекції по контролю виконання Одеської залізниці
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмір винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфіденційною інформацією, винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Посадова особа додатково обіймає посаду начальника служби організації праці, заробітної плати і структур управління Одеської залізниці (Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19 ). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.01.2013 р., посадова особа переобрана на новий строк. Стаж керівної роботи посадової особи - 10 років, попередня посада, яку займала посадова особа – Начальник інспекції по контролю виконання Одеської залізниці, протягом останніх 5 років посадова особа інших посад не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Малютін Олександр Сергійович Член Наглядової ради
Рік народження 1959 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 14.01.2013 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Помічник начальника Одеської залізниці
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмір винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфіденційною інформацією, винагорода в натуральній формі емітентом не надавалася. Протягом звітного періоду іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про призначення на посаду члена Наглядової ради прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства від 14.01.2013 року. Стаж керівної роботи посадової особи - 10 років, попередня посада, яку займала посадова особа – помічник начальника Одеської залізниці, протягом останніх 5 років посадова особа інших посад не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Стрембіцький Костянтин Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1967 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 14.01.2013 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Перший заступник начальника служби кадрів, навчальних закладів та соціальних питань Одеської залізниці.
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмір винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфіденційною інформацією, винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Посадова особа додатково обіймає посаду першого заступника начальника служби кадрової та соціальної політики Одеської залізниці (Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19 ). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.01.2013 р., посадова особа переобрана на новий строк. Стаж керівної роботи посадової особи - 20 років, попередня посада, яку займала посадова особа – перший заступник начальника служби кадрів, навчальних закладів та соціальних питань Одеської залізниці, протягом останніх 5 років посадова особа інших посад не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Ліцензії

Дата  
АВ № 584672 11.07.2011 обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії ліцензії необмежений за умови додержання вимог законодавства.
АВ № 584673 11.07.2011 добровiльне страхування медичних витрат
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії ліцензії необмежений за умови додержання вимог законодавства
АВ № 584674 11.07.2011 добровiльне страхування фiнансових ризикiв
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії ліцензії необмежений за умови додержання вимог законодавства.
АВ № 584675 11.07.2011 добровiльне страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії ліцензії необмежений за умови додержання вимог законодавства.
АВ № 584676 11.07.2011 Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відп-ті власників наземн. трансп., відп-ті власників повітр. трансп., відп-ті власників водного трансп. (включаючи відповідальність перевізника)]
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії ліцензії необмежений за умови додержання вимог законодавства.
АВ № 584677 11.07.2011 добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії ліцензії необмежений за умови додержання вимог законодавства
АВ № 584678 11.07.2011 Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії ліцензії необмежений за умови додержання вимог законодавства
АВ № 584679 11.07.2011 Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії ліцензії необмежений за умови додержання вимог законодавства.
АВ № 584680 11.07.2011 Добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії ліцензії необмежений за умови додержання вимог законодавства.
АВ № 584681 11.07.2011 Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії ліцензії необмежений за умови додержання вимог законодавства.
АВ № 584682 11.07.2011 Добровiльне страхування залiзничного транспорту
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Дата видачі 11.07.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії ліцензії необмежений за умови додержання вимог законодавства.
АВ № 584683 11.07.2011 Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії ліцензії необмежений за умови додержання вимог законодавства.
АВ № 584684 11.07.2011 обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або iї майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії ліцензії необмежений за умови додержання вимог законодавства.
АВ №584670 11.07.2009 добровiльне страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)]
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 11.07.2009
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії ліцензії необмежений за умови додержання вимог законодавства.
АВ №584671 11.07.2011 обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії ліцензії необмежений за умови додержання вимог законодавства.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Одеська залізниця / #01071315 3 250 шт 65.62%
Адреса м. Одеса, вул. Пантелеймонівська