Закупівлі Увійти Про систему
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІЖГОСПОДАРСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 1
#03578099
ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІЖГОСПОДАРСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 1
Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Ботанічна, буд. 6
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІЖГОСПОДАРСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 1
ЄДРПОУ 03578099
Адреса Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Ботанічна, буд. 6
Номер свідоцтва про реєстрацію АОО 361475
Дата державної реєстрації 07.06.1996
Середня кількість працівників 2
Орган управління У вiдповiдностi до статуту та ст..32 ЗУ «Про акцiонернi товариства» органами управлiння Товариством є: o Загальнi збори акцiонерiв; o Наглядова рада Товариства; o Правлiння Товариства Органи контролю: o Ревiзор.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "КРЕДОБАНК"
МФО: 325365
Номер рахунку: 2600901245672
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н

Посадові особи

ПІБ ВІНТОНЯК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Посада Генеральний директор
Дата вступу на посаду і термін 01.10.2012 - 5 рокiв
Паспортні дані д/н
Рік народження 1964 (56 років)
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи ТОВ "ФК "Декра", директор
Примітки Отримував винагороду згiдно штатного розкладу. Дозволу на оприлюднення паспортних даних не давав. Здiйснює керiвництво пiдприємством.Судимостей за корисливi злочини не має.
ПІБ ПРОКОПІВ ЯРОСЛАВА ДМИТРІВНА
Посада Головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 01.10.2012 - 5 рокiв
Паспортні дані д/н
Рік народження 1951 (69 років)
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Автопiдприємство 08001 - головний бухгалтер
Примітки Посадова особа отримувала винагороду згiдно штатного розкладу. Дозволу на оприлюднення паспортних даних не давала. Веде бухгалтерський облiк на пiдприємствi.Судимостей за посадовi злочини не має.
ПІБ ШКОРУТА ІВАН ЛЮБОМИРОВИЧ
Посада Ревiзор
Дата вступу на посаду і термін 01.10.2012 - 5 рокiв
Паспортні дані Д\н
Рік народження 1983 (37 років)
Освіта вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи ТОВ "Укрсервiс", керiвник вiддiлу цiнними паперами
Примітки Винагороди не отримував. Дозволу на оприлюднення паспортних даних не давав. Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства.Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
ПІБ ФРЕЗЮК ІГОР БОРИСОВИЧ
Посада Член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 01.10.2012 - 5 рокiв
Паспортні дані д/н
Рік народження 1972 (48 років)
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи ТОВ "Укрсервiс", генеральний директор.
Примітки Винагороди не отримував. Дозволу на оприлюднення паспортних даних не давав. Здiйснює нагляд за фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства.Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
ПІБ КАБ'ЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Посада Член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 01.10.2012 - 5 рокiв
Паспортні дані д/н
Рік народження 1972 (48 років)
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ТОВ "Реєстратор-сервiс", реєстратор
Примітки Винагороди не отримував. Дозволу на оприлюднення паспортних даних не давав. Здiйснює нагляд за фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства. Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
ПІБ ФЕДОРІВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Посада Голова наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 01.10.2012 - 5 рокiв
Паспортні дані д/н
Рік народження 1966 (54 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ПрАТ "Оргхiм", Генеральний директор
Примітки Винагороди не отримував. Дозволу на оприлюднення паспортних даних не давав. Здiйснює нагляд за фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства.Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудит-сервiс IНК”
ЄДРПОУ 13659226
Адреса 76018, Україна, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Б.Лепкого буд. 34 офiс 1
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Ліцензія
000374
29.03.2016
Аудиторська палата України
Контакти 0342-75-05-01, 0342-75-05-01
Примітки -
Назва Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04107, Україна, Київ, Б.Грiнченко,3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
н/д
н/д
Контакти +38(044)585 42 40, +38(044)585 42 40
Примітки н/д
Назва ТОВ "Фiнансова компанiя "ДЕКРА"
ЄДРПОУ 24685310
Адреса 76005, Україна, м.Iвано-Франкiвськ, Чорновола, 103
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
серiя АЕ № 263222
28.08.2013
НКЦПФР
Контакти 0342-527-162, 0342-527-162
Примітки -

Власники великих пакетів акцій

Назва ТОВ "УКРСЕРВIС"
ЄДРПОУ 22193583
Адреса Україна, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Галицька, 67, каб. 509
Кількість акцій 4 437 шт.
Частка акцій 45.647%
Назва ТОВ "ФК "Декра"
ЄДРПОУ 24685310
Адреса Україна, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Чорновола, 103
Кількість акцій 4 000 шт.
Частка акцій 41.152%