Закупівлі Увійти Про систему
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСНА"
#13743004
ПРАТ "ВЕСНА"
Кіровоградська обл., м. Кропивницький, Подільський р-н, вул. Дворцова, буд. 13
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСНА"
ЄДРПОУ 13743004
Адреса Кіровоградська обл., м. Кропивницький, Подільський р-н, вул. Дворцова, буд. 13
Номер свідоцтва про реєстрацію
Дата державної реєстрації 09.09.1992
Середня кількість працівників 1
Орган управління
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО: 323583
Номер рахунку: 26003052913019
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Немає
МФО: Немає
Номер рахунку: Немає

Посадові особи

ПІБ ЛИСЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Посада Член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 14.11.2016 - припинено 18.08.2018 року згідноподаної заяви
Паспортні дані
Рік народження 1980 (40 років)
Освіта вища, Одеський інститут внутрішніх справ, 2002 рік, юрист
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Добровеличківська школа-інтернат, юрисконсульт
Примітки До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 11 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Добровеличківська школа-інтернат, юрисконсульт. Член наглядової ради не обiймає посад на iнших пiдприємствах. В звiтному роцi повноваження члена наглядової ради припинено 18.08.2018 року згідно поданої заяви, на місце члена наглядової ради нікого не обрано.
ПІБ СЮР НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
Посада Директор
Дата вступу на посаду і термін 21.03.2016 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1970 (50 років)
Освіта вища, Національний університет ім.Ярослава Мудрого, 1992 рік
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи приватний адвокат
Примітки До повноважень директора вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками директора є органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Директор представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах з iншими юридичними та/або фiзичними особами, державними та iншими органами, органiзацiями, установами. Iншi повноваження та обов'язки директора передбаченi статутом товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв директор в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. В звiтному роцi зміни директора не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова правлiння не має. Загальний стаж роботи складає 29 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: приватний адвокат. Директор не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
ПІБ МАНЗЮК ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Посада Голова наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 29.12.2016 - припинено повноваження
Паспортні дані
Рік народження 1983 (37 років)
Освіта вища, Кіровоградський інститут регіонального управління економікою, 2004 рік, юрист
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи ПАТ "Кіровоградобленерго", контролер
Примітки До повноважень голови наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради Обов'язками голови наглядової ради є керiвництво та координацiя дiяльностi наглядової ради для належного виконання наглядовою радою своїх функцiй, передбачених статутом товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 10 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Кіровоградобленерго", контролер. Голова наглядової ради не обiймає посад в інших підприємствах. В звiтному роцi повноваження голови наглядової ради припинено згідно рішення суду, на місце голови наглядової ради нікого не обрано.

Власники великих пакетів акцій

ПІБ ЗОЛОТАРЬОВА ДІАНА АРКАДІЇВНА
Частка акцій 51.23%
ПІБ ЗОЛОТАРЬОВ ДЕНИС АРКАДІЙОВИЧ
Частка акцій 40.75%
ПІБ СЮР НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
Частка акцій 5.71%